Skip to main content

Delta Plc Öğren -11| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -11

Delta plcde kullanılan komutlar nedir ? VSPO Komutu nedir ? ICF Komutu nedir ? SCAL Komutu nedir ? SCLP Komutu nedir  ? ASDRW Komutu nedir ? Delta Plc Öğren -11 adlı  yazımızda bu komutları incelemeye çalışacağız.Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -11 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

Not : Delta Plc Örnekler için -> TIKLA

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -8

VSPO (Variable  Speed Pulse Output) Komutu :

Değişken hız pals çıkışı anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Çıkış hedef frekansı

S2 : Palsların hedef rakamı

S3 : Boşluk zamanı ve boşluk frekansı

D : Pals çıkış cihazı (Y0 , Y2)

S1 için maximum frekans 100kHz’dir.Bu komutun çalışması esnasında hedef frekansı düzenlenebilir.

S1 düzenlendiğinde , VSPO rampa aşağı ya da yukarı hedef frekansı , S3 içerisinde ki rampa boşluk zamanı ya da boşluk frekansına  göre ayarlanır.

S2 palsların hedef rakamı yalnızca bu komut ilk çalıştığında geçerlidir.

S2 komut çalışırken ayarlanamaz.S2 negatif değer alabilir fakat çıkış yönü D1220/D1221 ile ilişkilendirilmemişse.Plc bu durumda pozitif değer alabilir.Palsların hedef rakamı 0 olarak belirlendiğinde , Plc sürekli çıkış verecektir.

S3 ise 2 ardışık 16-Bit cihazla ilişkilendirilebilir.S3+0 boşluk frekansını depolar , s3+1 boşluk zamanını depolar.

Parametreler ise komutun çalışma esnasında ayarlanabilir.

S3+0 için set edilebilir aralık :  1Hz – 32767Hz  ve 1ms – 80ms.Eğer set değeri maximum seviyeyi aşarsa , Plc en düşük ya da en yüksek değeri kabul edecek ve uygulayacaktır.

D pals çıkış aygıtı yalnızca Y0 ve Y2’yi destekler.Eğer Y1 ve Y3 çıkış yönü için gerekli olursa , D1220 ve D1221 K1(Pals/Yön) olarak set edilmek zorundadır.

S3 içerisindeki parametreler yalnızca S1 değeri düzenlenirken düzenlenebilir.

Hedef frekans 0 olarak set edildiğinde , Plc S3 içerisindeki parametrelere göre duruşa geçecektir.

Çıkış kesildiğinde ise , Pause durum bayrakları aktif olacaktır.(Y0 : M1538 , Y2 : M1540)

Eğer hedef frekans değeri hala ‘0’dan farklı ise , pals çıkışı artırılarak hedef değerine ulaşacaktır ve pals işlemleri tamamlanana kadar çalışacaktır.

İlgili Bayraklar  :

M1029 : CH0 (Y0 , Y1) Pals çıkış çalışması tamamlandı

M1102 : CH1 (Y2 , Y3) Pals çıkış çalışması tamamlandı

M1078 : Y0 pals çıkışı durdu (ani)

M1104 : Y2 pals çıkışı durdu (ani)

M1305 : Yüksek hızda pals çıkış işlemlerinde Y1 Pals çıkış yönü geri

M1306 : Yüksek hızda pals çıkış işlemlerinde Y3 Pals çıkış yönü geri

M1538 : Y0’ın duruş statüsünü  içerir

Özel Data Register Açıklamaları :

D1030 : Y0 pals çıkışının anlık değerinin düşük word’ü

D1031 : Y0 pals çıkışının anlık değerinin yüksek word’ü

D1336 : Y2 pals çıkışının anlık değerinin düşük word’ü

D1337 : Y2 pals çıkışının anlık değerinin yüksek word’ü

D1220 : CH0 (Y0,Y1) için pals çıkış mod ayarları

D1221 : CH1 (Y2,Y3) için pals çıkış mod ayarları

Ücretsiz delta plc dersleri

ICF (Immediately Change Frequency ) Komutu :

Anlık frekans değişimi anlamına gelen bu komutun operandları ;

S1 : Değişecek hedef frekansı

S2 : Boşluk zamanı ve frekansı

D : Pals çıkış aygıtı (Y0 , Y2)

S1 için maximum frekans 100kHz’dir.ICF komutu çalıştığında , frekans değişimi rampa aşağı/yukarı işlemleri ile hemen çalışmaya başlar.

