List

NEGATİF GERİBESLEME (FEEDBACK) SİSTEMLERİ NEDİR ?

Negatif geribesleme sistemleri nedir ? Negatif geribesleme denklemleri nedir ?  Negatif geribesleme örnekleri nedir ? Opamplar ve geribesleme sistemleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Negatif Geribesleme Sistemleri Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

NEGATİF GERİBESLEME (FEEDBACK) SİSTEMLERİ

Geri besleme, çıkış sinyalinin bir kısmının, bir voltaj veya bir akım olan bir giriş olarak kullanıldığı süreçtir.Bu geri besleme işlemi, giriş sinyaline göre değer veya fazda (“anti-faz”) ters ise, geribeslemenin Negatif Geribesleme veya dejeneratif geri besleme olduğu söylenir.

Negatif geri besleme, kontrol sistemlerinin tasarımında ve dengelenmesinde bir çok avantaj sağlayan giriş sinyallerinden çıkar.

Örneğin, sistem çıkışı herhangi bir sebepten dolayı değişirse, negatif geri besleme girişi değişime karşı koyacak şekilde etkiler.Geri besleme, sistemin genel döngü kazancını düşürürken, azaltma derecesi sistemin kazancını düşürür.

Negatif geribeslemeler ayrıca sistem bant genişliğini ve giriş ve çıkış empedanslarını iyileştirmenin yanı sıra bozulmayı, gürültüyü, dış değişikliklere duyarlılığı azaltma etkilerine de sahiptir.

Elektronik sistemde geri besleme, negatif geri besleme ya da pozitif geri besleme olup olmadığına bakılmaksızın tek taraflıdır.Bunun anlamı, sinyallerinin yalnızca çıkıştan sistemin girişine tek yönlü akmasıdır.

Bu daha sonra döngü kazancını, sistemin yük ve kaynak empedanslarından bağımsız hale getirir.Negatif bir geri besleme sisteminde, girişindeki bu toplama noktası, sistemi çalıştıran bir hata sinyali oluşturmak için geri besleme sinyalini giriş sinyalinden çıkarır.

Sistemin pozitif bir kazancı varsa, geri beslemenin gösterildiği gibi negatif olması için geri besleme sinyalinin giriş sinyalinden çıkarılması gerekir.

Negatif Geri Besleme Devresi

Devre pozitif kazanç, G ve geri besleme, β olan bir sistemi temsil eder. Girişindeki toplama noktası, sistemi çalıştıran Vin – βG hata sinyalini oluşturmak için giriş sinyalinden geri besleme sinyalini çıkarır.

Ardından temel kapalı devre devresini kullanarak genel geri besleme denklemini şu şekilde türetebiliriz:

Negatif Geribesleme Denklemi

Sistem kazancı : G = Vout / Vin  Burada : G = açık çevrim voltaj  kazancıdır

G x Vin = Vout

G (Vin – BVout) = Vout   Burada B feedback kesridir.

G.Vin – B.G.Vout = Vout   Burada BG = Çevrim kazancıdır.

G.Vin = Vout(1 + BG)   Burada  1+BG = Geribesleme faktörüdür.

Vout / Vin = G v = G / (1 + BG)   Burada Gv = Kapalı çevrim voltaj kazancıdır.

Negatif geri beslemenin etkisinin kazancı şu faktörlerle azaltılıyor olduğunu görüyoruz: 1 + βG.

Bu faktör “geri besleme faktörü” veya “geri besleme miktarı” olarak adlandırılır ve genellikle 20 log (1+ βG) ilişkisi ile desibel (dB) olarak belirtilir.

Negatif geribeslemenin etkileri Açık döngü kazancı, G çok büyükse, o zaman βG, 1’den çok daha büyük olacaktır, böylece sistemin genel kazancı kabaca 1 / β ‘ye eşit olacaktır.

Açık döngü kazancı frekans veya sistem yaşlanmasının etkileri nedeniyle azalırsa, βG’nin hala nispeten büyük olması şartıyla, genel sistem kazancı çok fazla değişmez.

Bu yüzden negatif geri besleme, genellikle “kazanç stabilitesi” olarak adlandırılan şey vererek kazanç değişiminin etkilerini azaltma eğilimindedir.

Negatif Geribesleme Örneği 1

Bir sistem geri besleme olmadan 80dB kazancına sahiptir.Negatif geri besleme kesri 1/50 ise negatif geri besleme eklenerek sistemin kapalı döngü kazancını dB cinsinden hesaplayın.

