Delta Plc PMSoft Eğitimi | PMSoft Nedir , Nerede Nasıl Kullanılır ?

PMSOFT NEDİR ve NASIL KULLANILIR ?

PMSoft Nedir ? PMSoft nerelerde kullanılır ?.PMSoft ile gelen yenilikler nelerdir ?.PMSoft’u irdeleyip inceleyeceğimiz yazı dizisinin ilk içeriği olan bu yazımızda PMSoft’a giriş yapacağız.

PMSOFT Kullanıcı El Kitabının sırasıyla tarihsel gelişimi ;

İlk versiyonu 30/05/2013 tarihinde yayımlanmıştır.

İkinci versiyonu 21/04/2014 tarihinde ilk versiyona  bölüm 12, bölüm 13 ve ek olarak B bölümü eklenmiştir.

Üçüncü versiyonu 31/10/2014 tarihinde yayımlanmıştır ve bölüm 13.5.5 güncellenmiştir.Bölüm 13.5.7 ,13.5.8, ve ek olarak C bölümü eklenmiştir.

PMSOFT NEDİR ?

PMSOFT Giriş ve Sistem Gereksinimleri:

PMSoft Delta’nın yeni nesil hareket kontrolleri için geliştirdiği yazılım geliştirme aracıdır.PMSoft birden fazla programlama fonksiyonları , kolay arayüzüne ek olarak çeşitli yönlerde fonksiyonlar ve araçlar içermektedir.

PMSoft’un Karakteristikleri :

-PMSoft ile kullanıcılar program organizasyon birimleri oluşturabilir , global sembolleri tanımlayabilir ve lokal sembolleri tanımlayabilirler.

-PMSoft iki programlama dilini destekler.Bu diller Ladder diyagram ile komut listesidir.

-PMSoft elektronik camları ve G-kodları destekler.Bu sayede hareket kontrolleri  dizaynı için iyi bir arayüz sağlar.

-PMSoft çok fazla uygulama komutunu destekler.

-PMSoft aynı zamanda basit fonksiyonlarıda destekler.Örnek olarak ; objeleri kopyalama , objeleri kesme , objeleri yapıştırma , projeleri yazdırma gibi.

-PMSoft Geleneksel Çince , Basit Çince ve İngilizceyi destekler.

-PMSoft içerisinde kullanıcılar ağlar ve semboller için arama yapabilir veya yerlerini  değiştirebilirler.

-PMSoft içerisinde proje yönetimi hiyerarşik ağaç yapısı arayüzüne adapte edilmiştir.

-PMSoft yorum yapma , ağları aktif/inaktif yapma,aygıtları ve sembolleri yönetme , simülasyonlar gibi birçok fonksiyon sağlar.

-PMSoft çeşitli şifre korumaları ve data koruma mekanizmaları içerir.

-PMSoft COMMGR ile çalışır.

PMSoft İçin Sistem Gereksinimleri ;

Pentium 1.5G ve üstü işlemci  ,256MB ya da üstü Ram , 500MB ya da daha üstü hard-disk gerekir.COMMGR ise versiyon olarak 0.53 ve üstü olmak zorundadır.

PMSoftun Desteklediği Modeller ;

Desteklenen modeller : AH20MC-5A , AH10PM-5A , AH05PM-5A , DVP-20PM00D , DVP-20PM00M ve DVP-10PM00M

COMMGR Yükleme ve Ayarları ;

COMMGR, PMSofttan bağımsız bir programdır.Ayrı ayrı yüklenebilir ve ya kaldırılabilir programlardır.Eğer daha eski bir versiyon COMMGR bilgisayarına yüklenmişse öncelikle onu kaldırmanız gerekmektedir.

AH500 Serisi Hareket Kontrolü İçin Program Yazma Hakkında Önemli Noktalar ;

AH20MC-5A, AH10PM-5A ve AH05PM-5A orta tipte olan hareket kontrol modülleridir.AH500 serileri kontrol modülleri sistem yapıları DVP serisi kontrol modüllerinden biraz farklıdır.

AH500 serisi hareket kontrol modülleri başlı başına kullanılabilirler.Aynı zamanda AH500 serileri CPU modül olarak kullanılabildiğinden ek modül olarak vb. kullanılabilme özelliği bulunmaktadır.

