Skip to main content

ST Dili Data Kontrol & Haberleşme Fonksiyonları

ST DİLİ DATA KONTROL ve HABERLEŞME FONKSİYONLARI NEDİR ? 

ST dili data kontrol ve haberleşme fonksiyonları nasıl kullanılır ve nasıl çalışırlar ? ST dilinde haberleşme fonksiyonları nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız ST Dili Data Kontrol & Haberleşme Fonksiyonları Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

ST DİLİ DATA KONTROL ve HABERLEŞME FONKSİYONLARI 

Data Kontrol Fonksiyonları :

LIMIT (<Alt_limit_data>,<Giriş_data>,<Üst_limit_data>) : Çıkış datasını, giriş datasının alt ve üst limitler arasında olup olmadığına bakarak , kontrol eder.

Örnek – >  a := LIMIT (b,c,d)

c<b olduğunda , b -> a değişkeni içerisine atanır.

b≤c≤d olduğunda , c -> a değişkeni içerisine atanır

d < c olduğunda ise , d -> a değişkenine atanır

Data Seçim Fonksiyonları :

SEL (<seçim_koşulu>,<seçim_hedef_data1>,<seçim_hedef_data2>) : Seçim koşuluna göre iki datadan birisini seçer.

Örnek -> a := SEL (b,c,d)

b FALSE/0/Yanlış olduğunda , c değeri a değişkenine atanır.

b TRUE/1/Doğru olduğunda , d değeri a değişkenine atanır.

MUX (<Çıkarım_Şartı>,<Çıkarım_hedef_data1>,<Çıkarım_hedef_data2>) : Çıkarma koşuluna göre maksimum 30 datadan belirli bir data seçer.

Örnek -> a := MUX (b,c,d,…)

B+1. Data a değişkeni içerisine atanır.

MAX (<Hedef_data1>,<Hedef_data2>,<Hedef_data3>,…..) :En fazla 31 data içerisinden maksimum değer seçimi yapılır.

Örnek -> a := MAX (b,c,d,…..)

c, d, … arasından maksimum değer a değişkenine atanır

MIN (<Hedef_data1>,<Hedef_data2>,<Hedef_data3>,…..) : En fazla 31 data içerisinden minimum değer seçimi yapılır.

Örnek -> a := MIN (b,c,d,……)

c,d,….. değerlerinden minimum değere sahip olan a değişkenine atanır.

st dili haberleşme ve data komutları

Haberleşme Fonksiyonları :

TXD_CPU(<Send_String>) : CPU üzerindeki RS-232C port ile Text Dizeleri yollar .

Örnek : TXD_CPU(a)

Text dizesi CPU üzerindeki RS-232C port üzerinden gönderilir

TXD_SCB (<Send_String>,<Serial_Port>) : Seri haberleşme kartı ile serial port üzerinden text dizesi gönderilir.

Örnek : TXD_SCB (a,b)

Seri haberleşme kartı üzerinde b değişkeni tarafından serial port üzerinden text dizesi gönderilir.

TXD_SCU(<Send_String>,<SCU_Birim_Numarası>,<Seri_Port>,<Dahili_lojik_port>) : Seri haberleşme birimi üzerinden seri porta text dizesi yollanır.

Örnek : TXD_SCU (a,b,c,d)

Değişken d dahili lojik port numarasıdır.D değişkeni ile belirlenen dahili lojik port üzerinden seri haberleşme birimi b değişkeni üzerinden ve serial port c değişkeni ile belirlenirken a text dizesi gönderilir.

RXD_CPU(<Depolama_konumu>,<Karakter_sayısı>) : CPU üzerindeki RS-232C port üzerinden text dizesi alır.

Örnek : RXD_CPU(a,b)

b değişkeni tarafından belirlenen karakter sayısı , RS-232C port üzerinden alınır ve a değişkenine atanır.

RXD_SCB (<Depolama_konumu>,<Karakter_sayısı>,<Seri_port>) : Seri haberleşme kartı üzerinden seri port ile text dizesi alır

Örnek : RXD_SCB (a,b,c) :

b değişkeni ile belirlenen karakter sayısı kadar veri c değişkeni ile belirlenen seri port ile alınır ve a değişkeni ile belirlenen alana atanır.

RXD_SCU (<Depolama_konumu>,<Karakter_sayısı>,<SCU_Birim_Sayısı>,<Seri_port>,<Dahili_lojik_port>) : Seri haberleşme birimi ile seri port üzerinden text dizesini alır.

Örnek : RXD_SCU(a,b,c,d,e)

b değişkeni ile belirlenen sayı kadar veri d değişkeni ile belirlenen seri port üzerinden e değişkeni ile belirlenen port ile text dizesini alır.e değişkeni dahili lojik port numarasını içerir.

ST DİLİ DATA KONTROL ve HABERLEŞME FONKSİYONLARI NEDİR SONUÇ : 

Bugün ST Dili Data Kontrol ve Haberleşme Fonksiyonları Nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.ST dili ile ilgili yazılarımızda sona gelmek üzereyiz.

İyi Çalışmalar

Omron PLC ST Dili Dönüşüm Fonksiyonları

OMRON PLC ST DİLİ DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI -1 

Omron plc st dili dönüşüm fonksiyonları nedir ve nasıl kullanılır ? ST dili dönüşüm fonksiyonları nerelerde kullanılır ve bizim ne işimize yarar ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron Plc ST Dili Dönüşüm Fonksiyonları -1 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

ST DİLİ DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI -1

Syntax yapısı :

Kaynak_data_tip_TO_yeni_data_tip (Değişken adı)

Örnek : REAL_TO_INT(C) : Burada C değişkeni için data tipi REAL’den Integer’a dönecektir.

Burada değerlerin yuvarlanması durumu  vardır.

Eğer değer dönüşümün ardından ;  nokta(.)’dan sonraki rakamlar için ;

Değer 0.5’ten daha düşük ise değer kesilir.

Örnek ; 1.49 -> 1’e , -1.49 -> -1’e tamamlanır.

Değer 0.5 ise ; Burada noktadan önceki rakamın tek ya da çift olması kontrol edilir.Eğer tek ise bir üste , çift ise o rakama denklenir.

Örnek : 0.5 -> 0’a , 1.5 -> 2’ye , 2.5 -> 2’ye ve 3.5 ->4’e tamamlanır.

Değer 0.5’ten büyükse ; Noktadan sonrası bir üste yuvarlanır.

Örnek : 1.51 -> 2’ye yuvarlanır.

Number-String (Rakam-Dizi) Dönüşüm Fonksiyonları :

Syntax yapısı :

Kaynak_data_tip_TO_String (Değişken_Adı)

Örnek : INT_TO_STRING(C) : Bu örnekte C integer değeri string olarak dönüştürülür ve C değerine atanır.

STRING_TO_Yeni_Data_Tip(Değişken_Adı)

Örnek : STRING_TO_INT(C) : Burada C string değişkeni Integer olarak dönüştürülüp C değişkenine atanır.

DATA SHIFT(DATA KAYDIRMA) FONKSİYONLARI :

SHL(<Shift_target_data>,<Number_of_bits>) : n bit sayısı kadar sola a bit dizisi kaydırılır.Kaydırıldığında sıfırlar sağ taraftaki bit dizisinin yerini alır.Burada kaydırılan yere 0 değerleri atanır.

Örnek -> a := SHL(b,c) : c bit kadar b bit dizisi sola kaydırılır ve a değişkeni içerisine kaydedilir.

SHR(<Shift_target_data>,<Number_of_bits>) : n bit sayısı kadar sağa a bit dizisi kaydırılır.Kaydırıldıktan sonra sol tarafta oluşacak boşluk 0 değerleri ile doldurulur.

Örnek -> a := SHR(b,c ) : c bit kadar b bit dizisi sağa kaydırılır ve a değişkeni içerisine kaydedilir.

ROL(<Rotation_target_data>,<Number_of_bits>) : n bit kadar bit dizisi sola döndürülür.

Örnek -> a := ROL(b,c) : c bit kadar sola döndürülen b bit dizisi , a değişkeni içerisine kaydedilir.

ROR(<Rotation_target_data>,<Number_of_bits>) : n bit kadar bit dizisi sağa döndürülür.

Örnek -> a := ROR (b,c) : c bit kadar sağa döndürülen b bit dizisi , a değişkeni içerisine kaydedilir.

OMRON PLC ST DİLİ DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI -1 SONUÇ : 

Bugün Omron Plc ST Dili Dönüşüm fonksiyonları ile ilgili yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text Text String Fonksiyonları

STRUCTURED TEXT TEXT STRING FONKSİYONLARI NEDİR?

Omron plc structured text yapısı ve kullanımı nasıldır ? Omron plc st dilinde string yapısı ve fonksiyonları nedir ? Omron plc st dili nasıl programlanır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron Plc Structured Text Text String Fonksiyonları Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

ST DİLİ STRING FONKSİYONLARI

Kullanabilmek için CS/CJ serisi olmalı bir plc olmalı ve versiyonu da 4.0 veya üstü olmalı ya da CJ2 serisi CPU olmalıdır.

LEN Fonksiyonu :

Data tipi Stringdir ve INT değer döndürür.Yazı dizisinin uzunluğunu bulur.

a := LEN (b) -> b dizisindeki karakterlerin sayısı a değişkenine atanır.

LEFT(<Source_String> , <Number_of_characters>) Fonksiyonu :

Eğer kaynak_dizi(source_string) ise String data tipine , karakter_adedi ise INT,UINT data tipine sahip olup STRING değer döndürür.Kullanım amacı ise soldan itibaren yazı dizisinden karakterleri dışarı çıkarır.

a := LEFT (b,c) -> b dizisinden c kadar karakter soldan itibaren çıkarılır ve  a değişkenine atanır.

RIGHT(<Source_String> , <Number_of_characters>) Fonksiyonu :

Eğer kaynak_dizi(source_string) ise String data tipine , karakter_adedi ise INT,UINT data tipine sahip olup STRING değer döndürür.Kullanım amacı ise sağdan itibaren yazı dizisinden karakterleri dışarı çıkarır.

a := RIGHT (b,c) -> b dizisinden c kadar karakter sağdan itibaren çıkarılır ve  a değişkenine atanır.

MID(<Source_string>,<Number_of_characters>,<Position>) Fonksiyonu :

Eğer Source_string ise STRING, number_of_characters ise INT,UINT ve Position ise INT,UINT data tipine sahip olur STRING değer döndürür.Burada da karakterleri yazı dizisinden dışarı çıkarır.

a := MID (b,c,d) -> çıkarılacak karakter sayısı c değişkeni ile belirlenir ve d değişkeni ile belirlenen nokta , başlangıç noktası olup bu dizi b değişkeninden çıkarılır.Ardından a değişkenine atanır.

CONCAT(<Source_string_1>,<Source_string_2>….. 32 string kaynağına kadar) Fonksiyonu:

Burada kaynak dizisi STRING data tipine sahiptir ve STRING değer döndürür.Fonksiyonun görevi ise dizileri birbirine bağlamak için kullanılır.

a := CONCAT (b,c,…) -> Burada b ,c … değişkenleri a değişkenine eklenir ve burada tutulur.

INSERT (<Source_String>,<Insert_String>,<Position>) Fonksiyonu :

Eğer source_string ise STRING , Insert_String ise STRING ve Position ise INT,UINT data tipi kullanılır ve sonuçlar açısından hep STRING değer döndürür.Bu fonksiyon bir yazı dizisini diğerinin içerisine ekler.

a := INSERT (b,c,d) -> Burada c yazı dizisi d ile belirtilen başlangıç pozisyonundan başlamak üzere b değişkenine eklenir.Ki b değişkeni de a değişkenine atanır , eşittir.

DELETE (<Source_String>,<Number_of_characters>,<Position>) Fonksiyonu :

Source_string ise STRING , Number_of_characters ise INT,UINT , Position ise de yine INT,UINT data tipine sahip olup hep STRING değer döndürür.

Görevi ise yazı dizisinden karakter/karakterler silmektir.

a := DELETE (b,c,d) -> c ile belirlenen karakter sayısı kadar dizi d ile belirlenen başlangıç pozisyonundan itibaren b değişkeninden silinir ve ardından a değişkenine bu değer atanır.

REPLACE (<Source_string>,<Replace_string>,<Number_of_characters>,<Position>) Fonksiyonu :

Source_string ise STRING , Replace_string ise STRING , Number_of_characters ise INT,UINT ve Position ise yine INT,UINT data tipi kullanılması gerekmektedir ki her zaman STRING data tipi döndürür bu fonksiyon.

Görevi ise text string yani yazı dizisi içerisinde ki karakterlerin yer değiştirmesidir.

a := REPLACE (b,c,d,e) -> b değişkeni içerisindeki dizinin d değişkeni ile verilen değer kadar karakterlerinin , e değişkeni ile belirlenen başlangıç pozisyonundan itibaren c yazı dizisi içerisindeki karakterler ile yer değiştirmesi işlemidir.

FIND (<Source_String>,<Find_String>) Fonksiyonu :

Source_string ise STRING ve Find_String ise STRING data tipine sahip olup , INT değer döndürür.Text dizisi içerisindeki karakterleri bulur.

a := FIND (b,c) -> Burada c karakter/yazı dizisinin , b yazı dizisi içerisindeki ilk bulunduğu konum, yer , pozisyon a değişkeni içerisine atanır.Eğer c bulunamadıysa , 0 (sıfır) değeri a değişkenine atanır.

STRUCTURED TEXT TEXT STRING FONKSİYONLARI NEDİR SONUÇ : 

Bugün ST Dili Text String Fonksiyonları Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.ST Dili ile ilgili yazılarımızı en kısa sürede tamamlamayı umuyoruz.

İyi Çalışmalar

Omron PLC Structured Text Fonksiyonlar | Omron Plc Programlama Dersleri

OMRON PLC STRUCTURED TEXT FONKSİYONLAR NEDİR ? 

Omron plc structured text fonksiyonlar nedir ? ST  dilinde fonksiyonlar nasıl kullanılır ve kısaltmaları , anlamları nedir  ?ST programlama nasıl yapılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron Plc Structured Text Fonksiyonlar nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC STRUCTURED TEXT FONKSİYONLAR

Standart Fonksiyonlar :

Fonksiyonlara genel olarak bakacak olursak ;

Sayısal fonksiyonlar : Mutlak değerler , trigonometrik fonksiyonlar vb.

Aritmetik fonksiyonlar : Üstel (EXPT)

Data Tip Dönüşüm Fonksiyonları  : Kaynak_data_tipi _TO_Yeni_data_tipi (Değişken_adı)

Sayı – Dizi(String) Dönüşüm Fonksiyonları :

Kaynak_data_tipi _TO_Dizi (Değişken_adı)

Dizi_TO_Yeni_Data_Tipi(Değişken_adı)

Data Kaydırma Fonksiyonları : Bit kayması (SHL ve SHR) , bit yönünde döndürme (ROL ve ROR) vb.

Data Kontrol Fonksiyonları : Üst/Alt limit kontrol (LIMIT) vb.

Data Seçim Fonksiyonları : Data seçim(SEL) , maksimum değer (MAX) ve minimum değer(MIN) ve çoklayıcı(MUX) vb.

Sayısal Fonksiyonlar :

ABS (ifade) : Mutlak değer (ifade) -> a := ABS(b) :  b değişkeninin mutlak değeri a değişkenine atanır.

SQRT(ifade) : Karekök (√ifade) -> a := SQRT(b) : b değişkeninin karekökü a değişkenine atanır.

LN (ifade) : Doğal algoritma (LOGe ifade) -> a:= LN(b) : b değişkenin doğal algoritması alınır a değişkenine atanır.

LOG (ifade) : Genel , bilinen algoritma (LOG10 ifade) -> a := LOG (b) : b değişkeninin normal algoritması a değişkenine atanır.

EXP (ifade) : Üstel ifade (eifade) -> a := EXP(b) : b değişkenin e üzeri üstel sonucu b değişkenine atanır.

SIN (ifade) : Sine : SIN <-> sinüs kullanımı – > a := SIN(b) :  b değişkenin sinüs değeri a değişkenine atanır.

COS (ifade) : Cosine : Kosinüs ifadesi -> a := COS(B) : b değişkeninin sinüs değeri a değişkenine atanır.

TAN (ifade) : Tanjant ifadesi – > a := TAN(b) : b değişkeninin tanjant değeri a değişkenine atanır.

ASIN (ifade) : Arc sin : SIN-1  -> a := ASIN(b) : b değişkeninin arc sin değeri a değişkenine atanır.

ACOS (ifade) : Arc cosine : COS-1   -> a := ACOS(b) : b değişkeninin arc cos değeri a değişkenine atanır.

ATAN (ifade) : Arc tanjant : TAN-1  ->  a := ATAN(b) : b değişkeninin arc tan değeri a değişkenine atanır.

EXPT (ifade) : Üstel : tabanexponent    -> a := EXPT (b,c) : b taban olup c değeri ise exponent üst olarak alınır ve işlemin sonucu da a değişkenine atanır.

MOD (bölünen data , bölen) : Geri kalan kısım , mod alma -> a : = MOD(b,c) : b değerinin c değerine bölümünden kalan yani mod alma işleminin sonucu a değişkenine atanır.

OMRON PLC STRUCTURED TEXT FONKSİYONLAR NEDİR SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Structured Text fonksiyonlar nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.ST diline dair önemli ölçüde yol aldık.Fonksiyonlar yazı dizisinin de tamamlanmasının ardından ST dili ile ilgili genel olarak bizlere faydalı olacak bir kılavuz açığa çıkarmış olacağız.

İyi Çalışmalar

Omron PLC Structured Text – Diziler | Omron Plc Programlama Dersleri

OMRON PLC STRUCTURED TEXT DİZİLER (ARRAYS) NEDİR ?

Omron plc structured text arrays yani diziler nedir ve nasıl kullanılır ? Dizilerde işlemler nasıl yapılır ve nasıl uygulanır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron Plc Structured Text Diziler Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC STRUCTURED TEXT DİZİLER (ARRAYS)

Array – Diziler : 

Değişken_Adı [alt dizin]

Array yani diziler benzer değişkenlerin bir koleksiyonu , birarada olmasıdır.Bir dizinin boyutu fonksiyon blok değişken tablosu ile belirlenebilir.

Array dizin operatörü -> [] kullanılarak her bir değişkene erişilebilir.

Dizin indeksi , bir dizideki belirli değişkenin yada değişkenlerin erişimine izin verir.Alt dizin indeksi , pozitif ve değişmez  bir değer , bir tamsayı veya bir tamsayı değişkeni olmalıdır.

Dizin indeks değeri ilk önce sıfırıncı yani ilk değere ve ardından dizideki birinci eleman olan ikinci değere erişir ve bu şekilde ilerler.

Not :

Eğer dizin indeksi integer bir ifade ya da integer bir değişkense, dizin indeks değerlerinin sonuçlarınında dizi için geçerli indeks aralığında olması gereklidir.

Dizilere erişmek için geçerli bir indeks değeri kullanmalıyız aksi takdirde diziye erişim mümkün olmaz.

Örnek 1 :

a[0] := 1;

a[1] := -2;

a[2] := 1+2;

a[3] := b,

a[4] := b+1;

Bu örnekte ‘a’ değişkeni 5 elementten oluşan bir dizidir ve data tipi ise integer(INT)’dir.

Burada değişken ‘b’ de aynı şekilde INT data tipine sahiptir.Döngü çalıştırıldığında , dizinin ilk elemanının değeri 1 , ikinci elemanın değeri -2 , üçüncü elemanın değeri 3 , dördüncü elemanının değeri b ve beşinci elemanının değeri b+1 olacaktır.

a = [1 ,-2 ,3 , b , b+1] gibi.

Örnek 2 :

c[0] := FALSE;

c[1] := 2>3;

Bu örnekte ‘c’ değişkeni iki elementten oluşan bir dizidir ve bool data tipine sahiptir.Çalıştırıldığında , dizi içerisindeki ilk element FALSE değerine set edilecektir ve ikinci değerde FALSE değerine set edilecektir(2>3 = FALSE)

Örnek 3 :

d[9] := 2.0;

Bu örnekte d değişkeni 10 elementli yani 10 değerli bir dizidir ve data tipi ise REAL’dir.Çalıştırıldığında ise son element olan 10. element 2.0’a set edilir.

Örnek 4 :

a[1] := b[2];

Bu örnekte a değişkeni ile b değişkeni aynı data tipine sahip birer dizilerdir.Çalıştırıldığında bu satır , b değişkeninin üçüncü değeri , a dizisindeki ikinci değere set edilir.

Örnek 5 :

a[b[1]] := c;

a[b[2] +3] :=c;

Bu örnekte ise nasıl dizi element ifadesinin diğer bir dizi element ifadesi içerisinde kullanılacağı örneği gösterilmiştir.

OMRON PLC STRUCTURED TEXT DİZİLER (ARRAYS) NEDİR SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Structured Text Diziler nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text EXIT & RETURN Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır ?

OMRON PLC EXIT & RETURN DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR ?

Omron plc structured text nedir ve nasıl kullanılır ? Structured text dilinde Return & Exit döngüsü nasıl kullanılır ? Exit ve Return döngüsünde örnekler nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron PLC Structured Text Return & Exit Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC EXIT & RETURN DÖNGÜSÜ 

STRUCTURED TEXT – EXIT DÖNGÜSÜ : 

WHILE ifade DO

    durum-liste1;

    EXIT;

END_WHILE;

durum-liste2;

REPEAT

    durum-liste1;

    EXIT;

UNTIL ifade

END_REPEAT;

durum-liste2;

FOR kontrol_değişkeni := integer ifade1 TO integer ifade2 [BY integer ifade3] DO

    durum-liste1;

    EXIT;

END_FOR;

durum-liste2;

omron plc structured text return exit döngüsü

Durum-listeleri farklı durum listelerinden oluşabilir.EXIT anahtar kelimesi tekrarlı döngü çalışmalarında sıradaki duruma geçmeyi engeller ve sadece tekrarlı durumlar olan (WHILE,REPEAT,FOR) durumları için kullanılabilir.Tekrarlayan döngüde Durum-liste1’in ardından EXIT çalıştığında , kontrol aniden durum-liste2’ye atlar.

Örnek 1 :

WHILE a DO

IF c = TRUE THEN

b := 0 ; EXIT ;

END_IF;

IF b > 10 THEN

a := FALSE;

END_IF;

END_WHILE;

d := 1;

Eğer ilk ifade olan IF döngüsü içerisindeki ‘c’ TRUE ise durum-liste olan  b := 0 çalışır ve EXIT çalışır.EXIT anahtar kelimesinin ardından kontrol döngüsü END_WHILE; döngüsünün ardından gelen d : = 1; satırına atlar ve bu durum-liste çalışarak devam eder.

Eğer ‘c’ TRUE değilse ki bu durumda ikinci IF döngüsüne atlayarak ilerleyiş devam eder.

Örnek 2 :

a := FALSE;

FOR i := 1 TO 20 DO

FOR j := 0 TO 9 DO

IF i >= 10 THEN

n := i * 10 + j;

a := TRUE; EXIT;

END_IF;

END_FOR;

IF a THEN EXIT; END_IF;

END_FOR;

d := 1;

Eğer FOR döngüsü içerisindeki ilk IF ifadesi (i >=10) TRUE ise durum-liste (n := i * 10+j ve a:= TRUE ve EXIT;) çalışır ve kontrol döngüsü ilk END_FOR; satırından sonraki IF satırına (IF a THEN EXIT; END_IF;) atlar.Eğer bu satırda da ‘a’ TRUE ise EXIT; anahtar kelimesi çalışır ve FOR döngüsü yine burada da atlanarak ikinci END_FOR; satırından sonra bulunan d:=1; durum-liste çalışır ve döngü sonlanır.

STRUCTURED TEXT – RETURN DÖNGÜSÜ : 

durum-liste1;

RETURN;

durum-liste2;

Durum-listeler birden farklı durum alabilir.RETURN anahtar kelimesi durum-liste1’in ardından fonksiyon bloğunun içerisindeki çalışma döngüsünü kırar ve ardından durum-liste2 çalışmadan fonksiyon blok programı tekrardan çağrılır ve çalıştırılır.

Örnek 1 :

IF a_1 * b > 100 THEN

c := TRUE ; RETURN ;

END_IF;

IF a_2 * (b+10) > 100 THEN

c := TRUE ; RETURN;

END_IF;

IF a_3 * (b+20) >100 THEN

c := TRUE;

END_IF;

Eğer ilk ya da ikinci IF döngüsü TRUE ise (a_1*b > 100 ise ya da a_2*(b+10) > 100 ) ise c:=TRUE; ve RETURN; satırı çalışacaktır.RETURN anahtar kelimesinin çalışmasının ardından fonksiyon bloğu içerisindeki ilerleme döngüsü kırılır ve fonksiyon blok programı tekrar çağrılır ve çalıştırılır.

OMRON PLC EXIT & RETURN DÖNGÜSÜ : 

Bugün Omron PLC Exit & Return Döngüsü ile ilgili açıklamaları ve örnekleri içeren yazılarımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text CASE Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır ?

OMRON PLC CASE DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR ?

Omron plc structured text nedir ve nasıl kullanılır ? Structured text dilinde CASE döngüsü nasıl kullanılır ? CASE döngüsünde örnekler nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron PLC Structured Text CASE Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC CASE DÖNGÜSÜ

STRUCTURED TEXT – CASE DÖNGÜSÜ : 

CASE ifade OF

    case etiket1 [. case etiket2] [.. case etiket3] : durum-list1;

[ELSE

    durum-liste2]

END_CASE;

CASE ifadesi integer bir değer almak zorundadır.Durum-liste ise birkaç farklı değer alabilir.Case etiketleri ise 0 , 1 , +100 , -2 gibi geçerli tam bir integer değer almak zorundadır.

CASE anahtar kelimesinde ifade döndürülür ve çalışır ki ardından bağlantılı case etiket değeri ki bu etiket değeri case döngüsü ile eşleşiyorsa çalışır ve ardından END_CASE; satırı üzerinden bir sonraki adıma geçer.

