Skip to main content

Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik -3 | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -3

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisinde üçüncü yazımız ile karşınızdayız.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olmaya başladığını düşünmekteyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK -3

1) Modern bir alternatör için tipik bir SCR değeri nedir ?

a) 1.5

b) 0.5

c) 1.0

d) 1.2

Cevap : Modern bir alternatör için tipil bir SCR değeri daima 0.5’tir.

2) Bir SCR , 50 Hz besleme içerisinde 3000 A’lik yarım döngü dalga akım derecesine sahiptir.Bir tam döngü için akım ne olur ?

a) 1500A

b) 6000A

c) 2121.31A

d) 4242.64A

Cevap : Imax = 3000A , Irms = 3000/√2 = 2121.32A olacaktır.

3) SCR yarı kontrollü bir cihaz olarak kabul edilir , neden ?

a) Kapalı duruma getirilebilir.Fakat bir gate palsı ile açık (ON) yapılamaz.

b) Alternatif bir akım dalgasının sadece yarım döngüsü esnasında iletir.

c) Açık duruma getirilebilir ancak bir gate palsı ile kapalı yapılamaz.

d) Bir alternatif akımın yarım döngüsü esnasında açık duruma getirilebilir.

Cevap : Pozitif yarım döngü esnasında SCR , ileri bloklama modundadır.Gate palsı uygulayarak , SCR ileri bloklama modunda iken Açık (ON) duruma getirilebilir.Ancak gate palsı uygulayarak SCR kapatılamaz.Anot akımı tutma akımının altında ise , otomatik olarak kapanır.Bu yüzden yarı doğrultucu denir.

4) Tek fazlı bir pals kontrol devresi , kaynak gerilimi olarak bir direnç R ve karşı EMF yükü 400 sin (314t)’ye sahiptir.200Vluk bir yük sayıcı emf için ateşleme açısı kontrol aralığı nedir ?

a) 30 – 150 derece

b) 30 – 180 derece

c) 60 – 120 derece

d) 60 -180 derece

Cevap : 400 sinϴ = 200 ise ϴ= 30 derece.Buradan kontrol aralığı ϴ – (π-ϴ) arasıdır.Yani , 30 – 150 derece olacaktır.

5) Yükün oluşması durumunda yük komutasyonunda tek fazlı tam köprü invertörü çalışmasında aşağıdakilerden hangisi olur ?

a) RL

b) RLC yetersiz kalır.

c) RLC aşırı hızdadır.

d) RLC kritik olarak sönümlenmiştir.

Cevap : Bu durumda okuma akımı devrede akacaktır ve tristör yük olarak değiştirilecek şekilde sıfır olacaktır.RLC yetersiz kalır doğru cevaptır.

6) Bir yükseltici kıyıcının giriş voltajı 110V ve çıkış voltajı 150V’tur.Döngü değeri nedir ?

a) 0.32

b) 0.67

c) 0.45

d) 0.27

Cevap : Yükseltici kıyıcı için E0 = Edc/(1-a) , E0= Çıkış voltajı ve Edc = Giriş voltajıdır. a=1 – (110/150)=0.26  => Burada a = döngü değeridir.

7) Mühürleme akımı için aşağıdakilerden hangi durum doğrudur ?

a) Cihazın aşamalarının sonlanması ile ilgilidir

b) Cihazın aşamalarının iletimi ile ilgilidir.

c) Cihazının aşamalarının çalışması ile ilgilidir.

d) C ve D şıkkı birlikte doğrudur.

Cevap : Mühürleme akımı SCR’nin çalışması için minimum gerekli anot akımıdır.

8) Eğer tristörün tutma akımı 2mA ise, mühürleme akımı ne olur ?

a) 0.01A

b) 0.002A

c) 0.009A

d) 0.004A

Cevap : Genel olarak mühürleme akımı tutma akımının 2 ya da 3 katı olmaktadır.0.004A doğru şık olacaktır.

9) Tristörün geri bloklama modu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) J2 birleşimi ters biastır ve J1,J3 ileri biastır.

b) J3 birleşimi ileri biastır ve J1,J2 geri biastır.

c) J1,J3 birleşimi geri biastır ve J2 ileri biastır

d) J1,J2 birleşimi ileri biastır ve J3 geri biastır.