80 dB = 20log(G)

G = antilog1080/20  = 10,000

Gv = G / (1+G β) = 10,000 / (1+10,000x(1/50)) = 49.75

Gv(dB) = 20 log(49.75) = 34 dB

Bu durumda sistemin 10.000’lik bir döngü kazancı ve 34dB’lik bir kapalı döngü kazancı olduğunu görebiliriz.

Negatif Geribesleme Örneği 2

5 yıl sonra, negatif geri beslemesiz sistemin döngü kazancı 60dB’ye düşmüş ve geri besleme oranı 1 / 50’de sabit kalmıştır.Sistemin yeni kapalı döngü kazanç değerini hesaplayın.

60Db = 20 log(G)

G = antilog1060/20 = 1,000

Gv = G / 1+G β = 1,000 / (1+1,000x(1/50)) = 47.6

Gv(dB) = 20 log(47.6) = 33.5 dB

Buradaki iki örnekten görebiliyoruz ki, geribesleme olmadan, 5 yıllık kullanımdan sonra sistem kazancı 80dB’den 60dB’ye, (10.000’den 1.000’e kadar) açık çevrim kazancında yaklaşık % 25 düşüş göstermiştir.

Bununla birlikte, negatif geribeslemenin eklenmesiyle, sistem kazancı yalnızca 34dB’den 33,5dB’ye düşmüştür, bu da% 1,5’ten daha düşük bir düşüşe neden olmuştur;

Bu nedenle, bir sisteme negatif geri besleme uygulamanın, geri besleme olmadan elde ettiği kazanca kıyasla genel kazancını büyük ölçüde azalttığını görebiliriz.

Geri besleme olmadan sistem kazancı çok büyük olabilir, ancak bir sistem cihazından diğerine değişebileceği için kesin olmayabilir, daha sonra, negatif geri besleme eklendikten sonra kazanç istenen değerle eşleşir ki genel olarak, yeterince açık döngü kazancı olan bir sistem tasarlamak mümkündür.

Ayrıca, eğer geri besleme ağı, kararlı özelliklere sahip olan pasif elemanlardan yapılmışsa, genel kazanç, sistemdeki açık çevrim kazancının varyasyonundaki değişimlerden çok, istikrarlı ve etkilenmez hale gelir.

negatif geribesleme sistemleri nedir

Opamplarda Negatif Geribesleme

Opamplar en yaygın kullanılan lineer entegre devre türüdür ancak çok yüksek bir kazanıma sahiptir.Standart 741 op-amp’in açık döngü voltaj kazancı Avol, negatif geri besleme olmadığında ve bir op-ampın açık döngü voltaj kazancı, çıkış voltajının, Vout’un oranına olan voltaj kazancıdır.

Diferansiyel giriş gerilimi, Vin, (Vout / Vin).

741 op-amp için tipik Avol değeri 200.000’den (106dB) fazladır.Bu nedenle, sadece 1mV’luk bir giriş voltajı sinyali, 200 volt’tan daha yüksek bir çıkış voltajına neden olur! çıkışı hemen doygunluğa zorlamak.

Açıkçası, bu yüksek açık döngü voltaj kazancının bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor ve bunu sadece negatif geri besleme kullanarak yapabiliriz.

Negatif geri besleme kullanımı, bir işlemsel yükselticinin performansını önemli ölçüde artırabilir ve negatif geri besleme kullanmayan herhangi bir op-amp devresinin faydalı olamayacak kadar kararsız olduğu kabul edilir.

Negatif Geribesleme Örneği 3

Açık çevrim voltaj kazancına sahip bir opamp, geri beslemesiz 320,000 Avol, non-inverting (tersleyen) olmayan bir yükselteç olarak kullanılacaktır.Devreyi 20, kapalı çevrim kazancıyla dengelemek için gereken geri besleme dirençleri, R1 ve R2 değerlerini hesaplayın.

Yukarıda elde ettiğimiz genelleştirilmiş kapalı döngü geri besleme denklemi şöyle verilir:

G = A / (1 + β A)

Geri besleme formülünü yeniden düzenleyerek, geri besleme kesri elde ederiz:

G (1 + βA) = A

1 + βA = A / G

βA = (A / G) – 1

β = (1/G) – (1/A)

Daha sonra A = 320,000 ve G = 20 değerlerini koyarak, yukarıdaki denklemde β değerini şöyle alırız:

β = (1/G) – (1/A)

β = (1/20) – (1/320,000) = 0.05

Bu durumda opampın açık çevrim kazancı çok yüksek olduğundan (A = 320,000), geri besleme kesri, β kapalı çevrim kazancının 1/G’nin karşılığına kabaca eşit olacaktır, ancak 1/A inanılmaz derecede küçük olacak.

