Omron Plc Eğitim Giriş | Omron Plc Eğitimi

OMRON PLC EĞİTİMİ

Omron Plc komutları nelerdir ? Plc nedir ? Omron Plc de kullanılan programlar nelerdir ? Genel Plc yapısı nasıl çalışır ? Plc tarihi nedir ? CX Programmer , CX simülatör vb. omron plc yapısında kullanılan programlar nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda geniş bir inceleme yazısını sizlere sunuyoruz.

Omron Plc’e dair hemen hemen her yönüyle bilgiler içeren bu yazı umarız sizlere faydalı olur.

Başlayalım.

OMRON PLC & PLC İNCELEME

Röle ile yapılan ardışık kontrol , Röleli kontrol olarak adlandırılır.

En çok kullanılanı elektromanyetik olarak çalışan rölelerdir.

Zaman rölesi ise , giriş sinyali geldikten sonra , daha önceden belirtilen sayma değerine geldikten sonra kontakları konum değiştiren röledir.

En çok kullanılan röle tiplerinde ; ‘a kontak’ , ‘b kontak’ , ‘c kontak’ olmak üzere üç farklı tipte röle kontağı vardır.

’a’nın anlamı ; normalde açık,röle enerjilenince kapanan : ‘b’nin anlamı röle enerjisiz iken kapalı ve enerjilenince açılan : ‘c’ kontak ise geçiş kontağı anlamındadır.

‘C’ kontak ise Normalde açık ve Normalde kapalı iki kontağın birlikte yerleştirilmesinden meydana gelir.Bir nevi ortak uç gibidir.

On Devresi :

Girişi ‘ON’ olduğu sürece çıkışıda ‘ON’ olan devredir.

Off Devresi :

Giriş devresi aktif olduğu sürece , çıkış devresi pasif (off) olan devredir.

And Devresi :

Tüm girişlerin On olduğu durumda , çıkışında ‘On’ olacağını gösteren devredir.

OR Devresi :

Bağlı olan buton vb. birisine ya da her ikisine vb. basıldığında çıkış devresini aktif yapan devredir.

NAND Devresi :

AND Devresinin değillenmiş halidir.Her iki butona vb. basılmadığı takdirde çıkış vermeyen devredir.

NOR Devresi :

OR devresinin değillenmiş halidir.Paralel bağlı olan butonlar vb. hiçbirine basılmadığı takdirde çıkıştaki lamba ışık verir.

Mühürleme Devresi :

Başlatma butonuna basıldıktan sonra , rölenin kendi enerjisini kendi açık kontağı üzerinden tamamlayarak dışarıdan bir etki ile durduruluncaya kadar sürekli olarak çalışmasını sağlayan devredir.

Kilitleme Devresi :

İki farklı devrenin tek devre olarak kullanılması durumunda , devrelerden birisi çalışırken , ikincisi giriş sinyali alsa bile çalışmaması isteniyorsa , bu durumda kilitleme devresi kullanılır.

Yeni Giriş Öncelikli Devre :

Kilitleme devresi , ilk girişe işlem önceliği verilen devredir.Tersine , yeni giriş öncelikli devre ise , en son girilen veriye işlem önceliği tanınan devredir.

Zamanlayıcı :

Zamanı saymak için kullanılan son derece kullanışlı bir devre elemanıdır.Düz zaman rölesi (ON delay timer) ve ters zaman rölesi (OFF delay timer) olarak ikiye ayrılır.

Sayıcılar :

Sayıcı , girişe uygulanan verileri saymaya yarayan bir elemandır.Toplam sayıcı ve ön değer sayıcısı olarak ikiye ayrılabilirler.

Yukarı sayıcı (UP Counter)

Aşağı sayıcı (Down Counter)

Yukarı/Aşağı (UP/Down) Sayıcı

PLC’NİN TARİHÇESİ :

1960 yılı ortalarında bilgisayar teknolojileri ile klasik kumanda devreler (röle,kontaktör)  karışımı bir programlanabilen kumanda ve buna bağlı olarak programlanabilir kumanda cihazı (PLC) yapma fikri ortaya çıktı.

