Skip to main content

Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması | Delta Plc Eğitimi

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI ve AÇIKLAMALARI

Delta plc’de analog çıkış nasıl yapılır ? Analog çıkış nedir ? Delta plc’de analog çıkış uygulamalarının temeli nedir ? Delta plc uygulamaları nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız bu yazımızda Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması ve Açıklamaları adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI

Açıklama : 0mA-20mA dönüştüren bir cihazınızın olduğunu varsayalım ve analog olarak bunu kullanmak istiyorsunuz.

Giriş terminalinizden de 0mA-20mA giriş alıyorsunuz.

Aygıtlar :

D0 : CH1’den akım çıkış registerı olsun

D40 : CH1’de bulunan çıkış akımına bağlı çevrilen dijital değer registerı olsun.

Bağlantı :

DVP04DA cihazını kullandığınızı varsayalım.

AC motor sürücüsünden , skala valfi vb. dönüştürücülerden gelen analog bilgi için kabloları cihazın CH1 (I+ ve COM) ucuna bağlayınız.

Program açıklaması :

Plc stop durumundan run’a geçtiğinde , CH1’i akım çıkış modu olan mod3’e ayarlamalıyız.

DVP04AD için akım modunda değer aralığı 0-20mA , K0-K4000’e eşittir.D0 akım çıkış değeridir ve 1/2000 değeri anlık akım çıkış dijital değeridir.

1/2000 ne anlama gelir.Burada 20mA=4000 ise , 20/4000= 1/2000 e eşittir.Yani biz her bir dijital değerin ne kadar akım’a denk geldiğini burada buluyoruz.

Ardından D0 ile 200’ü çarpalım ve bunu D40 data registerında tutalım ki çıkış akımını buradan ayarlayabilelim.

Program Örneği :

Ladder Diyagram

—|M1002|—–| TOP|K0|K1|H3|K1|  (Mod 3 olarak set edildi.Akım çıkış modu)

—|M1000|—–|MUL|D0|K200|D40|    (CH1’deki çıkış akım değeri D0’dadır)

—|M1000|—–|TO|K0|K6|D40|K1|   (D40 CH1’de ki çıkış akım dijital değerine bağlıdır)

—|END|

delta plc öğren

WPLSoft İçerisinde Nasıl Modülü Ayarlarız ?

WPLSoft içerisinde modül sihirbazını açın.Toolbar içerisinde üçadet birbirine bağlı dikdörtgen simgesini göreceksiniz.

Burada ‘Auxiliary Design of Extension Module’ penceresini göreceksiniz.Bu pencere ek modüllerin dizayn edildiği penceredir.No yazan kısımda 0’a tıklayın ve yandan ‘DVP04DA Analog Output Module’ü seçin.

Artık Plc’e bildiriyoruz ve diyoruz ki ben bir adet modül ekledim ve adı da şu.

Ardından da Setup’a tıklayın.

Ardından CR numaraları olan ve 0’dan 34’e kadar uzayan bir liste göreceksiniz.

Adım1 : #1 Set Up Output Mode’u seçin

Adım2 : Burada TO komutu çalışması için ‘Write Register’ı’ kontrol edin.Koşulu ‘LD M1002’ olarak set edin.

Adım3 : CH1’i ‘Akım çıkış modu 0mA-20mA’ olarak set edin.

Adım 4: Preview butonuna tıklayın ve program kodlarının doğru olarak eklenip eklenmediğini kontrol ediniz.

Adım5 : Instruction List i.erisinden komut kodlarının görmek için ‘Add to List’e tıklayınız.

Ardından CR#1 için kurulum tamamlanmış olacaktır.

CR#6 için ayarlar CR#1 kurulumu ile aynıdır.

Adım 1 : #6 CH1 çıkış değerini seçiniz (CH1 Output Value)

Adım 2 : TO komutu için ‘Write Register’ komutunu kontrol ediniz.Komutu LD M1000 olarak set ediniz.

Adım 3 : Değeri 4000 olarak set ediniz.