Eğer herhangi bir eşitlik yok ise ve ELSE , CASE içerisinde kullanılmışsa o zaman ilgili durum-liste çalışır ve ardından END_CASE üzerinden döngü sonlanır.ELSE kullanılmamışsa , END_CASE; üzerinden döngü sonlanır.

CASE döngülerinde farklı case etiket durumları mevcuttur.Fakat ELSE için bu durum söz konusu değildir.

Virgül ‘,’ çoklu case etiketlerinin aynı durum-liste içerisinde kullanıldığında kullanılır.

İki nokta yan yana ‘..’ operatörü ise case etiketinin aralığını belirtir.Eğer CASE ifadesi o aralık içinde ise ilgili durum-liste çalışır.(Ör : case etiketi . 1..10 : a := a+1;).Burada CASE ifadesi 1’e eşit ya da daha büyükse ve 10’dan daha küçükse a := a+1; çalışacaktır.

omron plc st dili case döngüsü

Örnek 1 :

CASE a OF

2 :    b := 1;

5 :    c := 1.0;

END_CASE;

Burada CASE döngüsü çalışacak ve karşılaştırma yapacaktır.Eğer a değişkeni 2’ye eşitse durum-liste b := 1;  çalışacaktır ve ardından program END_CASE; üzerinden ilerleyerek bir sonraki satıra atlar.

Eğer a değişkeni 5’e eşitse durum-liste c := 1.0; çalışacak ve program END_CASE; üzerinden ilerleyerek bir sonraki satıra atlar.

Eğer a değişkeni 2 veya 5’e eşit değilse ki aslında CASE satırındaki ifade eğer case etiketlerinden birine eşit değilse program END_CASE; üzerinden ilerler ve bir sonraki satıra atlar.

Örnek 2 :

CASE a + 2 OF

-2 :    b := 1;

5 :     c := 1.0;

ELSE

d := 1.0;

END_CASE;

Burada CASE satırındaki a+2 değeri eğer -2 ise b := 1; durum-listesi çalışır.Eğer a+2 değeri eğer 5 ise c := 1.0; durum-listesi çalışır.Her iki durumda da durum-liste çalıştıktan  sonra program END_CASE; satırı üzerinden bir sonraki satıra atlar.

Eğer a+2 değeri -2 veya 5 değilse program ELSE satırına geçer ve ELSE şartı olan d := 1.0; durum-listesi çalışır ve END_CASE; üzerinden program sonraki satıra ilerler.

Örnek 3 :

CASE a + 3 * b OF

1,3 :    b := 2;

7,11:    c := 3.0;

ELSE

d :=  4.0;

END_CASE;

Burada a değikeni 3 değeri ile toplanıp b ile çarpılır ve kontrol döngüsü başlar.Eğer 1 veya 3 değerine eşit ise b:=2; durum-listesi çalışır.Eğer 7 veya 11 değerine eşit ise c := 3.0; durum-listesi çalışır.Eğer 1 , 3 , 7 , 11 değerlerinden herhangi birine a +3 *b değeri eşit değilse ELSE satırına geçer ve d := 4.0; durum-listesi çalışır.

Yukarıdaki değerlerden herhangi birine eşit olup çalışırsa END_CASE; üzerinden sonlanır ya da ELSE döngüsünden sonra END_CASE; üzerinden program ilerleyerek sonlanır.

Örnek 4 :

CASE a OF

-2 , 2 , 4 :     b := 2;

c :=  1.0;

6..11,13 :    c := 2.0;

1, 3, 5 :    c := 3.0;

ELSE

b := 1;

c := 4.0;

END_CASE;

Burada a değeri (-2,2,4) değerlerinden herhangi birisine eşitse b:=2; ve c:=1.0; durum-liste çalışır.

Eğer a değeri 6,7,8,9,10,11 veya 13 değerlerinden birisine eşitse c := 2.0; durum-liste çalışır.

Eğer a değeri 1 , 3 , 5 değerlerinden birisine eşitse c := 3.0;  durum-liste çalışır.

Eğer a değeri bunlardan herhangi birisine eşit değilse program ELSE satırına geçer ve b:=1; // c :=4.0; durum-liste çalışarak END_CASE; üzerinden bir sonraki adıma geçer.

OMRON PLC CASE DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR SONUÇ : 

Bugün Omron PLC Case Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.Omron ST Dili ile ilgili yazı dizisinde bir hayli yol almış bulunmaktayız.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text FOR Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır ?

OMRON PLC FOR DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR ? 

Omron plc structured text nedir ve nasıl kullanılır ? Structured text dilinde FOR döngüsü nasıl kullanılır ? FOR döngüsünde örnekler nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron PLC Structured Text FOR Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC FOR DÖNGÜSÜ

STRUCTURED TEXT – FOR DÖNGÜSÜ : 

FOR kontrol_değişkeni := integer ifade1 TO integer ifade2 [BY integer ifade3] DO

   durum-liste;

END_FOR

FOR kontrol değişkeni bool değişken tipinde olmak zorundadır.FOR integer ifadeleri ise aynı integer değişken tipinde kontrol değişkeni olarak çalışmalıdır.Durum-liste ise  birden farklı durumda olabilir.

FOR döngüsünde kontrol değişkeni integer ifade1 ile integer ifade2 arasında olduğu sürece durum-liste çalışır.Eğer [BY integer ifade3] kısmı FOR döngüsü içerisinde kullanıldıysa , kontrol değişkeni integer ifade3 kadar her seferinde arttırılacaktır ki aksi durumda varsayılan değer olan 1 kadar her seferinde arttırılacaktır.

Her bir durum-listenin çalışmasının ardından kontrol değişkenininde değeri artacaktır.Kontrol değişkeni integer ifade1 ile integer ifade2 aralığından çıktıktan sonra kontrol döngüsü END_FOR satırına ilerleyerek sonlanacaktır.

FOR döngüsü içerisinde FOR döngüsü kullanılabilir.

omron plc structured text eğitimi ve dersleri

Örnek 1 :

FOR a := 1 TO 10 DO

b := b + a ;

END_FOR;

Burada a değeri 1 olarak başlatılacaktır ve her seferinde FOR satırında a değeri 10 ile karşılaştırılacaktır.Eğer a değeri 10 değerine eşit ya da daha küçükse , durum-list olan b := b + a ; ifadesi bir kez çalıştırılacaktır ve döngü başa dönecektir.Burada a değeri 10 değerinden büyük olana kadar döngü devam edecektir ve a değeri 10’dan büyük olur olmaz , kontrol END_FOR; satırı üzerinden sonlanacaktır.

Örnek 2 :

FOR a := 1 TO 10 BY 2 DO

b := b + a;

c := c + 1,0;

END_FOR;

Burada a değeri 1 değerinden başlatılacaktır ve 10 değerinden küçük ya da eşit olduğu müddetçe durum-liste çalıştırılacaktır.Ancak burada dikkat etmemiz gereken konu BY 2 ile ifade edilen her seferinde a değerinin +2 arttırılacak olmasıdır. a değeri bu örnekte birer birer değil de ikişer ikişer arttırılır.Döngü a değerinin 10 dan büyük olması durumunda END_FOR üzerinden sonlanacaktır.

Örnek 3 :

FOR a := 10 TO 1 BY -1 DO

b := b + a ;

c := c + 1,0;

END_FOR;

Bu örnekte a değeri 10 değerini alarak başlar.Dikkat etmemiz gereken nokta ise BY -1 ifadesidir.Burada her bir döngüde a değeri bir azaltılacaktır.Bu durum a değerinin 10 ile 1 değerleri aralığından çıkması durumunda döngünün END_FOR; üzerinden ilerleyerek son bulması ile sonlanır.

Örnek 4 :

FOR a := b + 1 TO c + 2 DO

d := d + a ;

e := e + 1 ;

END_FOR;

Burada a değeri b+1 değeri ne ise o değerden başlar ve döngü  a değerinin b+1 ile c+2 değerleri arasında olduğu sürece durum-listenin çalışması ile devam eder.Her seferinde ise BY ile verilen bir değer olmadığı için varsayılan değer kadar yani +1 kadar a değeri arttırılır.En sonunda a değerinin bu aralığın dışına çıkması durumunda END_FOR üzerinden program döngüsü sonlanır.

Örnek 5 :

FOR a := b + c TO  d – e BY f DO

g := g + a ;

h := h + 1,0;

END_FOR;

Burada  a değeri ilk olarak b+c değeri ne ise onunla döngüye girer.Ve eğer b+c ile d-e değerleri arasında ise durum-liste bir kere çalışır ve burada BY f ile ifade edilen f değeri kadar a değeri arttırılır her bir döngüde.a değeri aralık içerisinde olduğu sürece FOR döngüsü çalışır ve f değeri kadar a değeri arttırılır.

Tabi burada f değeri eğer ‘-‘ negatif bir değer ise a değeri arttırılmayacak , azaltılacaktır her seferinde.Aralık dışında bir a değeri olduğu anda FOR döngüsü END_FOR satırı üzerinden sonlanır.

OMRON PLC FOR DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR SONUÇ  :

Bugün Omron Plc For döngüsü nedir ve nasıl çalışır adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text REPEAT Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır ?

OMRON PLC REPEAT DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR ? 

Omron plc structured text nedir ve nasıl kullanılır ? Structured text dilinde REPEAT döngüsü nasıl kullanılır ? REPEAT döngüsünde örnekler nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron PLC Structured Text REPEAT Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC REPEAT DÖNGÜSÜ

Structured Text – REPEAT Döngüsü :

REPEAT

    durum-list;

UNTIL ifade

END_REPEAT;

REPEAT tabiri bool bir değer almak zorundadır.Durum-list ise farklı durumları alabilir ve kullanabilir.

UNTIL satırındaki ifade FALSE <-> 0 <-> Yanlış olduğu sürece REPEAT sürekli olarak durum-list ile verilen ifadeyi çalıştırır.

İfade doğru olduğunda ise , kontrol döngüsü sıradaki durum olan END_REPEAT;  üzerinden ilerleyerek durum sonlanır.

Örnek 1 :

REPEAT

a := a + 1;

b := b * 2,0;

UNTIL a > 10

END_REPEAT;

Bu örnekte (a := a+1 ; b := b * 2,0;) durum-listesi çalışır.Ardından UNTIL satırında bulunan a değerinin 10’dan büyük olup olmadığını kontrol eder.Eğer a değeri 10’dan büyük değilse tekrar başa döner ve tekrar durum-liste çalışır.Ardından a değeri 10’dan büyük olur olmaz kontrol döngüsü END_REPEAT üzerinden sonlanır.

omron plc repeat döngüsü

Örnek 2 :

REPEAT

b := b + 1 ;

IF b > 10 THEN

a := FALSE;

END_IF;

UNTIL a

END_REPEAT;

Bu örnekte durum-listesi (b := b+1; ve IF .. THEN döngüsü ) çalışır.Çalıştırılmasının ardından a değeri kontrol edilir.Eğer IF döngüsünün ardından a değeri FALSE ise kontrol tekrar başa döner ve tekrar çalışır.Eğer a değeri TRUE ise kontrol döngüsü END_REPEAT üzerinden sonlanır.

Örnek 3 :

REPEAT

a := a + 1 ;

b := b / c ;

UNTIL (a+1) >= (b*2)

END_REPEAT;

Bu örnekte durum-listesi (a := a+1; b := b/c) çalışır ve ardından UNTIL satırındaki ifade kontrol edilir.Burada eğer (a+1) daha küçükse ki bu denklemin FALSE yani yanlış olduğunu ifade eder kontrol döngüsü başa döner.Ardından tekrar durum-liste çalışır ve UNTIL satırındaki ifade doğru olana kadar devam eder bu işlem.UNTIL satırındaki denklem TRUE olduğunda ise END_REPEAT; üzerinden döngü sonlanır.

Örnek 4 :

REPEAT

a := a + 1;

b := b  * a;

UNTIL (a – b) <= (b + c)

END_REPEAT;

Bu örnekte durum-listesi (a := a+1;  b := b*a;) çalışacaktır ve ardından UNTIL satırı kontrol edilir.Eğer UNTIL satırında bulunan denklem FALSE ise kontrol döngüsü tekrar başa döner ve durum-liste tekrar çalışır.Ardından UNTIL satırında bulunan ifade TRUE olur olmaz program END_REPEAT; üzerinden ilerleyerek sonlanır.

OMRON PLC REPEAT DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR SONUÇ:

Bugün Omron Plc Repeat Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text WHILE Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır ?

OMRON PLC WHILE DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR ? 

Omron plc structured text nedir ve nasıl kullanılır ? Structured text dilinde WHILE döngüsü nasıl kullanılır ? WHILE döngüsünde örnekler nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron PLC Structured Text WHILE Döngüsü Kullanımı Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC WHILE DÖNGÜSÜ

Structured Text – WHILE Döngüsü :

WHILE durum DO

   durum-liste;

END_WHILE;

WHILE durumu bool bir değer almak zorundadır.Durum-liste olarak ifade edilen kısım ise birden fazla durumdan oluşabilir.Durum ‘TRUE <-> 1’ olduğu sürece while döngüsü durum-list’i sürekli olarak çalıştırır.Durum ne zaman FALSE (yanlış, 0) olursa o zaman döngü END_WHILE üzerinden sonlanır.

Örnek 1  :

WHILE a < 10 DO

a := a +1 ;

b := b * 2,0;

END_WHILE;

Bu örnekte eğer a değişkeni 10 değerinden küçükse durum-list ( a := a+1 / b :=  b*2,0;) çalıştırılır ve kontrol döngüsü tekrar başa döner ve kontrol eder.Eğer a değişkeni hala 10 değerinden küçükse , tekrar çalışır.Eğer a değişkeni 10 a eşit ya da 10’dan büyükse durum-list çalışmaz ve program END_WHILE üzerinden ilerleyerek sonlanır.

omron plc while döngüsü nedir nasıl çalışır

Örnek 2 :

WHILE a DO

b := b+1;

IF b > 10 THEN

a := FALSE;

END_IF;

END_WHILE;

Bu örnekte eğer a değişkeni TRUE ise yani 1 ise , durum list (b := b+1 ve if döngüsü) çalışır.Ardından tekrar while döngüsü başa döner ve a değişkenini kontrol eder.Eğer a değeri TRUE ise tekrar durum list çalışır.Eğer a değişkeni FALSE <->  0 ise döngü END_WHILE üzerinden sonlanır.

Örnek 3 :

WHILE (a+1) >= (b*2) DO

a := a+1;

b := b/c;

END_WHILE;

Bu örnekte eğer (a+1) >= (b*2) denklemi TRUE <-> 1 ise bu durumda durum list olan (a := a+1 / b := b/c) çalışır ve ardından WHILE döngüsü başa döner.Bu durum WHILE döngüsü içerisinde bulunan ve DO ifadesinden önce bulunan koşulun TRUE olduğu sürece sürmesine sebep olur ki bu denklem FALSE <-> 0 olduğunda , program döngüsü END_WHILE üzerinden sonlanır.

Örnek 4 :

WHILE (a-b) <= (b+c) DO

a := a+1;

b := b*a;

END_WHILE

Bu örnekte (a-b) <= (b+c) denklemi TRUE olduğu sürece durum list olan (a := a+1 / b := b*a;) denklemleri çalışır ve program WHILE satırındaki denklem TRUE olduğu sürece çalışır.Bu denklem FALSE olduğu zaman döngü END_WHILE; satırına atlar ve sonlanır.

OMRON PLC WHILE DÖNGÜSÜ NEDİR & NASIL ÇALIŞIR SONUÇ : 

Bugün Omron Plc While Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı birtakım bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Structured Text IF Döngüsü Nedir & Nasıl Çalışır ?

OMRON PLC STRUCTURED TEXT IF DÖNGÜSÜ KULLANIMI NEDİR ? 

Omron plc structured text nedir ve nasıl kullanılır ? Structured text dilinde IF döngüsü nasıl kullanılır ? IF döngüsünde örnekler nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron PLC Structured Text IF Döngüsü Kullanımı Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC STRUCTURED TEXT IF DÖNGÜSÜ 

Structured Text – IF Döngüsü  :

IF durum THEN durum-liste1

[ELSIF durum2 THEN durum-liste2]

[ELSE durum-liste3]

END_IF;

Durum1 ve Durum2 ifadeleri bool değer olarak değerlendirilmek zorundadır.Durum-Liste ile ifade edilen ise basit birkaç durumun listesidir.

Örnek olarak ->   a := a+1;     b := 3+c gibi

Eğer durum1 doğru(TRUE) ise IF durum-liste1’i çalıştırır.Eğer ELSIF kodu var ise yani kullandıysanız ve durum1 yanlış(FALSE) ise ve durum2 TRUE ise durum-liste2’yi çalıştırır.Eğer ELSE’i de kulalndıysanız ve durum1 & durum2 FALSE ise durum-liste3’ü çalıştırır.

Durum-Liste1’in ,durum-liste2 ya da durum-liste3 ‘ün çalıştırılmasının ardından kontrol END_IF’den sonraki diğer duruma geçer.

IF döngülerinde , durumlarında birden fazla ELSIF durumu olabilir ancak yalnızca bir kez ELSE durumu kullanılabilir.

Örnek 1 :

IF a>0 THEN

b:=0;

END_IF;

Bu örnekte , değişken olan ‘a’ değeri ‘0’ dan büyükse , ‘b’ değişken değerine ‘0’ atanır yani b = 0 olur.Eğer ‘a’ 0’dan büyük değilse , b değişkeni ile ilgili herhangi bir değişim ya da sonuç meydana gelmez.Ve program END_IF ile ardından gelen stepleri kontrol ederek ilerler.

omron plc structured text IF Döngüsü

Örnek 2 :

IF a THEN

b:=0;

END_IF;

Eğer değişken ‘a’ TRUE ise b değişkeni ‘0’ değerini alacaktır yani b = 0 olacaktır.Eğer ‘a’ değişkeni FALSE ise , program b ile ilgili bir işlem yapmadan ilerleyecektri.

Örnek 3 :

IF a > 0 THEN

b := TRUE;

ELSE

b := FALSE ;

END_IF;

Bu örnekte ise eğer a değişkeni ‘0’ dan büyükse , b değişkeni değeri ‘TRUE = 1’ olacaktır ve akış END_IF döngüsüne ve sonrasına ilerler.

Eğer a değişkeni ‘0’ dan büyük değilse , if döngüsünün hemen altında bulunan ilk ‘ b’ değişkeni üzerinde herhangi bir değişim olmaz ve döngü ELSE üzerine gelir.Ardından da b değerine ‘FALSE = 0’ değeri atanır ve END_IF üzerinden program ilerler.

Örnek 4 :

IF a < 10 THEN

b := TRUE ;

c := 100;

ELSIF a > 20 THEN

b := TRUE ;

c := 200 ;

ELSE

b := FALSE ;

c := 300;

END_IF;

Burada eğer a değişkeni 10’dan küçükse , b değişkenine ‘TRUE = 1’ değeri atanır ve c değişkenine de 100 değeri atanır ve program END_IF; üzerinden döngüden çıkar.

Eğer a  değişkeni 10’a eşit ya da 10’dan büyükse , program ELSIF satırına atlar.Burada eğer a değişkeni 20’den büyükse b değişkenine ‘TRUE = 1’ değeri atanır ve c değişkenine 200 değeri atanır.Ardından program END_IF; üzerinden döngüden çıkar.

Eğer a değişkeni 10 ile 20 arasında bir değer ise , o zaman IF ve ELSIF satırlarını atlayarak program ELSE satırına gelir.Burada b değişkeni ‘FALSE = 0’ değerini alır ve c değişkenine 300 değeri atanır.Ardından program END_IF; döngüsü üzerinden ilerleyerek sonlanır.

Örnek 5 :

IF a THEN

b := TRUE ;

ELSE

IF c > 0 THEN

d := 100;

END_IF;

d :=400;

END_IF;

Eğer a değişkeni ‘1 yani TRUE’ ise b değişkenine TRUE değeri atanır , d değişkenine 400 değeri atanır ve program END_IF satırına ilerleyerek sonlanır.

Eğer a değişkenş ‘0 yani FALSE’ ise b değişkenine herhangi bir işlem yapılmadan program ELSE satırına gider ve ardından eğer c değişkeni 0 dan büyükse d değişkenine 0 değeri atanır.

c değişkeni ‘0’ değerinden küçükse ya da eşitse program ikinci if döngüsü içerisindeki ELSE satırına ilerleyerek d değişkenine 100 değeri atanır ve program END_IF döngüsüne ilerleyerek sonlanır.

OMRON PLC STRUCTURED TEXT IF DÖNGÜSÜ KULLANIMI NEDİR SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Structured Text IF Döngüsü Kullanımı ile ilgili yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Soru Cevaplarla Omron Plc Öğren -2 | Omron Plc Programlama Eğitimi

SORU CEVAPLARLA OMRON PLC ÖĞREN -2

Merhabalar ; Soru Cevaplarla Omron plc öğren serisine başlıyoruz.Omron ve omron plc ile ilgili biraraya getirebildiğimiz kadar çok datayı paylaşmaya çalışacağım.Şimdiden hertürlü soru , istek , eleştiri ve önerilerinize açık olduğumu ifade etmek istiyorum.Omron plc programlama ile ilgili yazılarımıza devam edelim.

Başlayalım.

SORU CEVAPLARLA OMRON PLC -2

1) 2 PLC Arasındaki Verileri Nasıl Basitçe Ve Otomatik Olarak Takas Edebilirim?

Ethernet/IP ile CJ2 CPU’ları ve CJ1 için, döngüsel veri bağlantısı iletişimleri oluşturmak için Ağ Sembolleri oluşturabilirsiniz.Ayrıntılar için CX-Programmer Yardım konusu “Ağ Sembolleri” konusuna bakmalısınız.

CJ1M, CP1H ve CP1L için bir sonraki en basit yöntem Host Link portunun otomatik PC Link fonksiyonunu kullanmaktır. CX-Programmer’daki “PLC Ayarları” penceresinden bir makineyi master ve diğeri olarak slave (maksimum 8) olarak yapılandırın.

Alternatif olarak, daha ayrıntılı veri transferi genellikle SEND ve RECV PLC komutları kullanılarak yazılabilir.

Yine aynı şekilde Network configurator programı ile plc içerisine oluşturduğunuz tabloları yükleyebilirsiniz.

2) PLC ve Excel Arasındaki Verileri Nasıl Basitçe Ve Otomatik Olarak Takas Edebilirim?

Omron, Microsoft’un ActiveX teknolojisine dayalı bir “CX-Server Lite” yazılım çözümü sunmaktadır.

CX-Server Lite, PLC (seri, Ethernet, Controler-Link) ile tam iletişim halinde çalışır ve kullanıcıya sadece Excel e-tablosuna sürükleyip yapıştırabilen düğme, ekran, döngüsel kayıt cihazı gibi nesneler sağlar.

3) Omron PLC’den Modbus ile Nasıl İletişim Kurabilirim?

CJ1W-SCU ve CS1W-SCU (V1.3) kuplörleri Modbus slave sürücüsüne sahiptir ve aşağıdaki modbus komutlarını destekler:

01, 02 okuma bit katları (IOC)

03 okuma kayıtları (DM)

04 okuma words I/O IOC

05 yazma biti

06 tek register yaz (DM)

08 test echo

0F birden fazla bit yazma

10 çoklu register yazma

CMND kartları SCU modu ağ geçidine uygulanan komut Modbus master üretebilir.

4) Omron Ekipmanına Bağlanmak İçin Numaralandırılmış Bir Ağ Ne Zaman Kullanılır?

Yüklemeniz yalnızca bir ağda olduğundan, NIC’ye No ağını ayırmak gerekli değildir.

Birden çok ağ kartınız varsa (Ethernet, Controller-Link ağ dizileri … vb.), çeşitli ağlara No atamak için CX-Integrator (veya CX-Net) kullanmalısınız. Bu nedenle, değişimler bir No ağ kaynağı ve bir No hedef ağı içerecektir.

5) Bir GSM Modemiyle Donatılmış Bir PLC’den e-Posta veya SMS Nasıl Gönderilir?

http://www.activmail.com abonelik olmaksızın bir GSM/Internet ağ geçidi sunar.

06 13 20 62 90’a gönderilen basit bir SMS (monadressemail @ xxx, konu, mesaj) daha sonra normal bir SMS’nin fiyatına monadressemail @ xxx’ye gönderilir.

6) PLC Programında Gereken Hafızayı Nasıl Bulursunuz?

Kullanılan tüm Belleği görmek için ana ‘Görünüm’ menüsünden Bellek Görünümü’nü (View) seçin. Ayrıca, programın çalışma alanındaki özellikler sayfasının ve her bölümün özelliklerinin kullanılan program adımlarının sayısını da gösterdiğine dikkat edin.

Fonksiyon kilidi ve SFC hafıza kullanımını görmek için ana PLC menüsünden ‘Bellek Yerleşimi(Memory Allocation)  ..’ seçeneğini seçiniz ve Fonksiyon Blok/SFC hafızası -> Fonksiyon Blok/SFC hafıza istatistiklerini seçiniz.

soru cevaplarla omron plc programlama öğren

7) Giriş/Çıkış Yorumlarında Farklı Diller Nasıl Gösterilir/Atanır?

Düzenle menüsünde, elektronik tablo yorumu simgelerine erişmek için Yorum I/O seçeneğini belirleyin.

İstenen düğme tuşuyla dil (sütun) seçiniz.

8) PLC’ye Aktarım İzin Verilmediği (Gri Simge) ile Karşılaşıldığında Ne Yapılmalıdır ?

“PLC’ye Aktarım” simgesi devre dışı bırakılır (grileştirilir) ve “Kısmi Aktarım” seçeneğini kullanmışsanız Treeview simgesi küçük bir ok içerir.

Bu kılavuzda açıklandığı gibidir;

CX-Programmer Kullanım Kılavuzu W446-E1-14 (sayfa 24):

Programlar CS/CJ serisi CPU Ünitesi Ver. 2.0 veya üstü ve tüm kullanıcı programı yerine görev (program) ile indirme mümkündür (CX-Programmer Ver. 4.0 veya üstü).