1969 yılında , klasik (Elektrik) kumandanın Elektronik karşılığı olan ilk PLC yapıldı.1978 yılında ise dört yıllık bir çalışmanın ürünü olarak , NEMA (National Electric Manufactureres Association) kuruluşu tarafından ilk PLC’ler piyasaya sürülmüştür.

1980’li yıllarla beraber ‘Bit-Slice’ teknolojisinin kullanımı ile daha hızlı tarama (Scan) yapabilme yeteneği ile bu durum ilerletilmiştir.

Plc Nedir ?

Programlanabilir lojik kontrolörlerdir.

Mikrotemelli cihazlardır.

Her Plc bir bilgisayardır ama her bilgisayar bir Plc değildir.

Plc’ler üretimin yapıldığı tozlu , kirli ve elektriki gürültü gibi ağır şartlarda çalışabilir.

Sonuç olarak ; küçük ve orta büyüklükteki her türlü kumanda sisteminde , küçük yapılı yüksek güvenirlikli ve değişebilir beyin olarak PLC’ler otomasyon üretiminin vazgeçilmez birer elemanı olmuştur.

Omron plc programlama eğitimi

PLC’nin Avantajları :

Basitlik

Uygunluk

Değişkenlik

Gerçekçilik

PLC Temel Elemanları :

Donanım (Hardware) : Merkezi işlem birimi (CPU) , Giriş birimi (Inputs) , Çıkış birimi (outputs) , Programlayıcı birimi (Programmable)

Yazılım (Software)

Algılayıcılar (Sensörler) : Sınır anahtarlar , İşaret Üreticiler , Fotoseller ,Sıcaklık algılayıcıları vb.

İş elemanları : İkazlar (Lambalar , Sesli ikazlar , ziller) , Pnömatik Silindirler (Valf Sistemler) , Göstergeler , Kontaktörler , Motor yol vericileri

Programlayıcı

Plc’de Kullanılan Komutlara Bakalım ,

LD : Load : Normalde açık kontak ekler

LDI : Load Inverse : Normalde kapalı kontak ekler.

AND : VE : Normalde açık bir kontağı bir başka kontağa seri olarak ekler.

ANI : AND INVERSE : Normalde kapalı olan kontağı başka bir kontağa seri ekler.

OR : VEYA : Normalde açık kontağı bir başka  kontağa paralel bağlamayı sağlar.

ORI : OR Inverse : Normalde kapalı bir kontağı başka bir kontağa paralel bağlamaktır.

OUT : Çıkışı ya da bobini enerjilendirmeyi sağlayan komut kelimesidir.

ANB : Ve Blok : Blokları birbirine seri bağlamak için kullanılır.

ORB : OR Blok : Genelde seri bağlanmış kontakların blok halinde paralel bağlanmasıdır.

SET : Bir aygıtı sürekli olarak ‘ON’ konumuna getirir.

RST : Bir aygıtı sürekli olarak ‘OFF’ konumuna getirir.

MPS : PLC’nin o andaki aktif işleminin sonucunu hafızaya almaya yarar.MPS ladder diyagramda bağlantı noktasına set edilir.

MRD : Hafıza okuma komutudur ve kullanıldığı yerdeki PLC’nin aktif işleminin sonucunu okur.

MPP : PLC içerisindeki işlemlerin sonucunu okumaya ve reset etmeye yarar.Birden çok kola ayrılan devrede , en son çıkış noktasına set edilir.

PLS : Sinyal komutudur ve ilk değişim sinyali alınır.

PLF : Sinyal düşme komutudur ve son değişim sinyali alınır.

MC : Master Control’dür ve yönetici kontrol bloğunun başlangıcını ifade eder.

MCR : Master Control Reset’dir ve yönetici kontrol bloğunun bitişini ifade eder.

END : Bu komutun ardından komutlar çalıştırılmaz ve çıkış işlemi çalışır.

Sayısal Veri Kavramları :

Binary (İkili) Sayı : 0 , 1

Octal (sekizli)

Decimal (onlu)

Hexadecimal (onaltılı)

Aygıtlar : X , Y , M, S bit aygıtlarıdır. T , C, D ise kelime aygıtlarıdır.

MOVP : Taşıma sadece bir seferlik gerçekleşir.

INC : Increment : Artırma komutudur.

DEC : Decrement : Azaltma komutudur.

