Paralel İndüktör Nedir ve Nasıl Çalışır ?

PARALEL İNDÜKTÖR NEDİR ?

Paralel indüktör nedir ? Paralel indüktör ile seri indüktör arasındaki fark nedir ? Paralel indüktör nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Paralel İndüktör Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PARALEL İNDÜKTÖR

Paralel olarak tüm indüktörler boyunca voltaj düşüşü aynı olacaktır.Ve, Paralel İndüktörler, bunların arasında ortak bir gerilime sahiptir ve bizim örneğimizde, İndüktörler üzerindeki gerilim ;

VL1 = VL2 = VL3 = VAB… vb.

Bir sonraki devrede indüktörlerin L1, L2 ve L3 iki A ve B noktaları arasında paralel olarak birbirine bağlanmasına bakacağız.

Paralel İndüktör Devresi

Önceki seri indüktörler eğitiminde, devrenin LT toplam indüktansının, birlikte eklenen tüm bireysel indüktörlerin toplamına eşit olduğunu gördük.

Paralel indüktörler için eşdeğer devre endüktansı LT farklı şekilde hesaplanır.

Her indüktörden akan bireysel akımların toplamı Kirchoff’un Akım Yasası (KCL) kullanılarak bulunabilir; : V = L x di/dt

Daha sonra yukarıdaki devremizdeki her indüktörden akan bireysel akımların değerlerini alarak ve i akımını i1 + i2 + i3 ile değiştirerek paralel kombinasyon boyunca voltaj aşağıdaki gibi verilir:

Vab = LT x d/dt x (i1+i2+i3) = LT x (di1/dt + di2/dt + di3/dt)

Yukarıdaki denklemde di/dt’yi v/L ile değiştirirsek;

Vab = LT x (V/L1 + V/L2 + V/L3)

İndüktörleri paralel olarak bağlarken bir devrenin toplam indüktansını hesaplamak için son bir ifade ile denklemi azaltabiliriz ve bu şöyle verilir:

Paralel İndüktör Denklemi

1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + 1/L4+……..+1/LN

Burada, paralel dirençler için yapılan hesaplamalarda olduğu gibi, ayrı ayrı indüktansların karşılıklı (1/Ln) değeri, indüktansların kendileri yerine bir araya getirilir.

Ancak yine seri bağlanmış endüktanslarda olduğu gibi, yukarıdaki denklem sadece indükleyicilerin iki veya daha fazlası arasında “NO” karşılıklı indüktans veya manyetik bağlanma olduğunda doğrudur (birbirlerinden manyetik olarak yalıtılırlar).

Bobinler arasında kuplaj olduğunda, toplam indüktans, kuplaj miktarından da etkilenir.

Bu hesaplama yöntemi, tek bir paralel ağ içinde birbirine bağlanmış herhangi bir sayıda indüktansı hesaplamak için kullanılabilir.

Bununla birlikte, paralel olarak sadece iki ayrı indüktör varsa, toplam indüktans değerini bulmak için çok daha basit ve daha hızlı bir formül kullanılabilir ve bu:

LT = (L1 x L2) / (L1 + L2)

paralel indüktör nedir

Paralel devrelerdeki indüktörler hakkında hatırlanması gereken önemli bir nokta, paralel olarak birbirine bağlanmış iki veya daha fazla indükleyicinin toplam endüktansı (LT) daima paralel zincirdeki en küçük endüktansın değerinden daha az olacaktır.

Paralel İndüktör Örneği 1 :

Sırasıyla karşılıklı indüktans olmadan, sırasıyla 60mH, 120mH ve 75mH olan üç indüktör, paralel bir kombinasyon halinde birbirine bağlanır.

Paralel kombinasyonun toplam endüktansını mH cinsinden hesaplayın.

1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3

LT =  1/(1/L1+ 1/L2+ 1/L3) => 1 / (1/60Mh + 1/120mH + 1/75mH)

LT = 1/38.333 => 26 mH

Paralel Olarak Karşılıklı Eşleşmiş İndüktörler

İndüktörler paralel olarak birbirine bağlandığında, birinin manyetik alanı diğeri ile bağlantı kurar, karşılıklı endüktansın etkisi, bobinler arasında bulunan manyetik kuplaj miktarına bağlı olarak toplam indüktansı ya arttırır ya da azaltır.

Bu karşılıklı indüktansın etkisi, bobinlerin arasındaki mesafeye ve birbirlerine yönelimlerine bağlıdır.

Karşılıklı olarak paralel bağlanmış indüktörler, toplam eşdeğer endüktansı arttıran paralel yardımcı bağlanmış bobinlerle toplam indüktansı “yardımcı” ya da “karşı” veya toplam karşılıklı endüktansı sıfır olan bobinlere kıyasla toplam eşdeğer indüktansı azaltan paralel karşıt bobinlere “karşı” olarak sınıflandırılabilir.

Karşılıklı birleştirilmiş paralel bobinler, resimde gösterildiği gibi polarite noktalarının veya polarite işaretleyicilerinin kullanılmasıyla bir yardımcı veya karşıt konfigürasyona bağlı olarak gösterilebilir.

