Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik -2 | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -2

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisinde ikinci yazımız ile karşınızdayız.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olacağı düşüncesindeyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK -2

1) İndüktör ani olarak neyin değişimine izin vermez ?

a) Akım

b) Voltaj

c) Güç

d) Yukarıdakilerden hiçbirine

Cevap : Bir indüktör boyunca oluşan voltajın ifadesi ; V = L x di/dt’dir.Ani olarak akımın değişmesi, di’nin dt -> 0’da değişeceği anlamına gelir(dt sıfıra yaklaşır).Böylece ani akım değişimi demek sonsuz voltaj anlamına gelir ki bu yüzden mümkün ani akım değişimi mümkün değildir.

2) Kondansatör ani olarak neyin değişimine izin vermez ?

a) Akım

b) Voltaj

c) Güç

d) Yukarıdakilerden hiçbirine

Cevap : Bir kondansatör üzerindeki akımın ifadesi ; i = C x dv/dt’dir.Ani gerilim değişikliği için sonsuz bir akım gereklidir ki bu da pratik olarak mümkün değildir.Bir kapasitör devresi , sonlu zaman sabiti değerine sahiptir.Bu sebeple voltaj değişimi mümkün değildir.

3) İdeal voltaj kaynağının iç direnci neye eşittir ?

a) Sıfır

b) Sonsuz

c) Sonlu

d) 100 ohm

Cevap : İdeal voltaj kaynağı , iletilen akımdan bağımsız olarak belirtilen voltaj ile enerji sağlar.Yani voltaj düşüşü sıfırdır ve dirençte sıfırdır.Dahili olarak seri direncin maksimum voltaj elde etmek adına minimum olması gerekmektedir.Bu durumda cevap sıfır olmalıdır.

4) İdeal akım kaynağının iç direnci neye eşittir ?

a) Sıfır

b) Sonsuz

c) Sonlu

d) 100 ohm

Cevap : İdeal akım kaynağı , yük boyunca gerilimden bağımsız olarak belirtilen akımda enerji verir.Maksimum akımı sağlamak adına iç direnç çok yüksek olmalıdır.Bu durumda cevabımız sonsuz olacaktır.

5) Nodal(Düğüm) analiz nerelere uygulanabilir ?

a) Düzlemsel ağlara

b) Düzlemsel olmayan ağlara

c) Hem düzlemsel hem de düzlemsel olmayan ağlara

d) Ne düzlemsel olan ne de düzlemsel olmayan ağlara

Cevap : Bir elektrik şebekesinin farklı düğümlerinde nodal analiz uygulanır.Dolayısıyla  düzlemsel veya düzlemsel olmayan devrelerle ilgili  bir problem yoktur.Bu sebeple hem düzlemsel hemde düzlemsel olmayan ağlar için uygulanabilir.

6) Mesh analiz(Ağ Analizi) nerelere uygulanabilir ?

a) Düzlemsel ağlara

b) Düzlemsel olmayan ağlara

c) Hem düzlemsel hem de düzlemsel olmayan ağlara

d) Ne düzlemsel olan ne de düzlemsel olmayan ağlara

Cevap : Ağ analizi , döngü analizinden başka bir şey değildir.Bu ağdaki farklı döngüler için uygulanmaktadır ve ağ düzlemsel olmalıdır.Düzlemsel olmayan ağlar döngü denklemini oluşturamaz.

7) Süperpozisyon teoremi aşağıdakilerden hangileri için geçerli değildir?

a) Akım hesaplamaları

b) Voltaj hesaplamaları

c) Güç hesaplamaları

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Süperpozisyon teoremi sadece gerilim ve akımların hesaplanması için kullanılmaktadır.Güç hesaplamaları için geçerli değildir.Süperpozisyon teoremi , birden fazla bağımsız kaynağa sahip olan herhangi bir doğrusal çift yönlü devrede , dalların herhangi birindeki cevabın bireysel kaynaklardan kaynaklanan cevapların cebirsel toplamına eşit olduğunu belirtirken , kaynakların geri kalanı iç direnci ile değiştirildiğini belirtir.Bu sebeple süperpozisyon teoremi sadece doğrusal miktarlar için geçerlidir.Oysa güç doğrusal olmayan bir miktardır.Formül = P = I2 x R

Bu nedenle süperpozisyon teoremi , güç hesaplamaları için geçerli değildir.