Adım 4 : Ardından ‘preview’ görüntüle butonu ile kodların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Adım 5 : Ardından Instruction list üzerinde bulunan kodları ‘add to list’ diyerek kodları ekleyiniz.Ve böylece CR#6 kurulumu tamamlamış olursunuz.

NOT : Eğer gerekirse , Instruction List üzerinde oluşturulan kodları düzenleyebilir ya da yeni kodlar ekleyebilirsiniz.Örnek olarak eğer CR#6 çıkış değerini düzenlemek istiyorsanız , düzenlemek istediğiniz alana Instruction List üzerinde gelin ve K4000’i D0 içerisinde düzenleyin.Ardından da Replace deyip ayarlamaları kaydedin.

Yine burada belirtildiği gibi CR parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Tüm kurulum işlemlerinizi tamamlamanızın ardından Ok diyerek tekrar ‘Auxiliary Design of Extension Module’ ekranına dönebilir ve ek olarak modül varsa onları ekleyip tekrar devam edebilirsiniz.

Tüm tamamlamaların ardından yukarıdaki verdiğim örnek kodların aynısını ekranda göreceksiniz.

Diğer kontrol gerekli programları eklemek için ise , direk olarak ladder üzerinde değişim , düzenleme işlemide yapabilirsiniz.

Burası size kalmıştır.

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI ve AÇIKLAMALARI SONUÇ :

Bugün Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması ve Açıklamaları adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Delta plc ile ilgili örneklere ve açıklamalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Öğren -10| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -10

Delta plcde kullanılan komutlar nedir ? PPMA komutu nedir ? CIMR Komutu Nedir ? CIMA Komutu Nedir? CLLM Komutu Nedir ?.Delta Plc Öğren serisine komutları açıklayarak devam ediyoruz.Bugünki yazımıza Delta Plc Öğren Serisi -10 yazısı ile devam ediyoruz.

Başlayalım.

Not : Delta Plc Örnekler için -> TIKLA

DELTA PLC KOMUTLAR -7

PPMA(2-Axis Absolute Point to Point Motion) Komutu :

PPMA Komutu 2 eksenli mutlak nokta hareket işlemleri için kullanılır.Kullanılan operandlar ;

S1 : X ekseni üzerindeki  pals çıkış adedi

S2 : Y ekseni üzerindeki pals çıkış adedi

S : Çıkış frekansının maksimum çıkış noktası

D : Pals çıkış cihazı

ES2 ve EX2 modelleri için yalnızca Versiyon 1.20 ve üzeri için bu fonksiyon kullanılabilir.

Bu komut sadece yön ve pals bilgisini destekler.

S1 ve S2 pals çıkış adetleri X ve Y eksenleri üzerinde mutlak pozisyon bilgisini içerir ve bunun için kullanılırlar.Aralıklar ise 32-Bit olarak -2,147,483,684 – +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretler ise ileri geri yönü belirler.

İleri yönde iken pals çıkış anlık değeri CH0 üzerinde (D1031|High| ve D1030|Low|) olarak , CH1 üzerinde (D1337|High|,D1336|Low|) olarak belirlenmiş olup artmaktadır.

Geri yönde pals çıkışı , (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) içerisindeki değer olup , azalmaktadır.

D registerı yalnızca Y0’ı tanımlayabilir.

Y0 X ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On: Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On :Negatif)

PPMA Komutu Örneği İndir 

CIMR (2-Axis Relative Position Arc Interpolation) Komutu :

2 eksenli bağıl pozisyon yay interpolasyonu anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : X ekseni için pals çıkış adedi

S2 : Y ekseni için pals çıkış adedi

S : Parametre ayarları

D : Pals çıkış aygıtı

ES2/EX2 modelleri için Versiyon 1.20 ve üzeri için bu fonksiyon desteklenir.

Bu komutun pals çıkış tipi yalnızca yön ve pals bilgisini destekler.

S1 ve S2 X ve Y eksenleri üzerinde bağıl pozisyonlama için pals çıkış adedini belirlerler.Aralık ise ; -2,147,483,648 – +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretleri ileri ve geri yön  belirleme işlemleri için kullanılır.Pals çıkış anlık değeri CH0 için (D1031|High| ve D1030|Low|)  ve CH1 için (D1337|High|,D1336|Low|) olup artmaktadır.Geri yöndeki pals çıkışları için , (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) değerleri azalmaktadır.