PMSoft ile program yazma hakkında önemli detayları inceleyelim ;

*Bazı M ve D aygıtları DVP serisi hareket kontrolleri adına özel röle ve özel data alanlarıdır.AH500 serileri içn özel röle ve özel data alanları ise SM ve SR aygıtlarıdır.Kullanıcılar SM9192-SM16383 aygıtlarını kullanabilirler.SM aygıtları ise genel registerlar olarak sembollere fonksiyon olarak atanmıştır.Sistem SM aygıtlarını  M aygıtları atanmadan atamaz.

*AH500 serileri adına W aygıtları bulunmaktadır.Bu aygıtlar D aygıtlarının fonksiyonlarıdır.Kullanıcılar kendilerine göre W aygıtlarını kullanabilirler.D aygıtları sembollere atanmadan sistem W aygıtlarını sembollere atamaz.

*DVP serisi hareket kontrollerinde X/Y aygıtları X0,Y1 vb. olarak ifade edilirler.X/Y aygıtları word aygıtlar olarak AH500 serisi hareket kontrollerinde X0/Y0 vb. olarak kullanılırlar.Yanısıra X/Y aygıtları bit aygıtları olarak AH500 serisi hareket kontrollerinde kullanılır ve X0.0/Y0.0 vb. olarak ifade edilirler.

AH500 Serisi hareket kontrolünde 256 adet X aygıtı bit olarak kullanılır ve aynı şekilde 256 adet Y aygıtı bit olarak kullanılır.Örnek : X0.0-X15.15 / Y0.0-Y15.15

Cihaz Tipi      Kullanılan Bitler Aralığı      Kullanılan Wordlar Aralığı

X                     X0.0—X15.15                       X0—X15

Y                     Y0.0—Y15.15                       Y0—Y15

M                    M0—M4095                        ——-

S                      S0—S1023                           ——–

P                      P0-P255                               ——–

SP                    SP0-SP16383                       ——-

D                      —                                         D0—D9999

W                     —-                                       W0-W65535

C                      C0—C255                            C0—C255

T                       T0—T255                            T0—T255

V                       —–                                       V0—V5

Z                        —–                                       Z0—Z7

SR                      ——                                     SR0—SR16383

SM                     SM0—SM16383                  ——-

PMSoft’ta proje  oluştuma :

PMSoftu yükledikten sonra Toolbar üzerinde bulunan ‘File’a tıklayarak ‘New(Yeni)’ seçeneği seçilir.Ardından PM Type Setting(PM Tip Ayarları) ekranı karşınıza gelecektir.

Buradan Program Title(Program Başlığını) ve PM Type(PM Tipini) seçebilirsiniz.Aynı zamanda herhangi bir yorum ya da not bırakmak adına ‘Comment’ bölümü kullanılabilir.File Name(Dosya Adı) kısmına da projenin kaydedileceği dosyanın adını yazabilirsiniz.

Başarılı bir şekilde projenin oluşturulmasının ardından ana ekranın sol tarafında sistem bilgi alanı görünecektir.

Eğer sol tarafta sistem bilgi alanı görünmezse , kullanıcılar View System Information(Sistem Bilgilerini Görüntüle) kısmına View menü içerisinden tıklamalıdırlar.Eğer kullanıcılar View Error Message Box(Hata Mesaj Kutusunu Görüntüle)’ye tıklarlarsa , hata mesaj alanı açılacaktır.Program düzetildikten sonra , O100 penceresi ana çalışma alanına gelecektir .

Help Menü Hakkında ;

Kullanıcılar PMSoft kullandığı süre zarfı içerisinde bilgi almak istediklerinde ‘Help’ menü üzerinden ilgili bilgilere ulaşabilirler.

Help Menü içerisinde ;

-PMSoft Hakkında : Kullanıcılar buradan yazılımın versiyonunu ve yazılımın yayımlandığı tarihi öğrenebilirler.

Komut Sihirbazı : Uygulama komutları ekranına kullanıcıyı yönlendirir.

PM Komut Rehberi : Kullanıcılar buradan komut ve register bilgilerini alabilirler.