Daha sonra β (geri besleme oranı) 1/20 = 0,05’e eşittir.

Dirençler, R1 ve R2, ters çevirmeyen amplifikatör boyunca basit bir seri voltaj potansiyel bölücü ağ oluşturduğundan, devrenin kapalı devre voltaj kazancı, bu dirençlerin oranları ile belirlenir:

β = Vf / Vout = R2 / (R1 + R2)

Direnç R2’nin 1000Ω veya 1kΩ değerinde olduğunu varsayarsak, direnç R1’in değeri:

β = R2 / (R1 + R2)

R1 = (R2 – βR2) / β

= (1000 – (0.05 x 1000)) / 0.05  = 19,000Ω = 19 k Ω

Ardından, ters çevrilmemiş amplifikatör devresinin 20’lik bir kapalı çevrim kazancına sahip olması için, gereken negatif geri besleme dirençlerinin değerleri, bu durumda, R1 = 19kΩ ve R2 = 1kΩ olacaktır.

Non-Inverting Op-Amp Devresi

Bir sistem tasarımında geribeslemeyi kullanmanın birçok avantajı vardır, ancak amplifikatör devrelerinde Negatif Geri Beslemeyi kullanmanın temel avantajları, kararlılıklarını, bileşen değişikliklerine daha iyi toleransları, DC kaymasına karşı stabilizasyonu ve amplifikatörlerin bant genişliğini arttırmaktır.

Yaygın amplifikatör devrelerinde negatif geri besleme örnekleri, yukarıda gördüğümüz op-amp devrelerinde direnç Rƒ, direnç, FET bazlı amplifikatörlerde RS ve direnç, bipolar transistörde (BJT) amplifikatörlerdir.

NEGATİF GERİBESLEME (FEEDBACK) SİSTEMLERİ NEDİR SONUÇ : 

Bugün Negatif Geribesleme(Feedback) Sistemleri Nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.Elektronik sistemlerin ile ilgili yazı dizisinin sonuna geldik.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Kategori: Temel Elektronik

68 posts
Mayıs 19th, 2019

Negatif Geribesleme (Feedback) Sistemleri Nedir ?

NEGATİF GERİBESLEME (FEEDBACK) SİSTEMLERİ NEDİR ? Negatif geribesleme sistemleri nedir ? Negatif geribesleme denklemleri nedir ?  Negatif geribesleme örnekleri nedir […]

Mayıs 19th, 2019

ST Dili Timer ve Counter Kullanımı Nedir ?

ST DİLİ TIMER VE COUNTER KULLANIMI NEDİR ? ST Dilinde timerlar nasıl kullanılır ve kaç çeşit timer vardır ?  ST […]

Mayıs 16th, 2019

Geri Besleme (Feedback) Sistemleri Nedir ?

GERİ BESLEME (FEEDBACK) SİSTEMLERİ NEDİR ? Geri besleme sistemleri nedir ? Geri besleme blok diyagramı nedir ? Seri , şönt […]

Mayıs 13th, 2019

Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi ve Örnekleri Nedir ?

KAPALI ÇEVRİM KONTROL SİSTEMİ NEDİR ?  Kapalı çevrim kontrol sistemi nedir ? Kapalı çevrim kontrol sistemi nerelerde ve nasıl kullanılır […]

Mayıs 12th, 2019

Açık Çevrim Kontrol Sistemi ve Örnekleri Nedir ?

AÇIK ÇEVRİM KONTROL SİSTEMİ NEDİR ?  Açık çevrim kontrol sistemi nedir ? Elektronik sistemler nedir ? Açık çevrim kontrol sistemi […]

Mayıs 9th, 2019

Elektronik Sistemler Nedir ?

ELEKTRONİK SİSTEMLER NEDİR ?  Elektronik sistemler nedir ? Blok diyagram gösterimleri , sistem çeşitleri , sürekli ve ayrık zaman sistemleri […]

Mayıs 1st, 2019

Fazör Diyagramları ve Cebiri Nedir ?