Cevap : Geri bloklama modunda J1,J3 geri biasta ve J2 ileri biastatır.

10) Tristörün ileri bloklama modu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur  ?

a) J2 birleşimi geri biastır ve J1,J3 ileri biastır.

b) J3 birleşimi ileri biastır ve J1,J2 geri biastır.

c) J1,J3 geri biastır ve J2 ileri biastır.

d) J1,J2 ileri biastır ve J3 geri biastır.

Cevap : İleri bloklama modunda J2 birleşimi geri bias olarak hareket eder ki J1 ve J3 ise ileri bias olarak davranır.

Elektronik dersleri

11) Tristör içerisine kaçak akım akışı hangi durumda meydana gelir ?

a) İleri bloklama modunda

b) Geri bloklama modunda

c) Hem ileri hemde geri bloklama modunda

d) İleri iletim modunda

Cevap : J2 birleşimi ileri bloklama modunda iken ve J1 , J3 birleşimleri geri bloklama modunda iken kapasitör gibi davranır ve bu sebeple kaçak akım akışı iki mod üzerinde de meydana gelir.Bu durumda cevap ‘C’ şıkkı olacaktır.

12) Hangi tetikleme daha güvenlidir ?

a) İleri voltaj tetiklemesi

b) Kapı tetiklemesi

c) dV/dt tetiklemesi

d) Termal tetikleme

Cevap : Kapı tetikleme işlemi daha güvenlidir çünkü birleşim ısısı bu işlemde yüksek değerlere ulaşamaz.

13) Işık tetiklemesi ağırlıklı olarak nerede kullanılır ?

a) Düşük voltajlı direkt akım iletiminde

b) Orta voltajlı direkt akım iletiminde

c) Yüksek voltajlı direkt akım iletiminde

d) Hepsinde

Cevap : Bu tetikleme işlemi çok güçlü olduğundan dolayı , HVDC’de esas olarak kapı tetiklemesi ile birlikte hafif tetikleme olarak kullanılır.Yanıt ‘C’ şıkkı olacaktır.

14) Bir P1N1P2N2 tristöründe hangi katman daha az katkılıdır ?

a) P1

b) N1

c) P2

d)N2

Cevap : N2 = Yüksek katkılı , P2 = Daha az katkılı , N1 = Az katkılı , P1=  P2 ile aynıdır.Cevap ‘B’ şıkkı olacaktır.

15) Bir devrede besleme 120V , bobin 0.2H ve mühürleme akımı 2mA ise , SCR’nin çalışması için gerekli minimum süre nedir ?

a) 3 us

b) 3.1 us

c) 3.2 us

d) 3.3 us

Cevap : VL = L x (di/dt) = Vs -> (Vs/L)xdt = di  => t = (L/Vs)xI , Şimdi Ia=IL= 2mA ise ,

Tmin = (0.2 / 120) x 2 x 10-3 = 3.3 us olacaktır.

16) Bir tristör için Vc1 , Vc2 , Vc3 ileri kırılma gerilimleri sırası ile kapı akımları Ig1 , Ig2, Ig3 için olsun.Bu durumda  hangi koşul doğrudur ?

a)Ig1> Ig2>Ig3 olduğunda Vc1>Vc2>Vc3

b) Ig1< Ig2<Ig3 olduğunda Vc1>Vc2>Vc3

c)Vc1=Vc2=Vc3 , Ig herhangi bir değerde olduğunda

d)Ig1=Ig2 olduğunda Vc1>Vc2>Vc3

Cevap : Kapı akımı artarsa, tristör ön bloklama modundan daha düşük bir voltaj değerinde ileri iletim moduna geçer.Yanıt ‘B’ şıkkı olacaktır.

17) Anot akımı aşağıdakilerden hangisi olduğunda SCR kapanır ?

a) < mühürleme akımı tutma akımından daha büyük olduğunda ve kapı sinyali 0 olduğunda

b) tutma akımından daha az olduğunda

c) < mühürleme akımı tutma akımından daha büyük olduğunda ve kapı sinyaline eşit olduğunda

d) A ve B şıkları doğrudur.

Cevap : Anot akımı , tutma akımı ile mühürle akımı arasında ise,  SCR sadece kapı sinyali yoksa kapalıdır.Anot akımı tutma akımının altında ise , düzgün bir şekilde kapatılır.Yanıt ‘D’ şıkkı olacaktır.

