Ücretsiz Full C Programlama Dili Öğren | C Programlama Eğitimi

C PROGRAMLAMA DİLİ NEDİR ve NASIL KULLANILIR?

C Programlama dili nedir ?.C dili ile programlama nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır ?.C dili nasıl öğrenilir ve nasıl geliştirilir ?.Bugünki yazımızda C Programlama Dili Nedir ve Nasıl Kullanılır adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

C PROGRAMLAMA DİLİ GİRİŞ

İlk karşımıza çıkacak olan ifadelerden birisi #include <stdio.h>’tır.Bu işlem aslında derleyicinin derleme işlemini yaptığı esnada C derleyicisinin kurulu olduğu dosyaların içinde bulunan ‘include’ dosyası içerisindeki kütüphaneyi açar.

Karşınıza çıkacak olan sıradaki ifade int main () olacaktır.İnt main () programda çalıştırılan ilk fonksiyondur.

Pekala karşınıza çıkan “ \n ” ifadesi ne anlama gelmektedir.Bu ifade programda geldiğinde bir alt satıra geçme işlemini gerçekleştiren ifadedir.

Açıklama satırı ise karşınıza  “ // ” şeklinde ve ya “ /*  */  ” şeklinde çıkabilir.İkiside kullanılabilir.

Veri  Tipleri ;

Somut nesnelerin -> soyutlaştırılmış halleri’dir.

Char : Tek bir karakter için kullanılır ve kullandığı alan 1 Byte’dır.

İnt : Tamsayı için kullanılır ve kullandığı alan 2 – 4 Byte’dır.

Float : Tek duyarlı gerçel sayı için kullanılır ve kullandığı alan 2 – 4 Byte’dır.

Double : Çift duyarlı gerçel sayı için kullanılır ve kullandığı alan 4 -8  Byte’dır.

Pekala burada karşınıza çıkacak olan bir ifade daha bulunmaktadır -> %d

“ %d ” integer olan bir ifadenin ekrana çıktı verilmesi adına kullanılır.

Karakter için = %c

Kısa tamsayı , tamsayı , uzun tamsayı  için =  %d

İşaretsiz tamsayı = %u

İşaretsiz uzun tamsayı = %1u

Virgüllü sayı = %f

Uzun virgüllü sayı = %1f

# Char -> Değer atarken tek tırnak kullanılarak (‘  ’) değer atanır.Örnek olarak : char a = ‘a’ ;

Dinamik Veri Tipleri :

Değişken değerlerini kullanıcı belirler.

Scanf -> Değişkenlere değer atar.

Örnek : scanf(“%d” , &sayı1);      [& : Bu operatör girilen sayıyı değişkene atar.]

Örnek olarak : float PI : 3,1423; Burada PI değeri hiç değişmeyen ve değiştirilmemesi gereken bir değerdir.

Hiç değişmemesi ya da değiştirilememesi için yapılması gereken işlem ;

Const float PI : 3,1423; olarak yapılmalıdır.

Tip Dönüşümleri :

Bu konuyu örnek bir program üzerinde göstermeye çalışacağım.

İnt bolunen = 12 ; int bolen =8 ;

Float bolum ;

Bolum = Bolunen / bölen ;

Şeklinde devam eden bir program düşünelim.

Burada işlemi çalıştırdığınızda printf fonksiyonu ile , ekranda 1 çıktısını alacaksınız.Ancak sonuç 1.5 şeklinde olmalıydı.Burada Float olan sonuç integer tipinde gözükemeyeceği için ekrana integer olarak 1 çıktısını verir.

Yapılması gereken işlem :   bolum =(float) bolunen / bölen ;   *

ifadenin başına eklenen (float) komutu çıktıyı float olarak gösterecektir.

İf-Else Yapısı :

İf yapısında  ;   koşul doğru ise komutlar çalışır ve çıkışa gider.Eğer yanlışsa direk çıkışa gider.

İf-Else yapısında ; koşul doğru ise komutlar çalışır ve çıkışa gider.Eğer yanlışsa else yapısı içindeki komutlar çalışır ve ardından çıkışa gider.

Ücretsiz full C programlama dili öğren

Switch-Case Yapısı :

Burada ‘Case’ ifadesi bir durumu bildirir.Ve her bir kod satırının sonuna ‘Break’ konulmalıdır.Son olarak ise buraya ait olan bir ifade ‘Default’ bulunmaktadır.Eğer hiçbir durum uymuyorsa kullanılır.’Else Mantığı’.

Diğer bir kullanılabilir karşılaştırma operatörü ise ;

İnt sayı = 5;

(sayı < 6 )  ? printf(….) : sayi++ ;      şeklindedir.

Burada da ifelse mantığı hakimdir.6’dan küçükse yazdırıyor , büyükse iki noktadan sonrası çalışıyor.

C Kodları Temel Özellikleri ve Detaylar ;

Burada yine önemli noktalara vurgu yapılmaktadır.

Her C programı ‘main’ fonksiyonu ile başlar.

Satır sonu ‘;’ noktalı virgül konulması zorunludur.

‘{ }’ bu parantezlerin açıldığı ve kapandığı yerler dahil açık kapalı sayılarının eşit olup olmadığını kontrol ediniz.

C dilinde büyük küçük harf farketmektedir.Dikkat ediniz.