PLC Menüsünden PLC’ye Kısmi Aktarım – Görev Aktarımı seçeneğini belirleyin ve belirtilen tek bir görevi veya birden fazla görevi indirin. Bu işlev, program geliştirmenin verimliliğini çoklu personel tarafından artırır.

Özellikle, PLC’ye görev (program) ile indirilerek, sadece değiştirilecek parçalar PLC’ye yansıtılarak daha az çalışma hatası elde edilir.

Kısmen yeniden monte edilen bir nesne yeniden aktarılamaz. Bu sorunu çözmek için önce tüm programı PLC’den yükleyin ve projeyi kaydedin. Şimdi tekrar indirebilirsiniz.

9) Plc içerisinde okuma yapabilmek ve yazma yapmamak istersek , ne yapmalıyız ?

Bunu etkinleştirmek için, öncelikle, PLC’nin önünde bulunan yazma koruma anahtarının konumunu doğrulayın.

Ardından, ‘Protection for parameters PLC’ içerisinde ‘Validate write protection’ seçeneğini doğrulayın.

10) PLC içerisindeki Tüm Verileri Nasıl Koruyabilirim?

Kompakt bir flash bellek kartı kullanmak aşağıdakileri bir “Yedekleme” dosyasına kaydetmenizi sağlar:

Program (BACKUP.OBJ)

Tüm alan DM (BACKUPDM.IOM ve BACKUP.IOM)

Tüm bölgeler EM (BACKUPEx.IOM)

E / S’nin tüm alanları (BACKUPIO.IOR)

UCSettings (BACKUPIO.STD)

Özel kart numaraları için ayarlar  xx (BACKUPxx.PRM)

SORU CEVAPLARLA OMRON PLC ÖĞREN-2 SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Omron Plc Öğren adlı serinin ikinci yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Soru Cevaplarla Omron Plc Öğren | Omron Plc Programlama Eğitimi

SORU CEVAPLARLA OMRON PLC ÖĞREN

Merhabalar ; Soru Cevaplarla Omron plc öğren serisine başlıyoruz.

Omron ve omron plc ile ilgili biraraya getirebildiğimiz kadar çok datayı paylaşmaya çalışacağım.

Başlayalım.

SORU CEVAPLARLA OMRON PLC

1.CX-Programmer’da Pencere Ayarlarını Varsayılan Olarak Nasıl Geri Yüklerim?

Bu durum CX-Programmer penceresi bozulduğunda ya da birtakım değişiklikleri geri almak istediğinizde yararlıdır.

Farklı pencere ayarlarına neden olan [Projeniz].opt dosyasını silin.

“[Projeniz] .opt” dosyası CX-Programmer’ın pencere ayarları bilgisine sahiptir ve [Projeniz] .cxp dosyasıyla aynı dizinde bulunur.

CX-Programmer’dan çıkın.

CX-Programmer’ı başlatın.

“Tutorial.cxp” dosyasını açın. (“tutorial.cxp” normalde “C:\Program Files\OMRON\CX-One\CX-Programmer\Tutorials” bölümünde bulunur).

CX-Programmer’dan çıkın.

Kendi dosyanızı tekrar açın.

2.PLC ile ASCII Data String’leri Gönderme Nedir ?

Uygulamalar genellikle belirli bir karakter dizisini bir PLC’den harici olarak bağlanmış üçüncü taraf bir cihaza göndermeye ihtiyaç duyar.

Barkod okuyucular, görüntü sistemleri, modemler ve diğer cihazlar gibi harici donanımlar, işlem sırasında seri verilerin formda komutlarının iletilmesini gerektirebilir.

Omron PLC’lerin bu şekilde iletişim kurabilen birkaç donanım yapılandırması vardır.

– PLC CPU Ünitesinde yerleşik seri port (CP1 serisi, CJ2M serisi ve eski PLC’ler gibi)

– PLC CPU Ünitesindeki seçenek kartları (CP1W-CIF01 ve CS1W-SCB21-V1 gibi)

– Seri iletişim üniteleri (CJ1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU22, CJ1W-SCU41-V1 ve CS1W-SCU21-V1 gibi)

Donanım yapılandırması

PLC ve harici cihaz arasında, özellikle iletim verisi (TD) ile ilgili olarak uygun seri kablo tesisatı sağlayın, veri (SD) ve sinyal toprağı (SG) pimleri gönderin.Cihaz özelliklerine bağlı olarak RST, CTS, DSR veya DTR gibi diğer konektör pinleri gerekebilir.Bağlantı detayları için harici cihaz belgelerine bakın.

soru cevaplar ile omron plc programlama dersleri

Port  Ayarları

Normalde, PLC seri portunun haberleşme ayarlarını harici cihazınkilerle eşleştirmek için değiştirmek gerekir.Harici cihazın baud hızını, veri bitlerini, paritesini ve durdurma bitlerini belirleyin ve bunları PLC’de eşleştirin.

Bu ayarların ortak bir örneği, 9600-8-N-1, yani 9600 baud hızı, 8 veri biti, Yok’un paritesi ve 1 durdurma biti olabilir.

Yukarıdaki donanım konfigürasyonlarından birini kullanarak ASCII verilerini göndermek (ve almak) için, seri port RS-232C modu / No-protokol Modu* olarak ayarlanmalıdır.

Bu, NT-Link veya Ana Bilgisayar Bağlantısı gibi diğer iletişim kurallarının seri iletişime uygulanmasını önler.

RS-232C /No-Protokol modu seçildiğinde, kullanıcı iletilen her mesaj için başlangıç ​​kodunu ve bitiş kodunu kontrol etme yeteneğine sahiptir.İletişim kurmak için başlangıç ​​kodu ve bitiş kodu harici cihaz özelliklerine uygun olmalıdır.

* NOT: Bir seri portun modunu değiştirirken, daima ilgili donanım kılavuzundaki herhangi bir donanım dip-switch ayarını kontrol edin.

Kullanıcı Programı

ASCII seri verilerinin iletimini kontrol etmek için bir PLC programı oluşturulmalıdır. C serisi PLC’leri kullanırken, TXD (236) / TXDU (256) / DTXDU (262) talimatları ile veri gönderin.

3) TXD/TXDU Komutları Neden Düzgün Çalışmaz ?

C-serisi PLC komut setlerinde bulunan TXD / TXDU talimatları, belirli bir bayt veriyi bir RS-232C portundan bir harici seri cihaza iletmek için bir yöntem sağlar.

TXD / TXDU talimatları ile seri haberleşmeye girişmeden önce ön bilgilerin toplanması çok önemlidir. Harici seri cihazı inceleyin ve aşağıdaki anahtar bilgileri toplayın:

– Baud Hızı (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)

– Veri Bitleri (7, 8)

– Stop Bits (1, 2)

– Parite (Çift, Tek, Yok)

– İletişim pin / bağlantı atamaları ve RS / ER sinyal kontrolü

– Başlangıç ​​Kodu, Bitiş Kodu detayları (eğer mevcutsa ve ne varsa)

Genel prosedür

Uygun kablolama ile seri iletişim sinyallerini uygun kabloyla bağlayın

Baud Hızı, Veri ve Durdurma Bitleri, Parite ve RS-232C / Protokol Yok Modu için RS-232 Portunu yapılandırmak için PLC Kurulumunu veya Birim Kurulumunu ayarlayın (uygun olduğunda PLC dip switch ayarlarını kontrol edin)

TXD / TXDU komutunu kullanarak programı oluşturun ve yürütün

Dip Anahtar Pozisyonları

Yerleşik veya isteğe bağlı bir kart seri bağlantı noktası kullanıyorsanız, CPU üzerindeki dip anahtarlarının konumunu kontrol edin.Bu anahtarlar, PLC kurulumunda seçilen portun modunu geçersiz kılabilir.

Kod / Bitiş Kodunu Başlat

Başlangıç ​​kodu, gelen mesajın cihaza başlangıcını belirler. Eğer bu yanlış ise, harici cihaz mesajı görmezden gelir.Bitiş Kodu, gelen mesajın araca geri dönüş, satır besleme (CR, LF) gibi cihaza olan sonunu belirler.Bu yanlışsa taşma koşulları oluşabilir.

Bazı cihazlar End Kodu göstergesi olarak alınacak belirli bir veri miktarına güvenir.Verileri aktarmaya çalışmadan önce harici cihazla ilgili bu ayrıntıları anlamak önemlidir.

Bir PC’nin bir TXD / TXDU talimatı yürütürken PLC’den aktarılan verileri almasına izin veren birçok yazılım programı vardır (bir seri port gereklidir). Bu, PLC’den gönderilen verileri incelemek ve ayrıca ayarları onaylamak için faydalıdır. Seri veri incelemesi için birkaç yazılım programı aşağıda listelenmiştir:

– Hyperterminal (bazı Windows işletim sistemlerinde yüklü)

– MultiWay bağlantısı

LED göstergeler

TXD/TXDU yürütme sırasında PLC sistemindeki iletim ve alma göstergelerini dikkatle incelemek, verilerin gönderildiği konusunda basit bir gösterge olabilir.

PLC Ayarlarından Sonra Çevrim Gücü

Bazen, ayarların yürürlüğe girmesi için PLC Kurulumu değişikliklerini yaptıktan sonra çevrim gücü gereklidir.

4) RXDU Komutu Kayıyor ya da Alınan Bitleri Okumuyor ?

Baytların işlenen RXDU’da tanımlanan bellek alanına aktarılması bir döngüde daha fazla zaman alır. Bu transferin sonunu gösteren bir bayrak yoktur.

Aktarımın gerçekleştiğini izlemek için sıfır ile bir karşılaştırma yapmalısınız. Bu şekilde bayrak, RXDU’nun çalıştırılmasını gözlemleyebilirsiniz.

5) SEND Komutu neden sistematik olarak çalışmaz ?

Bir frame göndermeden önce, Ethernet arabirimleri, alıcının IP adresinin MAC adresini almak için bir yayın yapmalıdır.Bu, PLC’den ilk aktarımdan önce gelir.SEND komutu için (eski PC) adreslenen ekipmanın ARP talebinin gönderildiği sırada bağlanması zorunludur.

PLC’nin modunun değiştirilmesi, bu prosedür üzerinde herhangi bir dayanıma sahip değildir.

SORU CEVAPLARLA OMRON PLC ÖĞREN SONUÇ : 

Bugün Soru Cevaplarla Omron Plc Öğren adlı serinin ilk yazısını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Omron Plc SFC Programlama Nedir ?

OMRON PLC SFC NEDİR ?

Omron plc sfc nedir ? Sfc dili omron’da nasıl kullanılır ? SFC dilinin kullanımı nasıldır ? Sfc dilinin getirdiği kolaylıklar nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Omron Plc SFC Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC SFC PROGRAMLAMA

SFC “Sıralı Fonksiyon Şeması” anlamına gelir ve IEC 61131-3 spesifikasyonlarının bir parçası olarak IEC tarafından tanımlanan bir dildir.Özellikle Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC) gibi cihazlarda proses akış kontrolü için kullanılan sıralı kontrol sistemi dilidir.

PLC’ler Ladder Logic’te uzun yıllardır kapsamlı bir şekilde programlanmış olsa da, SFC sistem koşullarına bağlı olarak bir operasyon durumundan diğerine geçiş yapan ardışık bir kontrol sistemidir.Her ne kadar SFC’nin bir metin formatı olsa da, neredeyse görselleştirilmesi ve öğrenmesi kolay olan grafik biçiminde neredeyse tamamen kullanılmaktadır.

SFC diyagramlarının temelleri

SFC diyagramları, program akışını tanımlayan bir tablo oluşturmak için yapı taşları olarak kullanılan bir dizi temel diyagram türünden oluşur.En önemli tip, tek bir makine durumunu veya çalışmayı temsil eden bir SFC Adımıdır.

Adımlar, Adımı tanımlamak için içinde Adım adı bulunan bir dikdörtgen olarak çizilir.Resim üzerindeki şekil, bir tankı doldurmak, içindekileri yıkamak ve kurutmak için örnek adımları göstermektedir.

Adımlar her zaman bir adımdan diğerine geçmek için oluşması gereken bir SFC ‘Geçiş’ ile ayrılır. Adımlar arasındaki akış, geçiş adı ve durumu yazılı olan bir yatay çizgi olarak çizilen Geçişler ile bir çizgi olarak çizilir.

Geçiş Gövdeleri Yapılandırılmış Metin veya Merdiven mantığında da yazılabilir. Örneğin, bir makine doldurmayı durdurur ve su seviyesi dolduğunda ve “Tam Anahtar” ayarlandığında yıkamaya başlar.Makine, yıkama işlemini durdurur ve yeterli çalkalama tamamlandığında, kurutma işlemini başlatır.

Her Adım genellikle kendisine bağlı bir SFC “Eylem”e sahiptir ve Adım aktifken gerçekleştirilen eylemi belirler. Adımlar genellikle adlandırılmış ve ardından birden çok Adım tarafından yeniden kullanılabilen birden çok Eylem tanımına sahiptir.

Eylem, adım aktifken veya sadece bir kez sürekli olarak çalışabilir. Aslında, belirli bir süre için Eylemi yürütmek veya belirli bir süre sonra başlamak dahil olmak üzere tanımlanan birçok Eylem niteleyicisi vardır.

Eylemin gövdesi basitçe Boolean değerlerini (aşağıdaki gibi) ayarlayabilir veya herhangi bir IEC dilinde yazılabilir; örneğin Merdiven Mantığı, Yapılandırılmış Metin, Instruction Listesi.

Bir Geçiş meydana geldiğinde ve bir sonraki Aşama Aktif hale geldiğinde, deaktive edici Adım durdurma ve yeni Aktif Adım ile bağlantılı herhangi bir Eylem ile ilgili Eylemler gerçekleştirilir.

Diğer özel SFC sembolleri karmaşık diyagram oluşturma imkanı sunar.Her SFC diyagramında çift adımlı normal bir Adım olarak çizilmiş ve aktif hale gelmek için ilk adım olan “İlk Adım” olmalıdır.

Açıklık için, şema bağlantıları Atlar olarak gösterilebilir, fakat aynı zamanda ayrılabilir ve birleştirilebilir.Koşullu dallar ‘Divergence ve convergence’ ile eklenebilir  ve ayrıca paralel olarak Adımların ‘Sıralı’ yürütme işlemini gerçekleştirin.

SFC Diyagramları, içine gömülü SFC diyagramları ile SFC ‘Subroutine’ gibi iç içe geçmiş ‘Subchart’ları da içerebilir.

Omron Plc SFC Programlama

SFC’yi ne zaman ve neden kullanmalıyız ?

Sıralı Fonksiyon Şeması güçlü bir grafik dildir, bu yüzden diğer programlama dilleri yerini alabilir midir? Hayır. SFC dili diğer IEC dillerini tamamlar ve yanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Ladder Logic, Boole mantığı ve kontrol görevleri için kısa ve etkili bir dil olmaya devam ediyor.

Yapılandırılmış Metin karmaşık matematiği, koşullu yapıları ve program döngülerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.Bununla birlikte, SFC, dizi yönetiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve diğer dilleri, en uygun oldukları zaman gereken şekilde Eylemler ve Geçişler olarak kullanabilirler.

Birçok sistemde, SFC sistemi ideal bir “Üst seviye” genel bakış yapar.Anahtar durumların 1 küçük şema üzerinde gösterilmesi, Aktif Adımın anlık izlenmesi ve vurgulanmasını sağlar. Alt Tabloların kullanılması, ayrıntılı sekansların gizlenmesine ve ilgilenildiğinde yakınlaştırılmasına olanak tanır.

Daha derin bir program düzeyinde SFC, örneğin, cihazın yanıtına bağlı olarak, bir dizi komutun gönderilmesi gereken harici bir cihaza iletişimi idare etmek için kullanılabilir. Kısaca SFC, dizi kontrolünün gerekli olduğu her yerde uygulanabilir.

Kontrol uygulamaları büyüklük ve karmaşıklıkta büyüdükçe, daha az sayıda geliştirme şirketi tek bir sisteme güvenebilir.

Çok mühendisli geliştirme ve hatta çok alanlı geliştirme, geliştiriciler arasındaki tasarım iletişimi önemlidir ve SFC, hem “Yukarıdan aşağı” tasarım tartışma aşamasında idealdir ve doğrudan programlama aşamasına alınabilir.

Sıralı Fonksiyon Şemaları, genellikle kullanıcı tarafından bilinen makinenin gerçek akışını takip eder.

SFC’nin yapı bloğu tabanlı yapısı, doğal olarak, daha sonra bireysel olarak geliştirilebilen, bilinen bir rolün ayrıntılı alt görevlerini tanımlamayı da sağlar.Veri bloklama gibi Fonksiyon Blokları ve Nesne Yönelimli stil tekniklerinin kullanılmasıyla veriler, genellikle yalnızca entegrasyon aşamasında bulunan diğer görevlerin kullanımıyla beklenmedik yan etkileri önleyen özel tutulabilir.

Bu yapılandırılmış tasarım metodolojisi çoklu kullanıcı gelişimlerini destekler ve geliştirme süresini kısaltmaya ve geliştirme hatalarını azaltmaya yardımcı olur – devreye alma süresini kısaltır.

SFC’nin sezgisel ve beşeri okunabilir yapısı nedeniyle, genellikle belgeleme olarak tanımlanır.Bakım mühendisleri problemi çözmek için programı hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilirler.İyi bir tasarım ve veri kapsülleme ile birleştiğinde bu, planlanmamış bakım sırasında arıza süresini azaltmaya yardımcı olabilir.

SFC, yeni projeler üzerinde tasarlanmış ve test edilmiş grafikleri yeniden kullanmak için mükemmeldir. Uygulamalarınız için tasarlanmış ve test edilmiş Grafikler, Alt Şemalar ve Eylemler kütüphanesi oluşturarak, bu kütüphane sıralı işlevlerini yeniden test etmeye gerek duymadan benzer sistemler oluştururken yeniden kullanılabilir.

“Standart programlama”nın “standart programlar” anlamına gelmesi ve tek bir SFC programının herhangi bir üreticinin sistemi üzerinde gerçekleştirilebilmesi yaygın bir yanlış anlamadır.Programları dışa ve içe aktarmada sıkça kullanılan bir metinsel SFC standardı olmasına rağmen, çoğu donanım üreticisi, donanıma özgü OEM uzantıları gerektirir.

Bu kaçınılmazdır ve gerçek taşınabilirliğin asla elde edilemeyeceği anlamına gelir. Ancak, SFC için geliştirme becerileri tekrar kullanılabilir, çünkü herhangi bir araç aynı diyagramı oluşturmalıdır.

Sistem tasarımının üreticiler arasında yeniden kullanılabilmesi de doğrudur, bu yüzden iyi tasarım ve Fonksiyon Bloklarının akıllı kullanımı ile herhangi bir refakatleme süresini en aza indirmek mümkündür.

Özetle ;

SFC’yi “Üst” programlama seviyesinde, yani tasarımın en yüksek noktasında ve başlangıç ​​başlangıç ​​noktasında ve başka herhangi bir yerde sıralı kontrol gerektiğini düşünün.

SFC’yi kullanmak, geliştirme çabalarını azaltabilir ve özellikle büyük, karmaşık veya çok geliştirici projelerin tasarım iletişimine yardımcı olur

SFC kendini sürekli olarak gösterebilmektedir  ve bu durumda bakım süresini azaltabilir.

SFC mühendisliği becerileri ve program tasarımları olmasına rağmen SFC programları üreticiler arasında nadiren taşınabilirdir.

OMRON PLC SFC NEDİR SONUÇ :

Bugün Omron Plc SFC Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Omron plc ile ilgili yazılarımıza ve paylaşımlarımıza devam ediyoruz.Umuyorum faydalı olmaktadır.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Programlama -10

OMRON PLC PROGRAMLAMA -10

Omron plc nasıl programlanır ? Omron plc dersleri nedir ? Omron plc’yi nasıl öğrenebiliriz ? Omron plc programlamanın temellerinde neler yatmaktadır ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron Plc Programlama -4 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

Direkt EM Adresi Belirleme :

2 yolu bulunmaktadır.Bank ve adres aynı anda ya da şimdiki bank’ın içerisindeki adres belirlenebilir.

Önerilen : Bank ve adresin aynı anda belirlenmesidir.

Bank ve adres belirleme : Adresten hemen önce bank numarası belirlenir.

Örnek : E2_10 -> Bank2 içerisindeki E10 adresini belirler.

Şimdiki Bank Adresini Belirleme : Bu methodla sadece adres belirlenir.

Örnek : E10 : Şimdiki bank adresini E10 olarak belirler.

IOM Hold Bit’i : (A500.12 = On) olmadıkça şimdiki bank işlem modu (çalışma modu) değiştiğinde ‘0’ olacaktır.

Şimdiki data EMBC(28) ile diğer bir banktaki data erişimi için kullanılabilir.

EM Adreslerini Dolaylı Belirleme :

Binary mod adresleme : ‘@E’

@E01_100 [200] = Gerçekte kullanılan adres E01_512

@E00_100[8200] = Gerçekte kullanılan adres E01_512

@E00_100 [0200] = Gerçekte kullanılan adres E00_512

Bcd Mod Adresleme (*E)

*E01_100 [0200] = Gerçekte kullanılan adres E01_200

*E00_100 [0200] = Gerçekte kullanılan adres E00_200

Timer Alanları :

T0-T4095 => 4096 Timer kullanılabilir.2 adet timer data alanı bulunmaktadır.

1.Timer Completion Flag Area

2.Timer Present Value (PV) Area

Timer , bit data gerektiren operand olarak kullanılırsa ,Timer numarası ‘Completion Flag’a ulaşır.

Word data gerekiyorsa,  PV Timer’a ulaşır.

100ms Hundred-ms Timer : TIM/TIMX 550

10ms Ten ms Timer : TIMH/TIMHX 551

1ms One ms Timer : TMHH540/TMHHX552

10. Tenth ms Timer: TIMU541/TIMUX556

10. Hundreth-ms Timer : TTIM87/TTIMX555

Timer wait : TIMW813/TIMWX816

High Speed Timer Wait : TMHW815/TMHWX817

Counter Alanları :

C0-C4095 : 4096 adet counter bulunmaktadır.Burada yine 2 tip sayıcı vardır.

Completion Flag ve Present Value (PV).Counter çeşitleri , CNT , CNTX546 , CNTR012 , CNTRX548 , CNTW814 , CNTWX818

Task Flags (Task Bayrakları) :

TK0 ile TK127 arası : Cyclic task : 0->127

Task flag = On olacak -> İlgili cyclic task Ready ya da Run durumunda ise

Off olacak -> İlgili cyclic task INI ya da wait’de ise

Not : IOM Hold Bit (A500.12) durumu gözetmeksizin task flagları sıfırlanır.Hangi durumda ? Çalışma modu değişirse ya da  güç/besleme kesilirse

Index Registerları :

IR0 -> IR15

Örnek : IR0 index registerındaki CIO2 wordü işlemlerini  inceleyelim.

MOVR(560) 2 IR0  => CIO2 adresini IR0’da depola.

MOV(021) #1 ,IR0 => #1’i IR0’daki plc adresine yaz.

MOV(021) #20 +1 ,IR0 => IR0’ı oku , 1 ekle ve #20’yi CIO3’e yaz.

Word İşlemleri Örneği :

MOVR (560) 0 IR2

MOV(021) D0 ,IR2

Bit İşlemleri Örneği :

MOVR(560) 0.13 ,IR2

SET +5 ,IR2

0.13’e +5 ekler ve artık yeni CIO = 1.02 olur.

Omron plc programlama eğitimleri

Clock Pulses :

P_0_1 ms = 0.1 ms pals = 0.05 ms On ve 0.05 ms off olur.

P_1ms = 1 ms

P_0_01 s = 0.01 saniye

P_0_02 s= 0.02 saniye

P_0_1 s= 0.1 saniye

P_0_2 s = 0.2 saniye

P_1s = 1 saniye

P_1 min = 1 dakika

File Memory (Dosya Hafızası)

Dosya hafızaları CJ serilerinde kullanılabilir.

EM dosya hafızası kullanılabilir.

Plc -> Memory Allocate -> EM Memory Settings yolu üzerinden EM memory settings dialog box kutusu açılacaktır.

Burada ‘File Memory’ seçilmeli ve EM Start File No belirlenmelidir.

Genel Amaçlı Kullanılabilir Datalar

Program Ağ sembol dosyası : .OBJ

Parametre dosyası : .STD

Data dosyası : .IOM , .TXT , .CSV

I/O Yerleşimleri :

Basic I/O Birimleri : CIO 0000 – CIO 0159 (I/O Alanı) – CIO 1000  Unit(Birim) : 16 Bit

CPU Bus Birimleri : CIO 1500 – CIO 1899 Unit : 25 word

Special I/O Birim Alanı : CIO 2000 – CIO 2959 Unit : 10 word

Not : Otomatik ve Manuel yerleştirme yapılabilir.

Not : Bağlı ünitelerde,birimlerde I/O tablosu oluşturmak için ; Ana pencereden I/O table’ı aç.Options -> Create yolunu izle ve oluştur.

I/O tablosu karşılaştırma için ; I/O tablosu -> Options -> Verify yolu izlenmelidir.

CPU Bus Ünite ve Özel I/O Üniteleri Ayarları :

I/O tablosu penceresini aç.Options -> Transfer from plc seçeneğini seç.

Transfer ekranı karşınıza gelecektir.Burada I/O table ve SIO unit parametrelerini seçebilirsiniz.

Transferin ardından kontrolleri sağla ve ‘Ok’ diyerek ilerleyin.

Ayar yapmak için ; Üniteyi seç ya da çift tıkla.Ya da Edit -> SIO unit parameter seçerek ilerle.Burada tüm parametre ve ayarlarına ulaşabileceğiniz ekran karşınıza gelecektir.

Aynı zamanda CPU Bus Ünite ile ayar alanından Ethernet Unit’s Edit Parameter Dialog Box ekranına ulaşılabilir.

