Plc İle Otomasyon Sistemleri – | Otomasyon Eğitimi

PLC İLE OTOMASYON SİSTEMLERİ -2

Plc’lerde kullanılan ladder logic olarak bilinen merdiven diyagramı nedir ? Plc’lerde kullanılan mantık ile gerçekte kuru kontak mantığı farkı nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımz Plc İle Otomasyon Sistemleri -2 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PLC İLE OTOMASYON

Kontrol mühendisliği zamanla gelişti ve geçmişte insanlar bir sistemi kontrol etmenin temel yöntemi idi.

Daha yakın zamanlarda elektrik kontrolü için kullanılmış ve erken elektrik kontrolü rölelere dayanıyordu.

otomasyon eğitimi dersleri

Bu röleler mekanik bir anahtar olmadan gücün açılıp kapatılmasını sağlar. Basit mantıksal kontrol kararları vermek için röleleri kullanmak yaygındır. Düşük maliyetli bilgisayarın geliştirilmesi en son devrimi, Programlanabilir Mantık Denetleyiciyi (PLC) getirdi.

PLC’nin ortaya çıkışı 1970’lerde başladı ve üretim kontrolleri için en yaygın seçenek haline geldi.

• Karmaşık sistemleri kontrol etmek için uygun maliyetli.

• Esnek ve diğer sistemleri hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmek için tekrar uygulanabilir.

• Hesaplama vb. konularda daha esnek ve etkin kontrol sağlar.

• Sorun giderme yardımcıları vb. ile programlamayı kolaylaştırır ve çıkabilecek sorunların süresini azaltır.

• Güvenilir bileşenler, sorunsuz uzun yıllar çalışmasını sağlar.

Merdiven Mantığı (Ladder Logic)

Ladder mantığı, PLC’ler için kullanılan ana programlama yöntemidir.Daha önce de belirtildiği gibi, röle mantığını taklit etmek için merdiven mantığı geliştirilmiştir.

Röle mantığı şemalarını kullanma kararı stratejik bir karardı.

Ana programlama yöntemi olarak merdiven mantığını seçerek,mühendisler ve esnaflar için ihtiyaç duyulan yeniden eğitme miktarı oldukça azaltmıştır.

Modern kontrol sistemleri hala röleleri içerir, ancak bunlar mantık için nadiren kullanılır.

Röle, resim üzerinde de gösterildiği gibi, bir anahtarı kontrol etmek için manyetik bir alan kullanan basit bir cihazdır.

Giriş bobinine bir voltaj uygulandığında, ortaya çıkan akım manyetik bir alan yaratır.

Manyetik alan metal bir anahtarı (veya kamış) kendisine doğru çeker ve kontaklar dokunarak anahtarı kapatır.

ücretsiz otomasyon eğitimi dersleri

Bobine enerji verildiğinde kapanan temas normalde açık olarak adlandırılır.

Normalde kapalı kontaklar giriş bobini enerjili olmadığında temas eder.

Röleler normal olarak giriş bobinini temsil eden bir daire kullanılarak şematik biçimde çizilir.

Çıkış kontakları iki paralel çizgi ile gösterilmiştir. Normalde açık kontaklar iki satır olarak gösterilir ve girişe enerji verilmediğinde açılacaktır (iletken olmayacaktır).

Normalde kapalı temaslar, içlerinden çapraz çizgiler olan iki çizgi ile gösterilir.

Giriş bobini enerjilenmediğinde, normalde kapalı kontaklar kapalı olacaktır (iletken).

Röleler, bir güç kaynağının başka bir (genellikle yüksek akım) güç kaynağı için bir anahtarı kapatıp izole etmelerini sağlamak için kullanılır. Basit bir kontrol uygulamasında bir röle örneği, resim üzerinde gösterilmektedir.Bu sistemde soldaki ilk röle normal olarak kullanılır

kapalıdır ve akımın A girişine bir voltaj uygulanana kadar akmasına izin verir. İkinci röle normalde açıktır ve B girişine bir voltaj uygulanana kadar akımın akmasına izin vermez.

Eğer akım ilk iki röleden geçiyorsa daha sonra akım, üçüncü röledeki bobin içinden akacak ve C çıkışı anahtarını kapatacaktır.

Bu devre normalde merdiven mantığı biçiminde çizilir.Bu, A kapalı ve B açık olduğunda C açık olacağı için mantıksal olarak okunabilir.

Resimdeki örnek tüm kontrol sistemini göstermiyor, sadece mantığı gösteriyor.Bir PLC’yi düşündüğümüzde girişler, çıkışlar ve mantık vardır.

Son resimde ise PLC’nin daha eksiksiz bir gösterimini görebilirsiniz.Burada basma düğmelerden iki giriş var.

Girişleri PLC’deki 24V DC röle bobinlerini aktif olarak hayal edebiliyoruz.

Bu da, bir lambayı yakacak 115V AC anahtarlayan bir çıkış rölesini çalıştırır.Unutmayın, gerçek PLC’lerde girişler asla röle değildir, ancak çıkışlar genellikle röledir.

PLC’deki merdiven mantığı aslında kullanıcının girip değiştirebileceği bir bilgisayar programıdır.Her iki giriş düğmesinin de normalde açık olduğuna dikkat edin, ancak PLC içindeki merdiven mantığında bir normal açık kontak ve bir normal kapalı kontak vardır.

PLC’deki merdiven mantığının girişlerle veya çıkışlarla eşleşmesi gerektiğini düşünmeyin.Birçok yeni başlayanlar merdiven yapmaya çalışırken yakalanacak mantık giriş tipleri ile eşleşir.

Birçok rölenin ayrıca birden fazla çıkışı vardır (atma) ve bu da bir çıkış rölesinin aynı anda bir giriş olmasını sağlar.Resimde gösterilen devre buna bir örnektir, buna devre içinde bir sızdırmazlık denir.

plc ile otomasyon dersleri

Bu devrede akım, devrenin herhangi bir dalından, A veya B etiketli kontaklardan akabilir.B girişi yalnızca B çıkışı açık olduğunda açık olacaktır.

B kapalıysa ve A enerjili ise, B açılacaktır. B açılırsa, B girişi açılır ve A girişi sönse bile B çıkışını açık tutar.B açıldıktan sonra, B çıkışı kapanmaz.

Not: A düğmesine basıldığında, B çıkışı açılır ve B girişi de açılır ve B sürekli olarak açık kalır -güç kesilinceye kadar.

Not: Sağdaki çizgi bilerek bırakılmıştır ve bu şemalarda belirtilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.