Skip to main content

Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI ve AÇIKLAMALARI

Delta plc’de analog çıkış nasıl yapılır ? Analog çıkış nedir ? Delta plc’de analog çıkış uygulamalarının temeli nedir ? Delta plc uygulamaları nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız bu yazımızda Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması ve Açıklamaları adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI

Açıklama : 0mA-20mA dönüştüren bir cihazınızın olduğunu varsayalım ve analog olarak bunu kullanmak istiyorsunuz.Giriş terminalinizden de 0mA-20mA giriş alıyorsunuz.

Aygıtlar :

D0 : CH1’den akım çıkış registerı olsun

D40 : CH1’de bulunan çıkış akımına bağlı çevrilen dijital değer registerı olsun.

Bağlantı :

DVP04DA cihazını kullandığınızı varsayalım.

AC motor sürücüsünden , skala valfi vb. dönüştürücülerden gelen analog bilgi için kabloları cihazın CH1 (I+ ve COM) ucuna bağlayınız.

Program açıklaması :

Plc stop durumundan run’a geçtiğinde , CH1’i akım çıkış modu olan mod3’e ayarlamalıyız.

DVP04AD için akım modunda değer aralığı 0-20mA , K0-K4000’e eşittir.D0 akım çıkış değeridir ve 1/2000 değeri anlık akım çıkış dijital değeridir.

1/2000 ne anlama gelir.Burada 20mA=4000 ise , 20/4000= 1/2000 e eşittir.Yani biz her bir dijital değerin ne kadar akım’a denk geldiğini burada buluyoruz.

Ardından D0 ile 200’ü çarpalım ve bunu D40 data registerında tutalım ki çıkış akımını buradan ayarlayabilelim.

Program Örneği 😐

Ladder Diyagram

—|M1002|—–| TOP|K0|K1|H3|K1|  (Mod 3 olarak set edildi.Akım çıkış modu)

—|M1000|—–|MUL|D0|K200|D40|    (CH1’deki çıkış akım değeri D0’dadır)

—|M1000|—–|TO|K0|K6|D40|K1|   (D40 CH1’de ki çıkış akım dijital değerine bağlıdır)

—|END|

WPLSoft İçerisinde Nasıl Modülü Ayarlarız ?

WPLSoft içerisinde modül sihirbazını açın.Toolbar içerisinde üçadet birbirine bağlı dikdörtgen simgesini göreceksiniz.

Burada ‘Auxiliary Design of Extension Module’ penceresini göreceksiniz.Bu pencere ek modüllerin dizayn edildiği penceredir.No yazan kısımda 0’a tıklayın ve yandan ‘DVP04DA Analog Output Module’ü seçin.

Artık Plc’e bildiriyoruz ve diyoruz ki ben bir adet modül ekledim ve adı da şu.

Ardından da Setup’a tıklayın.

Ardından CR numaraları olan ve 0’dan 34’e kadar uzayan bir liste göreceksiniz.

Adım1 : #1 Set Up Output Mode’u seçin

Adım2 : Burada TO komutu çalışması için ‘Write Register’ı’ kontrol edin.Koşulu ‘LD M1002’ olarak set edin.

Adım3 : CH1’i ‘Akım çıkış modu 0mA-20mA’ olarak set edin.

Adım 4: Preview butonuna tıklayın ve program kodlarının doğru olarak eklenip eklenmediğini kontrol ediniz.

Adım5 : Instruction List i.erisinden komut kodlarının görmek için ‘Add to List’e tıklayınız.

Ardından CR#1 için kurulum tamamlanmış olacaktır.

CR#6 için ayarlar CR#1 kurulumu ile aynıdır.

Adım 1 : #6 CH1 çıkış değerini seçiniz (CH1 Output Value)

Adım 2 : TO komutu için ‘Write Register’ komutunu kontrol ediniz.Komutu LD M1000 olarak set ediniz.

Adım 3 : Değeri 4000 olarak set ediniz.

Adım 4 : Ardından ‘preview’ görüntüle butonu ile kodların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Adım 5 : Ardından Instruction list üzerinde bulunan kodları ‘add to list’ diyerek kodları ekleyiniz.Ve böylece CR#6 kurulumu tamamlamış olursunuz.

NOT : Eğer gerekirse , Instruction List üzerinde oluşturulan kodları düzenleyebilir ya da yeni kodlar ekleyebilirsiniz.Örnek olarak eğer CR#6 çıkış değerini düzenlemek istiyorsanız , düzenlemek istediğiniz alana Instruction List üzerinde gelin ve K4000’i D0 içerisinde düzenleyin.Ardından da Replace deyip ayarlamaları kaydedin.

