ISPSoft Fonksiyon Bloğu | Delta ISPSoft Eğitimi

ISPSoft FONKSİYON BLOĞU OLUŞTURMA ve KULLANIMI

Fonksiyon Bloğu nedir ?.Fonksiyon Bloğu nasıl oluşturulur ?.ISPSoft Nedir ve Nasıl kullanılır ?.ISPSoft Türkçe olarak kullanılabilir mi ?.ISPSoft’un bize kazandırdığı yenilikler nelerdir ?.Bu ve benzeri soruların cevaplarını aradığımız ISPSoft İnceleme ve çeviri serisine devam ediyoruz.

ISPSoft FONKSİYON BLOĞU

Fonksiyon Bloğu Nedir ?

Kısaca FB olarak ifade edilen fonksiyon blokları PLC’de program yazmak için çok kullanışlı , kolay ve pratik yöntemlerdir.Fonksiyon blokları yürütülen işlemlerin birer parçasıdır.Fonksiyon blokları POU tipinde olup , kendi başına çalışamazlar.

Fonksiyon Bloğu Giriş-Çıkış Pinleri Nedir ?

Fonksiyon Bloğu giriş ve çıkış pinleri içerir.Fonksiyon bloğu bir hafıza ünitesidir ve son çalıştırma işlemi sonucu her bir çalışma sonucunu etkiler.Bu demek oluyor ki , her çalışmada bağımsızlık düşünülemez ve aynı girişlere sahip bloklarda farklı çıkışlar gözlemlenebilir.

Fonksiyon Bloğunun Karakteristikleri ve Avantajları Nedir ?

Fonksiyon Blokları PLC’nin sağlamadığı bazı avantajları bizlere sağlar ve IEC.61131-3 tarafından desteklenir.

1)Modüler Dizayn : Büyük programlar çeşitli alt dallara bölünmüştür ve bu alt dallar fonksiyon bloklarından oluşmaktadır.Program tipine göre adlandırılan POU’lar tarafından bu bloklar düzenlenmiştir.

2)Yüksek Bağımsızlık

3)Yeniden Kullanılabilir

4)Taşınabilir

5)Sürekliliği sağlanabilir ve sürdürülebilir

6)Programın okunabilirliği artırılır

7)Güvenilirdir

8)Etkilidir

ıspsoft fonksiyon bloğu oluşturma

Fonksiyon Bloğu EN Pin’i Nedir ?

Üst Pou’da bulunan uygulama başlatma işleminde olduğu gibi fonksiyon bloğunu çağırır.Mantıksal duruma göre fonksiyon bloğu bağlı olsun ya da olmasın En pini fonksiyon bloğuna gönderilir.

Eğer En Pin’e  Logic State gelirse fonksiyon bloğu çalışır.Eğer En Pin’e Logic State gelmezse fonksiyon bloğu çalışmaz.

Fonksiyon Bloğunda Kullanılan Semboller Nedir ?

1)VAR

2)VAR_INPUT

3)VAR_OUTPUT

4)VAR_IN_OUT

Fonksiyon Bloğunda Kullanılan Data Tipleri Nelerdir ?

AH500 Serisi İçin : Bool , Word , DWord , LWord , Real , Array ..

DVP Serisi için : Bool , Word , Real , Array

Genel olarak data tipleri için basit prensipler ;

1) P_VAR data tipi FB_VAR data tipi ile aynı olmak zorundadır.

2)P_VAR  ve FB_VAR data tipleri Word , DWord , LWord olabilir.

3)Diğer sembollerin data tipleri Word , DWord , LWord , Int , DInt , LInt , Real ya da LReal olabilir.

4)Eğer koşullar uygunsa P_VAR data uzunluğu FB_VAR data uzunluğundan büyük olabilir.

5)Eğer P_VAR data tipi STEP ise FB_VAR data tipi BOOL olabilir.

Array İçeren Data tipleri için ;

1)P_VAR Array data tipi FB_VAR array tipi ile aynı olmak zorundadır.

2)Eğer P_VAR ve FB_VAR array tipleri aynı ise , P_VAR array uzunluğu FB_VAR uzunluğundan daha büyük olabilir.

Array Data Tipleri için Özel Prensipler ;

1)Array tipleri karşılaştırıldığında ilk özel prensip genel data tipleri uygulanır.

2)Eğer FB_VAR ve P_VAR data tipleri ARRAY olursa , sistem data tipi olan diğer sembolleri ARRAY olarak kabul etmez ve sembol için ARRAY boyutu bir element olur.

3)POINTER data tipinin sembolleri T_POINTER , C_POINTER ve HC_POINTER’dır.Genel data tiplerinde kullanılan sembollerden farklıdırlar.Eğer fonksiyon bloğundaki data tipi POINTER , T_POINTER , C_POINTER ya da HC_POINTER ise , data fonksiyon bloğundaki ilgili sembole ya da cihaz adresine gidecektir.

Fonksiyon Bloğu Çalışma Prensibi Nedir ?

Fonksiyon Bloğu çağrıldığında , fonksiyon bloğunun giriş pinlerine cihaz değerini gönderir.Fonksiyon Bloğu çalışmaya başladıktan sonra çıkış pinlerine sonuçlar iletilir.

Örnek : D0 datası VAR_INPUT olan DT_IN pinine gönderilir ve VAR_OUTPUT olan DT_OUT pininden D2 datası olarak çıkar.

FB_VAR fonksiyon bloğunun bir pini olup P_VAR , FB_VAR’ı temsilen POU’nun bir işlemidir.

Fonksiyon Blokları bir diğerini çağırır ve 32 katman vardır.Ve bu işlemler POU tarafından ilk katmandan itibaren yapılır.Ör : A fonksiyon bloğu B’yi , B ise C’yi çağırır gibi.

