Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik -3 | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -3

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisinde üçüncü yazımız ile karşınızdayız.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olmaya başladığını düşünmekteyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK -3

1) Modern bir alternatör için tipik bir SCR değeri nedir ?

a) 1.5

b) 0.5

c) 1.0

d) 1.2

Cevap : Modern bir alternatör için tipil bir SCR değeri daima 0.5’tir.

2) Bir SCR , 50 Hz besleme içerisinde 3000 A’lik yarım döngü dalga akım derecesine sahiptir.Bir tam döngü için akım ne olur ?

a) 1500A

b) 6000A

c) 2121.31A

d) 4242.64A

Cevap : Imax = 3000A , Irms = 3000/√2 = 2121.32A olacaktır.

3) SCR yarı kontrollü bir cihaz olarak kabul edilir , neden ?

a) Kapalı duruma getirilebilir.Fakat bir gate palsı ile açık (ON) yapılamaz.

b) Alternatif bir akım dalgasının sadece yarım döngüsü esnasında iletir.

c) Açık duruma getirilebilir ancak bir gate palsı ile kapalı yapılamaz.

d) Bir alternatif akımın yarım döngüsü esnasında açık duruma getirilebilir.

Cevap : Pozitif yarım döngü esnasında SCR , ileri bloklama modundadır.Gate palsı uygulayarak , SCR ileri bloklama modunda iken Açık (ON) duruma getirilebilir.Ancak gate palsı uygulayarak SCR kapatılamaz.Anot akımı tutma akımının altında ise , otomatik olarak kapanır.Bu yüzden yarı doğrultucu denir.

4) Tek fazlı bir pals kontrol devresi , kaynak gerilimi olarak bir direnç R ve karşı EMF yükü 400 sin (314t)’ye sahiptir.200Vluk bir yük sayıcı emf için ateşleme açısı kontrol aralığı nedir ?

a) 30 – 150 derece

b) 30 – 180 derece

c) 60 – 120 derece

d) 60 -180 derece

Cevap : 400 sinϴ = 200 ise ϴ= 30 derece.Buradan kontrol aralığı ϴ – (π-ϴ) arasıdır.Yani , 30 – 150 derece olacaktır.

5) Yükün oluşması durumunda yük komutasyonunda tek fazlı tam köprü invertörü çalışmasında aşağıdakilerden hangisi olur ?

a) RL

b) RLC yetersiz kalır.

c) RLC aşırı hızdadır.

d) RLC kritik olarak sönümlenmiştir.

Cevap : Bu durumda okuma akımı devrede akacaktır ve tristör yük olarak değiştirilecek şekilde sıfır olacaktır.RLC yetersiz kalır doğru cevaptır.

6) Bir yükseltici kıyıcının giriş voltajı 110V ve çıkış voltajı 150V’tur.Döngü değeri nedir ?

a) 0.32

b) 0.67

c) 0.45

d) 0.27

Cevap : Yükseltici kıyıcı için E0 = Edc/(1-a) , E0= Çıkış voltajı ve Edc = Giriş voltajıdır. a=1 – (110/150)=0.26  => Burada a = döngü değeridir.

7) Mühürleme akımı için aşağıdakilerden hangi durum doğrudur ?

a) Cihazın aşamalarının sonlanması ile ilgilidir

b) Cihazın aşamalarının iletimi ile ilgilidir.

c) Cihazının aşamalarının çalışması ile ilgilidir.

d) C ve D şıkkı birlikte doğrudur.

Cevap : Mühürleme akımı SCR’nin çalışması için minimum gerekli anot akımıdır.

8) Eğer tristörün tutma akımı 2mA ise, mühürleme akımı ne olur ?

a) 0.01A

b) 0.002A

c) 0.009A

d) 0.004A

Cevap : Genel olarak mühürleme akımı tutma akımının 2 ya da 3 katı olmaktadır.0.004A doğru şık olacaktır.

9) Tristörün geri bloklama modu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) J2 birleşimi ters biastır ve J1,J3 ileri biastır.

b) J3 birleşimi ileri biastır ve J1,J2 geri biastır.

c) J1,J3 birleşimi geri biastır ve J2 ileri biastır

d) J1,J2 birleşimi ileri biastır ve J3 geri biastır.

Cevap : Geri bloklama modunda J1,J3 geri biasta ve J2 ileri biastatır.

10) Tristörün ileri bloklama modu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur  ?

a) J2 birleşimi geri biastır ve J1,J3 ileri biastır.

b) J3 birleşimi ileri biastır ve J1,J2 geri biastır.

c) J1,J3 geri biastır ve J2 ileri biastır.

d) J1,J2 ileri biastır ve J3 geri biastır.

Cevap : İleri bloklama modunda J2 birleşimi geri bias olarak hareket eder ki J1 ve J3 ise ileri bias olarak davranır.

