Lenze 8200 Sürücü Fonksiyon Blokları Kısaltma ve Terminolojisi | Lenze Sürücü Eğitimi

LENZE 8200 KISALTMA ve TERMİNOLOJİ

Lenze 8200 sürücülerde kullanılan fonksiyon blokları ve kısaltmaları ile açıklamaları nedir ? Lenze 8200 sürücülerde kullanılan terminoloji nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Lenze 8200 Kısaltma ve Terminoloji adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

LENZE 8200 KISALTMALAR ve AÇIKLAMALARI

AIF : Otomasyon arayüzüdür.Kullanılan haberleşme modülleri için arayüz sunar.

FIF : Fonksiyon arayüzüdür.Fonksiyon modülleri için arayüz sunar.

Controller : Herhangi bir sürücü  , servo sürücü ya da dc kontrolörü tanımlar.

Drive : Redüktörlü motorlar birlikte kombine olmuş lenze kontrolör , üç faz ac motor ya da lenze sürücü komponentlerini tanımlar.

Cxxxxx/y : Kod Cxxxx’in alt kodu y’dir.Örnek ; C0410/3 -> 3 , C0410’un alt kodudur.

Xk/y : Xk üzerindeki y terminalini tanımlar.Örnek : X3/28 , X3 klemensi üzerindeki 28 terminalini belirtir.

Umains [V] : Ana besleme voltajıdır.

Udc [V] : DC besleme voltajıdır.

Um [V] : Çıkış voltajıdır.

Imains [A] : Ana akımları belirtir.

Ir [A] : Nominal çıkış akımıdır.

Imax [A] : Maksimum çıkış akımıdır.

Ipe [mA] : Deşarj akımıdır.

Pr [kW] : Nominal motor gücüdür.

Pv [W] : Sürücü güç kaybıdır.

Pdc [kw] : Güç uyarlı motorlar  ile çalışabilmek için DC-bustan alınacak güç

Sr [kVA ] : Kontrolörün çıkış gücüdür

Mr [Nm] : Nominal tork

Fmax [Hz] : Maksimum frekans

L  [mH] : Endüktivite

R [Ω]: Direnç

AC : AC akım ya da AC voltaj

DC : DC akım ya da DC voltaj

EMC : Elektromanyetik uyumluluk

EN : Avrupa Standartı

IEC : Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

IP : Uluslararası Koruma Kodu

NEMA : Ulusal Elektik Üreticileri Topluluğu

Sinyal İsimlerinin Anlamları

AIF-IN :  Otomasyon arayüzü girişi  -> Fonksiyon bloğu AIF girişi

AIF-OUT : Otomasyon arayüzü çıkışı -> Fonksiyon bloğu AIF çıkışı

AIN1 Analog giriş 1  :  Fonksiyon bloğu analog girişi 1

AIN1-GAIN :  Analog giriş 1 kazancı  ->  Analog giriş kazancı 1

AIN1-OFFSET : Analog giriş 1 ofseti  -> Analog girişin ofseti 1

AIN1-OUT : Analog giriş 1 çıkışı ->  Analog giriş 1 çıkışı

AIN2 : Analog giriş 2 ->  Fonksiyon bloğu analog girişi 2

AIN2-GAIN : Analog giriş 2 kazancı

AIN2-OFFSET : Analog giriş 2 ofseti

AIN2-OUT : Analog giriş 2 çıkışı

AOUT1 : Analog çıkış 1 : Fonksiyon bloğu analog çıkışı 1

AOUT1-GAIN :  Analog çıkış 1 kazancı

AOUT1-IN : Analog çıkış 1 girişi

AOUT1-OFFSET : Analog çıkış 1 ofseti

AOUT1-OUT : Analog çıkış 1 çıkışı

AOUT2 : Analog çıkış 2 : Fonksiyon bloğu analog çıkışı 2

AOUT2-GAIN : Analog çıkış 2 kazancı

AOUT2-IN : Analog çıkış 2 in

AOUT2-OFFSET : Analog çıkış 2 ofseti

AOUT2-OUT : Analog çıkış 2 çıkışı

DCTRL1 :  Dijital kontrol 1 -> Fonksiyon bloğu cihaz kontrolü

DCTRL1-C0010 … C0011 :  C0010 ve C0011 arasındaki DCTRL1 çıkış hızı -> Durum sinyali: C0010 ve C0011 ayar limitleri dahilinde çıkış frekansı