Fonksiyon bloklarının hafıza blokları vardır ve her birisi otomatik olarak P aygıtı olarak atanır.Eğer fonksiyon bloğunun POU ismi ‘PO_  ya da PI_’ ile başlıyorsa bu isimler program ‘compile’ edildikten sonra ilgili bloğa atanacaktır.

Fonksiyon Bloğu Özellikleri Nedir ?

1 ) AH500 Serisi İçin ; Üretilecek fonksiyon blok açıklamaları 1024’ten büyük olamaz.

DVP için ;Kullanılabilir uygun P cihazlarının sayısına göre fonksiyon blok açıklamaları girilebilir.

2) AH500 Serisi İçin ; Seçilen modele göre hafıza bloklarının maximum sayısı belirlenebilir.

DVP için ; Kullanılabilecek hafıza bloklarının sayısı kullanılabilir uygun P cihazlarının sayısına bağlıdır.

3) AH500 Serisi için ; Hafıza bloğu 4096 Word kadar hafızaya sahiptir.

DVP için ; Fonksiyon bloğu atanan aygıtlara bağlı olarak boyutu değişebilir.

AH500 Serisi Modüller İçin  Fonksiyon Bloklarında Kullanılan Özel Pulse Komutları Nedir ?

LDP , LDF , NP ve PN gibi pals komutları AH500 serisi CPU modüllerde kullanılamaz!.

Kullanılabilecek Komutlar ;  NED ve PED’tir.

Kullanıcılar fonksiyon blok içinde LDP yerine PED  , LDF yerine NED kullanmalıdır.

Kullanılabilir Kısayollar Nedir ?

Shift + Ctrl + C -> Yorumları Gösterme/Gizleme

Shift + Ctrl + A -> Seçilen Network’ü Aktif/İnaktif yapma

Shift + Ctrl + B -> Seçili Network’e işaret Koyma/Kaldırma

Shift + Ctrl + P -> Bir önceki işaretli pozisyona gitmek

Shift + Ctrl + N -> Bir sonraki işaretli pozisyona gitmek

Ctrl + I -> Seçili alanın bir üstüne yeni bir network ekleme

Shift + Ctrl + I -> Seçili alanın altına yeni bir network ekleme

ESC -> Seçim (Mouse Cursoru) seçilir

-| | İşareti -> Kontak ekleme

-[ ] İşareti -> Bobin Ekleme

-[ < ] İşareti -> Karşılaştırma kontağı ekleme

Shift + Ctrl + U -> Fonksiyon bloğu ya da komut ekleme

Ladder Diyagrama Sabit Ekleme Nedir ?

Ladder Diyagrama sabit eklemek için değerler ;

Decimal Değer : 23456 (Decimal değer olarak kabul edilen herhangi bir işaretten önce gelemez)

Hexadecimal Değer : 16#5BA0 (Değer 16#’dan önce gelir)

Octal Değer : 8#55640 (Değer 8#’dan önce gelir)

Binary Değer : 2#101101110100000 ( Değer 2#’dan önce gelir)

String Değer : ‘’XYZ’’ karakterler iki tırnak arasına koyulur.

Boolean Değer : AH500 serisi SM400 (normalde açık kontak)  , SM401 (normalde kapalı kontak) kullanılır.DVP için M1000 (Normalde açık kontak) , M1001(Normalde kapalı kontak)

Eğer kullanıcılar ARRAY data tipi tanımlamak isterlerse , format Identifier(index) şeklinde olmalıdır.

Blok Mantık Komutları Nedir ?

NP -> Bloktan önce kullanılır ve ‘Off->On’ olduğunda çıkış cihazı da ‘on’ olur.

PN -> Blok komutları ‘On-> off’ olduğunda çıkış cihazı ‘on’ olur.

INV -> Bloktan önceki işlem tersine çevrilir ve tersi gönderilir.

FB_NP -> Yalnızca AH500 serisi CPU modüllerde kullanılır ve ‘NP’ ile aynı işlemi yapar.

FB_PN -> Yalnızca AH500 serisi serisi CPU modüllerde kullanılır ve PN ile aynı işlemi yapar.

Fonksiyon Blok Diyagramı Nedir ?

Fonksiyon blok diyagram ve ladder diyagram grafiksel programlama dilleridir.Ladder diyagram röle mantık donanımına dayalı devre diyagramlarına dayanan grafiksel programlama dilidir.

Fonksiyon blok diyagramı ise giriş değişkenleri ile çıkış değişkenleri arasındaki fonksiyonu tanımlanır.Program sistematik olarak birden fazla fonksiyon bloklara bölünür ve bu fonksiyon blokları Fonksiyon Blok Diyagramı ile düzenlenir.

Fonksiyon Blok Diyagramı Oluşturma Nedir ?

Program oluşturmak için , Create Program ->Languages (Function Block Diagram) yolu izlenerek seçilmelidir.

Fonksiyon Blok Diyagramı oluşturulduğunda ‘Toolbar’ menüsü de değişir ve yeni ikonlar gelir.

Fonksiyon Blok diyagramındaki program için en önemli kural ;

Input Node <-> Output Node şeklinde olmalıdır ve data tipleri aynı olmalıdır.

ISPSoft FONKSİYON BLOĞU SONUÇ :

ISPSoft Fonksiyon Bloğu adlı yazımızı tamamlamış bulunmaktayız.Bu yazımızda Fonksiyon Bloğuna dair detayları sizlere vermeye çalıştık.Fonksiyon Blokları bu alanda bizlere sağlanmış büyük bir kolaylıktır.İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.