Python Dersleri -2 | Python Öğren Serisi

PYTHON DERSLERİ -2

Değişkenler nedir ? Python’da bir sayının üssü nasıl alınır ? Print fonksiyonu ve parametreleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda python derslerinin 2. Bölümünüde sizlere vermiş oluyoruz.

PYTHON ÖĞREN SERİSİ -2

Değişkenler :

Bu konuyu örnek verecek anlatırsak , yazmış olduğunuz bir program için kullanıcı adı ve şifre isteniliyor olduğunu varsayalım.Ve bu karakterler içinde bir sınır koyduğunuzu düşünelim.

Daha önce üzerinde konuşmuş olduğumuz type () fonksiyonu gibi , diğer bir fonksiyon olan len() fonksiyonunu konuşacağız.

Len () fonksiyonunun görevi karakter dizilerinin uzunluğunu ölçmektir.

Len () fonksiyonu sayıların uzunluğunu ölçmek için kullanılamaz.

Ör : >>>len(“Mustafa_Aydın”) -> çıktısı ‘13’ olacaktır.

Burada len() fonksiyonunun çıktısı aslında int olmaktadır.Test etmek adına ;

>>>type (len(“Mustafa_Aydın”)) -> çıktısı <class ‘int’> olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu her bir karakter dizisi için len() fonksiyonunu kullanmak durumundayız.Pekala değişkenler adı verilen sınıfı kullanarak bir değişkene atama işlemi yapsaydık , işlerimiz çok daha pratik ve hızlı olurdu.

Örnek : >>>n = 7   programında ‘7’ sayısını ‘n’ değişkenine atamış olduk.

Dikkat edilmesi gereken konu ‘=’ eşittir işaretinin atama işareti olduğudur.

Örnek : >>>n yazıp enter’a bastığınızda çıktı olarak -> 7

>>>n * 10  yazıp entere bastığınızda ise çıktı olarak ->70 rakamını alırsınız.Burada artık n değişken olarak içerisinde 7 rakamını barındırmaktadır.

Örnek: >>>pi = 3.14

>>>pi + n işleminin çıktısı ise -> 10.14 olacaktır.

Hemen hemen her kelimeyi değişken olarak kullanabilirsiniz.Kuralları ise ;

Değişken adları sayı ile başlayamaz.

Değişken adları aritmetik işleçlerle başlayamaz.

Değişken adları ya bir alfabe harfiyle ya da ’_’ işaretiyle başlamalıdır.

Türkçe karakterler kullanılabilir ancak yine de hata vermesine karşın Türkçe karakterleri kontrol etmelisiniz.

Değişken adı olarak kullanamayacağınız ve Python’da özel anlam ifade eden kelimeler :

‘’False , true , and , as ,assert , break , class , continue , def , del , elif , else , except, finally , for , from , global , if , import , in , is , lambda , nonlocal , not , or , pass , raise , return , try , while , with , yield ‘’

Bu listeye ulaşmak için ise ;

>>>import keyword

>>>keyword.kwlist    komutlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Peki burada kaç kelime vardır sizce ?

Hemen öğrenelim :   >>>len (keyword.kwlist)  ->> çıktısı : 33

Mesela şimdide bunları bir değişkene atayalım.

>>>yasak_kelimeler = keyword.kwlist

>>>len (yasak_kelimeler)   -> çıktısı : 33

Değişken adlarını belirlerken  değişken adlarını oluşturan kelimeler arasında boşluk olamaz.

Değişken adını belirlerken ilgili adı betimleyen isimlerin açık ve net olmasına özen gösterilmelidir.

Değişken adı ne çok kısa , ne de çok uzun olmalıdır.

Python’da bir sayının üssünü almak :

Bir sayıyı kendisiyle 10 yada 20 defa çarpmak durumunda kalıp uzun uzun yazmaktansa üssünü almak mantıklı olacaktır , değil mi ?

Bunun içinde yöntem : ** işlecidir.Mesela 10 sayısının karesini almak için ;

>>>10 ** 2 ->> çıktısı 100 olacaktır.

Pekala bu işlecin bir fonksiyonu var mıdır ? Evet , vardır.Pow() fonksiyonu tam olarak bunun için vardır.

Örnek :

>>>pow(10,2)  çıktısı -> 100 olacaktır

>>>pow(3,3) çıktısı -> 27 olacaktır.

Pow komutuna 3. bir karakter eklenirse ne olur ?

Örnek :

>>>pow(16,2,2) çıktısı -> 0

Burada 16’nın karesini alır ve çıkan sayıyı 3. Eleman olan 2’ey böl.Ardından bölme işleminin kalanını bize göster anlamına gelir.

Pythonda iki farklı değişkeni aynı değere atamak istersek ;

Örnek :

>>>a=b=4  ->     işleminde a ve b çıktıları artık 4 olarak işlem görecektir.

