Delta Plc Öğren -12| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -12

Delta plc CSFO Komutu Nedir ? LD# Komutu Nedir ? BOUT Komutu Nedir ? BSET Komutu Nedir ? Delta plc’de en çok kullanılan komutlar nedir ? Bu ve benzeri sorualara yanıt aradığımız Delta Plc Öğren -12 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR  -9

CSFO (Catch speed and proportional output) Komutu :

Hız yakalama ve oransal çıkış anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S: Sinyal girişinin kaynak cihazı (Yalnızca X0-X3 uygundur)

S1:Örnek zaman ayarı ve giriş hız bilgisi

D:Oransal çıkış ayarı ve çıkış hız bilgisi

S , X0 ile ilişkilendirildiğinde, PLC yalnızca X0 girişini kullanır ve yüksek hız pals çıkışı Y0 ile ilişkilendirilir.Bu durumdan ötürü Y1 normal çıkış olur.S , X1 ile ilişkilendirildiğinde , PLC A fazı (X0)’ı  ve B fazı (X1)’i  giriş noktaları olarak kullanır.

Y0(pals)/Y1(yön) olarak çıkışı ayarlar.S , X2 ile ilişkilendirilirse PLC yalnızca X2 girişini kullanır ve yüksek hız pals çıkışı Y2 olur.Bu durumda ise Y3 normal çıkış noktası olur.

S, X3 ile ilişkilendirildiğinde ise , PLC A fazı(X2)’yi ve B fazı(X3)’ü giriş noktaları olarak kullanır.Bu durumda çıkışlar ; Y2(Pals) / Y3(Yön) olarak ayarlanır.

CSFO komutunun çalışabilmesi adına yüksek hız çıkış fonksiyonu kadar iyi yüksek hız sayma fonksiyonu donanımı da gerekir.

Bu sebeple , program CSFO komutunu tarama işlemine başladığında , yüksek hız sayıcı girişleri (X0,X1) ve (X2,X3) DCNT komutu tarafından etkinleştirilir.Ya da yüksek hız pals çıkışları (Y0,Y1) ve (Y2,Y3) diğer yüksek hız çıkış komutları tarafından etkinleştirilir.Burada CSFO komutu aktif olmayacaktır.

Eğer S , X1/ X3 ile 2 faz 2 giriş olarak ilişkilendirilirse , sayma modu  ; frekans 4 katına çıkmış olarak düzenlenir.

Y0 ya da Y2 için pals çıkış işlemleri esnasında , özel registlerlar olan (D1031,D1330,D1337,D1336) programın komutu her taramasına istinaden anlık pals çıkış adetlerini güncel olarak depolar.

Delta plc öğren dersleri serisi

S1 sıralı 4 adet 16-Bit registerları içerir.S1+ 0 örnekleme zamanı ile ilişkilendirilir.S1+0 K1 ile ilişkilendirildiğinde , PLC her 1 pals çıkışında hızı yakalar.

S1+0 için geçerli aralık Tek faz ve tek giriş modudur ve bu aralık : K1-K100 , 2 faz 2 giriş modu : K2-K100 olarak belirlenmiştir.

Eğer belirlenen değer geçerli aralığı aşarsa , PLC en alt ya da en üst değeri kendi karar verip set edecektir. Örneklem zamanı , PLC işlemleri esnasında değiştirilebilir.Fakat burada suna dikkat etmelisiniz , daha önceden ayarlanan değer bu komut işlem görünceye kadar olan sürede etki etmeye devam edecektir.

S1+1 Plc tarafından kullanılan son hız örneklemini içerir ve bu sadece okunabilir bir değerdir.Birim:1Hz ; Geçerli Aralık : (+/-)10kHz olarak belirlidir.

S1+2 ve S1+3 32-Bit datanın toplam pals sayılarını içerir.Bu değer de sadece okunabilirdir.

S1+0 örneklem zamanları ile ilişkilendirilmiştir.Giriş hızı artıyorken örneklem zamanlarının set değerinin yüksek olması önerilir.Böylece hız yakalama için daha etkin bir sistem kurmuş olursunuz.

Örnek :

S1+0’ı K1 olarak set edin ve hız aralığını da 1Hz-1KHz olarak belirleyin.K10 hız aralığı ise ; 10Hz-10KHz arasında olsun.K100 hız aralığı ise ; 100Hz-10KHz olsun.Tek faz girişi için , maksimum frekans 10kHz , 2 Faz 2 giriş için maksimum frekans 2kHz olur.