PMSoft Kullanıcı Rehberi : Kullanıcılar yazılım hakkında bilgiye ulaşabilirler.

Sistem Bilgi Alanı ve Hata Mesaj Alanı :

Proje yönetim alanındaki içerikler proje geliştirme ile bağlantılı olanlardır ve cihaz bilgisi , semboller , programlar ve fonksiyon blokları bu alanda bulunurlar.Sistem bilgi alanı hiyerarşik ağaç yapısının arayüzüne adapte edilmiştir.

Sistem bilgi alanı ana ekranın solunda yer alır.Kullanıcılar bu alanı kapatmak istediklerinde ‘X’ ikonuna tıklayarak kapatabilirler.Daha sonra ‘View’ menü üzerinden ‘View System Information’ seçilerek bu ekran tekrar geri getirilebilir.

Hata mesajları programın compile edilmesiyle alakalı olup hata mesaj alanında bir hata varsa gözükürler.Ana ekranın en alt kısmında bulunur.Daha sonra ‘View’ menü üzerinden  ‘View Error Message Box’ tıklanarak hata mesaj alanı görüntülenebilir.Eğer kullanıcılar bu alanı kapatmak isterlerse ‘X’ ikonuna tıklayarak bu alanı  kapatabilirler.

Çalışma Alanı  :

Tüm pencereler bu alan üzerinde görünür.Eğer pencere maksimize  veya minimize edilecekse , yine bu ekran üzerinde yapılır.Eğer çalışma alanı penceresi maksimize edilirse , durum butonları ekranın sağ tarafında görünür.

Kullanıcılar ‘Window’ menüsü üzerinden pencereye dair işlemleri yönetebilirler.

PMSoft’un Basit Özellikleri :

Araçlar ;

PMSoft kullanıcılara çalışma ortamını düzenleme yetkisi tanır.Kullanıcılar ‘Options’ menü üzerinden ‘Tools’a tıkladıklarında , Tools(Araçlar) menüsü açılacaktır.Tools penceresi içerisinde 4 bölüm bulunmaktadır.

-Language Section

-Diagnosis Section

-Miscellaneous Section

-Component Width Section

Language Section  : Bu bölümde kullanıcılar listede yer alan Traditional Chinese , Simplified Chinese ve English dillerinden herhangi birini seçebilirler.

Diagnosis Section : Kullanıcılar bu alandan O100 seçenek butonunu , Ox seçenek butonunu , Oy seçenek butonunu ve Clear Error seçenek butonunu seçebilirler.Hareket kontrolleri esnasında hata meydana geldiğinde , sistem durmayacaktır.Güvenlik adına , kullanıcılar bu butonları seçebilirler.Eğer programa hatalar tanıtılırsa , sistem duracaktır ve hata mesajları görünecektir.Eğer kullanıcı sistemi yeniden başlatmak isterse , hata bayraklarını temizlemek zorundadır.

Miscellaneous Section : Kullanıcılar bu alandan Clear MRU List kontrol kutusunu , Load Default Layout kontrol kutusunu , Load Previous PPM kontrol kutusunu ve Check Program Consistency kontrol kutusunu seçebilirler.

Clear MRU List ; Eğer kullanıcılar bu seçeneği kullanırlarsa ve ‘Ok’ seçeneğini seçerlerse , MRU listesi ‘File’ menü üzerinden çıkacak ve yok olacaktır.

Load Default Layout ; Eğer kullanıcılar bu seçeneği seçerlerse , sistem bilgi alanı PMSoft başlar başlamaz

Component Width Section : Kullanıcılar ekranda bulunan komponentlerin derinliğini ayarlayabilirler.Eğer slider sola doğru yaslanırsa, ekran daha büyük hale gelecektir.Eğer slider sağa doğru yaslanırsa, ekran da küçülecektir.

PMSoft NEDİR ve NASIL KULLANILIR SONUÇ :

Bugünki yazımızda PMSoft’a giriş yapmış bulunmaktayız.PMSoft ile neler yapabiliriz ve PMSoft’ nasıl kullanırız konularına dair ilerleyen içeriklerde daha derinlemesine incelemelerde bulunacağız.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.