Elektrik Elektronik İngilizcesi -3 | Elektronik Terimler Türkçesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK İNGİLİZCESİ -3

Elektrik Elektronik ve otomasyon alanlarında kullanılan ingilizce terimler ve bunların türkçe anlamları nedir ? İngilizce teknik terimleri türkçeye nasıl çevirmeliyiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Elektrik Elektronik İngilizcesi 3 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Elektrik Elektronik İngilizcesi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz.Bu seride sizlere mümkün olduğunca sık karşılaşabileceğiniz kelimelerin Türkçe anlamlarını vermeye çalışıyoruz.

Her yerde olduğu gibi bu alanda da olmazsa olmaz olan İngilizceyi özümseyebilmek adına bu kelimelerden başlayarak bir öğrenme süreci yürütebilirsiniz.

ELEKTRİK ELEKTRONİK İNGİLİZCESİ SERİSİ -3

Power Electronic Systems : Güç elektroniği Sistemleri

Classification : Sınıflandırma

Convention : Düzen

Block Diagram : Blok Diyagram

Growth : Büyüme

Switch : Anahtar  , Şalter

Efficiency : Yeterlilik

Ripple : Kıpırtı , dalgalanma

Pump : Pompa

Valve : Valf

Lighting : Işık

Blowers & Fans :  Havalandırma & Fanlar

Industrial Lasers : Endüstriyel Lazerler

Decouples : Ayrıştırmak

Rectifier Mode : Doğrultma Modu

Bi-directional : Çift yönlü

Simulation & Computing : Simülasyon & Programlama

Insulated Gate Bipolar Transistor : Yalıtılmış Kapı Bipolar Transistör

Half-wave : Yarım Dalga

Subcircuit :  Alt devre

Steady State : Hazır durum

Elektrik elektronik terimler ingilizcesi ve türkçesi , teknik ingilizce dersleri

Discrete Value : Ayrık Değer

Voltage Doubler : Voltaj çiftleyici

Redrawing : Yeniden Düzenleme

Purely : Yalnızca

Used for heating : Isıtma için kullanma

Static : Statik

Energy Storage : Enerji deposu

Current-control mode : Akım kontrol modu

Photovoltaic Interface : Fotovoltaik arayüz

Superconductive inductor : Süper iletken iletken

Correction : Doğrulama

Conductivity Modulation : İletkenlik modülasyonu

Evaluate : Değerlendirmek

Scan : Tarama

Scan Cycle : Tarama zamanı

Executes : Yürütmek

Halt : Durmak , durdurmak

Reverse Current : Geri akım

Normally Close Contact : Normalde kapalı kontak

Normally Open Contact : Normalde açık kontak

Branch :  Dal

Multiple Output : Çoklu çıkış

Convergence : Bir noktada birleşme

Oscillating Circuit : Salınım devresi

Feedback Data : Geribesleme datası

Data Buffer : Veri arabelleği

Agitator : Çalkalıyıcı

Blowing : Hava üfleme

Alembic : Damıtıcı

Allochromatic Crystal : Işık iletken örüt

Altimeter : Yükseklik ölçer

Amplifier : Yükselteç

Aritmetic Shift : Aritmetik kaydırma

Array : Dizi , sıra

Computational Complexity : Hesaplama karmaşıklığı

Concavity : İçbükeylik

Coolant : Soğutkan , soğutucu

Core Memory : Çekirdek bellek

Coulmetric : Yükölçümsel

Cut-off : Kesme , kesilme

Declination : Eğim

Degassing : Gaz giderme

Dehumidifier : Nem giderici

Demodulator : Çözücü

Dynamometer : Kuvvet ölçer

Electroluminescence : Elektriksel ışıma

ELEKTRİK ELEKTRONİK İNGİLİZCESİ -3 SONUÇ :

Bu yazımızda Elektrik Elektronik İngilizcesi -3 adlı yazımızı tamamlamış bulunmaktayız.Elektrik Elektronik severler ve teknik İngilizceye hakim olmak isteyenler adına kılavuz niteliğinde olması arzusuyla hazırladığımız bu yazılarımız  umuyoruz ki sizlere faydalı olacaktır.Sıkı bir çalışma disipliniyle İngilizce çok kolay halledilebilir.Kendinize inanın.

İyi  çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.