Değişkenlerin Değerini Takas Etmek nedir ?

Örnekle bu konuyu açıklamaya çalışalım.

>>>mustafa = ‘’öğretmen’’

>>mehmet = ‘’polis’’

>>>mustafa,mehmet = mehmet, mustafa

İşleminin ardından artık mustafa değişkeni polis, mehmet değişkeni ise  öğretmen olmuştur.

Etkileşimli Kabuğun Hafızası :

Etkileşimli kabul ya da Python IDLE Shell için hafıza konusunda işlemler ;

Örnek :

>>>3 + 3    çıktısı -> 6

>>> _   çıktısı -> 6 olacaktır.’_’ alt çizgi işareti girilen son öğenin yada yapılan son işlemi hafızada tutar.

python dersleri

Örnek :

>>>_ + 4     çıktısı -> 10 olacaktır.

Print Komutu :

Print() komutu aslında type(),len() gibi bir fonksiyondur.Ve ekrana parantezler içerisindeki ifadenin çıktısını verir.

Ekrana çıktı vermesi için parantezler içerisinde çift tırnak (“ ”) kullanmaktaydık.

Not : Aynı şekilde python programlama dilinde tek tırnak (‘ ’), çift tırnak (“ ”) ve üç tırnak (‘’’  ‘’’’) şeklinde de kullanabiliriz.

Ör : >>>print(‘ Derstagram ’)    çıktısı ->> Derstagram

Ör:

>>>sonuç = ‘Derstagram’

>>>>print(sonuc)     çıktısı ->> Derstagram

Burada dikkat edilmesi gereken konu ;

‘Derstagram’ın ’ şeklinde bir ifade de python bize hata verecektir.Çünkü hangi tırnakların nerde başlayıp nerde bittiğini bilemeyecektir.Bu sebeple tek , çift ve üç tırnak bulunmaktadır.

Üç tırnak ise genel olarak birden fazla satıra yayılan ifadeleri yazdırmak için kullanılır.

Üç tırnağa özgü bir durumdan bahsedelim :

>>>print(“”” Oyun bitti!

….          (Burada dikkat ediniz ! Çıktı olarak ….   İfadesi geldi.)Bunun anlamı python bize yazmaya devam etmemizi söylemektedir.

Devam edelim

>>>print(“”” Oyun bitti !

…..   Para atınız ! “””)

Çıktısı :

Oyun bitti!

Para atınız!

Bu durum sadece üç tırnağa özgü bir durumdur.

Print komutunu fonksiyon olarak kullanmak :

>>>Print (‘Derstagram’,’Akademi’)

Çıktısı : Derstagram Akademi

Derstagram burada 1. Karakter dizisi , Akademi ise 2. Karakter dizisidir.

Burada print fonksiyonu bu iki karakteri birleştirmiştir ancak dikkat edilmesi gereken konu aralarındaki virgül(,)dür.

Print() Fonksiyonu Parametreleri

Sep Parametresi :

Örnek :

>>>print(“http://”,”www.”,”derstagram.”,”com”)

Şimdi burada sep parametresini normalde görmüyoruz ancak python bu kodu gerçekte şu şekilde algılar ;

>>>print (“http://”,”www.”,”derstagram.”,”com”, sep=” ”) şeklinde algılar.

Sep ifadesi İngilizce Separator (ayırıcı,ayıraç) kelimesinin kısaltmasıdır ve yine aynı anlam için kullanılır.

Bu şekilde ekrana yazdırılacak ifadeler arasında boşluk bırakılarak yazdırılır.

Burada (sep “ ”) parametresi tırnakları arasına bir şey yazarsanız boşluk bırakılan her yere o ifadeleri yazacaktır.

Örnek :

>>>print(“bir”,”iki”,”üç”,sep=”mumdur”)

Çıktısı : birmumdurikimumdurüçmumdur

>>> print(“bir”,”iki”,”üç”,sep=” mumdur ”)

Çıktısı : bir mumdur iki mumdur üç mumdur

>>> print(“bir”,”iki”,”üç”,sep=” ”+”mumdur”+” ”)

Çıktısı : bir mumdur iki mumdur üç mumdur

Not :

>>>print (1,2,3,4,5, sep=0)

Burada sistem bize hata verecektir ve hatanın en alt satırında ‘sep must be none or string,not int’ hatasını göreceksiniz.Burada sep parametresinin none ya da string olabileceğini ancak string olarak kullanılamayacağını bize söyler.

Örnek :

>>>print (‘a’, ‘b’, sep=None)

Çıktısı :a b

Burada none aslında bir boşluk gibi işlem görmektedir.

None Türkçe de ise hiç , yok anlamındadır.

