Omron Plc Programlama -6

OMRON PLC PROGRAMLAMA -6

Omron plc nasıl programlanır ? Omron plc programlama da kullanılan teknikler nelerdir ? Omron plc programlamayı nasıl öğrenebiliriz ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron Plc Programlama adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

Komut Yapıları :

Komut yapılarında giriş olarak sıralı olarak ;

Güç akışı , komut koşulu(1) , Flags(bayraklar) bulunur.

I/O hafızaya operandlar hedef olarak gider ya da source(kaynak) olarak döner.

Çıkış olarak ise  sıralı olarak ;

Güç akışı , komut koşulu(2), Flags (bayraklar) bulunur.

Girişte 1 numaralı komut koşulu yalnızca giriş komutlarını içerir.

Çıkışta komut koşulu ise , tüm komutlar için çıkış olmayabilir.

Power flow (Güç akışı) : Çalıştırma koşuludur.

Komut Koşulları ;

Interlocked : Programın bir parçasını kapatır(özel durumlar , çıkış biti etkisizleştirme , holding sayıcılar vb.).Set etmek için IL(002) , komut iptali için IL(003) kullanılır.

Break (514) : For-Next döngüsü çalışmasını sonlandırır(Diğer bir next’e kadar çalışmayı durdurur).Set için : BREAK , iptal için ,reset : NEXT

Blok Program Çalıştırma : BPRG(096)’dan BEND’e(801) program bloklarını çalıştırır.Set için BPRG(096) , reset , iptal için : BEND (801)

Operands : I/O alanı hafızası içerik ya da sabitlerini belirlemek için kullanılan preset komut parametrelerini özelleştirmek için kullanılır.Komut , operand olarak adres ya da sabitler girilerek çalıştırılabilir.

Operandlar , kaynak , hedef veya sayı operandları olarak 3’e ayrılırlar.

Örnek : MOV #0 D0 (#0 : S -> Source(kaynak) , D0 : D ->Destination(hedef))

Örnek : JMP &3 (&3 : N -> Number(Sayı))

Source (Kaynak) : Data ya da sabitin adresini okumak adına belirleme yapar.Nasıl ?

S : Source operandı (kaynak operandı)

C : Control data (kontrol datası) : Bit durumuna bağlı olarak farklı anlamdaki source operand içerisindeki datadır.

Destination (Hedef) : Data yazılacak adresi belirler.Data registerlardır aslında bunlar.

Number (Sayı) : Jump ya da subroutine numarası gibi komut içerisinde kullanılacak numarayı belirler.

Not : Operandlar ilk operand , ikinci operand gibi isimle anılırlar.

Örnek : MOV #0 D0 (#0 ilk operand , D0 ikinci operand)

Komut Değişkenleri :

Differentation :

‘On’ : @ : Komut çalıştırma şartı ‘on’ olduğunda differentiate olur.

‘Off’ : % : Çalıştırma şartı ‘off’ olduğunda differentiate olur.

Immediate Refreshing : ! : I/O alanındaki belirlenmiş datalar yenilenir(refresh).

Not : Non-Differentiated komutlar : Her saykılda çalışırlar.Differentiated komutlar ise yalnız bir defa çalışırlar.

@ İşareti :

Çıkış komutlarında : Sadece off -> on olduğu durumlarda bir saykıl çalışırlar ve diğer saykıllarda çalışmazlar.

Örnek : |———| 1.02|———-|@MOV|——|

CIO1.02 ‘off -> on’ olduğunda sadece bir kez mov komutu aktif olur.

Giriş komutlarında :

|↑|———–   (off -> on) olduğunda çalışma koşulu ‘on’ olur.Diğer saykılda çalışmaz.

Ya da yükselen kenarın değili olduğunda çalışma koşulu ‘off’ olur ve diğer saykılda ancak ‘on’ olur.

DIFU = @ ve DIFD = %

Not : Always P_On bayrağı ya da A200.11(First cycle bayrağı) giriş(input) bitini yükselen kenar komutu olarak kullanmayınız.

Aynı şekilde Always P_Off bayrağını da giriş biti düşen kenar olarak kullanmayınız.

Operandları Belirleme :

Örnek : 1.03 (1 -> Word , 03 -> Bit) CIO alanında word 1’in 3.biti anlamındadır.

Örnek : DM alanı : D1001.03 (D1001-> word adresi , 03 -> Bit numarası )

Örnek : Word adresi : I/O alanı da örneğin word adresi içerir.10 -> Word adresidir.

omron plc programlama

DM ve EM Alan Adresleri :

D ve E prefixleri ile verilirler.

Örneğin ;

EM Alanı : E200

DM Alanı : D200

EM Alanı Bank1 : E01.200 (E01 bank no , 200 word adresi)

Operandları Belirleme : 

Bit adresi ayarlama : 1.02 -> —–|1.02|——-

Örnek : 3 , D200 à MOV 3 D200

Bit adresleri için ofset belirleme :

Örnek : 100.00[2] (100.00 bit adres başlangıcı , [2] ise ofset adresi için bit numarası)

100.00[w0] (w0 = &2) -> |——| 100.00[2] |——-

Köşeli parantezler içerisinde , bit başlangıç adresi için bit ofsetlerini belirleriz.

Not : Word adresleri için ofset belirleme köşeli parantezler içi 0-15 arası sabit ya da I/O hafızadaki word adresi olabilir.

Örnek : D0 [2] (word adres başlangıcı, [2] ofset adres word sayısı) : D0 [W0] -> W0 = &2

Buradan örneğin ; MOV 3 D0[200] olarak kullanabiliriz.

Direkt Olmayan DM/EM Adreslerini Binary Modda Belirlemek

Belirlenmiş alanın başlangıcından itibaren ofset değeridir.Belirli DM , EM alanlarındaki word adresleri için binary data olarak çevrilir.Başına ‘@’ sembolünü koyarak binary modda direkt olmayacak şekilde işlem yapabiliriz.

Aralık (0-32767)

Örnek : @D…… -> İçerik |     | -> D…..

Burada içerik 0 ile 32767 (hex 0000’dan hex7FFF’e kadar binary datadır)

Örnek : D0…D32767 (@D……     0000 ile 7FFFF Hex arasında değerdir.ya da 0-32767 arası desimal değerdir)

Dikkat : İçerik (content) -> &256 -> Hex #0100 = D256’yı belirtir.

MOV #0001 @D3000

Örnek : E0_0 -> E0-32767 : EM alanı içerisinde bank0’ın belirlenmesi işlemi örneği

@D….. 8000’den  FFFF’e kadar hex data içerir.(32768 – 65535 arası)

&32769 içeriği = Hex #8001 -> E0_01’i belirtir.

Örnek : E[]_0 -> E[]_32767 : Bank numaralarını ifade eder.

@E[]_[][][][] (0000-7FFF) arası değer içeriyorsa (0000-32767 desimal değerdir.)

İçerik : &257 = Hex #0101 = E1_257’yi belirtir.

MOV #0001 @E1_200

Not : E([]+1)_0 -> E([]+1)_32767 : Burada @E[]_[][][][] 8000 ile FFFF Hex arası içeriyorsa (32768-65535 desimal)

İçerik : &32770 = Hex #8002 -> E2_2’yi belirtir.

OMRON PLC PROGRAMLAMA -1 SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Programlama adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Omron plc programlama ile ilgili bir seri oluşturma ve ardından bir kılavuz meydana getirme niyetindeyim.Umarım faydalı olur.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.