DECO : Kod çözme komutudur.Kaynak kodu hedefe sadece bit numarası olarak çözülür.Kaynak bit aygıtı olduğu durumda bit numarası 0 ile 8 arasında olmalıdır.

ALT : Her işlemde çıkış konum değiştirir.İki koşullu işlemlerde geçiş için ideal bir komut oluşturur.

Plc çıkış sinyalleri bir anahtar gibi çalışır.Hattı bağlar ve keser.

Transistör çıkışlı olanlar ise ; PNP , NPN’dir.

Harici aygıtlar ;  Sinking -> Ortak GND(-) : Sourcing -> Ortak VCC(+)

Omron Plc’ler ;

Mikro , CPM1A

Küçük , CJ1M

Orta , CPM2C , SRM1 , CQM1H

Büyük , C200HE , HG , HX , CVM1

Çok Büyük , CS1

Adresleme :

Giriş/Çıkış ünitelerine soldan sağa olacak şekilde 1 word 16 bit ya da 32 bit ise 2 word yer ayrılır.

Her I/O (Giriş/Çıkış) bir kanalı temsil etmektedir.

CJ1M Plc modülerdir yani merkezi işlem birimine giriş/çıkış ünitesi , analog ünite gibi yardımcı üniteler takılır.

Temel Giriş Üniteleri : CJ1W-ID

Temel Çıkış Üniteleri : CJ1W-OD / CJ1W-OC

Analog Giriş Üniteleri : CJ1W-AD081 / AD081-V1 / AD041-V1

Analog Çıkış Üniteleri : CJ1W-DA08V/C- DA041/DA021

Sıcaklık Kontrol Üniteleri :  CJ1W-TC

Hızlı Sayıcı Üniteleri : CJ1W-CT021

Pozisyon Kontrol Ünitesi : CJ1W-NC113/213/413/133/233/433

Seri Bağlantı Ünitesi : CJ1W-SCU41

Sayılar

16 tane bit -> 1 word

1 byte = 2 digit

1 word = 4 digit

PLC – PC Bağlantısı :

CJ1M üzerinde iki seri port vardır.Birisi rs232 biçiminde biri de peripheral porttur.Her ikisinden de bağlantı  kurulabilir.

CX PROGRAMMER :

New Butonu ile ; Yeni proje açabilirsiniz.Plc türünü seçmeli ve haberleşme türünü seçmelisiniz.

Ana Pencere Elemanları :

Başlık Çubuğu : Kaydedilen dosyayı gösterir.

Menüler : Menü bileşenleri seçmeye imkan verir.

Araç Kutusu : Fonksiyonlar seçilir buradan.Yeni ikonlar sürüklenerek alet kutusuna yerleştirilir.

Kısım : Büyük bir program istenen sayıda anlamlı alt bloklara bölünebilir.

Proje Çalışma Alanı/Proje Ağacı : Programları ve verileri denetler.Farklı projelerden ya da aynı proje içerisinden verileri sürükle bırak yöntemiyle kopyalamaya imkan verir.

Programlama Alanı : Programın yazıldığı alan.

Çıktı Penceresi : Derlemede ortaya çıkan hata mesajlarını , Kontak/Bobin aramalarında sonuçlarını , proje yüklerken meydana gelen hataları gösterir.

Durum Çubuğu : PLC adı , Online/Offline durumlarını gösterir.

Malumat Penceresi : CX-Programmerda kullanılan kısa yolları gösterir.View->Information Window kullanılarak bu pencere saklanır ya da gösterilir.

Timsal Çubuğu : Kursor ile seçilen bir hücredeki isim , adres ya da değer gösterilir.

Plc -> Work Online üzerinden Plc’ye bağlanabilirsiniz.

Plc -> Transfer üzerinden Plc’ye aktarılabilir program.

Programı aktardıktan sonra da simülasyon adına ‘PLC/Operation Mode’ menüsünden ‘Monitor’ seçeneği seçilir.

Yukarı Dikey Çizgi Çekme -> Ctrl+ Yukarı ok ya da U

Aşağı Dikey Çizgi Çekmek -> Cltr+ Aşağı ok ya da V

Not eklemek istediğimizde : Alt + ENT  ya da sağ tıkla -> properties üzerinden girilebilir.

