Skip to main content

Python Dersleri -5 || Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar

PYTHON ANAHTAR KELİMELER VE TANIMLAYICILAR NEDİR ? 

Python’da kullanılan anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar nedir ? Python dili nedir ? Python dilinde anahtar kelime ve tanımlayıcıları nasıl kullanmalıyız ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Python Anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Python ile ilgili bilgileri python dersleri serisinde tarafınıza aktarmaya çalışacağız.

Başlayalım.

ANAHTAR KELİMELER VE TANIMLAYICILAR

Aşağıdaki tanımlayıcılar ayrılmış sözcükler veya dilin anahtar sözcükleri olarak kullanılır ve normal tanımlayıcılar olarak kullanılamaz.Tam olarak burada yazıldığı gibi yazılmalıdırlar;

False  , class , finally , is , return , None , continue, for , lambda , try ,True  , def  , from , nonlocal , while ,and , del , global , not ,  with ,as  , elif , if  , or ,  yield , assert, else, import, pass , break  ,except  ,in, raise

Python’da, ne tür bir veriyi değişkene koyacağımızı belirtmeyiz.Böylece doğrudan abc = 1 yazabilir ve abc bir tamsayı veri türü olur. Eğer abc = 1.0 yazarsanız, abc kayan yazı tipine dönüşecektir. Verilen iki sayıyı eklemek için küçük bir program ;

>>> a = 13

>>> b = 23

>>> a + b

36

Yukarıdaki örnekte, Python’da bir değişken bildirmek için ihtiyacımız olan tek şey sadece isim ve değeri yazmaktır.Python ayrıca dizeleri de işleyebilir. Tek tırnak içinde veya çift tırnak kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebiliriz.

>>> ‘Turkiye’

‘Turkiye’

>>> “Merhaba Dünya!”

“Merhaba Dünya!’

Klavyeden girişi okuma

Genellikle gerçek hayattaki Python kodlarının klavyeden girişi okumasına gerek yoktur.Python’da giriş yapmak için giriş fonksiyonunu kullanırız. Input (“gösterilecek dize”),bir dizeyi çıktı olarak döndürecektir.Klavyeden bir sayı okumak için bir program yazalım ve 100’den az olup olmadığını kontrol edelim.Programın adı testhundred.py olsun ;

number = int (input(“Bir tamsayı girin:”))

if sayı <100:

print  (“Numaranız 100’den kücük”)

else:

print (“Numaranız 100’den büyük”)

Output :

$ ./testhundred.py

Tam sayı girin: 13

Numaranız 100’den küçük

$ ./testhundred.py

Bir tam sayı girin: 123

Numaranız 100’den büyük

Bir sonraki programda yatırımları hesaplayacağız.

miktar = float (input (“Girdi tutarı:”))

inrate = float (input (“Faiz oranı:”))

period = int (input (“Girilen süre:”))

deger = 0

yıl = 1

while yıl <= period:

deger  = miktar + (inrate * tutar)

print (“Yıl %d Rs.% .2f”% (yıl, deger))

miktar = değer

yıl = yıl + 1

Output

$ ./investment.py

Tutarı girin: 10000

Faiz oranı: 0.14

Girilen süre: 5

Yıl 1 Rs. 11400,00

Yıl 2 Rs. 12996,00

Yıl 3 Rs. 14815,44

Yıl 4 Rs. 16889,60

Yıl 5 Rs. 19254,15

python anahtar kelimeler

Bazı örnekler

Bazı değişkenler ve veri türleri örneği ;

N sayının ortalaması örneği ;

Bir sonraki programda, ortalama N sayıları yapacağız.