8) Uyarıma karşı karşılıklılık teoremini uygulamanın oranı/birimi nedir ?

a) Ohm

b) İletkenlik birimidir.

c) Herhangi bir birimi yoktur

d) Ya Ohm ya da Mho(iletkenlik birimi)’dir.

Cevap : Karşılıklılık teoreminin uygulandığı koşullar şunlardır ; Uyarım oranına cevap , Ohm ya da Mho olmalıdır.Ağ sadece tek bir bağımsız kaynaktan yapılmalıdır.Bir ağın birçok bağımlı kaynağı olduğunda , karşılıklılık teoremi uygulanamaz.Bu durumda ‘d’ şıkkı doğru cevap olacaktır.

9) Hangi miktar voltmetre ile ölçülmelidir ?

a) Akım

b) Voltaj

c) Güç

d) Hız

Cevap : Voltmetre potansiyel farkı veya voltajı ölçmek için kullanılan yüksek dirençli bir cihazdır.Ölçüm için paralel bağlanması gerekmektedir.

10) Hangi miktar 1KWh’luk bir birimden oluşur ?

a) Enerji

b) Zaman

c) Güç

d) Yük

Cevap : 1 kWh , 1 saat boyunca 1kW(1000 watt) direnç ile kullanılan enerji miktarıdır.Enerji = Güç x Zaman

Bu durumda ‘Enerji’ doğru cevap olacaktır.

11) Aşağıdakilerden hangisinde birim yoktur ?

a) Geçirgenlik

b) Mıknatıs akısı

c) Manyetik duyarlılık

d) Dielektrik sabitesi

Cevap : Manyetik duyarlılık , bir malzemenin bir dış manyetik alan tarafından manyetize edilme derecesidir ki dolayısıyla SI sisteminde boyutsuzdur.’C’ şıkkı doğru cevap olmalıdır.

Formül = Xm = M / H (Burada Xm = Manyetik duyarlılık , M = manyetizasyon derecesi , H= Manyetik alan derecesidir.)

Elektronik dersleri

12) Aşağıdakilerden hangileri , SI birimi olan WATT’dan oluşur ?

a) Kuvvet

b) Yük

c) Akım

d) Güç

Cevap : SI güç birimi watt’dır ve İskoç mühendis James Watt tarafından keşfedilmiştir.Güç , elektrik enerjisinin tüketim oranıdır.Yani saniyedeki Joule eşdeğeridir.Bu durumda yanıt ‘güç’ olacaktır.

13) Kirchhoff’un akımlar yasası aşağıdaki prensiplerden hangisi ile çalışır ?

a) Yüklerin korunması kanunu

b) Enerjiin korunması kanunu

c) Her ikiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri ile

Cevap : Kirchhoff’un akımlar yasası , bir elektrik devresinde , bir düğüme giren toplam akımın düğümden ayrılan toplam akıma eşit olduğunu belirtir.Bu yüklerin korunumu yasası ilkesi üzerinde çalışmaktadır.Akım , yük oranıdır.Yani , bir düğüm üzerinde yük korunur.

14) Kirchhoff’un voltaj yasası aşağıdaki prensiplerden hangisi ile çalışır ?

a) Yüklerin korunması kanunu

b) Enerjiin korunması kanunu

c) Her ikiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri ile

Cevap : Kirchhoff’un voltaj yasası , bir döngüdeki gerilimlerin cebirsel toplamının sıfır olduğunu belirtir.Bu enerjinin korunumu ilkesi üzerinde çalışır.Voltaj potansiyeli olarak ve bu yasa , bir döngü boyunca toplam potansiyel kazanç ve toplam potansiyel kayıpların sıfır olduğunu belirtir.

soru cevaplarla elektrik elektronik öğren -2

15) Süper ağ analizi hangi durumda kullanılır ?