Yine burada belirtildiği gibi CR parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Tüm kurulum işlemlerinizi tamamlamanızın ardından Ok diyerek tekrar ‘Auxiliary Design of Extension Module’ ekranına dönebilir ve ek olarak modül varsa onları ekleyip tekrar devam edebilirsiniz.

Tüm tamamlamaların ardından yukarıdaki verdiğim örnek kodların aynısını ekranda göreceksiniz.

Diğer kontrol gerekli programları eklemek için ise , direk olarak ladder üzerinde değişim , düzenleme işlemide yapabilirsiniz.

Burası size kalmıştır.

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI ve AÇIKLAMALARI SONUÇ :

Bugün Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması ve Açıklamaları adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Delta plc ile ilgili örneklere ve açıklamalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Öğren -12

DELTA PLC ÖĞREN -12

CSFO Komutu Nedir ? LD# Komutu Nedir ? BOUT Komutu Nedir ? BSET Komutu Nedir ? Bugün ki yazımızda deltanın komutlarına dair son kısım olan bu bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

 

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR  -9

CSFO (Catch speed and proportional output) Komutu :

Hız yakalama ve oransal çıkış anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S: Sinyal girişinin kaynak cihazı (Yalnızca X0-X3 uygundur)

S1:Örnek zaman ayarı ve giriş hız bilgisi

D:Oransal çıkış ayarı ve çıkış hız bilgisi

S , X0 ile ilişkilendirildiğinde, PLC yalnızca X0 girişini kullanır ve yüksek hız pals çıkışı Y0 ile ilişkilendirilir.Bu durumdan ötürü Y1 normal çıkış olur.S , X1 ile ilişkilendirildiğinde , PLC A fazı (X0)’ı  ve B fazı (X1)’i  giriş noktaları olarak kullanır.

Y0(pals)/Y1(yön) olarak çıkışı ayarlar.S , X2 ile ilişkilendirilirse PLC yalnızca X2 girişini kullanır ve yüksek hız pals çıkışı Y2 olur.Bu durumda ise Y3 normal çıkış noktası olur.

S, X3 ile ilişkilendirildiğinde ise , PLC A fazı(X2)’yi ve B fazı(X3)’ü giriş noktaları olarak kullanır.Bu durumda çıkışlar ; Y2(Pals) / Y3(Yön) olarak ayarlanır.

CSFO komutunun çalışabilmesi adına yüksek hız çıkış fonksiyonu kadar iyi yüksek hız sayma fonksiyonu donanımı da gerekir.

Bu sebeple , program CSFO komutunu tarama işlemine başladığında , yüksek hız sayıcı girişleri (X0,X1) ve (X2,X3) DCNT komutu tarafından etkinleştirilir.Ya da yüksek hız pals çıkışları (Y0,Y1) ve (Y2,Y3) diğer yüksek hız çıkış komutları tarafından etkinleştirilir.Burada CSFO komutu aktif olmayacaktır.

Eğer S , X1/ X3 ile 2 faz 2 giriş olarak ilişkilendirilirse , sayma modu  ; frekans 4 katına çıkmış olarak düzenlenir.

Y0 ya da Y2 için pals çıkış işlemleri esnasında , özel registlerlar olan (D1031,D1330,D1337,D1336) programın komutu her taramasına istinaden anlık pals çıkış adetlerini güncel olarak depolar.

S1 sıralı 4 adet 16-Bit registerları içerir.S1+ 0 örnekleme zamanı ile ilişkilendirilir.S1+0 K1 ile ilişkilendirildiğinde , PLC her 1 pals çıkışında hızı yakalar.

S1+0 için geçerli aralık Tek faz ve tek giriş modudur ve bu aralık : K1-K100 , 2 faz 2 giriş modu : K2-K100 olarak belirlenmiştir.

Eğer belirlenen değer geçerli aralığı aşarsa , PLC en alt ya da en üst değeri kendi karar verip set edecektir. Örneklem zamanı , PLC işlemleri esnasında değiştirilebilir.Fakat burada suna dikkat etmelisiniz , daha önceden ayarlanan değer bu komut işlem görünceye kadar olan sürede etki etmeye devam edecektir.

S1+1 Plc tarafından kullanılan son hız örneklemini içerir ve bu sadece okunabilir bir değerdir.Birim:1Hz ; Geçerli Aralık : (+/-)10kHz olarak belirlidir.

