Danfoss Sürücü Modbus(RS485) Haberleşme

DANFOSS MODBUS HABERLEŞME AYARLARI

Danfoss sürücü modbus haberleşme adresleri nedir ? Danfoss sürücüler ile RS-485 üzerinden nasıl haberleşiriz ? Danfoss sürücü modbus haberleşme nasıl yapılır ? Danfoss modbus adresleri nasıl hesaplanır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Danfoss Sürücü Modbus Haberleşme Ayarları adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DANFOSS MODBUS HABERLEŞME

DANFOSS MODBUS AYARLARI

Modbus haberleşme ayarları için aşağıda ki parametreleri ayarlayınız. Başlangıçta cihazı fabrika ayarlarına almanız da fayda vardır.

14-22 -> 2 : Cihazı fabrika ayarlarına alır.

Bu parametre aktif olduğunda cihazın enerjisini kesip yeniden vermeniz gerekmektedir.

8-02 -> 1 : RS 485 ‘den haberleşme ayarlandı,

8-30 -> 2 : Modbus Protokolü ayarlandı,

8-31 : Cihaz Modbus adresi girilmeli. 1-247 arasında değer girilmeli.

8-32 : Modbus Baund Rate ayarı girilmeli. Max 9600 destekler.

8-33 : Modbus Parity ayarları.

Yukarıda ki ayarlamalar yapıldığı takdir de cihaza Modbus RS-485 üzerinden haberleşme yapabilirsiniz.

MODBUS HABERLEŞME KABLOSU BAĞLANTISI

FC üzerinde dahili olarak bulunan Modbus terminalleri aşağıdaki şemada belirtilmiştir.

68 ve 69 numaralı terminaller Modbus giriş uçlarıdır.Şekilde görüldüğü gibi 68 terminali (+), 69 terminali ise (-) bağlantısıdır.

Modbus terminali üzeride yer alan Switch ise haberleşme hattını kapatmaktadır. Default olarak Off konumunda gelmektedir.

DANFOSS Modbus haberlesme

MODBUS ADRESLERİ HESAPLAMA

Danfoss’ un tüm cihazları için parametrelere ait Modbus adreslerini bulmak çok kolaydır.Tek yapmanız gereken Modbus üzerinde okumak yada yazmak istediğiniz alanın parametre sini bilmeniz yeterli olacaktır.

Örneğin; DC bara Voltaj değerini okumak istiyoruz ve bu alana ait Modbus adresi aşağıda ki gibi hesaplanmaktadır.

DC bara Parametre değeri -> 16-30 ve bu parametre değerini 10 ile çarpıp 1 çıkartırız.

(1630*10)-1 = dec (16299 ) yada 3FAB hex olarak yazılabilir.

Max. Referans Parametre değeri -> 3-03

(303 * 10) -1 = dec( 3029 ) yada 0BD5 hex olarak bulunur.

Yukarıda ki işlem sayesinde rahatlıkla ilgili alana ait Modbus Register adresi çıkartılabilir.

OKUMA YAZMA DATA ALANLARI TİPLERİ ve ÇARPANLARI

DANFOSS MODBUS HABERLESME

Diğer okumak yada yazmak istediğiniz parametreleri de gene aynı yolla Modbus adresleri bulunabilir. Eğer 32 bit lik bir alan okuyacaksanız dikkat etmeniz gereken küçük bir ayrıntı olacaktır. Aşağıda 32 bitlik bir alana ait byte yapılandırması gösterilmiştir.

DANFOSS MODBUS HABERLESME RS485

Resimde de görüldüğü gibi Register 1 değeri yüksek değerlikli Byte alanları gelmekte, Register 2 değerinede düşük değerlikli Byte lar gelmektedir. Bu alanları okudukdan sonra doğru sonucu görebilmeniz için bu iki word alanını çaprazlamanız gerekmektedir. Bu işlem Master tarafından yapıbilir.

MODBUS ÜZERİNDEN FC KONTROLÜ

Danfoss sürücüleri kontrol edebilmeniz ve durum bilgilerini alabilmeniz için FC üzerinden Control Word’lerini ve Status Word’lerini bilmeniz ve ilgili alanlara doğru değerler yazmanız yeterli olacaktır.FC üzerinden Modbus Protokolü seçildiği zaman bu alanlara ulaşabilmeniz için standart bir telegram yapısını kullanmanız gerekmektedir.

Tabloda görüldüğü gibi FC  Control Word’ü Status Word’ü hem bit bit kontrol edilebildiği gibi  hemde ilgili register yani data adreslerinden Word olarak okuma ve yazma imkanı sağlamaktadır.

Eğer Control Word’e word olarak ulaşmak isterseniz decimal olarak  2810  değerini kullanabilirsiniz. 

Hex  olarak yazacaksanız 2810-1 = dec(2809) = Hex ( 0AF9) tabanına çevirebilirsiniz.

Eğer bit olarak kontrol etmek isterseniz 1-16 arasında ki ilgili bit numarasını yazmanız yeterlidir.