18) Tristörün uygun bir şekilde açılmasının ardından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir ?

a) Kapı sinyali her zaman mevcuttur.

b) Kapı sinyali kaldırılmalıdır.

c) Kapı sinyali mevcut olmalıdır ancak çıkarılabilir.

d) Yukarıdakilerden hiçbirisi

Cevap : Tristör kapısının uygun bir şekilde açılmasının ardından , kapı devresindeki kayıpları azaltmak için sinyal kaldırılmalıdır.

19) Tristörün kapı devresi veya tetikleme devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Düşük güç devresi

b) Yüksek güç devresi

c) Manyetik devre

d) Düşük güç veya yüksek güç devresi olabilir

Cevap : Tristör devresi yüksek güç devresidir.Ancak tetikleme devresi düşük güç devresidir.

20) Bir devrede , Vg = 1.5 volt ve Ig= 100 mA olduğunda bir tristör tetiklenecektir.R direnç değeri ne olur ? Volt = 8V’tur.

a) 65

b) 3.714

c) 37.14

d) 60

Cevap : Is= Is + (Vg/20) = 100 x 10-3 + (1.5/20) = 0.135

8 – Is.R = Vg= R = (8-Vg) / Is = (8 – 1.5)/0.17 ve buradan R = 37.14Ω olacaktır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -2 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren  adlı serinin üçüncü yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin dördüncü yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik -2 | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -2

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisinde ikinci yazımız ile karşınızdayız.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olacağı düşüncesindeyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK -2

1) İndüktör ani olarak neyin değişimine izin vermez ?

a) Akım

b) Voltaj

c) Güç

d) Yukarıdakilerden hiçbirine

Cevap : Bir indüktör boyunca oluşan voltajın ifadesi ; V = L x di/dt’dir.Ani olarak akımın değişmesi, di’nin dt -> 0’da değişeceği anlamına gelir(dt sıfıra yaklaşır).Böylece ani akım değişimi demek sonsuz voltaj anlamına gelir ki bu yüzden mümkün ani akım değişimi mümkün değildir.

2) Kondansatör ani olarak neyin değişimine izin vermez ?

a) Akım

b) Voltaj

c) Güç

d) Yukarıdakilerden hiçbirine

Cevap : Bir kondansatör üzerindeki akımın ifadesi ; i = C x dv/dt’dir.Ani gerilim değişikliği için sonsuz bir akım gereklidir ki bu da pratik olarak mümkün değildir.Bir kapasitör devresi , sonlu zaman sabiti değerine sahiptir.Bu sebeple voltaj değişimi mümkün değildir.

3) İdeal voltaj kaynağının iç direnci neye eşittir ?

a) Sıfır

b) Sonsuz

c) Sonlu

d) 100 ohm

Cevap : İdeal voltaj kaynağı , iletilen akımdan bağımsız olarak belirtilen voltaj ile enerji sağlar.Yani voltaj düşüşü sıfırdır ve dirençte sıfırdır.Dahili olarak seri direncin maksimum voltaj elde etmek adına minimum olması gerekmektedir.Bu durumda cevap sıfır olmalıdır.

4) İdeal akım kaynağının iç direnci neye eşittir ?

a) Sıfır

b) Sonsuz

c) Sonlu

d) 100 ohm

Cevap : İdeal akım kaynağı , yük boyunca gerilimden bağımsız olarak belirtilen akımda enerji verir.Maksimum akımı sağlamak adına iç direnç çok yüksek olmalıdır.Bu durumda cevabımız sonsuz olacaktır.

5) Nodal(Düğüm) analiz nerelere uygulanabilir ?

a) Düzlemsel ağlara

b) Düzlemsel olmayan ağlara

c) Hem düzlemsel hem de düzlemsel olmayan ağlara

d) Ne düzlemsel olan ne de düzlemsel olmayan ağlara

Cevap : Bir elektrik şebekesinin farklı düğümlerinde nodal analiz uygulanır.Dolayısıyla  düzlemsel veya düzlemsel olmayan devrelerle ilgili  bir problem yoktur.Bu sebeple hem düzlemsel hemde düzlemsel olmayan ağlar için uygulanabilir.