DCTRL1-CCW : DCTRL1-saat yönünün tersine ->  Durum sinyali:  CCW döndürme

DCTRL1-CCW/QSP :  DCTRL1-saat yönünün tersine/hızlı duruş -> Hızlı duruş ile CCW dönüşünü etkinleştirir

DCTRL1-CINH : DCTRL1-Kontrolör durdurma -> Kontrolör engelleme veya durum sinyali: Kontrolör engellendi

DCTRL1-CW/CCW : DCTRL1-saat yönünde/saat yönünün tersine -> CW/CCW dönüş değişimi

DCTRL1-CW / QSP :  DCTRL1-saat yönünde/hızlı duraklama -> Hızlı duruş ile CW döndürmeyi etkinleştirir

DCTRL1-H/RE : DCTRL1-manuel/uzaktan kontrol -> Manuel/uzaktan kontrol değişimi

DCTRL1-IMOT <ILIM : DCTRL1- motor akımı < akım sınırı -> Durum sinyali: Ölçülen motor akımı < akım sınırı

DCTRL1- (IMOT <ILIM) –QMIN  :  DCTRL1-motor akımı < akım limiti ve Qmin aktif -> Durum sinyali: Görünen motor akımı değeri < akım eşiği değerinin altında kalır ve frekans eşiği Qmin

DCTRL1- (IMOT <ILIM) -RFG-I = O : DCTRL1-motor akımı <akım limiti ve RFG girişi = çıkış -> Durum sinyali: Görünen motor akımı <akım eşiği ve rampa işlevi jeneratör = rampa fonksiyonu jeneratör çıkışı

DCTRL1- (IMOT> ILIM) -RFG-I = O : DCTRL1-motor akımı> akım limiti ve RFG girişi = çıkış

Durum sinyali: Görünen motor akımı> akım eşiği ve rampa fonksiyonu , jeneratör girişi = rampa fonksiyonu jeneratör çıkışı

DCTRL1-IMP :  DCTRL1-pals engelleme -> Durum sinyali: Pals önleme

DCTRL1-LP1-WARN : DCTRL1-kayıp faz 1 uyarısı -> Uyarı sinyali: Motor faz hatası

DCTRL1-NOUT = 0 : DCTRL1-hızlı çıkış = 0 -> Durum sinyali: Çıkış frekansı = 0 Hz

DCTRL1-OH-WARN : DCTRL1-aşırı ısınma uyarısı -> Uyarı sinyali: Aşırı sıcaklık

DCTRL1-OH-PTC-LP1-FAN1-WARN : DCTRL1-uyarısı: aşırı ısınma veya motor sıcaklığı veya kayıp

faz veya fan arızası -> Uyarı sinyali: Aşırı sıcaklık veya motor sıcaklığı çok yüksek veya motor fazı veya fan arızalandı

DCTRL1-OV : DCTRL1-aşırı voltaj -> Uyarı sinyali: DC bara aşırı voltajı

DCTRL1-PAR-B0 : DCTRL1-parametre seti 2 veya 4 aktif -> Durum sinyali: Parametre seti 2 veya 4 aktif

DCTRL1-PAR-B1 : DCTRL1-parametresi 3 veya 4 etkin ayarlandı -> Durum sinyali: Parametre seti 3 veya 4 aktif

DCTRL1-PAR2/4 : DCTRL1-2 veya 4 parametre setinin aktivasyonu 2 veya 4 parametre setini etkinleştirir

DCTRL1-PAR3/4 : DCTRL1-3 veya 4 parametre setinin aktivasyonu 3 veya 4 parametre setini aktifleştirir

DCTRL1-PTC-WARN :  DCTRL1-motor sıcaklığı uyarısı -> Uyarı sinyali: Motor sıcaklığı çok yüksek

