ISPSoft Türkçe Kılavuz| Delta ISPSoft Eğitimi

ISPSOFT İNCELEME YAZISI – 6

Ispsoft Türkçe Kılavuz nedir ve nasıl kullanılır ?.Ispsoft kullanımı kolay mıdır ?.Ispsoftun getirdiği yenilikler nelerdir ?.Ispsoft ile daha hızlı ve etkin bir program yazabilir miyiz ?.Bu ve benzeri tüm sorulara cevap niteliğinde olan Ispsoft İnceleme Yazısı serisine devam ediyoruz.

Ispsoft ile C ya da Pascal dilleri kullanılarak program yazılabileceği gibi fonksiyon blokları sayesinde bir hayli hızlı ve rahat program yazabilme yetisine sahip olduğumuzu daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik.Ispsoft’u soru-cevap şeklinde aktarmaya devam edelim .

Not : Soru Cevaplarla ISPSoft Kitabı için Tıklayınız !

Başlayalım

ISPSOFT SIKÇA SORULAN SORULAR -6

Data Tipleri Nedir ?

Sembollerin data tipi sembolün değerini ifade etmektedir.İki adet sembol çeşidi bulunmaktadır; VAR_1 ve VAR_2.

VAR_1 data tipi BOOL’dur ve VAR_2 data tipi WORD’tür.Bu data tipleri program içerisinde kullanıldığında  VAR_1 kontağı simgeler ve aritmetik ya da data transfer içeren 16-bit cihazları simgeler.

Data Tipi         Tanım

Bool                  Boolean Data Tipi (Kontak durumunu Boolean Değeri olarak ifade eder)

Word                16-Bit değer (16-Bit data depolanabilir)

DWord             32-Bit değer (32-Bit data depolanabilir)

LWord              64-Bit değer (64-Bit data depolanabilir)

Int                    16-Bit işaret integer’ı (En yüksek bit pozitif /Negatif işareti simgeler)

DInt                  32-Bit işaret integer’ı (En yüksek bit pozitif /Negatif işareti simgeler)

LInt                   64-Bit işaret integer’ı (En yüksek bit pozitif /Negatif işareti simgeler)

Real                  32-Bit ondalıklı sayı değeri (32-Bit değer desimal olarak ifade edilir)

LReal                64-Bit ondalıklı sayı değeri (64-Bit değer desimal olarak ifade edilir)

Array                 Bu sembol kullanıldığında array boyutu ve array tipi belirtilen yerde saklanır.

String                ASCII kod 8-Bit olarak ifade edilir.Bir string en çok 128 ASCII kod içerebilir.

Step                   Adımlar için tanıma(Belirtme) bayrağı olarak kullanılır.

Function Block  Fonksiyon bloğunu ifade eder.

Counter             Sayıcı data tipi olup , sayıcıyı ifade eder.

Timer                 Zamanlıyıcıyı ifade eder.

Pointer               Word aygıtlar için Pointer’ı ifade eder.(Pointer: Gösterge)

T_Pointer           Timer için göstergeyi ifade eder.

C_Pointer           Counter için göstergeyi ifade eder.

HC_Pointer        Yüksek hızlı sayıcı için göstergeyi ifade eder.

ıspsoft türkçe kılavuz

Index Registerlar ile Sembol Değiştirme/Niteleme Nedir ?

Index Register kullanma formatı : ‘Identifier@Index Register’ şeklindedir.Index Registerlar ‘E’ ya da ‘F’ olarak 2 şekilde kullanılabilir.

Örnek : VAR_0@E0 örneğinde E0=2 olsun ve aygıt adresi (D100) olsun.

VAR_0@E0 -> D(102) olacaktır.

Aynı kurallar Array data tipinde geçerlidir.Eğer ‘İndex’ sembol ise Array data tipini index registerlar ile kullanamayabilirsiniz.

Örnek : Array 5 elementten oluşmuş olsun ve aygıt adresi D200 olsun.Sistem programı ‘Compile’ ettiğinde D200-D204 arası Ary olarak atanır.Eğer index register E0->2 ise aygıt adresine 2 eklenir ve D202 olur.(Ary[0]@E0)

Not:Sistemin otomatik olarak aygıtları sembollere ataması sonucu index registerlar programın yanlış çalışmasına sebep olabilir.Eğer index registerların değeri aygıt adresi aralığında bir adres üretmezse ‘Plc’ yanlış çalışabilir.

Örnek:AHCPU350-EN’i ele alalım.Eğer E0 adresi 35’ten daha büyükse D65500@E0 işlendiğinde aygıt data registerların aralığında olmadığından CPU modülde hata meydana gelecektir.