S’in low word’ü(Yön ve karar ayarları) :

K0 saat yönünde 20-segment çıkışı ile ilgilidir.

K1 ise saat yönünün tersinde 20-segment çıkışı ile ilgilidir.

S’in high word’ü(Hareket zaman ayarları : Unit ; 0.1 sn) :

Ayar aralığı ; K2 – K200 (0.2 sn ile 20 sn)

Bu komut  maksimum pals çıkış frekansı ile sınırlandırılmıştır.Bu sebeple set zamanı ne zaman anlık çıkış zamanından hızlı olsa , set zamanı otomatik olarak düzenlenir.

Delta plc ücretsiz dersler

Yön sinyali ‘On’ olduğunda , yön pozitif olacaktır.

Yön sinyali ‘Off’ olduğunda , yön negatif olacaktır.

S K0 olarak set edildiğinde , yaylar saat yönünde  dönecektir.

S K olarak set edilirse , yaylar saat yönünün tersinde dönecektir.

Yön ve karar ayarları adına S için lower word  yalnızca K0-K1 olabilir.

D registeri yalnızca Y0’ı tanımlayabilir.

Y0 X ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On: Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On :Negatif)

2 eksenli interpolasyon 20-segment için başladığında , komutun yüklenmesi adına bu durum yalnızca 2ms zaman alır.

Eğer yalnızca tek bir eksen pals çıkış adedi ile ilişkilendirilirse (Rampa aşağı/yukarı bölümü) diğer eksen ‘0’ olacaktır.Plc yalnızca belirlenen hareket zamanına göre tek eksenli pozisyonlama işlemini gerçekleştirecektir.Eğer iki eksenden herhangi birisi için pals sayısı 500’den daha az olursa, Plc otomatik olarak iki eksenli lineer interpolasyon işlemini başlatacaktır.

Ek olarak her iki eksenden herhangi birinin pals adedi 10,000,000’dan daha fazla olursa , bu komut aktif olarak çalışmayacaktır.

Eğer pals sayıları gerekli olan rakamların üstüne çıkarsa , kullanıcılar servonun dişli oranını kullanarak istenilen değerleri elde edebilirler.

Bu komut için başlangıç frekansı ve ya rampa aşağı/yukarı ayarları bulunmamaktadır.

Bu komutun kullanımı adına herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

CIMR Komutu Örnek İndir

CIMA (2-Axis Absolute Position Arc Interpolation) Komutu :

2 eksenli mutlak pozisyon yay interpolasyonu anlamına gelen komutun operandları ;

S1: X ekseni  pals çıkış adedi

S2: Y ekseni pals çıkış adedi

S: Parametre ayarları

D: Pals çıkış aygıtı

Bu komut da aynı şekilde Yön ve Pals tipini destekler.S1 ve S2 mutlak konum için çıkış pals adetleri  X ekseni (Y0) ve Y ekseni(Y2) ile ilişkilendirilmiştir.

S1 ve S2, Pals çıkışının anlık değerinden daha yüksek olduğunda CH0(D1031|High|,D1030|Low|) ve CH1(D1337|High|,D1336|Low|) içerisinde , pals çıkışları pozitif yönde çalışacaktır ve yön sinyal çıkışı Y1 & Y3 ‘Off’ olacaktır.

S1 ve S2, Pals çıkışının anlık değerinden daha düşük olduğunda ise , pals çıkışları negatif yönde çalışacaktır ve yön sinyal çıkışı Y1,Y3 ‘On’ olacaktır.