ICF komutu DVSPO ve DPLSY komutlarının ardından çalışmaya başlar.Bu komut DVSPO komutu ile beraber kullanıldığında ; DICF’nin  S1 , S2 , D operandları , DVSPO’nun S1, S2 , D operandları ile aynı aygıtta kullanılmalıdır.

Aynı şekilde DPLSY komutu ile kullanıldığında da operandlar aynı aygıta ilişkin olmalıdır.

Eğer ICF komutu DPLSY komutu ile kullanılırsa , S2 operandı geçersizdir.

ICF komutu DVSPO ile kullanıldığında , S2 fonksiyonunun parametre ayarları S3 için DVSPO komutu ile aynı olmalıdır.Burada bahsedilen ,rampa aşağı/yukarı için boşluk zamanı ve frekansı’dır.

D pals çıkış aygıtı yalnızca Y0 ve Y2’yi destekler.

Bu komut interrupt subroutines’ler adına daha iyi cevap zamanı ve çalışma sonuçlarını görmek adına önerilir.

SCAL (Proportional Calculation) Komutu :

Oransal hesaplama anlamına gelen bu komut için operandlar ;

S1 : Kaynak değer

S2 : Eğim (unit : 0.001)

S3 : Offset değeri

D : İşlem sonucu

Operandların aralıkları : S1,S2,S3 için : -32768 ile 32767 arasındadır.

SCAL komutu  değerleri ayarlama işlemleri adına oransal hesaplama yapar.

Bu komutun işlem denklemi : D = (S1 x S2) /1000 + S3

Eğim Denklemi : S2 = [ (maximum hedef değeri – minimum hedef değeri) /  (maximum kaynak değeri – minimum kaynak değeri )] x 1000

Offset denklemi : S3 = ( minimum hedef değeri – minimum kaynak değeri ) x S2 /1000

SCLP (Parameter Proportional Calculation) Komutu :

Parametre oransal hesaplama anlamına gelen bu komutun operandları  ;

S1 : Kaynak değeri

S2 : Parametreler

D : İşlem sonucu

Komut içinde set edilen parametreler için değer ayarlama adına oransal hesaplama yapan komuttur.

16-Bit işlemler adına : -32768 ile 32767

32-Bit işlemler adına : -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.

Komutun çalışma denklemi :

D = [(S1 – minimum kaynak değeri) x (maksimum hedef değeri – minimum hedef değeri) / (maksimum hedef değeri – minimum hedef değeri) + minimum hedef değeri]

Komutun işlem denklemi ;   y = kx + b ‘dir.

Burada ;

Y = Hedef değer (D)

K = Oran(Eğim) = (max. Hedef değer – min. Hedef değer) / (max. Kaynak değeri – min. Kaynak değeri)

X  = kaynak değeri (s1)

B = offset =( min. Hedef değer  – min kaynak değeri ) x oran

ASDRW (ASDA SERVO DRIVE R/W) KOMUTU :

ASDA Servo Sürücü Okuma/Yazma anlamına gelen bu komutun operandları ;

S1 : Servo sürücünün adresi (K0 – K254)

S2 : Fonksiyon kodu

S : Okunacak / Yazılacak data adresi

ASDRW komutu işlemlerini COM2(RS-485) ve COM3 (RS-485) destekler.

S1 : Servo sürücü için istasyon numarasıdır.(Aralık : K0 – K254)

K0 burada yayım işlemlerini içerir.

