Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik -6 | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -6

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisinde altıncı yazımız ile karşınızdayız.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olmaya başladığını düşünmekteyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK -6

1)Voltaj kaynağı boyunca bir direnç bağlıysa ve voltaj ve akım dalga formu frekansı 50Hz ise, o zaman anlık gücün frekansı nedir?

a) 0 Hz

b) 100 Hz

c) 50 Hz

d) 150 Hz

Cevap : Formüller ;

P(t) = Vm x Im x Sin2wt

P(t) = 0.5 x Vm x Im x (2 Sin2wt)

P(t) = 0.5 x Vm x Im (1 – Cos2wt)

Bu sebeple frekansın iki katı , anlık gücün frekansıdır.

2)AC kaynağa saf bir iletken bağlıysa , iletkenin aldığı ortalama güç aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Birkaç watt

b) 100 watt

c) Sıfır watt

d) Maksimum güç

Cevap : Güç dalga formunun pozitif yarım döngüsünde ideal iletken , kaynaktan enerjisini alır.Güç dalga formunun negatif yarım döngüsünde ideal iletken , kaynağa giden gücü iletir.Bu sebeple , ideal bir iletken tarafından alınan güç ‘Sıfırdır’.

3) Saf bir kapasitör tarafından alınan ortalam güç nedir ?

a) Sıfır

b) Minimum

c) Maksimum

d) Yukarıdakilerden herhangi birisi

Cevap : Pozitif yarım döngüde şarj olur ve negatif yarım döngüde ise deşarj olur.Böylece tam devir üzerinde ideal birr kapasitör için net güç sıfırdır.

4) Bir seri R, L devresinde , direnç ve indüktör arasındaki voltaj sırası ile 3V ve 4V’tur.Öyleyse ardından uygulanan voltaj nedir?

a) 7V

b) 5V

c) 4V

d) 3V

Cevap : √ V2R + V2L => V = √32 + 42 => V = 5 V olmalıdır.

5) Aktif güç için kullanılabilecek alternatif isimlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Gerçek güç

b) Ortalama güç

c) Doğru güç

d) Yukarıdakilerden hepsi

Cevap : Aktif güç için farklı isimler ; gerçek güç , ortalama güç , doğru güç ve net güçtür diyebiliriz.Bunların tamamı V x I x cosϴ’ya eşittir.

6) Seri R , L devresinde güç faktörü aşağıdakilerden hangisi gibi tanımlanabilir ?

a) R/Z

b) P/S

c) Vr/V

d) Yukarıdakilerin hepsi

Cevap : Bunların hepsi R,L serisi devre için güç faktörünü temsil etmektedir.Matematiksel olarak güç faktörü , gerilim fazörü arasındaki açı kosinüsü olarak tanımlanabilir.Voltaj üçgeni , güç üçgeni ve empedans üçgeni kullanılarak ;

Güç = Faktör cosϴ = VR / V = R / Z = P / S

7) AC RC serisi devrede toplam voltaj 10V ve direnç boyunca 6V ise , bu durumda kapasitör üzerindeki voltaj nedir ?

a) 4V

b) 8V

c) 16V

d) 10V

Cevap : V = √ V2R + V2L = √ 62 + Vc2 => Vc = 8V olacaktır.

8) RLC seri devresinde , kapasitördeki voltajın iletkendeki voltajdan daha büyük olması durumunda ağın güç faktörü aşağıdakilerden hangisi olacaktır ?

a) Gecikmeli

b) Önden ilerleyen

c) Eşlilik

d) Sıfır

Cevap : Kapasitördeki voltaj , iletkenden daha fazladır ve şebekenin kapasitif reaktansı , endüktif reaktanstan daha fazladır.Bu nedenle güç faktörü önden ilerleyen/ilerde olandır.

9) Güç faktörü açısı sabit olduğunda , bu durumda mevcut lokusun şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olacaktır ?

a) Yarım daire

b) Daire

c) Üçgen

d) Düz çizgi

Cevap : Mevcut vektörün sonlanım noktasının , devre elemanının herhangi birini veya kaynak frekansını değiştirerek izlediği yol , mevcut lokus olarak adlandırılır.Güç faktörü açısı sabit olduğunda , lokusun şekli düzdür.