6) Mesh analiz(Ağ Analizi) nerelere uygulanabilir ?

a) Düzlemsel ağlara

b) Düzlemsel olmayan ağlara

c) Hem düzlemsel hem de düzlemsel olmayan ağlara

d) Ne düzlemsel olan ne de düzlemsel olmayan ağlara

Cevap : Ağ analizi , döngü analizinden başka bir şey değildir.Bu ağdaki farklı döngüler için uygulanmaktadır ve ağ düzlemsel olmalıdır.Düzlemsel olmayan ağlar döngü denklemini oluşturamaz.

7) Süperpozisyon teoremi aşağıdakilerden hangileri için geçerli değildir?

a) Akım hesaplamaları

b) Voltaj hesaplamaları

c) Güç hesaplamaları

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Süperpozisyon teoremi sadece gerilim ve akımların hesaplanması için kullanılmaktadır.Güç hesaplamaları için geçerli değildir.Süperpozisyon teoremi , birden fazla bağımsız kaynağa sahip olan herhangi bir doğrusal çift yönlü devrede , dalların herhangi birindeki cevabın bireysel kaynaklardan kaynaklanan cevapların cebirsel toplamına eşit olduğunu belirtirken , kaynakların geri kalanı iç direnci ile değiştirildiğini belirtir.Bu sebeple süperpozisyon teoremi sadece doğrusal miktarlar için geçerlidir.Oysa güç doğrusal olmayan bir miktardır.Formül = P = I2 x R

Bu nedenle süperpozisyon teoremi , güç hesaplamaları için geçerli değildir.

8) Uyarıma karşı karşılıklılık teoremini uygulamanın oranı/birimi nedir ?

a) Ohm

b) İletkenlik birimidir.

c) Herhangi bir birimi yoktur

d) Ya Ohm ya da Mho(iletkenlik birimi)’dir.

Cevap : Karşılıklılık teoreminin uygulandığı koşullar şunlardır ; Uyarım oranına cevap , Ohm ya da Mho olmalıdır.Ağ sadece tek bir bağımsız kaynaktan yapılmalıdır.Bir ağın birçok bağımlı kaynağı olduğunda , karşılıklılık teoremi uygulanamaz.Bu durumda ‘d’ şıkkı doğru cevap olacaktır.

9) Hangi miktar voltmetre ile ölçülmelidir ?

a) Akım

b) Voltaj

c) Güç

d) Hız

Cevap : Voltmetre potansiyel farkı veya voltajı ölçmek için kullanılan yüksek dirençli bir cihazdır.Ölçüm için paralel bağlanması gerekmektedir.

10) Hangi miktar 1KWh’luk bir birimden oluşur ?

a) Enerji

b) Zaman

c) Güç

d) Yük

Cevap : 1 kWh , 1 saat boyunca 1kW(1000 watt) direnç ile kullanılan enerji miktarıdır.Enerji = Güç x Zaman

Bu durumda ‘Enerji’ doğru cevap olacaktır.

11) Aşağıdakilerden hangisinde birim yoktur ?

a) Geçirgenlik

b) Mıknatıs akısı

c) Manyetik duyarlılık

d) Dielektrik sabitesi

Cevap : Manyetik duyarlılık , bir malzemenin bir dış manyetik alan tarafından manyetize edilme derecesidir ki dolayısıyla SI sisteminde boyutsuzdur.’C’ şıkkı doğru cevap olmalıdır.

Formül = Xm = M / H (Burada Xm = Manyetik duyarlılık , M = manyetizasyon derecesi , H= Manyetik alan derecesidir.)

Elektronik dersleri

12) Aşağıdakilerden hangileri , SI birimi olan WATT’dan oluşur ?

a) Kuvvet

b) Yük

c) Akım

d) Güç

Cevap : SI güç birimi watt’dır ve İskoç mühendis James Watt tarafından keşfedilmiştir.Güç , elektrik enerjisinin tüketim oranıdır.Yani saniyedeki Joule eşdeğeridir.Bu durumda yanıt ‘güç’ olacaktır.