End Parametresi:

Sep parametresi print() fonksiyonuna parametreleri birleştirirken hangi karakteri araya koymasını karar veriiyorken , end parametresi ise bu parametrelerin sonuna neyin geleceğini belirler.

Örnek :

>>>print (“Merhaba\nDünya”)

Çıktısı :

Merhaba

Dünya

Burada ‘\n’ bu özel karaktere satır başı karakteri(newline) adı verilir.Görevide örnekte göreceğiniz üzere bulunduğu noktadan sonra gelen işlemleri bir sonraki satıra atlatmasıdır.

Burada her alt satıra geçilmesi adına sürekli olarak ‘\n’ özel işaretini kullanmak yerine ,

Örnek :

>>>print (“A”,”B”,”C”, sep= “\n”) kullanarak

A

B

C çıktılarını alırız.

Burada sep parametresinin değerini yeni satır karakteri ile değiştirerek her karakter dizisinin arasında \n işaretinin koyulmasını sağladık.

Burada end parametresinin öntanımlı değeri olan \n karakterini ve print fonksiyonunda kullanımını gördük.

Örnek :

>>>print (“Merhaba Arkadaslar”)  işleminde herhangi bir end parametresi görünmemektedir.

Fakat aslında pythonun algılaması şu şekildedir.

>>>print(“Merhaba Arkadaslar”, end “\n”)

File Parametresi :

Diğer bir parametrenin adı ‘File’dır.Bu parametrenin görevi ise ; bu fonksiyona verilen karakter dizisi ve/veya sayıların , parametrelerin nerelere yazılacağını belirtmektir.

Şimdi bu parametrenin ön tanımlı değerine bir bakalım.Bu öntanımlı değer sys.stdout’tur.

Anlamına beraber bakalım ;

Anlamı ; standart çıktı komutudur.Bu parametre bir programın , çıktıları verdiği,yazdığı yerdir.

Print fonksiyonunun çıktılarını ekrana değilde , bir dosyaya yazdırmasını isteyelim beraber.

Örnek :

>>>dosya = open(“deneme.txt”,”w”)

>>>print (“Ben derstagram ! ”.file=dosya)

>>>dosya.close()

Burada bir çıktı alamayacaksınız çünkü print fonksiyonu çıktıları deneme.txt adlı dosyaya yazdırıldı.

Bu deneme dosyası bulunduğumuz dizinde oluşturulduğu için  ve bu dizinin hangisi olduğunu görmek için ;

>>>import os

>>>os.getcwd() komutlarını kullanmalısınız.

Buradan gelecek olan çıktıda gelecek olan dizin adı sizin dosyanızın bulunduğu dizinin adıdır.

Peki sep ve end parametreleri gibi file parametresi de her zaman var mıdır ? Evet, vardır .

>>>print(“Tahir olmak ayıp degil”,”Zühre olmakta”) komutu python şu şekilde algılar.

>>>print (“Tahir olmak ayıp değil”,”Zühre olmakta”,…sep=” ”,end=”\n”,file=sys.stdout) olarak algılar.

Yani parametrelerin arasına bir boşluk bırakır , ekrana yazdırma işlemi bittiğinde parametrelerin sonuna satır başı karakterini ekler ve çıktıyı standart çıktı konumuna gönderir.

Flush Parametresi  :

Örnek :

>>>f = open (“kişisel_bilgiler.txt”,”w”)

>>>print(“Fırat Özgül”,file=f)

>>>print(“Adana”,file=f)

>>>print(“Mehmet”,file=f)

>>>f.close()

Dosyayı f.close() komutu ile kapatmış olduk.Burada dikkat edilmesi gereken konu flush parametresinin kullanımı olacaktır.

Burada f.close() gelene kadar bilgileri aslında dosyaya yazmayarak tamponda bekletir python.

En son dosya kapatılınca flush parametresi buradaki bilgileri dosyaya boşaltmıştır.

Örnek :

>>>f = open (“Kisisel_bilgiler” , “w“)

>>>print(“Merhaba dünya”, file=f,flush=True)

Burada flush adlı bir parametre kullandık ve bu parametreye verdiğimiz değer ‘True’.

Burada ise dosyayı açtığımızda bilgileri karşımızda göreceğiz.

Çünkü flush parametresine ‘True’ değerini verdik.Flush parametresi true ve false olarak iki değer alabilir.

Ve bu değerlere istinaden sonuç belirlenir.

Eğer herhangi bir değeri Flush parametresine belirtmezsek , python bunu false olarak kabul edecektir.

PYTHON DERSLERİ 2 SONUÇ :

Bugünki yazımızda python dersleri 2 adlı yazımızı sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Bu yazımız serinin 2. Yazısı olup hızla diğer yazılarımızı da sizinle paylaşmak için çabalamaktayız.

Ayrıca python derslerini youtube kanalımız üzerinden de dinleyebilir ve öğrenebilirsiniz.

İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.