S1+2 ve S1+3 32-Bit datanın toplam pals sayılarını içerir.Bu değer de sadece okunabilirdir.

S1+0 örneklem zamanları ile ilişkilendirilmiştir.Giriş hızı artıyorken örneklem zamanlarının set değerinin yüksek olması önerilir.Böylece hız yakalama için daha etkin bir sistem kurmuş olursunuz.

Örnek :

S1+0’ı K1 olarak set edin ve hız aralığını da 1Hz-1KHz olarak belirleyin.K10 hız aralığı ise ; 10Hz-10KHz arasında olsun.K100 hız aralığı ise ; 100Hz-10KHz olsun.Tek faz girişi için , maksimum frekans 10kHz , 2 Faz 2 giriş için maksimum frekans 2kHz olur.

D 3 sıralı 16-Bit register ile ilişkilendirilmiştir.D+0 çıkış oransal değer ile ilişkilidir.Geçerli Aralık : K1(%1)-K10000(10000%).Eğer belirlenmiş değer geçerli aralığın üstüne çıkarsa , PLC otomatik olarak alt değeri ya da üst değeri set değeri olarak kabul edecektir.

Çıkış oranları ise Plc’nin çalışması esnasında değiştirilebilir.Yine burada ki kritik konu , daha önce set edilen değer ise bu komutun çalışması anına kadar geçerliliğini koruyacaktır.

D+2 ve D+1 32-Bit data için çıkış hızını içerir.Birim: 1Hz. Geçerli Aralık: (+/-)100kHz’dir.

Çıkış oranı D+0 ile Plc örneklem hızını çarpacaktır ve ardından anlık çıkış hızını yönetecektir.Burada Plc hesaplanmıs değerin integerını alacaktır.Eğer hesaplanan değer 1Hz’den daha düşük ise , Plc çıkışı 0Hz olarak kabul edecektir.

Örnek verecek olursak ; giriş hızı 10hz olsun , çıkış oranı :K5(5%) olsun .Hesaplama sonucu ise 10 x 0.05 = 0.5 Hz olacaktır.

Pals çıkışı 0Hz olacaktır.Eğer çıkış oranı K15(%15) olarak düzenlenmişse , hesaplama sonucu = 10 x0.15=1.5Hz olacaktır ve pals çıkışı 1Hz olarak uygulanacaktır.

Program örnekleri : Eğer D0 K2 olarak set edilirse  ; D10 K100 olarak set edilirse ;

(X0,X1) örneklem zamanı +10Hz (D1=10) , (Y0,Y1) olduğunda çıkış palsları +10Hz(D12,D11=K10) olacaktır.Eğer örneklem hızı -10Hz(D1=K-10)(Y0,Y1) ise  çıkış palsları -10Hz(D12,D11=K-10) olacaktır.

Kullanım Örneği : |—|M0|——-|CSFO|–|X1|—-|D0|—-|D10|

 

LD# (Contact Type Logic Operation) Komutu :

Kontak tipinde lojik işlemler anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Kaynak cihaz 1

S2: Kaynak cihaz 2

Bu komut S1 ile S2  arasındaki lojik işlemleri iletir.Eğer sonuç 0 değilse , işlemin devam edebilmesine onay verilmiş olur.Eğer işlem sonucu 0 ise , devamlılık engellenir.

LD# için # yerine (&  ,| , ^) simgeleri direk bağlantı için kullanılır.

LD& ya da DLD&  ->      S1&S2 !=0 (Devam eder)    S1&S2 = 0 (Devam etmez)

LD| ya da DLD|

LD^ ya da DLD^

İşlemler : & (Logic ‘and’ işlemi) ,  | (Lojik ‘or’ işlemi) , ^ (Lojik ‘XOR’ işlemi)

32-Bit sayıcılar (C200-C254) bu komutta kullanıldığında , 32-Bit komutlar olan DLD#’nin kullanıldığından emin olmalısınız.Eğer 16-Bit olarak kullanıyor olsaydınız, program hata işaretçisi MPU panel üzerinde yanıp sönecekti.

NOT :

AND # , OR# Komutları da aynı mantıkla çalışmaktadır.

BOUT (Output Specified Bit Of Word) Komutu :

Word’ün Bit ile İlişkilendirilmiş çıkışı anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

D : Çıkış aygıtı hedefi

N : Çıkış biti ilişkilendirilen aygıt

ES2/EX2 modelleri için , V1.20 ve üzeri fonksiyonları destekler.