a) Akım kaynağı dalları iki ağ için ortaktır

b) İdeal voltaj kaynağı referanssız iki düğüm arasında bağlanmıştır.

c) Her ikiside

d) Hiçbiri

Cevap : İdeal veya bağımlı bir akım kaynağı iki kafes için ortak olduğunda , süper ağ analizi kullanılarak çözüm bulmak mümkündür.Süper ağ analizi , iki ağın ortak bir unsur olarak bir akım kaynağına sahip olduğu karmaşık bir devreyi veya ağı analiz etmek için ağ analizi kullanmak yerine daha iyi bir tekniktir.Süper örgü analiz tekniğinde , akım kaynağı süper ağın iç alanıdır.Bu sebeple, ağda mevcut olan her mevcut kaynak için bir tane ağ sayısını azaltabiliyoruz.Bu nedenle süper örgü analizi kullanmaktayız.Ki bu durumda cevap ‘A’ şıkkı olacaktır.

16) Süper düğüm tekniğini ne zaman kullanırız ?

a) Mevcut kaynak dalları iki ağ için ortaktır.

b) İdeal voltaj kaynağı , referans olmayan iki düğüm arasında bağlanır.

c) İdeal voltaj kaynağı , referans olmayan düğüm ve referans arasına bağlanır.

d) Yukarıdakilerin hepsi

Cevap : İdeal bir voltaj kaynağı  veya bağımlı bir voltaj kaynağı , iki referans düğüm arasına bağlandığında , çözüm analizi tekniği kullanılarak çözüm bulmak mümkün değildir.Ardından süpernode analiz tekniğini uygulamaktayız.Bu durumda doğru cevap ‘b’ şıkkı olacaktır.

17) RMS değeri aşağıdakilerden hangisine göre tanımlanır ?

a) Isıtma etkisi

b) Yük transferi

c) Akım

d) Voltaj

Cevap : RMS (Root mean square) değeri dalga formlarının ısınma etkisine göre tanımlanır.AC devrede ısı dağıtılan değeri DC devrelerinde dağıtılan ısı ile aynı olması , rms değeri olarak adlandırılır ve burada hem AC hemde DC devreleri eşit birer direnç değerlerine sahiptir.Cevabımız burada ‘A’ şıkkı olacaktır.

18) Aşağıdakilerden hangisi ortalama değer tanımıdır ?

a) Voltaj

b) Isıtma etkisi

c) Akm

d) Yük transferi

Cevap : Devredeki yük aktarımına göre ortalama değer tanımlanmaktadır.AC devredeki yük transferine eşit olan voltaj , AC devredeki yük aktarımına da eşittir.AC ve DC devreleri eşit bir direnç değerine sahip olduğu ve eşit zamanlarda çalıştırıldığı sürece , AC’nin ortalama değeri olarak adlandırılırlar.Bu durumda doğru yanıt ‘d’ seçeneği olacaktır.

19) Simetrik bir dalga formu için bir tam döngünün ortalama değeri nedir ?

a) 1

b) 1.11

c) 2.22

d) 0

Cevap : Simetrik dalga formu için , hem pozitif yarı çevrim hem de negatif yarı çevrim aynıdır.Bu sebeple ortalama değer bulunurken , bu iki yarım döngü iptal edilmektedir ve böylece simetrik dalga formu için ortalama değer sıfır olmaktadır.Gerçekte , 0’dan 2π’ye kadar olan bir tam döngü üzerinde entegrasyon sıfırdır.Bu sebeple yanıt ‘d’ şıkkı olacaktır.

20) Form faktörü , hangi durumda peak faktörüne eşittir ?

a) Kare dalga

b) Üçgen dalga

c) Testere dişi dalga

d) Yukarıdakilerden hepsi

Cevap : Alternatif bir akım dalga formunun form faktörü , rms değerinin ortalama değere oranıdır.Peak faktör , dalga formunun tepe genliği ,dalga formunun rms değerine bölünür.Kare dalga formu , form faktörü ve peak faktörü için aynıdır ve değeri birdir.Bu durumda yanıt ‘A’ şıkkı olacaktır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -2 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren  adlı serinin ikinci yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin üçüncü yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.