N = 10

toplam = 0

sayı = 0

while count <N:

sayı = float (input (“”))

toplam = toplam + sayı

sayma = sayma + 1

ortalama = float (toplam) / N

print (“N =% d, Toplam =% f”% (N, toplam))

print (“Ortalama =% f” % ortalama)

Output

$ ./averagen.py

1

2.3

4.67

1.42

7

3.67

4,08

2.2

4.25

8.21

N = 10, Toplam = 38.800000

Ortalama = 3.880000

Sıcaklık dönüşüm örneği

Bu programda, verilen sıcaklığı C = (F-32) /1.8 formülü kullanılarak Fahrenheit’ten Santigrat’a çevireceğiz.

fahrenheit = 0.0

print (“Fahrenheit Celcius”)

while fahrenheit  <= 250:

celcius = (fahrenheit – 32.0) / 1.8 # Burada Celsius değerini hesaplıyoruz

print (“% 5.1f% 7.2f”% (fahrenheit, celcius))

fahrenheit = fahrenheit + 25

Output

$ ./temperature.py

Fahrenheit santigrat

0,0   -17,78

25.0   -3,89

50.0   10.00

75.0   23,89

100.0   37.78

125.0   51,67

150.0   65,56

175.0   79,44

200.0   93.33

225.0   107,22

250.0   121.11

Tek bir satırda birden fazla atama örneği :

Tek bir satırda birden çok değişkene değer atayabilirsiniz,

>>> a, b = 45, 54

>>> a

45

>>> b

54

Bu değişimle iki sayıyı kullanmak çok daha kolay olmaktadır.

>>> a, b = b, a

>>> a

54

>>> b

45

Bunun nasıl çalıştığını anlamak için, tuple adı verilen bir veri türü hakkında bilgi edinmeniz gerekecek. Tuple oluşturmak için virgül kullanıyoruz.Sağ tarafta ise tuple yaratıyoruz (buna tuple paketleme diyoruz) ve sol tarafta ise yeni bir tuple açıyoruz.

Aşağıda, paketleme işleminin başka bir örneği vardır.

>>> data = (“Mustafa”, “Turkey”, “Python”)

>>> isim, ülke, dil = veri

>>> isim

‘Mustafa’

>>> ülke

‘Turkey’

>>> dil

‘Python’

Dizeleri biçimlendirme

Python 3’te bir dizeyi biçimlendirmenin birkaç farklı yolu vardır. Bir metni dinamik olarak biçimlendirmek için bu yöntemleri kullanırız. Aşağıda birkaç örnek olsa gideceğim.

.format yöntemi

Bu, dizeleri biçimlendirmek için tercih edilen yollardan biridir.Örnek ;

>>> isim = “Mustafa”

>>> dil = “Python”

>>> msg = “{0} seviyor {1}.”.format (name , language)

>>> print (msg)

Mustafa Python’u seviyor.

Python 3.6’da dize biçimlendirmesi yapmak için yeni bir yolumuz var.PEP 498, f-dizeleri olarak adlandırılan konsepti ifade eder.

İşte f-dizeleri kullanarak bir örnek ;

>>> isim = “Mustafa”

>>> dil = “Python”

>>> msg = f “{name} seviyor {dil}.”

>>> print (msg)

Mustafa Python’u seviyor.

F dizeleri, bir dizede Python ifadelerini gömmek için basit ve okunabilir bir yol sağlar.İşte birkaç örnek daha ;

>>> cevap = 42

>>> print (f “Cevap {cevap}’dir.”)

Cevap 42’dir.

PYTHON ANAHTAR KELİMELER VE TANIMLAYICILAR NEDİR  SONUÇ :

Bugünki yazımızda Python Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar Nedir konusunu inceledik.Python dilini bende sizin kadar iyi öğrenmek istiyorum.Umuyorum bu seri ile hep beraber hızla birtakım bilgiler elde ederiz.

İyi Çalışmalar

Python Dersleri -2 | Python Öğren Serisi

PYTHON DERSLERİ -2

Değişkenler nedir ? Python’da bir sayının üssü nasıl alınır ? Print fonksiyonu ve parametreleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda python derslerinin 2. Bölümünüde sizlere vermiş oluyoruz.

PYTHON ÖĞREN SERİSİ -2

Değişkenler :

Bu konuyu örnek verecek anlatırsak , yazmış olduğunuz bir program için kullanıcı adı ve şifre isteniliyor olduğunu varsayalım.Ve bu karakterler içinde bir sınır koyduğunuzu düşünelim.