Uygulanabilir aralık için operandın değeri; n: K0-K15 16-Bit işlemler için.K0-K31 32-Bit işlemler için.

BOUT komutu N  operandı tarafından belirlenen değere göre çıkış cihazı üzerindeki çıkış bitini kullanır.

İşlem Sonucu : Yanlış -> OFF(Bobin)->Normalde Açık Kontak(Sürekli Kapalı) ->Normalde Kapalı Kontak (Sürekli Açık)

Doğru -> ON(Bobin)->Normalde Açık Kontak(Sürekli Açık)->Normalde Kapalı Kontak (Sürekli Kapalı)

 

BSET (Set ON Specified Bit Of a Word) Komutu :

Word’ün belirlenmiş bitini On yap anlamına gelen bu komutun operandları ;

D : On olarak set edilecek hedef cihaz

N : Cihazın On olacak belirlenmiş biti

ES2/EX2 modelleri yalnızca 1.20 ve üzeri fonksiyonları destekler.

16-Bit için uygun aralık; K0-K15

32-Bit için uygun aralık; K0-K31

BSET Komutu aktif olduğunda , n tarafından belirlenen biti  ‘On’ yapar.Reset yapmak adına BRST komutu gereklidir.

BRST Komutu kullanımıda aynı aşamaları içerir.

 

BLD (Load NO Contact by Specified Bit) Komutu :

Belirlenmiş bite Normalde açık kontak yükle anlamına gelen bu komutun operandları ;

S: Kaynak cihazın referansı

N:Referans biti

ES2/EX2 modelleri için V1.20 ve üstü fonksiyonları destekler.

16-Bit için aralık K0-K15

32-Bit için aralık K0-K31 olarak belirlenmelidir.

BLD Komutu normalde açık kontağı kullanır ve bu kontağı N tarafından belirtilen bit’e yükler.

Eğer N ‘On’ olarak belirlenmişse Normalde açık kontakta on olacaktır.Ya da bu durumun tam tersi olacaktır.

BLDI Komutu’da Normalde kapalı kontağı belirlenen bite yüklemekle görevlidir.Bu komutta BLD komutunun özellikleri ile aynı özellikleri taşır.

BAND (Connect NO Contact in Series by Specified Bit) Komutu : Bu komut  N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile Normalde Açık kontakları seri olarak bağlamakta kullanılır.

BANI (Connect NC Contact in Series by Specified Bit) Komutu: Bu komut ise N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile Normalde Kapalı kontakları seri olarak bağlamakta kullanılır.

BOR (Connect NO Contact in Parallel by Specified Bit) Komutu: BOR komutu N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile normalde açık kontakları paralel olarak bağlamak için kullanılır.

BORI (Connect NC Contact in Parallel by Specified Bit) Komutu : BORI komutu N içerisinde belirlenmiş olan  referans biti ile  Normalde Kapalı kontakları paralel olarak bağlamak için kullanılır.

Delta Plc Öğren -12 Sonuç :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -12 adlı yazımızıda sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Bugün Delta Plc komutlar adlı işlemlerinde sonuna gelmiş bulunmaktayız.Çok büyük oranla Türkçeleştirdiğimiz komutlarla umuyoruz çok daha iyi işler yapacaksınız.İyi Çalışmalar.

 

Delta Plc Öğren -10

DELTA PLC ÖĞREN -10

 

PPMA Komutu Nedir ? CIMR Komutu Nedir ? CIMA Komutu Nedir? CLLM Komutu Nedir ?.Delta Plc Öğren serisine komutları açıklayarak devam ediyoruz.Komutlara hakim olarak yazdığımız programı daha etkin ve hızlı şekilde yazma ve çalıştırma yetisine sahip olabilmek adına bu yazılar büyük önem taşımaktadır.

 

DELTA PLC KOMUTLAR -7

PPMA(2-Axis Absolute Point to Point Motion) Komutu :

PPMA Komutu 2 eksenli mutlak nokta hareket işlemleri için kullanılır.Kullanılan operandlar ;

S1 : X ekseni üzerindeki  pals çıkış adedi

S2 : Y ekseni üzerindeki pals çıkış adedi

S : Çıkış frekansının maksimum çıkış noktası

D : Pals çıkış cihazı

ES2 ve EX2 modelleri için yalnızca Versiyon 1.20 ve üzeri için bu fonksiyon kullanılabilir.

