EPLAN P8 Genel Ayarlar -1 | Eplan Dersleri

EPLAN ELECTRIC P8 GENEL AYARLAR -1

Eplan P8 genel ayarlar nedir ? Eplan P8 nasıl kullanılır ? Eplan p8 ayarları nasıl düzenlenir ? Eplanda dikkat edilmesi gereken kurallar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız EPLAN P8 Genel Ayarlar -1 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

EPLAN P8 DERSLERİ

EPLAN Ayarlar – Genel :

Basitçe söylemek gerekirse, bir proje kullandığı ve gerektirdiği tüm ilgili verileri içerir.Bu bir projenin genel sistem ana verilerinden bağımsız olduğu anlamına gelir, çünkü EPLAN ilk kullanımdan sonra projedeki tüm gerekli ve kullanılmış verileri otomatik olarak depolar.

Bu “depolama” yönteminin avantajı küçümsenmemelidir çünkü birkaç yıl sonra bu tür bir proje hala orijinal hali ile (örnek; plot çerçeveleri, semboller, vb. gibi ana veriler ) açılabilir ve düzenlenebilir.

Örneğin; bir şirketin plot çerçevesi değişiklikleri değişir (örneğin, şirket logosu değişebilir).Kullanıcı isterse, bu değişim EPLAN’da ayarlar (parametreler) ile yapılandırılabilir.

Aşağıda açıklandığı gibi dört temel ayar alanı vardır.

Ayarlara OPTIONS/SETTINGS menü seçenekleri üzerinden erişilebilir.Burada verilerin saklanması dolayısıyla doğal olarak projenin veri hacmi artar.Boş bir projenin ortalama boyutu yaklaşık olarak 4 MB ila 5 MB arasındadır.

Ayarları daha hızlı bulmak için, EPLAN üzerinde ‘find’ arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

Arama işlemi oldukça kolaydır.Bu çubuğa istediğiniz bir ifadeyi girin ve aratın.Büyük veya küçük harf burada önemli değildir.EPLAN sadece metni arar.Aradığınız kelimenin bir parçası ya o kelimenin baş harfleri ile başlayan bir ifade de burada kullanılabilir.

İşlemler (AND / OR) veya bu ifadeler ‘*’  , ‘?’ arama işleminde çalışmazlar.Sayılarda aynı şekilde çalışmazlar.Sadece saf metin içermelidir.Aranan terimi tıklarsanız, EPLAN ilgili ayarı ve diğer tüm ayarları açar ve diğer ağaç yapısındaki ayar seçenekleri gizlenir.

Aşağıdaki bölümlerde ayarlara kısaca bakacağız.Bu ayarların çoğu diğer yazılarımızda detaylı olarak açıklanacaktır.

Ayarlar – Proje :

Tüm proje özellikleri (ve sadece bunlar) Settings/Projects[PROJECT NAME] altında tanımlanmıştır.Projeler nodu üzerindeki ayarlar sadece sayfa yöneticisinde (page navigator) en az bir proje açıksa kullanılabilir.

Proje ayarlarında, örneğin, proje ana verilerininsistem ana verileriyle açık bir proje ile  otomatik olarak senkronize edilmelip edilmemesi durumunu ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarın kullanımını ve diğer pek çok şeyi dikkatli bir şekilde düşünmelisiniz çünkü proje ayarları (yani bir proje açıldığında örnek: “otomasyon”),bu ayarların değiştirilmesi açılacak projede geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.

Eplan geri al butonuna sahip deildir ki bu noktada düğmeye basarsanız ve herhangi bir veri yedeklemesi yoksa eski veriler geri alınamaz bir şekilde kaybolur.

Bazı önemli proje özellikleri, örneğin, OPTIONS/SETTINGS/PROJECTS/PROJECT NAME/MANAGEMENT/PAGES ve diğer varsayılan plot ayarları bu yol altında tanımlıdır. Global olarak plot çerçeveleri için bu giriş, tüm sayfalara ve hatta herhangi bir rapor sayfasına uygulanır ve sayfa özellikleriyle başka bir çizim çerçevesi elle atanmamışsa sayfa özelliklerinden manual olarak atanma işlemi gerçekleştirilebilir.

Sembol kütüphaneleri OPTIONS/SETTINGS/PROJECTS/PROJECT NAME/MANAGEMENT/SYMBOL LIBRARIES altındadır.Ayarlar seçildikten ve girildikten sonra , projede mevcut durumla birlikte depolanır.