CIMA Komutu Örnek İndir

CLLM ( Close Loop Position Control) Komutu :

Kapalı çevrim pozisyon kontrolü anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Geribesleme ana aygıtı

S2: Geribeslemelerin hedef değeri

S3: Çıkışın hedef frekansı

D: Pals çıkış aygıtı

S1’ in bağıntılı interrupt işaretçileri ;

Ana Kaynak   : X4       X6       C243—C254

İlgili Çıkış       : Y0        Y2         Y0        Y2

Interrupt No : I40      I60       I010    I050

S1 , X giriş noktası ile ilişkilendirildiğinde ve pals çıkışı S2 içerisindeki geribesleme için hedeflenen/istenen değere ulaştığında , çıkış sürekli olarak devam edecektir ve frekansı son halde hangi frekanstaysa o değerle işlem devam edecektir.X giriş noktası için interrupts geldiğinde bu işlemde sona erecektir.

S1, yüksek-hızlı sayıcılar ile ilişkilendirildiğinde ve pals çıkışı S2 içerisindeki geribesleme adına istenen değere ulaştığında, çıkış sürekli olarak son frekans değeri ile devam edecektir.Ve bu işlem geribesleme palsları istenen değere ulaştığında son bulur.

S1, yüksek-hızlı sayıcı C ya da giriş noktası X olarak harici bir interrupt olabilir.Eğer S1 ‘C’ ise , DCNT komutu yüksek-hızlı sayıcıyı aktif etmek için etkinleştirilmelidir.Ve EI komutu ile beraber I0X0 harici interruptlar etkinleştirilmelidir.

Eğer S1 sayıcılar ile kullanılırsa, DHSCS komutu kullanıcı tarafından programlanmış olmalıdır.

Aralık -2,147,483,648–+2,147,483,647’dir.”+/-” işaretler ise pozitif/negatif yön bilgisini içerir.

CH0(Y0/Y1)  ve CH1(Y2/Y3) içerisindeki değerler pozitif yönde artar ve negatif yönde azalır.

Registerlar  pals çıkışın anlık değerini depolarlar.CH0(D1031 High , D1030 Low) , CH1(D1337 High,D1336 Low)

Eğer S3 , 6Hz’den daha düşük bir değerde ise , çıkış 6Hz olarak gerçekleşecektir.Eğer çıkış 100kHz’den daha büyükse , çıkış 100kHz olarak gerçekleşecektir.

D yalnızca Y0(Yön sinyal çıkış:Y1)’ını ya da Y2(Yön sinyal çıkış:Y3)’ü tanımlayabilir.

D1340 ve D1352 , CH0 ve CH1 için başlangıç ve bitiş frekanslarını depolarlar.Min : 6Hz , Varsayılan: 100Hz

D1343 ve D1353 , CH0 ve CH1’in rampa aşağı/yukarı zamanlarını  depolar.Eğer rampa aşağı/yukarı zamanı 20ms’den daha düşük ise , Plc otomatik olarak 20ms olarak kabul edecektir.Varsayılan :100ms

CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanı ayarı (M1534,D1348) ve (M1535,D1349) ile belirlenir.M1534/M1535 ‘On’ olduğunda, CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanı D1348 ve D1349’dan ayarlanır.

D1131 ve D1132 , CH0 ve CH1’in kapalı çevrim kontrolü olup giriş/çıkış oranını yüzdelik olarak belirler.K1, 100 geri besleme palsının dışında 1 çıkış palsına tekabül eder.K200 , 100 geri besleme palsının dışında 200 çıkış palsına tekabül eder.Genel yüzdelik hesaplamalarına göre , D1131 ve D1132 numaratörlerini simgeleyen set değerleri(çıkış palsları için aralık: K1-K10,000) ve giriş geribeslemeleri K100 olarak kabul edilir.

M1305 ve M1306 CH0 ve CH1 pals çıkış yönünü geri  yöne çevirebilir.

Örnek verecek olursak ; Y1/Y3 ‘Off’ iken sinyal çıkış yönü ve pals çıkışları pozitif iken , M1305/M1306 ‘On’ olarak ilgili komut başlatılmadan önce set edildiğinde , çıkış yönü negatif olarak değişecektir.