DCTRL1-QSP : DCTRL1-hızlı duruş etkinleştirme -> Hızlı durdurmayı etkinleştirir

DCTRL1-RDY : DCTRL1 hazır -> Durum sinyali: Çalışma için hazır

DCTRL1-RFG1 = NOUT : DCTRL1-RFG1 = hız çıkışı -> Durum sinyali: Frekans ayar noktasına ulaşıldı

DCTRL1-RUN : DCTRL1-motor çalışıyor -> Durum sinyali: Motor çalışıyor

DCTRL1-RUN-CCW : DCTRL1-motor saatin tersi yönde çalışır Durum sinyali: Motor çalışıyor/CCW dönüşü

DCTRL1-RUN-CW : DCTRL1-motoru saat yönünde çalışıyor -> Durum sinyali: Motor çalışıyor / CW dönüşü

DCTRL1-TRIP : DCTRL1-TRIP aktif -> Durum sinyali: Hata mesajı (TRIP) aktif

DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP : DCTRL1-TRIP veya Qmin veya IMP etkin -> Durum sinyali: TRIP veya Qmin’e ulaşılmadı veya nabız aktif

DCTRL1-TRIP-SIFIRLAMA : DCTRL1-TRIP-sıfırlama -> Hata mesajı sıfırlama

DCTRL1-TRIP-SET : DCTRL1-harici TRIP aktif -< Harici hata mesajlarının değerlendirilmesi

DFIN1 : Dijital frekans girişi 1 : Fonksiyon bloğu frekans girişi 1

DFIN1-GAIN : Dijital frekans girişi 1 kazancı : Frekans girişi kazancı 1

DFIN1-NORM : Dijital frekans girişi 1 normalleştirme -> Frekans girişi 1’in normalleştirilmesi

DFIN1-OFFSET : Dijital frekans girişi 1 ofseti : Frekans girişi ofseti 1

DFIN1-ON : Dijital frekans girişi 1 açık : Frekans girişi 1 aktivasyonu

DFIN1-OUT : Dijital frekans girişi 1 çıkışı

DFOUT1 : Dijital frekans çıkışı 1 : Fonksiyon bloğu frekans girişi 1

DFOUT1-AN-IN : Dijital frekans çıkışının analog girişi 1 : Frekans çıkışı 1 analog girişi

DFOUT1-OUT : Dijital frekans çıkışı 1 çıkışı : Frekans çıkışı 1 çıkışı

DIGIN1 : Dijital Giriş 1 : Fonksiyon bloğu dijital girişler 1

DIGOUT1 : Dijital çıkış 1 : Fonksiyon bloğu dijital çıkış 1

DIGOUT2 : Dijital çıkış 2 : Fonksiyon bloğu dijital çıkış 2

FIXED-FREE : Giriş veya çıkış bağlı değil : Giriş veya çıkış atanmamış

MCTRL1 : Motor kontrolü 1 : Fonksiyon bloğu motor kontrolü 1

MCTRL1-DCB : MCTRL1-doğru akım freninin aktivasyonu.DC frenlemeyi etkinleştirir

MCTRL1-DCVOLT : MCTRL1-DC gerilimi : DC bara gerilimi

MCTRL1-Imax : MCTRL1-Imax -> Durum sinyali: Kontrolörün maksimum akımına ulaşıldı veya moment ayar noktası ulaştı

MCTRL1-IMOT : MCTRL1-motor akımı.Görünür motor akımı

MCTRL1-MOUT : MCTRL1-tork çıkışı : Verilen tork (kullanım)

MCTRL1-MSET :  MCTRL1-tork ayar noktası.Tork ayar noktası veya tork sınır değeri

MCTRL1-MSET1 : MCTRL1-tork ayarı 1 .Tork eşiği 1

MCTRL1-MSET1 = MACT :  MCTRL1-tork ayarı 1 = gerçek tork . Tork eşiğine 1 ulaşıldı

MCTRL1-MSET2 : MCTRL1-tork ayarı 2.Tork eşiği 2

MCTRL1-MSET2 = MACT : MCTRL1-tork ayarı 2 = gerçek tork.Tork eşiğine 2 ulaşıldı

MCTRL1-NOUT : MCTRL1 hızlı çıkış : Çıkış frekansı

MCTRL1- (1 / NOUT) : MCTRL1-(1/ hız çıkışı) -> Çıkış sinyali 1/C0050

MCTRL1-NOUT + SLIP : MCTRL1 hızlı çıkış + slip -> Kayma telafisi ile çıkış frekansı