Fonksiyon Kodları : (Sadece A / AB / B tipte ASDA’lar için geçerlidir.)

K0(H0) : Durum Monitörü : P0-04 / P0-08 : 0004H – 0008H : S+0 – S+4

K1(H1) : Blok Data Okuma Register’ı : P0-09 / P0-16 : 0009H-0010H : S+0 –S+7

K2(H2) : Blok Data Yazma Register’ı : P0-09 / P0-16 : 0009H-0010H : S+0 – S+7

K3(H3) : Jog işlemleri : P4-05 : 0405H : S (Aralık : 1-3000,4999,4998,5000)

K4(H4) : Servo On/Off Durumu : P2-30 : 021EH : S = K1(On) , Diğerleri = Off

K5(H5) : Hız Komutları (3 Set) : P1-09 / P1 – 11 : 0109H-010BH : S+0 – S+2 ; Aralık:-5000/+5000

K6(H6) : Tork Komutu (3 Set) : P1-12/P1-14 : 010CH – 010EH : S+0 –S +2 ; Aralık : -300/+300

K16(H10) : Durum Monitörü (Okuma) : P0-09/P0-13 : 0012H – 001BH : S+0 – S+9

K17(H11) : Durum Monitörü Seçimi (Yazma) : P0-17 / P0-21 : 0022H – 002BH : S+0 – S+9

K18 (H12) : Haritalama Parametresi (Yazma) : P0-25 / P0-32 : 0032H – 0041H : S+0 – S+15

K19(H13) : Jog işlemleri : P4-05 : 040AH : S (Aralık) : 1-5000 , 4999 , 4998 ,0

K20 (H14) : Yardımcı fonksiyonlar (Servo On/Off) :  P2-30 : 023CH : S = K1(On) , S+5 : -6000/+6000

K21(H15) : Hız Komutları (3 Set) : P1-09 /P1-11 : 0112H /0117H : S+0 – S+5 (Aralık) : -6000/+6000

K22 (H16) : Tork Komutları (3 Set) : P1-12 / P1-14 : 0118H – 011DH : S+0 – S+5 (Aralık) : -300/+300

K23 (H17) : Blok Data Okuma/Yazma Register (Haritalama Parametresi için) :  P0-35 / P0-42 : 0046H- 0055H : S+0 – S+15

Bağlantılı Bayrak ve Özel Data Registerları (COM2/COM3 ) için :

Haberleşme Ayarları Bekleniyor : M1120 (COM2)  / M1136 (COM3)

ASCII/RTU Mod Seçimi : M1143 (COM2)  / M1320 (COM3)

Haberleşme Protokolü :  D1120 (COM2)  / D1109 (COM3)

Plc Haberleşme Adresi : D1121 (COM2)  / D1255 (COM3)

İstek Bekleniyor : M1122 (COM2) / M1316 (COM3)

Haberleşme Zamanaşımı Ayarları (ms) : D1129 (COM2)  / D1252 (COM3)

Data Alımı Tamamlandı : M1127 (COM2)  / M1318 (COM3)

Data Alım Hatası : M1319 (COM3)

Haberleşme Hata Kodu : D1253 (COM3)

Haberleşme Zaman aşımı (ms) : M1129 (COM2)

COM2(RS-485) MODRD/MODRW Parametre Hatası : M1140 (COM2)

MODRD/MODRW/MODWR Parametre Hatası : M1141 (COM2). Kod D1130’da saklanır

COM2(RS-485) Hata Kodu (Modbus Haberleşme’den Dönen) : D1130 (COM2)

DELTA PLC ÖĞREN -11 SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -11 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı daha olmuştur.

İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -6| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -6

Delta Plc Öğren Serisi nedir ?.Delta Plc komut çeşitleri nelerdir ?.Delta Plc’de komutlar nasıl yazılmaktadır ?.Delta Plc ile ne tür uygulamalar yapabiliriz ?.Bu ve benzeri sorularınıza cevap niteliğinde olan Delta Plc öğren serisine devam ediyoruz.