Raporlar

Bu alan, grafik raporların çıktısını etkiler.

Display/Output: Raporlarda çıktı veya proje verilerinin görüntülenmesini etkileyen ayarların bulunduğu alandır.(forms)

Part :Parça verilerin çıktısını ve raporlardaki davranışlarını etkileyen ayarları bir navigatör ile görüntüleyen alan.

Output to Pages :Proje içerisindeki farklı rapor türleri için  ve raporlar (formlar) için geniş proje ayarları.

Aygıtlar

Cihaz alanı, numaralandırma şemaları gibi farklı ayarları tanımladığınız yerdir.

Sequence Sheets:Sıra sayfalarına yerleştirilen semboller için (makinenin grafiksel bir listesi için basit diziler (dizi zincirleri) gibi ve GRAFCET standardı DIN-EN 60848 standardına göre işlemleri içerir.

General :Fonksiyonların senkronizasyonu için ayarları içerir.Buradaki boş özellikler, dolu özelliklerin üzerine yazılabilir veya tam tersi olabilir.Burada aynı zamanda , yeni cihazların oluşturulması (yeni cihaz menüsü girişi ile bir navigatörde olduğu gibi) herhangi bir parçada saklanan bir makronun ne zaman dikkate alınacağını belirlemek için ilgili ayarları bulabilirsiniz.

DT: Büyük harfe dönüşüm parametresi de dahil olmak üzere genel ayarları içerir.Bu parametre değişirse, büyük harfler otomatik olarak dönüştürülmez.

Genel olarak, EPLAN başlangıçta her zaman tanımlayıcılar için büyük harf kullanır.Bu ayar ayrıca, ekleme sırasında otomatik olarak aygıtları tanımlamak için de kullanılır.

DT Syntax Check :Bu ayarlar yapı tanımlayıcıları ve cihaz etiketlerinin girişi için olası özel karakterleri tanımlar.

Import :EPLAN, cihaz verilerinin içe aktarılmasını sağlar.Şemalar yerleşim, yani hangi dış verilerin hangi EPLAN özelliğine ait olduğunu tanımlamak için kullanılır.

Cables :Kablo tanımlama çizgileri (kabloları), shields ve bunların takılması için varsayılan bağlantı tanımlama noktaları ile ilgili ayarlar buradadır.Genel standart bir kablo, proje için varsayılan olarak belirtilebilir.

Cables (Cable Connections):Bu ayarlar varsayılan ayarlara izin verir.EPLAN’ın kablo tanımlama hatları ile bağlantılı olarak ve shields’leri takarken bir bağlantı tanımı eklerken kullanılması gereken ayarlar gibi.Bu ayarlar aynı zamanda çok satırlı ve tek satırlı gösterim türlerine uygulanabilir.

Cables (Automatic) :Otomatik kablo yönetimi ,kablo seçimi ve kablo numaralandırması için ayarları içerir.Tüm ayarlar filtre şemaları ile tanımlanır. Önceden kullandığınız şemaları veya kendi uygulamalarınızı tanımlayabilir , kullanabilirsiniz.

Terminals (Distributed Terminals):Dağıtımlı çalışmak için varsayılan ayaları  içerir.Örnek olarak ;dağıtılmış terminaller için hangi işlev tanımı kullanılmalıdır veya terminaller yerleştirildiğinde ne zaman otomatik olarak dağıtılmış terminaller olmalıdır gibi.Bu ayrıca jumperları optimize etme seçeneğini de içerir.

Numbering With Plc Data : PLC verisi ile bağlı aygıtları numaralandırma için bir şemanın varsayılan değerleri kullanılır.Şu aygıtların numaralandırılması için PLC numaralandırması kullanılabilir:Terminaller,pimler ve genel cihazlar.

Numbering (Offline) :Çevrimdışı olarak cihazları numaralandırmak için ilgili şema ayarları (sıralı olarak).Çevrimdışı numaralandırma daha sonra farklı bir DT katmanına şema vermek için kullanılır.

Örneğin, cihazlar ilk olarak varsayılan [tanımlayıcı sayacı] ile numaralandırıldı.Ancak,cihazlar şimdi şemaya göre numaralandırılmalıdır[sayfa tanımlayıcısı kolonuna göre].Şema için varsayılan değer burada ayarlanır.Çevrimdışı numaralandırma şeması daha sonra değiştirilebilir.