MCTRL1-PHI-ADD : MCTRL1-ek faz : Ek faz

MCTRL1-VOLT:  MCTRL1-voltaj : Motor gerilimi

MCTRL1-VOLT-ADD : MCTRL1-ek voltaj : Ek motor voltajı

MPOT1 : Motor potansiyometresi 1 : Motor potansiyometresi 1

MPOT1-DOWN : MPOT1-aşağı : Ayar noktası, ana ayar noktasında yavaşlama rampası minimum çıkış frekansına sürülür

MPOT1-INIT : MPOT1-başlatma : motoru yapılandırma potansiyometresi

MPOT1-QSP : MPOT1-hızlı durdurucu : Motor potansiyometresi ile hızlı duruş aktivasyonu

MPOT1-OUT : MPOT1-çıkışı : Motor potansiyometresi çıkışı

MPOT1-UP : MPOT1 Yukarı : Ayar noktası,  ayar noktası hızlanma rampası maksimum çıkış frekansına sürülür

NSET1 : Hız ayarı 1 : Fonksiyon bloğu hız ayarı

NSET1-JOG1/3 : NSET1-sabit ayar noktası 1 veya 3’ün aktivasyonu : Sabit ayar noktası JOG 1 veya 3’ü etkinleştirir

NSET1-JOG1/3/5/7 : Sabit ayar noktası 1, 3, 5 veya 7’nin NSET1 aktivasyonu : Sabit ayar noktasını etkinleştirir (JOG) 1, 3, 5 veya 7

NSET1-JOG2/3 : NSET1-sabit frekanslı aktivasyon 2 veya 3 : Sabit ayar noktası JOG 2 veya 3’ü etkinleştirir

NSET1-JOG2/3/6/7 : Sabit frekanslı 2, 3, 6 veya 7 NSET1 aktivasyonu : Sabit ayar noktasını etkinleştirir (JOG) 2, 3, 6 veya 7

NSET1-JOG4/5/6/7 : Sabit frekans 4, 5, 6 veya 7 NSET1 aktivasyonu : Sabit ayar noktasını etkinleştirir (JOG) 2, 3, 6 veya 7

NSET1-N1 : NSET1 hız ayar noktası 1 : Ana ayar noktası 1

NSET1-N2 : NSET1 hız ayar noktası 2 : Ana ayar noktası 2

NSET1-NADD : NSET1-ek hız ayar noktası : Tuş takımı veya parametre kanalı aracılığıyla ek ayar noktası (C0140)

NSET1-NOUT : NSET1 hızlı çıkış : Rampa fonksiyon jeneratörü çıkışı 1

NSET1-RFG1 : NSET1-rampa işlevi üreteci 1 : Ana ayar noktası için rampa fonksiyonu jeneratörü 1

NSET1-RFG1-0 : NSET1-rampa işlevi üreteci 1 = 0 : Rampa fonksiyonu jeneratör girişi ayar noktası şebeke için “0” olarak ayarlanmalıdır

NSET1-RFG1-I =O : NSET1-rampa fonksiyonu jeneratörü 1 giriş = çıkış -> Durum sinyali: Rampa fonksiyon jeneratörü, giriş = çıkış

NSET1-RFG1-IN : NSET1-rampa işlevi üreteci 1 giriş : Rampa fonksiyonu jeneratör girişindeki sinyal

NSET1-RFG1-DURDUR : NSET1-rampa işlevi üreteci 1 durdurma : Ana ayar noktası için rampa fonksiyon jeneratörü durdurma

NSET1-TI1/3 : Zamanlayıcı 1 veya 3’ün NSET1 aktivasyonu : Ek hızlanma süresini/yavaşlama süresini 1 veya 3 etkinleştirir

NSET1-TI2/3 : Zamanlayıcı 2 veya 3’ün NSET1 aktivasyonu : Ek hızlanma süresini / yavaşlama süresini 2 veya 3 etkinleştirir