FAZÖR DİYAGRAMLARI  VE CEBİRİ NEDİR ?  Fazör diyagramları nedir ? Dalga formunun fazör şemaları , faz farkı nedir ? Komplex […]

Nisan 21st, 2019

Faz Farkı ve Faz Kayması Nedir ?

FAZ FARKI & FAZ KAYMASI NEDİR ? Sinüzoidal sinyallerde faz farkı ve faz kayması nedir ? Faz farkı ve faz […]

Nisan 18th, 2019

Sinüzoidal Dalga Formları Nedir ?

SİNÜZOİDAL DALGA FORMLARI NEDİR ? Sinüzoidal dalga formları nedir ve karşımıza nasıl çıkar ? Radyan , bobin , jeneratör ,dalga […]

Nisan 13th, 2019

AC Dalga Formu ve AC Devre Teorisi | Frekans , Periyot , RMS Değeri Nedir ?

AC DALGA FORMU VE AC DEVRE TEORİSİ NEDİR?  AC Dalga formu ve AC devre teorisi nedir ? Frekans , periyot […]

Nisan 9th, 2019

RMS ve RMS Değeri Nedir ?

RMS & RMS DEĞERİ NEDİR ? RMS nedir ? RMS değeri nedir ? RMS değeri nasıl bulunur ? RMS değeri […]

Nisan 4th, 2019

Diyot Soru Cevap

DİYOT SORULAR VE CEVAPLARI NEDİR ?  Diyot nedir ? Diyotlarda ileri ve geri bias nedir ? Diyot PN bağlantısı nedir […]

Kasım 9th, 2018

Koruyucu ve Solid-State Röle Nedir ?

KORUYUCU VE SOLID-STATE RÖLE NEDİR ?  Koruyucu röle nedir ? Solid state röle nedir ? Solid-state röleler ve koruyucu röleler […]

Kasım 4th, 2018

Zaman Gecikmeli Röle Nedir ?

ZAMAN GECİKMELİ RÖLE NEDİR ? Zaman gecikmeli röle nedir ? Zaman gecikmeli röle nerelerde kullanılır ? Zaman gecikmeli rölenin çalışma […]

Kasım 4th, 2018

Kontaktör Nedir ?

KONTAKTÖR NEDİR ? Kontaktör nedir ve nasıl çalışır ? Bir önceki yazıda da belirtildiği üzere röle ile farkı nedir ve […]

Kasım 3rd, 2018

Röle Yapısı Nedir ?

RÖLE YAPISI NEDİR ? Röle yapısı nedir ? Elektromanyetik röle nasıl çalışır ? Röle içerisinde neler barındırır ve nerelerde kullanılır […]

Ekim 28th, 2018

Transistör Nedir ? | Transistör Çeşitleri

TRANSİSTÖR & TRANSİSTÖR ÇEŞİTLERİ NEDİR ? Transistör nedir ? Transistör çeşitleri nedir ? Transistörler nerelerde kullanılır ? Transistörler hangi amaçla […]

Eylül 30th, 2018

İletkenler , İzolatörler ve Elektron Akışı Nedir ?

İLETKENLER – İZOLATÖRLER ve ELEKTRON AKIŞI NEDİR ? İletkenler , İzolatörler ve Elektron akışı nedir ? İletkenler ve İzolatörler nasıl […]

Eylül 30th, 2018

Statik Elektrik Nedir ?

STATİK ELEKTRİK NEDİR ?  Statik elektrik nedir ? Statik elektrik nasıl bulunmuştur ? Statik elektriği nasıl anlamalıyız ? Statik elektrik […]

Eylül 30th, 2018

DC Servo Motor | DC Servo Motor Teorisi

DC SERVO MOTOR NEDİR ? DC Servo Motor nedir ? DC Servo motor nerelerde kullanılır ? DC servo motor nasıl […]

Eylül 27th, 2018

Servo Motor ve Servomekanizma Nedir ?

SERVO MOTOR – SERVOMEKANİZMA NEDİR ?  Servo motor nedir ? Servomekanizma nedir ? Servo motor ile servomekanizma arasında nasıl bir […]

Eylül 27th, 2018

VFD (Variable Frequency Drive) Nedir ?

VFD – VARIABLE FREQUENCY DRIVE NEDİR ?  VFD nedir ? Değişken frekanslı sürücü nerelerde kullanılır ? VFD nasıl çalışır ? […]

Eylül 24th, 2018

Histerezis Motoru Nedir ve Nasıl Çalışır ?