Daha önce üzerinde konuşmuş olduğumuz type () fonksiyonu gibi , diğer bir fonksiyon olan len() fonksiyonunu konuşacağız.

Len () fonksiyonunun görevi karakter dizilerinin uzunluğunu ölçmektir.

Len () fonksiyonu sayıların uzunluğunu ölçmek için kullanılamaz.

Ör : >>>len(“Mustafa_Aydın”) -> çıktısı ‘13’ olacaktır.

Burada len() fonksiyonunun çıktısı aslında int olmaktadır.Test etmek adına ;

>>>type (len(“Mustafa_Aydın”)) -> çıktısı <class ‘int’> olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu her bir karakter dizisi için len() fonksiyonunu kullanmak durumundayız.Pekala değişkenler adı verilen sınıfı kullanarak bir değişkene atama işlemi yapsaydık , işlerimiz çok daha pratik ve hızlı olurdu.

Örnek : >>>n = 7   programında ‘7’ sayısını ‘n’ değişkenine atamış olduk.

Dikkat edilmesi gereken konu ‘=’ eşittir işaretinin atama işareti olduğudur.

Örnek : >>>n yazıp enter’a bastığınızda çıktı olarak -> 7

>>>n * 10  yazıp entere bastığınızda ise çıktı olarak ->70 rakamını alırsınız.Burada artık n değişken olarak içerisinde 7 rakamını barındırmaktadır.

Örnek: >>>pi = 3.14

>>>pi + n işleminin çıktısı ise -> 10.14 olacaktır.

Hemen hemen her kelimeyi değişken olarak kullanabilirsiniz.Kuralları ise ;

Değişken adları sayı ile başlayamaz.

Değişken adları aritmetik işleçlerle başlayamaz.

Değişken adları ya bir alfabe harfiyle ya da ’_’ işaretiyle başlamalıdır.

Türkçe karakterler kullanılabilir ancak yine de hata vermesine karşın Türkçe karakterleri kontrol etmelisiniz.

Değişken adı olarak kullanamayacağınız ve Python’da özel anlam ifade eden kelimeler :

‘’False , true , and , as ,assert , break , class , continue , def , del , elif , else , except, finally , for , from , global , if , import , in , is , lambda , nonlocal , not , or , pass , raise , return , try , while , with , yield ‘’

Bu listeye ulaşmak için ise ;

>>>import keyword

>>>keyword.kwlist    komutlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Peki burada kaç kelime vardır sizce ?

Hemen öğrenelim :   >>>len (keyword.kwlist)  ->> çıktısı : 33

Mesela şimdide bunları bir değişkene atayalım.

>>>yasak_kelimeler = keyword.kwlist

>>>len (yasak_kelimeler)   -> çıktısı : 33

Değişken adlarını belirlerken  değişken adlarını oluşturan kelimeler arasında boşluk olamaz.

Değişken adını belirlerken ilgili adı betimleyen isimlerin açık ve net olmasına özen gösterilmelidir.

Değişken adı ne çok kısa , ne de çok uzun olmalıdır.

Python’da bir sayının üssünü almak :

Bir sayıyı kendisiyle 10 yada 20 defa çarpmak durumunda kalıp uzun uzun yazmaktansa üssünü almak mantıklı olacaktır , değil mi ?

Bunun içinde yöntem : ** işlecidir.Mesela 10 sayısının karesini almak için ;

>>>10 ** 2 ->> çıktısı 100 olacaktır.

Pekala bu işlecin bir fonksiyonu var mıdır ? Evet , vardır.Pow() fonksiyonu tam olarak bunun için vardır.

Örnek :

>>>pow(10,2)  çıktısı -> 100 olacaktır

>>>pow(3,3) çıktısı -> 27 olacaktır.

Pow komutuna 3. bir karakter eklenirse ne olur ?

Örnek :

>>>pow(16,2,2) çıktısı -> 0

Burada 16’nın karesini alır ve çıkan sayıyı 3. Eleman olan 2’ey böl.Ardından bölme işleminin kalanını bize göster anlamına gelir.