PLC Setup Bölümü :

Forced Status Hold Bit : A500.13 = Off : Cleared // On : Retained(Kalıcı)

IOM Hold Bit Startup Hold Setting : A500.12 = Off : Clear // On : Retain

Battery Error Flag : A402.04 = Off :Detect (Tespit et) // On : Do not detect

Duplicate Refresh Error Flag = A402.13 = Off : Do not detect  // on : detect

Instruction Processing Error Flag = A295.08 ve Indirect DM/EM BCD Error Flag = A295.09 ve Illegal Access Error Flag = A295.10 için => Off : Operation continues (işlem sürekli çalışmada) // on : operation stops

CPU Unit Fonksiyonları :

Swap bytes : swap

Move : mov$

Concatenate string : +$

Exchange string : xchg$

Online Edit :

Online edit için ; Program -> Online Edit -> Begin yolunu izlemelisiniz.

Ardından bir değişiklik yapıldığında Program -> Online Edit -> Send Changes yolu izlenmelidir.

Data Trace : Plc -> Data trace ya da Plc-> Time chart monitor yolu izlenmelidir.

Not : Ethernet-IP node bağlantısı -> Plc -> Auto Online  -> Ethernet/IP Node Online yolu izlenmelidir.

Cycle Time İzleme/Ayarlama :

Ekranın sağ alt kısmında görebilirsiniz.Plc menüden Edit -> Cycle Time yolu izlenmelidir.

Temel Komutlardan Bazıları :

LD : Load : |——||——|

LD NOT : Load not: |——-|/|——|

AND : And : |———||——-|

AND NOT : And not : |——|/|——|

AND LD : AND Load : |—-|logic blok|—-|logic blok|—–|

UP : Condition On : |UP (521)|

DOWN : Condition down/off : |DOWN(552)|

LD TST : Bit test : TST (350)  S N (source word + bit number N)

OUTPUT : Out : ——-( )—|

OUT NOT : Output not : —–(/)—|

KEEP : Keep : –Set + –Reset à KEEP(011) B  (B : Bit)

DIFFERENTIATE UP :DIFU : DIFU(013) B

DIFFERENTIATE DOWN : DIFD : DIFD B

SET : Set : SET B

RESET : RSET : RSET B

Multiple Bit Set : SETA : SETA D N1 N2 (D başlangıç wordü , N1 başlangıç biti , N2 bit adedidir)

Multiple Bit Reset : RSTA : RSTA D N1 N2

NO Operation : NOP

Interlock : IL

JUMP : JMP -> JMP(04) N à N : Jump no

Sembol Karşılaştırmaları :

LD, AND , OR , + , = , <> , < , <= , >, >=

MOVE : MOV -> MOV(021) S D

Double Move : MOVL -> MOVL S D

Move Bit : MOVB

SCALING : SCL -> SCL S P1 R

OMRON PLC PROGRAMLAMA -10 SONUÇ :

Bugün Omron Plc Programlama -5 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum Omron adına faydalı birtakım bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Programlama -9

OMRON PLC PROGRAMLAMA -9

Omron plc nasıl programlanır ? Omron plc dersleri nedir ? Omron plc’yi nasıl öğrenebiliriz ? Omron plc programlamanın temellerinde neler yatmaktadır ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron Plc Programlama -4 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

AlanBoyutAralıkHarici I/O Yerleşimi
I/O Alanı160 wordCIO0-CIO159Basit I/O Birimleri
Data Link alanı260 wordCIO 1000-1199Data ya da plc linkleri
Senkron Data Yenileme96 wordCIO 1200-1295Senkron birimler
CPU Bus Birim Alanı400 wordCIO 1500-1999CPU Bus birimleri
Özel I/O Birim Alanı960 wordCIO 2000-2959Özel I/O alanı
Pals I/O Alanı4 wordCIO 2960-2963Pals I/O modüllleri
Seri Plc Link Alanı90 wordCIO 03100 – 3189Plc linkleri
Devicenet alanı600 wordCIO 3200 – 3799Devicenet master
Dahili I/O alanı200 , 2344 wordCIO 1300-1499/3800-6143 

Çalışma alanı : 512 word = W000 – W511

Kalıcı (Holding) alan : 512 word = H000 – H511

Yardımcı (Auxiliary) Alan = 3008 word: A000-447 / 448-959 / 960-1471/10.000-11.535 (Bu alanların hepsi için yazma ve programlama cihazı tarafından bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.)

Bunun dışında , tüm yardımcı alanlarda bit erişimi , word erişimi , okuma , yazma ve değişim yapılmaktadır.

TR Alanı : 16 Bit : TR 0 – TR 15

DM Alanı : 32,768 word : D00000 – D32767 arasıdır

EM Alanı : Her bir bank için 32768 word ve toplamda 25 bank kullanılabilirdir : E00_0 <-> E18_32767 (0-18 Hex)

Timer flag’ı : 4096 bit : T0  – T4095

Counter flag’ı : 4096 bit : C0 – C4095

Timer PVs = 4096 word : T0 – T4095

Counter PVs = 4096 word : T0 – T4095

Task flag alanı : 128 bit : TK000 – TK127

Index Registerları : 16 Register : IR0-IR15

Data Registerları : 16 Register : DR0 – DR15

Condition flags : Örn : P_On , P_Off

Pals bitleri : Örn : 1s clock pals

I/O Hakkında Notlar:

1.CIO 160 ila CIO 0999 arası , belirli birimlerdeki ilk word değişimi ile genişletilebilir ilk word ayarları CX-Programmer içerisinde I/O tablosu üzerinden yapılır.İlk word ayarı aralığı : CIO 0’dan CIO 900’e kadardır.

2.Eğer I/O hafıza hold (tutma) bayrağı (A500.12) ‘On’ ise , çalışma modu değişse de , hafıza değerleri kalıcı olacaktır.Ek olarak eğer başlangıçta , I/O hafıza hold bayrağı durumu PLC setup üzerinden set edilirse , (IOM Hold bit parametresi) , güç kaynağı ‘On’ olduğunda hafıza değerleri de kalıcı olacaktır.

3.H512-H1535 arası yalnızca fonksiyon blok hafızası ya da SFC hafızası olarak kullanılabilirdir.

4.A960 –A1471 , A10000-A11535 CJ2 CPU birimleri yardımcı alanına genişleme için eklenmişlerdir.Bu wordlere , CPU bus birimleri , Özel I/O birimleri , PTs , destek yazılımları ile erişilemez.

Yalnızca aşağıdaki , CPU birimleri ile ve özel I/O birimleri spesifik olarak CJ2 CPU birimlerini destekler.

Ethernet/IP Birimi : CJ1W-EIP21

Pozisyon kontrol birimleri : CJ1W-NC214 , CJ1W-NC234, CJ1W-NC414 , CJ1W-NC434 , CJ1W-NC481 , CJ1W-NC881

Analog giriş birimi : CJ1W-ADO42

Analog çıkış birimi : CJ1W-DAO42V

I/O Alanı :

Giriş-Çıkış alan adres aralığı : CIO 0-159 word (CIO 0.00 – CIO 159.15 bit)

I/O üzerindeki wordler basit I/O birimleri üzerindeki I/O terminalleridir.

Input Bit : Giriş birimlerine yerleştirilen I/O alanındaki bite denir.Pushbutton anahtarları , limit anahtarları , fotoelektrik anahtarlar vb. cihazların on/off durumunu kontrol eder.

Plc’de giriş noktalarının durumunu Refreshing (yenilemek) için 3 yol bulunmaktadır.

Normal I/O refreshing

Immediate refreshing (!LD 1.01 gibi)

IORF(097) refreshing (IORF 0 3 -> 3 adet olacak şekilde CIO 0-3 yeniler)

Çıkış Biti : Çıkış üniteleri üzerinde bulunan I/O alanı içerisindeki bite , çıkış biti denir.Burada giriş biti ile aynı refresh için 3 yol bulnmaktadır.

Not : Çıkış bitlerinde bir sınırlama yoktur.

|——–|0.02|——-(0.00)

|——–|0.00|———() gibi…

Örnek 2:

|———|0.02|———–(0.00)

|——-|0.10|——(0.00)  Eğer aynı çıkış 2 bit ile kontrol ediliyorsa yalnızca en sondaki aktif olacaktır.

Omron plc programlama eğitimleri ücretsiz

Data Link Alanı :

Data link alanı wordleri , LR’nin kontroller link ağları için data link alanını set etmesi durumunda kullanılabilir.

Aksi durumda ‘set’ olmazsa kullanılamaz.

CPU Bus Birim Alanı :

Her bir CPU birimi/ünitesi 25 word’e sahiptir.

0 (CIO 1500-1524) , 1 (CIO 1525-1549) , ………. ,F (CIO 1875-1899)

Özel I/O Ünite Alanları :

Adresler : CIO 2000-2959 word / 2000.00-2959.15 bit olarak..

Her bir ünite 10 word alacaktır ve 96 birim takılabilir.

0 (CIO 2000-2009) , 1 (CIO 2010 – 2019) , ……. , 95 (CIO 2950 – 2959)

Pals I/O Alanı : CIO 2960 -2963

CJ2M CPU ünitesine Pals I/O modülü takıldığında Pals I/O alanı pals I/O fonksiyonlarına yerleşir.

Modül numarasına göre her bir pals I/O modülü 2 word kapsar.Toplamda 4 word (Pals modülü 0 (2960-61) ve pals modülü 1 (2962-63))

DeviceNet Alanı :

DeviceNet uzaktan I/O haberleşmeleri için wordler , slavelere konmuştur.Data , devicenet ünitesi üzerinden programdan bağımsız şekilde networkten düzenli olarak çalışır (exchange olur).

Holding Alanı :

H000.00 <-> H511.15 (Bitler)

Bu bitler güç gelip gitsede , program işleyiş modu değişsede konumlarını korurlar.

Not : KEEP (011) komutu ile holding area bitleri kullanıldığında keep komutu reset inputu için eğer ‘AC güç besleme’ kullanılıyorsa , asla ‘kapalı kontak’ kullanmayınız.Çünkü güç gelip gittiğinde ‘holding area’ resetlenecektir.

Auxiliary (Yardımcı) Alan :

A0 – A1471 ve A10000-A11535’tir.

A0-A447 ve A10000-A11535 arası sadece okunabilirdir.A448 ile A1471 arası hem okunabilir hemde yazılabilirdir.

Temporary Relay (TR) Alanları :

TR alanları TR0-TR15 arası bit içermektedir.Çoklu çıkış alan dallanmalarında ve interlock kullanımı yoksa çok kullanışlıdır.

Data Memory (DM) Alanları :

DM alanı D0-D32767 aralığındaki adreslerdir.Bu data alanı genel data depolama  ve manipülasyon için kullanılır ve bit/word aracılığı ile erişilebilirdir.

DM alan içerisindeki data kalıcıdır.DM alan içerisindeki bitler force-set ya da force-reset yaptırılamaz.

Indirect (Dolaylı) Adresleme :

Wordler DM alanı içerisinde iki şekilde dolaylı olarak depolanabilirler.Binary mode ve BCD mode.

Binary Mode Adresleme (@D) :

DM adresinden önce @ karakteri konulursa , DM word içeriği binary olarak işlem görür ve işlemler DM wordteki binary adreslere göre işlem yapar.Tüm DM alanı (D0-D32767) hexadecimal değerler ise (0-7FFF) ile dolaylı adreslenebilir.

@D100 [0100 Hex] -> D256 (Gerçekte kullanılan adrestir)

BCD Mod Adresleme (*D)

‘*’ karakteri DM öncesinde kullanılırsa ve DM Wordleri BCD olarak kullanılabilir.Yalnızca (D0-D0999) adresleri dolaylı olarak indekslenebilir ve BCD değer olarak kullanılabilir.

Ör : MOV #1234 *D100

*D100 [0100 Hex] -> D100 [1234 Hex] (Gerçekte kullanılan adres)

D20000 ile D29599 arası : Özel I/O üniteleri için DM Alanlarıdır(100 word/Birim)

D30000 ile D31599 arası : CPU Bus birimleri için DM Alanlarıdır. (100 word/Birim)

OMRON PLC PROGRAMLAMA -9 SONUÇ :

Bugün Omron Plc Programlama -4 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum Omron adına faydalı birtakım bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Programlama -8

OMRON PLC PROGRAMLAMA -8

Omron plc nasıl programlanır  ? Omron plc programlama da dikkat edilmesi gereken kurallar nedir ? Omron plc programlamanın temelleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron Plc Programlama -3 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

Index Registers :

Plc hafıza adresini I/O hafıza içerisinde belirleyen bir pointer fonksiyonudur.

Index Registerları MOVR(560) ya da MOVRW(561) ile adres depolandıktan sonra , Index Register girişi operand olarak dolaylı adresleme yapılır ve diğer komutlarla beraber kullanılabilir.

Index Register’ın avantajı ise , timer , counter vb. dahil I/O hafızası içerisinde herhangi bir bit ya da word’ü belirleyebilir.

MOVR(560)-> |IR[](Index Register)| -> Pointer -> |I/O Hafıza Alanları|

Index Register Kullanımı :

Index Registerları for-next döngüleri gibi döngülerde kullanılabilirdir ve güçlü bir araçtır.Index Register içeriği artırılabilir , azaltılabilir ve kolayca ofsetlenebilirdir.

|Komut : IR| -> Dolaylı Adresleme -> IR0 -> IR0’ı artır ve komutu tekrarla -> |Data Tablosu|

Index Registerlar İçin Direkt Adresleme Komutları

Binary Add (+L) , Binary Subtract (-L) , Double Increment Binary (++L) , Double Decrement Binary (-L)

Örnek ;

Komut A m

Komut A m+1

Komut A m+2 vb. yazmak yerine ;

MOVR(560) m IR0

Komut A , IR0+ şeklinde kullanılabilir.

Örnek ;

LD P_Off

Out , IR0+

Buradaki işlem ; Plc adresi CIO 0.13 IR0 içinde depolandığında , Giriş koşulu kapalı (off) olduğu için , çıkış CIO 0.13 dolaylı olarak IR0’a atanır.Koşul çalışır ve IR0 1 artar.Böylece Plc hafıza adresi CIO 0.14 olur.

Örnek ;

LD P_Off

SET ,IR0+

Buradaki işlem ; Plc adresi CIO 0.13 IR0 içerisinde depolandığında , giriş koşulu off olduğu için SET komutu çalışmaz.Böylece IR0 aynı kalır.

Dikkat edilmesi gereken kurallar ;

Bir yerde yada fonksiyon bloğunda kullandığımız Index Registerlarını bir başka yerde kullanmak istediğimizde Index Registerlarını bir yere kaydetmelisiniz.Aksi durumda , hataya sebep olabilirler.

Ek olarak kullandığımız değerleri daha önceden ya da en başta kaydetmeliyiz.Yani , Index Registerlara bir değeri set etmez isek daha başta işlemler hatalı ilerleyebilirler.

Index Register Uygulama Örneği

D0-D99 dataları ile D100-D199 datalarını toplayıp ;

D0 için IR0 , D100 için IR1 ve D200 için IR2 Index Registerları kullanılacaktır.

Bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz.

Kodlar :

|—-|↑a|————–|MOVR D0 IR0|——-|

|—-|↑a|————–|MOVR D100 IR1|——-|

|—-|↑a|————–|JMP &1000|——-|

|—–|FOR &100|——-|

|—-|a|———|+ ,IR0+ , IR1+ , IR2+|—|

|—————|NEXT|

|—————–|JME &1000|

Not : ‘a’ yükselen kenar tetiklendiğinde Index R set edilir.Off->On olmadan for-next döngüsü çalışmaz.

Not : JME &1000 için , Jump destination komut ‘a’ yükselen kenarı tetiklenmediğinde çalışır.

Devam edelim..

Not : Index registerlar şu komutlar ile direkt adreslenebilir ;

MOVR , MOVRW , SETR , GETR , RSRCH[] , RSORT[] , MOVL , XCGL , =L , <>L , <L , <=L , >L , >=L , CMPL , ++L , –L, +L , -L , FRMCV , TOCV

Index Registerlar Monitoring İşlemi :

Host link komutları ya da FINS komutlarını kullanarak Index Registerları izleyebiliriz ve bunları DM alanları vb. içerisinde tutarak değerlerini görebiliriz.

Örnek :

|——–|a|——|MOVR 0005 IR0|

|——-|P_On|—–|MOVL IR0 D2000| (D2000 ve D2001 adreslerinden okuyabiliriz)

Devam ..

Tasklar Arasında Index ve Data Registerlarını Paylaştırma

Normal ayarlarda; her bir task için registerlar birbirinden ayrılır.

Ayar : CX- Programmer içerisinde Proje Ağacı (Project Tree) kısmında PLC’e sağ tıklayın ve “properties”e basarak ilerleyin.Burada PLC properties dialog box görünecektir.General seçeneğinin alt tarafında bulunan “Use |R|DR independently per task” seçeneğindeki tik’i kaldırmalısınız.

Not : Yardımcı alan bayrakları ve Wordleri :

Adres: A99.14 -> 0 : Her bir task için registerları ayrı (default) , 1 : Tüm tasklar için registerları paylaştır.

Not : Index ve Data registerlarının paylaşımı , depolama ihtiyacını azaltır.

Not : Paylaşım olursa , tasklar arasındaki değişim zamanı hızlanacaktır.

Adres Ofseti Belirleme :

Belirli adres için köşeli parantez arası ofset değiştirilebilir.

Örnek :

D000[w0] -> w0 = &2 ise -> 2 eklenir ve sonuç D0.2 olacaktır.

10.00[4] -> 10.4’e eşittir.

D100[w1] -> w1 = &3 : D103’e eşittir.

Ofsetleme yalnızca -> H , W , DM ve EM alanlarında kullanılabilirdir.

Adres Ofsetleme Örneği :

D0-D99 ve D100-D199 arası D200-299.Eğer w0=30 olarak girilirse, ilgili Wordler d30-d99 ve d130-d199 ve d230-d299 olmalıdır.

|——–|↑a|—————-|MOV w0 w1|———|

|——————————|FOR &100|———-|

|——|a|————-|<  w1 &100|———–|+ D0[W1] D100[W1] D200[W1]|——|

|——-|+ +W1|—————-| (< W1 &100’ün sağ tarafına bağlıdır.)

|———————-|NEXT|——————–|

Condition (Koşul) Flags

Koşul bayrakları direk olarak sol tarafta bulunan bus bar’a bağlanamaz.

Örnek :

Doğru olan :

|———–||—————Komut A

|—–|P_EQ|—–Komut B     (Burada P_EQ ile başlayan satır komut A ile kontağın arasına bağlıdır.)

Yanlış :

|———|P_EQ|————Komut A

|———|P_EQ|————Komut B

Condition (Koşul) Bayraklarında Ana Turning On Durumları

Error Flag (P_ER) : Hata bayrağı

Equals Flag (P_EQ) : Eşittir bayrağı

Carry Flag (P_CY) : Elde bayrağı

Less than and greater than (P_LT , P_GT) : Büyüktür ya da küçüktür bayrağı

Negative Flag (P_N) : Eksi,Negatif bayrağı

Özel Program Bölümleri :

1.Subroutine : SBS , SBN ve RET , GSBS , GSBN , GRET Komutları

2.IL/ILC : IL ve ILC komutları

3.Step Ladder : Step komutları

4.FOR-NEXT : For ve Next Komutları

5.JMP0-JME0 : JMP0 ve JME0 komutları

6.Blok programlama alanı : BPRG ve BEND komutları

OMRON PLC PROGRAMLAMA -8 SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Programlama -3 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Temel olarak altyapıyı oluşturmak adına uğraşıyorum.İlerleyen zamanlarda umuyorum bol uygulamalı yazılarla birlikte oluruz.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Programlama -7

OMRON PLC PROGRAMLAMA -7

Omron plc nasıl programlanır  ? Omron plc programlama da dikkat edilmesi gereken kurallar nedir ? Omron plc programlamanın temelleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron Plc Programlama -2 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

Direkt Olmayan DM/EM Adreslerini BCD Modda Belirlemek:

Adres içerikleri BCD data olarak çevrilecektir.(0000-9999 : Word adresini DM ya da EM alanı olarak ifade eder.)

BCD modda bir direkt olmayan adres tanımlamak için (*) asteriksini eklememiz gerekmektedir.

*D[][][][] -> İçerik [][][][] (0000-9999 BCD) -> D [][][][]

İçerik : #0100 ifadesi D100’ü belirtir.

Örnek : MOV #0001 *D200

Direk Olarak Register Belirleme

Index (IR) ya da data registerları (DR) direkt olarak belirlenebilir.

IR[] ([] : 0 -> 15’e) ya da DR[] ([] : 0->15’e)

Örnek : IR0 için MOV 10 IR0

Açıklaması : IR0 içerisinde CIO 0010 için plc hafıza adresini yükler.

Register Kullanarak Indirect Adres Belirleme

1.Indirect Adres(Ofset yok) : IR@ içerisindeki bit ya da word ile plc hafıza adresi belirlenmesidir.

Örnek : ,IR0 -> LD ,IR0 -> IR0 içerisindeki plc hafıza adresi ile birlikte biti yükler.

,IR1 -> MOV #0001 ,IR1 -> IR1 içerisindeki plc hafıza ile #0001 wordünü depolar.

2.Sabit Ofset : IR[]+ , IR[]- içerisindeki plc hafıza adresi ile bit ya da wordün sabit olarak belirlenmesidir.

+/- sabiti ,IR[] için belirleme işleminde sabit ofset aralığı -2048’den +2047’e kadardır.Komut çalıştırıldığında ofset binary dataya dönüştürülür.

Örnek : +5 ,IR0 -> LD+5 , IR0 (Biti , plc hafıza adresi ile IR0+5 içine yükler)

31 ,IR1 -> MOV #0001 +31,IR1 (word içerisinde #0001’i tutar ve plc hafıza adresi ile birlikte IR1 +31’de depolar)

3.DR Ofset : DR[]’nin IR[]+ içerisindeki plc hafıza adresi ile birlikte bit ve wordünün belirlenmesi

DR[] ,IR[]. DR (Data Register) içerikleri signed-binary data olarak değerlendirilir.IR[] içeriği , signed binary değeri negatifse , negatif ofset olacaktır.

DR0 ,IR0 -> LD DR0 ,IR0 (DR0 içerisindeki değeri plc hafıza adresi ve bit ile IR0+’a yükler)

DR0 ,IR1 -> MOV #0001 DR0 ,IR1 (#0001 değeri ile plc hafıza adresini DR0 içerisindeki IR1+’a yükler)

4.Auto Increment : IR[] +1,+2 olarak yükseltilebilir.

,IR0++ : LD ,IR0++ (IR0 içeriğini 2 arttırır)

,IR1+ : MOV #0001 ,IR1+ (IR1 içerisinde #0001 depolandıktan sonra IR1’i 1 arttır.)

5.Auto Decrement : IR[] -1,-2 olarak azaltılabilir.

-1 : Belirtlilir : -IR[]

-2 : Belirtilir : –IR[]

,–IR0 : LD ,–IR0 (IR0 2 azaltıldıktan sonra , IR0 plc hafızasına yüklenir.)

,-IR1 : MOV #0001 ,-IR1 (IR1’in 1 azalmasının ardından , #0001 IR1 içerisindeki hafızada depolanır.)

16-Bit Sabit :

Tüm binary data yada binary datanın sınırlı aralığı ;

Unsigned Binary : Sembol : # : Aralık : #0000 <-> #FFFF

Örnek : MOV #0100 D0 (D0’da #100 Hex ya da &256 decimal’i tutar)

Örnek : +#0009 #0001 D1 (D1’de #000A hex ya da &10 decimal’i tutar)

Signed Decimal : Sembol : +/- : Aralık : -32768 ila +32767 arasıdır.

Örnek : MOV -100 D0 (-100 desimali ya da hex (#FF9C)’yi D0’da tutar)

Örnek : + -9 -1 D1 (-10 decimali ya da hex (FFF6)’yı D1’de tutar)

Unsigned Decimal : Sembol : & : Aralık : &0 <-> &65535

Örnek : MOV &256 D0 (-256 desimal ya da hex #0100’ü D0’da tutar)

Örnek : +&9 &1 D1 (Desimal -10’u ya da #000A hex’i D1’de tutar)

omron plc programlama 2

Tüm BCD Datalar veya Sınırlı BCD Data Aralığı

BCD : Sembol : # : Aralık : #0000 <-> #9999

Örnek : MOV #0100 D0 (#0100’ü (BCD) D0’da tutar)

Örnek : +B #0009 #0001 D1 (+0010 (BCD) D1’de tutar)

32-Bit Sabit :

Tüm BCD Datalar veya Sınırlı BCD Data Aralığı

Unsigned Binary : # : Aralık : #00000000 <-> #FFFFFFFF

Örnek : MOVL #12345678 D0 (D0 ve D1’de hex #12345678 tutar)

[D1][D0] -> D1(1234) + D0(5678)

Signed Binary : + : Aralık : -21474836486 <-> +2147483647

Örnek : MOVL -12345678 D0

D0’da ve D1’de -12345678 decimalini tutar.

Unsigned Decimal : & : Aralık : &0 <-> &4294967295

MOVL &12345678 D0 (D0 ve D1’de &12345678’i tutar)

Tüm BCD Data ya da Sınırlı BCD Data Aralığı

BCD: # : Aralık : #00000000 <-> #99999999

MOVL #12345678 D0 (D0 ve D1’de #12345678 (BCD) depolar)

Text String Data Formatları

[A][B]            [41][42]

[C][D]   =         [43][44]   = ABCDE

[E][NULL]       [45][00]

MOV$ D100 D200

Not : ASCII karakter tablosu kullanılır.

Immediate Refresh

2 yolu vardır.

1) Refresh Varyasyonu (!) ile komutlar :

‘!’ kullanılarak komut çalıştırıldığında kullanılır.

2)Immediate refresh için özel komutlar :

IORF(097) komutu : Basit I/O birimleri ve özel I/O birimlerinde (yalnızca word yerleşimli CIO alanlarında)

FIORF(225) komutu : Özel I/O birimlerinde

DLNK (226) komutu : CPU Bus birimlerinde

Örnek : IORF D1 D2 (ör. IORF d1.10 d2.16 olsun) : Burada D1: başlangıç wordü , d2: bitiş word’ü.7 adet data yenilenir.