HİSTEREZİS MOTORU NEDİR ve NASIL ÇALIŞIR ?  Histerezis motoru nedir ? Histerezis motoru nasıl çalışır ? Histerezis motorunun yapısı nasıldır […]

Eylül 24th, 2018

Sürücü Kontrolü ve Senkron Motor Sürücüleri

SÜRÜCÜ KONTROLLERİ ve SENKRON MOTOR SÜRÜCÜLERİ NEDİR ? Sürücü kontrolü nedir ? Elektrik sürücüleri nedir ? Senkron motor sürücüleri nedir […]

Eylül 24th, 2018

Step Motor İnceleme

STEP MOTOR İNCELEME YAZISI Step motor nedir ? Step motor nasıl çalışır ? Step motorun özellikleri nedir ? Step motorun […]

Eylül 21st, 2018

DC Motor Sürücüleri ve Frenlenmesi

DC MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve FRENLENMESİ NEDİR ?  DC Motor sürücüleri nedir ? DC Motor sürücüleri nasıl frenlenir ? DC motor […]

Eylül 21st, 2018

Asenkron Motor Frenleme Nedir ?

ASENKRON MOTOR FRENLEME NEDİR ? Asenkron motor frenleme nedir ? Frenleme nedir ? Frenlemenin çeşitleri nedir ? Frenleme nasıl kullanılır […]

Eylül 21st, 2018

Motor Güçleri ve Sınıflandırılması Nedir ?

ELEKTRİK MOTOR GÜÇLERİ VE SINIFLANDIRILMASI NEDİR ?  Elektrik motor güçleri nedir ? Motor gücü neye göre belirlenir ? Motor güçleri […]

Eylül 21st, 2018

Sürücü ve Sürücü Çeşitleri Nedir ?

SÜRÜCÜ VE SÜRÜCÜ ÇEŞİTLERİ NEDİR ?  Sürücü nedir ? Sürücüler nasıl kullanılır ? Sürücüler nasıl sınıflandırılırlar ? Sürücüler nasıl çalışır […]

Eylül 16th, 2018

Schottky Diyot Nedir ?

SCHOTTKY DİYOT NEDİR ? Schottky diyot nedir ? Schottky diyot nasıl çalışır ? Schottky diyot nerelerde kullanılır ? Schottky diyot […]

Eylül 16th, 2018

Varaktör Diyot Nedir ?

VARAKTÖR DİYOT NEDİR ?  Varaktör diyot nedir ? Varaktör diyot nasıl çalışır ? Varaktör diyot nerelerde kullanılır ? Varaktör diyot […]

Eylül 16th, 2018

GUNN Diyot Nedir ?

GUNN DİYOT NEDİR ?  Gunn diyot nedir ? Gunn diyot nasıl çalışır ? Gunn diyot karakteristikleri nedir ? Gunn diyot […]

Eylül 15th, 2018

Lazer Nedir ?

LAZER NEDİR ? Lazer nedir ? Lazer çeşitleri nedir ? Lazer nerelerde kullanır ? Lazer’in çalışma prensibi nedir ? Lazer […]

Eylül 15th, 2018

Tunnel Diyot Nedir ? Nasıl Çalışır ?

TUNNEL DİYOT NEDİR ?  Tunnel diyot nedir ? Tunnel diyot nasıl çalışır ? Tunnel diyotun avantajları nedir ? Tunnel diyot […]

Eylül 15th, 2018

Fotodiyot ve PIN Fotodiyot Nedir ?

FOTODİYOT ve PIN (ÇIĞ )FOTODİYOT NEDİR ?  Fotodiyot nedir ? PIN Fotodiyot nedir ? Ters doyma akımı nedir ? Fotodiyot […]

Eylül 14th, 2018

PN Birleşimli Diyot Nedir ?

PN BİRLEŞİMLİ DİYOT NEDİR ?  PN birleşimli diyot nedir ? PN birleşimli diyot nasıl kullanılır ? PN birleşimli diyot özellikleri […]

Eylül 14th, 2018

Vakum Diyot Nedir ?

VAKUM DİYOT NEDİR ?  Vakum diyot nedir ? Vakum diyot’un tarihçesi nedir ? Vakum diyot nerelerde kullanılır ? Vakum diyot’un […]

Eylül 10th, 2018

Diyot Direnci ve Akım Denklemleri Nedir ?