Elektronik dersleri

11) Tristör içerisine kaçak akım akışı hangi durumda meydana gelir ?

a) İleri bloklama modunda

b) Geri bloklama modunda

c) Hem ileri hemde geri bloklama modunda

d) İleri iletim modunda

Cevap : J2 birleşimi ileri bloklama modunda iken ve J1 , J3 birleşimleri geri bloklama modunda iken kapasitör gibi davranır ve bu sebeple kaçak akım akışı iki mod üzerinde de meydana gelir.Bu durumda cevap ‘C’ şıkkı olacaktır.

12) Hangi tetikleme daha güvenlidir ?

a) İleri voltaj tetiklemesi

b) Kapı tetiklemesi

c) dV/dt tetiklemesi

d) Termal tetikleme

Cevap : Kapı tetikleme işlemi daha güvenlidir çünkü birleşim ısısı bu işlemde yüksek değerlere ulaşamaz.

13) Işık tetiklemesi ağırlıklı olarak nerede kullanılır ?

a) Düşük voltajlı direkt akım iletiminde

b) Orta voltajlı direkt akım iletiminde

c) Yüksek voltajlı direkt akım iletiminde

d) Hepsinde

Cevap : Bu tetikleme işlemi çok güçlü olduğundan dolayı , HVDC’de esas olarak kapı tetiklemesi ile birlikte hafif tetikleme olarak kullanılır.Yanıt ‘C’ şıkkı olacaktır.

14) Bir P1N1P2N2 tristöründe hangi katman daha az katkılıdır ?

a) P1

b) N1

c) P2

d)N2

Cevap : N2 = Yüksek katkılı , P2 = Daha az katkılı , N1 = Az katkılı , P1=  P2 ile aynıdır.Cevap ‘B’ şıkkı olacaktır.

15) Bir devrede besleme 120V , bobin 0.2H ve mühürleme akımı 2mA ise , SCR’nin çalışması için gerekli minimum süre nedir ?

a) 3 us

b) 3.1 us

c) 3.2 us

d) 3.3 us

Cevap : VL = L x (di/dt) = Vs -> (Vs/L)xdt = di  => t = (L/Vs)xI , Şimdi Ia=IL= 2mA ise ,

Tmin = (0.2 / 120) x 2 x 10-3 = 3.3 us olacaktır.

16) Bir tristör için Vc1 , Vc2 , Vc3 ileri kırılma gerilimleri sırası ile kapı akımları Ig1 , Ig2, Ig3 için olsun.Bu durumda  hangi koşul doğrudur ?

a)Ig1> Ig2>Ig3 olduğunda Vc1>Vc2>Vc3

b) Ig1< Ig2<Ig3 olduğunda Vc1>Vc2>Vc3

c)Vc1=Vc2=Vc3 , Ig herhangi bir değerde olduğunda

d)Ig1=Ig2 olduğunda Vc1>Vc2>Vc3

Cevap : Kapı akımı artarsa, tristör ön bloklama modundan daha düşük bir voltaj değerinde ileri iletim moduna geçer.Yanıt ‘B’ şıkkı olacaktır.

17) Anot akımı aşağıdakilerden hangisi olduğunda SCR kapanır ?

a) < mühürleme akımı tutma akımından daha büyük olduğunda ve kapı sinyali 0 olduğunda

b) tutma akımından daha az olduğunda

c) < mühürleme akımı tutma akımından daha büyük olduğunda ve kapı sinyaline eşit olduğunda

d) A ve B şıkları doğrudur.

Cevap : Anot akımı , tutma akımı ile mühürle akımı arasında ise,  SCR sadece kapı sinyali yoksa kapalıdır.Anot akımı tutma akımının altında ise , düzgün bir şekilde kapatılır.Yanıt ‘D’ şıkkı olacaktır.

18) Tristörün uygun bir şekilde açılmasının ardından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir ?

a) Kapı sinyali her zaman mevcuttur.

b) Kapı sinyali kaldırılmalıdır.

c) Kapı sinyali mevcut olmalıdır ancak çıkarılabilir.

d) Yukarıdakilerden hiçbirisi

Cevap : Tristör kapısının uygun bir şekilde açılmasının ardından , kapı devresindeki kayıpları azaltmak için sinyal kaldırılmalıdır.

19) Tristörün kapı devresi veya tetikleme devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Düşük güç devresi

b) Yüksek güç devresi

c) Manyetik devre

d) Düşük güç veya yüksek güç devresi olabilir

Cevap : Tristör devresi yüksek güç devresidir.Ancak tetikleme devresi düşük güç devresidir.

20) Bir devrede , Vg = 1.5 volt ve Ig= 100 mA olduğunda bir tristör tetiklenecektir.R direnç değeri ne olur ? Volt = 8V’tur.

a) 65

b) 3.714

c) 37.14

d) 60

Cevap : Is= Is + (Vg/20) = 100 x 10-3 + (1.5/20) = 0.135

8 – Is.R = Vg= R = (8-Vg) / Is = (8 – 1.5)/0.17 ve buradan R = 37.14Ω olacaktır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -2 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren  adlı serinin üçüncü yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin dördüncü yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.