Skip to main content

Delta Sürücü Eğitimi -7 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ  -7

Delta sürücülerde dahili PLC modu nedir ? Delta sürücülerde parametre ayarları nasıl yapılır ? Delta sürücü eğitimi nedir ? Delta sürücüleri nasıl kontrol ederiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -7 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİM SERİSİ -7

Dahili PLC Modu (Internal PLC Mode) 1 :

Farklı zamanlarda farklı hızlara ihtiyaç duyarız ve genel olarak reçeteler(recipes) adını verdiğimiz reçeteleri kullanırız.

Daha önce 7 farklı multispeed fonksiyonuna sahip olduğumuzu belirtmiştik.Bunlar için dışarıdan herhangi bir kaynağa ihtiyaç yoktur.

Parametre 17’den itibaren hızlar için farklı frekans değerlerini atayalım.

Ardından Parametre 81 <-> parametre 87’e kadar ‘Time Duration of 1st Speed’ <-> ‘Time Duration of 7th Speed’ parametrelerini ayarlayalım.Bu ayarlar her bir adım da parametre 17’den itibaren atanan frekanslarda sürücünün ne kadar süre çalışmasını istediğimiz ayarlardır.

Parametre 78’de Plc Operation Mode parametresini bulacaksınız.

Bu parametre içerisinde ;

00 : Disable Plc operation (PLC işlemlerini etkisizleştir)

01 : Execute one program cycle (bir program döngüsü kadar çalıştır)

02 : Continuosly execute program cycles ( program döngüleri boyunca sürekli çalıştır)

03 : Execute one program cycle step by step (adım adım bir program döngüsü kadar çalıştır)

04 : Continously execute one program cycle step by step (bir program döngüsünde adım adım sürekli çalıştır)

Örnek vererek devam edelim  ;

01 olarak ayarlarsak ; tüm adımları yalnızca bir kez çalıştırmış olurz.

Yine burada sürücünün bir terminalini belirlemeli , atamalıyız.Örnek olarak M3’ü atayalım.

Parametre 40’a dönelim ve ’16. Run Plc Program’ seçeneğini seçelim.

Ardından M3 terminaline PLC’den çıkış verirsek adım adım atanan hız ve zamanlara göre çalışacaktır.Ardından 1 saykıl bittiğinde duracaktır sürücü.

Dahili PLC Modu 2 ve 3 : 

Plc operation modlarında 2 ve  3’ü seçersek sürücü nasıl çalışır ?

Sürücü eğer plc operation modunun 02 olarak seçilmesi durumunda 7 adımıda tamamlar ve tekrar baştan çalışır.

03 durumunda ise , adım hızında belirlediğimiz süre kadar çalışır ve ardından durur.Hemen ardından 2. adım çalışır ve belirlenen frekansta belirlenen süre kadar çalışır ve durur ve ardından 3. adıma geçer.Bu durumda step by step execution (adım adım çalıştırma) olarak adlandırılır.

PLC Operation Mode kısmında iken , nasıl motor yönünü değiştirebiliriz ?

Parametre 79’da PLC FWD/REV motion parametresini göreceksiniz.

Eğer 0 ise FWD(ileri) ve 1 ise REV(geri) olarak çalışır.

Eğer bir ileri , bir geri çalışsın istiyorsanız ; Örnek olarak :

Adım  0 ileri , 1 geri , 2 ileri , 3 geri gibi ..Bu durumda 0101010 = 64 , yani bitleri birleştirip desimal değere çevirip sürücüye bunu girmeliyiz.

Parametre 79 bu değeri girmemiz gereken parametredir.Ardından bu bitlere göre (1/0) sürücü hareketini gerçekleştirecektir.Çalışma durumuna göre , bitleri kendiniz ayarlayabilirsiniz.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -7 SONUÇ : 

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -7 adlı yazı ile karşınızdaydık.Delta sürücü eğitimlerine hızla devam ediyoruz.Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -5 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -5

Delta sürücülerde frekans kaynağı nasıl seçilir ? Delta sürücülerde parametre ayarları nasıl yapılır ? Delta sürücü eğitimi nedir ? Delta sürücüleri nasıl kontrol ederiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -5 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİM SERİSİ -5

Çoklu frekans kaynağı seçimini nasıl yapabiliriz ?

İkinci bir frekans için komut kaynakları yani bu işlem için ilgili kaynaklar ;

1.Keypad Yukarı/Aşağı butonu

2.AVI (0-10 V)

3.ACI (4-20 mA)

4.Keypad potansiyometre ile ..

Burada bizler örnek olarak 2 no’lu AVI seçeneğini ele alarak ilerleyelim.Parametre 142’de ‘second source of frequency command’ yani frekans komutu için ikinci kaynak adlı seçeneği göreceksiniz.

Parametre 142’yi 01 yaparak AVI yani 0-10V seçeneğini aktif edebiliriz.

Sürücü üzerinde bulunan girişlerden M4’ü ise ikinci frekans kaynağı olarak atayalım.Parametre 41’i -> MultiFunction Input Terminal kısmından 28 no’lu seçenek olan ‘second source for frequency command’ yani frekans komutu için ikinci kaynak olarak seçmeliyiz.