Örneğin decimal 5. Bit’i “1” yapmak isterseniz doğrudan 5 yazmanız yeterlidir.

Eğer Hex olarak yazacaksanız 5-1=dec(4) =hex(4) olacaktır.

Bazı uygulamalarınız da bu yazmış olduğunuz değerlerin kalıcı olması yani enerji kesilip geri geldiğinde kaybolmasını istemezsiniz. Eğer yazacağınız datanın EEPROM a yazılmasını istiyorsanız 65. Bit in değerini 1 yapıp sonra yazmak istediğiniz değer yazmanız yeterlidir.

2810 ve 2910 parametresel değerler aslın da FC parametre listesinde yer alan 8-42 ve 8-43 gruplarında yer alan değerlerdir ve bu alanları okuyup yazabilmeniz için verilmiş özel adreslerdir.

Modbus haberleşmede veya faklı bir haberleşme opsiyonlarında okuma ve yazmayı kolaylaştıran bu yöntem ile okuyup yazmak istediğiniz bu değerleri parametrede ilgili yerlere seçerek doğrudan okuma yazma işlemi yapabilirsiniz.

Yukarıda ki parametresel ayarlar ile ilgili örnek aşağıda ki gibidir. Buradan bu örneğe benzer konfigürasyonları oluşturabilirsiniz.

Yukarıda ki şemadan görüldüğü gibi data yazabileceğiniz alanlar gösterilmektedir.İçi koyu olan alanlar değiştirilemediğini belirtmektedir ve Standart Telegram olarak adlandırılmaktadır.

Bu parametrelerin açılımlarını yukarıda ki şekilde daha detaylı görmekteyiz. Daha önceden de bahsedildiği gibi 8-42 parametresi ve 8-43 parametrelerinin okunabileceği register adresleri ile birlikte verilmiştir. 8-42 parametresi yazma yapabileceğimiz adres grubu olup 8-43 parametresi ise sadece okuma yapabileceğimiz gruptur.

Herbir data alanı 16 bit olup eğer 32 bit veri buraya taşınacak ise çizgiler ile ayrılmış grubu 32 bit olarak kullanmanız gerekmektedir. Yani 2912 register adresi 1 word dür ve 1 wordlük data aktarımları yapılabilir.

32 bit data alanını aktarmak istediğiniz de örneğin Motor akımı , motor akımını her iki alanda da seçmeniz gerekmektedir. 2912 ve 2913 alanlarını motor akımı seçip 2912 den itibaren 2 word okuma yapmanız yeterli olacaktır.

DANFOSS MODBUSS HABERLESME

DURUM WORDLERİ BİT AÇIKLAMALARI

Standart Telegram olarak gelen okuma alanınn ilk word’ ü Status Word’ dür. Status Word’e ait bit açılımları aşağıda ki gibidir.

Bit 0 : FC’ nin kontole hazır olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. “0” ise hazır değil,“1” ise hazır,

Bit 1 : FC’ nin çalıştırılabilmesinin uygunluğu hakkında bilgi vermektedir. “0” ise, FC çalışmaya hazır değil, “1” ise FC çalışmaya hazır.

Bit 2 : FC’nin motora start verip veremeyeceğini gösterir. “0” ise, FC motora start vermez. Serbet bırakmıştır.“1” ise, Start komutu verdiğiniz takdirde motor harekete hazır.

Bit 3 : FC’ nin Trip hatasında yani kendisini korumaya aldığının bilgisi alınabilir “0” ise, hata yok,“1” ise FC Tripde.

Bit 4 : FC’ nin hata mesajı veridiği bilgisini göstermektedir. “0” ise, hata yok, “1” ise hata var.

Bit 6 : FC’ nin Trip hatası verdiği ve kilitli olduğu bilgisini göstermektedir. “0” ise, Uyarı yok,“1” ise, Trip konumunda ve kilitli. Reset vermeniz gerekmektedir.

Bit 7 : FC uyarı mesajı verdiği bilgisini göstermektedir. “0” ise, Uyarı yok,

“1” ise, Uyarı var.

Bit 8 : FC’ nin istenen frekansa uladığı bilgisini gösterir. “0” ise, istenen frekansa eşit değil,“1” ise, istenen frekansa ulaşıldı.

danfoss durum bitleri acıklamaları

Bit 9 : FC’ nin kontrol yönünü gösterir.“0” ise, kontrol ünitesi üzerinden [Stop/Reset] aktifleştirildi yada par. 3-13 değiştirildi. Eğer lokal seçili ise bus üzerinden kontrol edemezsiniz. “1” ise, Fieldbus yada Seri haberleşme üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Bit 10 : FC frekansının alt ve üst limit aralığında olup olmadığı bilgisini göstermektedir.“0” ise, frekans değeri alt limit frekansına yada üst limit frekansına eşit olduğunu göstermektedir, “1” ise, frekans değeri limit aralıklarında çalışmaktadır.

