Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -1

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisine başlıyoruz.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olacağı düşüncesindeyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK

1)  Eğer 1 A akım bir devre üzerinden akarsa, devre içerisinde akan elektron sayısı kaçtır ?

a) 0.625 x 1019

b) 1.6 x 1019

c) 1.6 x 10-19

d) 0.625 x 10-19

Cevap : Bir elektronun yükü 1.6×10-19’dur.Eğer 1A akım akıyorsa , bir saniyede 1 coulombluk yük akıyor anlamına gelir.

1A = 1 / 1.6 x 10-19 = 0.625 x 1019 doğru cevaptır.

2 ) Bir iletkenin özdirenci neye bağlıdır ?

a) İletkenin alanına

b) İletkenin uzunluğuna

c) Materyalin çeşidine

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Özdirenç , birim hacimdeki bir malzemenin bir küpünün iki karşıt yüzü arasındaki direnç olarak tanımlanan , malzemenin bir özelliğidir.Bu nedenle özdirenç , bireysel olarakta bir malzemenin benzersiz , o materyale özel bir özelliğidir ve herhangi bir malzemenin boyutuna bağlı değildir.

Formül olarak ; p = m / (n x e2 x T)’dir.Burada p , dirençtir.m ve e , bir elektronun kütlesi ve yüküdür.T ise , relaxation time dediğimiz gevşeme süresidir.Tüm bunlar bir malzemenin özellikleridir ve uzunluk , kesit alanından bağımsızdır.Yani materyalin çeşidine bağlıdır diyebiliriz.

3 ) Çapı d ve uzunluğu I olan bir iletkenin direnci R Ω’dur.İletkenin yarıçapı yarıya inerse ve uzunluğu iki katına çıkarsa , direnç ne olur ?

a) R Ω

b) 2R Ω

c) 3R Ω

d) 8R Ω

Cevap : Direnç kanunu gereğince , iletkenin direnci , enine kesit alanı ile ters orantılıdır.Yani , iletkenin kesit alanının çapı ile ters orantılıdır.Yine direnç kanununa göre , iletkenin direnci iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır.

Formül = R = p x L / ((π x d2)/4)  , Ryeni = 2 x p x L / ((π x d2)/16) , Ryeni = 8R olacaktır.

4 ) 1 dakika içerisinde 10A akım taşıyan bir devreden ne kadarlık coulomb yükü geçer ?

a) 10

b) 60

c) 600

d) 1200

Cevap  : 1 A akım , saniyede 1 Coulomb yükünün akması anlamındadır.Bu 1 dakika ya da 60sn’de 10A akımın 10A x 60 = 600 coulomb olacağı anlamına gelmektedir.

5) 5V’luk bir kondansatör 0.1C’luk bir yük taşıyorsa , kapasitesi nedir ?

a) 0.02 F

b) 0.5 F

c) 0.05 F

d) 0.2 F

Cevap : Bir kapasitörün kapasitesi Q/V ile ifade edilir.Q kondansatörün yüküdür ve V ise kondansatörün voltajıdır.

Buradan ; C = Q/V = 0.1 / 5 = 0.02 C olacaktır.

6) Yüksek bir kapasitans değeri elde etmek için , dielektrik ortamın dielektrik sabitesi nasıl olmalıdır ?

a) Düşük

b) Sıfır

c) Yüksek

d) Tek

Cevap : Kapasitans ifadesi şu şekilde verilir  ; C = ԑxA/d

Burada , ԑ ortamın dielektrik sabitesi, geçirgenliğidir.Dolayısıyla , bir kapasitörün kapasitansının , dielektrik olarak kullanılan ortamın geçirgenliği ile doğru orantılı olduğu görülmektedir.Bu sebeple , yüksek bir kapasitans değeri elde etmek için , dielektrik ortamın geçirgenliğide yüksek olmalıdır.

7) Her biri 40µ olan dört kondansatör paralel olarak bağlanırsa, sistemin eşdeğer kapasitansı ne olur ?

a) 160 µF

b) 10 µF

c) 40 µF

d) 5 µF

Cevap : Bir kapasitörün empedansı , kapasitans değeri ile ters orantılıdır.Paralel bağlı devre elemanlarının eşdeğer empedansının karşılığı , her bir elemanın empedansının karşılıklı toplamıdır.

Ceq = C1 + C2 + C3 + C4 -> Ceq = 40 µF + 40 µF + 40 µF + 40 µF  = 160 µF  olacaktır.

8) Her biri 5 µF olan 5 kapasitör seri olarak bağlanmıştır.Sistemin eşdeğer kapasitansı ne olur ?

a) 5 µF

b) 25 µF

c) 10 µF

d) 1 µF

Cevap : Devre elemanlarının sayıları seri olarak bağlandığında , eşdeğer kombinasyonun empedansı serideki tüm elemanların empedans toplamıdır.Yine burada kapasitans empedans ile ters orantılıdır.Bu sebeple , kapasitörler seri olarak bağlandığında ;

1 / Ceq =  1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5 -> 1/Ceq = 1/5µF + 1/5µF + 1/5µF + 1/5µF + 1/5µF

Ceq = 1 µF

9) 1 F teorik olarak neye eşittir  ?

a) 1 Ohm dirence

b) 1V’un 1 C’a oranına

c) 1C’un 1V’a oranına

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : 1 Farad kapasitans , 1 Volt potansiyel fark uygulandığında , 1 Coulomb yükü depolamak için gerekli dielektrik ortamın kapasitesi olarak tanımlanır.Bu şekilde kapasitans , yükün gerilime oranı olarak ifade edilir.Formül = Q = CV.Yani , C şıkkı doğru yanıttır.

