Skip to main content

Delta Plc DVP04AD ve DVP06AD Kullanımı ve Ayarları

DVP04AD ve DVP06AD KONTROL REGISTERLARI İNCELEME

Delta Plc DVP04AD ve DVP06 için kontrol registerları nedir ? Kontrol registerlarının anlamları nedir ? Kontrol registerlarının açıklamaları nedir ? Bugünki yazımızda Delta Plc’e dair kontrol registerlarını inceleme ve açıklama yapmak üzere bir yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

Bu yazı dizisi ile delta plc ile ilgili analog ve dijital işlemler yapmayı anlamak ve kolaylaştırmak istiyorum.

Başlayalım.

DVP04AD & DVP06AD KONTROL REGISTERLARI

DVP04AD -06AD İçin Kontrol Registerları  :

CR#0 : Model İsmi

DVP04AD-S Model Kodu = H’0088

DVP04AD-H Model Kodu = H’0400

DVP04AD-H2 Model Kodu = H’6400

DVP06AD-S Model Kodu = H’00C8

Burada program içerisinde eğer genişleme modülü varsa model  isimlerini okuyabilir , görebilirsiniz.

CR#1 : Giriş Mod Ayarları

Analog giriş modülü içerisindeki kanalların çalışma modudur.Burada ayrı ayrı her bir kanal için 4 farklı mod seçimi yapılabilir.Varsayılan ayar : H’000

04AD için :

CH1’i mod 0 olarak seçersek (b2-b0  = 000 ) olmalı.CH2 mod 1 için (b5-b3 = 001 ) olmalı.CH3 mod 2 olarak (b8-b6 = 010) olmalı.CH4 mod 3 için (b11-b9 = 011 ) olmalı.CR#1 H’0688 olarak set edilmelidir.En yüksek bitler (b12-b15) kullanılmaz.

06AD için :

CH1’i mod 0 olarak seçersek (b1-b0  = 00 ) olmalı.CH2 mod 1 için (b3-b2 = 01 ) olmalı.CH3 mod 2 olarak (b5-b4 = 10) olmalı.CH4 mod 3 için (b7-b6 = 11 ) olmalı.CH5 mod 0 olarak (b9-b8 = 00) ve CH6 mod 0 olarak (b11-b10 = 00) olmalıdır.CR#1 H’00E4 olarak set edilmelidir.En yüksek bitler (b12-b15) kullanılmaz.

CR#2,3,4,5 : Ortalama Kanal Zamanı

CH1-CH4 için sinyallerin ortalama zamanlarını ayarlar.Ortalama zaman ayarları CR#2-CR#5 için yalnızca bir sefer yazılmalıdır.

04AD için :

04AD-S için kurulum aralığı : K1-K4096 , Varsayılan : K10

04AD-H için kurulum aralığı : K1-K20 , Varsayılan : K10

06AD için :

06AD-S için kurulum aralığı : K1-K20 , Varsayılan : K10

Fabrika Ayarları CR#2 –CR#4 için ; H’0A0A

CR#2 (b7-b0) CH1 için ortalama zamandır.CR#2 (b15-b8) CH2 için ortalama zamandır.

CR#3 (b7-b0) CH3 için ortalama zamandır.CR#4 (b15-b8) CH4 için ortalama zamandır.

CR#4 (b7-b0) CH5 için ortalama zamandır.CR#4 (b15-b8) için ortalama zamandır.

CR#6,7,8,9,10,11 : CH1-CH6 için Ortalama Giriş Değerleri

CH1-CH6 arası sinyallerin ortalaması , CR#2-CR#5  içerisindeki ayarlardan gelir.Örnek olarak , eğer CR#2-CR#5 ayarları 10 ise , CR#6-CR#11 içeriği , CH1-CH6 arası son 10 sinyalin ortalaması olacaktır.

Delta plc dvp06ad ayarları ve kullanımı

CR#12,13,14,15,16,17 : CH1-CH6 için Giriş Değeri

CH1-CH6 için şimdiki giriş değeridir.

CR#18,19,20,21,22,23  :CH1-CH6 için Ayarlanmış Ofset Değeri

CH1-CH6 ayarlı ofset değeri , analog sinyal dijital değer 0’a dönüştürüldüğünde ki analog giriş voltaj ya da akımını ifade eder.