DİYOT DİRENCİ VE DİYOT AKIM DENKLEMLERİ Diyot direnci nedir ? Diyot direnci nasıl ve nerede etki eder ? Diyot akım […]

Eylül 10th, 2018

İdeal Diyot ve Diyot Karakteristikleri Nedir ?

İDEAL DİYOT & DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ NEDİR ? İdeal diyot nedir ? Diyot karakteristikleri nedir ? İdeal diyot çalışma mantığı nedir […]

Eylül 10th, 2018

Diyot Nedir ?

DİYOT NEDİR ?  Diyot nedir ? Diyot sembolü nedir ? Diyot çeşitleri nelerdir ? Diyot çalışma prensibi nedir ? Diyot […]

Eylül 9th, 2018

DC Motor Çeşitleri

DC MOTOR ÇEŞİTLERİ NEDİR ?  DC Motor çeşitleri nedir ? DC Motor çeşitlerinin özellikleri nedir ? DC motor çeşitleri farkı […]

Eylül 8th, 2018

DC Motor | Kayıplar – Tork Denklemleri

DC MOTOR KAYIPLAR VE TORK DENKLEMLERİ NEDİR  ? DC Motor kayıpları nedir ? Tork denklemleri nedir ? DC Motor kayıpları […]

Eylül 8th, 2018

DC Motor Yapısı

DC MOTOR YAPISI NEDİR ?  DC Motorun yapısı nedir ? DC Motor hangi parçalardan oluşur ? DC Motorun parçaları ne […]

Eylül 8th, 2018

DC Motor Çalışma Prensibi

DC MOTORUN ÇALIŞMASI – ÇALIŞMA PRENSİBİ DC Motor çalışma prensibi nedir ? DC Motor nasıl çalışır ? DC Motor nedir […]

Eylül 8th, 2018

DC Motor Nedir ?

DC MOTOR – DOĞRU AKIM MOTORU NEDİR ?  DC Motor Nedir ? DC Motor nasıl çalışır ? DC Motor prensipleri […]

Eylül 3rd, 2018

Elektrik Motorları | Temel Motor Prensipleri

ELEKTRİK MOTORU VE ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR ?  Elektrik motorları nedir ? Elektrik motorları çalışma prensibi nedir ? Elektrik motorları tarihçesi […]

Eylül 2nd, 2018

Kondansatör Çeşitleri Nedir ?

KONDANSATÖR ÇEŞİTLERİ NEDİR ?  Kondansatör Çeşitleri nedir ? Kondansatör çeşitleri nasıl kullanılır ? Kondansatör çeşitlerinin birbirinden farkı nedir ? Kondansatör […]

Eylül 2nd, 2018

Kondansatörler -2

KONDANSATÖR NEDİR -2 Kondansatör nedir ? Kondansatör nasıl şarj edilir ya da boşaltılır ? Kondansatör nasıl ölçülür ? Kondansatör kalite […]

Ağustos 31st, 2018

Kondansatörler -1

KONDANSATÖRLER ve KAPASİTANS NEDİR ?  Kondansatör nedir ? Kapasitans nedir ? Kondansatör nasıl çalışır ? Kondansatörde nelere dikkat edilmelidir ? […]

Ağustos 30th, 2018

Manyetik Devre Nedir ?

MANYETİK DEVRE – DOYGUNLUK NEDİR ?  Manyetik devre nedir ? Manyetik doygunluk nedir ? MMF nedir ? Relüktans – Akı […]

Ağustos 25th, 2018

Manyetik Geçirgenlik ve Duyarlılık Nedir ?

MANYETİK GEÇİRGENLİK & MANYETİK DUYARLILIK NEDİR ?  Manyetik Geçirgenlik nedir ? Manyetik geçirgenlik nasıl gösterilir ? Manyetik duyarlılık nedir ? […]

Ağustos 24th, 2018

Manyetik Alan ve Akı Nedir ?

MANYETİK ALAN & MANYETİK AKI NEDİR ?  Manyetik alan nedir ? Manyetik akı nedir  ? Manyetik alan ve akının birimleri […]

Ağustos 22nd, 2018

Elektromanyetik Teori Nedir ?

ELEKTROMANYETİK TEORİ NEDİR ? Elektromanyetik teori nedir ? Maxwell denklemleri nedir ? Maxwell yasaları ne işe yarar ? EM Dalga […]

Ağustos 20th, 2018

İyonizasyon Enerjisi Nedir ?

