Eplan P8 Eğitim -2 | Eplan Dersleri

EPLAN P8 EĞİTİM -2

Eplanda proje nasıl çizilir ? Kablo ve diğer devre elemanları nasıl eklenir ? Eplanda makrolar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız EPLAN P8 Eğitim inceleme yazısı 2 ile eplana dair açtığımız parantezi kapatıyoruz.

EPLAN P8 EĞİTİM -2

Klemens yerleştirme :

Güç devresi içerisinde motora varıncaya dek yerleştirilen elemanlar (sigorta , aşırı akım rölesi vb.) hepsi bir arada ve genel olarak bir elektrik panosu içerisinde yer alır.Panodan da motora kadar olan mesafeye kablo çekilir.İşte pano çıkışlarında bulunan bağlantı noktaları klemenslerdir.Ve bu klemenslerin numaralandırılması işlemi , projenin sürekliliği ve arıza durumunda sorun çözümü adına önemlidir.

Klemensleri motorla kontaklar arasına yerleştirmeliyiz.

Project Data -> Terminal Strip -> Navigator diyerek navigatörü açmalıyız.Ardından boş bir noktaya sağ tıklayarak “New Functions” yani yeni fonksiyonlar seçilerek generate functions (fonksiyonları yapılandır) penceresine ulaşılır.

Gelecek olan pencerede Full DT ; X1 demek klemense verilen isim , Numbering Pattern kısmıda x1 altında yaratılacak olan klemens sayısıdır.

Function Definition (Fonksiyon tanımı) ise […] tıkladığınızda karşımıza çıkacak olan yapı üzerinden terminalin işlevini belirleyebiliriz.Ağaç yapısı üzerinde ;

Electrical Engineering -> Terminal and Plugs -> Terminal -> Terminal , 2 Connecting Point ve ardından <<terminal>> seçilerek [ok] deyin.İşlevi bu şekilde atamış olacaksınız.Daha fazla ayrıntılı işlev atamak içinse <<PE Terminal,4 Targets>> örneği gibi daha ayrıntılı tanımlama yapabilirsiniz.

Generate functions penceresinide tamam deyip kapattığınızda kontrol panelinde +(XY)X1’in oluştuğunu göreceksiniz.

İşleri kolaylaştırmak adına ise ; tüm aygıtları görüntüleyebileceğiniz aygıt kontrol panelini (Device Navigator)’u açın.Project data -> Device -> Navigator

Burada X1 ağaç yapısını genişlettiğinizde 4 klemensin ilk üçü L1,L2,L3  fazlarına ve sonuncusuda PE fazına yerleştirilir.

Fonksiyon ataması ise ayrı ayrı yapılacaktır.1 , 2 ve 3 numaralı klemensleri ağaç yapısı üzerinde vurgulayın ve sağ tıklayarak <<Place -> Multiline >> olarak seçiniz.

Ardından terminalleri motorun üstüne yerleştirin ve fonksiyon ataması için yine kontrol paneli üzerinden 1-2-3 numaralı klemensleri vurgulayıp sağ tıklayın.Properties seçeneğini seçin ve özelliklerin ayarlanacağı pencereyi açınız.

Burada yer alan “Fonksiyon tanımlaması” için kutunun hemen yanındaki […] tıklayın.

Liste üzerinden <<feed-through terminal with 4 targets and saddle jumper option>> seçeneğini işaretleyerek [ok] deyiniz ve ardından pencereyi tamam diyerek kapatın ve 4 terminal içerisinde de aynı işlem basamaklarını gerçekleştirin.

Eplan P8 dersleri

Farklı olarak <symbol/function data> sekmesinde <variant> kısmını A’dan C’ye değiştirin.Yani burada motora yakın terminali external(harici) ve diğer terminalide internal (dahili) yapıyoruz.

Değişiklikler adına da kontrol panelinden klemenslere ait X1’e sağ tıklayıp Edit denilerek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Kablolar :

Kablo tanımlama proje adına önemlidir.Dikkat edilmesi gereken başlıca özellikler enerjinin alınacağı yer ile harcanacağı yer arası mesafe ortamın fiziksel özellikleri , taşınacak gerilim , güç ve akım gibi değerler olarak düşünebiliriz.