Bu komut sadece yön ve pals bilgisini destekler.

S1 ve S2 pals çıkış adetleri X ve Y eksenleri üzerinde mutlak pozisyon bilgisini içerir ve bunun için kullanılırlar.Aralıklar ise 32-Bit olarak -2,147,483,684 – +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretler ise ileri geri yönü belirler.

İleri yönde iken pals çıkış anlık değeri CH0 üzerinde (D1031|High| ve D1030|Low|) olarak , CH1 üzerinde (D1337|High|,D1336|Low|) olarak belirlenmiş olup artmaktadır.

Geri yönde pals çıkışı , (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) içerisindeki değer olup , azalmaktadır.

D registerı yalnızca Y0’ı tanımlayabilir.

Y0 X ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On: Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On :Negatif)

PPMA Komutu Örneği İndir 

CIMR (2-Axis Relative Position Arc Interpolation) Komutu :

2 eksenli bağıl pozisyon yay interpolasyonu anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : X ekseni için pals çıkış adedi

S2 : Y ekseni için pals çıkış adedi

S : Parametre ayarları

D : Pals çıkış aygıtı

ES2/EX2 modelleri için Versiyon 1.20 ve üzeri için bu fonksiyon desteklenir.

Bu komutun pals çıkış tipi yalnızca yön ve pals bilgisini destekler.

S1 ve S2 X ve Y eksenleri üzerinde bağıl pozisyonlama için pals çıkış adedini belirlerler.Aralık ise ; -2,147,483,648 – +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretleri ileri ve geri yön  belirleme işlemleri için kullanılır.Pals çıkış anlık değeri CH0 için (D1031|High| ve D1030|Low|)  ve CH1 için (D1337|High|,D1336|Low|) olup artmaktadır.Geri yöndeki pals çıkışları için , (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) değerleri azalmaktadır.

S’in low word’ü(Yön ve karar ayarları) :

K0 saat yönünde 20-segment çıkışı ile ilgilidir.

K1 ise saat yönünün tersinde 20-segment çıkışı ile ilgilidir.

S’in high word’ü(Hareket zaman ayarları : Unit ; 0.1 sn) :

Ayar aralığı ; K2 – K200 (0.2 sn ile 20 sn)

Bu komut  maksimum pals çıkış frekansı ile sınırlandırılmıştır.Bu sebeple set zamanı ne zaman anlık çıkış zamanından hızlı olsa , set zamanı otomatik olarak düzenlenir.

Yön sinyali ‘On’ olduğunda , yön pozitif olacaktır.

Yön sinyali ‘Off’ olduğunda , yön negatif olacaktır.

S K0 olarak set edildiğinde , yaylar saat yönünde  dönecektir.

S K olarak set edilirse , yaylar saat yönünün tersinde dönecektir.

Yön ve karar ayarları adına S için lower word  yalnızca K0-K1 olabilir.

D registeri yalnızca Y0’ı tanımlayabilir.

Y0 X ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On: Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On :Negatif)

2 eksenli interpolasyon 20-segment için başladığında , komutun yüklenmesi adına bu durum yalnızca 2ms zaman alır.

Eğer yalnızca tek bir eksen pals çıkış adedi ile ilişkilendirilirse (Rampa aşağı/yukarı bölümü) diğer eksen ‘0’ olacaktır.Plc yalnızca belirlenen hareket zamanına göre tek eksenli pozisyonlama işlemini gerçekleştirecektir.Eğer iki eksenden herhangi birisi için pals sayısı 500’den daha az olursa, Plc otomatik olarak iki eksenli lineer interpolasyon işlemini başlatacaktır.

Ek olarak her iki eksenden herhangi birinin pals adedi 10,000,000’dan daha fazla olursa , bu komut aktif olarak çalışmayacaktır.

Eğer pals sayıları gerekli olan rakamların üstüne çıkarsa , kullanıcılar servonun dişli oranını kullanarak istenilen değerleri elde edebilirler.

Bu komut için başlangıç frekansı ve ya rampa aşağı/yukarı ayarları bulunmamaktadır.

Bu komutun kullanımı adına herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

CIMR Komutu Örnek İndir

CIMA (2-Axis Absolute Position Arc Interpolation) Komutu :

2 eksenli mutlak pozisyon yay interpolasyonu anlamına gelen komutun operandları ;

S1: X ekseni  pals çıkış adedi

S2: Y ekseni pals çıkış adedi

S: Parametre ayarları

D: Pals çıkış aygıtı

Bu komut da aynı şekilde Yön ve Pals tipini destekler.S1 ve S2 mutlak konum için çıkış pals adetleri  X ekseni (Y0) ve Y ekseni(Y2) ile ilişkilendirilmiştir.

