Elektrik Elektronik İngilizcesi – 2 | Elektronik Terimler Türkçesi

ELEKTRİK ELEKTRONİK İNGİLİZCESİ 2

Elektrik Elektronik ve otomasyon alanlarında kullanılan ingilizce terimler ve bunların türkçe anlamları nedir ? İngilizce teknik terimleri türkçeye nasıl çevirmeliyiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Elektrik Elektronik İngilizcesi 2 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

Elektrik Elektronik İngilizcesi – 2 adlı yazımızda , ilk paylaşımın devamı niteliğinde karşımıza çıkabilecek önemli kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını paylaşarak devam ediyoruz.Elektronik İngilizcesi mevcut İngilizcenin dışında ayrı anlamlara sahip olan kelimelerden oluşmaktadır ve bu kelimeler bazen bizleri yanıltabilmektedir.Bu sebeple teknik İngilizceyi anlamak ve öğrenmek bizlere her zaman yardımcı olacaktır.

ELEKTRONİK TERİMLER ve ANLAMLARI

Bipolar Inverter : İkikutuplu invertör

Phase Power : Faz Gücü

Commutation : Komütasyon , akım düzenleme

Thevenin Equivalent : Thevenin Denkliği

Air Gap Flux : Hava akış boşluğu

Ampere’s Law : Amper yasası

Magnetic Flux : Manyetik akım

Density : Yoğunluk

Binomial Expansion :  Binom genişletme

Bridge Rectifier : Köprü doğrultucu

elektrik elektronik terimler ingilizcesi ve türkçe anlamları

Interval : Zaman aralığı , fasıla

Conjugate : Birleşik

Dc – Dc Converter : Dc – Dc dönüştürücü

Dependent Variable : Bağımlı Değişken

Distortion : Bozukluk

Efficiency : Verim

Full Bridge Converter : Tam köprü dönüştürücü

Half-wave Rectifier : Yarım dalga doğrultucu

Horsepower : Beygir gücü

Range : Aralık

Kirchoff’s Current Law : Kirchoff’un akım yasası

Amplitude Modulation : Genlik Modülasyonu

Pull Out : Sökmek

Synchronous : Eş zamanlı

Sphere : Küre

Step-Down Counter : Aşağı sayıcı

Step-Up Counter :  Yukarı sayıcı

Constant : Sabit

Node : Düğüm

Periodic Function : Periyodik fonksiyon

Waveform : Dalga formu

Relate : Bağlı olmak

Component : Bileşen

Reactive : reaktif , tepkisel

Charge : Şarj etmek

Force : Kuvvet

Conduct : İletmek

In Order To : İçin , diye

Dominate : Ağır basmak , egemenlik kurmak

Refer To : Adlandırmak

Track : Takip etmek

Graph Sheet : Grafik kağıdı

Discontinuous : Sürekli olmayan

Choose : Seçmek

Redresör : Doğrultmaç

ELEKTRİK ELEKTRONİK İNGİLİZCESİ – 2 SONUÇ :

Bu yazımızda Elektrik Elektronik İngilizcesi yazı  dizisinin  ikinci paylaşımını sizinle paylaşmış bulunmaktayız.Hızla öğrenmek için sürekli okumalı ve tekrar etmelisiniz.Kendi kelime listenizi oluşturmanız ve elektronik ortamda ya da yanınızda bulundurmanız da ilk vadede sizlere çok şey kazandıracaktır.

İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.