Örnek : FIORF N (FIORF &20 ) Burada N Özel I/O birim numarasıdır.

Örnek : DLNK N (DLNK #1) Burada N CPU Bus unit birim numarasıdır.

OMRON PLC PROGRAMLAMA -2 SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Programlama -2 adlı yazımı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmaktadır.Geribeslemelerinizi almak ve eleştirilerinizi duymak isterim.

İyi Çalışmalar

Omron Plc Programlama -6

OMRON PLC PROGRAMLAMA -6

Omron plc nasıl programlanır ? Omron plc programlama da kullanılan teknikler nelerdir ? Omron plc programlamayı nasıl öğrenebiliriz ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron Plc Programlama adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

Komut Yapıları :

Komut yapılarında giriş olarak sıralı olarak ;

Güç akışı , komut koşulu(1) , Flags(bayraklar) bulunur.

I/O hafızaya operandlar hedef olarak gider ya da source(kaynak) olarak döner.

Çıkış olarak ise  sıralı olarak ;

Güç akışı , komut koşulu(2), Flags (bayraklar) bulunur.

Girişte 1 numaralı komut koşulu yalnızca giriş komutlarını içerir.

Çıkışta komut koşulu ise , tüm komutlar için çıkış olmayabilir.

Power flow (Güç akışı) : Çalıştırma koşuludur.

Komut Koşulları ;

Interlocked : Programın bir parçasını kapatır(özel durumlar , çıkış biti etkisizleştirme , holding sayıcılar vb.).Set etmek için IL(002) , komut iptali için IL(003) kullanılır.

Break (514) : For-Next döngüsü çalışmasını sonlandırır(Diğer bir next’e kadar çalışmayı durdurur).Set için : BREAK , iptal için ,reset : NEXT

Blok Program Çalıştırma : BPRG(096)’dan BEND’e(801) program bloklarını çalıştırır.Set için BPRG(096) , reset , iptal için : BEND (801)

Operands : I/O alanı hafızası içerik ya da sabitlerini belirlemek için kullanılan preset komut parametrelerini özelleştirmek için kullanılır.Komut , operand olarak adres ya da sabitler girilerek çalıştırılabilir.

Operandlar , kaynak , hedef veya sayı operandları olarak 3’e ayrılırlar.

Örnek : MOV #0 D0 (#0 : S -> Source(kaynak) , D0 : D ->Destination(hedef))

Örnek : JMP &3 (&3 : N -> Number(Sayı))

Source (Kaynak) : Data ya da sabitin adresini okumak adına belirleme yapar.Nasıl ?

S : Source operandı (kaynak operandı)

C : Control data (kontrol datası) : Bit durumuna bağlı olarak farklı anlamdaki source operand içerisindeki datadır.

Destination (Hedef) : Data yazılacak adresi belirler.Data registerlardır aslında bunlar.

Number (Sayı) : Jump ya da subroutine numarası gibi komut içerisinde kullanılacak numarayı belirler.

Not : Operandlar ilk operand , ikinci operand gibi isimle anılırlar.

Örnek : MOV #0 D0 (#0 ilk operand , D0 ikinci operand)

Komut Değişkenleri :

Differentation :

‘On’ : @ : Komut çalıştırma şartı ‘on’ olduğunda differentiate olur.

‘Off’ : % : Çalıştırma şartı ‘off’ olduğunda differentiate olur.

Immediate Refreshing : ! : I/O alanındaki belirlenmiş datalar yenilenir(refresh).

Not : Non-Differentiated komutlar : Her saykılda çalışırlar.Differentiated komutlar ise yalnız bir defa çalışırlar.

@ İşareti :

Çıkış komutlarında : Sadece off -> on olduğu durumlarda bir saykıl çalışırlar ve diğer saykıllarda çalışmazlar.

Örnek : |———| 1.02|———-|@MOV|——|

CIO1.02 ‘off -> on’ olduğunda sadece bir kez mov komutu aktif olur.

Giriş komutlarında :

|↑|———–   (off -> on) olduğunda çalışma koşulu ‘on’ olur.Diğer saykılda çalışmaz.

Ya da yükselen kenarın değili olduğunda çalışma koşulu ‘off’ olur ve diğer saykılda ancak ‘on’ olur.

DIFU = @ ve DIFD = %

Not : Always P_On bayrağı ya da A200.11(First cycle bayrağı) giriş(input) bitini yükselen kenar komutu olarak kullanmayınız.

Aynı şekilde Always P_Off bayrağını da giriş biti düşen kenar olarak kullanmayınız.

Operandları Belirleme :

Örnek : 1.03 (1 -> Word , 03 -> Bit) CIO alanında word 1’in 3.biti anlamındadır.

Örnek : DM alanı : D1001.03 (D1001-> word adresi , 03 -> Bit numarası )

Örnek : Word adresi : I/O alanı da örneğin word adresi içerir.10 -> Word adresidir.

omron plc programlama

DM ve EM Alan Adresleri :

D ve E prefixleri ile verilirler.

Örneğin ;

EM Alanı : E200

DM Alanı : D200

EM Alanı Bank1 : E01.200 (E01 bank no , 200 word adresi)

Operandları Belirleme : 

Bit adresi ayarlama : 1.02 -> —–|1.02|——-

Örnek : 3 , D200 à MOV 3 D200

Bit adresleri için ofset belirleme :

Örnek : 100.00[2] (100.00 bit adres başlangıcı , [2] ise ofset adresi için bit numarası)

100.00[w0] (w0 = &2) -> |——| 100.00[2] |——-

Köşeli parantezler içerisinde , bit başlangıç adresi için bit ofsetlerini belirleriz.

Not : Word adresleri için ofset belirleme köşeli parantezler içi 0-15 arası sabit ya da I/O hafızadaki word adresi olabilir.

Örnek : D0 [2] (word adres başlangıcı, [2] ofset adres word sayısı) : D0 [W0] -> W0 = &2

Buradan örneğin ; MOV 3 D0[200] olarak kullanabiliriz.

Direkt Olmayan DM/EM Adreslerini Binary Modda Belirlemek

Belirlenmiş alanın başlangıcından itibaren ofset değeridir.Belirli DM , EM alanlarındaki word adresleri için binary data olarak çevrilir.Başına ‘@’ sembolünü koyarak binary modda direkt olmayacak şekilde işlem yapabiliriz.

Aralık (0-32767)

Örnek : @D…… -> İçerik |     | -> D…..

Burada içerik 0 ile 32767 (hex 0000’dan hex7FFF’e kadar binary datadır)

Örnek : D0…D32767 (@D……     0000 ile 7FFFF Hex arasında değerdir.ya da 0-32767 arası desimal değerdir)

Dikkat : İçerik (content) -> &256 -> Hex #0100 = D256’yı belirtir.

MOV #0001 @D3000

Örnek : E0_0 -> E0-32767 : EM alanı içerisinde bank0’ın belirlenmesi işlemi örneği

@D….. 8000’den  FFFF’e kadar hex data içerir.(32768 – 65535 arası)

&32769 içeriği = Hex #8001 -> E0_01’i belirtir.

Örnek : E[]_0 -> E[]_32767 : Bank numaralarını ifade eder.

@E[]_[][][][] (0000-7FFF) arası değer içeriyorsa (0000-32767 desimal değerdir.)

İçerik : &257 = Hex #0101 = E1_257’yi belirtir.

MOV #0001 @E1_200

Not : E([]+1)_0 -> E([]+1)_32767 : Burada @E[]_[][][][] 8000 ile FFFF Hex arası içeriyorsa (32768-65535 desimal)

İçerik : &32770 = Hex #8002 -> E2_2’yi belirtir.

OMRON PLC PROGRAMLAMA -1 SONUÇ : 

Bugün Omron Plc Programlama adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Omron plc programlama ile ilgili bir seri oluşturma ve ardından bir kılavuz meydana getirme niyetindeyim.Umarım faydalı olur.

İyi Çalışmalar

Omron NB Serisi HMI | Omron HMI Eğitim

OMRON NB SERİSİ EKRANLAR 

Omron NB Serisi nedir ? NB Serisi ekranların özellikleri nedir ? NB Serisi ekranlar nasıl kullanılır ?NB Serisi ekranların bağlantıları nasıldır ?  Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Omron NB Serisi Ekranlar adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

OMRON NB SERİSİ İNCELEME

NB Serilerinin 7 Programlanabilir terminalli modeli kullanımdadır.NB3Q-TW00B/TW01B , NB5Q-TW00B/TW01B , NB7W-TW00B/TW01B ve NB10W-TW01B

Ana Parametreler :

NB3Q için :

TW00B Modeli Özellikleri:

3.5’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 320×240 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C/422A/485 ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 5W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 129.8 x 103.8 x 52.8

Ağırlık = 300 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

TW01B Modeli Özellikleri:

3.5’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 320×240 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C/422A/485 ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 9W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 129.8 x 103.8 x 52.8

Ağırlık = 305 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

NB5Q için :

TW00B Modeli Özellikleri :

5.6’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 320×234 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C & COM2 = RS-232C/422A/485  ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 6W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 184.0×142.0x46.0

Ağırlık = 620 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

omron HMI EĞİTİM programlama

TW01B Modeli Özellikleri :

5.6’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 320×234 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C & COM2 = RS-232C/422A/485  ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 10W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 184.0×142.0x46.0

Ağırlık = 627 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

NB7W için :

TW00B Modeli Özellikleri :

7’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 800×480 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C & COM2 = RS-232C/422A/485  ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 7W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 202.0×148.0x46.0

Ağırlık = 710 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

TW01B Modeli Özellikleri :

7’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 800×480 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C & COM2 = RS-232C/422A/485  ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 11W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 202.0×148.0x46.0

Ağırlık = 715 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

NB10W için :

TW01B Modeli Özellikleri :

10.1’’ TFT LCD Ekran Boyutu

QVGA 800×480 Resolution

65536 Görüntü rengi

LED arkaplan , 128M FLASH + 64M DDR2 RAM (NB[][]-TW01B USB destekler) Hafıza

USB/Seri Port /Ethernet  ile program yükleme

USB Slave portu ile Pictbridge yazdırma özelliği

USB 2.0 Full Hız eşdeğerinde NB[][]-TW00B = USB Slave x1 ve NB[][]-TW01B = USB Slave x1 , USB Host x 1  destekli USB Port

Seri port olarak COM1 = RS232C & COM2 = RS-232C/422A/485  ve Ağ Arayüzü olarak Ethernet Haberleşme Portları

Güç  = 14W

Voltaj = 24 VDC

Dış Rengi = Siyah

Ölçüler WxHxD(mm) = 268.8 x 210.8 x 54.0

Ağırlık = 1525 g

Versiyon No NB-Designer Ver1.2X

SERİ PORT COM1 :

NB5Q/NB7W/NB10W-TW[][]B :

Seri port COM1 9-pin D-tip soket portudur.Bu port RS-232C haberleşme fonksiyonunu destekler.

Pin Tanımlamaları :

PinlerSinyallerI/OFonksiyonlar
1NC
2SDOData Gönderim
3RDIData Alım
4RS(RTS)OGönderme İsteği
5CS(CTS)IGönderme Temizleme
6+5VDC+5VDC Çıkış (Maksimum 250 mA akım)
7NC
8NC
9SGToprak Sinyali

Not : 4 ve 5 nolu pinler kullanılmaz.Bu sebeple RS ya da CS fonksiyonları uyumlu değildir.

NB3Q-TW[][]B ;

NB3Q-TW[][]B sadece 1 seri port COM1’i sağlar ve bu portda izolesiz RS-232C,RS422 ve RS-485’i destekler.Bu durumda sadece biri kullanılabilir.Örnek olarak ; RS-232C Modunda iken Pin2-5 kullanılırken ,

RS-422 ya da RS-485 modunda Pin1 , Pin6-8 kullanılır.

Pin Tanımlamaları :

PİNLERSinyallerI/ORS-232CRS-485RS-422A
1SDB+I/OData Gönderim(+)
2SDOData Gönderim
3RDIData Alım
4RS(RTS)OGönderme İsteği
5CS(CTS)IGönderim Temizleme
6RDB+I/ORS485B Data+ Gönderme AlmaData+ Alma
7SDA-I/OData(-) Alma
8RDA-I/ORS485A Data(-) Gönderme AlmaData(-) Alma
9SGToprak SinyaliToprak SinyaliToprak Sinyali

Not : 4 ve 5 nolu pinler kullanılmaz.Bu sebeple RS ya da CS fonksiyonları uyumlu değildir.

SERİ PORT COM2 :

NB5Q/NB7W/NB10W-TW[][]B :

PİNLERSinyallerI/ORS-232CRS-485RS-422A
1SDB+I/OData Gönderim(+)
2SDOData Gönderim
3RDIData Alım
4Terminal R1Terminal DirenciTerminal Direnci
5Terminal R2Terminal DirenciTerminal Direnci
6RDB+I/OData+ Gönderme AlmaData+ Alma
7SDA-I/OData(-) Gönderim
8RDA-I/O Data(-) Gönderme AlmaData(-) Alma
9SGToprak SinyaliToprak SinyaliToprak Sinyali

USB HOST :

NB[][]-TW01B USB Port ile uyumludur.Bu port USB A-Tip porttur.Bu port üzerinden USB hafızası yükleme/indirme/proje işlemleri ve depolama gibi ilgili konularda kullanılabilir.

PinlerSinyallerFonksiyonlar
1VbusVbus +5V Güç Kaynağı çıkışı (Maksimum 150 mA)
2D-Data-
3D+Data+
4GNDVbus Toprak

USB SLAVE :

USB Slave portu USB B-tip portdur ve bilgisayar üzerinden bağlanır.Yükleme , indirme , debugging gibi işlemler ve Pictbridge yazdırma işleminde kullanılır.

PinlerSinyallerFonksiyonlar
1VbusVBus
2D-Data-
3D+Data+
4GNDVBus Toprak

ETHERNET ARAYÜZÜ :

NB[][]-TW01B İnternet arayüzü ile uyumludur.RJ-45 tip adaptör arayüzü ile 10M/100M oranlarında yayım hızı sağlar.PC üzerinden yükleme , indirme ve sistem yenileme gibi işlemlere imkan tanır.

PinlerSinyallerFonksiyonlar
1TD+Data Gönderim +
2TD-Data Gönderim –
3RD+Data Alım +
4….Kullanım Dışı
5….Kullanım Dışı
6RD-Data Alım –
7Kullanım Dışı
8Kullanım Dışı

DIP SWITCH :

NB5Q/NB7W sadece 2 anahtara sahiptir ; SW1 ve SW2.NB3Q ve NB10W 4 anahtara sahiptir ve SW1/SW2 aynı özelliklere sahiptir.

SW1SW2İşletim Modları
ONONSistem Ayar Modu
OFFONKalibrasyon Modu
ONOFFİndirme Modu
OFFOFFKullanıcı Proje Modu

Sistem Ayar Modu : Sistem kurulum ekranında programlama terminali çalıştırılacaktır.Buradan kullanıcı parlaklık , sistem saati , buzzer ve Pictbridge yazdırma fonksiyon ayarlarını ayarlayabilecektir.

Kalibrasyon Modu : Kullanıcı ekrana dokunduğunda , ‘+’ sembolü ekran üzerinde karşınıza gelecektir ve buradan dokunma kontrol hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

İndirme Modu : Burası Kernel ve kök dosyası sistemi güncelleme alanıdır.

Kullanıcı Proje Modu : Burası NB-Serileri programlama terminalleri Kullanıcı Proje Modudur.Yüklü olan proje programlanabilir terminal ekranında başlatılacaktır

NB3Q ve NB10W için ; SW1 ve SW2 aynı özelliklerdir.Ek olarak ;

Anahtar NoDurumlarFonksiyon Tanımları
SW3 (NB3Q)ON :Terminal Direnci ON
OFF :Terminal Direnci OFF
SW3 (NB10W)SaklıdırSaklıdır
SW4 (NB3Q/NB10W)SaklıdırSaklıdır

Programlanabilir terminalin arka tarafındaki reset anahtarına basıldığında , sistem yeniden başlatılacaktır.

OMRON NB SERİSİ EKRANLAR SONUÇ :

Bugün Omron NB Serisi Ekranlar adlı yazımızı sizlerle paylaştık.NB Serilerine dair birtakım bilgileri aktarmaya çalıştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Omron MX2 İnvertör Çözüm Kılavuzu İnceleme

MX2 İNVERTÖR HIZLI ÇÖZÜM KILAVUZU

MX2 Hızlı çözüm kılavuzu nedir ? MX2 İnvertör tek hızda nasıl çalıştırılır ?MX2 invertör çift hızda nasıl çalıştırılır ? MX2 invertör pals ile nasıl sürülür ? Önemli parametreleri nelerdir ? Bugünki yazımızda Omron MX2 Hızlı çözüm kılavuzunu sizlerle paylaşıyoruz.

OMRON MX2 İNVERTÖR İNCELEME

R , S , T  : 380/220V Enerji girişi

U , V , W : Motor uçları

P24 (+24) : 24V DC Terminali

1 : İleri Terminali

2 : Geri Terminali

3/GS1 : Harici hareket

4/GS2 : Sıfırla

5/PTC : Çoklu hız 1

6 : Çoklu hız 2

7/EB : Jog

SP – SN : RS-485 Modbus alıcı verici

Röle Kontakları  : AL1 , AL0 , AL2

H  : Analog Referans girişi

O : 0-10 VDC girişi

OI : 4-20 mA girişi

( + /  – ) : Rejenerasyon Frenleme Ünitesi

PI+ & RB : Fren direnci

Not 1 : Lojik girişler için +24V  lojik giriş ‘source’ seçildiğinde ortak giriş noktası haline gelir.(L terminaline kısa devre yaptırmayın.)

P24 <-> PLC : Kısa Devre Durumu = Sink bağlantı

CM1 <-> PLC : Kısa Devre Durumu = Source Bağlantı

Güvenli Mod : İnvertör üzerindeki on/off butonları aç/kapa yaparak aktif/inaktif yapabiliriz.

Haydi Sürücüyü Programlayalım J

Tek hız ile çalışmak istiyorsak : ‘Run’ -> Run input (terminal1) kapalı

A001 : Frekan kaynak seçimidir. (02 bu durum için)

00 : Harici operatör potansiyometresi ile frekans ayarlaması

01 : Kontrol terminalleri üzerinden frekans ayarlaması

02: Dijital operatör üzerinden frekans ayarlaması (F001)

03 : Modbus ağı (haberleşme) üzerinden frekans ayarlaması

04 : Seçenek

06 : Puls train girişi ile yani pals ile sürmede frekans ayarlaması

07 : Sürücü Programlama ile frekans ayarlaması

10 : Fonksiyon çıkışını hesaplama

A002 : Run Komutu (Çalıştırma Komutudur.)(01 bu durum için)

01 : Kontrol terminalleri üzerinden çalıştırma

02 : Tuş takımı üzerinden Run tuşu ile ya da dijital operatör ile çalıştırma

03 : Modbus ağ (modbus haberleşme) ile çalıştırma

04 : Seçenek

B091 : Durma methodu (Nasıl duracağını belirler..) (bu durum için 00)

F002 : Kalkış zamanı(Hızlanma)

F003 : Duruş zamanı (Yavaşlama)

B012 : Motor Akımı Belirleme/Sınırlandırma

H003 : KW olarak motor boyutu seçimi

D001 : Çalışma frekansını gösterme

ÇİFT Hızda Çalışma Ayarları (Düşük-Yüksek)           

İki giriş : INP5 ve INP6’dır (Terminal1 run mode olarak kalmalıdır)

A001 : Frekans kaynağı seçimi (Bu durum için 01)

A002 : Çalıştırma komutu(Bu durum için 01)

A021 :  Çoklu hız , hız referansı 0 ve hız1 için INP5 ‘on’ olduğunda set olur.

A022 : Çoklu hız referansı 1 ve hız referansı 2 için INP6 ‘on’ olduğunda set olur.

B091 : Durma methodu seçimi (Bu durum için 00)

F002 : Kalkış (hızlanma) zamanı

F003 : Duruş (yavaşlama) zamanı

B012 : Motor Akımı Belirleme/Sınırlandırma

H003 : KW olarak motor boyutu seçimi

D001 : Çalışma frekansını gösterme

PALS Train ile Çalıştırma/Sürme

(Terminal1 run mode olarak set edilmelidir)

Not : EA Terminali üzerindeki palslar , hızı belirler.

A001 : Frekans kaynağı seçimi : 06 (pals kontrol)

A002 : Run Komutu 01 (Kontrol terminalleri)

C027 : Pals train girişi 15

P055 : Pals frekans skalası

A004 : Maksimum frekans

B012 : Motor Akımı Belirleme/Sınırlandırma

H003 : KW olarak motor boyutu seçimi

D001 : Çalışma frekansını gösterme

Not : P055 Maksimum frekansta pals sayılarını/adedini set eder.

A004 : Hz olarak maksimum sürücü frekansıdır.Ve pals frekansı sürücü içerisindeki kHz cinsinden bu hızla bağlantılıdır.

Örnek : Eğer A004 maksimum frekans ise ;

50 Hz olarak set edilmişse ve P055 3 kHz olursa ,

0 kHz = 0Hz ;  1.5 kHz = 25 Hz ; 3kHz = 50 Hz olur.

MX2 İçin ek notlar :

EMC Filtresi bulunur.

EO -> Frekans ölçer , AM -> Voltmetre girişi

RJ45 portu (isteğe bağlı) , USB (mini-B) port (PC haberleşme portu) , Opsiyon portu konnektörü

Sıfırlama İşlemleri için ; B084 parametresi kullanılır.B084 = 02 , 03 veya 04 ise , B094’te sıfırlama hedef verileri seçilir.

Not : Şu ayar yapılmalı : B180 = 01

İnvertör modları : HD Modu , ND Modu, Yüksek frekanslı mod , Sabit mıknatıslı motor modu

IM-CT  =Invertör modu – Continuous (sürekli/sabit ) Tork

IM-VT = Invertör modu – Vektörel(değişken) Tork

PM : Sabit mıknatıslı

Aşırı yük sınırlama seviyesi için = b022

Otomatik Ayarlama (SLV) Modu : H001 tarafından seçilir.02 yapılarak motoru döndürerek çalışır.Sonuçlar H002’ye aktarılır.Buradan bakabiliriz.

Not : Hassas Ayar : H005 -> Sabit hızda motor titrerse ; H005 ayarını düşür

Hızlanma Eğrileri : Lineer  ,S-Eğrisi , U-Eğrisi , Ters U-Eğrisi , EL-S Eğrisi

DC Frenleme etkinleştirmek için ; A051

V/F (Vektör-Frekans) : A044

Dijital Giriş (C001 – C007) arasındaki fonksiyonlara atanır.

Dijital Çıkışlar (C021 , C022 ,C026) fonksiyonlarına atanır.

Tork Limiti ile ilgili olarak ; B040 tork limit seçimi ; B041-B044 tork limitleridir.

PID Çalışmayı etkinleştirmek için ; A071’i = 01  olarak ayarlamalısınız.

B082 : Başlangıç frekansı : X hz’den başlasın

B092 : Fanı çalıştırma (Sürekli vb.)

C071 Haberleşme hızı , C072 Modbus adresi , C074 Haberleşme paritesi , C075 haberleşme stop biti, C096 haberleşme seçimi

MX2 İNVERTÖR HIZLI ÇÖZÜM KILAVUZU SONUÇ :

Bugünki yazımızda MX2 İnvertör Hızlı Çözüm Kılavuzunu sizlerle paylaştık.3 farklı şekilde kontrol etmenin ilgili parametrelerini sizler için hazırladık.MX2 invertörlerle alakalı daha en başta sorunuzun cevabını bulabilmeniz dileğiyle hızlı bir çözüm yazısı olmuştur umarım.

İyi Çalışmalar

CX Programmer & Omron Plc Programlama Dersleri -2 |Omron Plc Eğitim

CX PROGRAMMER & OMRON PLC PROGRAMLAMA İNCELEME

CX Programmer programı nedir ? CX Programmer programında karşımıza çıkabilecek problemler nelerdir ? Plc programlamada dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? CX Programmer & Omron Plc Programlama İnceleme adlı yazı dizisi ile hem bu programı hemde plc programlama da karşımıza gelebilecek detay ve ilgili konulara değineceğiz.

Başlayalım.

CX PROGRAMMER & OMRON PLC PROGRAMLAMA

Versiyon ile İlgili Karşımıza Çıkabilecek Problemler :

1.” Unable to download program(s).Errors found during compilation Hatası “:

Bu hatanın ardından Çıkış penceresi içinde bulunan  ‘Compile Tab Page’ üzerinde compile hatası görülecektir.Hatanın sebebi ; CX-Programmer  4.0 veya daha üst versiyonları tarafından erişilmeye çalışılan programın CPU Birimi 2.0 veya daha önceki versiyonlara ait kodları içermesidir.Bu sebeple ya programı kontrol edip düzenlemelisiniz ya da CPU birim versiyonunu değiştirmelisiniz.

2.“ Unable to transfer the settings since they include setting items which are not supported by the connecting target CPU unit.Check the version of the target CPU unit or the following PLC Settings and transfer the settings again.FINS protection settings for FINS write protection via network” Hatası :

Bu hatanın ardından Çıkış penceresi içinde bulunan  ‘Compile Tab Page’ üzerinde compile hatası görülecektir.Hatanın sebebi ; CX-Programmer  4.0 veya daha üst versiyonları tarafından erişilmeye çalışılan programın CPU Birimi 2.0 veya daha önceki versiyonlara ait kodları içermesidir.Bu sebeple ya programı kontrol edip düzenlemelisiniz ya da CPU birim versiyonunu değiştirmelisiniz.