Numbering (Online):Çevrimiçi cihaz ataması için numaralandırma şeması  varsayılanlarını içerir.Bazı şemalar ,  semboller, makrolar veya kopyalama işlemleri projeye dahil ettiğinizde bu tür şemalar hemen uygulanır.

Conduit: Bağlantı tanımlama noktası sembolünün EPLAN Fluid eklentisinin kablo tanımlama çizgilerini oluştururken (tüp gibi veya boru bağlantısı) hangi ayarları olması gerektiğini içerir.

Not: Bir kablo tanımlama çizgisi ile aynı şekilde bir kanal tanımlama çizgisi eklenir.

PLC: PLC atama listeleri gibi çıktılar için varsayılanlar, genişletilmiş için ayarlar yol fonksiyonu ve metin içe aktarma, çıktı formatlarını düzenleme için kullanılmaktadır.

eplan p8 genel ayarlar 1

Display :

Bu ayar, sayfa gezginindeki gibi proje yapılarının görünümünü değiştirmek için kullanılır.Ekran nodu ayrıca sayıların formatını , saat ve tarih’i de içerir.

Date/Time/Numbers : İşletim sistemine veya projeye özel bir forma uygun tarih, saat ve numaraların (örneğin benzer yabancı ekranlarla eşleşecek tarih veya saat formatı) ayarlanması için kullanılır.

Project Structure (Navigators) :Bu ayarlar yapı tanımlayıcılarının ve/veya navigatörlerin içerisindeki DT’nin görüntüsünü değiştirmenizi sağlar.Bununla birlikte, bu sadece çeşitli navigatörlerdeki ekran ile ilgilidir.Cihazlar değişmez.

Burada, yapının altyapısının olup olmadığını da tanımlayabilirsiniz ve bir cihazın grubu, gruplanmamış veya gruplandırılmış olarak temsil edilmelidir

Project Structure (Pages): Bu ayarlar ekran sırasını ayarlamak için kullanılır,özellikle sayfa gezgininde (Sayfa/Gezinme menüsü) veya F12 fonksiyon tuşu gibi.

Bir önceki düğüme benzer, yapıları gruplanmamış olarak temsil etmek için bir ayar vardır.

NOT: Bu ayarlar sadece projenin temsilini veya görüntüsünü ya da aygıtları değiştirir.Sayfa yapısı veya cihaz etiketi yapıları değişmez.

Grafik düzenleme:

Bu bölüm, grafik düzenleme için seçilen genel ayarları kapsar.

General :Bağlantıları temsil etmek için varsayılan değerlerin ayarlarıdır.Buradaki amaç, ekranın hedef odaklı mı, bir nokta mı yoksa çizilmiş olarak mı gösterileceğidir.Ancak, ayarlar SETTINGS/USER/GRAPHICAL EDITING/CONNECTION SYMBOLS kullanıcı ayarlarına ve özellikle parametrelerle birlikte bağlantı sembollerine bağlıdır.

With Target Specification :Buradaki anlam, örneğin, bir T düğümü hedef kablolama olarak çizilir.Bu T-düğümü ilk olarak yerleştirilir ve daha sonra sıralı olarak hedef kablolar veya farklı bir hedef yerleştirilir.Bu parametre T düğümü dahili olarak nasıl ayarlandığından bağımsız olarak gösterimin etkisine sahiptir ve hedef kablo olarak kalır.

Point Wiring :Bu ayar, T-düğümlerinin hedef kablolama işlemi için görsel ekran ile girilmesine izin verir.Dahili olarak, bu bağlantı türü hedef kablolama için de ayarlanabilir.

As Drawn :Bu ayar, örneğin bir T düğümü adına genellikle hedef kablolama olarak yerleştirilir.Şematik olarak yerleştirilirken (ekleme) bunu değiştirmek mümkün değildir.

T-düğümü yerleştirildikten sonra , T-düğümü [yön] iletişim kutusu çift tıklanarak çağrılabilir ve hedefler değiştirilebilir.Hedef kablodan nokta kablolamasına (T-düğümü) ,ekran ayarını değiştirmek mümkündür.Bu durum şematik olarak da gösterilmektedir.Bu ayar, böylece hedef ve nokta kablolarının karışık bir gösterimine izin verir.

