Asenkron Motor ve Asenkron Motor Frenleme Nedir ? | Temel Elektronik Dersleri

ASENKRON MOTOR FRENLEME NEDİR ?

Asenkron motor frenleme nedir ? Frenleme nedir ? Frenlemenin çeşitleri nedir ? Frenleme nasıl kullanılır ve çeşitleri nedir ? Bugün Asenkron Motor Frenleme Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Frenleme ve asenkron motorlarda frenleme hakkında birtakım bilgileri beraber inceleyelim.

Başlayalım.

ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME

Asenkron motorlar çeşitli yerlerde kullanılır.Asenkron motorların hız kontrolü oldukça zordur ve bu yüzden kullanımları kısıtlanmıştır.Hız regülasyonu mümkün olduğu için DC motorlar kullanılması mantıklı görünmektedir.

Ancak, asenkron motor sürücüleri icat edildiğinde ve uygulandığında, DC motorlara göre birçok avantajdan dolayı tercih edilmiştir.Motorların kontrolü her ne zaman yapılırsa, asenkron motorlarda olduğu gibi frenleme en önemli terimdir.

Asenkron motor frenleme, farklı yöntemler ile yapılabilir.

Asenkron motorun rejeneratif frenlemesi

Asenkron motorun tıkamalı frenlenmesi

Asenkron motorun dinamik frenlemesi  ;  (daha fazla kategorize edilebilir)

AC dinamik kırılma

Kondansatörler kullanarak kendinden tahrikli frenleme

DC dinamik frenleme

Sıfır Sıralı frenleme

Asenkron Motorunun Rejeneratif Frenlemesi

Bir asenkron motorunun gücünün (girişi) Pin , formül olarak gösterimi;

Pin = 3VIscosφs

Burada, φs  stator faz voltajı V ile stator faz akımı arasındaki faz açısıdır.Şimdi, motorun çalışması için φs <90o  ve frenleme işlemi için φs >90o olmalıdır.

Motorun hızı eşzamanlı hızdan daha fazla olduğunda, motor iletkenleri ile hava boşluğu döner alanı arasındaki göreceli hız tersine döner, bunun sonucunda 90o‘den daha büyük ve güç akışı tersine ve dolayısıyla rejeneratif frenleme faz açısı oluşur.

Hız tork eğrilerinin yapısı, resimdeki şekilde gösterilmiştir.Kaynak frekansı sabitlendikten sonra, asenkron motorunun rejeneratif frenlemesi ancak motorun hızı senkron hızdan daha büyük olduğunda gerçekleşebilir, ancak değişken frekans kaynağı ile senkronize hızdan daha düşük hızlarda endüksiyon motorunun rejeneratif frenlemesi gerçekleşebilir.

Bu tür bir frenlemenin ana avantajı üretilen gücün tam olarak kullanıldığı ve bu tip frenlemenin ana dezavantajının sabit frekans kaynakları için frenlemenin senkron hızların altında olamayacağı olduğu söylenebilir.

Asenkron Motorun Tıkamalı Frenlenmesi

Takma endüksiyon motor frenlemesi, motorun faz sırasını ters çevirerek yapılır.Endüksiyon motorunun takma freni, herhangi bir iki faz statorunun besleme terminalleri ile olan bağlantılarının değiştirilmesiyle yapılır.Ve bununla birlikte motorun çalışması, frenlemeyi tıkayabilir.Tıkama takarken (2 – s), motorun orijinal kayması s ise, aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

Formül = Sn = -wms – wm / -wms = 2 – s

Resimdeki şekilde, torkun, sıfır hızda sıfır olmadığını görebiliriz.Bu nedenle motorun durdurulması gerektiğinde, beslemeden sıfıra yakın bir hızda kesilmelidir.

Motor ters yönde dönecek şekilde bağlanmıştır ve tork sıfırda veya başka herhangi bir hızda sıfır değildir ve sonuç olarak motor ilk önce sıfıra iner ve ardından zıt yönde yumuşak bir şekilde hızlanır.

Asenkron Motorun Dinamik Frenlemesi

Endüksiyon motorunun dört tipi dinamik frenleme veya reostatik frenlemesi vardır.