İliştirilen Açıklamaları Göstermek/Saklamak : ALT + A

Açıklamaları Gizlemek : ALT + Y

Not : Yardımcı kontaklar çoğunlukla ara işlemler için kullanılır.Aynı çıkışı , iki ya da daha fazla program satırında kullanma imkanı verir.

Online Edit : Plc ile bağlantıyı kesmeden tek satır üzerinde değişiklik yaparak tekrar PLC’ye kaydetmek için kullanılır.

Diferansiyel Kontak Girişi : Yeni bir komut ekleme alanında ‘Detail’e tıklayarak gelen ekranın alt kısmında bulunan Differentiation kısmından ‘Up’ ,’Down’ vb. seçerek diferansiyel kontak ekleyebilirsiniz.

Bu işlem sadece CS/CJ ve CV serisi PLC’ler için geçerlidir.Diğerleri için DIFU(13) kullanınız.

Diferansiyel kontaklar , sadece bir program çevriminde etkin olur.Yani kontak ‘ON’ durumundan ‘OFF’ durumuna geçerken ya da tersi durumunda bir anlık etkin olacaktır.Bu süre 20-50ms civarındadır.

CPM2A gibi kompakt modellerde diferansiyel kontaklar DIFU ve DIFD ile ifade edilir.

Talimat :

Operandlar bu işlemlerin işletileceği veriyi türüne göre sağlar ya da gösterir.Adresi operand olarak gösterilen bir bite ‘operand bit’ , adresi operand olarak gösterilen bir word adresine ‘operand word’ denilir.

Yeni bir komut girerken Detail kısmından komutlara dair bilgilere ulaşabileceğiniz Instruction Help kısmı üzerinden bilgi alabilir ya da Find Instruction kısmından ilgili fonksiyonları bulabilirsiniz.

Bayraklar (Flags) :

Error Flag : Hata : ER : P_ER

Access Error Flag : Erişim Hatası : AER : P_AER

Carry Flag : Elde : CY : P_CY

Greater Than Flag : Büyüktür : > : P_GT

Equals Flag : Eşittir : = : P_EQ

Less Than Flag : Küçüktür : < : P_LT

Negative Flag : Negatif : N : P_N

Overflow Flag : Taşma : OF : P_OF

Underflow Flag : Taşmama : UF : P_UF

Greater Than OR Equals Flag : Büyük ya da eşittir : >= : P_GE

Not Equal Flag : Eşit değil : < > : P_NE

Less Than or Equals Flag : Küçük ya da eşittir : <= : P_LE

Always ON Flag : Daima ON : ON : P_On

Always OFF Flag : Daima OFF : OFF : P_Off

Not : Bayrak bitleri , CPM2A gibi kompakt Plc’lerde SR yazmacı altında iken CJ1M’de CF yazmacı altına konulmuştur.

Diferansiyel Fonksiyonlar ;  programın icrasında bir çevrimlik süre kadar çalışırlar.

Talimatlardan önce @(at mark) işaretini iliştiriniz.Talimatı diferansiyel yapacaktır.

MOV Komutunun Nosu plc tipine göre değişir.

CS-Serisi için 021

CJ Serisi için 021

CV Serisi için 030

C serisi için 21

Timer Komutu :

Timer’ın sembolü TIM’dir.Zaman aralığı ise 0.1 sn’dir.

Zamanlayıcılar ; Gecikmeli kapanan zamanlayıcı , gecikmeli açılan zamanlayıcı ve tek seferlik olarak üçe ayrılırlar.

CJ1M için diğer Timerlar ,

TIMH(015) : Zaman aralığı 10ms’dir.Bu nedenle TIMH için hızlı zaman rölesi de denilir.

TMHH(540) : 1 ms’lik Timer’dir.

TIML(542) : Uzun zaman aralığıdır.0.1 sn zaman aralığı olan bu timer ile 115 gün bekleme yapılabilir.

Keep Komutu :

Çıkış bitinin durumunu 2 girişin durumuna göre değiştirir.Bu komut 2 giriş bitinin durumuna göre bir çıkış bitinin durumunu muhafaza etmek için kullanılır.