Ayarlanabilir voltaj aralığı : -5V ila +5V arası (-4000Lsb /+4000Lsb)

Ayarlanabilir akım aralığı : -20mA ila +20mA arası (-4000Lsb / +4000Lsb)

Varsayılan ayarlar : K0 , Birim = Lsb

CR#24,25,26,27,28,29 : CH1-CH6 Ayarlanabilir Kazanç Değeri

CH1-CH6 için ayarlanabilir kazanç değeri ; analog sinyalin dijital değer 4000’e dönüştürüldüğündeki analog giriş voltaj ya akımın ifadesidir.

Ayarlanabilir  voltaj aralığı : -4V / +20V (-3,200Lsb/+16000Lsb)

Ayarlanabilir akım voltajı : -16mA/+52mA (-3200Lsb / +10400Lsb)

Kazanç Değeri-Ofset Değeri = +800Lsb/+12000Lsb(voltaj) ya da +800Lsb/+6400Lsb(akım).Kazanç-Ofset değeri küçük olduğunda , giriş sinyalinin çözünürlüğü daha iyi olacaktır ve dijital değer daha güzel olacaktır.Kazanç-Ofset değeri büyük olduğunda , giriş sinyali çözünürlüğü daha bozuk olacaktı ve dijital değer değişimleri çok daha küçük olacaktır.

CR#30 : Hataları Depolamak için Data Registerlar

Burada CR#30 : Hata durum değerini bize verir.

Anormal Güç Kaynağı : K1 (H’1)

Yanlış Mod Seçimi : K4 (H’4)

Ofset /Kazanç Hatası : K8(H’8)

Donanım Hatası : K16 (H’10)

Anormal Dijital Aralık : K32 (H’20)

Yanlış Ortamala Zaman Ayarları : K64 (H’40)

Komut Hatası : K128 (H’80)

Örnek : Voltaj modunda iken , Anormal dijital aralığı (k32) meydana gelirse ; dijital dönüşüm -8000’den düşük ya da +8000’den yüksektir ya da akım modunda dijital dönüşüm -4000’den düşük yada +4000’den büyüktür.

CR#31 : RS-485 Haberleşme Adres Ayarları :

RS-485 Haberleşme adresi ayarları ; Aralık : 01-255 , Varsayılan : K1

Bu ayarlar yalnızca RS-485 haberleşmesi için geçerlidir ve PLC MPU’a bağlandığında geçersiz olacaktır.

CR#32 Haberleşme Hızı (Baud Rate) Ayarları :

RS-485 haberleşme hızı ayarları , 4800,9600,19200,38400,57600 ve 115200 bps’dir.(bps = bits per second) , Varsayılan : H’0002

Burada ; b0 = 1 ise 4800 bps , b1=1 ise 9600 bps , b2=1 ise 19200bps , b3=1 ise 38400bps , b4=1 ise 57600bps , b5=1 ise 115200bps’dir.b6-b13 kullanımda deildir.b14 = Yalnızca RTU modda iken CRC Checksum için yüksek/düşük bit değişimidir.

B15 ise ; ASCII/RTU mod arasında ki değişimdir.  0 = ASCII (varsayılan) , 1 = RTU moddur.ASCII data formatı ; 7-Bit , Even , 1 stop bit (7,E,1)dir.

RTU data formatı ise ; 8-bit,Even,1 stop bit (8,E,1)’dir.Bu ayarlar yalnızca RS-485 haberleşmesi için geçerlidir ve PLC MPU’ya bağlanıldığında geçersizdir.

CR#33 : Varsayılan Ayarlara Dönme / Ofset-Kazanç Ayarlama

Dahili bazı fonksiyonların(Ofset/Kazanç ayarı) yetkilendirilmesi için  kullanılmaktadır.Güç kesilmeden önce harici hafızaya mühürlü fonksiyonlar çıkış ayarı olarak depolanacaktır.

04AD için ;

Varsayılan ayar : H’0000.CH1’in ayarlarını almak için örnek :

B0 =0 olduğunda , kullanıcı CH1’in CR#18 (ofset) ve CR#24(Kazanç) ayarının yapılmasını aktif eder.B0=1 olduğunda , kullanıcı bu ayarlara izin vermez.

B1 ofset/kazanç  ayar registerlarının mühürlü olup olmadığını ifade eder.B1=0 Ofset/Kazanç ayar registerları mühürlü , b1=1 ofset/kazanç ayar registerları mühürsüz anlamındadır.Bu fonksiyon yalnızca RS-485 haberleşmesinde geçerlidir.

