Delta Plc Öğren -11| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -11

Delta plcde kullanılan komutlar nedir ? VSPO Komutu nedir ? ICF Komutu nedir ? SCAL Komutu nedir ? SCLP Komutu nedir  ? ASDRW Komutu nedir ? Delta Plc Öğren -11 adlı  yazımızda bu komutları incelemeye çalışacağız.Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -11 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

Not : Delta Plc Örnekler için -> TIKLA

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -8

VSPO (Variable  Speed Pulse Output) Komutu :

Değişken hız pals çıkışı anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Çıkış hedef frekansı

S2 : Palsların hedef rakamı

S3 : Boşluk zamanı ve boşluk frekansı

D : Pals çıkış cihazı (Y0 , Y2)

S1 için maximum frekans 100kHz’dir.Bu komutun çalışması esnasında hedef frekansı düzenlenebilir.

S1 düzenlendiğinde , VSPO rampa aşağı ya da yukarı hedef frekansı , S3 içerisinde ki rampa boşluk zamanı ya da boşluk frekansına  göre ayarlanır.

S2 palsların hedef rakamı yalnızca bu komut ilk çalıştığında geçerlidir.

S2 komut çalışırken ayarlanamaz.S2 negatif değer alabilir fakat çıkış yönü D1220/D1221 ile ilişkilendirilmemişse.Plc bu durumda pozitif değer alabilir.Palsların hedef rakamı 0 olarak belirlendiğinde , Plc sürekli çıkış verecektir.

S3 ise 2 ardışık 16-Bit cihazla ilişkilendirilebilir.S3+0 boşluk frekansını depolar , s3+1 boşluk zamanını depolar.

Parametreler ise komutun çalışma esnasında ayarlanabilir.

S3+0 için set edilebilir aralık :  1Hz – 32767Hz  ve 1ms – 80ms.Eğer set değeri maximum seviyeyi aşarsa , Plc en düşük ya da en yüksek değeri kabul edecek ve uygulayacaktır.

D pals çıkış aygıtı yalnızca Y0 ve Y2’yi destekler.Eğer Y1 ve Y3 çıkış yönü için gerekli olursa , D1220 ve D1221 K1(Pals/Yön) olarak set edilmek zorundadır.

S3 içerisindeki parametreler yalnızca S1 değeri düzenlenirken düzenlenebilir.

Hedef frekans 0 olarak set edildiğinde , Plc S3 içerisindeki parametrelere göre duruşa geçecektir.

Çıkış kesildiğinde ise , Pause durum bayrakları aktif olacaktır.(Y0 : M1538 , Y2 : M1540)

Eğer hedef frekans değeri hala ‘0’dan farklı ise , pals çıkışı artırılarak hedef değerine ulaşacaktır ve pals işlemleri tamamlanana kadar çalışacaktır.

İlgili Bayraklar  :

M1029 : CH0 (Y0 , Y1) Pals çıkış çalışması tamamlandı

M1102 : CH1 (Y2 , Y3) Pals çıkış çalışması tamamlandı

M1078 : Y0 pals çıkışı durdu (ani)

M1104 : Y2 pals çıkışı durdu (ani)

M1305 : Yüksek hızda pals çıkış işlemlerinde Y1 Pals çıkış yönü geri

M1306 : Yüksek hızda pals çıkış işlemlerinde Y3 Pals çıkış yönü geri

M1538 : Y0’ın duruş statüsünü  içerir

Özel Data Register Açıklamaları :

D1030 : Y0 pals çıkışının anlık değerinin düşük word’ü

D1031 : Y0 pals çıkışının anlık değerinin yüksek word’ü

D1336 : Y2 pals çıkışının anlık değerinin düşük word’ü

D1337 : Y2 pals çıkışının anlık değerinin yüksek word’ü

D1220 : CH0 (Y0,Y1) için pals çıkış mod ayarları

D1221 : CH1 (Y2,Y3) için pals çıkış mod ayarları

Ücretsiz delta plc dersleri

ICF (Immediately Change Frequency ) Komutu :

Anlık frekans değişimi anlamına gelen bu komutun operandları ;

S1 : Değişecek hedef frekansı

S2 : Boşluk zamanı ve frekansı

D : Pals çıkış aygıtı (Y0 , Y2)

S1 için maximum frekans 100kHz’dir.ICF komutu çalıştığında , frekans değişimi rampa aşağı/yukarı işlemleri ile hemen çalışmaya başlar.

ICF komutu DVSPO ve DPLSY komutlarının ardından çalışmaya başlar.Bu komut DVSPO komutu ile beraber kullanıldığında ; DICF’nin  S1 , S2 , D operandları , DVSPO’nun S1, S2 , D operandları ile aynı aygıtta kullanılmalıdır.

Aynı şekilde DPLSY komutu ile kullanıldığında da operandlar aynı aygıta ilişkin olmalıdır.

Eğer ICF komutu DPLSY komutu ile kullanılırsa , S2 operandı geçersizdir.

ICF komutu DVSPO ile kullanıldığında , S2 fonksiyonunun parametre ayarları S3 için DVSPO komutu ile aynı olmalıdır.Burada bahsedilen ,rampa aşağı/yukarı için boşluk zamanı ve frekansı’dır.

D pals çıkış aygıtı yalnızca Y0 ve Y2’yi destekler.

Bu komut interrupt subroutines’ler adına daha iyi cevap zamanı ve çalışma sonuçlarını görmek adına önerilir.

SCAL (Proportional Calculation) Komutu :

Oransal hesaplama anlamına gelen bu komut için operandlar ;

S1 : Kaynak değer

S2 : Eğim (unit : 0.001)

S3 : Offset değeri

D : İşlem sonucu

Operandların aralıkları : S1,S2,S3 için : -32768 ile 32767 arasındadır.