Pythonda iki farklı değişkeni aynı değere atamak istersek ;

Örnek :

>>>a=b=4  ->     işleminde a ve b çıktıları artık 4 olarak işlem görecektir.

Değişkenlerin Değerini Takas Etmek nedir ?

Örnekle bu konuyu açıklamaya çalışalım.

>>>mustafa = ‘’öğretmen’’

>>mehmet = ‘’polis’’

>>>mustafa,mehmet = mehmet, mustafa

İşleminin ardından artık mustafa değişkeni polis, mehmet değişkeni ise  öğretmen olmuştur.

Etkileşimli Kabuğun Hafızası :

Etkileşimli kabul ya da Python IDLE Shell için hafıza konusunda işlemler ;

Örnek :

>>>3 + 3    çıktısı -> 6

>>> _   çıktısı -> 6 olacaktır.’_’ alt çizgi işareti girilen son öğenin yada yapılan son işlemi hafızada tutar.

python dersleri

Örnek :

>>>_ + 4     çıktısı -> 10 olacaktır.

Print Komutu :

Print() komutu aslında type(),len() gibi bir fonksiyondur.Ve ekrana parantezler içerisindeki ifadenin çıktısını verir.

Ekrana çıktı vermesi için parantezler içerisinde çift tırnak (“ ”) kullanmaktaydık.

Not : Aynı şekilde python programlama dilinde tek tırnak (‘ ’), çift tırnak (“ ”) ve üç tırnak (‘’’  ‘’’’) şeklinde de kullanabiliriz.

Ör : >>>print(‘ Derstagram ’)    çıktısı ->> Derstagram

Ör:

>>>sonuç = ‘Derstagram’

>>>>print(sonuc)     çıktısı ->> Derstagram

Burada dikkat edilmesi gereken konu ;

‘Derstagram’ın ’ şeklinde bir ifade de python bize hata verecektir.Çünkü hangi tırnakların nerde başlayıp nerde bittiğini bilemeyecektir.Bu sebeple tek , çift ve üç tırnak bulunmaktadır.

Üç tırnak ise genel olarak birden fazla satıra yayılan ifadeleri yazdırmak için kullanılır.

Üç tırnağa özgü bir durumdan bahsedelim :

>>>print(“”” Oyun bitti!

….          (Burada dikkat ediniz ! Çıktı olarak ….   İfadesi geldi.)Bunun anlamı python bize yazmaya devam etmemizi söylemektedir.

Devam edelim

>>>print(“”” Oyun bitti !

…..   Para atınız ! “””)

Çıktısı :

Oyun bitti!

Para atınız!

Bu durum sadece üç tırnağa özgü bir durumdur.

Print komutunu fonksiyon olarak kullanmak :

>>>Print (‘Derstagram’,’Akademi’)

Çıktısı : Derstagram Akademi

Derstagram burada 1. Karakter dizisi , Akademi ise 2. Karakter dizisidir.

Burada print fonksiyonu bu iki karakteri birleştirmiştir ancak dikkat edilmesi gereken konu aralarındaki virgül(,)dür.

Print() Fonksiyonu Parametreleri

Sep Parametresi :

Örnek :

>>>print(“http://”,”www.”,”derstagram.”,”com”)

Şimdi burada sep parametresini normalde görmüyoruz ancak python bu kodu gerçekte şu şekilde algılar ;

>>>print (“http://”,”www.”,”derstagram.”,”com”, sep=” ”) şeklinde algılar.

Sep ifadesi İngilizce Separator (ayırıcı,ayıraç) kelimesinin kısaltmasıdır ve yine aynı anlam için kullanılır.

Bu şekilde ekrana yazdırılacak ifadeler arasında boşluk bırakılarak yazdırılır.

Burada (sep “ ”) parametresi tırnakları arasına bir şey yazarsanız boşluk bırakılan her yere o ifadeleri yazacaktır.