Delta Plc komutlar başlığı altında sizlere ilgili komutları kısa ve herkesin anlayabileceği bir dilde ifade etmeye gayret ediyoruz.Delta Plc ile özellikle otomasyona dair herşeyi ve hayal gücünüze bağlı olarak elektronik alanda birçok uygulamayı yapabilirsiniz.

Not : Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Dökümanları ve e-kitaplarını

Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Örnekleri İndirebilirsiniz.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -3

CNT (16-Bit Counter) Komutu :

Bu komut 16-bit sayıcı komutudur.İçeriğinde kullanılan S1 (16-Bit Sayıcı Numarası[C0-C199] ) ve S2 (Set değeri [K0 , K32.767 –D0,D9.999]) anlamlarına gelir.

CNT komutu çalıştırıldığında sayıcı saymaya başlar.Toplam sayılan değer set değerine ulaştığında ise bağlantılı Normalde Açık/Normalde Kapalı kontaklar devreye girer ve çıkarlar.

Kullanıcılar bu sayıcıyı tekrar kullanmak istediklerinde RST (Reset) komutunu kullanmalıdırlar.

Ör : |CNT|C20|K100|

DCNT (32-Bit Counter) Komutu :

CNT komutu ile çalışma mantığı aynı olup S1 (C200-C254) sayıcıları ve S2 (K-2.147.483.648—K+2.147.483.648 / D0 – D9.999) aralığında kullanılır.

Bu komut C200 den C204 dahil sayıcılar için kullanılır.DCNT komutu çalıştırıldığında M1200-M1231 flaglarına göre aşağı/yukarı sayıcı olan C200-C231 sayıcılarının şimdiki değerine bir eklenir ya da bir çıkarılır.

DCNT komutu durdurulduğunda o ana kadar saydığı datalar silinmez.Kullanıcılar bu datayı  RST (Reset) komutunu kullanarak gerçekleştirebilirler.

Ör : |DCNT|C254|K1000|

INV (Inverse Operation) Komutu :

Bu komut önüne geldiği komutlara gelen bilgiyi tersine çevirerek iletir.On geldiğinde ‘off’ yapar ve off geldiğinde ‘on’ yapar.

Delta plc öğren serisi

MODRD (Read Modbus Data) Komutu :

Modrd komutunu Com2 (RS-485) bağlantısı destekler.Bu komut Modbus üzerinden ASCII ya da RTU haberleşme seçimi üzerinden kullanılır.

Bu komutta kullanılan S1 (Aygıt Adresi ) S2 (Data Adresi) ve  N (Data Uzunluğu) olarak kullanılır.

Delta VFD Serisi sürücülerin (VFD-A) serileri hariç hepsi Modbus’u destekler.

Eğer S2 uygun olmayan bir adres ise cihaz hataya geçecektir ve hata kodu D1130 içerisine gönderilecektir.Aynı zamanda M1141 yardımcı rölesi de ‘On’ olacaktır.

Feedback datası D1070 – D1085 içerisinde depolanır ve data alımı tamamlandıktan sonra Plc işlemleri otomatik olarak kontrol eder.Eğer bir hata varsa M1140 ‘On’ olur.

Bu komutun kullanımında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir ancak aynı Com Port üzerinden sadece bir kez çalıştırılabilir.LDP , ANDP , ORP , LDF , ANDF, ORF MODRD komutu ile kullanılamaz.

MODWR (Write Modbus Data ) Komutu :

Modwr komutunu Com2 (RS-485) bağlantısı destekler.Bu komut Modbus üzerinden ASCII ya da RTU haberleşme seçimi üzerinden kullanılır.

Bu komutta kullanılan S1 (Aygıt Adresi ) S2 (Data Adresi) ve  N (Yazılacak Data Uzunluğu) olarak kullanılır.

Delta VFD Serisi sürücülerin (VFD-A) serileri hariç hepsi Modbus’u destekler.

