Delta Plc Öğren -9| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -9

DRVA Komutu nedir ?.TCMP Komutu nedir ?.ADDR Komutu nedir ?.SUBR Komutu nedir ?.Delta Plc Öğren serisine devam ediyoruz.Hızla ilgili komutları incelemeye ve sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Komutlar üzerinde oluşturacağımız hakimiyet ile ancak daha rahat ve etkin programlar yazabiliriz.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -6

DRVA (Absolute Position Control)  Komutu :

Bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Pals adedi (Mutlak pozisyon)

S2 : Pals çıkış frekansı

D1 : Pals çıkış aygıtı

D2 : Sinyal çıkış yönü

Bu komutun yalnızca desteklediği pals çıkış tipi : Pals ve Yön

S1 (Mutlak Pozisyon) için pals adedi aralığı -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretleri ise ileri ya da geri dönüş yönünü tayin eder.

S2 pals çıkış frekansıdır.Kullanılabilir aralık ; 6 – 100,000hz’dir.

D1 pals çıkış aygıtıdır.D1 CH0(Y0) ve CH1(Y2) ile kullanılabilir.

D2 sinyal çıkış aygıtının yönüdür.Eğer Y çıkışı kullanılırsa, CH0(Y1) ve CH1(Y3) kullanılabilir.

S1; mutlak pozisyon için hedef pozisyondur.Çıkış palslarının anlık değeri  Plc tarafından hesaplanır.Eğer sonuç pozitif ise , pals çıkış işlemi ileri yönde devam eder  ve D2:Off olur.Eğer sonuçlar negatif olursa geri yönde işlem başlar ve D2:On olur.

S1 set değeri mutlak pozisyonu zero(sıfır) noktasında ise ;

CH0(Y0/Y1) için 32-Bit pozisyon bilgisi D1031(High) ve D1030(Low) registerlarında depolanır.

CH1(Y2/Y3) için 32-Bit pozisyon bilgisi D1337(High) ve D1336(Low) registerlarında depolanır.

Geri yöndeki pals çıkışında , (D1031-D1330) ve (D1336,D1337) register değerleri azalır.

D1343(D1353) rampa aşağı/yukarı zamanı(başlangıç frekansı ile pals çıkış frekansı arası) CH0(CH1) in ayarlarıdır.Kullanılabilir aralık ise ; 20 – 32,767ms’dir.Varsayılan Ayar : 100ms

Eğer set değeri 20ms’nin altında ve ya 32,767ms’nin üstünde bir değere set edilirse , Plc set değerini 20ms olarak alacaktır.

D1340(D1352) CH0(CH1) için başlangıç/bitiş frekans ayarıdır.Kullanılabilir aralık  ; 6 – 32,767Hz’dir.

Pals çıkış frekansı S2, başlangıç/bitiş frekansına eşit ya da daha düşük olduğunda , Plc başlangıç/bitiş frekansını pals çıkış frekansı olarak kabul edecektir.

M1305 ve M1306 CH0/CH1’in D2 içinde set edilen çıkış yönünü değiştirebilir.S “-“ olduğunda D2:On olacaktır..Eğer M1305/M1306 DRVA komutundan önce set olursa , D2 komutun çalışma esnasında ‘Off’ olarak kalacaktır.

M1534/D1348 ve M1535/D1349 kullanılarak CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanları ayarlanabilir.M1534/M1535:On olduğunda CH0/CH1 rampa aşağı zamanları D1348/D1349 ile belirlenir.

Delta plc öğren eğitim serisi

M1078/M1104 komut çalışma esnasında ‘On’ olursa , Y0/Y2 aniden duracaktır ve M1538/M1540 ‘On’ olup pause(durma) bilgisini içericektir.

M1078/M1104 ‘Off’ olduğunda, M1538/M1540’ta ‘Off’ olacaklardır ve Y0/Y2 duruş konumuna kalan palsların ardından geçecektir.

DRVA Komutunun örnek kullanımı  :

—-|M10|——|DRVA|—|K20000|—-|K2000|—|Y0|—-|Y5|

TCMP (Time Compare) Komutu :

Zaman karşılaştırma için kullanılan operandlar ;

S1 : Karşılaştırılacak saat (K0 ile K23 arası)

S2 : Karşılaştırılacak dakika (K0 ile K59)

S3 : Karşılaştırılacak saniye (K0 ile K59)

S4: RTC’nin şimdiki zamanı(3 sıralı cihaz için)

D : Karşılaştırma sonucu

TCMP komutu RTC’nin S içerisinde ki anlık değeri ile S1,S2,S3 zaman değerlerini karşılaştırır ve karşılaştırma sonucunu D içerisine yazar.

Eğer S kullanılabilir alanın dışına taşarsa , işlemlerde hata meydana gelir ve M1067:On olur ve M1068:On olur.D1067 hata kodu olarak 0E1A(HEX)’i depolar.

TCMP Komutu örnek kullanım :

—–|X0|—|TCMP|—|K12|—-|K20|—-|K45|—|D20|—|M10|

 ADDR ( Floating Point Addition ) Komutu :

Ondalıklı sayı toplama işlemlerinde kullanılan operandlar ;

S1: Ondalıklı sayı toplanan rakam

S2: Ondalıklı sayı toplanan rakam

D: Toplam

ADDR komutu S1 ve S2’de bulunan ondalıklı sayıları toplamak için kullanılır.

