Sürücü Kontrolü ve Senkron Motor Sürücüleri Nedir ?

SÜRÜCÜ KONTROLLERİ ve SENKRON MOTOR SÜRÜCÜLERİ NEDİR ?

Sürücü kontrolü nedir ? Elektrik sürücüleri nedir ? Senkron motor sürücüleri nedir ? Senkron motor sürücüleri nasıl kullanılır ve nerelerde kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Sürücü Kontrolleri ve Senkron Motor Sürücüleri Nedir adlı yazımıızla karşınızdayız.

Başlayalım.

SÜRÜCÜ KONTROLLERİ ve SENKRON MOTOR SÜRÜCÜLERİ

Elektrik sürücüleri, günümüzde elektrikli motorlarda ve diğer döner makinelerde en önemli ekipman haline gelmiştir.Elektrik sürücülerinin ağırlıklı olarak üç çeşit işi gerçekleştirdiğini biliyoruz.

Çalıştırma

Hız kontrolü

Frenleme

Elektrik sürücülerinin motoru her yönden kontrol etmemizi sağladığını söyleyebiliriz.Ancak, elektrikli sürücülerin kontrolü de gereklidir çünkü sürücüler tarafından sağlanan tüm fonksiyonlar esas olarak geçici operasyonlardır, yani terminal voltajındaki, akımdaki vb. büyük değişiklikler, motora geçici veya kalıcı olarak zarar verebilir.

Bu nedenle, sürücülerin kontrol edilmesi ihtiyacı artar ve daha sonra üzerinde durulacak olan sürücülerin farklı parametrelerini kontrol etmek için çeşitli yöntemler ve araçlar vardır.

Sürücülerin Kapalı Çevrim Kontrolü

Bir kontrol sisteminde, iki tip sistem vardır, biri açık döngüdür ve diğeri kapalı döngü kontrol sistemidir.Açık çevrim kontrol sisteminde, çıkışın giriş üzerinde bir etkisi yoktur, yani kontrol olgusu çıkıştan bağımsızdır, diğer taraftan kapalı çevrim kontrol sistemi çok daha gelişmiş ve bilimseldir, burada çıkış giriş terminaline geri beslenir.

Sistemin giriş miktarını belirler, örneğin eğer çıkış önceden belirlenen değerden fazlaysa giriş azalır veya tersi durum gerçekleşir.Elektrik sürücülerde geri besleme döngüleri veya kapalı döngü kontrolü aşağıdaki gereksinimleri karşılar.

Koruma

Tepki hızının arttırılması

Kararlı durum doğruluğunu geliştirmek

Aşağıdaki incelemelerde de, besledikleri besleme türünden (DC veya AC) bağımsız olarak, elektrikli sürücülerde kullanılan farklı kapalı çevrim konfigürasyonlarını göreceğiz.

Akım Limiti Kontrolü

Başlangıç ​​sırasında, ihtiyati tedbirlerin alınmadığı takdirde, motor devresinde çok büyük bir akım akışı olduğunu biliyoruz.Akımı sınırlamak ve motora beslenen akımı algılamak için akım sınırlama kontrolörü kurulur.

Geri besleme döngüsü, sürücünün normal çalışmasını etkilemez, ancak akım önceden belirlenen güvenli limiti aşarsa, geri besleme döngüsü aktifleşir ve akım güvenli sınırın altına indirilir.Akım emniyet limitinin altına indirildikten sonra geri besleme döngüsü tekrar devre dışı bırakılır ve bu şekilde akım kontrolü gerçekleşir.

Kapalı Döngü Tork Kontrolü

Bu tip bir tork kontrol cihazı, otomobiller, trenler vb. gibi bataryalarla çalışan araçlarda görülür. Araçlarda bulunan hızlandırıcı, referans torku T’yi ayarlamak için sürücü tarafından bastırılır. Gerçek tork T,sürücü tarafından kontrol edilen T * ‘yi takip eder.

Kapalı Çevrim Hız Kontrolü

Hız kontrol döngüleri, sürücüler için belki de en yaygın kullanılan geri bildirim döngüleridir. Bu döngünün blok diyagramını ilk gördüğümüzde, bizim anlayabilmemiz çok daha kolay olacaktır.

Diyagramdan, iç döngü ve dış döngü olarak söylenebilen iki kontrol döngüsünün olduğunu görebiliriz.İç akım kontrol döngüsü, dönüştürücüyü ve motor akımını veya motor torkunu güvenli sınırın altında sınırlar.Şimdi kontrol döngüsünün işlevini anlayabilir ve pratik örneklerle hareket edebiliriz.

Wm * referans hızının arttığını ve hızın artırılması gerektiğini gösteren pozitif bir ΔWm hatası olduğunu varsayalım.

Şimdi iç döngü akımı izin verilen maksimum akım altında tutmaktadır.Ve sürücü hızlanırsa, hız istenen hıza ulaştığında, motor torku yük torkuna eşittir ve daha fazla hızlanmaya gerek olmadığını, ancak yavaşlama olması gerektiğini belirten referans hızındaki Wm’de bir azalma olur.