İYONİZASYON ENERJİSİ NEDİR ?  İyonizasyon Enerjisi Nedir ? Bohr atom modeli nedir ? İyonlaşma enerjisini etkileyen faktörler nedir ? Nükleer […]

Ağustos 20th, 2018

Space Charge Nedir ?

SPACE CHARGE NEDİR ?  Space charge nedir ? Space charge’ın etkileri nedir ? Space charge nerelerde karşımıza çıkar ? Space […]

Ağustos 20th, 2018

Cyclotron Nedir ve Nasıl Çalışır ?

CYCLOTRON  NEDİR & NASIL ÇALIŞIR ? Cyclotron nedir ? Cyclotron’un çalışma prensibi nedir ? Cyclotronun kullanım alanları nerelerdir ? Cyclotron […]

Ağustos 20th, 2018

SI Birimleri Sistemi Nedir ?

SI BİRİMLERİ SİSTEMİ NEDİR ? SI Birimleri Sistemi Nedir ? SI birimleri nedir ? Birim ne demektir ? SI sisteminde […]

Ağustos 19th, 2018

AC Sinyalin RMS Değeri Nedir ?

AC SİNYAL RMS DEĞERİ NEDİR ?  AC Sinyalin RMS Değeri nedir ? RMS değer nedir ? RMS değer nasıl hesaplanır […]

Ağustos 19th, 2018

Sinüzoidal Dalga Sinyali Nedir ?

SİNÜZOİDAL DALGA SİNYALİ NEDİR ?  Sinüzoidal dalga sinyali nedir ? Sinyal nedir ? Sinüs dalgası nedir ? Sinüzoidal dalga neden […]

Ağustos 19th, 2018

Elektron Volt (eV) Nedir ?

ELEKTRON VOLT (eV) NEDİR ?  Elektron volt nedir ? Elektron volt anlık güç etkisi nedir ? Elektron volt tanımı nedir […]

Ağustos 19th, 2018

Elektrik Yükü Nedir ?

ELEKTRİK YÜKÜ NEDİR ? Elektrik yükü nedir ? Elektrik yükü nasıl oluşur ? Coulomb nedir ? Bir elektrik yükünün değeri […]

Ağustos 19th, 2018

Elektriksel Güç Nedir ?

ELEKTRİKSEL GÜÇ NEDİR  Elektriksel güç nedir ? Pasif işaret metodu nedir ? Güç derecelendirmesi nedir ? Direnç güç değerleri nedir […]

Ağustos 19th, 2018

Elektrik Enerjisi Formül Birimleri Nedir ?

ELEKTRİK ENERJİSİ FORMÜL BİRİMLERİ Elektrik enerjisi nedir ? Elektrik enerjisi formül birimleri nedir ? Elektrik enerjisi birimi nedir ? Elektrik […]

Ağustos 18th, 2018

Gerilim – Elektriksel Potansiyel Fark Nedir ?

GERİLİM & ELEKTRİKSEL POTANSİYEL FARK NEDİR ?  Gerilim nedir ? Elektrik potansiyel farkı nedir ? Potansiyel fark nedir ? Gerilim […]

Ağustos 18th, 2018

Elektrik Potansiyeli Nedir ?

ELEKTRİK POTANSİYELİ NEDİR ?  Elektrik alan nedir ? Elektrik potansiyeli nedir ? Elektrik potansiyeli birimi nedir ? Point charge nedir […]

Ağustos 18th, 2018

Elektrik Akımı ve Elektriğin Teorisi – Isıtma ve Manyetik Etkisi

ELEKTRİK AKIMI & ELEKTRİĞİN TEORİSİ NEDİR Elektrik akımı nedir ? Elektrik akımının tanımı nedir ? Elektriğin teorisi nedir ? Isıtma […]

Ağustos 18th, 2018

Akım – Hız Sürüklenme ve Elektron Hareketliliği

AKIM & HIZ SÜRÜKLENME VE ELEKTRON HAREKETLİLİĞİ Akım sürüklenmesi nedir ? Hız sürüklenmesi nedir ? Elektron hareketliliği nedir ? Elektronikte […]

Ağustos 17th, 2018

Elektriğin Doğası

ELEKTRİĞİN DOĞASI VE ELEKTRİK KAVRAMI Elektriğin doğası nedir ? Elektrik kavramı nedir ? Temel elektronik nedir ? Atomun yapısı nedir […]