Python Dersleri & İnceleme -2 | Arduino & Python Dersleri

PYTHON VERİ YAPILARI NEDİR ? 

Python veri yapıları nedir ? Listeler , tuples , sets , dictionaries nedir ? Pythonda kullanılan bu yapılar ne işe yarar ?  Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Python Veri Yapıları Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Arduino kodlamaya başlamadan önce pythonu tanımaya devam edelim.

Başlayalım.

PYTHON VERİ YAPILARI

Veri yapıları

Python dört ana veri yapısını destekler (list, tuple, set ve dictionary) ve bu veri yapılarının çevresinde bir dizi önemli method vardır.

Listeler

Listeler, tekli veya çoklu veri tiplerinin değerlerini birlikte gruplamak için kullanılır.

Liste yapısı köşeli parantez içindeki değerleri virgül (,) tarafından ayırıcı olarak atanabilir.

>>> myList = [‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 , 2]

>>> myList

[‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 , 2]

Dizeler gibi, bir listedeki değerlere 0’dan başlayan dizin numaraları kullanılarak erişilebilir.

Slicing (Dilimleme) adı verilen bir özellik ,Python tarafından sütun operatörünü kullanarak veri yapısının belirli bir alt kümesini veya öğesini elde etmek için kullanılır.

Standart bir formatta, myList [start: end: increment] notasyonu kullanılarak slicing işlemi belirtilebilir.

Dilimleme kavramını daha iyi anlamak için birkaç örneği beraber inceleyelim;

Listedeki tek bir öğeye aşağıdaki gibi erişebilirsiniz:

>>> myList [0]

‘a‘

Listedeki tüm öğelere boş başlangıç ​​ve bitiş değerlerine göre erişebilirsiniz:

>>> myList [:]

[‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 , 2]

Listenin belirli bir alt kümesini elde etmek için başlangıç ​​ve bitiş endeksi değerleri sağlayabilirsiniz:

>>> myList [1:5]

[2 , ‘b’ , 12.0 , 5]

Dizin numarasına sahip eksi sembolünün kullanılması,interpreter adına bu dizin numarasını geriye doğru kullanmasını söyler.Aşağıdaki örnekte, -1 geriye doğru aslında 5 dizin numarasını gösterir:

>>> myList [1 : -1]

[2 , ‘b’ , 12.0 , 5 ]

Artış değerini başlangıç ​​ve bitiş değerleri ile sağlayarak listenin diğer tüm öğelerini elde edebilirsiniz:

>>> myList [0:5:2]

[‘a’ ,‘b’ , 5 ]

python arduino dersleri

Bir liste değişkeninin uzunluğunu len() yöntemini kullanarak kontrol edebilirsiniz.Bu yöntemin kullanımı ilerleyen derslerde bahsedilecek projelerde kullanışlı olacaktır:

>>> len (myList)

6

Ayrıca, mevcut listeye eleman eklemek veya silmek için çeşitli işlemler de yapabilirsiniz. Örneğin, listenin sonuna bir öğe eklemek istiyorsanız, append () yöntemini kullanabiliriz.

>>> myList.append(10)

>>> myList

[‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 , 2 , 10]

Belirli bir yere öğe eklemek için, insert (i, x) yöntemini kullanabilirsiniz.Burada i index değerini ifade ederken x ise gerçek değeri ifade eder.

>>> myList.insert(5 , ‘hello’)

>>> myList

[‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 ,’hello’, 2 , 10]

Benzer şekilde, bir öğeyi listeden kaldırmak için pop() komutunu kullanabilirsiniz.Basit bir pop () işlevi listenin son öğesini kaldırır.

>>> myList.pop()

10

>>> myList

[‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 ,’hello’ , 2]

>>> myList.pop(5)

‘hello’

>>> myList

[‘a’ , 2 , ‘b’ , 12.0 , 5 , 2 ]

Tuples(Demetler)

Tuples , Python tarafından desteklenen değişmez veri yapılarıdır (listelerin değişken yapılarından farklıdır).Değişmez bir veri yapısı, tuple veri yapısına öğe ekleyemeyeceğiniz veya çıkaramayacağınız anlamına gelir.

Değişmez özelliklerinden dolayı, tuples listelerle karşılaştırıldığında daha hızlıdır ve çoğunlukla hiç değişmeyen sabit bir değer kümesini depolamak için kullanılır.

Tuple veri yapısı liste şeklinde fakat parantez kullanarak veya parantez olmadan bildirilir:

>>> tupleA = 1 , 2 , 3

>>> tupleA

(1 , 2 , 3)

>>> tupleB = (1 , ‘a’ , 3)

>>> tupleB

(1 , ‘a’ , 3)

Bir liste veri yapısında olduğu gibi, dizgideki değerlere dizin numaraları kullanılarak erişilebilir:

>>> tupleB [1]

‘a’

Tuples değişmez olduğu için, append (), insert () ve pop () gibi manipülasyon metotları listeleme adına tuples için geçerli değildir.

Sets

Python’daki set veri yapısı, matematiksel küme işlemlerini desteklemek için uygulanmıştır.Set veri yapısı, yinelenmeyen öğelerin sıralanmamış bir koleksiyonunu içerir.

Matematiksel kullanım durumlarıyla, bu veri yapısı çoğunlukla listedeki kopyaları bulmak için kullanılır, çünkü listeyi set () işlevini kullanarak bir kümeye dönüştürmek kopyaları listeden kaldırır:

>>> listA = [1,2,3,1,5,2]

>>> setA = set(listA)

>>> setA

set ([1,2,3,5])

Dictionaries

Dict veri yapısı, diğer dizilerde ortak diziler, hashes veya hashmaps olarak da bilinen anahtarlarla indekslenen anahtar-değer çiftlerini depolamak için kullanılır. Diğer veri yapılarının aksine, dict değerleri ilişkili anahtarlar kullanılarak elde edilebilir:

>>> boards = {‘uno’ : 328 , ‘mega’ : 2560 , ‘lily’ : ‘128’}

>>> boards[‘lily’]

‘128’

>>> boards.keys()

[‘lily’ , ‘mega’ , ‘uno’]

PYTHON VERİ YAPILARI NEDİR SONUÇ : 

Bugün Python Veri Yapıları Nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum pythonu tanımak adına faydalı olmuştur ki bu yazılarımızla ara vermeden devam edeceğiz.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.