Paralel Yardımcı(Aiding) İndüktörleri

Resimdeki iki paralel yardımcı indüktörün karşısındaki voltaj, paralel olduklarından eşit olmalıdır, böylece iki akım, i ve i2, aralarındaki voltaj aynı kalacak şekilde değişmelidir.

Daha sonra, iki paralel yardımcı indüktör için toplam endüktans, LT:

LT= (L1Xl2 – M^2) / (L1 + L2 -2M) 

Burada: 2M, L1 bobininin L2 üzerindeki etkisini ve aynı şekilde L2 bobininin L1  üzerindeki etkisini temsil eder.

İki indüktansın eşit olması ve manyetik bağlamanın bir toroidal devrede olduğu gibi mükemmel olması durumunda, iki indüktörün paralel olarak eşdeğer indüktansı, LT = L1 = L2 = M olarak L’dir.

Ancak, aralarındaki karşılıklı indüktans sıfır ise eşdeğer indüktans, paralel olarak iki kendi indüklenen indüktörle aynı yani L÷2 olacaktır.

İki bobinlerden biri diğerine göre tersine çevrildiyse, iki paralel karşıt indüktör ve karşılıklı indüktans olur, iki bobin arasında bulunan M, resimde de gösterildiği gibi her bobin üzerinde ters yönde, tersinir bir etkiye sahip olur.

Paralel Ters/Karşıt İndüktörler

 Burada toplam indüktans, iki paralel karşıt indüktör için -> LT şöyle verilir:

LT = (L1xL2 –M^2) / (L1 + L2 +2M)

Bu kez, iki endüktansın değeri eşit ise ve manyetik bağlanma aralarında mükemmelse, iki indüktör birbirini iptal ettiği için indüktans indüktörler boyunca kendi kendine indüklenen emk sıfır olacaktır.

Bunun nedeni, iki akımın, i1 ve i2’nin her indüktörden geçerken sırasıyla aralarında oluşan toplam akı sıfırı olmasıdır, çünkü her indüktör tarafından üretilen iki akının her ikisi de aynı büyüklükte fakat ters yönlerdedir.

Sonra iki bobin etkin bir şekilde devre içindeki akım akışına kısa devre olur, böylece eşdeğer indüktans, LT (L ± M) ÷ 2’ye eşit olur.

Paralel İndüktör Örnek 2:

İndüktansları sırasıyla 75mH ve 55mH olan iki indüktör paralel yardımcı olarak birbirine bağlanmıştır. Karşılıklı endüktansı 22.5mH ​​olarak verilir.

Paralel kombinasyonun toplam indüktansını hesaplayın.

LT= (L1Xl2 – M^2) / (L1 + L2 -2M) 

LT = (75 mH x 55 mH – 22.5 mH^2) / 75 mH + 55 mH – 2 x 22.5 mH

LT = 42.6 mH

Paralel İndüktör Örnek 3 :

Resimdeki endüktif devrenin eşdeğer endüktansını hesaplayın. 

İlk indüktör dalını LA hesaplayın (İndüktörler L6 ve L7 ile paralel olarak L5)

LA = L5 x(L6+L7) / L5+L6+L7 = 50mH x (40 mH + 100 mH) / 50mH + 40 mH + 100 mH = 36.8 mH

İkinci indüktör dalı LB‘yi hesaplayın (İndüktör L3, İndüktör L4 ve LA ile paralel olarak)

LB = L3x (L4 + LA) / L3+L4+LA => 30mH x (20 mH + 36.8 mH) / 30 mH+20mH+36.8mH => 19.6 mH

Eşdeğer devre indüktansı LEQ değerini hesaplayın (L2 ve LB indüktörlerine paralel olarak indüktör L1)

LEQ = L1x (L2+LB)/L1+L2+LB => 20mH x (40 mH+19.6mH) / 20mH+40mH+19.6mH = 15mH

Daha sonra yukarıdaki devre için eşdeğer endüktansın 15mH olduğunu bulmuş oluruz.

Paralel İndüktörler Özet

Dirençte olduğu gibi, paralel olarak birbirine bağlanmış indüktörler, V arasında aynı gerilime sahiptir.Ayrıca indüktörlerin paralel olarak birbirine bağlanması, tek tek indüktansların karşılıklı toplamının karşılığını oluşturan paralel olarak bağlanan “N” indüktörlerinin eşdeğer indüktansı devrenin etkin indüktansını azaltır.

Seri bağlı indüktörlerde olduğu gibi, paralel olarak karşılıklı bağlı indüktörler, bobinlerin kümülatif olarak mı bağlı (aynı yönde) veya diferansiyel olarak birbirine bağlanmış (zıt yönde) olmasına bağlı olarak bu toplam indüktansa “yardımcı” veya “karşıt” olarak sınıflandırılır.

PARALEL İNDÜKTÖR NEDİR SONUÇ:

Bugün Paralel İndüktör Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur sizlere.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.