Eğer S2 uygun olmayan bir adres ise cihaz hataya geçecektir ve hata kodu D1130 içerisine gönderilecektir.Aynı zamanda M1141 yardımcı rölesi de ‘On’ olacaktır.

Feedback datası D1070 – D1085 içerisinde depolanır ve data alımı tamamlandıktan sonra Plc işlemleri otomatik olarak kontrol eder.Eğer bir hata varsa M1140 ‘On’ olur.

Bu komutun kullanımında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir ancak aynı Com Port üzerinden sadece bir kez çalıştırılabilir.LDP , ANDP , ORP , LDF , ANDF, ORF MODRD komutu ile kullanılamaz.

ECMP (Floating Point Compare) Komutu :

ECMP komutu ondalıklı sayı karşılaştırmalarında kullanılır.

S1 (1. Karşılaştırma değeri ) S2 (2. Karşılaştırma değeri) ve D (Karşılaştırma Sonucu) olarak kullanılır.

S1 datası S2 ile karşılaştırılır ve sonuç ( < , = , > ) işlemleri kullanılarak gerçekleştirilir.Eğer işlenenler S1 ve ya S2 sürekli olan K ya da H olarak belirtilirse , integer değer otomatik olarak binary ondalıklı sayıya karşılaştırma için çevrilir.

ÖR : |DECMP|D0|D100|M10|

MOVR (Move Floating Point Data) Komutu :

Ondalıklı sayı datasını taşıma işlemi için kullanılır.Burada S1 (Ana cihaz) ve D(Hedef cihaz) olarak belirlenmiştir.Burada S yani ondalıklı sayı değeri direk olarak taşınır.

ÖR : |DMOVR|F1.200E+0|D10|  (*F1.200E+0 = F1.2 girişidir.Bilimsel gösterimi bu şekildedir. )

RAD (Derece -> Radyan) Komutu :

Bu komut dereceyi radyan cinsine çevirmek için kullanılır.S (Ana cihaz [Derece]) olup D (çevrim sonucu [radyan]) olarak kullanılır.

Burada kullanılacak olan formül ise ; Radyan = Derece x (π /180)

Burada kullanılan Bayraklar ise ; M1020 Zero Bayrağı – M1021 Borç Bayrağı – M1022 Elde Bayrağı

DEG (Radyan -> Derece) Komutu :

Bu komut radyanı derece cinsine çevirmek için kullanılır.S (Ana cihaz [radyan]) olup D (çevrim sonucu [derece]) olarak kullanılır.

Burada kullanılacak olan formül ise ; Derece = Radyan x (180/ π)

Burada kullanılan Bayraklar ise ; M1020 Zero Bayrağı – M1021 Borç Bayrağı – M1022 Elde Bayrağı

SIN (Sinüs ) Komutu :

Bu komut bir diğer matematiksel bir işlem olan Sinüsünü bulma adına kullanılır.S (Ana cihaz 0<S<360) ve D (İşlem Sonucu) olarak kullanılır.

S içerisindeki değer Radyan ya da Derece olarak M1018 bayrağı tarafından set edilmelidir.

M1018 : Off -> Radyan Modu

M1018: On ->  Derece Modu

COS (Kosinüs ) Komutu :

 Bu komut bir diğer matematiksel bir işlem olan Kosinüsü bulma adına kullanılır.S (Ana cihaz 0<S<360) ve D (İşlem Sonucu) olarak kullanılır.

S içerisindeki değer Radyan ya da Derece olarak M1018 bayrağı tarafından set edilmelidir.

M1018 : Off -> Radyan Modu

M1018: On ->  Derece Modu

DELTA PLC ÖĞREN -6 Sonuç :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -6 adlı içeriğimizi tamamlamış bulunmaktayız.Delta Plc öğrenmek isteyenler adına rehber niteliğinde bir kılavuz olması adına yayımladığımız bu içerikleri en kısa sürede tamamlamak niyetindeyiz.

İyi çalışmalar.