10) Direnç birimi ne ile ifade edilir ?

a) Ω

b) Ω-metre

c) Ω/metre

d) Ω/m2

Cevap : Direnç = R = pL/A => p = RA/L => (Ω x metre x metre)/metre = Ω-m doğru cevaptır.

11) İndüktördeki anlık güç ne ile orantılıdır ?

a) Anlık akım ve akım değişim oranının bir sonucu

b) Anlık akımın karesi

c) Akım değişim oranının karesi

d) İndüktörün sıcaklığı

Cevap : İndüktör boyunca anlık voltaj , indüktörün bir sonucu ve içerisindeki akım değişim hızı olarak ifade edilir.Güç , akım ve voltajın bir sonucudur.Bu sebeple, bir indüktördeki anlık güç , anlık akımın sonucu ile o andaki değişim hızı ile orantılıdır.

Formül = VL = L x di/dt = L x (anlık akım)

12) Bir indüktör üzerinde indüklenen voltaj nasıl ifade edilir ?

a) İndüktansı ve içerisinden akan akımın bir sonucudur.

b) İndüktansının o andaki akımına oranıdır.

c) Akımın indüktansına oranıdır.

d) İndüktansın bir sonucu ve aynı zamanda içerisindeki akım değişim oranıdır.

Cevap : İndüktördeki anlık voltaj , indüktansın bir sonucu ve aynı zamanda içerisinden akan herhangi bir akım değişikliğine izin vermediğinden akımın değişim hızı olarak ifade edilir.Bir indüktördeki indüklenen voltajın ifadesi ; VL = L x di/dt’dir.Cevap d şıkkıdır.

13) Dielektrik ortamın mutlak geçirgenliği nasıl ifade edilir ?

a) ԑ0

b) ԑr

c) ԑr/ ԑ0

d) ԑ ԑr

Cevap : Ortamın nispi geçirgenliği (ԑr) , ortamın gerçek geçirgenliğinin hava veya vakumun mutlak geçirgenliğine oranı olarak tanımlanır.Mutlak hava veya vakum geçirgenliği ԑolarak ifade edilir.Dolayısıyla , dielektrik ortamın mutlak geçirgenliği , ortamın nispi geçirgenliğinin ve hava veya vakumun mutlak geçirgenliğinin sonucu olarak ifade edilir.

Formül = ԑr = ԑ/ ԑ0 , ԑ= ԑ0 x ԑr

14) Manyetik akı birimi nedir ?

a) Newton

b) Amper

c) Weber

d) Tesla

Cevap : Manyetik akı birimi , ünlü bilim adamı Wilhelm Eduard Weber’in(1804-1897) adından gelmektedir.Manyetik akı da Maxwell adında bir başka birime sahiptir. 1 Maxwell = 10-8 Weber’dir.

soru cevaplarla elektrik elektronik öğren

15) Belirli bir ağdaki tüm elemanlar lineer ise ,süperpozisyon teoreminde tutulursa, uyarım ne olur ?

a) Yalnızca DC

b) Yalnızca AC

c) AC veya DC

d) Impulse(Dürtü)

Cevap : Süperpozisyon yöntemi , hem AC hem de DC olarak voltaj ya da akımları hesaplamak için kullanılabilir.Devre doğrusal ise , hem AC hemde DC uyarma için tutar.Ancak süperpozisyon teoremi , güç hesaplamaları için geçerli değildir.Yanıt bu durumda C şıkkı olacaktır.

16) Bir köprüde , dedektörün ve kaynağın konumları değişirse, köprü hala dengeli olarak kalacaktır.Bu durum hangi teorem ile açıklanabilir ?

a) Karşılıklılık Teoremi

b) Thevenin Teoremi

c) Norton Teoremi

d) Kompanzasyon Teoremi

Cevap : Uyarım ve cevapları değiştirdiğimiz halde uyarım cevabı sabit ise , karşılıklılık teoremi verilen örnek için doğru cevaptır.

17) Eğer P yıldız bağlı bir sistemin gücü ise bu durumda eşdeğer üçgen bağlı bir sistemin gücü ne olacaktır ?

a) P

b) 3P

c) P/3

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Yıldız ya da üçgen bağlantıda güçler aynı olacaktır.

Formül = Yıldız ya da üçgen için güç = √3 x VL x IL olacaktır.

18) Aşağıdakilerden hangileri aktif elemanlardır ?

a) Voltaj kaynağı

b) Akım kaynağı

c) İkiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Aktif elemanlar uzun süre ya da ideal olarak sonsuz zaman için enerjiyi bağımsız olarak sağlayabilmektedir.Hem voltaj hemde akım kaynağı aktif elemanlardır ve bir devrenin enerjisini değiştirebilirler.

19) Aşağıdakilerden hangileri pasif elemanlardır ?

a) Direnç

b) Ampul

c) İkiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Eleman, enerjiyi bağımsız olarak sağlayamadığında , pasif eleman olarak adlandırılır.Hem direnç hemde ampul pasif elemanlardır ve bir devrenin enerji seviyesini yükseltemezler.

20) İdeal bir indüktördeki güç kaybı ne kadardır ?

a) Maksimum

b) Minimum

c) Sıfır

d) Sonsuz değer

Cevap : İdeal indüktörün iç direnci sıfırdır.Direnç olmadığı için herhangi bir güç kaybı da olmamalıdır.Saf indüktörün dirençli bir bileşeni yoktur ki bu nedenle aktif güç dağılımı sıfırdır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren -1 adlı serinin ilk yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin ikinci yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.