PCTRL1 : İşlem kontrolü 1 : İşlev bloğu işlem denetleyicisi 1

PCTRL1-INV-ON : PCTRL1-ters çevirme açık : Proses kontrol cihazı çıkış terslemesi , tersine çevrilmesi

PCTRL1-ACT : PCTRL1-gerçek değer : Gerçek işlem denetleyicisi değeri

PCTRL1-FADING : PCTRL1-Zayıflatma , azaltma.Proses kontrol cihazı çıkışının solması veya etkisizleşmesi

PCTRL1-FOLL1 : Servo kontrolörü 1

PCTRL1-FOLL-OUT : PCTRL1-follow1 çıkışı : Servo kontrolör çıkışı

PCTRL1-FOLL1-0 : PCTRL1-takip1 = 0 : Servo kontrol ünitesinin ”0” olarak ayarlanması

PCTRL1-I-OFF : PCTRL1 entegrasyonu kapalı.Proses kontrol cihazının I bileşenini kapatır

PCTRL1-LIM : PCTRL1-sınırı. Durum sinyali: Proses kontrol cihazı çıkışının sınırlandırılmasına ulaşıldı

PCTRL1-NADD : PCTRL1-ilave hız ayar noktası.Ek ayar noktası

PCTRL1-NADD-OFF : PCTRL1- ek hız ayar noktası kapalı.Ek ayar noktası kapatıldı

PCTRL1-NMIN : PCTRL1 hız minimum.Durum sinyali:Minimum çıkış frekansına ulaşıldı

PCTRL1-NOUT : PCTRL1 hızlı çıkış.Toplam ayar noktası = ana ayar noktası, ek ayar noktası ve işlem kontrollü kontrolör ayar noktası

PCTRL1-OFF : PCTRL1-kapalı.Proses kontrol cihazı kapanıyor

PCTRL1-OUT : PCTRL1-çıkışı . Pilot kontrolsüz proses kontrol çıkışı

PCTRL1-PID-OUT : PCTRL1-PID denetleyici çıkışı.Çıkış sinyali PID denetleyicisi

PCTRL1-QMIN : PCTRL1-Qmin . Durum sinyali: Frekans eşiğine Qmin ulaşılmadı

PCTRL1-RFG1 : PCTRL1-rampa işlevi üreteci1.PCTRL1-NADD ayar noktasına  ilave olarak rampa fonksiyon jeneratörü 1 proses kontrolörü

PCTRL1-RFG2 : PCTRL1-rampa işlevi üreteci2. Proses için rampa fonksiyon jeneratörü 2 proses kontrolörü denetleyici ayar noktası

PCTRL1-RFG2-LOAD-I : PCTRL1-yük rampa fonksiyonu için gerçek değer üreteci2. Gerçek işlem kontrolörü işlem denetleyicisinin üreteci  değerini rampa fonksiyonuna yükler

PCTRL1-RFG2-0 : PCTRL1-rampa işlevi üreteci2 = 0. Rampa fonksiyonu jeneratör girişi ”0” olarak ayarlanmış

PCTRL1-SET : PCTRL1 ayar noktası.Proses kontrol cihazı ayar noktasının çıkış sinyali

PCTRL1-SET = ACT : PCTRL1-ayar noktası = gerçek değer.Durum sinyali: Proses kontrol cihazı ayar noktası = gerçek proses kontrol cihazı değeri

PCTRL1-SET1 : PCTRL1 ayar noktası 1.Proses kontrol cihazı ayar noktası 1

PCTRL1-SET2 : PCTRL1 ayar noktası 2.Proses kontrol cihazı ayar noktası 2

PCTRL1-SET3 : PCTRL1 ayar noktası 3. Toplam set değeri = ana set değeri ve ek set değeri. Proses kontrolörü ayar noktası ve pilot kontrolsüz

PCTRL1-STOP : PCTRL1-durdur.Proses kontrolörü durdurma

RELAY1 : Röle 1

RELAY2 : Röle 2

RFG : Rampa işlevi üreteci . Rampa fonksiyon üreteci

LENZE 8200 SÜRÜCÜ KISALTMA VE TERMİNOLOJİ SONUÇ :

Bugün Lenze 8200 Sürücü Kısaltma ve Terminolojisi ile ilgil birtakım bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur sizler adına.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.