13) Kirchhoff’un akımlar yasası aşağıdaki prensiplerden hangisi ile çalışır ?

a) Yüklerin korunması kanunu

b) Enerjiin korunması kanunu

c) Her ikiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri ile

Cevap : Kirchhoff’un akımlar yasası , bir elektrik devresinde , bir düğüme giren toplam akımın düğümden ayrılan toplam akıma eşit olduğunu belirtir.Bu yüklerin korunumu yasası ilkesi üzerinde çalışmaktadır.Akım , yük oranıdır.Yani , bir düğüm üzerinde yük korunur.

14) Kirchhoff’un voltaj yasası aşağıdaki prensiplerden hangisi ile çalışır ?

a) Yüklerin korunması kanunu

b) Enerjiin korunması kanunu

c) Her ikiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri ile

Cevap : Kirchhoff’un voltaj yasası , bir döngüdeki gerilimlerin cebirsel toplamının sıfır olduğunu belirtir.Bu enerjinin korunumu ilkesi üzerinde çalışır.Voltaj potansiyeli olarak ve bu yasa , bir döngü boyunca toplam potansiyel kazanç ve toplam potansiyel kayıpların sıfır olduğunu belirtir.

soru cevaplarla elektrik elektronik öğren -2

15) Süper ağ analizi hangi durumda kullanılır ?

a) Akım kaynağı dalları iki ağ için ortaktır

b) İdeal voltaj kaynağı referanssız iki düğüm arasında bağlanmıştır.

c) Her ikiside

d) Hiçbiri

Cevap : İdeal veya bağımlı bir akım kaynağı iki kafes için ortak olduğunda , süper ağ analizi kullanılarak çözüm bulmak mümkündür.Süper ağ analizi , iki ağın ortak bir unsur olarak bir akım kaynağına sahip olduğu karmaşık bir devreyi veya ağı analiz etmek için ağ analizi kullanmak yerine daha iyi bir tekniktir.Süper örgü analiz tekniğinde , akım kaynağı süper ağın iç alanıdır.Bu sebeple, ağda mevcut olan her mevcut kaynak için bir tane ağ sayısını azaltabiliyoruz.Bu nedenle süper örgü analizi kullanmaktayız.Ki bu durumda cevap ‘A’ şıkkı olacaktır.

16) Süper düğüm tekniğini ne zaman kullanırız ?

a) Mevcut kaynak dalları iki ağ için ortaktır.

b) İdeal voltaj kaynağı , referans olmayan iki düğüm arasında bağlanır.

c) İdeal voltaj kaynağı , referans olmayan düğüm ve referans arasına bağlanır.

d) Yukarıdakilerin hepsi

Cevap : İdeal bir voltaj kaynağı  veya bağımlı bir voltaj kaynağı , iki referans düğüm arasına bağlandığında , çözüm analizi tekniği kullanılarak çözüm bulmak mümkün değildir.Ardından süpernode analiz tekniğini uygulamaktayız.Bu durumda doğru cevap ‘b’ şıkkı olacaktır.

17) RMS değeri aşağıdakilerden hangisine göre tanımlanır ?

a) Isıtma etkisi

b) Yük transferi

c) Akım

d) Voltaj

Cevap : RMS (Root mean square) değeri dalga formlarının ısınma etkisine göre tanımlanır.AC devrede ısı dağıtılan değeri DC devrelerinde dağıtılan ısı ile aynı olması , rms değeri olarak adlandırılır ve burada hem AC hemde DC devreleri eşit birer direnç değerlerine sahiptir.Cevabımız burada ‘A’ şıkkı olacaktır.

18) Aşağıdakilerden hangisi ortalama değer tanımıdır ?

a) Voltaj

b) Isıtma etkisi

c) Akm

d) Yük transferi

Cevap : Devredeki yük aktarımına göre ortalama değer tanımlanmaktadır.AC devredeki yük transferine eşit olan voltaj , AC devredeki yük aktarımına da eşittir.AC ve DC devreleri eşit bir direnç değerine sahip olduğu ve eşit zamanlarda çalıştırıldığı sürece , AC’nin ortalama değeri olarak adlandırılırlar.Bu durumda doğru yanıt ‘d’ seçeneği olacaktır.

