List

STEP7 PLC PROGRAMLAMA EĞİTİM

Program ve Data blokları nedir ? Organizasyon blokları nedir ? Fonksiyon blokları nedir ? Sayı sistemleri nedir ? Bu ve benzeri soruların cevaplarını aradığımız Step7 Plc Programlama yazı dizisine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

STEP7 PLC PROGRAMLAMA

Program & Data Blokları :

Program ve data blokları yazılımı oluştururken , yazılımı daha fonksiyonel ve bütün haline getirmede yardımcı olurlar.Bu bloklar kullanıcı programının oluşturulduğu kısımlardır.

Simatic Manager’de Block altında bulunurlar.Program blokları (OB, FC ,FB) , Data blokları (DB, UDT) , Sistem ve Standart Blokları (SFB ,SFC)’dir.

Tüm bloklar OB1 üzerinden işlenmektedir.Oluşturulan bloklar OB1 içerisinde çağrılmalıdır.

Her bir Fonksiyon Bloğun (FB) , DB’si bulunmaktadır.

Program Blokları :

Organizasyon Blokları (OB) :

İşletim sistemi ve kullanıcı programı arasında bir arayüzdür.OB’ler işletim sistemi tarafından çağrıldığında periyodik kontrol yapılır , kullanıcı programının uygulanmasını sağlar ve oluşan sistemin hatasını denetler.

Parametre grupları ; Time-of-day interrupts , time-delay interrupts , cyclic interrupts , hardware interrupts

OB1 ana bloktur.Tüm program ve blokların hangi sıra ile işleneceği ‘OB1’ tarafından belirlenir.

Aslında kullanıcı programı sadece OB1 içerisine de yazılabilir.

Organizasyon Bloklarının Özellikleri :

Zaman Hatası (OB 80) : Tarama zamanı aşıldığında , OB’nin çağrılma hatasında OB 80 sistem tarafından çağrılır.

Bu durumad CPU stop konumuna geçer.

Zaman hatasını engellemek istiyorsak ; SFC39’dan SFC42’ye kadar olan sistem bloklarını engelleyebiliriz.

Eğer OB 80 iki kez çağrılmışsa , SFC 43 ile engelleyebiliriz.

Besleme Gerilimi Hatası (OB 81) : Cpu veya modüllerden birini yedekleme pilinin boş olması , gerilim hatası , 24V besleme arızası olduğunda sistem OB 81’i çağırır.Eğer OB81 yüklü değilse , CPU besleme hatası uyarısı ile birlikte çalışmaya devam eder.

Hata Uyarısı (OB 82) : Meydana gelen herhangi bir hata durumunda sistem OB 82’yi çağırır.Eğer OB 82 plc içerisinde yoksa , CPU kendiliğinden STOP konumuna gider.OB 82’yi ise SFC39’dan SFC42’ye kadar olan SFC’ler engelleyebilir.

Takma/Çıkarma Uyarısı (OB 83) : İşletim sistemi donanım konfigürasyonlarını 1sn aralıklarla sürekli olarak izler.Ve her kartın takılması/çıkarılması durumu CPU hafızasına kaydedilir.

Run/Stop durumunda iken bir kart .çıkarmak istediğinizde , CPU hata verecektir ve tekrar Run durumunda OB 83 çağrılır.Eğer OB 83  Plc içerisine yüklenmemişse , Stop konumuna geçer.

CPU Donanım Hatası Uyarısı (OB 84) : İşletim sistemi , MPI yada PROFIBUS haberleşmesinde bir hata ile karşılaştığında OB 84’ü çağırır.Eğer OB 84 Plc içerisine yüklenmemişse , donanım hatasından dolayı CPU stop konumuna geçer.

Program Yürütme Hatası (OB 85) : Yüklenmemiş bir OB’nin işletilmesi , işletim sistemine ait veri erişim hatasında sistem OB 85’i çağırır.Ve eğer plc’e yüklü değilse OB 85 , CPU stop konuma geçer.

Rack Hatası (OB 86) : Eğer rack (gerilim hatası, topraklama , hat kopması vb.) , ağ sistemi veya merkezi olmayan çevresel birimler arızası meydana gelmişse , işletim sistemi OB 86’yı çağırır.Eğer OB 86 oluşturulmamışsa , işletim durumu Stop’a geçer.

Haberleşme Hatası (OB 87) : Global veri haberleşmesinde yanlış veri tanımlaması ya da veri uzunluğu , imkanı olmayan veri bulgularının gönderimi gibi hatalar meydana geldiğinde sistem OB 87’yi çağırır.Eğer OB 87 oluşturulmamışsa , Plc  STOP’a çekilir.

Programlama Hatası (OB 121) : Programlama esnasında ki mevcut hataların Plc’e yüklenmesi esnasında CPU Stop’a geçer ancak OB 121 Plc’e yüklenirse , Plc RUN konumunda çalışmaya devam eder.

