Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik -5 | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -5

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisinde beşinci yazımız ile karşınızdayız.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olmaya başladığını düşünmekteyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK -5

1) Op-Amp kullanarak bir Wien Köprü osilatörünün geri besleme faktörü nedir ?

a) 1/3

b) 1/4

c) 1/2

d) 1

Cevap : Rezonans frekansında Op-Amp kullanarak bir Wien Köprü osilatörünün geri besleme faktörü (R2/R1) , ½’dir.Bu nedenle , sürekli salınımları korumak için amplifikatör kazancı 2’den büyük olmalıdır.

2) Ses frekansı uygulamaları için kullanılan popüler osilatör aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Wien köprüsü osilatörü

b) Hartley osilatör

c) Kristal osilatör

d) Faz kayması osilatör

Cevap : Ayarlama kolaylığı , çok düşük bozulma ihtimali ve Wien köprü osilatörünün iyi frekans kararlılığı gibi özellikler , ses frekansı uygulamaları için popüler hale gelir.Faz kaymalı osilatör ve Wien köprü osilatör her ikiside ses frekansı aralığı olarak kullanılabilirdir.Fakat Wien köprüsü osilatörü çok geniş frekans aralığında kullanılabilir.

3) Colpitts osilatör aynı zamanda aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır ?

a) Tank devresi osilatörü

b) LC osilatör

c) Rezonans devre osilatörü

d) Yukarıdakilerden hepsi

Cevap : Colpitts osilatör , rezonant tank devresinden oluşan LC osilatör tiplerinden birisidir.Tank devresi , bir endüktör ile paralel iki seri kondansatörden oluşur.Bu sebeple , yukarıda belirtilen isimlerden herhangi biri uygundur.

4) Bir quartz kristal osilatörü aşağıdakilerden hangisi/hangilerini içerir ?

a) Sadece seri rezonans frekansı

b) Sadece paralel rezonans frekansı

c) Hem seri hemde paralel frekanslar

d) Ne seri ne de paralel frekans

Cevap : Kristal osilatör iki yakın aralıklı rezonans frekansına sahiptir.Kristal osilatörlerde  kapasitörün reaktansı indüktörün (düşük empedans) reaktansına eşit olduğunda seri rezonans frekansı oluşur.Kondansatör C2’nin reaktansı RLC1 (yüksek empedans) reaktansına eşit olduğunda paralel rezonans frekansı oluşur.

5) Monolitik bir IC’de (Integrated Circuit) hangi osilatörlerin üretimi daha kolaydır ?

a) Kristal osilatör

b) Hartley osilatörü

c) Wien Bridge osilatörü

d) Relaxation osilatörü

Cevap : Relaxation osilatörleri , indüktör kullanmazlar ve çıkışları , devrenin doğal olmayan özelliklerine bağlıdır.Bu sebeple , bir relaxation monolitik IC’lerde kolayca üretilebilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi sinüzoidal osilatör değildir ?

a) LC osilatör

b) RC faz kaymalı osilatör

c) Relaxation osilatör

d) Kristal osilatör

Cevap : Relaxation osilatörü temel olarak kare, üçgen veya pals dalga formları üretmek için kullanılan sinüzoidal olmayan bir osilatördür.Osilatörlerin geri kalanı sinüzoidal çıkış üreten sinüzoidal osilatörlerdir.

7) Voltaj kontrollü osilatörler aşağıdakilerden hangisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar ?

a) Pals modülatörleri frekans modülatörleri & faz saatli döngüler

b) Frekans modülatörleri

c) Faz saatli döngüler

d) Yukarıdakilerin hepsi

Cevap : VCO’lar , farklı türde gürültü , faz kilitli döngü,frekans sentezleyicileri veya iletişim devrelerinde kullanılan modülatörlerin üretimi için elektronik sıkışma ekipmanı vb. yaygın olarak kullanılırlar.Bu durumda yanıt ‘D’ seçeneği olacaktır.

8) Aşağıdakilerden hangisi osilatörlerin ana görevini ifade eder ?

a) Sinüzoidal salınımlar üretir

b) Sinüzoidal olmayan dalga formları üretir

c) Sabit bir genlikte ve spesifik frekansta sürekli salınımlar oluşturur

d) Yukarıdakilerden hiçbirisi

Cevap : Devrenin salınımlı doğası onu osilatör yapar.Ancak kontrol edilebilir ve istenen bir şekilde sürekli salınımlar üretmek ve Bark-Hausen kriterlerini karşılamak zorundadır.

9) Aşağıdakilerden hangisi bir osilatör için gereklidir ?

a) Genlik stabilitesi

b) Frekans stabilitesi

c) Güç stabilitesi

d) A ve B

Cevap :  Genlik ve frekans stabiliteleri , osilatör için , sabit genlik , sürekli salınım ve çıkış dalga formunun istenen sıklığını muhafaza etme yeteneğini belirleyen temel gereksinimdir.Bu nedenle ‘D’ şıkkı doğru yanıt olacaktır.

10) LC osilatörler , hangi frekans aralığında ile bir dalga formu üretmek için kullanılırlar ?

a) 1 MHz ile 500 Mhz arası

b) 100 KHz ile 500 MHz arası

c) 1 KHz ile 1 MHz arası

d) 1 MHz ile 100 GHz arası

Cevap : LC osilatörler , 1 MHz ile 500 MHz arasında değişen frekansta çıkış üretmek için kullanılırlar bu sebeple bunlar RF (radyo frekansı) osilatörleri olarakta adlandırılırlar.