19) Simetrik bir dalga formu için bir tam döngünün ortalama değeri nedir ?

a) 1

b) 1.11

c) 2.22

d) 0

Cevap : Simetrik dalga formu için , hem pozitif yarı çevrim hem de negatif yarı çevrim aynıdır.Bu sebeple ortalama değer bulunurken , bu iki yarım döngü iptal edilmektedir ve böylece simetrik dalga formu için ortalama değer sıfır olmaktadır.Gerçekte , 0’dan 2π’ye kadar olan bir tam döngü üzerinde entegrasyon sıfırdır.Bu sebeple yanıt ‘d’ şıkkı olacaktır.

20) Form faktörü , hangi durumda peak faktörüne eşittir ?

a) Kare dalga

b) Üçgen dalga

c) Testere dişi dalga

d) Yukarıdakilerden hepsi

Cevap : Alternatif bir akım dalga formunun form faktörü , rms değerinin ortalama değere oranıdır.Peak faktör , dalga formunun tepe genliği ,dalga formunun rms değerine bölünür.Kare dalga formu , form faktörü ve peak faktörü için aynıdır ve değeri birdir.Bu durumda yanıt ‘A’ şıkkı olacaktır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -2 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren  adlı serinin ikinci yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin üçüncü yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar

Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik | Elektronik Dersleri

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN -1

Merhabalar ; Soru cevaplarla elektrik elektronik öğren serisine başlıyoruz.Bu seride 20’şer adet soru ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.Umuyorum faydalı olacaktır.Elektrik Elektronik öğrenmek adına güzel bir adım olacağı düşüncesindeyim.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK

1)  Eğer 1 A akım bir devre üzerinden akarsa, devre içerisinde akan elektron sayısı kaçtır ?

a) 0.625 x 1019

b) 1.6 x 1019

c) 1.6 x 10-19

d) 0.625 x 10-19

Cevap : Bir elektronun yükü 1.6×10-19’dur.Eğer 1A akım akıyorsa , bir saniyede 1 coulombluk yük akıyor anlamına gelir.

1A = 1 / 1.6 x 10-19 = 0.625 x 1019 doğru cevaptır.

2 ) Bir iletkenin özdirenci neye bağlıdır ?

a) İletkenin alanına

b) İletkenin uzunluğuna

c) Materyalin çeşidine

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Özdirenç , birim hacimdeki bir malzemenin bir küpünün iki karşıt yüzü arasındaki direnç olarak tanımlanan , malzemenin bir özelliğidir.Bu nedenle özdirenç , bireysel olarakta bir malzemenin benzersiz , o materyale özel bir özelliğidir ve herhangi bir malzemenin boyutuna bağlı değildir.

Formül olarak ; p = m / (n x e2 x T)’dir.Burada p , dirençtir.m ve e , bir elektronun kütlesi ve yüküdür.T ise , relaxation time dediğimiz gevşeme süresidir.Tüm bunlar bir malzemenin özellikleridir ve uzunluk , kesit alanından bağımsızdır.Yani materyalin çeşidine bağlıdır diyebiliriz.

3 ) Çapı d ve uzunluğu I olan bir iletkenin direnci R Ω’dur.İletkenin yarıçapı yarıya inerse ve uzunluğu iki katına çıkarsa , direnç ne olur ?

a) R Ω

b) 2R Ω

c) 3R Ω

d) 8R Ω

Cevap : Direnç kanunu gereğince , iletkenin direnci , enine kesit alanı ile ters orantılıdır.Yani , iletkenin kesit alanının çapı ile ters orantılıdır.Yine direnç kanununa göre , iletkenin direnci iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır.

Formül = R = p x L / ((π x d2)/4)  , Ryeni = 2 x p x L / ((π x d2)/16) , Ryeni = 8R olacaktır.

4 ) 1 dakika içerisinde 10A akım taşıyan bir devreden ne kadarlık coulomb yükü geçer ?

a) 10

b) 60

c) 600

d) 1200

Cevap  : 1 A akım , saniyede 1 Coulomb yükünün akması anlamındadır.Bu 1 dakika ya da 60sn’de 10A akımın 10A x 60 = 600 coulomb olacağı anlamına gelmektedir.

5) 5V’luk bir kondansatör 0.1C’luk bir yük taşıyorsa , kapasitesi nedir ?

a) 0.02 F

b) 0.5 F

c) 0.05 F

d) 0.2 F

Cevap : Bir kapasitörün kapasitesi Q/V ile ifade edilir.Q kondansatörün yüküdür ve V ise kondansatörün voltajıdır.