Örnek :

>>>print(“bir”,”iki”,”üç”,sep=”mumdur”)

Çıktısı : birmumdurikimumdurüçmumdur

>>> print(“bir”,”iki”,”üç”,sep=” mumdur ”)

Çıktısı : bir mumdur iki mumdur üç mumdur

>>> print(“bir”,”iki”,”üç”,sep=” ”+”mumdur”+” ”)

Çıktısı : bir mumdur iki mumdur üç mumdur

Not :

>>>print (1,2,3,4,5, sep=0)

Burada sistem bize hata verecektir ve hatanın en alt satırında ‘sep must be none or string,not int’ hatasını göreceksiniz.Burada sep parametresinin none ya da string olabileceğini ancak string olarak kullanılamayacağını bize söyler.

Örnek :

>>>print (‘a’, ‘b’, sep=None)

Çıktısı :a b

Burada none aslında bir boşluk gibi işlem görmektedir.

None Türkçe de ise hiç , yok anlamındadır.

End Parametresi:

Sep parametresi print() fonksiyonuna parametreleri birleştirirken hangi karakteri araya koymasını karar veriiyorken , end parametresi ise bu parametrelerin sonuna neyin geleceğini belirler.

Örnek :

>>>print (“Merhaba\nDünya”)

Çıktısı :

Merhaba

Dünya

Burada ‘\n’ bu özel karaktere satır başı karakteri(newline) adı verilir.Görevide örnekte göreceğiniz üzere bulunduğu noktadan sonra gelen işlemleri bir sonraki satıra atlatmasıdır.

Burada her alt satıra geçilmesi adına sürekli olarak ‘\n’ özel işaretini kullanmak yerine ,

Örnek :

>>>print (“A”,”B”,”C”, sep= “\n”) kullanarak

A

B

C çıktılarını alırız.

Burada sep parametresinin değerini yeni satır karakteri ile değiştirerek her karakter dizisinin arasında \n işaretinin koyulmasını sağladık.

Burada end parametresinin öntanımlı değeri olan \n karakterini ve print fonksiyonunda kullanımını gördük.

Örnek :

>>>print (“Merhaba Arkadaslar”)  işleminde herhangi bir end parametresi görünmemektedir.

Fakat aslında pythonun algılaması şu şekildedir.

>>>print(“Merhaba Arkadaslar”, end “\n”)

File Parametresi :

Diğer bir parametrenin adı ‘File’dır.Bu parametrenin görevi ise ; bu fonksiyona verilen karakter dizisi ve/veya sayıların , parametrelerin nerelere yazılacağını belirtmektir.

Şimdi bu parametrenin ön tanımlı değerine bir bakalım.Bu öntanımlı değer sys.stdout’tur.

Anlamına beraber bakalım ;

Anlamı ; standart çıktı komutudur.Bu parametre bir programın , çıktıları verdiği,yazdığı yerdir.

Print fonksiyonunun çıktılarını ekrana değilde , bir dosyaya yazdırmasını isteyelim beraber.

Örnek :

>>>dosya = open(“deneme.txt”,”w”)

>>>print (“Ben derstagram ! ”.file=dosya)

>>>dosya.close()

Burada bir çıktı alamayacaksınız çünkü print fonksiyonu çıktıları deneme.txt adlı dosyaya yazdırıldı.

Bu deneme dosyası bulunduğumuz dizinde oluşturulduğu için  ve bu dizinin hangisi olduğunu görmek için ;

>>>import os

>>>os.getcwd() komutlarını kullanmalısınız.

Buradan gelecek olan çıktıda gelecek olan dizin adı sizin dosyanızın bulunduğu dizinin adıdır.

Peki sep ve end parametreleri gibi file parametresi de her zaman var mıdır ? Evet, vardır .

>>>print(“Tahir olmak ayıp degil”,”Zühre olmakta”) komutu python şu şekilde algılar.

>>>print (“Tahir olmak ayıp değil”,”Zühre olmakta”,…sep=” ”,end=”\n”,file=sys.stdout) olarak algılar.