SCAL komutu  değerleri ayarlama işlemleri adına oransal hesaplama yapar.

Bu komutun işlem denklemi : D = (S1 x S2) /1000 + S3

Eğim Denklemi : S2 = [ (maximum hedef değeri – minimum hedef değeri) /  (maximum kaynak değeri – minimum kaynak değeri )] x 1000

Offset denklemi : S3 = ( minimum hedef değeri – minimum kaynak değeri ) x S2 /1000

SCLP (Parameter Proportional Calculation) Komutu :

Parametre oransal hesaplama anlamına gelen bu komutun operandları  ;

S1 : Kaynak değeri

S2 : Parametreler

D : İşlem sonucu

Komut içinde set edilen parametreler için değer ayarlama adına oransal hesaplama yapan komuttur.

16-Bit işlemler adına : -32768 ile 32767

32-Bit işlemler adına : -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.

Komutun çalışma denklemi :

D = [(S1 – minimum kaynak değeri) x (maksimum hedef değeri – minimum hedef değeri) / (maksimum hedef değeri – minimum hedef değeri) + minimum hedef değeri]

Komutun işlem denklemi ;   y = kx + b ‘dir.

Burada ;

Y = Hedef değer (D)

K = Oran(Eğim) = (max. Hedef değer – min. Hedef değer) / (max. Kaynak değeri – min. Kaynak değeri)

X  = kaynak değeri (s1)

B = offset =( min. Hedef değer  – min kaynak değeri ) x oran

ASDRW (ASDA SERVO DRIVE R/W) KOMUTU :

ASDA Servo Sürücü Okuma/Yazma anlamına gelen bu komutun operandları ;

S1 : Servo sürücünün adresi (K0 – K254)

S2 : Fonksiyon kodu

S : Okunacak / Yazılacak data adresi

ASDRW komutu işlemlerini COM2(RS-485) ve COM3 (RS-485) destekler.

S1 : Servo sürücü için istasyon numarasıdır.(Aralık : K0 – K254)

K0 burada yayım işlemlerini içerir.

Fonksiyon Kodları : (Sadece A / AB / B tipte ASDA’lar için geçerlidir.)

K0(H0) : Durum Monitörü : P0-04 / P0-08 : 0004H – 0008H : S+0 – S+4

K1(H1) : Blok Data Okuma Register’ı : P0-09 / P0-16 : 0009H-0010H : S+0 –S+7

K2(H2) : Blok Data Yazma Register’ı : P0-09 / P0-16 : 0009H-0010H : S+0 – S+7

K3(H3) : Jog işlemleri : P4-05 : 0405H : S (Aralık : 1-3000,4999,4998,5000)

K4(H4) : Servo On/Off Durumu : P2-30 : 021EH : S = K1(On) , Diğerleri = Off

K5(H5) : Hız Komutları (3 Set) : P1-09 / P1 – 11 : 0109H-010BH : S+0 – S+2 ; Aralık:-5000/+5000

K6(H6) : Tork Komutu (3 Set) : P1-12/P1-14 : 010CH – 010EH : S+0 –S +2 ; Aralık : -300/+300

K16(H10) : Durum Monitörü (Okuma) : P0-09/P0-13 : 0012H – 001BH : S+0 – S+9

K17(H11) : Durum Monitörü Seçimi (Yazma) : P0-17 / P0-21 : 0022H – 002BH : S+0 – S+9

K18 (H12) : Haritalama Parametresi (Yazma) : P0-25 / P0-32 : 0032H – 0041H : S+0 – S+15

K19(H13) : Jog işlemleri : P4-05 : 040AH : S (Aralık) : 1-5000 , 4999 , 4998 ,0

K20 (H14) : Yardımcı fonksiyonlar (Servo On/Off) :  P2-30 : 023CH : S = K1(On) , S+5 : -6000/+6000

K21(H15) : Hız Komutları (3 Set) : P1-09 /P1-11 : 0112H /0117H : S+0 – S+5 (Aralık) : -6000/+6000

K22 (H16) : Tork Komutları (3 Set) : P1-12 / P1-14 : 0118H – 011DH : S+0 – S+5 (Aralık) : -300/+300

K23 (H17) : Blok Data Okuma/Yazma Register (Haritalama Parametresi için) :  P0-35 / P0-42 : 0046H- 0055H : S+0 – S+15

Bağlantılı Bayrak ve Özel Data Registerları (COM2/COM3 ) için :

Haberleşme Ayarları Bekleniyor : M1120 (COM2)  / M1136 (COM3)

ASCII/RTU Mod Seçimi : M1143 (COM2)  / M1320 (COM3)

Haberleşme Protokolü :  D1120 (COM2)  / D1109 (COM3)

Plc Haberleşme Adresi : D1121 (COM2)  / D1255 (COM3)

İstek Bekleniyor : M1122 (COM2) / M1316 (COM3)

Haberleşme Zamanaşımı Ayarları (ms) : D1129 (COM2)  / D1252 (COM3)

Data Alımı Tamamlandı : M1127 (COM2)  / M1318 (COM3)

Data Alım Hatası : M1319 (COM3)

Haberleşme Hata Kodu : D1253 (COM3)

Haberleşme Zaman aşımı (ms) : M1129 (COM2)

COM2(RS-485) MODRD/MODRW Parametre Hatası : M1140 (COM2)

MODRD/MODRW/MODWR Parametre Hatası : M1141 (COM2). Kod D1130’da saklanır

COM2(RS-485) Hata Kodu (Modbus Haberleşme’den Dönen) : D1130 (COM2)

DELTA PLC ÖĞREN -11 SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -11 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı daha olmuştur.

İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.