Buradan ; C = Q/V = 0.1 / 5 = 0.02 C olacaktır.

6) Yüksek bir kapasitans değeri elde etmek için , dielektrik ortamın dielektrik sabitesi nasıl olmalıdır ?

a) Düşük

b) Sıfır

c) Yüksek

d) Tek

Cevap : Kapasitans ifadesi şu şekilde verilir  ; C = ԑxA/d

Burada , ԑ ortamın dielektrik sabitesi, geçirgenliğidir.Dolayısıyla , bir kapasitörün kapasitansının , dielektrik olarak kullanılan ortamın geçirgenliği ile doğru orantılı olduğu görülmektedir.Bu sebeple , yüksek bir kapasitans değeri elde etmek için , dielektrik ortamın geçirgenliğide yüksek olmalıdır.

7) Her biri 40µ olan dört kondansatör paralel olarak bağlanırsa, sistemin eşdeğer kapasitansı ne olur ?

a) 160 µF

b) 10 µF

c) 40 µF

d) 5 µF

Cevap : Bir kapasitörün empedansı , kapasitans değeri ile ters orantılıdır.Paralel bağlı devre elemanlarının eşdeğer empedansının karşılığı , her bir elemanın empedansının karşılıklı toplamıdır.

Ceq = C1 + C2 + C3 + C4 -> Ceq = 40 µF + 40 µF + 40 µF + 40 µF  = 160 µF  olacaktır.

8) Her biri 5 µF olan 5 kapasitör seri olarak bağlanmıştır.Sistemin eşdeğer kapasitansı ne olur ?

a) 5 µF

b) 25 µF

c) 10 µF

d) 1 µF

Cevap : Devre elemanlarının sayıları seri olarak bağlandığında , eşdeğer kombinasyonun empedansı serideki tüm elemanların empedans toplamıdır.Yine burada kapasitans empedans ile ters orantılıdır.Bu sebeple , kapasitörler seri olarak bağlandığında ;

1 / Ceq =  1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5 -> 1/Ceq = 1/5µF + 1/5µF + 1/5µF + 1/5µF + 1/5µF

Ceq = 1 µF

9) 1 F teorik olarak neye eşittir  ?

a) 1 Ohm dirence

b) 1V’un 1 C’a oranına

c) 1C’un 1V’a oranına

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : 1 Farad kapasitans , 1 Volt potansiyel fark uygulandığında , 1 Coulomb yükü depolamak için gerekli dielektrik ortamın kapasitesi olarak tanımlanır.Bu şekilde kapasitans , yükün gerilime oranı olarak ifade edilir.Formül = Q = CV.Yani , C şıkkı doğru yanıttır.

10) Direnç birimi ne ile ifade edilir ?

a) Ω

b) Ω-metre

c) Ω/metre

d) Ω/m2

Cevap : Direnç = R = pL/A => p = RA/L => (Ω x metre x metre)/metre = Ω-m doğru cevaptır.

11) İndüktördeki anlık güç ne ile orantılıdır ?

a) Anlık akım ve akım değişim oranının bir sonucu

b) Anlık akımın karesi

c) Akım değişim oranının karesi

d) İndüktörün sıcaklığı

Cevap : İndüktör boyunca anlık voltaj , indüktörün bir sonucu ve içerisindeki akım değişim hızı olarak ifade edilir.Güç , akım ve voltajın bir sonucudur.Bu sebeple, bir indüktördeki anlık güç , anlık akımın sonucu ile o andaki değişim hızı ile orantılıdır.

Formül = VL = L x di/dt = L x (anlık akım)

12) Bir indüktör üzerinde indüklenen voltaj nasıl ifade edilir ?

a) İndüktansı ve içerisinden akan akımın bir sonucudur.

b) İndüktansının o andaki akımına oranıdır.

c) Akımın indüktansına oranıdır.

d) İndüktansın bir sonucu ve aynı zamanda içerisindeki akım değişim oranıdır.

Cevap : İndüktördeki anlık voltaj , indüktansın bir sonucu ve aynı zamanda içerisinden akan herhangi bir akım değişikliğine izin vermediğinden akımın değişim hızı olarak ifade edilir.Bir indüktördeki indüklenen voltajın ifadesi ; VL = L x di/dt’dir.Cevap d şıkkıdır.

