C Programlama Dili Örnek İndir

C PROGRAMLAMA DİLİ ÖRNEKLERİ İNDİR

1.1+rand()%6 ile Üretilmiş Kaydırılmıs ve Derecelendirilmis Tamsayılar Örneği

2.6 Yüzlü Bir Zarı 6000 Kez Atma Örneği

3.Atof Fonksiyonunu Kullanma Örneği

4.Atoi Fonksiyonunu Kullanma Örneği

5.Atol Fonksiyonunu Kullanma Örneği

6.Bir Dizide İkili Arama Örneği

7.Bir Dizinin İsmi &dizi[0] ile Aynı Olması Örneği

8.Bir Diziye İlk Değeri Verme Örneği

9.Bir Faaliyet Alanı Örneği

10.Birlesik Faiz Hesaplanması Örneği

11.Bit Alanları Kullanım Örneği

12.Programın Bir Dizinin Degerlerini Artan Sıraya Sokması Örneği

13.Const Tip Belirtecinin Dizilerde Kullanımı Örneği

14.Çizgi Grafik Yazdırma Programı  Örneği

15.Çok boyutlu Dizilere İlk Değer Atanması Örneği

16.Değere Göre Çağırma Kullanarak Bir Değerin Küpünü Alma Örneği

17.Değerleri Diziye Koyan ve Artan Sıralamada Sıralayan ve Dizinin Son Halini Yazdıran Program Örneği

18.Dizi Elemanlarını Belirlemenin Dört Methodu Örneği

19.Dizi Elemanlarının Toplamlarını Hesaplama Örneği

20.Dizide Lineer Arama Yapma Örneği

21.Dizileri ve Dizi Elemanlarını Fonksiyona Geçirme Örneği

22.Diziye Bildirim Sırasına Göre İlk Değerleri Verme Örneği

23.Fonksiyonları Gösteren Göstericilerin Dizisi Örneği

24.For ile Toplama İşlemi Örneği

25.For Yapısı İçerisinde Break İfadesinin Kullanılması Örneği

26.For Yapısı içerisinde Continue İfadesinin Kullanımı Örneği

27.Gets ve Putchar Kullanma (2) Örneği

28.Gets ve Putchar Kullanma Örneği

29.Harf Notlarının Sayılması Örneği

30.If yapılarını , Karşılaştırma ve Eşitlik Operatörleri Kullanımı Örneği

31.İki Boyutlu Dizi Kullanan Örnek

32.Isdigit, Isalpha, Isalnum, Isxdigit Fonksiyonlarının Kullanım Örneği

33.Karakter Dizilerini String Gibi Ele Alma Örneği

34.Karakter ve String Dönüşüm Belirteçlerini Kullanma Örneği

35.Kart Dağıtma Programı Örneği

36.Kaydırma Operatörlerinin Kullanılması Örneği

37.Kredi Araştırma Programı Örneği

38.Matematik Kütüphanesindeki Fonksiyonların Testi Örneği

39.Medyan ve Mod Hesaplaması Yapar Örneği

40.Ondalıklı Sayı Dönüşüm Belirteçleri Kullanımı Örneği

41.Orta , Medyan , Mod Hesaplama Örneği

42.Öğrenci Oylama Programı Örneği

43.Ön Artırma ve Son Artırma Örneği

44.Programcı Tarafından Kodlanmış Kare Fonksiyonu Örneği

45.Rastgele Zar Atma Programı Örneği

46.Rastgele Erişimli Dosyadan Sıralı Okuma Yapma Örneği

47.Referansa Göre Çağırma Kullanarak Bir Değerin Küpünü Alma Örneği

48.S Dizisinin Elemanlarına 2’den 20’ye kadar olan Çift Tamsayıları Atama Örneği

49.Sabit Olmayan Veriyi Gösteren Sabit Olmayan Gösterici Kullanarak Küçük Harfleri Büyük Harfe Çevirme Örneği

50.Sayıcı Kontrollü Döngü Örneği

51.Sayıcı Kontrollü Döngü İle Sınıf Ortalamasının Bulunması Örneği

52.Sayıcı Kontrollü Döngülerle Sınıf Ortalaması Bulan Program Örneği

53.Sayma Tipi Kullanma Örneği 

54.Sınav Sonuçlarının Analizi Örneği

55.Sinyal İşleme Kullanımı Örneği

56.Sıralı Bir Dosya Yaratma Örneği

57.Sizeof Operatörü Dizi İsimlerine Uygulandığında Dizideki Byte sayısını Döndürme Örneği

58.Sizeof Operatörü Uygulaması Örneği

59.Sprintf Fonksiyonu Kullanma Örneği

60.Sscanf Fonksiyonu Kullanma Örneği

61.Statik Dizilere 0 İlk Değerin Atanması Örneği

62.Strcat ve Strncat Kullanımı Örneği

63.Strchr Fonksiyonu Kullanma Örneği

64.Strcpy ve Strncpy Fonksiyonu Kullanma Örneği

65.Strtod Fonksiyonu Kullanma Örneği

66.Strtol Fonksiyonu Kullanma Örneği

67.Şans Oyunu Örneği

68.Tamsayı Dönüşüm Belirteçlerini Kullanma Örneği

69.Tamsayıları Bir Alan İçinde Sağa Yaslama Örneği

70.Tek Satıra İki Ayrı Printf İfadesi Yazdırma Örneği

71.Toplama Programı Örneği

72.Unsigned Bir Tamsayıyı Bitlerle Yazdırma Örneği

73.Üç Tamsayının Çarpımının Hesaplanması Örneği

74.Üç Tamsayının En Büyüğünü Bulma Örneği

75.While Yapısının Kullanımı Örneği

76.Yapıları Kullanarak Kart Karma ve Dağıtma Örneği

77.Yineleme Faktöriyel Fonksiyonu Örneği

78.Yinelemeli Fibonacci Fonksiyonu Örneği

İyi Çalışmalar

Mustafa AYDIN