S1 ve S2, Pals çıkışının anlık değerinden daha yüksek olduğunda CH0(D1031|High|,D1030|Low|) ve CH1(D1337|High|,D1336|Low|) içerisinde , pals çıkışları pozitif yönde çalışacaktır ve yön sinyal çıkışı Y1 & Y3 ‘Off’ olacaktır.

S1 ve S2, Pals çıkışının anlık değerinden daha düşük olduğunda ise , pals çıkışları negatif yönde çalışacaktır ve yön sinyal çıkışı Y1,Y3 ‘On’ olacaktır.

CIMA Komutu Örnek İndir

CLLM ( Close Loop Position Control) Komutu :

Kapalı çevrim pozisyon kontrolü anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Geribesleme ana aygıtı

S2: Geribeslemelerin hedef değeri

S3: Çıkışın hedef frekansı

D: Pals çıkış aygıtı

S1’ in bağıntılı interrupt işaretçileri ;

Ana Kaynak   : X4       X6       C243—C254

İlgili Çıkış       : Y0        Y2         Y0        Y2

Interrupt No : I40      I60       I010    I050

S1 , X giriş noktası ile ilişkilendirildiğinde ve pals çıkışı S2 içerisindeki geribesleme için hedeflenen/istenen değere ulaştığında , çıkış sürekli olarak devam edecektir ve frekansı son halde hangi frekanstaysa o değerle işlem devam edecektir.X giriş noktası için interrupts geldiğinde bu işlemde sona erecektir.

S1, yüksek-hızlı sayıcılar ile ilişkilendirildiğinde ve pals çıkışı S2 içerisindeki geribesleme adına istenen değere ulaştığında, çıkış sürekli olarak son frekans değeri ile devam edecektir.Ve bu işlem geribesleme palsları istenen değere ulaştığında son bulur.

S1, yüksek-hızlı sayıcı C ya da giriş noktası X olarak harici bir interrupt olabilir.Eğer S1 ‘C’ ise , DCNT komutu yüksek-hızlı sayıcıyı aktif etmek için etkinleştirilmelidir.Ve EI komutu ile beraber I0X0 harici interruptlar etkinleştirilmelidir.

Eğer S1 sayıcılar ile kullanılırsa, DHSCS komutu kullanıcı tarafından programlanmış olmalıdır.

Aralık -2,147,483,648–+2,147,483,647’dir.”+/-” işaretler ise pozitif/negatif yön bilgisini içerir.

CH0(Y0/Y1)  ve CH1(Y2/Y3) içerisindeki değerler pozitif yönde artar ve negatif yönde azalır.

Registerlar  pals çıkışın anlık değerini depolarlar.CH0(D1031 High , D1030 Low) , CH1(D1337 High,D1336 Low)

Eğer S3 , 6Hz’den daha düşük bir değerde ise , çıkış 6Hz olarak gerçekleşecektir.Eğer çıkış 100kHz’den daha büyükse , çıkış 100kHz olarak gerçekleşecektir.

D yalnızca Y0(Yön sinyal çıkış:Y1)’ını ya da Y2(Yön sinyal çıkış:Y3)’ü tanımlayabilir.

D1340 ve D1352 , CH0 ve CH1 için başlangıç ve bitiş frekanslarını depolarlar.Min : 6Hz , Varsayılan: 100Hz

D1343 ve D1353 , CH0 ve CH1’in rampa aşağı/yukarı zamanlarını  depolar.Eğer rampa aşağı/yukarı zamanı 20ms’den daha düşük ise , Plc otomatik olarak 20ms olarak kabul edecektir.Varsayılan :100ms

CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanı ayarı (M1534,D1348) ve (M1535,D1349) ile belirlenir.M1534/M1535 ‘On’ olduğunda, CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanı D1348 ve D1349’dan ayarlanır.

D1131 ve D1132 , CH0 ve CH1’in kapalı çevrim kontrolü olup giriş/çıkış oranını yüzdelik olarak belirler.K1, 100 geri besleme palsının dışında 1 çıkış palsına tekabül eder.K200 , 100 geri besleme palsının dışında 200 çıkış palsına tekabül eder.Genel yüzdelik hesaplamalarına göre , D1131 ve D1132 numaratörlerini simgeleyen set değerleri(çıkış palsları için aralık: K1-K10,000) ve giriş geribeslemeleri K100 olarak kabul edilir.