Bu komut için, ondalıklı sayılar direk olarak S1 ve S2’ye girilebilir.S1 ve S2 aynı registerla ilişkilendirilebilir.Genelde DADDRP komutu ile kullanılan sürekli çalışma işlemi olarak ilişkilendirilirse ve sürücü kontağı ‘On’ ise , register her taramadan sonra toplanacaktır.

Kullanılan Bayraklar ise ;

M1020 (Zero Bayrağı) , M1021 (Borç Bayrağı) , M1022 (Elde Bayrağı)

ADDR Komutu örnek kullanım :

—–|X0|—|DADDR|—|D0|—|D2|—-|D10|

NOT : SUBR komutu da aynı şekilde kullanılır.S1 içerisindeki ondalıklı değerden S2 içerisindeki değer çıkarılır ve D data registerına kaydedilir.

Kullanım olarak  ADDR ile aynıdır ve aynı bayraklar kullanılır.

WSUM (Sum Of Multiple Device) Komutu :

Birden fazla aygıtı toplama komutu anlamına gelen WSUM komutunda kullanılan operandlar ;

S : Kaynak aygıt

N : Toplanacak data uzunluğu

D : Sonucun kaydedileceği aygıt

WSUM komutu S’den başlayarak n aygıtın toplamını D registerına kaydeder.

Eğer kaynak aygıt olan ‘S’ uygun aralık dışında ise , aralık içerisinde olan aygıtlar işlemlere  devam edecektir.

Uygun aralık: 1 – 64.Eğer belirlenen ‘N’ değeri 64’ün dışında ise Plc otomatik olarak alt seviyeyi 1 , üst seviyeyi 64 olarak kabul ederek işlemlere devam edecektir.

WSUM Komutu örnek kullanım :

——|WSUM|—|D0|—|K3|—–|D10|

PPMR ( 2-Axis Relative Point to Point Motion) Komutu :

Bu komut iki eksendeki bağıl hareket kontrolünü ifade eder.Kullanılan operandları ise ;

S1 : X eksenindeki pals çıkış adedi

S2 : Y eksenindeki pals çıkış adedi

S : Nokta çıkış frekansının en yüksek noktası

D : Pals çıkış aygıtı

Bu komut ES2/EX2 modelleri için yalnızca 1.20 ve üzeri versiyonları destekler.

PPMR komutunu pals çıkış tipini yalnızca ‘Pals ve Yön’ için destekler.

S1 ve S2 X ekseni(Y0) ve Y ekseni(Y2) üzerindeki çıkış palslarını belirler.Aralık ise ; -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.’+/-‘ işaretler ileri/geri yönü belirler.

İleri yön için ; pals çıkışın anlık değeri için CH0(D1031(High)/D1030(Low)) ve CH1(D1337(High),D1336(Low))  değerleri yükselir.

Geri yön için (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) değerleri azalır.

S aygıtı için ; maximum çıkış frekansı 100Hz’den daha düşükse , çıkış 100Hz olarak uygulanacaktır.Eğer 100kHz’den daha büyükse , çıkış 100kHz olarak uygulanacaktır.

D registeri yalnızca Y0’a tanımlanabilir.

Y0 X ekseni için pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On:Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off:Pozitif , On:Negatif)

Pals çıkış işlemi tamamlandığında , yön çıkış sinyali sürücü kontağı ‘Off’ olmadıkça ‘Off’ olmayacaktır.

D1340 X ve Y ekseni için başlangıç/bitiş frekansını ayarlar.Set değeri 6Hz’den daha az olduğu zaman , Plc set değeri olarak 6Hz’i kabul edecektir.D1343  X ve Y eksenlerinin rampa aşağı ve yukarı zaman ayarlarıdır.

Eğer rampa aşağı ve yukarı zamanı 20ms’den daha kısa ise, frekans 20ms olarak kabul edilecektir.Varsayılan değer ise ; 100ms’dir.

PPMR komutu aktif edildiğinde , başlangıç frekansı ve kalkış/duruş zamanları X ve Y eksenleri için aynı olacaktır.Ek olarak, D1348/D1349 üzerinden rampa aşağı ve yukarı zamanlarının ayarlanması önerilmez çünkü bu işlem X ve Y eksenleri üzerinde düzensizliğe yol açabilir.

Aynı şekilde pals çıkış işlemi durdu bayrakları vb. uygulanamaz bu komut için.Pals çıkışının durması için, basitçe komutun sürücü kontağını ‘off’ yapmalısınız.

Pals çıkışı Rampa aşağı/yukarı bölümü için , eğer tek bir eksene pals çıkış adedi tanımlanırsa,  pals çıkış işlemi sadece bu eksen üzerinden devam edecektir.

Eğer pals çıkış adedi iki eksenden herhangi birinde 20’den az olursa , rampa aşağı/yukarı kısmı inaktif olacaktır ve pals çıkışı 3kHz’den daha yüksek olmayacaktır.

Bu komutun kullanım adedi hakkında bir sınırlama bulunmamaktadır.M1029 , iki eksenin pals çıkış işlemi tamamlandığında ‘On’ olacaktır.

PPMR Komutu örnek kullanım :

—-|DPPMR|—|D200|—|D202|—|K100000|—-|Y0|

DELTA PLC ÖĞREN -9 SONUÇ :

Bugünki yazımızda sizlerle Delta Plc Öğren-9 adlı içeriğimizi paylaştık.Genel hatlarıyla komutlar ve kullanımları hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık.Bu komutlar dahil diğer içeriklerde bulunan komutlar hakkında vb. sorunuz olduğu zaman ilgili iletişim araçları üzerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.