B2=1 olduğunda ise ; tüm ayarlar CR#31 ve CR#32 harici fabrika ayarlarına döner.

06AD için ;

Varsayılan ayar : H’0FFF , CH1 için ayarları alma örneği  ;

B0 = giriş değeri için üst/alt sınır alarm anahtarıdır.0=aktif değil , 1 = aktif (varsayılan)

B1 = ofset/kazanç ayar yetkilendirmesidir.0= yasak , 1 = izin verildi (varsayılan)

B12-b15 =1 olduğunda , CH1-CH6 arası tüm ayarlar  CR#31 ve CR#32 harici varsayılan değerlere dönecektir.B12-B15 , kurulum tamamlandığında otomatik olarak 0 olacaktır.

CR#34 : Sürüm versiyonu

Kontrol registerı 34 ise , şimdiki sürüm versiyonunu hex olarak gösterecektir.Örnek olarak V1.00 H0100 olarak gösterilecektir.

DVP04AD ve DVP06AD KONTROL REGISTERLARI İNCELEME SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc DVP04AD ve DVP06AD ile ilgili kontrol registerları ve açıklamalarını sizlerle paylaştık.Burada bulunan açıklamalar ve kodlar örnek ve sistemi anlamak adına verilmiş birer kod parçacıklarıdır.Sizler burada farklı işlemler yapmak isteyebilirsiniz.

Umuyorum faydalı olacaktır.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Örnekler | Delta Plc Programlama Dersleri

DELTA PLC ÖRNEKLER -1

Delta Plc’de Programlama nasıl yapılır ?.WPLSoft programı kullanımı nasıldır ?.Program yazmak için nasıl bir yol izlenmelidir?.Plc programlamak hakkında birçok detayı ve komutu beraber inceleyeceğimiz yazı dizisine başlıyoruz.Ve böylece bugün Delta Plc Örnekler adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

Delta plc örneklerine başlamadan hemen önce ifade etmek isterim ki , kumanda devreleri mantığı ile plc içerisinde kullanılan ladder mantığı hemen hemen aynı olduğundan , temel elektronik bilgilerinizi güncel ve iyi bir seviyede tutmanız plc programlamak adına sizlere fayda sağlayacaktır.

Çünkü otomasyon denildiğinde plc programı yazmanın ötesinde HMI , elektrik şeması , ürün seçimleri , endüstriyel haberleşmeler vb. birden fazla alanı kapsayan ve her birisi de kendi içerisinde farklılıklara sahip birçok alan bulunmaktadır.

Yaklaşık 130’dan fazla örnek olan ve güncel tutulan örnekler sayfasına şu linkten ulaşabilirsiniz -> TIKLA

DELTA PLC ÖRNEK PROGRAM -1

Not ; bu programı örnekler sayfası içerisinde bulabilirsiniz .. Saygılarımla

Bir konveyör hattı düşünelim.Bu hat üzerinde şişeler dik olarak ilerlemektedir ve paketlenmektedir.Burada devrilen şişe olursa , sistem onu ayırmaktadır.Görevimiz devrilen şişeleri farkedip onu konveyör hattının dışına itmektir.

Burada resimde de görüldüğü üzere iki adet kontak ve bir adet çıkış kullanılmıştır.Şişelerin dik ya da devrik olması durumuna yorum getirdiğimizde ihtiyacımız olan şeyin iki adet kontak yani sensör olduğu görülmektedir.

delta plc örnekler ve örnek programlar

Eğer her iki sensörden alınan bilgi ‘on’ ise sistem çıkış vermeyecektir ve tüm şişeleri dik olarak algılayacaktır.Eğer X1 sensörü  ‘off’ ise sistem çıkış verecektir ve devrik şişeyi algılayarak onu konveyör hattının dışına itecektir.

WPLSoft Programında programın ladder diyagram üzerinde çizilmiş haline beraber bakalım ;

PLC ÖRNEKLER SONUÇ :

Delta Plc’ye dair örnekler yazı dizimizin ilk paylaşımını hazırlamış bulunmaktayız.Bu şekilde birçok örnekle beraber bakış açımızı geliştirip , beraber öğrenmeyi amaçladığımız bu yazı dizilerinde aradığınız birçok bilgiye ulaşmanız dileğiyle.İyi çalışmalar.