M1305 ve M1306 CH0 ve CH1 pals çıkış yönünü geri  yöne çevirebilir.

Örnek verecek olursak ; Y1/Y3 ‘Off’ iken sinyal çıkış yönü ve pals çıkışları pozitif iken , M1305/M1306 ‘On’ olarak ilgili komut başlatılmadan önce set edildiğinde , çıkış yönü negatif olarak değişecektir.

CLLM Komutu Örnek İndir

Delta Plc Öğren -10 Sonuç :

Bugün ki yazımızda Delta Plc Öğren serisinde komut açıklamalarıyla devam ediyoruz.İlgili komutların örneklerini hemen altında bulunan linklerden örneklerini indirerek inceleyebilirsiniz.Komutlara hakimiyet , programa hakimiyet demektir.İyi Çalışmalar.

 

 

Delta Plc Öğren -7

DELTA PLC ÖĞREN -7

Delta Plc Öğren Serisi nedir ?.Delta Plc’de en çok kullanılan komutlar nelerdir ?.Delta Plc’de kullanılan komut çeşitleri nelerdir ?.Bu ve bunun gibi her soruya cevap aradığımız Delta Plc Serisine devam ediyoruz.

Delta Plc komut çeşitliliği ile kritik anlarda hızlı ve etkin çözümler oluşturabilirsiniz.Komutları WPLSoft ya da ISPSoft yardım kısmı içerisinde de bulabilirsiniz.Buradaki temel amaç Komut bilgisini artırmaya çalışmaktır.

 

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -4

Delay Komutu :

Delay’ın Türkçe karşılığı gecikme olup program içerisinde de aynı amaçla kullanılır.Delay’ın operandı ‘S’ olup 0.1ms olarak kullanılır.Aralığı ise (K1-K1000)’dir.

Delay komutu çalıştığında her bir döngüde program , delay süresi kadar bekleyip bir sonraki komutu aktif edecektir.

Örnek : DELAY K20 (2ms bekledikten sonra bir sonraki komut çalışacaktır.)

Delay komutu dakik olunması gereken durumlarda , haberleşmede , yüksek-hızlı sayıcılar ve yüksek hızlı pals çıkış işlemlerinde ve transistör ya da röle gecikmesi olan durumlarda sıklıkla kullanılır.

GPWM (General PWM Output) Komutu :

Genel PWM Çıkış komutu olarak kullanılan GPWM için kullanım şekli ;

S1:Pals Çıkış Derinliği S2:Pals Çıkış Devri(Saykıl) D:Pals Çıkış Cihazı

GWPM aktif olduğunda pals çıkışları S1 ve S2’ye göre D cihazından gerçekleşecektir.

S1 Pals Çıkış Genişliği Aralığı ; t= 0 – 32,767ms

S2 Pals Çıkış Saykıl Aralığı ; T = 1 –  32,767 ms , S1 ≤  S2

S2+1 ve S2+2 sistem tarafından karar verilen parametreler olup , kullanılmamalıdırlar.

D pals çıkış aygıtı ise Y , M  ve S olabilir. GPWM kullanım örneği ; |GPWM|D0|D2|Y20|

SWAP (Byte Swap) Komutu :

Swap komutunda Wordün highbit’i ile lowbit’i yerdeğiştirir.16-Bit olan komutlarda bu işlem uygulanır.32-Bit komutlar için 2 register ayrı ayrı bu işlemi gerçekleştirir.Kullanımı ise ‘SWAPP’ ya da ‘DSWAPP’ olarak uygulanır.

MEMR (Reading The Data From The File Register) Komutu :

16-Bit file registerlarından 5000 adet vardır.Aralık ise K0 dan K4999’a kadardır.32-Bit komutları bu komut desteklemez.

Eğer M , D ve N bu aralık içinde değilse hata oluşur ve komut başlamaz.M1067 ve M1068 ‘On’ olur ve H’0E1A hata kodu D1067’de görülür.

Kullanılan operandlar ise M , D ve N’dir.

M : K0 ile K4999 arasındaki değerlerin okunacağı file register’dır.

D : D2000 ile D9999 arasındaki değerlerin saklandığı iç datadır.

N : K1 ile K5000 arasındaki data sayısıdır.

DVP-ES2/EX2/SS2 için 2.80 ve üstü versiyonu ve DVP-SA2/SX2 için 2.40 ve üstü versiyonu destekler.DVP-ES2-C için bu komut kullanılamaz.