Bit 11: Motorun çalışma bilgisini göstermektedir. “0” ise, Motor duruyor.“1” ise, Motor çalışıyor ve çıkış frekansı 0 Hz den daha büyükdür.

Bit 12 : FC aşırı sıcaklık bilgisini göstermektedir. “0” ise, FC ‘ de aşırı sıcaklık yoktur.“1” ise, FC aşırı sıcaklık üstündedir ve inverter çalışması durdurulmuşdur.

Bit 13: FC DC voltaj hatasını göstermektedir “0” ise, DC voltaj hatası yoktur,“1” ise, DC voltaj çok düşük yada çok yüksek.

Bit 14 : Tork limiti bilgisini göstermektedir.“0” ise, Motor akımı, Tork limit değerlerinden daha düşüktür. Par. 4-16 Tork limit motor modu, Par. 4-17 Tork limit Generator modu.“1” ise, Par. 4-16 ve 4-17 deki değerleri aşılmıştır.

Bit 15 : Motor ve FC sıcaklık koruma zaman aşımı bilgisini vermektedir.

“0” ise, Motor ve FC sıcaklık koruma zaman aşımı %100 ünü geçmemiştir. “1” ise, Motor veya FC sıcaklık zamanlarından biri %100 değerine ulaşmıştır.

KONTROL WORD BİT AÇIKLAMALARI

Bit 0 ve Bit 1 : Parametre 3-10 grubu içerisin de yer alan “Preset Reference” seçimi yapılmaktadır. Bitlerin durumuna göre program seçimi yapılarak farklı hız değerlerinde çalıştırılabilir.

Parametre 8-56 içerisinde yer alan Preset Reference Selection tanımlamasında “Bus” seçeneği seçilmelidir.

Bit 2 : DC Fren, Motor çalışır durumda iken bu Bit’ in değerini “0” yaparsanız, motora DC fren uygulamış olursunuz.DC frenleme Akım ayarı ve DC frenleme zaman ayarı için Par. 2-01 ve 2-02 ye bakınız.

Bit 3 : Serbest Duruş Biti. Motor çalışır durumda iken bu Bit’ in değeri “0” yapıldığı takdirde, motor serbest duruşa geçecektir.

Bit 4 : Acil Stop Biti.Motor çalışır durumda iken bu Bit’ in değeri “0” yapıldığı takdirde, motor acil stoba geçecektir.Acil Stop Rampa Zamanı için Par. 3-81 değerine bakınız.

Bit 5 : Çıkış Frekansını Sabit tutma, Bu bit 0 olduğu zaman çıkış frekansı sabit olur ve arttırma , azaltma işlemleri yanlızca speed up ve speed down komutları ile yapılabilir.

Bit 6 : Stop/Start Biti.Motor çalışır durumda iken bu Bit’ in değeri “0” yapıldığı takdirde, motor rampalı duruşa geçecektir.

Bit 7 : Reset Biti.FC’ yi bus üzerinden Resetlemek için bu Bit’in değeri “1” yapılmalıdır.

Bit 8 : Jog Biti, FC’ yi bus üzerinden Jog hızına geçirmek için bu Bit’in değeri “1” yapılmalıdır.

DANFOSS MODBUS HABERLESME ÖRNEK

Bit 9 : Rampa Seçme Biti, Bit değeri “0” ise rampalı yavaşlamada Rampa1 süresi geçerlidir. Bit değeri “1” ise Rampa2 süresi geçerlidir.

Bit 10 : Data Geçerliliği biti, Bus üzerinden yazdığınız komutların uygulanabilmesi için bu bit değeri “1” olmalıdır.

Bit 11 : Röle 01 kontrol Biti, Eğer bu bit değeri”1” ise Par. 5-40 içerisinde yer alan seçime göre röle çalışmaktadır. Bit’in değeri “0” yapılarak Röle çalışması pasif edilebilir.

Bit 12 : Röle 04 kontrol Biti, Eğer bu bit değeri”1” ise Par. 5-40 içerisinde yer alan seçime göre röle çalışmaktadır. Bit’in değeri “0” yapılarak Röle çalışması pasif edilebilir.

Bit 13 : Set-Up Seçim Biti, Bit değeri “1” olduğu takdirde 2. Setup fonksiyonda ki değerler prosesde işlenir.

Bit 15 : Motor Yönü , Eğer bu bit değeri”1” ise Motor yönü ters yöne dönmektedir. Bunun için devir yönü her iki yöne seçilmiş olması ve bus yadan lojik olarak start sinyali gelmelidir.

SÜRÜCÜ KONTROL İÇİN KONTROL WORDE YAZILACAK DATALAR

DANFOSS SÜRÜCÜ KONTROL RS485

DANFOSS MODBUS HABERLEŞME SONUÇ

Bu yazımızda sizlerle Danfoss Sürücüler ile modbus üzerinden nasıl haberleşebiliriz konusunu işledik.Kaynakça olarak danfoss’un kendi manueli referans alınmıştır.Bizi takipte kalın,

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.