D 3 sıralı 16-Bit register ile ilişkilendirilmiştir.D+0 çıkış oransal değer ile ilişkilidir.Geçerli Aralık : K1(%1)-K10000(10000%).Eğer belirlenmiş değer geçerli aralığın üstüne çıkarsa , PLC otomatik olarak alt değeri ya da üst değeri set değeri olarak kabul edecektir.

Çıkış oranları ise Plc’nin çalışması esnasında değiştirilebilir.Yine burada ki kritik konu , daha önce set edilen değer ise bu komutun çalışması anına kadar geçerliliğini koruyacaktır.

D+2 ve D+1 32-Bit data için çıkış hızını içerir.Birim: 1Hz. Geçerli Aralık: (+/-)100kHz’dir.

Çıkış oranı D+0 ile Plc örneklem hızını çarpacaktır ve ardından anlık çıkış hızını yönetecektir.Burada Plc hesaplanmıs değerin integerını alacaktır.Eğer hesaplanan değer 1Hz’den daha düşük ise , Plc çıkışı 0Hz olarak kabul edecektir.

Örnek verecek olursak ; giriş hızı 10hz olsun , çıkış oranı :K5(5%) olsun

Hesaplama sonucu ise 10 x 0.05 = 0.5 Hz olacaktır.

Pals çıkışı 0Hz olacaktır.Eğer çıkış oranı K15(%15) olarak düzenlenmişse , hesaplama sonucu = 10 x0.15=1.5Hz olacaktır ve pals çıkışı 1Hz olarak uygulanacaktır.

Program örnekleri : Eğer D0 K2 olarak set edilirse  ; D10 K100 olarak set edilirse ;

(X0,X1) örneklem zamanı +10Hz (D1=10) , (Y0,Y1) olduğunda çıkış palsları +10Hz(D12,D11=K10) olacaktır.Eğer örneklem hızı -10Hz(D1=K-10)(Y0,Y1) ise  çıkış palsları -10Hz(D12,D11=K-10) olacaktır.

Kullanım Örneği : |—|M0|——-|CSFO|–|X1|—-|D0|—-|D10|

LD# (Contact Type Logic Operation) Komutu :

Kontak tipinde lojik işlemler anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Kaynak cihaz 1

S2: Kaynak cihaz 2

Bu komut S1 ile S2  arasındaki lojik işlemleri iletir.Eğer sonuç 0 değilse , işlemin devam edebilmesine onay verilmiş olur.Eğer işlem sonucu 0 ise , devamlılık engellenir.

LD# için # yerine (&  ,| , ^) simgeleri direk bağlantı için kullanılır.

LD& ya da DLD&  ->      S1&S2 !=0 (Devam eder)    S1&S2 = 0 (Devam etmez)

LD| ya da DLD|

LD^ ya da DLD^

İşlemler : & (Logic ‘and’ işlemi) ,  | (Lojik ‘or’ işlemi) , ^ (Lojik ‘XOR’ işlemi)

32-Bit sayıcılar (C200-C254) bu komutta kullanıldığında , 32-Bit komutlar olan DLD#’nin kullanıldığından emin olmalısınız.Eğer 16-Bit olarak kullanıyor olsaydınız, program hata işaretçisi MPU panel üzerinde yanıp sönecekti.

NOT :

AND # , OR# Komutları da aynı mantıkla çalışmaktadır.

BOUT (Output Specified Bit Of Word) Komutu :

Word’ün Bit ile İlişkilendirilmiş çıkışı anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

D : Çıkış aygıtı hedefi

N : Çıkış biti ilişkilendirilen aygıt

ES2/EX2 modelleri için , V1.20 ve üzeri fonksiyonları destekler.

Uygulanabilir aralık için operandın değeri; n: K0-K15 16-Bit işlemler için.K0-K31 32-Bit işlemler için.

BOUT komutu N  operandı tarafından belirlenen değere göre çıkış cihazı üzerindeki çıkış bitini kullanır.