11) Düşük frekanslı (LF) uygulamalar için aşağıdaki osilatörlerden hangileri kullanılır ?

a) LC osilatörler

b) RC osilatörler

c) Hem LC hem de RC osilatörler

d) Hiçbiri

Cevap : RC osilatörler LF uygulamaları için kullanılır çünkü gerekli olan indüktörün boyutu çok büyük , pahalı ve hantal olduğundan bir LC osilatörün düşük frekanslarda gerçekleşmesi zordur.

12) Aşağıdaki hafızalardan hangisi temel bir bellek birimi olarak bir transistör ve kapasitör kullanmaktadır ?

a) SRAM

b) DRAM

c) Hem SRAM hem de DRAM

d) Hiçbiri

Cevap : Statik RAM (Rastgele erişim belleği) , saklanan her bit için bir veya daha fazla BJT veya MOSFET daha fazla BJT veya MOSFET kullanılarak yapılır.Ancak DRAM’da (Dinamik rastgele erişim belleği) bir bit depolamak için bir adet MOSFET ve bir adet kapasitör kullanılmaktadır.Burada transistör bir anahtar olarak çalışır ve kapasitör , elektriksel yük olarak ikili bilgiyi depolar.Yanıt ‘B’ şıkkı olacaktır.

13) Hangi sayı sistemi 16’lık tabanı kullanır ?

a) Decimal

b) Octal

c) Hexadecimal

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Decimal taban = 10 , Octal taban = 8’dir.Hexadecimal taban ise =16 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).Burada , A=10 , B=11  ve bu şekilde sıralı olarak 16’ya kadar gider.Binary sayı sisteminde 8421 kod tarafından sürekli olarak 4 bit olarak gösterilir.

14) 3 girişli NAND kapısı için doğruluk tablosuna kaç adet giriş yapılabilir ?

a) 3

b) 6

c) 8

d) 9

Cevap : Y = 2n’dir.Burada Y , doğruluk tablosuna girişlerin sayısıdır ve n ise girişlerin sayısıdır.

15) Bir BCD digit depolamak için kaç adet bit gereklidir ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Cevap : BCD (Binary coded decimal) numaraları 4 bit depolamak için 0’dan 9 a kadar sıralanmıştır.Sistemin en büyük rakamı (15) 4 bit ile ifade edilebilir.Maksimum rakam olan 15’in gösterimi aynı zamanda 8421 kod olarak adlandırılır.

16) Binary sayı sisteminde ilk digit (rakam) biti , sağdan sola olacak şekilde nasıl adlandırılır ?

a) LSB , least significant bit

b) MSB , most significant bit

c) First bit

d) Last bit

Cevap : Soldan sağa başladığımızda , ilk bit MSB (most significant bit) olarak adlandrılır.Aynı zamanda burası işaretli yada işaretsiz biti de ifade eder.

17) NOR kapılarından SR mühürleme yapılması durumunda , hangi koşul kabul edilmiş olur ?

a) S=0 , R=0

b) S=0 , R=1

c) S=1 , R=0

d) S=1 , R=1

Cevap : S=0 ve R=0 iken , mühürleme çıkışında , Q=0 ve B_bar=0 olur ki bu istenmeyen durumdur.Aynı zamanda bu durum kararsız durum olarakta bilinir.

18) Aşağıdaki lojik kapılardan hangileri universal kapılar olarak üretilmiştir ?

a) NOR , NAND

b) XOR , NOR , NAND

c) OR , NOT , AND

d) NOR , NAND , XNOR

Cevap : NAND ya da NOR kapıları ile diğer tüm lojik kapıları oluşturabilirsiniz.Bu sebeple NAND ve NOR kapıları , universal kapılar olarak adlandırılmaktadır.

19) Toggle modda iken JK tipi bir flip-flop’un durumu nedir ?

a) J=0 , K=0

b) J=1 , K=1

c) J=0 , K=1

d) J=1 , K=0

Cevap : J=0 , K=0 ; pre-state ve next state arasında herhangi bir durum değişimi yoktur.

J=0 , K=1 iken , sürekli reset durumundadır ki bu da next state’in sürekli ‘0’ olması anlamındadır.

J=1 , K=0 iken , sürekli olarak set durumundadır ki bu da next state’in sürekli olarak ‘1’ olması anlamındadır.

J=1 , K=1 iken , toggle koşulu anlamı , pre-state 1 iken , next state 0’dır ya da pre-state 0 iken next state 1’dir.

Bu durumda yanıt , B şıkkı olacaktır.

20 ) Üç durumlu bir buffer’ın çıkış durumları nedir ?

a) 1 , 0 , float

b) High , Low , Float

c) A ve B doğrudur

d) Set , Reset , Halt

Cevap : Üç durumlu bir buffer çıkış High olduğunda etkinleşir ve çıkış low olduğunda pasif olur.Bu durumların dışında ise float olur.Öyleyse , sorunun cevabı ‘C’ şıkkı olacaktır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -5 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren  adlı serinin beşinci yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin altıncıyazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.