Fonksiyon (FC) : Kullanıcı programının belirli bölümlerinin oluşturulmasında kullanılırlar ve birçok amaçları vardır.Fiziksel ve memory alanlar kullanılabilir.

Fonksiyon Blokları (FB) : Kullanıcı programının belirli bölümlerinin oluşturulmasında kullanılırlar ve sık tekrarlanan kompleks fonksiyonların programlanması için uygundurlar.Bu blokların fonksiyonlardan farkı ise , kendi hafızalarını bulundurmalarıdır.FB içerisinde oluşturulan programa ait parametreler bir data blok içerisinde toplanır.

Fonksiyon bloğu her zaman bir data blok içerisinde kullanılır.

Burada Geçici Hafıza bölümünde bulunan terimlere beraber bakalım ;

In : Input – Giriş bilgisi

Out : Output – Çıkış bilgisi

In-Out : Giriş-Çıkış bilgisi

Temp : Geçici hafıza alanlarını ifade eder.

Stat  : Özel data modüllerinin hafızasında olan ve bir sonraki çalışmaya kadar saklanan lokal datalardır.

Name : Program içerisinde kullanılacak parametreye verilen isimdir.

Data Type : Oluşturulacak parametrenin özelliğidir.

Data Bloklar :

Diğer bloklardan farklıdırlar.Herhangi bir komut içermezler.İlgili programa ait parametreleri saklarlar.

FB ile kullanılırlar ve içerisine yazılan program parametrelerini FB’nin kullanıldığı yerlerde işlerler.

Data bloklarının boyutu CPU 314’lerde 8 KB (8191 byt)dır ve  Genel data modülü , Kullanıcı tanımlı data modülü ve özel data modülü olarak 3’e ayrılır.

Data Blok Oluşturma : Programlara göre oluşturulan özel bloklardır.Simatic Manager içerisinde iken Sağ tıklanarak Insert New Object -> Data blok denilerek eklenebilir.

Address : Değişken için belirlenen konum , adrestir.

Name : Her değişkeni tayin etmek için verilen simgesel isim kısmıdır.

Type : Değişkene vermek istenen veri tipidir.

Initial Value : İlk değer burada girilmektedir.Değerler veri tipi ile uyuşmalıdır.

Örneke : DB1.DBX0.0 için DB1’deki bit adreslemesi ifade edilmektedir.

UDT Data Tipi :   Birçok data tipinin birlikte kullanılarak , kullanıcıya kendi data tipini oluşturma olanağı veren bir data tipidir.

Blocks kısmından erişilebilmekte ve sağlanmaktadır.

Blocks sayfası içerisinde iken sağ tıklayıp , Insert New Object -> Data type seçilerek yeni User Data Type oluşturulabilir.Ya da projede , Insert -> S7 block -> Data type denilerek de oluşturulabilir.

SAYI SİSTEMLERİ :

Bit : Dijital sistemlerde kullanılır ve ‘0’ ya da ‘1’olacak şekilde en küçük hafıza birimini oluştururlar.Örnek : I0.0 , M5.7 gibi.

Byte : 8 bitin bir araya gelmesi ile oluşur.8 adet 1 ve 0 dan oluşan bilgiler, 1 byte’lık veriyi ifade eder.

Not : 1 bytelık alanın sayı karşılığı 0-255 arasıdır.

Word : 2 Bayttan oluşan hafıza alanıdır.1 Word = 2 Bayt = 16 bit

Not : 1 word alanı 0-32767 arası sayıları kaplar.Ör : IW272 ,QW256 vb.

Not : Fiziksel olarak I ve Q word alanları genelde analog giriş/çıkış kartlarında kullanılmaktadır.

Integer : Tam sayı anlamındadır.0-32767 arası tüm sayılar Integer olarak ifade edilir.

Double Word : Word alanlarının yeterli olmadığı durumlarda ya da diğer özel durumlarda 2 word’ten oluşur ve 32 bite denk gelir.

Sayılar :

Onluk Sayı tabanı (Decimal Sayı)

İkilik Sayı tabanı (Binary) : En sağdaki basamak (en düşük anlamlı bit) , en soldaki basamak (en yüksek anlamlı bit) anlamına gelir.

BCD kodlama ise ; Her 4 bit bir decimal sayıya denk gelecek şekilde yazılır.

Örnek : 3758 = 0011  0111  0101   1000

Onaltılık Sayı Sistemi (Hexadecimal) : 0-9,A,B,C,D,E,F (0-16)  olarak kullanılmaktadır.

STEP7 PLC PROGRAMLAMA EĞİTİM SONUÇ :

Bugünki yazımızda Step7 Plc Programlama Eğitim adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu yazı ile ilgili konulardaki 5. İçeriğimizi sizlerle paylaşmış durumdayız.Bu alana dair örnekler ve ilgili konulara dair daha detay bilgileri sizlerle paylaşmak niyetim her zaman olduğu gibi devam etmektedir.

İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.