İlk bit üzerinde bulunduğu hat işletilir işletilmez çıkış bitini ‘ON’ yapar.

İkincisi ise kendi hattı işletildiğinde ilgili biti ‘OFF’ yapar.

Ve bit durumu girişler değişmediği sürece tebdil olmadan (aynı) kalır.

Komutlar :

Move : MOV :  1 word uzunluğundaki veriyi belirtilen alana taşır.

Double Move : MOVL : 2 word uzunluğundaki veriyi belirtilen alana taşır.

Move Not : MOVN : 1 word uzunluğundaki verinin tamamlayanını (tersini) belirtilen alana taşır.

Move Bit : MOVB : Belirtilen biti taşır.

Move digit : MOVD :  4 bitlik veri zümresini ya da zümrelerini belirtilen adrese taşır.

Multiple Bit Transfer :XFRB :  Tayin edilen sayıda ardışık bitleri nakleder.

Block Transfer : XFER :  Tayin edilen sayıda ardışık adresleri nakleder.

Block set : BSET : Aynı adresi tayin edilen ardışık aralıklara kopyalar.

Data Exchange : XCHG : Belirtilen iki adresin muhteviyatını takas eder.

Single Word Distribute : DIST : Kaynak alanını , taban adresine bir offset ilavesi ile oluşan hedef adrese nakleder.

Diğer Komutlar ; Double Move Not , Double Data Exchange , Data Collect , Move To, Register , Move Timer/Counter PV to Register

Shift Register : SFT : Verileri istenen aralığa kadar kaydırır.

Reversible Shift Register : SFTR : Veriyi kontrol adresinin 12. Bitine göre 1 bit sağa ya da sola kaydırır.En sondaki bit  C , diğer ucuna 13. Bit olan statüs biti eklenir.

Word Shift : WSFT : Veriyi St(Başlangıç adresi) ve E(Nihai adres) adres alanlarında kaydırır.

Asynchronous Shift Register : ASFT : Belli bir veri aralığı içerisindeki sıfır olmayan tüm verileri ya St ya da E alanına doğru itekler.

Arithmetic Shift Left : ASL : Wd’nin içeriğini bir bit sola kaydırır.En soldaki bit elde bayrağına yazılır.

Double Shift Right : Wd(Word) ve Wd+1’in içeriğini bir bit sağa kaydırır.En sağdaki bit elde bayrağına yazılır.

Rotate Left : ROL : Word’ün tüm bitlerini , elde bitini de dahil ederek bir bit sola kaydırır.

Rotate Left Without Carry : RLNC : Word’ün tüm bitlerini elde bitini hariç tutarak bir bit sola kaydırır.

Rotate Right :ROR: Word’ün tüm bitlerini , elde bitinide dahil ederek bir bit sağa kaydırır.

One Digit Shift Left : SLD : 4 Bitlik bit grubunu sola kaydırır.

Shift N-Bit Data Left : NSFL : Muayyen bir bit zümresini sola kaydırır.

Diğer Komutlar : Double Shift Left , Arithmetic Shift Right , Double shift right , Double rotate left , double rotate left without carry , double rotate right , double rotate right without carry , one digit shift right , shift n-bit data right , double shift n-bits left , shift n-bits right , double shift n-bits right , rotate right without carry , shift n-bits left

Increment Binary : ++ : Belirtilen adres alanın 4 harflik Hex değerini 1 arttırır.

Decrement Binary : — : Belirtilen adres alanın 4 harflik Hex değerini 1 azaltır.

Increment BCD : ++B : Belirtilen adres alanın 4 harflik BCD değerini 1 arttırır.

Decrement BCD: –B : Belirtilen adres alanın 4 harflik BCD değerini 1 azaltır.

Double Increment Binary : ++L : Belirtilen adres alanın 4 harflik Hex değerini 1 arttırır.

Diğer Komutlar: Double Decrement Binary ,Double increment bcd , double decrement bcd

Symbol Comparison (Unsigned) : = , <> , < , > , <= , >= : 16 Bitlik iki değeri (sabitler ya da belirli adreslerdeki iki sayıyı) kıyaslar.Kıyas sonucu doğru olduğunda (true) ON Sinyali verir.