Shift + F5 yolunu da kullanarak Insert -> Cable definition(kablo tanımla) diyerek kabloyu farenin ucuna taşıyın ve güç devresinde klemensler ile motor arasına yerleştirin.Bu işlem esnasında “Properties” penceresi açılacaktır ve eplan veritabanını kullanarak istenilen özelliklerde kablo tanımlanabilir.Parts sekmesi üzerinden “device selection” kutusu seçilerek veritabanını açınız.Proje için istediğiniz kabloyu belirleyerek tamam deyiniz ve ardından “cable” sekmesine geliniz.

İlgili alana yaklaşarak kablonun yanında kablo isminin , marka ve teknik özelliklerinin yazdığını vb. göreceksiniz.

Şekil Yaratmak  :

Montaj taslağı diye daha önceden bir sayfa açmıştık hatırlayacağınız üzere.Buraya elektrik devreleri , şemalar yerine proje ile ilgili taslaklar, elemanlar , parçalar vb. çizebiliriz.

Eplan bu konuda bize oldukça basit tasarlanmış , kolay ve pratik bir ölçülendirme modülü sunar.Insert graphic seçenekleri ile var olan araç ve gereçlere erişebiliriz.

Properties kısmı üzerinden ;

Thickness : Kalınlık , color ; renk  , invisible ; çizilen şeklin görünürlüğü , type ; çizgi türü , pattern length ; çizgi deseni sıklığı ; line end style ; çizgi bitiş stili etc. , layer ; önceden gelen hazır şablonlar ve fill surface; çizilen şeklin içerisini doldurur.

Ölçülendirme :

Çizdiğiniz şekillerin uzunlıklarını , çaplarını vb. şekil üzerinde işaretleyebilirsiniz.

Insert -> Dimensioning yolunu izleyebilirsiniz.

Ctrl + Shift + A kısayolu ile ;

Linear dimension : Çizgi ölçü

Aligned dimension . açılı çizgi ölçü

Ardışıl ölçü : continued dimension

Artan ölçü : Incremental dimension

Basamaklı ölçü : Baseline dimension

Açı ölçü : Angular dimension

Çap ölçü : Radius dimension

Raporları Yapılandırmak :

Eplan malzeme listesini  , klemens ve kablo çizgelerini etc. içindekiler sayfasını hazırlayabilir.

Klemens Çizgesi (Terminal Diyagram)

Utilities (Hizmetler) -> Reports (Raporlar) -> Generate (Yapılandır) üzerinden raporlar penceresi açılacaktır.

Pencere üzerinden reports sekmesine gelin ve buradan ağaç üzerinde Reports’un hemen altındaki pages’i  seçerek ‘new’ düğmesine basınız.

Karşımıza gelecek olan pencere üzerinde ;

Output format : Page -> yaratılacak olan raporun çıkış formatı “sayfa olacak” ve rapor için yeni bir sayfa açılacaktır.

Type : Terminal diyagram -> raporun türünü listeden seçtik ve klemens diyagramı için bunu seçiyoruz.

Onaylayıp ardından gelecek olan filtre penceresini de onaylayarak geçelim.Ardından terminal diyagram (total) penceresi karşımıza çıkacaktır.

Burada rapor sayfasının projedeki yeri belirlenecektir.Page name kısmını sıradaki sayfa sayısı ile doldurun.

Ve artık sol taraftaki kontrol panelinde yeni sayfayı görebiliriz.

Not : Eplan da proje esnasında yapılan her değişikliği , ilişkili olduğu noktalarda da değişmesi için güncellemelisiniz.Ayrıca eplan penceresinde sağ en altta (*,#) işaretlerini görürseniz güncelleme zamanı gelmiş demektir.

(*) sayfa güncelleme isteğini , (#) proje güncelleme isteğini ifade eder.

Güncelleme yapmak için ;

Utilities -> reports -> update denilerek işlemi yapmanız gerekir.

Güncellemenin ardından listeye baktığınızda ilgili ilişkileri görebileceksiniz.

Kablo Çizgesi :

Projede kullanılan kabloları döküm halinde bize sunan rapordur.

Utilities -> Reports -> Generate denilerek ve ardından reports -> page -> terminal diyagram denilerek ilgili işlemlere devam edilir.

Malzeme Listesi (Part List):

Utilities -> Reports -> Generate denilerek reports altından pages seçeneği seçilir.