Bu parametrelerle, nokta kablolaması ve hedef kablolama arasında geçiş yapmak genellikle mümkündür.Eğer tüm T düğümleri (bağlantı noktaları) nokta gösterimi ile çizilirse, hedef kablolama parametresi kablolamayı ayarlamak için değiştirilmelidir.

T-düğümlerinin yerleştirilmesi, SETTINGS/USER/GRAPHICAL EDITING/CONNECTION SYMBOLS bağlantı sembolleri kullanılarak daha yüksek bir seviye kontrol işlemi ile yapılır.

Bu sorgu parametresi açık değilse, T-düğümü (bağlantı) önce yerleştirilir ve daha sonra değiştirilebilir.İletişim kutusu açılırsa, T-düğümünden önce (bağlantı) görüntülenir.

Display Rotated Connection Point Designation :Bu ayar olduğunda 90 derece döndürülen bağlantı noktaları gösterilir.Bu ayar ayrıca priz ya da terminal dizaynları içinde geçerlidir.

Also Insert Macro Boxes : Eğer bu ayar etkinleştirilmişse , herhangi bir makro sayfa içerisine eklenebilir.

Reverse Search Sequence For PLC Connection Points: Eğer bu ayar etkinleştirilmişse, EPLAN sembollerin bağlantı noktası yönüne karşı yol fonksiyon metinine bakacaktır.

Genel olarak  örnek vermek gerekirse, EPLAN bir PLC girişindeki ilgili yol fonksiyonu metni için aşağı doğru bir arama yapar , sayfanın alt tarafına yerleştirilir ve yukarı doğru bağlanır ve  EPLAN yol işlevi metnini bulamazsa, aramaya yukarı doğru devam edecektir.Bu ayar etkinleştirildiyse,EPLAN, bağlantı noktası yönünde hemen bir yol fonksiyonu metni arar.

Use Alternative Property Arrangement : GOST standardına göre bir ifade elde etmek için ayar kısmıdır.Bu ayar etkinleştirildiğinde, görüntülenecek özellikler “düzenli” sol taraf gösterimi ifadesinin tersine, sembolün sağında veya sağında gösterilir.

Extend Path Function Text On the Schematic Path: Bu ayar etkinleştirilirse,bir yol işlevi metninin ekleme noktası, doğrudan doğruya uygulanacak cihaza uygulanmaz.

Draw Structure Boxes with Recess : Bu ayar EPLAN yapı kutularına bir girinti ile otomatik olarak çizme işlemine izin verir.Normal dikdörtgen yerine, örneğin, özelliklerin düzenlemesine bağlı olarak DT’nin yerleştirildiği girinti çizilir.

Import Property Arrangements From the Project :Eğer parçalar yapılandırılmışsa, kullanıcı tanımlı parçalar varsa özelliklerin düzenlemeleri bir projeden kopyalanır ve eğer başka bir projeden içeri alınmışsa özellikler karşılaştırılırlar.Parametrenin ayarına bağlı olarak,yeni projeye uygulanır

Text Box Size: Metin kutusunun boyutu için varsayılan genişlik-yükseklik ayarlarıdır.(Properties(Texts)/Format Tab içerisinden ayarlanabilir).

Model View :Panel model görünümlerinin arka plan renklerini ayarlar.

Minimum Font Size for Checks: Bu ayar,font boyutlarının kontrol değerini yapılandırmak için kullanılır ve projenin altında olmamalıdır.

Dimensioning :Yazı tipi veya boyut çizgisi gibi boyut girmek için kullanılan format ayarıdır.Bu ayarın değiştirilmesi mevcut boyutlar üzerinde bir etkiye sahip değildir ve sadece sonradan eklenen boyutları etkiler.Desimal olarak numaralar USER/DISPLAY/DISPLAYED UNITS OF MEASURE ayarlarından ayarlanabilir.

Fonts :Projede kullanılması gereken yazı tiplerini tanımlar (en çok on font’a kadar).Bu ayarlar şirket ayarları içerisindeki font ayarları üzerinde önceliğe sahiptir.

NOT: “Otomatik Boyutlandırma” düğümündeki ayarlar 2D panel katmanına uygulanamaz.

EPLAN ELECTRIC P8 GENEL AYARLAR -1 SONUÇ : 

Bugün Eplan P8 Genel Ayarlar -1 ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştık.Eplan P8 hakkında bilgilendirmeye ve bir kaynak oluşturmaya çalışıyorum.Umuyorum faydalı olacaktır.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.