3.“?????” is displayed in a program transferred from the PLC to the CX-Programmer Hatası :

Plc’den CX-Programmer’a program çekerken “????” işaretinin ekrana geldiği hatadır.CX-Programmer  2.0 ve sonraki versiyonları , CX-Programmer 3.3 versiyon ya da daha altı programları upload edebilirdi.Yeni komutlar versiyon 3.3 ve daha altı için upload işleminde kullanılamaz.CX-Programmer 4.0 yada daha yükseğini kullanmalısınız.

4.”The setting items , created by CX-Programmer v8.2 , which are of unit version : 1.2 of a CJ2-series PLC are included. These settings cannot be read by this version of CX-Programmer.Do you wish to continue”

Desteklenmeyen birim versiyonu olan proje dosyası okunmaya çalışıldı hatasıdır bu.Eğer yes derseniz desteklenmeyen ayarlar ve okunacak dosyayı yükler.Eğer hayır derseniz proje dosyası okuma işlemini iptal etmiş olursunuz.

5.”The extended read protection setting is enabled.The connected PLC does not support the extended read protection setting.”

Bu hata CPU biriminin daha önceki versiyonlarında okuma koruması içeren proje dosyalarına daha eski bir CPU birimi ile online olmaya çalışıldığında ortaya çıkar.Ne yapmalıyız ?.PLC Properties Dialog Box içerisinden koruma ayarlarını değiştirmeliyiz.Ya da , CPU birimini online olmak istediğiniz daha yüksek bir versiyona sahip CPU birimi ile değiştiriniz.

Teknik Özellikler :

İçerik hassasiyeti yüksek bir online yardım sistemi sağlar.Bu genel yardım sistemi hızlı ‘hypertext system’ini kullanır.

Seriler ve CPU Tipleri :

CP Serileri için ;

CP1H  Serisi CPU Tipleri : X , XA , Y

CP1L  Serisi CPU Tipleri : M , L

CP1L-E  Serisi CPU Tipleri : EM , EL

CP1E  Serisi CPU Tipleri : E, N , NA

CJ Serileri İçin ;

CJ1G  Serisi CPU Tipleri : CPU 44 , CPU 45

CJ1G-H  Serisi CPU Tipleri : CPU 42 , CPU 43 , CPU 44 , CPU 45

CJ2H  Serisi CPU Tipleri : CPU 64 , CPU 65 , CPU 66 , CPU 67 , CPU 68 , CPU64-EIP , CPU65-EIP , CPU66-EIP , CPU67-EIP , CPU68-EIP

CJ2M  Serisi CPU Tipleri :CPU 11 , CPU 12 , CPU 13 , CPU 14 , CPU 15 , CPU 31 , CPU 32 , CPU 33 , CPU 34 , CPU 35

CJ1H-H  Serisi CPU Tipleri : CPU64-R , CPU65-R , CPU66-R , CPU67-R , CPU 65 , CPU 66 , CPU 67

CJ1M  Serisi CPU Tipleri : CPU 11 , CPU 12 , CPU 13 , CPU 21 , CPU 22 , CPU 23

CS Serileri İçin ;

CS1G / CS1G-H  Serisi CPU Tipleri : CPU 42 , CPU 43 , CPU 44 , CPU 45

CS1H / CS1H-H  Serisi CPU Tipleri : CPU 63 , CPU 64 , CPU 65 , CPU 66 , CPU 67

CS1D-H  Serisi CPU Tipleri : CPU 65  , CPU 67

CS1D-S  Serisi CPU Tipleri : CPU 42 , CPU 44 , CPU 65 , CPU 67

CV Serileri İçin ;

CV1000 Serisi CPU Tipleri : CPU 01

CV2000  Serisi CPU Tipleri : CPU 01

CV500  Serisi CPU Tipleri : CPU 01

CVM1  Serisi CPU Tipleri : CPU 01, CPU 11

CVM1-V2  Serisi CPU Tipleri : CPU 01 , CPU 11 , CPU 21

C Serileri İçin ;

C1000H  Serisi CPU Tipleri : CPU 01

Hafıza Kapasitesi :

30k step ya da daha az için ; 60 Mbyte minimum hafıza gerekir

120k step ya da daha az için ; 240 Mbyte minimum hafıza gerekir

400k step ya da daha az için ; 800 Mbyte minimum hafıza gerekir

Kullanılan Semboller  ;

Bool , Channel , Dint , İnt , Lint , Number, Real , Lreal , Udint , Udint_Bcd , Uint , Uint_Bcd , Ulint , Ulint_Bcd , Word, Dword , Lword, Timer, Counter , String , Struct

Not : Yalnızca SFC ya da ST dili için CX-Programmer versiyon 7.2 ve/veya yukarısını kullanmalısınız.

Yeni bir Plc sisteme eklendiğinde;

Empty local symbol table (boş lokal sembol tablosu)

Global Symbol Table Containing pre-set Symbols (Önceden hazırlanmış sembolleri içeren global sembol tablosu)

IO Table (Giriş Çıkış tablosu)

PLC Memory Data (Plc Hafıza Bilgileri)

PLC Settings Data (Plc Ayar Bilgileri)

Projeye direk olarak ekleneceklerdir.

Program seçeneğinin üzerine sağ tıklayıp Insert program -> Ladder  ya da Insert Program -> Structured text yada Sfc seçerek programa ladder, st dili ya da sfc ekleyebilirsiniz.

Sembol Oluşturma Aşamaları :

Sol taraftaki çalışma alanından symbols’e ya da view -> symbols diyerek semboller sayfasına geleceksiniz.Sağ tıklayarak insert deyiniz ve karşınıza eklemek için ilgili alan gelecektir.

Buradan sembol ekleyebilir ve bu sembollerin özelliklerini , açıklamalarını buradan yapabilirsiniz.

Plc Programı ile Proje Programını  Karşılaştırma :

Plc -> Compare with plc yolu ile karşınıza output ekranını getirebilirsiniz.Burada  adım adım karşılaştırma sonuçları ve kodlarını göreceksiniz.

Not : Offline iken program karşılaştırması yapabilirsiniz.Şimdiki proje ve kapatılan proje arasında bir karşılaştırma ya da doğrulama mümkündür.

Sonuçlar ; Overview ve Mnemonic Display olarak iki şekilde karşınıza gelecektir.

Kaydedilen dosya formatı (.CSV)dir.

Çalışma Esnasında Programı İzleme :

Plc online iken , Plc monitoring diyerek , izleme ekranını açabilirsiniz.

Ücretsiz türkçe cx programmer ve omron plc eğitimi

Proje Açma / Kaydetme :

‘.CXP’ : Projenin kendi dosyasıdır.

‘.OPT’ : Projenin özelliklerini içeren dosyadır.

‘.BAK’ : Proje dosyasının yedek kopyasıdır.

‘.CXT’ : Dosya dönüşümleri için CX Programmer tarafından desteklenen text’e dayalı formattır.

‘.MAC’ : Klavye haritası tarafından yapılan klavye eşleştirmesi dosyasıdır.

‘.CXO’  : Seçenekler ve izleme ekranı ayarlarını içeren dosyadır.

Not : LSS proje dosyaları , doğru format ile dosya dönüşüm aracı üzerinden dönüşüm gerçekleştirmelidir.

Not : SYSWIN / CVSS / SSS / CPT proje ve kütüphane dosyaları direk olarak CX-Programmer ile açılabilir.Fakat CX-Programmer üzerinden farklı kaydet dediğinizde bu formatlarda kaydedemezsiniz.

CX Programmer içerisinde kullanılan data tipleri ;

BOOL : 1 Bit.İşareti yok.Binary formattadır yani 0 ya da 1.Bool data tipi kontak ve çıkış bobinleri için kullanılır.

CHANNEL : 1 ya da daha fazla word’tür.İşareti yoktur.Formatı yoktur.Biti olmayan adrestir aslına bakarsanız.Eğer yorumda bitsiz bir adres verildiyse , sembol sonucuda Channel (kanal) tipinde verilmiştir.

DINT  :2 word’tür.İşareti vardır.Formatı binarydir.Double integer adresidir.

INT : 1 word’tür.İşareti vardır.Formatı binarydir.İnteger adresidir.

LINT : 4 word’tür.İşareti vardır.Formatı binarydir.Long integer adresidir.

NUMBER : Boyutu yoktur.İşareti vardır.Formatı decimal(onluk)’dir.NUMBER data tipi sayısal operandlar ile kullanılır.Bu operandlar ‘#’,  ‘&’ , ’+’ , ’-’ dir.BCD ya da binary komutlarla kullanılabilirler.BCD kullanım için eğer değer hex olarak girildiyse örnek ; sayı ‘1234’ ise , operand ile ‘#1234’ şeklinde kullanılmalıdır.Yine ondalıklı sayı olarak girilebilir örnek ; ‘3.1416’.Mühendislik formatında ‘-1.1e4’ şeklinde girilebilir.Decimal olarak değerler direk girilebilir.Hexadecimal olarak ise yukarıda da belirttiğimiz gibi ‘#’ prefixi ile girilmelidir.

REAL : 2 wordtür.İşareti vardır.Formatı IEEE’dir.Ondalıklı sayı adresidir.Format 32-bit IEEE formatıdır.Özel OMRON ondalıklı sayı formatı için (FDIV komutu) UDINT_BCD tipi kullanılır.

LREAL : 4 wordtür.İşareti vardır.Formatı IEEE’dir.Ondalıklı sayı adresidir.64-bit IEEE formatıdır.

UDINT : 2 wordtür.İşareti yoktur.Binary formatındadır.İşaretsiz double integer adresidir.

UDINT_BCD : 2 word’tür.İşareti yoktur.Formatı BCD’dir.İşaretsiz double BCD integer adresidir.

UINT : 1 wordtür.İşareti yoktur.Binary formattadır.İşaretsiz integer adresidir.

UINT_BCD : 1 wordtür.İşareti yoktur.BCD formattadır.İşaretsiz BCD integer adresidir.

ULINT : 4 wordtür.İşareti yoktur.Binary formattadır.İşaretsiz long integer adresidir.

ULINT_BCD : 4 wordtür.İşareti yoktur.BCD formattadır.İşaretsiz long bcd integer adresidir.

WORD : 1 wordtür.İşaretsizdir.Formatı yoktur.16 bitin bit string adresidir.

DWORD :2 wordtür.İşaretsizdir.Formatı yoktur.32 bitin bit string adresidir.

LWORD : 4 wordtür.İşaretsizdir.Formatı yoktur.64 bitin bit string adresidir.

TIMER : Timer numarası , Timer tamamlandı bayrağı ya da timer anlık değer için kullanılabilir.

COUNTER: Sayıcı numarası , Sayıcı tamamlandı bayrağı ya da sayıcı anlık değeri için kullanılabilir.

STRING : 256 bytes (128 wordtür).ASCII formattadır.Bu data karakter stringleri için kullanılır.Boyut ise 1 ile 255 karakter arasında set edilebilir.

STRUCT : Kullanıcı tanımlı data tipidir.

Not : Structured Text (yapılandırılmış veri) program içinde kullanıldığında ,

UINT BCD Data tipi -> Word’e

UDINT BCD Data tipi -> DWord’e

ULINT BCD Data tipi -> LWord’e

CHANNEL -> Word’e  eşit olacak şekilde kullanılır.

Not 2 : Rakamlar ST programlar içerisinde kullanılamazlar.Eğer bu data tipi kullanılırsa , hata meydana gelecektir.

Structure (Yapı) Sembolleri Tanımlama :

Data yapıları kullanıcı tanımlı olup birden fazla data tipi içerebilirler.

Ladder diyagramda structure sembol adı ve member(üye) adı ‘.’ Nokta ile birbirinden ayrılır.

Example :

abc.member1 = Anlamı ; abc2’nin member1’i. Tabi burada abc (structure name) , ‘.’ Period  , (member1) ise member ismidir.

Not : Eğer member data yapısı ise , diğer kısım member olarak ayarlanacaktır.

abc.def.member1  = abc’nin def’in member1’i

abc -> structure adı , ‘.’ Periyod , def –> structure name , ‘.’ Periyod ve member1 ise member name olur.

Data Structure(Data Yapıları) için Yeni Data Tipleri Ekleme :

Proje sayfasında data tipleri (data types) ikonuna tıklayınız.Insert menü üzerinden struct’ı seçin.Edit structure dialog box karşınıza gelecektir.Struct data tipi için bir isim girin.Ok butonuna tıklayınız.Data tipi görüntüleme alanına structure data tipi eklenecektir.

Yeni Üye (New Member) Eklemek :

Member’ı seçip ilk olarak bir yeni member eklemeliyiz.Insert Menü üzerinden member’ı seçiniz.Karşınıza Edit Structure Dialog Box ekranı gelecektir.

Member için bir isim giriniz.Bu yeni memberın data tipini seçiniz.Eğer yeni member array değilse array boyutunu 0 olarak ayarlayınız.Eğer arraysa da içereceği element kadar boyut bilgisi giriniz.Sonrada ‘ok’ diyerek devam ediniz.Member eklenecektir.

Structure Semboller İçin Adres Yerleştirme Kuralları :

Eğer ilk adres structure sembol için set edilmişse , diğer adreslerde aynı şekilde devam edecektir.Yani bool olarak ilk set edildiyse , arkasından gelenlerde bool olacaktır.Fakat bununla alakalı birtakım istisnalarda vardır.Bunlara isterseniz bir bakalım.

Bool memberlar’ın Bool olmayan memberlar ile karışık kullanımı :

Örnek : D0.0 member1 (Bool) olarak set edildi ve D1 sıradaki member , Member2 INT olarak ayarlanabilir.

Sıralı BOOL Members :

Örnek : D0.0 member1 bool olarak yerleştirildi ve sıralı olarak D0.1 memberı da bool oldu.

Sıralı olmayan bool members :

D0.0 bool , D1 INT , D2.0 yine bool olabilir.

Array Bool memberları ve array olmayan bool memberlar :

D0.0 member1 (bool) olarak ayarlandı ve D1.0 ise bool array olarak member2 ayarlandı.

Sıralı Bool Array Members  :

D0.0 bool array member olarak ayarlandı ve D1.0’de bool array member olarak ayarlanmıştır.

Member Data Tipleri :

BOOL , WORD, DWORD , LWORD , INT , DINT , LINT , UNIT , UDINT , ULINT , REAL , LREAL ve kullanıcı tanımlı data tipleri

Structure Sembol olarak yerleştirilebilecek hafıza alanları :

CIO , WR , HR , DM , EM

CX PROGRAMMER & OMRON PLC PROGRAMLAMA İNCELEME SONUÇ :

Bugünki yazımızda CX Programmer & Omron Plc Programlama İnceleme sonuç adlı yazıyı sizlerle paylaştık.Bu yazı dizisi CX Programmer ve Omron’u anlamak adına bize yol gösterecektir.Bununla alakalı tavsiye ve önerilerinize her zaman açığım.

İyi Çalışmalar.

Sysmac Studio Eğitimi -7 | Omron Sysmac Studio

SYSMAC STUDIO EĞİTİMİ -7

Sysmac Studio ST dili nedir ? Sysmac Studio’da değişken tipleri nedir ? Sysmac Studio’da auto-tuning nasıl yapılır ? Sysmac Studio’da karşılaştırma işlemleri nasıl yapılır ? Sysmac Studio Eğitim Seti İnceleme yazı dizisinin son ve dev incelemesiyle karşınızdayız.

OMRON SYSMAC STUDIO

Karşılaştırma :

Dizilerde karşılaştırma ;

AryCmpEQ -> Fonksiyon bloğunu eklediğimizde değişken olarak bu bloğu tanımlamalı ve dizi elemanlarını bildirmeliyiz.

A ve B dizisinin filanca elemanları birbirine eşitse C dizisinin x elemanı TRUE olsun diyoruz burada aslında.

AryCmpEQV -> Bir değerle dizi elemanı karşılaştırma işlemidir.A dizisinin (Size) x kadar elemanını test değeri yani herhangi bir örnek ile karşılaştır ve eşit olan bitleri TRUE yap şeklinde kullanılır.

Compare-CMP (Karşılaştırma) : Karşılaştırma komutudur.

Zone Compare(Bölge Karşılaştırma) : Bölge karşılaştırma komutudur.

Add (toplama) ve Sub (çıkarma) komutudur.

Fonksiyon bloğuna bir input eklemek için ‘add input’ kullanılır.

Sayıcılar ;

CTU -> Yukarı sayıcı

CTD -> Aşağı sayıcı

CTUD -> Yukarı/Aşağı sayıcı

Yukarı sayıcı set değeri gelince çıkış verir.Aşağı sayıcı ise set değerine gelinceye kadar çıkış verir.

Array Oluşturmak istediğimizde ;

‘AryOr’  fonksiyon bloğunu oluşturuyoruz.Yani Ladder’a bunu ekliyoruz.

Dizi oluşturmak içinse ;  Variables(değişkenler) içerisinde Data tipi olarak ‘ARRAY[0…..] of Byte’ şeklinde Array data tipi seçilmelidir.

Inline ST(Structured Text)  Satırı Nasıl eklenir ?

Not :  POU – Program Organization Unit yani Program Organizasyon Birimidir.

Sysmac -> Ladder  ve ST (Structured Text) olarak bize kullanılabilir 2 dil sunmaktadır.

Multiview Explorer kısmında Programs -> Add -> ST denilerek Inline ST satırı eklenir.Ya da Toolbox ->Ladder tools -> Inline ST denilerek de eklenebilir.

Omron sysmac studio dersleri

ST Programlama Dili Özellikleri ;

Direk ST ile bir yazılım yapacak isek ;

Programs -> Add -> ST denilerek direk olarak bir ST penceresi karşınıza getirebilirsiniz.

Yine Tools -> Option üzerinden HMI Page Editor , ST Editör vb. seçilip ST editörden comment , global variables vb. renklerini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlama işlemleri ;  := (sağdan sola atama) şeklinde olur ve her kod (;) ile bitmelidir.

ST İşleçleri ;

( ) = İşlem önceliği belirleme

** = Üs alma

NOT = Tersleme

*  = Çarpma

/ = Bölme

+ = Toplama

– = Çıkarma

Mod = Kalan Bulma

< , > , <= , >=  ; Karşılaştırma

= ; Eşit koşulu

<>  = Eşit olmama koşulu

& , AND = Lojik AND

XOR = Lojik Ters OR

OR = Lojik OR

ST Arayüzünde İken ;

I/O Map (Giriş/Çıkış haritası) üzerinde bir değişken tanımladığınızı varsayalım.

Ve yazdığınız programı ;

İf (input _1 OR output _1) AND NOT input_2 THEN output_1 :=TRUE ;

END_IF;

Şeklinde olduğunu varsayalım.

Bu program şu anda herhangi bir task’ın altında çalışmamaktadır.Bunu bir task’ın altına eklemelisiniz.

Program assignment settings üzerinden Primary Task içerisine programı ekleyip , kontrollöre yüklemeliyiz.

Case Yapısı Örneği ;

Case durum_değişken_ OF

10:

Sayi_ :=1;

20:

Sayi_ :=2;

END_CASE;

ST Diline Fonksiyon Bloğu Insert Etmek  :

Toolbox içerisinde istenilen obje sürükle bırak yöntemi ile konulabilir.Örnek olarak ; Ton Timerının bırakılması sonucu ;

TON (In:Var0 , PT=Var1 , Q=Var2 , ET=Var3) şeklinde görülecektir.

Bu Timer’a isim verip kullanımı nasılmış ona bir bakalım ;

Variables kısmında T1 isminde TON data tipinde bir değişken tanımlayalım.

T1(

In :=start_T1,

PT :=T#3s,

Q = Q1,

ET=Var3

); gibi kullanılabilir.

Structures Data Tipleri ;

Multiview Explorer -> Data -> Data Types

Data tipleri ise; Structure ,Union , Enumerated olarak üçe ayrılır.

Struct Data Tipi :

Birleşik bir yapıda tanımlamak için ;

Struct bir data tanımlayalım.Adıda motor olsun.Sağ tıklayıp ‘Create New Member’ denilerek altına hız isminde real bir data tipi pozisyon isminde bir data tipi tanımlayalım.

Ardından geri gelip Variables(değişkenler) tablosunda Internals olarak motor1 olarak isim verip data tipinide ‘motor’ olarak ayarlayalım.Motor1’in altındada artık hız , pozisyon data tipleri ve isimlerini görebiliriz.

İstersekte bunları yeni bir array olarakta tanımlayabiliriz.

‘Motorlar(isim) Array [0…..99] OF motor’ denilerek motorlar=0 , motorlar1 , motorlar2 gibi sıralı bir dizi oluşturulabilir ve altında hemen hız , pozisyon bilgilerine ulaşılabilir.

Union Data Tipi : Var olan bir değişkeni parçalamak için kullanılır.

Değişken adında bir union (base type) oluşturduğumuzu varsayalım.

‘Create New Member’ denilerek altına bit adı ; altına da byte olacaksa , Array [0…16] OF bool  ve byte adı ; word olacaksa Array [0..1] OF byte , word adı şeklinde kullanılır ve data tipide : word olmalıdır.

Variables altında ;

Degisken_1 adı altında Array  [0…99] OF motor data tipi oluşturulur.

Mesela bit olarak X bitini görmek , izlemek istediğinizi varsayalım ;

Monitor tab page üzerinden ;

Watch (project)  kısmında name alanına program0.degisken_1.bit[x] diyerek X. Sırada olan biti izleyebilirsiniz.

Enumerated Data Tipi :

Örnek olarak ; Trafik ışıkları (isim) enumerated (data tipi) ‘Create New Member’ diyerek üye ekleyelim.

Üyeleri bir değer almalıdır.

Sari_isik = Enum Value =0 olsun.

Kirmizi_isik = Enum Value =1 olsun

Yesil_isik = Enum Value = 2 olsun.

Değişken tablosunda (variables) durum değişkeninde bir isim belirledik ve data tipide trafik ışıkları olarak seçtik.

Böylece Enumerated Data tipi tanımlama işlemi yapabilirsiniz.

Fonksiyon ve Fonksiyon Bloğu Oluşturma  :

Function (Fonksiyon) : Programda ladder üzerinde sağ tıklayarak eklenebilir.

Örnek olarak bir blok oluşturduğunuzu düşünelim ; Variables kısmından hangi değişkenlerin giriş , hangilerininse çıkış olduğunu vb. görmek istiyorsunuz.İşte tam olarak bu anlamda çok işinize yarayacak bir kısımdır burası.

Kütüphaneye Nasıl Fonksiyon Bloğu Eklenir ?

Project -> Library -> Library Setting üzerinden hangi programı görmek istiyorsak onu seçip, isim vb. girdikten sonra tamam diyerek ekleyebilirsiniz.

Ayarları yapıp ‘Create Library’ diyerek işlem bittiğinde gelen ekranda verdiğiniz isim , ‘.slr’ uzantılı olarak kaydedilir.

NX Enkoder Kartı :

Bu bölümde de Omron NX I/O ile EC Coupler üzerinden ECO1222 enkoder’e bağlanıp , enkoder değerleri okuma işlemine göz atalım.

Enkoder bağlı kartın I/O Map ekranın açın ve Enable olması için gerekli inputları ekleyin.NX Coupler’a tıklayıp edit diyerek NX-ECO1222’i seçerek , ‘Edit I/O location settings’ tıklanarak buradan da Encoder Counter Operation Command seçilip sisteme eklenebilir.

Ch1 Counter Enable içinse ; Variables altından -> Enable Counter değişkeni vb. ayarlanır.

1. Parti EtherCAT Cihazların Eklenmesi :

Configurations and Setup -> EtherCAT üzerine çift tıklayıp Master’a sağ tıkladıktan sonra , Display ESI Library denilerek Omron Kütüphanesinde yer alan EtherCAT dosyalarına erişebilirsiniz.

Hareket Kontrol – Eksen Tanımlama :

Motion Control Setup -> Axis Settings üzerinden devam ediyoruz.

Not : Eksen demek ya servo ya da enkoder demektir.

Axis (Eksen) Ayarları : Üzerine sağ tıklayıp ‘add’ denilerek 2 eksen tanımlayalım.(Hatta bağlı aygıtlar kadar tanımlanabilir.)

Eksen ismine çift tıkladığımızda Axis Basic Setting açılacaktır.Buradan eksenleri konfigüre edebiliriz.

Axis Type : Used Axis (Burada bir eksen var ve kullanılıyor manasındadır)

Changeable To Used Axis : Örnek olarak eksen üzerinde redüktörün dişli sayısı vb. değiştiğinde kısa bir süre ekseni durdurup düzenleme işlemi yapılır.

Unchangeable To Used Axis seçilirse eğer bu rezerve edilmiş ya da kullanılmayan bir projedir ya da eksendir anlamına gelecektir.

Axis Type : Servo  ya da enkoder olabilir.Ek olarak sanal servo ve sanal enkoder olabilir.

Output Device : Hangi node’da(adres) iseniz onu seçiniz ve diğer sekmeye geçiniz.

Unit Conversion Settings : Burası ölçüm biriminin belirlendiği yerdir.

Örnek olarak ; G5 Servo motor kullanıyor olalım.

20 Bit = Enkoder çözünürlüğü ve 2^20 = 1048576 pulse/rev (1 dönüşte bu kadar pals) anlamına gelir.Ya da bu kadar palsta motor mili  1 tam tur döner anlamına gelir.(Command Palse Count Per Motor Rotation)

Work Travel Distance per Motor Rotation (1 Dönüşte kaç mm gider) anlamındadır.

Bunuda 2*pi*r üzerinden hesaplayabilirsiniz.Çevresi kadar yol alacaktır.

Operation Settings :

Maksimum Velocity : Maksimum hızdır.Örneğin kullanacağımız servo 3000devir/dakika olsun.

3000/60 = 50 -> saniyedeki hareketi/devridir.

Mm olarak  turda 110 mm gittiğini ise (2*pi*r) denkleminden bulabiliriz.

50 * 110 = 5500 = maksimum velocity’dir.

Maksimum Jog Hızı : Bu hızda maksimum hıza eşit olabilir ve daha yukarı olamaz.

Velocity Warning Value : Bu kısımda hız belli bir yere ulaşınca bana hata göster , hata oluşsun gibi kullanılmaktadır.(%) yüzdesel değer girilir.