AC Dinamik Frenleme

Bu tür bir asenkron motor freni, motorun, üç fazdan herhangi birinin kaynağından ayrılmasıyla tek fazlı bir besleme üzerinde çalışacak şekilde yapıldığı ve açık bırakıldığı veya başka bir faza bağlandığı zaman elde edilir.

Bağlantısı kesilen faz açık bırakıldığında, iki uçlu bağlantı olarak adlandırılır ve bağlantısız faz başka bir makine fazına bağlandığında, üç yük bağlantısı olarak bilinir.

Frenleme işlemi kolayca anlaşılabilir.Motor 1-faz besleme ile çalışırken, motor pozitif ve negatif sırayla beslenir, bu zamanda , makine tarafından üretilen net tork, pozitif ve negatif sıra voltajından kaynaklanan torkların toplamıdır.

Yüksek dirençte net tork negatif bulunur ve frenleme oluşur.Resimdeki şekilden iki ve üç yük bağlantısı anlaşılabilir.

Kondansatör kullanarak kendinden tahrikli frenleme

Resimdeki şekiller devre şemasını ve kapasitörleri kullanan kendinden tahrikli frenlemenin çeşitli özelliklerini göstermektedir.Şekilde görebileceğimiz gibi, bu yöntemde, kapasitörler, motorun kaynak terminalleri boyunca sürekli olarak bağlı tutulur.

Kondansatörlerin değeri, motoru uyarmak ve bir jeneratör olarak çalışmasını sağlamak için yeterli reaktif akım sağlama yeteneklerine bağlı olarak seçilir.

Böylece, motor terminalleri kaynaktan ayrıldığında, motor kendinden tahrikli bir jeneratör olarak çalışır ve üretilen tork ve alan zıt yönündedir ve asenkron motor frenleme işlemi gerçekleşir.

Şekildeki, A eğrisi, yük mıknatıslanma eğrisini temsil etmez ve B hattı, kondansatörler tarafından verilen akımdır.

Burada E, faz başına stator tarafından indüklenen voltajdır.

Frenleme torkunu arttırmak ve üretilen enerjiyi kullanmak için bazen dış elektrik direnci stator terminallerine bağlanır.

asenkron motor frenleme nedir

DC Dinamik Frenleme

Bu tür bir frenlemeyi elde etmek için, çalışan bir asenkron motorun statoru bir DC kaynağına bağlanır. İki ve üç yük bağlantısı, yıldız ve delta bağlantılı statorlar için iki yaygın bağlantı türüdür.

Diyot köprüsüyle iki yük bağlantısının bir devre içinde nasıl elde edilebileceğini göstermek için resimde bir başka diyagram gösterilmektedir.

İki Yüklü DC Dinamik Frenleme Çalışması

Şimdi çalışma yöntemine gelince, AC beslemesinin kesildiği an ve asenkron motorunun terminalleri boyunca DC beslemesi verildiğinde, DC akım akışı ve motorun rotoru nedeniyle oluşan bir manyetik alanı var.

Bu alan, rotor sargısında bir alan yaratır ve sonuç olarak makine bir jeneratör olarak çalışır ve üretilen enerji rotor devre direncinde dağılır ve asenkron motorunun dinamik frenlemesi gerçekleşir.

Sıfır Sıralı Frenleme

Bu tip frenlemede, üç stator fazı seri olarak bağlanır ve tek fazlı AC veya DC bunların karşısındadır (resimde gösterildiği gibi).Bu tip bağlantıya sıfır dizi bağlantısı denir, çünkü tüm stator sargılarındaki akım ko-fazsaldır.

Bağlı besleme AC olduğunda, elde edilen alan boşlukta iken  beslemesi DC olduğunda, besleme sabit büyüklükte olduğunda besleme frekansında titreşir.

Bu endüksiyon motor frenlemenin ana avantajı, tüm stator fazlarının eşit şekilde yüklü olmasıdır.AC dinamik frenleme gibi büyük rotor direnci gerektirmez, büyük rotor direnci gerektirmez. Devre şeması ve hız tork özellikleri resimde gösterilmiştir.

ASENKRON MOTOR FRENLEME NEDİR SONUÇ :

Bugün Asenkron Motor Frenleme Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Asenkron motorlarda frenleme hakkında birtakım bilgileri beraber inceleme fırsatı bulduk.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.