Sembol tarafından ifade edilen Bitler -> Yalnızca AH500 serisi CPU modüller için geçerlidir.

Word aygıtlar için CPU modüller bit kullanımına izin verir.Format ise ‘Word Device.Bit Number’ şeklindedir.Örneğin ; D0.2 D0 içinde manipüle edilen 2 Bit içerir.Aynı kurallar semboller içinde geçerlidir.Format ‘identifier.Bit Number’ şeklindedir.Ör : VB.2

Bu kurallar aynı zamanda ARRAY data tipleri içinde geçerlidir.Format [‘Identifier[index].Bit Number’] şeklindedir.Ör : Ary[0].1

Bit numarası ondalık sabitler şeklinde olmak zorundadır.Data tipi farketmeksizin bit numaraları 0 ile 15 aralığında olmalıdır.Yanısıra, semboller tarafından tanımlanan Bool,Step,Counter,Timer,Fonksiyon Blok,HC_Pointer,C_Pointer ya da T_Pointer ile manipüle edilemez.

Örnek : VB.2’yi ele alalım.

Off durumu : (Bit15)  0000000000000000 (Bit0)

On durumu : (Bit15)  0000000000000100 (Bit0)

Burada VB.2 -> 1 olduğu için değer olarak ‘100’ = 4 olur.

Örnek : VB.1@E0 (VB D100’ü temsil eder.E0 değeri 3’tür.)

1@E0 ilk olarak çevrilir.Sonuç olarak VB.1@E0 VB.4’e eşdeğerdir.Bit4 D100 içine entegre edilmiş olur.

Örnek :VB@E0.1 (VB D100’ü simgeler , E0 değeri ise 3’tür.)VB@E0 ilk olarak çevrilir.Sonuç olarak VB@E0.1 D103.1’i simgeler.Bu şekilde D103 içinde bit1 manipüle edilmiş olur.

Sembolleri Ispsoft İçerisinde Yönetme Nedir ?

Sembol tabloları->Global Sembol Tablosu->Project Management Area kısmından global sembollere çift tıklayarak global semboller ekranına ulaşılır.

Local Sembol Tablosu ; POU için local sembol tablosu ekranının en üstündedir.

Sembol Ekleme Nedir ?

Sembol tablosu alanına iki kere sol ya da bir kez sağ tıklayarak ‘Add Symbol’ denilerek sembol ekleme işlemi yapılabilir.Karşınıza gelen ekranda ‘identifier’ kısmına sembol ismini , ‘Type’ kısmına ise sembol tipi(Word,Bool) vb. yazarak ya da seçerek ekleme işlemini yapabilirsiniz.

Type seçim alanından ‘Fonksiyon Bloğu’,’String’ ve ‘Array’ olarak seçim yapılabilir.

Sembol Tablosu Dışarı/İçeri Aktarma Nedir ?

Oluşturulan semboller CSV dosyası olarak dışarı aktarılabilir.Ve bu dosya Microsoft Excel üzerinden yönetilebilir ya da kontrol edilebilir.Sembol tablosu alanına gelip, sağ tıkladıktan sonra ‘Export Global Symbol’ ya da ‘Export Local Symbol’ denilerek içerikler dışarı aktarılabilir.

Aynı şekilde ‘Import Symbol Table’ denilerek CSV uzantılı dosya içeri alınabilir.

Sembollerin Düzenlenmesi Nedir ?

Fonksiyon bloğu içerisinde bulunan local sembollerin konumları yukarı/aşağı değiştirilebilir.Local sembol tablosu alanında meydana gelen değişim aynı şekilde fonksiyon bloğu üzerinde otomatik olarak uygulanır.

Cihazların Aralığını Ayarlama Nedir ?

Sadece DVP serisi PLC’ler için kullanılabilir.Kullanıcılar kullandıkları cihaz , aygıtların aralıklarını ayarlayabilirler.Eğer sembol numaraları cihazların kullanım aralıklarından daha büyükse ‘hata mesajı’ ekranda görünecektir.

Bu ayarlamayı ‘Device Resource Allocation’ kısmından yapabilirsiniz.

ISPSoft Türkçe Kılavuz Sonuç :

Bugün ki yazımızda ISPSoft Türkçe kılavuz adlı içeriği sizinle paylaştık.Diğer yazımızda Fonksiyon Blokları hakkında sizlere zengin bir içerik sunacağız.ISPSoft bu ve bu gibi getirdiği kolaylıklar sayesinde yakın gelecekte her Delta kullanıcısı için vazgeçilmez olacaktır.İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.