Yani parametrelerin arasına bir boşluk bırakır , ekrana yazdırma işlemi bittiğinde parametrelerin sonuna satır başı karakterini ekler ve çıktıyı standart çıktı konumuna gönderir.

Flush Parametresi  :

Örnek :

>>>f = open (“kişisel_bilgiler.txt”,”w”)

>>>print(“Fırat Özgül”,file=f)

>>>print(“Adana”,file=f)

>>>print(“Mehmet”,file=f)

>>>f.close()

Dosyayı f.close() komutu ile kapatmış olduk.Burada dikkat edilmesi gereken konu flush parametresinin kullanımı olacaktır.

Burada f.close() gelene kadar bilgileri aslında dosyaya yazmayarak tamponda bekletir python.

En son dosya kapatılınca flush parametresi buradaki bilgileri dosyaya boşaltmıştır.

Örnek :

>>>f = open (“Kisisel_bilgiler” , “w“)

>>>print(“Merhaba dünya”, file=f,flush=True)

Burada flush adlı bir parametre kullandık ve bu parametreye verdiğimiz değer ‘True’.

Burada ise dosyayı açtığımızda bilgileri karşımızda göreceğiz.

Çünkü flush parametresine ‘True’ değerini verdik.Flush parametresi true ve false olarak iki değer alabilir.

Ve bu değerlere istinaden sonuç belirlenir.

Eğer herhangi bir değeri Flush parametresine belirtmezsek , python bunu false olarak kabul edecektir.

PYTHON DERSLERİ 2 SONUÇ :

Bugünki yazımızda python dersleri 2 adlı yazımızı sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Bu yazımız serinin 2. Yazısı olup hızla diğer yazılarımızı da sizinle paylaşmak için çabalamaktayız.

Ayrıca python derslerini youtube kanalımız üzerinden de dinleyebilir ve öğrenebilirsiniz.

İyi Çalışmalar.

Python Dersleri | Python Öğren Serisi

PYTHON DERSLERİ

Python nedir ? Python nasıl çalışır ? Pythonu diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir ? Pythonda string ve integer tanımları nedir ? Bu ve benzeri soruları cevaplamakla başlayacağımız Python derslerine öncelikle hoşgeldiniz.

Bu seride python’ı öğrenmeye çalışacak ve her yönüyle incelemeye çalışacağız.

Başlayalım.

PYTHON NEDİR ?

Python ; genel olarak C , C++ , Ruby ve benzeri diğer dillere benzeyen ve bilgisayarı kontrol etmemize yardımcı olan bir dildir.

Pythonu yazan ve dizayn eden kişi ise ; Guido Van Rossum adında bir Hollandalıdır.

Pythonun yazılmaya başlanması ise 90’lı yılların başına dayanır.

İsmini ise bir yılandan esinlenerek değil , İngiliz  komedi grubu olan The Monty Python adlı grubun Monty Python’s Flying Circus adlı hazırladıkları gösteriden almaktadır.

Pekala neden Python dediğinizi duyar gibiyiz.Universal olan programlama dillerinin çoğunda ki bunlara örnek olarak C , C++ örnek verilebilir , derleme işlemine ihtiyaç duyulur.Python ise bu derleme işlemine gerek duymadan çalıştırılabilir ve bu aslında en büyük farklardan birisidir.

Programlamayla uğraştıysanız diğer birçok dilde sayıları , stringleri ifade ederken birçok sembol ve detay kullanırsınız.Ancak Python dili basit ve daha temiz kod dizimi sayesinde günümüzde çokça tercih edilmektedir.

Python ayrıca dünya devi firmalar olan Google , Youtube , Yahoo! gibi  firmalar tarafından desteklenmektedir.Ayrıca bu şirketler Pythonı iyi derecede bilen programcılara iş imkanı sunmaktadır.

Python’un baş geliştiricisi olan Guida Van Rossum’un dahi 2005 ve 2012 yılları içerisinde Google’da çalışmıştır ve ardından da Dropbox şirketine geçmiştir.