Symbol Comparison (Signed) : = , <> , < , > , <= , >= : 16 Bitlik iki işaretli değeri (sabitler ya da belirli adreslerdeki iki sayıyı) kıyaslar.Kıyas sonucu doğru olduğunda (true) ON sinyali verir.

Unsigned Compare : CMP : işaretsiz iki ikilik sayıyı (sabitler ya da belirli adreslerdeki iki sayı) kıyaslar ve sonucu yardımcı alan’da bulunan aritmetik bayraklara yazar.

Double Unsigned : CMPL : İşaretsiz iki kat ikilik sayıyı kıyaslar ve sonucu yardımcı alan’da bulunan aritmetik bayraklara yazar.

Area Range Compare : ZCP : CD(Kıyas verisi) alanında bulunan veri , LL (Aralığın alt limiti) ve UL (Aralığın üst limiti) alanları arasında karşılaştırılır.

Diğer Komutlar : Time comparison , Signed Binary Compare , Double Signed Binary Compare , Multiple Compare ,Table compare , Unsigned block compare , expanded block compare , double area range compare

Signed Binary Add Without Carry : + : 4 rakamlı hex veri ya da sabitleri toplar.

Double Signed Binary Add Without Carry : +L :  8 rakamlı Hex veri ya da sabitleri toplar.

Signed Binary Add With Carry : +C : 4 rakamlı hex veri ya da sabitleri , Elde bayrağı (CY) ile beraber toplar.

BCD Add Without Carry : +B : 4 rakamlı BCD veri ya da sabitleri toplar.

Signed Binary Subtract Without Carry : – : 4 rakamlı Hex veri ya da sabitleri çıkarır.

Double Signed Binary With Carry : -C : 4 rakamlı hex veri yada sabitleri, CY bayrağı ile beraber çıkarır.

Signed Binary Multiply : *  : 4 rakamlı hex veri ya da sabitleri çarpar.

BCD Multiply :*B :  4 rakamlı BCD veri ya da sabitleri çarpar.

Signed Binary Divide : / : 4 rakamlı hex veriyi ya da sabitleri böler.

Diğer Komutlar : Double signed binary add with carry , double bcd add without carry , bcd add with carry  , double bcd add with carry , bcd subtract without carry , double bcd subtract without carry , bcd subtract with carry , double bcd subtract with carry , double signed binary multiply , unsigned binary multiply , unsigned binary multiply , double unsigned binary multiply , double signed binary divide , unsigned binary divide , double unsigned binary divide , bcd divide , double bcd divide

BCD-To-Binary : BIN : BCD formatındaki veriyi ikilik sayıya çevirir.

Binary-To-BCD : BCD : 1 word uzunluğundaki ikilik sayıyı BCD formatına çevirir.

2’s Complement : NEG : Hex  sayının 2’nin tamanlayanını hesaplar.

ASCII Convert : ASC : 4 bitlik Hex sayıları 8 bitlik ASCII karşılığına çevirir.

ASCII To Hex : Kaynak adresteki 4 byte’a kadar ASCII verilerini muadili HEX sayıların çevirir.

Gray Code Conversion  : GRY : Gray kodunu, BCD , ikilik yada açı değerine dönüştürür.

Diğer Komutlar : Double BCD to-Double Binary , Double Binary to-Double BCD , Double 2’s complement , 16-Bit to 32-Bit signed binary , data decoder , ,data encoder , column to line,line to column,signed bcd to binary , double signed bcd to-binary , signed binary to bcd , double signed binary to bcd

Logical AND : ANDW : Tek bir adresteki ilgili bitleri yada sabitleri alarak AND işlemine tabi tutar.

Double Logical AND : ANDL : İki wordlük adresteki ilgili bitleri yada sabitleri alarak AND işlemine tabi tutar.

Logical OR : ORW : Tek bir adresteki ilgili bitleri ya da sabitleri alarak OR işlemine tabi tutar.

Exclusive OR : XORL :  Tek bir adresteki ilgili bitleri yada sabitleri alarak XOR işlemine tabi tutar.

Exclusive NOR : XNRW :  Tek bir adresteki ilgili bitleri ya da sabitleri alarak NOR işlemine tabi tutar.

Complement : COM : Word’de bulunan tüm ON bitlerini OFF , tüm OFF bitlerinide ON yapar.