İçindekiler tablosu içinde; new kutusu denilerek aynı yoldan table of contents denilerek ilgili alana ulaşılabilir.

Ek Bilgiler :

Project -> new yolu izlenerek farklı şablon türlerini kullanabilirsiniz.

Bu şablonlar ; Num_bas001.epb , IEC_bas001.epb ve GOST_bas001.epb’dir.

Gost olan temel proje şablonudur.

Num olan dizime dayalı proje şablonudur.

IEC olan büyük çaplı projeler için tercih edilirler.

Aygıtları numaralandırma işlemleri adına ;

Options -> Setting -> Projects -> Eplan_projeismi devices -> numbering denilerek pencere altında <numbering format> kısmında farklı formatları seçme işlemi yapılabilir.

Burada 9 farklı format bulunmaktadır.

Identifier : Tanımlayıcıdır ve aygıtın kimliğini söyleyen koddur.

Counter : Sayıcıdır ve bir aygıtın kaçıncı olduğunu söyler.

Page : Sayfa numarası olup aygıtın kaçıncı sayfada olduğunu söyler.

Page (three-digit) : Sayfa numarasını 3 haneli olarak bildirir.Büyük projeler için tercih edilmelidir.

Column : Sütun , aygıtın sayfa içerisinde kaçıncı sütunda olduğunu söyler.

Row : Satır , aygıtın sayfa içerisinde kaçıncı satırda olduğunu söyler.

F0021 örneğinde : F tanımlayıcı , 002 sayfa ve 1 sayıcıdır.

3U1 örneğinde ; 3 sayfa , u  tanımlayıcı ve 1 sütundur.

Antet Hazırlama :

Antetler eplanda ‘plot frame’ olarak geçer.C:>>program files>>eplan>>electric p8 >> plotframes klasörü altından antetlere ulaşabilirsiniz.

Dosya uzantıları (*.fn1)’dir.

Eplanda halihazırda var olan antetler üzerinde değişiklik yapabilir ya da kendi antetimizi oluşturabiliriz.

Plot frame -> new diyerek yeni bir antet oluşturabiliriz.

Sıfırdan oluşturmak adına ise ; proje içerisinde önce “antet sayfası” açılmalıdır.

Makrolar  :

Makrolar , bir projenin ya da bir sayfanın sonradan tekrar kullanılabilmesi adına kesilmiş ya da kaydedilmiş parçasına verilen isimdir.

Genel olarak en fazla kullanılan çizim , cihaz , güç devresi vb. makro olarak tutulup istenildiğinde kullanılabilirdir.

Eplan üzerinde birkaç çeşit makro bulunmaktadır.

Pencere makrosu dediğimiz bir sayfanın herhangi bir alanıdır.Seçili bir alan içerisinde, yerleştirme noktası dahil olan her eleman bu pencere makrosunda saklanır.

Makroyu oluşturabilmek içinse ;

Edit -> create window macro denilmelidir.

Bir makroyu çağırmak içinse ;

Insert -> window macro denilerek ya da M tuşuna basılarak kütüphaneyi açarak makroyu çağırabilir ve pencerenin sağ üst köşesindeki Preview(önizleme) tıklayarak ön izleme işlemi yapabilirsiniz.

Pencere makro dosyaları .*ema uzantılıdır.

Not : Eğer makro içerisindeki aygıt değerleri için birden çok seçenek var ise ; bunlardan birini seçebilirsiniz.

Makroyu sayfa içerisine yerleştirdikten sonra yerleştirme seçenekleri penceresinide onaylayıp makroyu yerleştirmiş olursunuz.

Insertion mode penceresi numaralandırma için kullanılır.Yerleştirilen makronun burda kalması , değiştirilmesi vb. için bu pencere kullanılır.

Diğer bir tür makro ise sembol makrosudur.Oluşturulması kaydedilmesi ve sayfaya yerleştirilmesi pencere makro ile aynıdır.Yalnızca , sembol makrolar *.ems uzantılıdır ve kendi kütüphanelerine sahiptirler.

EPLAN P8 EĞİTİM İNCELEME -2 SONUÇ  :

Bugünki yazımızda Eplan P8 Eğitim inceleme -2 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Eplan’a dair yukarıda da ifade edildiği gibi açtığımız parantezi kapatıyoruz bu yazı ile.Çizim programlarına dair ilgili diğer yazılarımızda buluşmak üzere.

İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.