Y4 çıkışını Plc üzerinden atayarak ilerleyelim.Burada Y4 sembolik olarak herhangi bir plc çıkışıdır.

Artık iki adet frekans kaynağımız  bulunmaktadır.Yine daha önceki yazılarımızda verdiğimiz örneğe istinaden ilerlediğimiz için , burada Y1 çıkışıda diğer frekans ile çalışmaktadır.Normalde ilk frekans kaynağına atanan durum ile sürücü döner ve bu hız 30 Hz olsun.

Eğer biz burada Y4 çıkışını aktif edersek ki bu çıkış M4 girişini ‘High’ aktif edecektir.Burada gelen voltaj değerinin , yine örneğin 2.5V olduğunu düşünelim.Motor maksimum 10V’a eşit olan 50 Hz ise , gelen 2.5V’a göre 12,5 Hz ile dönmeye başlayacaktır.

Eğer tekrar Y4 çıkışını disaktif edersek yani çıkışı kesersek bu durumda ilk kaynakta var olan 30 Hz ile sürücü dönmeye devam edecektir.

Delta Sürücülerde Motorun Geri Dönmesini Nasıl İptal Edebiliriz ??

Eğer delta sürücülerde motorun geri dönmesini istemiyorsanız ,

Parametre 24 üzerinden ‘Reverse Operation Inhibition’ parametresini kullanabilirsiniz.

Burada Inhibit’i etkisizleştirmek olarak düşünebiliriz ki geri dönüş işlemlerini disaktif ediyoruz.

Parametre 24 , 00 olursa enable , etkinleştirilmiş olur ve 01 yaparak disable yani etkisizleştirebilirsiniz  bu işlemi.

 DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -5 SONUÇ  :

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -5 adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.Bu seri ile umuyorum delta sürücülere tam olarak hakim olabileceğiz.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -4 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -4

Delta sürücü parametreleri nedir ? Delta sürücü parametrelerini nasıl kontrol edebiliriz ? Delta sürücü parametreleri ile sürücü üzerinde neler yapabiliriz ? Delta sürücülerin farklı parametreleri nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -4 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ SERİSİ – 4

Kalkış / Duruş (Acc-Dec) Süresi Ayarlama :

Acc zamanı maksimum çıkış frekansına ulaşma zamanıdır.

Dec zamanı ise minimum çıkış frekansına ulaşma zamanıdır.

Acceleration (Acc : Kalkış) Süresi için ; Parametre 10 ya da Parametre 12’yi ayarlamalıyız.

Deceleration (Dec : Duruş) Süresi için ; Parametre 11 ya da Parametre 13’ü ayarlamalıyız.

Durma (Stop) Methodları :

1 : Ramp Stop : Rampalı durma : Dec time yani duruş zamanı  ile belirlenen ve o süre içinde gerçekleşen duruştur.

2 : Coast Stop : Varsayılan parametre ‘0’ olarak ayarlanmıştır.Parametre 02 coast stop’un ayarlandığı parametredir.

Parametre 02 varsayılan olarak 0’dır ve bu durumda Ramp Stop seçilmiştir.Eğer Parametre 02’yi -> ’01’ yaparsak Coast stop seçilmiş olacaktır.

Pekala nedir bu coast stop ?

Coast stop dediğimiz serbest duruştur.Sürücü hangi frekansta olursa olsun o andan itibaren yavaş yavaş boşta dönerek durur.

Aralarındaki farka bir bakacak olursak ;

Ramp stopta motor dec time yavaşlama zamanı kadar sürede durur ama coast stop(serbest duruş)’ta ise motor boşta döner ve kendi kendine durur.

Jog Mode Nedir ?

Jog mode sabit hızda  ve sürekli çalıştırmalarda kullanılır.

Örnek olarak  ; yüksek frekansta motorun aniden çalışmasını istemezsiniz.Daha yavaş başlayarak yüksek frekanslara çıkması sürücü ve sürücü ömrü için daha uygundur.Burada da jog , Acc, Dec zamanları vardır.

Parametre 16’da : Jog frekansı

Parametre 15’te ise : Accel/Decel zamanları bulunur.

Sürücü terminallerinden ; Örnek olarak – >  M3’ü ve plc out Y3’ü kullanalım.

Bu durumda ;

Parametre 40’a gidip Multifunction Input Terminal (M3) parametresine bakmalıyız.

Parametre 40’ta 09 numaralı seçenek -> Jog operation’dır.Bu durumda parametre 40 -> ’09’ olmalıdır.

Eğer plc’den  Y3 çıkışını aktif edersek , sürücü frekansı 6 Hz olacaktır ve motor 6 Hz ile dönmeye başlayacaktır.

6 Hz : Default , varsayılan değerdir ve bu değeri Parametre 16’dan değiştirebiliriz.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -4 SONUÇ : 

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -4 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir delta sürücü eğitimi oluyordur ya da en azından birtakım  bilgileri beraber öğrenebiliyoruzdur.

İyi Çalışmalar