Double Complement : COML : Word’de ve Word+1’de bulunan tüm ON bitlerini OFF , tüm OFF bitlerini ON yapar.

Diğer Komutlar : Double Logical OR , Double exclusive or , Double exclusive nor

Interlock : IL(002): IL (002)’e bağlı icra kontağı OFF olduğunda IL(002) ve ILC(003) blok içindeki satırlar işletilmez.IL(002) ve IL(003) eş olarak bulunurlar.

Interlock Clear : ILC(003) : Blok kilitlemenin sonu

Jump : JMP : JMP (004) için icra şartı OFF olduğunda , program icrası doğrudan aynı numaralı ilk JME (005) komutuna atlar.JMP (004) ve JME (005) birlikte kullanılır.

JUMP END : JMP (004) ve CJP(510) ile başlatılan bir dallanmanın sonunu ifade eder.

Conditional Jump : CJP : CJP’nin işleyişi JMP ile zıttır.CJP için icra şartı ON olduğunda program icrası doğrudan ilk JME komutuna atlar.CJP ile JME eş olarak kullanılır.

Conditional Jump : CJPN : CJPN’nin işleyişi JMP ile aynıdır.CJPN için icra şartı OFF olduğunda program icrası doğrudan ilk JME komutuna atlar.CJPN ile JME eş olarak kullanılır.

For-Next Loops : FOR : FOR ve NEXT arasındaki talimatlar belirlenen sayıda tekrar edilir.FOR ve NEXT birlikte kullanılır.

Break Loop : BREAK :FOR-NEXT çevriminin arasına , döngüyü bir şart gerçekleştiğinde kesmek için kullanılır.

No Operation : NOP : Bu talimat görüldüğünde işlem yapılmaz.

For-Next Loops :NEXT :  For ve Next arasındaki talimatlar belirlenen sayıda tekrar edilir.FOR ve NEXT birlikte kullanılır.

Diğer Komutlar : Multi-Interlock Differentiation Hold , Multi-Interlock Differentiation Release , Multi-Interlock Clear , Multiple Jump, Multiple Jump End

Subroutine Call : SBS : Atanmış bir numara ile bir alt programı çağırır.

Subroutine Entry :SBN : Atanmış bir numara ile alt programa girişi temsil eder.

Macro : MCRO : Alt programı , belirlenen program numarası ile çağırır ve S-S+3 parametrelerini giriş, D-D+3 parametrelerini de çıkış olarak kullanarak programı icra eder.

Subroutine Return : RET : Alt program sonunu belirtir.

Diğer Komutlar : Global subroutine call , Global subroutine entry , global subroutine return

CX-Simülatör :

Bilgisayar ortamında yazılan programların test edilmesinde kullanılır.Plc  programlarının daha en başta bu programla hataları düzeltilebilir.

Önce CX-Programmer ve ardından CX-Simülatör çalıştırılır.

Program açıldıktan sonra sanal PLC seçilir.

Ardından Plc’e eklenecek modüller seçilir.

Sırası ile Network ayarı , Seri haberleşme ayarı , Modül listesi ayarları tamamlanır ve Connect tuşuna basılır.

Sanal Plc’e Program Aktarımı :

Menü çubuğu üzerinde [Work Online Simülatör] butonuna basılarak veya PLC menü üzerinden Work Online Simülatör seçilerek sanal Plc’e bağlanabilirsiniz.

Hatasız işlemin gerçekleşmesi durumunda program arka planı gri renge boyanır.

Sanal Plc Çalışma Modları : Stop (Program Mode) , Scan Run , Continuous Scan Run , Show Step Run , Continuous Step Run , Step Run , Pause , Run (Monitor Mode)

Run’a basıldığında PLC’i temsil eden ekran üzerinde RUN lambasının yanması gerekmektedir.Böylece bağlantı sağlandı anlamı gerçekleşmiş olacaktır.

Aynı işlemi CX-Programmer üzerinden PLC menü içerisinden -> Operating Mode  içerisinden de yapabilirsiniz.

OMRON PLC EĞİTİM ve İNCELEME SONUÇ : 

Bu yazımızda Omron Plc Eğitim ve İnceleme adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.