13) Dielektrik ortamın mutlak geçirgenliği nasıl ifade edilir ?

a) ԑ0

b) ԑr

c) ԑr/ ԑ0

d) ԑ ԑr

Cevap : Ortamın nispi geçirgenliği (ԑr) , ortamın gerçek geçirgenliğinin hava veya vakumun mutlak geçirgenliğine oranı olarak tanımlanır.Mutlak hava veya vakum geçirgenliği ԑolarak ifade edilir.Dolayısıyla , dielektrik ortamın mutlak geçirgenliği , ortamın nispi geçirgenliğinin ve hava veya vakumun mutlak geçirgenliğinin sonucu olarak ifade edilir.

Formül = ԑr = ԑ/ ԑ0 , ԑ= ԑ0 x ԑr

14) Manyetik akı birimi nedir ?

a) Newton

b) Amper

c) Weber

d) Tesla

Cevap : Manyetik akı birimi , ünlü bilim adamı Wilhelm Eduard Weber’in(1804-1897) adından gelmektedir.Manyetik akı da Maxwell adında bir başka birime sahiptir. 1 Maxwell = 10-8 Weber’dir.

soru cevaplarla elektrik elektronik öğren

15) Belirli bir ağdaki tüm elemanlar lineer ise ,süperpozisyon teoreminde tutulursa, uyarım ne olur ?

a) Yalnızca DC

b) Yalnızca AC

c) AC veya DC

d) Impulse(Dürtü)

Cevap : Süperpozisyon yöntemi , hem AC hem de DC olarak voltaj ya da akımları hesaplamak için kullanılabilir.Devre doğrusal ise , hem AC hemde DC uyarma için tutar.Ancak süperpozisyon teoremi , güç hesaplamaları için geçerli değildir.Yanıt bu durumda C şıkkı olacaktır.

16) Bir köprüde , dedektörün ve kaynağın konumları değişirse, köprü hala dengeli olarak kalacaktır.Bu durum hangi teorem ile açıklanabilir ?

a) Karşılıklılık Teoremi

b) Thevenin Teoremi

c) Norton Teoremi

d) Kompanzasyon Teoremi

Cevap : Uyarım ve cevapları değiştirdiğimiz halde uyarım cevabı sabit ise , karşılıklılık teoremi verilen örnek için doğru cevaptır.

17) Eğer P yıldız bağlı bir sistemin gücü ise bu durumda eşdeğer üçgen bağlı bir sistemin gücü ne olacaktır ?

a) P

b) 3P

c) P/3

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Yıldız ya da üçgen bağlantıda güçler aynı olacaktır.

Formül = Yıldız ya da üçgen için güç = √3 x VL x IL olacaktır.

18) Aşağıdakilerden hangileri aktif elemanlardır ?

a) Voltaj kaynağı

b) Akım kaynağı

c) İkiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Aktif elemanlar uzun süre ya da ideal olarak sonsuz zaman için enerjiyi bağımsız olarak sağlayabilmektedir.Hem voltaj hemde akım kaynağı aktif elemanlardır ve bir devrenin enerjisini değiştirebilirler.

19) Aşağıdakilerden hangileri pasif elemanlardır ?

a) Direnç

b) Ampul

c) İkiside

d) Yukarıdakilerden hiçbiri

Cevap : Eleman, enerjiyi bağımsız olarak sağlayamadığında , pasif eleman olarak adlandırılır.Hem direnç hemde ampul pasif elemanlardır ve bir devrenin enerji seviyesini yükseltemezler.

20) İdeal bir indüktördeki güç kaybı ne kadardır ?

a) Maksimum

b) Minimum

c) Sıfır

d) Sonsuz değer

Cevap : İdeal indüktörün iç direnci sıfırdır.Direnç olmadığı için herhangi bir güç kaybı da olmamalıdır.Saf indüktörün dirençli bir bileşeni yoktur ki bu nedenle aktif güç dağılımı sıfırdır.

SORU CEVAPLARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖĞREN SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Elektrik Elektronik Öğren -1 adlı serinin ilk yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Serinin ikinci yazısında görüşmek üzere.

İyi Çalışmalar