Bunların ardından sürücünün nasıl davranacağı sorusuna bakalım ;

Acc/Dec  over … -> Hemen durup kalksın mı vb. işlemleri buradan ayarlayabiliriz.

Torque : Pozitif ve negatif tork değerlerinin yüzde cinsinden uyarı seviyelerini buradan belirleyebiliriz.

Monitor : Burası veri işleme için kullanılır.Hız , zaman , pozisyon vb. grafiklerinin görünümü ile ilgilidir.

Filter Time : İzleme ile ilgilidir.

In Position Range : Gidilecek konuma +/- x mm kala aktif eder.

In position Check Time : Gidilecek konuma şu kadar kala çıkış verdirebiliriz.

Zero Position Range : 0 yani home noktasına +/- şu kadar mm kala çıkış ver denilir bu kısımdan.

Other Operation Settings (Diğer işlem ayarları ) :

Sürücü üzerindeki inputlara göre sürücünün ne yapmasını istiyorsanız hemen durması vb. gibi bu kısım kullanılır.

Hata Resetleme İzleme Süresi  , maksimum pozitif tork , negatif tork limitleri vb. %’sel olarak buradan görebiliriz.

Limit Settings : Software limit kısmı , Normalde standart bir enkoder 32 bitlik bir bilgi taşır.Yani alabileceği maksimum değerde 2^32’dir.

Enkoderin (+/- ) 2^32 limit değerleridir.

Software Limit ; Enable yapılabilir ve azalan ,artan , rampalı duruşlar vb. buradan ayarlanabilir.

Anlık pozisyona göre duruşunu yapsın isterseniz , hemen altından negatif ve pozitif değerleri görebilirsiniz.

(Limit switchleri  çalışmazsa , 2. Güvenlik önlemide burasıdır.)

Following Error Kısmı : Sürücü belli bir hata yapıyorsa , ve bu sürücü içindeki parametrelerden birisidir , belli bir değerin üzerinde olup olmaması ya da belli aralıklarda olup olmamasından dolayı bu hata meydana gelir.

0 – 0 olursa disable olur.

Home Ayarları :

Home işlemi için methodlar buradadır.Homing methodu buradan seçilir.

Position Count Setting : Linear Mode ve Rotary Mode

Linear(Lineer) Mode: Eksen emülasyonu yapmaktır.

Örnek olarak : 0 – 360 arası rotary bir eksen kullanıyoruz diyelim.Rotary mod’da alırsak istediğimiz değeri enkoder için 0-360(min-max) belirlerseniz hep 0 ile 360 arasında dönecektir.

Enkoder tipleri ; Incremental (artırımlı) enkoder ve Absolute (mutlak) enkoder

Eksen Ayarlarında Test Ekranı ve Özellikleri ;

Online olduktan sonra sisteme tanıttığımız eksene sağ tıklayıp “Start MC Test Run” denilerek ilgili ekrana ulaşılır.

Komut yazmadan deneme yapma imkanı tanır bizlere.

Burada , servoyu on yapabilir , konum bilgisi alabilir , limitlerle alakalı vb. bilgileri alabiliriz.Ve aynı zamanda Durumları (status) izleyebiliriz.

Motion Error List : Hata listelerinide burada görebiliriz.

Absolute Positioning : Örnek olarak 300’e git dedik ve gitti.Tekrar 300’e git dersek gitmeyecektir çünkü home’a göre işlem yapacaktır.

Relative Positioning : Örnek olarak 300’e geldi ve tekrar 300’e git dedik.Bu durumda mesafeye göre hareket ettiğinden 300 daha hareket edecektir.

Homing Method : Zero Position(Sıfır pozisyonu) Reset dersek enerji açılıp kapanınca burayı home olarak tanır(bulunduğu yeri) ve 0 noktası olarak burayı kabul eder.

Proximity Reverse Turn/Home Proximity Input Off methodu ; Yükselen kenar geldiği sürece home’u arar.Düşen kenar gelince de ve ilk Z fazı ile o andaki konumu home olarak tanır.

Mesela harici bir switch ile home ayarlıyoruz diyelim.Herhangi bir sensör kullanmıyor olalım.Homing Method  = No home proximity input/holding home input

Home input signal = Use external home input seçilerek ayarları yapılır.Herhangi bir limit input’u görürse nasıl davransın ? Operation selection at positive limit input üzerinden nasıl davranacağını ve ne yapacağını ayarlayabiliriz.

Velocity /Acceleration /Decceleration :

Homelama hızını homing velocity’den ayarlayabilirsiniz.Homing approach velocity (home yaklaşım hızı) da aynı olmalıdır.(home hızı ile)

Home Deneme İşlemi için;

Online olmalıyız.Ardından MC Test Run üzerinden ‘Homing’ kısmından Apply Homing Setting diyoruz.Sistem Home’u aramaya başlayacaktır.Harici switch’i gördüğünde orada duracaktır ve orayı home olarak kabul edecektir.

Not : Homing Setting ; Home compensation valve üzerinden home ofset nedir ?

Home ofset’e = 30 değerini verdiniz diyelim.

Yine limit switch’i gördüğü yerde durur ancak bu sefer konumunu 30 mm olarak kabul eder.Böylece offsetlenmiş olur yani bir ofset değeri atamış oluruz.Bir nevi kaydırma olarak düşünebilirsiniz.Fiziksel home değişmemiştir.

Compensation Value’ü 30 yapalım.Apply Home Setting diyelim ve izleyelim.

Bu seferde fiziksel olarak reelde +30 mm gitti ve limit switchin olduğu yeri ‘0’ kabul etti.Compensation değeri fiziksel olarak girilen değer kadar ileri/geri götürecektir hattı.

Servo Eksenlerde Auto-Tuning :

EtherCAT altında hangi node’a bağlı isek ; örnek olarak Node 1 olsun.Sağ tıklayıp -> auto-tuning denilerek ‘yes’ denilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konu ise ;

MC Test Run : Eksenin servo off olması gerekir.Servo on durumunda ise durdurmalısınız.Servonun enerjisini kesiniz.

Easy Tuning : Bize hangi mekaniği kullandığımızı soracaktır.En yakın benzer mekaniği seçerek next deyiniz.

Rigidity Değeri : Mekaniksel bir değerdir.Mekaniğe göre o da bir değer alır ve kendimizde bunu manuel olarak yapabiliriz.

Eğer dilediğimiz değerler tam olarak oluşmazsa birer birer artırarak uygun değeri bulmaya çalışırız.

Next deyip devam ederek ayar sayfasına geliyoruz.

Number of Tuning Iterations : Aynı rigidity değerinde kaç defa auto-tuning için motor hareket etsin anlamındadır.

Eğer istediğimiz  değere ulaşılamazsa , rigidity değerini otomatik olarak 1 artırıp tekrar deneyecektir otomatik olarak.

Duration of a Tuning Iteration : Bu işlemi ne kadar sürede yapsın sorusunun cevabıdır.

Direction : Yönü seçebiliriz.İleri-Geri / İleri sadece vb.

Step Distance : Komut birimidir.Gireceğiniz pals değeridir.Auto-tuning yükte yapılır ve eğer 1 tam tur dönmesini istiyorsak pals cinsinden enkoderin 1 tam tur pals sayısını buraya yazmalıyız.

Step Jog hızı , kalkış/duruş zamanları default kalabilir.

Stabilization Time dedikleri ise ; sistemin dengeye ulaştığı zamandır.Gerçek aşımların ardından küçük aşımlar kabul edilebilir ama aşımların ardından tam olarak yerleşme zamanına stabilizasyon zamanı denir ve artık sistem dengeye kavuşmuştur.

Overheat Level : Belirlediğimiz oranın belli bir yüzde oranı kadar üstüne çıkması durumu için kullanılır.

Torque Vibration Level : Tork filtresi anlamıdır.Titreşim oranını belirler burası da.

Position Window : Ekseni 100’e gönderdik diyelim.Buradaki değer aralığında 99.900-100.10 mm (aralık : 10 mm) arasında bir değerde gidip gelebilir.Bunun dışındaki bir aralık sürücüyü hataya düşürecektir.

Ardından next denilerek ve start denilerek auto-tuning başlatılır ve istediğimiz değerlere gelene kadar deneyecektir kendisi.

Eğer tuning has been completed succesfully derse auto-tuning tamamlanmış olur.

Next diyerek grafik olan bir arayüze geleceksiniz.(check behavior) -> Davranışın kontrol edilmesi

Takip ekranı karşınıza gelir.İlgili seçeneklere tıklayarak (actual speed , encoder position following etc.) start trace denilerek 1 defa daha döner ve ardından bize bir grafik çıkartır.

Eğer sonuçlar uygunsa bunları kopyalayıp diğer sürücülere atabiliriz.Next denilerekte işlemler tamamlanır.

SYSMAC STUDIO EĞİTİM SETİ İNCELEME -3 SONUÇ :

Bugün ki yazımızda Sysmac Studio Eğitimi -7 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Dev bir inceleme olduğu kanısındayım.Bu yazı ile de Sysmac Studio’ya dair geniş bir bilgi edinme adına yazı dizilerini tamamlamış olduk.

İyi çalışmalar.

Omron Plc Programlama Dersleri -1 | Omron Plc Eğitim

OMRON PLC PROGRAMLAMA DERSLERİ

Omron Plc Nedir ? Omron Plc detayları nedir ? Kullanılan operandlar nedir ? Omron plc nasıl kullanılır ? Bu yazımızda Omron Plc Programlama İnceleme adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.Bu yazı dizisi omron plc’e dair önemli detayları incelemek adına paylaşılacaktır.

OMRON PLC PROGRAMLAMA

Interlocked -> Ayar komutu (IL) – İptal komutu (ILC)

Break -> Ayar Komutu (BREAK) – İptal Komutu (NEXT)

Block Program -> Ayar Komutu (BPRG) – İptal Komutu (BEND)

Operandlar : Source(kaynak) – Destination(hedef) –Number (sayı) olarak 3’e ayrılır.

Örnek : #0 = Source(S) ve &3 = Number(sayı)

Source = Sabitin ya da okunan datanın adresini belirler

S -> Source operand (Kaynak , ana operand)

C = Control (Kontrol) Data -> Bit durumuna göre ana kaynak içerisinde farklı anlamlara gelir.

Destination = Results (Sonuçlar) : Yazılacak data adresini belirler.(D)

Number (Sayı) =Atlama , subroutine gibi belirli komut numaralarını belirler.(N)

Bit adresleri ;

|x||x||x||x|.|x||x| (Noktadan sonrası Bit Numarasını 0-15 belirler ve Noktadan önceside Word Adresidir)

Örnek : Word 0001’in içerisindeki 03 bit adresini gösterelim : C101.03

1.03’tür -> 03 (Bit numarası) , C101(Word)

Örnek : H10.08 -> 08 (Bit numarası) , H10 (Word adresi)

Örnek : 10 -> 0010 -> (0-15 arası bit) -> 10 = Word adresi

Örnek : W5 -> Word adresi

Örnek : D200 -> Word adresi

Word adresini düzenlemek istersek ; 3 word numarası ve 200’de Word ;

MOV 3 D200 denilerek düzenleme işlemleri yapılabilir.

Binary Mod içerisinde Dolaylı DM Adreslerini Belirlemek :

Binary data olarak (00000-32767) Data Memory (DM) adına ‘@’ sembolü kullanılır.

MOV #1 @D300 şeklinde kullanılabilir.

BCD Modta Dolaylı DM Adresleri Tanımlama :

Adres içerikleri BCD data olarak işlenir ve DM Word adreslerine yazılır.Burada (*) asteriks eklenir.

MOV #1 *D200 şeklinde kullanılabilir.

Direkt Olarak Register Tanımlama :

Index Register (IR) veya Data Register(DR) direkt olarak IR(0-15) , DR(0-15) olarak tanımlanabilir.

MOVR 1.02 IR0 ya da MOVR 10 IR1 -> PLC Hafıza adreslerini CIO 10 için IR0 veya IR1 içerisinde tutar.

Register için dolaylı adres kullanımı ;

IR|x| ile bitleri ve Wordleri tanımlama işlemleri adına ; IR0(plc hafıza adresleriyle birlikte biti yükler) ve;  IR1 -> MOV #1 işlemi ile , IR1 0001’i Plc içerisindeki IR1 üzerinde saklar.

Sabit Ofset : IR|x| İÇİN +/- sabiti tanımlama

Sabit -> -2048 ile +2047 aralığındadır.Komut çalıştırıldığında ofset, binary dataya çevirilir.

+5, IR0 (IR0 +5’e bit ve plc hafıza adresini yükler.)

MOV #1 31, IR1 -> #0001’i IR1+31 içerisinde tutar.

Register Kullanımında Dolaylı Adres Tanımlama :

DR Ofset -> IR|x| içerisindeki data , signed binary olarak DR|x| içerisinde tutulur.MOV #1 DR0,IR1

Anlamı da ; 0001’i ve IR1 içerisindeki değeri DR0’da tut.

Omron plc programlama dersleri

Auto Increment(Oto artırım) :

+1 ya da +2 şeklinde IR|x| içeriği artırılabilir.

+1 : IR|x|+ -> bir artırma işlemidir.

+2 : IR|x|++ -> iki artırma işlemidir.

Auto Decrement(Oto azaltım) :

-1 : -IR|x| -> 1 azaltma işlemidir.

-2: –IR|x| -> 2 azaltma işlemidir.

16-Bit Sabit : Tüm binary data ya da sınırlı binary data aralığı ;

Unsigned binary : # -> #0000 – #FFFF -> Ör ; MOV #5A D100

Signed Decimal : -/ + -> -32,768 , +32767 -> Ör; +(400) D200 -128 D300

Unsigned Decimal : & -> &0 – &65535-> CMP(020) D400 &999

16-Bit BCD Data ya da Sınırlı BCD Data Aralığı :

BCD -> # -> #0000 – #9999 -> -B(414) D500 #2000 D600

32-Bit için ;

Unsigned binary -> # -> #00000000 – #FFFFFFFF -> Ör : MOVL(498) #17FFF D100

Signed Binary : +  -> -2,147,483,648 – +2,147,483,647 -> Ör : +L(401) D200 -65536 D300

Unsigned Decimal : & -> &0 – &429467295 -> CMPL D400 &9999

32-Bit BCD Data : # -> -BL D500 #100000 D600

Text String :

Özel karakter dışında 1 Byte olarak ‘Text Datası’ depolanabilir.

Soldan -> Sağa doğru depolanır.00 hex (NULL kod) sağ en altta bulunur ve boş olan alana 00 (Null) ekler.Tek sayıda karakter varsa sağ en alt ‘00’ , çift sayıda karakter karakter varsa  sağ ve sol olmak üzere doldurur.

Data Formatları :

Unsigned Binary : Decimal olarak (0-65535) ve 4-digit hexadecimal (0000 – FFFF)

Signed Binary : Decimal olarak (-32,767 – +32767) ve 4-digit hexadecimal (Negatif : 8000-FFFF ve Pozitif : 0000-7FFF)

BCD : Decimal (0-9999) ve 4-digit hexadecimal (0000-9999)

Data Formatı :  1 Bit için single precision

31 30 29 ………. 0 (Bitler)

0’dan 22. Bit dahil = Mantissa olarak adlandırılır.

23’den 30. Bit dahil = Exponent olarak adlandırılır.

  1. bit ise = Signal mantissa olarak adlandırılır.

Değer = (-1)^işaret x 1.(mantissa) x 2^exponet

Sign Bit (İşaret biti) 31. Bittir ve : 1 ise negatif değer , 0 ise pozitif değer yapar.

Double olan yani 64-bit olan durumda ise ;

0-51 mantissa , 52-62 exponent ve 63’te mantissa sinyalidir.

Komut Değişkenleri :

Türev (Fark) : On ise = @ -> Koşul ‘On’ olduğunda çalışır.Off ise ; % -> koşul off olduğunda çalışır.

Anında Yenileme  : ! -> Komut çalıştığında özel giriş/çıkış birim Wordleri ya da giriş/çıkış tanımlı olanların datalarını yeniler.

!@MOV = Mov komut , @ türev değişkeni , ! anlık yenileme değişkeni

CP Serilerinde ;

Non-differentiated (Türevi alınamayan) komutlar her döngüde çalışır.

Türevi alınabilir komutlar ise yalnızca birkaç kez çalışır.

Örnek olarak ;

Non-differentiated : —| 1.02|———|MOV     |

Differentiated : ———|1.02|———-|@MOV        |  CIO 1.02(yükselen kenar) Off -> On olduğunda çalışır.

Çıkış Komutları : Koşul (on->off) off olduğunda ve çevrimler çalıştırılmadığında ;

——|1.02|———|%SET      | Buradaki set komutu CIO 1.02 off olduğunda çalışır.

Not : % ifadesi yalnızca LD , AND , OR , SET ve RSET komutlarına eklenebilir.

CX-Programmer İçin Program Hataları :

-Yanlış/Hatalı Data- Ladder Diyagram ; Komut konumlarını , giriş/çıkış hatlarını , bağlantılarını , komut ve işlem bütünlüğünü kontrol ediniz.

PLC tarafından komut desteği ; Komutlar ve operandlar plc tarafından desteklenmiş komut değişkenlerini (NOT , ! , @, %) kontrol ediniz.

Operand Aralıkları : Operand alan aralıklarını , operand data tiplerini , yalnızca okunabilir wordlerin erişimlerini kontrol ediniz.Sabitleri (+ , – , # , & ) , kontrol kodlarını , çoklu-word operandlarını , boyut ilişkilerini , operand aralıklarının üst üste binmesi durumlarını , çoklu word alanlarını , çift uzunluk operandlarını , offsetler için alan sınırını vb. kontrol ediniz.

PLC program kapasitesi : Step sayısını , kapasite aşımını , görev sayılarını kontrol ediniz.

Syntax : IL-ILC , JMP-JME , CJP/CJPN-JME , SBS-SBN-RET , MCRO-SBN- RET , STEP-SNXT , BPRG-BEND , IF-IEND , LOOP-END yapılarını kontrol ediniz.

Ladder Diyagram Yapısı : Geri akış ya da program yazım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz.

Çift Çıkış : Bit , word , timer/counter komutlarını , long words , start/end aralıklarını , FAL numaralarını vb. kontrol ediniz.

CX-Programmer’da :

Proje Dosyası (*.cxp) olarak

Fonksiyon blok kütüphane dosyası (*.cxf)

Proje text dosyası içeren fonksiyon blokları (*.cxt) olarak kullanılırlar.

CX-Programmer’da :

& Prefix’i : Desimal olarak giriş

# Prefix’i : Hexadecimal olarak giriştir.

Bit strings(input hex) , nümerik values (nümerik desimal) olarak adlandırılırlar.

Ör :

TIM 042 #10 (100 ms timer)

= (300) D5230 &60

++(590) D5290 (Binary artırım)

MOV(021) &0 D5230 (Move)

Çıkışlar ; Q100.00 , Q100.01 ile başlar ve devam eder.

OMRON PLC PROGRAMLAMA İNCELEME SONUÇ :

Bu yazımızda Omron Plc Programlama İnceleme sonuç adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu yazı dizisi omron’a dair detaylı incelemeleri ve önemli bilgileri sizlerle paylaşmak adına hazırlandı.

İyi Çalışmalar

Sysmac Studio Eğitimi -6 | Omron Sysmac Studio

TÜRKÇE SYSMAC STUDIO EĞİTİMİ

Sysmac studio ayarları nedir ? Haberleşme ayarları nasıl kurulur ? Sysmac Studio’da ladder diyagram nasıl kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız ikinci yazımızda sizlere geniş bir inceleme daha sunuyoruz.

SYSMAC STUDIO DERSLERİ

Controller Setup : Bu alana built-in  ethernet (Ip port settings kısmından ) ulaşılabilir.

TCP/IP Ayarları : Fixed settings kısmındaki IP adresi ve subnet mask içerisindeki adresler statik olmayan fabrika çıkışı IP’lerdir.İstersek statik IP ekleyebiliriz.Buradan IP ayarları ayarlanır.

Yurtdışından gelen makinalar vb. için IP adresleri farklı olduğundan ya da olacağından önce usb ile bağlanmak mantıklı olan yoldur.

Ardından IP adresini program üzerinden öğrenerek Internet Protocol Version TCP/IPV4(Bilgisayar ağ ayarları kısmı) üzerinden dışarıdan gelen makine bilgisine göre düzenlemeler program ve bilgisayar kısımlarında düzeltilmelidir.

Link Ayarları Sekmesi ise , Haberleşme hızı ile ilgilidir.Auto’da kalabilir.

FTP : File Transfer Protocol anlamındadır ve dosya transferi için kullanılır.Burada karşımıza gelen alan üzerinde bir isim vermek durumundasınız ve sadece sayılardan oluşmak koşuluyla da  8 haneli bir şifre belirlemelisiniz.Ardından F7 ile compile ederek kontrollör’e gönderiyoruz.

Ek olarak bu özellik  kullanımı adına Filezilla’da kullanılabilir.

Filezilla programı üzerinden IP Adresi , isim ve şifre girilerek makine kontrolcüye ait dosyalara ulaşılabilir ve yükleme/indirme işlemleri yapılabilir.

Event Settings Kısmı : Offline olduktan sonra bu alanda ‘+’ işaretine basarak bir satır getiririz karşımıza.Event code  1-60000 arası bir değer almak zorundadır.

1 olarak değer verdiğinizi kabul ederek işlemlerimize devam edelim.1 dediniz ve enter dediniz.Fault Level (hata seviyeleri)’ni kendisi otomatik olarak ayarlamaktadır.

35.000’e kadar sıralı hataları belirler.Burada bir takım inputlar yaratılabilir.

Details kısmına örnek olarak ; sıcaklık çok yüksek yazdık diyelim ve event name kısmına’da = sıcaklık yazdığınızı varsayalım.

Section kısmında Toolbox altında –> system control seçilerek -> hemen altından setAlarm bloğunu alıp Ladder’a ekleyiniz.

Eğer ilk kez kullanıyor ve blok hakkında bilgi almak istiyorsanız , bloğa tıklayıp ardından F1 derseniz bununla alakalı yardım sayfasına erişilir.Ardından bu kısımdan blok kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not : Değişken tanımlanırken Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriniz.

Programı çalıştırdınız ve bir hata meydana geldi diyelim.Örnek olarak ; Sıcaklık set edilen değerden daha yüksek oldu diyelim.Tools -> Troubleshooting ile meydana gelen hatayı görebilir ve gözlemleyebilirsiniz.

Hatayı kullanıcı  yani biz oluşturduğumuz için user-defined errors altında bunu görebilirsiniz.Buradan ilgili koşul gittiğinde yani örnek olarak sıcaklık düştüğünde reset denilerek hatayı resetleyebilirsiniz.

Türkçe ücretsiz sysmac studio eğitimi

Task Settings Kısmı :

Program offline iken ;  Primary Periodic Task -> bizim var olan yegane task’ımızdır.Section içerisindeki kodlar bu taskın içerisinde otomatik olarak oluşur.Ek olarak tanımlamak zorunda kalmayız böylece.Yine multiview explorer penceresi üzerinden  en altta bulunan tasks içerisine girip Primary Task’a ulaşabilirsiniz.Bunun da altından programa ulaşabilirsiniz.

Primary periodic task dışında tasklar da tanımlanabilir.NJ makine kontrolcüsünde 3 periyodik , 2 even task tanımlanabilir.Burada bulunan sayılar ise örnek olarak Priority16 vb. task’ın öncelik durumunu belirten sayılardır.

Standart bir kontrolcüde öncelikle bir task çalışır ve aynı anda birden fazla task çalışmaz.Tasklar öncelik sırasına göre çalışır.

Tasklar’ı ne için tanımlarız ?.Program yoğunluğundan dolayı kontrolcüyü yormamak adına tasklar tanımlanır.

Task süreleride 500us , 1ms , 2ms  ve 4ms olarak tanımlanabilir.

Tasklar 2 şekilde tanımlanabilir.Komuta bağlı olarak ve değişkene bağlı olarak (Global olmak zorundadır.)

I/O (giriş/çıkış) Control Task Settings Kısmı:

Fiziksel değişkenlerin Primary Task altında tanımlanabileceği burada belirtilir.

Program Assignment Setting : Burada taskların ya da taşkın çalışacağı programı belirleriz.

İzlememiz gereken yol , yeni bir program ekleyerek section(bölüm/alan) oluşturmak olmalıdır.Yani aslında ladderda program yazıyoruz.Ardından bir adet “task-deneme” çıkışı oluşturalım.Ve bunun üzerinden çıkışların aktif olup olmadığını kontrol ediniz.

VAR : Settings For Exclusive Control Of Variables In Tasks alanı ise ; Tasklar içerisindeki değişkenleri inceleme imkanı sunar.Task execution status monitör kısmı ise ; task haritasını görme imkanı sunar bize.

Task Execution Time Monitor ise programın çalışma periyodu  süresi ve çevrim zamanını vb. gösterir.

Not : Watch Tab Page alanı ise ; Online izleme ekranıdır ve üç sekmeden oluşmaktadır.

Watch Kısmı içerisinde ise ; Controller ismi ve izlemek istenilen “Program.task” formatında yazarak izleyebiliriz.

Watch (Table) ise dizi ya da birden fazla elemana sahip olanları izlemek adına kullanılan kısımdır.

Oluşan event task ve türevleri tasklar bir kez çalışır.Sürekli olarak çalışması içinse ; task ayarlarından değişkene bağlı olarak değilde  komut geldikçe değişmesi ayarını yapmalısınız.

Değişken ve komut ile çalışma arasındaki fark ise ; değişkene bağlı olursa task ; task’ın içindeki program bir kez çalışır.

Komuta bağlı olursa eğer , ladder içerisinde ActEvenTask fonksiyonu eklenerek TaskName yazılmalıdır.Ve bu ‘TaskName’ şeklinde tırnaklar arasına yazılmalıdır.

Örnek olarak ; ‘EventTask0’ -> Böylece sürekli olarak çalışma imkanı sağlar.

