Delta Plc Öğren -5| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN SERİSİ -5

Delta Plc Öğren Serisi ile Plc öğrenebilir miyiz ?.Delta Plc öğren serisinde neler vardır ?.Delta Plc öğrenmek zor mudur ?.Bu ve benzeri her türlü soruya cevap bulabileceğiniz bu seride Deltaya dair yaygın olan herşeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Delta Plc öğrenmek zor olmadığı gibi bu alanda kendinizi hızla geliştirebilirsiniz.Delta Plc Serisi -5 adlı yazımızda yine komutlar üzerinden devam edeceğiz.

Not : Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Dökümanları ve e-kitaplarını

Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Örnekleri İndirebilirsiniz.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR – 2

SQR (Square Root ) Komutu :

Bu komut ‘Karekök Alma İşlemleri’ için kullanılır.Komut içerisinde

S (Kaynak Aygıtı)

D (Sonucun Saklanacağı Register) kullanılır.

Burada ‘S’ negatif değer alamaz.Eğer negatif değer alırsa , sistem hata verecektir. M1067 ve M1068 ‘On’ olur.Aynı zamanda D1067 data registerından ‘H0E1B’ hata kodu okunur.

İşlem sonucunda D=0 olur ise Zero Flag M1020 ‘On’ olur.

REF (Refresh) Komutu :

Bu komut ‘Yenileme’ anlamına gelir ve I/O (İnput/Output)’ları sürekli yeniler.Bu komutta

D (I/O Yenileme için başlangıç aygıtı )

N (Kaç adet aygıt) kullanılır.

Plc otomatik olarak diğer bir taramaya geçerken ‘End’ işlemi arasında I/O durumlarını günceller.’D’ yalnızca 10 ve 10’un katları ile çarpılır.Ve aynı zamanda I/O işlemleri DIO modüller üzerinde kullanılamaz.

Örneğin : |REF|X0|K8| işleminde Plc X0 ve X7 girişlerini önündeki şart geldiğinde gecikmeksizin yenileyecektir.

Delta plc ücretsiz öğren serisi eğitimi

HSCS (High Speed Counter Set) Komutu :

Bu komut yüksek hızlı sayıcıyı set etmede kullanılır.Kullanılan araçlar ise

S1 (Karşılaştırma Değeri)

S2 (Yüksek Hızlı Sayıcı Numarası)

D (Karşılaştırma Sonucu)’dur.

Bu sayıcılar iki çeşittir ;

-Software High Speed Counter  ve Hardware High Speed Counter .

Not : Bir başka yazımızda sayıcılar konusu detaylı olarak işlenecektir.

SER (Search a Data Stack) Komutu :

Bu komut  bir datayı belirlenen aralıktaki datalarla karşılaştırarak büyük , küçük veya eşit olup olmadığını kontrol ederek ilgili registerlara kaydeder.Bu komutta

S1 (Başlangıç datası)

S2 (İncelenecek – Karşılaştırılacak data)

D (Hangi registerlara sonucun kaydedileceği)

N (Başlangıçtan itibaren kaç data incelenecek) anlamlarına gelir.

Örnek : |SER|D10|D0|D50|K10| örnek bir kullanımdır.D10 datasından itibaren D19 da dahil bu arada ki dataları D0 datasıyla karşılaştırır ve D50 datasından itibaren kaydeder.Burada  D50-D54 arasına şunları yazacaktır.D50 registerına toplam eşit olan data sayısını , D51 registerına ilk eşitlik sağlanan data , D52 registerına son eşitlik sağlanan data ve D53 registerına da en küçük değerli sayı yazılacaktır.D54 registerına ise en büyük değer olan sonuç yazılacaktır.Örneğin ; D18 datası içeriği D0’dan büyük ve büyük olanlar arasında da en büyük olan ise , D54 datasına yazılır.

TTMR (Teaching Timer) Komutu :

Bu komut dışardan komut edilen bir butonun ‘On’ kalma süresini hesaplayan ve barındıran komuttur.

D (Giriş zamanının ne kadar olduğunun kaydedileceği register)

N (Çarpan ayarları)(k0-k2) bu komut içerisinde kullanılır.

Önündeki şart sağlandığında , ilgili tablo aşağıdaki gibidir.

N         D0(unit:sec)            D1(unit:100ms)

K0       T(sec) x 1                 D1: D0 x 10

K1       T(sec) x 10               D1:D0

K2       T(sec) x 100             D1:D0/10

STMR (Special Timer) Komutu :

Bu komut delay-off(gecikmeli kapanma) kullanıldığında kullanılır.Aynı zamanda ON/OFF tetikleme zamanları ve flash devrelerinde de kullanılabilir.

Mantığı ise ;

S (Timer Numarası)

M (Timer’a set edilecek değer| unit :100 ms)

D (Çıkış cihazları başlangıç no )(Sıralı 4 çıkış aygıtı içermeli)

Örneğin ;  |STMR|T0|K50|Y0|     şeklinde kullanılır.Burada T0 timer numarasıdır.K50 zaman birimi olup Y0’dan itibaren Y1 , Y2 ve Y3 çıkışlarında bu komut geçerli olur ve K50 zamanı kadar gecikmeli kapatırlar kendilerini.

ASC (ASCII Code Conversion) Komutu :

Bu komut İngilizce karakterleri  ASCII koda dönüştürür ve ilgili dataya kaydeder.Kullanım örneği ;

|ASC|S0 |D0| şeklindedir.S datası içerisindeki  8 harfi D datası içine hex olarak gönderir. Plc 7-segment ekrana bağlandığında  ASC komutu çalıştırma esnasında İngilizce karakterler sebebiyle hata meydana gelebilir.

M1161 bayrağı ise (8/16 bit mode switch) olarak belirlenmiştir.

Örneğin ;  |ASC|ABCDEFGH|D0|  önündeki şart geldiğinde ,

D0 : High Byte (B) Low Byte (A)

D1 : High Byte (D) Low Byte (C)

D2 : High Byte (F) Low Byte (E)

D3 : High Byte (H) Low Byte (G)

FROM (Read CR data from Special Modules) Komutu :

Bu komut  kontrol register datasını özel modüllerden okumaya yarar.Kullanımda;

M1 (Special Modül Numarası)

M2 (Özel modül içindeki okunacak kontrol registerı)

D (Okunan datanın saklanacağı data)

N (Kaç adet data okunacağı)

Örnek : |FROM|K0|K29|D0|K2|

Özel modülün 29 no’lu kontrol registerını oku ve D0 a yaz.2 adet data okunacağı için 30 no’lu registerı oku ve D1 registerına yaz.

TO (Write CR Data Into Special Modules) :

Bu komut datayı Özel Modüllerin Kontrol Registerlarına yazmada kullanılır.Bu komutla beraber

M1 (Özel modül numarası)

M2 (Yazılacak Özel Modülün Kontrol Registerı)

S (Yazılacak Data)

N (Yazılacak data miktarı) kullanılır.

DELTA PLC ÖĞREN -5 SONUÇ :

Delta Plc Öğren serisine hızla devam ediyoruz.Delta Plc öğrenirken gerekli tüm komutları sizlere açıklamaya çalışıyoruz.İlerleyen bölümlerde Seri haberleşme , Hızlı Sayıcılar vb. geniş kapsamlı konular geniş bir anlatımla karşınıza çıkacaktır.

İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.