Ve frenleme hız kontrol cihazı tarafından izin verilen maksimum akımda yapılır.Bu nedenle, motorun düzgün çalışması ve çalışması için, motorlu araçtan frenlemeye ve frenlemeden motora sürekli olarak fonksiyon transferlerini hızlandırabileceğini söyleyebiliriz.

senkron motor sürücü nedir

SENKRON MOTOR SÜRÜCÜLERİ

Adından da anlaşılacağı gibi senkron motorlar senkron hızda döner.Senkron motorların ana avantajı 3 AC beslemede çalışabilmesi ve senkronize hızda çalıştıklarında rotora DC beslemenin verilmesidir, kayıp çok azdır.Senkron motorların sadece senkron hızlarında çalışacak şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz, o zaman sürücülere bunların kullanım amacı  nedir?

Cevap oldukça basittir, senkronize motor sürücüleri başlatma, çekme ve frenleme sürecini sorunsuz bir hale getirir.

Senkron Motorları Başlatma

Senkron motorlarla ilgili problem, kendiliğinden başlamadıklarıdır.Bu motorun başlangıç ​​yöntemini konuşmadan önce, motorun türünürotorunu ve motorun statorunu kısaca bilmeliyiz.

Senkron motorların statoru bir endüksiyon motorununkine benzer, ancak tek fark rotorda yer alır, senkron motorların rotoru DC kaynağıdır.

Şimdi, başlamadan önce, senkron motorların nasıl başladığı, neden kendi başlarına olmadıklarını bilmeliyiz? Cevap, statora 3 faz beslemesi verildiğinde, senkron hızda dönen dönen bir manyetik akı meydana gelir ve rotora da DC beslemesi verilirse, rotor eşzamanlı hızda dönen bir manyetik akı gibi davranır.Ve eğer rotora da DC beslemesi verilirse, rotor, iki adet belirgin kutuplu bir mıknatıs görevi görür.

Rotor durma konumundayken, senkron hızda dönen manyetik alanı takip edemez. Rotor kendi pozisyonunda istiflenir, çünkü zıt kutuplar rotorun kilitlediği kadar hızlı hareket eder, bu da senkron motorların kendiliğinden başlamamasının sebebidir.

Şimdi senkron motorların nasıl başlatıldığına geliyoruz.İlk olarak senkron motorlar normal bir asenkron motor olarak çalıştırılır, motorun rotoru, motor rotora ulaştığında ve daha sonra konuşacağımız şekilde çekildiğinde DC beslemesi verilmez

Senkron motor sürücülerini başlatmak için başka bir yöntem harici motordur.Bu yöntemde senkron motorun rotoru bir harici motor tarafından döndürülür ve rotorun hızı eşzamanlı hıza ulaştığında, DC alanı açılır ve çeker gerçekleşir.

Bu yöntemde, başlangıç ​​torku çok düşüktür ve aynı zamanda çok popüler bir yöntem değildir.

Senkron Motorların Çekilmesi

Senkron motorların rotoru eşzamanlı hıza ulaştığında, DC alan beslemesi açılır ve çekme işlemi başlar. DC beslemenin faz açısı ve tork açısı nedeniyle açılmasında olduğu gibi, motorda görülen çeşitli rahatsızlıklar vardır ve hava boşluklu akı kutuplarının bir kaç tane kayması da görülmektedir.

Çekme işlemi tamamlandığında, rotor senkron hız kazanır. DC beslemenin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çekilmesi en uygun açı ile açılmalıdır.

Senkron motorun endüksiyon motoru olarak çalıştığı durumlarda olduğu gibi, indüksiyon motoru en yüksek hızda olduğunda DC beslemesi beslenmelidir, bu en iyi an olacaktır, çünkü hız farkı bu zaman noktasında en az olacaktır.

Senkron Motorların Frenlenmesi

Bildiğimiz gibi, üç tür frenleme, yani rejeneratif, dinamik ve tıkanma tipi frenleme vardır. Ancak senkron motor sürücüler için sadece dinamik frenleme uygulanabilir, fakat takma teorik olarak uygulanabilir.Rejeneratif frenleme, senkron hızdan daha yüksek hıza ihtiyaç duyduklarından bunlara uygulanamaz.

Dinamik frenleme, motorun şebekeden ayrılması ve üç fazlı bir rezistansa bağlanmasıyla yapılır. O zaman motor senkron bir jeneratör olarak çalışır ve dirençlerden enerji dağıtılır.Takma yüksek akımlı akımın ciddi problemlere ve hatta hasara neden olabileceğinden, takma senkron motorlar için kullanılmaz.

SÜRÜCÜ KONTROLLERİ ve SENKRON MOTOR SÜRÜCÜLERİ NEDİR SONUÇ:

Bugün Sürücü Kontrolleri ve Senkron Motor Sürücüleri Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.Temel elektronik serisine devam ediyoruz.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.