C Programlama Örneklerle Öğren -2

C PROGRAMLAMA DİLİ ÖĞREN SERİSİ -2

C programlama dili operatörleri nedir ? C programlama dilinde matematik , atama ve mantıksal operatörler nasıl kullanılır ? C programlama dilinde operatör mantığı nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız C Programlama Dili Öğren Serisi ikinci yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

C PROGRAMLAMA ÖĞREN -2

Bu yazımızda ilk olarak arithmetic operators olarak karşınıza gelecek matematiksel ya da matematik operatörleri örneğine bakacağız.

Birlikte kod bloğuna bakalım ve code block programı ile çıktıyı test edelim.

Yukarıdaki kod bloğunda yine stdio.h kütüphanesinin eklendiğini ve programın main fonksiyonu ile başladığını görebilirsiniz.

Ardından integer olarak değerlerin değişkenlere atandığını görebilirsiniz.

İnteger olarak ‘a’ değişkeni tanımlanmış ve atanmıştır ki ardından bir değer eşittirin sağında belirlenerek a değerinin içerisine yazılmıştır.

Atama operatörleri karşınıza ‘assignment operators ‘ olarak çıkacaktır.

Şimdi bu operatörlere bakalım.

Operatör Örneği Denklik Gösterimi
= a = b a = b
+= a += b a = a+b
-= a -= b a = a-b
*= a *= b a = a*b
/= a /= b a = a/b
%= a %= b a = a%b

Kod bloğuna beraber bakalım.

Bu kod bloğunda atama operatörlerin kullanımını görebilirsiniz.Codeblock yazılımına direkt olarak kopyalayın ve çıktıları görün.

Ve son olarak logical operators olarak karşınıza çıkacak mantık ya da mantıksal operatörler ile ilgili kod bloğumuza bakalım.

C programlama dili öğren
C programlama öğren

True anlamı return 1, false anlamı returns 0
&& Logical AND. True olması tüm operatörlerin true olmasına bağlıdır
|| Logical OR. True olması sadece 1 operatörün true olmasına bağlıdır.
! Logical NOT. True olması operandın false olmasına bağlıdır.

Kod bloğu ise ;

Yukarıda c ve d değişkenlerine sayısal değerler atanmış ve program döngüsünde bunların karşılaştırılması yapılmıştır.

Karşılaştırma yapıldığında çıkan sonuçlar true ya da false olacaktır.

Burada mantıksal operatörlerin yukarda verdiğimiz açıklamalara göre sonuçları ise program döngüsünde işleme girmekte ve çıktıları etkilemektedir.

C PROGRAMLAMA ÖRNEKLERLE ÖĞREN -2 SONUÇ

C programlama örneklerle öğren -2 adlı yazımızın sonuna geldik.Umuyorum sizler için faydalı bir yazı olmuştur.Bizi takipte kalın,

İyi çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.