İşlem Sonucu : Yanlış -> OFF(Bobin)->Normalde Açık Kontak(Sürekli Kapalı) ->Normalde Kapalı Kontak (Sürekli Açık)

Doğru -> ON(Bobin)->Normalde Açık Kontak(Sürekli Açık)->Normalde Kapalı Kontak (Sürekli Kapalı)

BSET (Set ON Specified Bit Of a Word) Komutu :

Word’ün belirlenmiş bitini On yap anlamına gelen bu komutun operandları

D : On olarak set edilecek hedef cihaz

N : Cihazın On olacak belirlenmiş biti

ES2/EX2 modelleri yalnızca 1.20 ve üzeri fonksiyonları destekler.

16-Bit için uygun aralık; K0-K15

32-Bit için uygun aralık; K0-K31

BSET Komutu aktif olduğunda , n tarafından belirlenen biti  ‘On’ yapar.Reset yapmak adına BRST komutu gereklidir.

BRST Komutu kullanımıda aynı aşamaları içerir.

BLD (Load NO Contact by Specified Bit) Komutu :

Belirlenmiş bite Normalde açık kontak yükle anlamına gelen bu komutun operandları ;

S: Kaynak cihazın referansı

N:Referans biti

ES2/EX2 modelleri için V1.20 ve üstü fonksiyonları destekler.

16-Bit için aralık K0-K15

32-Bit için aralık K0-K31 olarak belirlenmelidir.

BLD Komutu normalde açık kontağı kullanır ve bu kontağı N tarafından belirtilen bit’e yükler.

Eğer N ‘On’ olarak belirlenmişse Normalde açık kontakta on olacaktır.Ya da bu durumun tam tersi olacaktır.

BLDI Komutu’da Normalde kapalı kontağı belirlenen bite yüklemekle görevlidir.Bu komutta BLD komutunun özellikleri ile aynı özellikleri taşır.

BAND (Connect NO Contact in Series by Specified Bit) Komutu :

Bu komut  N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile Normalde Açık kontakları seri olarak bağlamakta kullanılır.

BANI (Connect NC Contact in Series by Specified Bit) Komutu:

Bu komut ise N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile Normalde Kapalı kontakları seri olarak bağlamakta kullanılır.

BOR (Connect NO Contact in Parallel by Specified Bit) Komutu:

BOR komutu N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile normalde açık kontakları paralel olarak bağlamak için kullanılır.

BORI (Connect NC Contact in Parallel by Specified Bit) Komutu :

BORI komutu N içerisinde belirlenmiş olan  referans biti ile  Normalde Kapalı kontakları paralel olarak bağlamak için kullanılır.

DELTA PLC ÖĞREN -12 SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -12 adlı yazımızıda sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Bugün Delta Plc komutlar adlı işlemlerinde sonuna gelmiş bulunmaktayız.

İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -12| Temel Delta Plc Dersleri” ile ilgili 4 görüş

 1. rahman

  MUSTAFA BEY MERHABA
  anlatımlarınız ve paylaşımlarınız için öncelikle çok teşekkürler
  Ama bizlerin sizlerle irtibata geçe bileceği ve çeşitli uygulamaların tartışa bileceğimiz bir siteye ihtiyacımız vardır.
  Daha önce (DELTA OTOMASYON) olarak kullandığımız çeşitli örnek programların bulunduğu güzel bir siteydi
  bizlere programlama konusunda da çok faydası oluyordu

  1. Mustafa AYDIN Yazının yazarı

   Merhaba Rahman Bey ;

   Bu konuda sizlere hak veriyorum ancak forum sitesini kaldırabilecek bir ekibim olmadığı için böyle bir yöntem seçmiş durumdayım.Burada örnek programlar ve dökümanlar kısmında hemen hemen tüm deltaya dair örnekleri vs görebilirsiniz.Soru sorma ve tartışma noktasında ise ; Derstagram Akademi facebook sayfası bunun için kuruldu.Ek olarak üzerinde çalıştığım Android Uygulama da tamamlandığında size daha faydalı olacağına inanıyorum

 2. Ahmet Gündoğdu

  Merhaba Mustafa Bey;

  Bi şey sormak istiyorum. Delta nın kapanan forum sayfası ne zaman açılır? ya da açılma ihtimali varmı? Bu konuda bizi bilgilendirirsenizi sevinirim. İyi Çalışmalar.

  1. Mustafa AYDIN Yazının yazarı

   Merhabalar ahmet bey ;

   Açıldığını duymuştum ancak linkini tam olarak hatırlamıyorum.
   Bu konuda biraz araştırma yaparsanız bulacağınızı düşünüyorum.
   Ben bulursam iletirim size.

   İyi çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.