File Registerlar M1101 tarafından desteklenmez.Eğer PLC çalışırken data okumak istiyorlarsa M1002’yi kullanmaları gerekmektedir.

Örnek : |MEMR|K10|D2000|K100|

  1. file registerdan itibaren 100 file register datasını oku ve bunu D2000’den alarak yap.

MEMW (Writing The Data Into The File Register) Komutu :

16-Bit file registerlarından 5000 adet vardır.Aralık ise K0 dan K4999’a kadardır.32-Bit komutları bu komut desteklemez.

Eğer M , D ve N bu aralık içinde değilse hata oluşur ve komut başlamaz.M1067 ve M1068 ‘On’ olur ve H’0E1A hata kodu D1067’de görülür.

Hafıza olarak Flash Rom’lara bağlı olarak file registerlara en çok 100 Word yazılabilir.File registerlara 100.000 kez data yazılabilir.

DVP-ES2/EX2/SS2 için 2.80 ve üstü versiyonu ve DVP-SA2/SX2 için 2.40 ve üstü versiyonu destekler.DVP-ES2-C için bu komut kullanılamaz.

Örnek : |MEMW|D2000|K10|K100|

D2000’den  100 file registerı K10’dan başlayarak yaz.

MODRW (Modbus Read/Write) Komutu :

MODRW komutunu COM1(RS-232) , COM2(RS-485) , COM3 (RS-485) destekler.COM3 yalnızca DVP-ES2-EX2-SA2-SE için kullanılabilir ve DVP-ES2-C desteklemez.

S1 : Cihaz Adresi (Aralık K1 – K254)

S2 : Fonksiyon Kodu ;

-H02: DVP-PLC’den çift bit olan cihazları oku

-H03: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’den çift Word olan cihazları oku

-H05: Bit olan cihazları ON/OFF yap

-H06: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’e bir Word olan cihazları yaz

-H0F: DVP-PLC’e çift bit olan cihazları yaz

-H10: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’e çift Word olan cihazları yaz

Yalnızca bu komutlar aktif olarak kullanılabilir.Diğer komutlar geçersizdir.

S3 : Data Adresi ;

Hata Meydana geldiğinde ise ;

Hata Bayrakları ; COM1 ( M1315)  – COM2 ( M1141 )  – COM3  (M1319)

Hata Kodları ; COM1 (D1250)  – COM2  (D1130 )  – COM3 (D1253)

S  : Data Registerı ( Yazılacak/Okunacak datanın saklandığı registerdır)

N : Erişilebilir Data Uzunluğudur

Eğer S2 için H05 aktif edilirse , N=0 ‘On’ olur ve N=1 ‘Off’ olur.

Eğer S2 H02 , H03 , H0F , H10 ile kullanılırsa , ayarlanabilir aralık K1-Km arasında olabilir.

Bu komutun kullanımında herhangi bir sınır ya da limit yoktur.Yükselen ve Alçalan kenar komutları MODRW(H02,H03) komutları için sürücü kontak olarak kullanılamaz.Aksi takdirde registerlar yanlış olacaktır.

Eğer alçalan ve yükselen kenar MODWR komutu için kullanılmak isteniyorsa M1122(Com2) , M1312(Com1)  ve M1316(Com3) başlatılmak zorundadır.

ASCII MOD için : M1143 = Off olmalıdır.

RTU MOD için : M1143 = On olmalıdır.

RAND ( Random Number ) Komutu :

Kullanılan operandlar ;

S1 : Rastgele numaralar için alt limit

S2 : Rastgele numaralar için üst limit

D : İşlem sonucunun kaydedileceği data registerı

16-Bit işlemler için aralık S1 , S2 : K0≤S1 , S2≤K32,767

32-Bit işlemler için S1, S2 : K0≤S1 , S2≤K2,147,483,647

Eğer S1 > S2’den büyük olursa hata meydana gelecektir.Ardından M1067 ve M1068 ‘On’ olacaktır ve D1067 registerında 0E1A(Hex) hata kodu kaydedilecektir.

Delta Plc Öğren -7 Sonuç :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -7 adlı içeriği sizlerle paylaştık.Delta Plc komutlarının açıklamalarıyla beraber daha anlaşılır kılmak adına bu çalışmaya titizlikle devam edeceğiz.Delta Plc öğrenmek isteyenler adına rehber niteliğinde olması dileğiyle.İyi çalışmalar.