Python’ın çok farklı işletim sistemlerinde ve platformlar üzerinde çalıştığını ifade edebiliriz.Örnek olarak ; GNI/Linux , Windows , Mac OS X , AS/400, BeOS , MorphOS vb. hemen hemen her türlü sistem üzerinde çalışabilmektedir.

ücretsiz python programlama dersleri

Python’ın şu an piyasa üzerinde 2 serisi bulunmaktadır.2.x ve 3.x.Bunlar aslında sürümlerdir.Programsal olarak piyasada şimdilerde daha çok 2.x sürümüne ait program örnekleri mevcut olsada son zamanlarda popülerite kazanmaya başlayan sürüm 3.x’tir.

3.x serisi daha güçlü olup , 2.x serisinde ki hatalardan da arındırılarak programlanmıştır.Pekala burda sürümü farklı olan bir program diğerinde çalışır mı diye soracak olursanız , cevabımız ‘Hayır’ olacaktır.2.x sürümünde ki bir program 3.x’te , 3.x sürümünde yazılan bir programda 2.x sürümünde çalışmayacaktır.

Not : Python GNU/Linux kurulu olan bilgisayarlarda kurulu olarak hazır gelmektedir ve ek olarak kurmanız gerekmez.

Windows kullanıcısı vb. iseniz python.org resmi sitesi üzerinden işletim sisteminize uygun olan programı indirip kurabilirsiniz.

Ek olarak farklı İDE’ler mevcut olup en popüler olanlardan birisi ; JetBrain tarafından oluşturulmuş olan PyCharm İDE’sidir.

Python’un sürümünü öğrenmek içinse ;  komut satırına -> “ python –V “ yazmalısınız.Burada 2.x ile başlıyorsa Python2’nin bilgisayarınızda kurulu olduğu anlamını çıkarabilirsiniz.

GNU/Linux kurulu bilgisayarlarda hem 2.x sürümü hemde 3.x sürümü kurulu olabilmektedir.Bu da dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur.

Bilgisayarınızda birden fazla sürümün olup olmadığı bilgisine ise -> “ ls –g {,/usr{,/local}}/bin |grep python”  komutunu kullanabilirsiniz.

Windows kullanıcıları ise resmi site üzerinden 3.x ile başlayan sürümü indirerek ve exe dosyasını çalıştırarak Python’u bilgisayara kurabilirler.

Not : Eğer Python’u kurma işlemleri adına hata meydana geliyorsa , işletim sisteminizi güncellemeniz gerekecektir.Örnek olarak Windows7 işletim sistemine sahipseniz , Pythonu kurabilmek adına SP1(Service Pack 1)’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

Windowsta aynı anda iki farklı sürüm çalıştırmak için ; diğer bir sürümü indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.Burada python bizlere ‘py’ adlı özel bir program sunar ve bu program sadece windows’a özgüdür.

Komut satırına  ‘py’ yazarak ilerlediğimizde sisteme en son kurduğunuz Python sürümü çalışmaya başlayacaktır.Ancak burada py -2 yazarak 2.x sürümünü , 3.x yazarak 3.x sürümünü çalıştırabilirsiniz.

Eğer daha fazla program kurulu ise ; örnek olarak 2.6 , 2.7 vb. komut satırına ‘py -2.6’ çalıştırabilirsiniz.

Not : Windowsta ‘cmd’ olan komut satırı ya da Ubuntu’daki Ctrl+Alt+T ile ulaşılan komut satırları ile pythonın komut satırları aynı yerler değildir.Bu sebeple , burada cd , ls gibi komutların kullanımı mümkün değildir.

Teknik olarak bu komut penceresine ise ; etkileşimli kabuk olarak ifade edebileceğimiz interactive Shell adı verilir.

Python programlama dili ile etkileşim kurabileceğimiz bir üst katmandır aslında burası.

Program kurulduğunda ‘IDLE’ adıyla kurulan programda ‘>>’ işareti bizden komut almayı beklemektedir.