Program açıklamalarını mutlaka yazmalısınız.Geriye dönüp baktığınızda açıklamalarla çok daha kısa sürede sorunu çözebilir hatayı görebilirsiniz.

C  Deyimleri :

Değişken ismi olarak kullanılamazlar.

Auto  / break / case / char / const / continue / default / do / double / else / enum / extern / float / for / goto / if / int / long / register / return / short / signed /  sizeof / static / struct / switch / typedef / union / unsigned / void / volatile / while

Rastgele Sayı Üretme (Rand) Komutu :

Öncelikle #include <time.h> kütüphanesi eklenmelidir.

İnt degisken = rand ();

Şeklinde kullanılır.Bu komut sürekli aynı rakamı çıktı verir.Rastgele olması adına “srand  (time(NULL))” eklenmelidir.

Belirli iki rakam arasında rastgele sayılar istiyorsak eğer , int degisken = rand () %100 ; denilerek 0 ila 100 arasında rakam çıktısı alınır.

20 ile 100 arasında rakam çıktısı almak isteseydik ,

İnt degisken = 20 + rand () % 80 ;  şeklinde kullanmamız gerekirdi.

While Döngüsü ;

Dikkat edilmesi gereken 3 aşama ;

While döngüsünde ;

1) Başlangıç değeri , 2) Koşul ve 3) Arttırma aşamaları olmalıdır.

Koşul yanlış ise çıkış verir , doğru ise komutlar çalışır ve çıkış verir.

FOR Döngüsü ;

Örnek kullanım ;

For (i=0 , i<10; i++); şeklindedir.Burada ‘i’ ifadelerinin toplamını ise “ toplam  += i “ şeklinde yapabilirsiniz.For komutunun Türkçe karşılığı ‘için’dir.

Do-While Döngüsü  ;

do {

} while ();   şeklinde kullanılır.While parantezinin içerisindeki koşul gerçekleştiğinde do { } içerisindeki ifade gerçekleşir.

Break / Continue / Goto Deyimleri ;

Break geldiğinde içinde bulunduğu döngüyü iptal eder.Break’ı iptal gibi düşünebilirsiniz.

Continue geldiğinde döngüyü sonlandırmak yerine koşula yönlendirir.Önünde bulunan ifade geldiğinde onu gerçekleştirmez yani atlar diyebiliriz.Continue’yi devam , ilerle gibi düşünebilirsiniz.

Goto kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Diziler (Tek Boyutlu Dizi Atama);

Bir dizi atamanın birden fazla yolu bulunmaktadır.

İnt dizi [3];

Dizi [0]=1;

Dizi [1]=2;

Dizi [2]=3; şeklinde atanabilir.

İnt dizi2 [3] = {1,2,3}; şeklinde atanabilir.

İnt dizi3 [] = {1,2,3}; şeklinde atanabilir.

Örnek olarak ; printf(“1.dizinin 1. Elemanı : %d\n” , dizi[0]); şeklinde dizi elemanını gösterebilir, çıktısını alabilirsiniz.

İki Boyutlu ve Dinamik Diziler :

İnt dizi[3] ; Tek boyutlu bir dizi olarak geçmekteydi.Hemen üstte açıkladık.

İnt dizi [3] [2]; İki boyutlu bir dizi iken , int dizi [3] [2] [1] ; üç boyutlu bir dizidir.

Dinamik yapılı diziler ise ; tek bir noktadan değiştirilebilir olanlardır ve sabit olmalıdır.

Ör : #define TEKBOYUT

#define ÇIFTBOYUT    * Burada define ile sabitler tanımlanabilir.Büyük isimle tanımlanmasının sebebi ise ayırt edilebilmesini sağlamak içindir.

Örnek olarak; int dizi [TEKBOYUT] [ÇİFTBOYUT] * Define alanından değiştirilebilir dizilerdir.

String ;

Char dizi []  ; şeklinde tanımlamalar String olarak adlandırılır.String aslında harf , isimlerden oluşan yapılardır.Bir isim-soyisim vb. tanımlarken ‘String’ olarak tanımlama yapılmalıdır.

String kullandığınızda Scanf fonksiyonunda ‘&’ operandı kullanılmaz.

Fonksiyon Tanımlama :

Örnek olarak main bir fonksiyondur.Yine örnek olarak void’de bir fonksiyondur.

Void fonksiyonu geriye değer döndürmez , değer tipi dönmez.

Örnek : void isimYaz () {   şeklinde bir ifade de aslında siz bir fonksiyon yazmış oluyorsunuz.

C programlama dilinde prototipler bulunmaktadır.

Siz program içerisinde önceden programların fonksiyon prototiplerini tanımlamak zorundasınız.

Değer döndüren fonksiyona örnek verecek olursak ;  main () fonksiyonunu örnek verebiliriz.

Değer Bildirim Yerleri ve Türleri ;

Lokal ve Global olarak ikiye ayrılır.Lokal olanlar ; main içerisindeki fonksiyonu düşündüğünüzde bir alandan diğer alana ulaşılamayan durumlardır.

Global olanlar  ; main fonksiyondan daha önce tanımlananlara denilir.

 C PROGRAMLAMA DİLİ FULL ÖĞREN SONUÇ:

Bugünki yazımızda C programlama dili öğren adlı içeriği sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Basit seviyede olan bu bilgiler aslında C programlama dilinin de temelini oluşturmaktadır.

İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.