CLLM Komutu Örnek İndir

DELTA PLC ÖĞREN -10 SONUÇ :

Bugün ki yazımızda Delta Plc Öğren serisinde komut açıklamalarıyla devam ediyoruz.İlgili komutların örneklerini hemen altında bulunan linklerden örneklerini indirerek inceleyebilirsiniz.Komutlara hakimiyet , programa hakimiyet demektir.İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -7 | Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -7

Delta Plc Öğren Serisi nedir ?.Delta Plc’de en çok kullanılan komutlar nelerdir ?.Delta Plc’de kullanılan komut çeşitleri nelerdir ?.Bu ve bunun gibi her soruya cevap aradığımız Delta Plc Serisine devam ediyoruz.

Delta Plc komut çeşitliliği ile kritik anlarda hızlı ve etkin çözümler oluşturabilirsiniz.Komutları WPLSoft ya da ISPSoft yardım kısmı içerisinde de bulabilirsiniz.Buradaki temel amaç Komut bilgisini artırmaya çalışmaktır.

Not : Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Dökümanları ve e-kitaplarını

Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Örnekleri İndirebilirsiniz.

Başlayalım.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -4

Delay Komutu :

Delay’ın Türkçe karşılığı gecikme olup program içerisinde de aynı amaçla kullanılır.Delay’ın operandı ‘S’ olup 0.1ms olarak kullanılır.Aralığı ise (K1-K1000)’dir.

Delay komutu çalıştığında her bir döngüde program , delay süresi kadar bekleyip bir sonraki komutu aktif edecektir.

Örnek : DELAY K20 (2ms bekledikten sonra bir sonraki komut çalışacaktır.)

Delay komutu dakik olunması gereken durumlarda , haberleşmede , yüksek-hızlı sayıcılar ve yüksek hızlı pals çıkış işlemlerinde ve transistör ya da röle gecikmesi olan durumlarda sıklıkla kullanılır.

GPWM (General PWM Output) Komutu :

Genel PWM Çıkış komutu olarak kullanılan GPWM için kullanım şekli ;

S1:Pals Çıkış Derinliği S2:Pals Çıkış Devri(Saykıl) D:Pals Çıkış Cihazı

GWPM aktif olduğunda pals çıkışları S1 ve S2’ye göre D cihazından gerçekleşecektir.

S1 Pals Çıkış Genişliği Aralığı ; t= 0 – 32,767ms

S2 Pals Çıkış Saykıl Aralığı ; T = 1 –  32,767 ms , S1 ≤  S2

S2+1 ve S2+2 sistem tarafından karar verilen parametreler olup , kullanılmamalıdırlar.

D pals çıkış aygıtı ise Y , M  ve S olabilir. GPWM kullanım örneği ; |GPWM|D0|D2|Y20|

SWAP (Byte Swap) Komutu :

Swap komutunda Wordün highbit’i ile lowbit’i yerdeğiştirir.16-Bit olan komutlarda bu işlem uygulanır.32-Bit komutlar için 2 register ayrı ayrı bu işlemi gerçekleştirir.Kullanımı ise ‘SWAPP’ ya da ‘DSWAPP’ olarak uygulanır.

DELTA PLC ÖĞREN -7

MEMR (Reading The Data From The File Register) Komutu :

16-Bit file registerlarından 5000 adet vardır.Aralık ise K0 dan K4999’a kadardır.32-Bit komutları bu komut desteklemez.

Eğer M , D ve N bu aralık içinde değilse hata oluşur ve komut başlamaz.M1067 ve M1068 ‘On’ olur ve H’0E1A hata kodu D1067’de görülür.

Kullanılan operandlar ise M , D ve N’dir.

M : K0 ile K4999 arasındaki değerlerin okunacağı file register’dır.

D : D2000 ile D9999 arasındaki değerlerin saklandığı iç datadır.

N : K1 ile K5000 arasındaki data sayısıdır.

DVP-ES2/EX2/SS2 için 2.80 ve üstü versiyonu ve DVP-SA2/SX2 için 2.40 ve üstü versiyonu destekler.DVP-ES2-C için bu komut kullanılamaz.

File Registerlar M1101 tarafından desteklenmez.Eğer PLC çalışırken data okumak istiyorlarsa M1002’yi kullanmaları gerekmektedir.

Örnek : |MEMR|K10|D2000|K100|

1 . file registerdan itibaren 100 file register datasını oku ve bunu D2000’den alarak yap.