Bu işaretten hemen sonra hiç boşluk bırakmadan ‘’Merhaba Dünya’’ yazarsanız , çıktı olarak Merhaba Dünya sonucunu alacaksınız.

Burada ki ifade aslında bir karakter dizisidir.Bu karakter dizilerine ise ‘’String’’ adı verilmektedir.

Eğer bu ifadeyi tırnak içine almadan yazarsanız ‘invalid syntax’ hatası alırsınız.Python tırnak içerisinde gösterilen ifadeleri  String olarak kabul etmektedir.Örnek olarak “b” ifadesi bir karakter dizisi olarak kabul edilmektedir.” ” ifadesi ise içi boş bir karakter dizisini ifade etmektedir.

Not : Type ()  fonksiyonu ile de mevcut verinin tipini sorgulayabilirsiniz.Type’ın Türkçe karşılığıda ‘tip’ anlamına gelmektedir.

Örnek : type (“Elma”)  ->  çıktısı <class ‘str’> olacaktır ve biz buradan string olduğunu anlayabiliriz.

Örnek olarak komut penceresine >>>”derstagram” + “.com” yazarsanız çıktı olarak -> ‘derstagram.com’ ifadesini göreceksiniz.

Burada asıl önemli nokta ‘+’ sembolünü kullanarak karakter dizilerini nasıl birleştirdiğimiz konusudur.

Örnek : “Mustafa” + “AYDIN” olarak yazarsak çıktı olarak MustafaAYDIN ifadesini ; “Mustafa” + “ ” + “AYDIN” yazarsakta Mustafa AYDIN ifadesini göreceksiniz.Ek olarak “Mustafa” +” AYDIN” olarak yazarsak ve AYDIN kelimesinin başına tırnaklardan sonra bir boşluk bırakırsak çıktı yine Mustafa AYDIN şeklinde olacaktır.

Pekala dizileri birleştirmek için hep ‘+’ işaretini kullanmak zorundamıyız ?. Hayır.Python karakter dizelerini birleştirmek istediğimizi anlayacak bir yapıya sahiptir.

Örnek : >>>”www”  “.”  “derstagram”  “.”  “com” çıktısı -> www.derstagram.com şeklinde olacaktır.

Örnek : >>> “w” * 3 çıktısı -> www şeklinde olacaktır.

Örnek : >>>”merhaba” * 2  çıktısı -> ‘merhaba merhaba’ şeklinde olacaktır.

Pekala python’da sayılar nedir ve nasıl kullanılır ?

Number yani sayılarda bir diğer veri tipidir.

Örnek : >>>23 çıktısı -> 23

Örnek : >>>(10+2j) çıktısı -> (10+2j) şeklindedir.

Bu örnekler tamsayı türüne ait örneklerdir.

Ek olarak tamsayılar , noktalı sayılar gibi diğer sayı türleride bulunmaktadır.Örnek olarak , 2.3 bir ondalıklı sayı tipidir.

(10+2j) ise karmaşık sayı tipine ait bir veri tipidir.

Pythonda (+) toplama , (-) çıkarma , (*) çarpma , (/) bölme işlemleri için kullanılır.

Sayılarda “ ” tırnak işaretleri kullanılmaz ve karakter dizilerinden sayıların ayırt edildiği nokta burasıdır.

>>>32546 bir sayı iken , >>>”32546” ise bir karakter dizisidir.

Sayı tipleri ise ‘int’ ifadesi ile ifade edilirler.Tam olarak int ifadesi integer’dan gelmektedir ve dilimizde ki karşılığı ise ‘integer’dır.

Pekala bir int ile string toplanabilir mi ? Hayır.

Burada eğer bir sayı ile karakter dizisini toplamaya çalışırsanız , unsupported operand type(s) for +: ‘int’ and ‘str’ hatası alacaksınız.

PYTHON DERSLERİ SONUÇ :

Bu yazımızda python dersleri serisine başlamış bulunmaktayız.Python’a dair ilgili bilgileri ve detayları öğrenmeye başladığımız bu seride python programlama dilinin tamamını anlatmaya çalışacağız.

İyi çalışmalar.