10) Seri RLC devresinde aşağıdakilerden hangisi Q faktörü temsil eder ?

a) Xc/R

b) Vr/V

c) Xl/R

d) Yukarıdakilerden hepsi

Cevap : Bunların hepsi , bir RLC devresinde Q faktörü kalite faktörünü temsil eden farklı biçimlerdir.

11) İleri bias esnasında PN bağlantısı direnci aşağıdakilerden hangisi olur ?

a) Megaohm

b Kiloohm

c) Ohm

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : PN bağlantısı ileri bias durumunda iken ,direnç Ohm sırasına göre olacaktır.Çünkü , forward bias durumunda tükenme tabakası çok küçüktür ve kırılımı da uygulanan küçük gerilim ile olur.

12) Aşağıdakilerden hangisi Ohm yasasına uymamaktadır ?

a) Direnç

b) Yarıiletken

c) Çift taraflı cihaz

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Yarıiletkenler doğrusal olmayan bir cihazdır ki bu sebeple Ohm yasasına uymazlar.Yarıiletken özellikleri gerilim ve akım yönündeki değişim ile değişir.

13)  Yarıiletken malzemeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Üç değerli

b) Dört değerli

c) Beş değerli

d) Çift taraflı

Cevap : Yarıiletken malzemeler , dış kabukta ve valans kabuğunda 4 elektrona sahiptir ki bu sebeple 4 değerli tetravalent olarak adlandırılırlar.

14) Germanium pn birleşimi için , bariyer potansiyelinin maksimum değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 0.7V

b) 0.3V

c) 1.5V

d) 1.6V

Cevap : PN birleşimi yapıldığında , belirli bir voltaj seviyesinde akımın akışını kısıtlayan P ve N malzemesi arasında bir tabaka oluşur ki ardından bu tabaka kırılır ve bu tabakayı kırmak için gerekli olan gerilim , bariyer potansiyeli olarak adlandırılır.Bu voltaj 0.3V’tur.

15) Yarıiletken diyot aşağıdakilerden hangisi olarak kullanılabilir ?

a) Bir amplifikatör

b) Bir modülatör

c) Bir doğrultucu

d) Bir osilatör

Cevap : Diyot , anot voltajının katot voltajından daha büyük olması durumunda sadece bir yönde çalışır ki AC’yi DC’ye dönüştürmek için kullanılır.Böylece yarıiletken diyot , doğrultucu olarak kullanılır.

16) Bir PN bağlantı noktasındaki kaçak akım aşağıdakilerden hangisini kullanır ?

a) A

b) KA

c) uA

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Kaçak akım , pn bağlantısındaki azınlık taşıyıcısına bağlı olarak akar ve bu nedenle uA sırasındaki değeri çok küçüktür.

17) Bir yarıiletken malzeme aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşur ?

a) Kovalent bağlar

b) Metalik bağlar

c) Elektrokovalent bağlar

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : İki atom tarafından dört elektron tarafından oluşturulur ve her elektron diğer atomdan dört elektron paylaşır.

18) Yarıiletken malzemeler ısıtıldıklarında dirençleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur ?

a) Artar

b) Azalır

c) Sabit kalır

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Yarıiletken malzeme ısıtıldığında elektron atomlardan uzaklaşır ve valans bandından iletim bandına boşalır.Böylece iletkenliği artar ve özdirenç azalır ki sonuç olarak direnç azalır.

19) Silikon aşağıdakilerden hangisine sahiptir ?

a) Dört değerlikli elektronlar

b) Sekiz değerlikli elektronlar

c) İki değerlikli elektronlar

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Bir yarıiletken 4 değerlikli elektrona sahiptir.Silikon yarı iletkendir ki bu sebeple silikonun valans elektronları 4’tür.Silisyumun atom sayısı 14’tür.Bu sebeple konfigürasyonu (2 4 8) ve son 4 elektron bir valans bandı olarak davranır.Bu sebeple 4 değerlikli elektronlar doğru şıktır.

20) İletkenlerin enerji boşluğu aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 1-2 eV

b) 0 eV

c) 5 – 8 eV

d) 8 eV

Cevap : Enerji boşluğu iletim bandı ve valans bandı arasındaki boşluktur.Enerji aralığı iletkenin Eg aralığı , örtülü valans ve iletim bandı olduğu için 0 eV’dir.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -6 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren  adlı serinin altıncı yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin yedinci yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.