MEMW (Writing The Data Into The File Register) Komutu :

16-Bit file registerlarından 5000 adet vardır.Aralık ise K0 dan K4999’a kadardır.32-Bit komutları bu komut desteklemez.

Eğer M , D ve N bu aralık içinde değilse hata oluşur ve komut başlamaz.M1067 ve M1068 ‘On’ olur ve H’0E1A hata kodu D1067’de görülür.

Hafıza olarak Flash Rom’lara bağlı olarak file registerlara en çok 100 Word yazılabilir.File registerlara 100.000 kez data yazılabilir.

DVP-ES2/EX2/SS2 için 2.80 ve üstü versiyonu ve DVP-SA2/SX2 için 2.40 ve üstü versiyonu destekler.DVP-ES2-C için bu komut kullanılamaz.

Örnek : |MEMW|D2000|K10|K100|

D2000’den  100 file registerı K10’dan başlayarak yaz.

MODRW (Modbus Read/Write) Komutu :

MODRW komutunu COM1(RS-232) , COM2(RS-485) , COM3 (RS-485) destekler.COM3 yalnızca DVP-ES2-EX2-SA2-SE için kullanılabilir ve DVP-ES2-C desteklemez.

S1 : Cihaz Adresi (Aralık K1 – K254)

S2 : Fonksiyon Kodu ;

-H02: DVP-PLC’den çift bit olan cihazları oku

-H03: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’den çift Word olan cihazları oku

-H05: Bit olan cihazları ON/OFF yap

-H06: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’e bir Word olan cihazları yaz

-H0F: DVP-PLC’e çift bit olan cihazları yaz

-H10: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’e çift Word olan cihazları yaz

Yalnızca bu komutlar aktif olarak kullanılabilir.Diğer komutlar geçersizdir.

S3 : Data Adresi ;

Hata Meydana geldiğinde ise ;

Hata Bayrakları ; COM1 ( M1315)  – COM2 ( M1141 )  – COM3  (M1319)

Hata Kodları ; COM1 (D1250)  – COM2  (D1130 )  – COM3 (D1253)

S  : Data Registerı ( Yazılacak/Okunacak datanın saklandığı registerdır)

N : Erişilebilir Data Uzunluğudur

Eğer S2 için H05 aktif edilirse , N=0 ‘On’ olur ve N=1 ‘Off’ olur.

Eğer S2 H02 , H03 , H0F , H10 ile kullanılırsa , ayarlanabilir aralık K1-Km arasında olabilir.

Bu komutun kullanımında herhangi bir sınır ya da limit yoktur.Yükselen ve Alçalan kenar komutları MODRW(H02,H03) komutları için sürücü kontak olarak kullanılamaz.Aksi takdirde registerlar yanlış olacaktır.

Eğer alçalan ve yükselen kenar MODWR komutu için kullanılmak isteniyorsa M1122(Com2) , M1312(Com1)  ve M1316(Com3) başlatılmak zorundadır.

ASCII MOD için : M1143 = Off olmalıdır.

RTU MOD için : M1143 = On olmalıdır.

RAND ( Random Number ) Komutu :

Kullanılan operandlar ;

S1 : Rastgele numaralar için alt limit

S2 : Rastgele numaralar için üst limit

D : İşlem sonucunun kaydedileceği data registerı

16-Bit işlemler için aralık S1 , S2 : K0≤S1 , S2≤K32,767

32-Bit işlemler için S1, S2 : K0≤S1 , S2≤K2,147,483,647

Eğer S1 > S2’den büyük olursa hata meydana gelecektir.Ardından M1067 ve M1068 ‘On’ olacaktır ve D1067 registerında 0E1A(Hex) hata kodu kaydedilecektir.

DELTA PLC ÖĞREN -7 Sonuç :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -7 adlı içeriği sizlerle paylaştık.Delta Plc komutlarının açıklamalarıyla beraber daha anlaşılır kılmak adına bu çalışmaya titizlikle devam edeceğiz.Delta Plc öğrenmek isteyenler adına rehber niteliğinde olması dileğiyle.İyi çalışmalar.