Backup Dosyasını Alma & Transfer Etme  :

Online olduktan sonra Tools -> Backup controller diyerek ilerleyelim.(Program controller’da olmak durumundadır.)

Herhangi bir boş dosyayı seçin ve tamam deyiniz.Backupların uzantısı ise ‘.dat’dır.Backup alırken haberleşme bağlantısı olmalıdır.

Var olan dosyayı projeye almak adına ise ; restore backup denilerek var olan backup’ı sisteme alabiliriz.

Sysmac Studio içerisinde ;

Klavyeden ‘C’ tuşuna basarak kontak ekleyebilir ya da sağ tıklayıp ‘insert contact’ denilerek yeni bir kontak ekleyebiliriz.

Yükselen kenar adına , alçalan kenar adına ise ‘Diff Up , Diff Down’ vb. kullanılır.Ters kontak adına ise ‘invert’ denilmelidir.Yine ‘O’ harfi ile bobin eklenebilir.Sağ tıklayıp set/reset işlemleri gerçekleştirilebilir.

Fonksiyon bloğu adına ise ; ilgili bloğa isim verilmelidir ve tanımlama yapılmalıdır.

SR & RS : Set işlemleri ise ;

SR set öncelikli ifadedir.RS ise reset önceliklidir.

Toolbox’tan SR, RS vb. yazarak ilgili alana erişim sağlayabilirsiniz.Ya da F tuşuna basarak ekleyebilirsiniz.

Not : Watch Tab Page üzerinde Program0’daki Set1 bloğunun Q1 çıkışını görmek için ;                           

 -> ’ Program0.Set1.Q1 ‘ yazarak erişebilirsiniz.Tırnak işaretlerini kullanmadan watch tab page alanına yazınız.

SetBits nedir diye soracak olur isek ;

Sequence output altında yer alır bu ifade.Pos ifadesi kaçıncı bitten başlayarak , size ifadesi de o bitten itibaren kaç adet yazacağını ifade eder. Mesela |0000 0000| olan bir 8 bitlik veride pos = 2 ; size =3 olsun.

Şimdi çıktıyı inceleyelim -> |0001 1100| şeklinde olacaktır.

SetAbit ifadesi -> Sadece pos değerindeki biti true (1) yapar.

Örnek olarak -> 0000 verisi adına pos = 3 ise -> veri = 1000 olacaktır.

Not : Toolboxta F ile gösterilenler Fonksiyon , FB ile gösterilenler ise fonksiyon bloklarıdır.

Ton_Tof  Timer Özelliklerine bakalım beraber ;

Öncelikle NJ Serilerinin 5 farklı timer komutunu desteklediğini bilmeliyiz.

Ton = Timer on Delay

Tof = Timer off Delay

TP = Pulse Timer

Accumulative Timer  = Kalıcı Timer

Timer = 100 ms timer

Ladder’da f ile fonksiyon eklenebilir aynı zamanda Ton , Toff gibi timerlar’da ladder içerisinde bu şekilde kullanılabilir.

T#3s (T1 – Ton ) için 3 sn gecikme yaratır.

T#3s (T1-Tof) ise giriş gelir gelmez çıkış verir ve giriş gelmediği yani false olduğu andan 3 sn sonra kapanır.

TP Timer ; T#2s (T3-TP) ise giriş gelince çıkış 2sn çalışır ve her giriş geldiğinde aynı şekilde çalışmaya devam eder.

Accumulation Timer ; PT = T#8s ve Reset = ResetTS olsun diyelim.

Giriş geldiğinde 8 sn saymaya başlar fakat çıkış vermez.Girişin 4. Sn de kesildiğini , enerjiin gittiğini düşünün.Daha sonra tekrar enerji geldiğinde 4.sn’den itibaren saymaya devam eder.Enerjinin  gittiği andaki süre timer’ın hafızasında saklanır.

Çıkış verdikten sonra girişi kesersek , çıkış resetleme pini(resetTS) gelmeden çıkış kesilmez.

Son Özel Timer ise ; Timer’dır.(100ms Timer)

PT = UINT#30 -> 30 x 100 ms  = 3 sn

Burada 3 sn’lik bir gecikme yaratılır.

3sn gecikme esnasında çıkış yoktur.

3sn sonra ise çıkış verir.

Gecikmeli Timer’ın 100ms’lik bir versiyonudur diyebiliriz buna.

Not : Data taşıma işlemleri ‘Move’ ile yapılır.

Move bit -> 1 adet bit transferidir.

In-Pos -> 1  adet InOut-InOutPos

Şimdi örnek olarak ; değer3   5 olsun ve değer4 2 olsun.InOut değeri’de 4 olsun.

Değer3’ün 5. Bitini değer4’ün 2.bitine kaydeder.

MoveDigit -> Birden fazla biti grup olarak taşır.

TransBits -> Birden fazla bit taşımak içindir.

Sysmac Studio Eğitim Seti 6 Sonuç :

Bugünki yazımızda Sysmac Studio Eğitim Seti İnceleme adlı yazı dizisinin 2. Bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.Bu seri ile sysmac studio’ya dair ilgili tüm detayları size aktarabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.Bizi takipte kalın.

İyi çalışmalar.

Sysmac Studio Eğitimi -5 | Omron Sysmac Studio

SYSMAC STUDIO EĞİTİM SETİ İNCELEME

Sysmac Studio nedir ? Sysmac studio nasıl kullanılır ? Sysmac studio ile neler yapılabilir ? Sysmac studio ayarları nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazı dizisinde Sysmac Studio Eğitim Setini inceliyoruz.

SYSMAC STUDIO EĞİTİM SETİ

Library Project : Proje için hazır kütüphanelerin içinde barındırıldığı alandır.

IAG Project : Fonksiyon bloklarını kendimizin oluşturabildiği ve kullanabildiğimiz alandır.

Sysmac Studio ; Plc , Ekran Programlama (HMI) , Servo Sürücü gibi sistemlerin entegre olarak tek bir program üzerinden kullanılmasını sağlayan bir yazılımdır.

Versiyon bilgisi ; CPU’nun üzerinde yazar.Eğer kullandığınız CPU’nun versiyonu yoksa , online olduğunuzda yanlış bir versiyon varsa program hata verip doğru versiyonu size gösterecektir.

Open Project : Daha önceden kaydedilmiş projelere buradan ulaşabilir ve açabilirsiniz.Burada herhangi bir değişime izin verilmez.Bu alana C:Omron/Data/Solution/Projeler kısmından erişebilirsiniz.

Ya da Import/Export denilerek proje içeri alınabilir ya da dışarı çıkarılıp kaydedilebilir.

Yine buradaki projelerin backup’ını yani yedeğini alıp bir başka bilgisayar/işletim sisteminde çalıştırabilirsiniz.Böylece verilerinizi korumuş olursunuz.

Export ettiğinizde dosya uzantısı .smc2 şeklindedir.

Connect to device kısmı ise ; Online olmak istediğinizde halihazırdaki makine kontrolcüsüne direk olarak bağlanmak adına kullanılır.

Gerçek bir makine/sisteme bağlanmak için ; EtherCAT haberleşme protokolü kullanılır.

Configurations and Setup kısmı -> Ayar kısmıdır -> Haberleşme protokolü ise EtherCAT’dir.

Ayarları yapmadan önce bizim sisteme ‘online’ yani bağlanmamız gerekmektedir.

Controller -> Communication Setup -> Üzerinden IP adresi kısımlarını göreceksiniz.Kontrolcünün IP adresi sabittir ve Ethernet ile (192.168.250.1) olarak set edilmiştir.Bunu siz değiştirebilirsiniz.

Bu ayarları kendi bilgisayarımızda yapmak adına da ;

Lokal ağ ayarları -> İnternet Protocol  Versiyon4(TCP/IPV4) üzerinden aynı IP adresini set etmelisiniz.Bu alana kendi bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz.(Ağ bağlantıları kısmından)

Bağlanmaya çalıştığımız kontrolcü ile IP adresimizi aynı yaptığımızı varsayıyorum.Bunun tamam olduğunu nasıl kontrol ederiz ?

Bilgisayarınızdan CMD (command) ekranını açınız ve ping atınız.

Omron sysmac studio dersleri

Ping 192.168.250.1

Bu komutu gönderdiğinizde cevap alıyorsanız , IP adresleri uyumlu ve tamamdır diyebiliriz.

Aynı şekilde program üzerinden  ‘Ethernet Communication Test’ tıklanarak ‘Test Ok’ yazısı görülürse bağlantı tamamdır anlamı buradan çıkarılır.

Yine yukarda araçların içerisinde sarı renkte göreceğiniz online butonu bulunmaktadır.Tıkladığınızda sağ altta kontrol status kısmında online mod ve ‘run’a geçip geçmediği bilgisini görebilirsiniz.

Yine burada IP adresi ve alarm bilgisi de görünmektedir.

EtherCAT içinse ; sol tarafta bulunan EtherCAT üzerine çift tıklamalıyız.Ardından burada tanımlı cihazları ve haberleşmeye bağlı cihazları görebiliriz.Master’a sağ tıklayıp ‘compare and merge with actual network configuration’ denilerek EtherCAT üzerinden diğer haberleşme yaptığımız ya da bağlı olduğumuz cihazlara erişebilir ve bunları görüntüleyebiliriz.

Yani aslında hatta ne kadar cihaz var ve bağlı sorusununda cevabını buradan bulmuş oluyorsunuz.

Sistem cihazları buldu ve göründü.Ardından Apply Actual Network Configuration denilerek projenize bağlı olan cihazları almış olursunuz ve set etmiş olursunuz aslında.

Ardından gelecek olan projede node1,node2,node3 vb adresler bulunmaktadır ve bunlar EtherCAT adresleridir.Matematiksel olarak 1,2,3 vb. değilde ethercat portundan çıktıktan sonra sırası ile hangi cihaz varsa ona node1 , sıradakine node2 vb. gibi slave adreslerini atar ve bu sebeple bu şekilde kullanılır.

CPU / Expansion Racks :

Toolbox üzerinden offline oluyoruz ilk önce.Multiview explorer kısmından CPU/Expansion Racks kısmına tıklayarak ilgili bölüm açılır.CPU ile sonlandırma kapağı arasına sağ tarafta bulunan kütüphanelerden kart , cihaz ekleme işlemlerini yapabiliriz.(Giriş/Çıkış/Sıcaklık vb. kartlar)

Offline iken kartlarınızı ekleyebilir ve ardından online olup compare and merge with actual with configuration denilerek gerçek konfigürasyona ulaşabilirsiniz.Daha önceden oluşturulmuş sistemin programlarla karışmasını bu şekilde önlemiş olursunuz.

Expansion Rack (Genişleme Rafı) 8 adet eklemeye izin verir.I/O map  ise ; EtherCAT üzerinden bağlanılan cihazların yer aldığı bir sekmedir ve ilgili sürücülere ait değişkenler yani giriş/çıkışlar vs burada bulunmaktadır.

Programda kullanacağımız değişkene bir isim atayabiliriz.Bu işlem içinse ‘Variable’ kısmı altından işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek : Node 1 -> Servo bir sürücü olsun.Bu sürücünün control wordüne -> ‘variable’ kısmına ‘servo_1_kontrol_word’ adını atayabilirsiniz.

Her bitin bir anlamı vardır.0. biti 1 yaptığımızda ilgili servoya ‘power on’ yani enerji vermiş oluruz.Bu amaçla kullanılan arayüzdür I/O Map.Ek olarak adından da anlaşılacağı üzere Giriş/Çıkış haritasıdır.

Değişken tanımlarken bir isim veririz ve bunu program içerisinde kullanırız.Burada 63 adet daha ek kart bağlanabilmektedir ve bu sebeple ek olarak enerji kartı eğer ek kart kullanılacaksa takılmalıdır.

Yine değişkenler adına ; I/O map üzerinden variable alanından isim verilebilir ya da sağ tıklayıp Create Device Variable denilerek adres tanımlama işlemleride buradan yapılabilir.

Tüm bu tanımlamalarınız en sağda ‘Variable Type’ kısmında Global variable (Global Değişken) olarak atanır.

Global değişken -> Oluşturulacak tüm programların altında oluşturulacak değişkenlere global değişkenler denir.Output(çıkış) tanımlama işlemleride aynı şekilde yapılmaktadır.

Ardından programlama kısmında section kısmına geçerek buradan bu bilgileri izleyebiliriz.

Programming kısmında ilgili alana sağ tıklayarak yeni bir fonksiyon/fonksiyon bloğu oluşturabilirsiniz.

Ladder diyagram oluşturmak içinse ; program->section’a çift tıklayarak ladder diyagramı açabiliriz.

Ekran üzerinde yani ladderda vb. kontakları eklemek adına ‘C’ harfine basmalısınız.Kontağı yerleştirdikten sonra daha önce tanımlamış olduğunuz tüm değişkenlere erişimi buradan sağlayabilir olacaksınız.

Ek olarak açılacak olan comment penceresine o kontağın ne ile ilgili olduğu gibi bilgileri yazabilirsiniz.(Start (başla) butonu vb.)

Yine ladder üzerinde sağ tıklayarak insert input/output denilerek giriş/çıkış kontakları eklenebillir.

Eklediğiniz buton ismi kırmızı renkte olacaktır ve bu durum herhangi bir hata olduğunu ifade etmez.Bu ilgili ismin global değişken olduğunu gösterir.

Yeşil renklerde ; yorumları gösterir ladder diyagram üzerinde.Ya da tools ->option ->ladder editör seçilerek color section kısmından renkleri değiştirebiliriz.

Yazdığınız programda hata var ise Programming kısmı altında kırmızı ünlem işaretini göreceksiniz.Ya da ladder üzerinde F7 ile compile ettiğinizde en altta hatanın ne olduğunu bize gösteren bir ekran göreceksiniz.

Programı yazdığınızı varsayarak ;

Değişiklikleri kontrol etmek adına , makine kontrolcüsüne online olarak bağlandığınızda ; synchronize(senkronize) butonuna toolbar üzerinden basınız.

Karşımıza synchronization penceresi gelecektir.

Altta 4 adet seçenek göreceğiz.

Clear the present … seçeneğini işaretlerseniz ; tüm kalıcı hafızayı sıfırlarsınız.

Do not transfer the program source .. işaretlerseniz ; Program kaynak kodlarını makine kontrolcüsüne atma demiş olursunuz.Bu işlem ise şu anlama gelir ; makine çalışır ancak programı daha sonra almak istediğinizde PC’ye herhangi bir program gelmez.

Do not transfer the following … seçeneğini seçerseniz ; EtherCAT slave parametreleri ve CJ serisi özel kartların (sıcaklık , analog) vb. backup parametrelerine ulaşılamaz.Örneğin ; Tıkladığımızda bu seçeneğe  ;bir servo sürücünün bir takım parametrelerini ayarlayıp tiki kaldırıp yüklersek eğer , bu backup parametrelerini de yüklemiş oluruz.

Do not transfer the Ethernet/IP kutucuğunu işaretlerseniz , Ethernet/IP bağlantı ayarlarını transfer etmez sistem.Tik kaldırılırsa transfer edecektir.

Ethernet/IP adresi sonradan değiştirilebilirdir.(Ayrı bir sekme üzerinden)

Transfer to controller denilerek kontrolcüye data taşınmaya başlar.Program taşınırken sağ altta kontroller status kısmında program mode’u görebiliriz.

Sisteme ‘Kapalı Kontak’ eklemek adına  ;kontağa sağ tıklayıp ‘invert’ diyerek açık bir kontağı kapalı bir hale getirebiliriz.

Senkronizasyon penceresinde kırmızı rengin anlamı, yüklemeye çalıştığınız programla kontrolör içerisindeki program eşleşmiyordur.

Programda bir buton eklediğinizi varsayarak senkronizasyon penceresinde en altta task/program ve section kısımlarının kırmızıya döndüğünü  göreceksiniz.Üç noktaya tıkladığımızda yapılan değişiklikleri vb. görebilirsiniz.

Burada programın eski ve yeni halini görebilirsiniz.Eski hal denilen programın halihazırda kontrolcü içerisindeki halidir.Yeni hal ise bizim o programda yaptığımız değişikliklerdir.

Transfer to controller denilerek yeni programı kontrolcüye yollayabiliriz ve ardından The Synchronization Process Succesfully finished derse işlem tamamdır.Kırmızı ile uyarı verirse hata vardır ve dönüp düzeltmek gerekmektedir.

Online Edit işlemi ise ; çalışan bir programda programın çalışmasını etkilemeden ve durdurmadan değişiklik yapmamıza imkan tanır.Program (Ladder) üzerinde sol en başa sağ tıklayıp -> online edit ->start denilerek işlemi çalıştırabilirsiniz.

Kontağa sağ tıklayıp ‘Diff Up’ vb. denilerek yükselen kenar vb. eklenir.Online edit -> start dedikten sonra değişiklik yaptık diyelim.Tekrar sol en başa gelip online edit diyerek -> Transferi seçerek değişiklikleri gönderebiliriz.

Controller Setup ->operation settings seçilerek burada ayarlamalar yapabilirsiniz.Basic Settings ; sd memory card makine kontrolcüsü üzerinde pilin olduğu alanda 4 adet dip switch bulunmaktadır.Dip switchlerden 2 no’lu olan ‘on’ olduğunda hafıza kartı başlangıçta kontrol edilir.

Şayet bir backup dosyası varsa hafıza kart içerisinde , sd kart üzerinden kontrol edilerek makine kontrolcüsünün hafızasına taşınacaktır.

Yine buradan yazma koruma ve hafıza kartı backup datası koruma seçenekleri engellenebilir ya da izin verilebilirdir.

FINS Ayarları ;  IP adreslerinden oluşur.Bir takım farklı CPU’lar var  ise onların IP adresleri buraya girilerek işlem tamamlanır.O sebeple kullanılır bu kısım.

Event Level Settings ; CJ Serileri , motion kontrol vb. gibi hata kodlarının olduğu ekrandır burası.Hazır bir ekran olarak bize sunulur.Örnek olarak ; Self-diagnosis altında Low Battery Voltage hatasını programda nasıl kullanabiliriz ?

Kodu = 0x000B0000’dır.

Programs -> section kısmına geldikten sonra ; Yeni bir network ekledik diyelim.Sağ tarafta bulunan Toolbox ve system control altında getPlcError fonksiyonunu sürükle bırak yöntemi ile yeni bir terminalin (Ladder’da) içerisine atınız.

Fonksiyonlar ‘I’ ile anılır ve ladderda eklenir.Internal değişkenler programda ‘siyah’ renkle gösterilir.

Burada bir fonksiyon bloğunu ekledik diyelim  ;

‘=’ bloğunda In1 ve In2 pininde ;

In2 pini için 0x000B0000  girmek  içinse -> “Dword#16#0080000” şeklinde kullanılmalıdır.

Çıkıştaki bobini HMI ya da bilgisayar tabanlı bir sistemde göstereceksem eğer bunu global değişken olarak atıyoruz.Global olarak atadığımızda ilgili ismin kırmızı olduğunu göreceksiniz.

Variable kısmından da -> Internal ve external olarak değişkenleri görebiliriz.

SYSMAC STUDIO EĞİTİM SETİ İNCELEME SONUÇ:

Bugünki yazımızda Sysmac Studio Eğitim Seti İnceleme adlı yazıyı sizlerle paylaştık.Bu yazı dizisi ile sysmac studio’ya dair her detayı sizlerle paylaşmak niyetindeyiz.Tam anlamıyla programa hakim olmak ve kullanabilmek adına her kelimesi büyük önem taşımaktadır.

İyi Çalışmalar

Omron Ürünleri İnceleme | Omron Plc Eğitimi

OMRON ÜRÜNLERİ İNCELEME

Omronun son ürünleri nedir ? Omron plc grupları ve komutları nedir ? Omron ürünleri hatalarını nasıl anlamalıyız ? Omron ürün yelpazesi nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda yine omrona bütünsel yaklaşmaya gayret ederek detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

OMRON ÜRÜNLER

OMRON Yeni Çıkan Ürünleri

Q2A Genel Amaçlı Motor Sürücüsü :

Motor tipi ayırmadan kontrol sağlar.Kontrol edilebilir geniş motor çeşitliliği; indüksiyon , sabit mıknatıslı veya senkron relüktans motoru.

Kompakttır ve kolay bir kullanım sağlar.Devreye alma sihirbazı ile kolay kurulum işlemlerini gerçekleştirebilir ve enerji vermeden sadece USB kablosu ile parametreleri yükleyebilirsiniz.

Dahili EMC filtresi , DC şok bobini ve 75 kW’a kadar dahili frenleme ünitesi sağlar.

Dahili STO SIL3 emniyet fonksiyonuna sahiptir.

Yan yana montaj imkanı sağlar ve %50’e kadar daha küçük yüzey alanına sahiptir.

Bu sürücü ileri seviye uygulamalar için geliştirilmiştir.

Tek bir haberleşme opsiyon kartı ile 5 sürücüye kadar kontrol imkanı sağlar.

Dahili programlama özelliği ile harici kontrolcü kullanmadan uygulama geliştirme imkanı sağlar.

Otomatik parametre yedekleme , SD karta veri kaydı ve Bluetooth ile uzaktan bağlantı imkanları sunar.

NX1 Otomasyon Kontrolcüsü :

Modüler bir dizayna sahiptir.Modüler yapısı ile Sysmac ailesinin en yeni üyesidir NX1.

Hareket ve lojik kontrol için tek bir kontrolcü ile işlerinizi halledebilirsiniz.Dahili 24V güç kaynağı sayesinde ekstra bir güç kaynağına ihtiya ç duymazsınız.

Dijitalleşme için ideal çözümler sağlar.OPC UA sunucusu ile farklı kontrolcüler ve yönetim sistemleri ile haberleşir.

SQL veri tabanları ile ek yazılım kullanmadan kolay bağlantı sağlar.

Geniş program ve data hafızası (32mb program , 5 mb data , 1.5 mb kalıcı data hafızası ) sağlar.

Ağ güvenliği ve esneklik için 2 EtherCAT portu sağlar.1 ms’lik hızlı çevrim süresi vardır.

Fonksiyonel yapıdadır.Modüler olarak 32 Kart , Dağınık Giriş/Çıkış ünitesi olarak 400 kart ekleme imkanı vardır.

4 tane bağımsız , 8 tane senkron servo eksen tanımlama ile gelişmiş hareket kontrolü imkanı sağlar.

MicroHAWK & V430 Barkod Okuyucu ve Akıllı Kameralar :

Piyasadaki en yüksek performanslı ve en küçük görüntü işleme motoru etrafında tasarlanmış yapıya sahiptir.Yazılım gerektirmeyen ve kolay kuruluma sahip olan bir sistemdir.

Weblink’e sahiptir.Kutudan çıktığı anda okumaya hazır bir yapısı vardır.X-Mode 4.0 ile neredeyse tüm kodları okuyabilmektedir.Değer/Performans oranı yüksek konfigürasyonlar sağlar.

Sahadaki tüm gereksinimleri karşılayan sensör, lens ve ışık seçenekleri mevcuttur.

Aynı seviyedeki başka hiçbir platformda olmayan özel yetenekler vardır.

Aynı platform üzerinde barkod okuma ve kalite denetim çözümleri sunar.

V780- UHF RFID Sistem :

Farklı yükseklikteki nesnelerin taşındığı konveyör hatları barındıran üretim hatları için güvenilir RF etiketler ile uzak mesafelerden algılama sağlar.

RFID bilgi ve tecrübe gerektirmeyen , uygulama ortamına göre seçilebilen otomatik ayar modları ile kolay devreye alma ve ayarlama işlemlerini sağlar.

8000 kayıt tutabilen görsel hata ekranı ile kolay problem tespiti ve çözümü sağlar.

S8VK-X Serisi IoT Güç Kaynağı :

Dünyanın en küçük haberleşmeli güç kaynağıdır.

Ethernet/IP ve Modbus TCP  ile hızlı kolay entegrasyon sağlar.

Duruş süresini düşürmek ve endüstri  4.0’ın merkezinde yer alan toplam ekipman etkinliğini (OEE) artırmak için erken uyarı fonksiyonları sağlar.

İleri teknolojiyle zorlu ortam koşullarına dayanım sağlar.

S8V-NF gürültü filtresi ile daha güvenilir ve sorunsuz makinalar oluşturulmasına yardımcı olur.

K6CM Serisi Motor İzleme Cihazı :

Motor arıza belirtilerini tespit ederek plansız duruşların önüne geçin.

Motor yaşlanmasını izleyerek rutin bakım kontrolleriyle vakit kaybını önleyiniz.

Ethernet/IP ile hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.

Duruş süresini düşürmek ve Endüstri 4.0’ın merkezinde yer alan toplam ekipman etkinliğini (OEE) artırmak için erken uyarı verme fonksiyonları sağlar.

PC yazılımı üzerinden veri kaydı ve izlenebilirlik sağlar.

Geniş kapsamlı uygulama alanlarında kullanılır ; Vinç , asansör , konveyör , fan , pompa

S8BA Serisi DC-DC Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Endüstriyel PC’ler (IPC) ve makine kontrolcüleriyle Giriş/Çıkış , RS232C ve USB üzerinden haberleşmeyi sağlar , veri kaybının önüne geçerek makinanızı güvenle kapatır.

Ethernet arayüz ünitesi ile hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.

Uzun ömürlü Lityum-iyon piller ile 10 yıl ömür süresi (25 C’de) ve minimum 6 dakika besleme süresi uzar.

3 adet Led gösterge ile cihazın sağlıklı çalışma ,aküden besleme ve alarm durumları cihaz üzerinden izlenebilir.

Omron Plc’e Dair Birkaç Detay Daha :

Programlanabilir kontrolör plc paket tipi olup 14,20,30 ve 40 giriş/çıkış noktasına sahiptir.

omron ürünleri eğitimi

Gösterge Durumları :

Power  :

Yeşil yanıyor -> Güç açık

Yeşil yanmıyor -> Güç kapalı

Run :

Yeşil yanıyor -> CP1L hem Run hem de Monitor modunda program yürütür.

Yeşil yanmıyor -> Çalışma program modunda veya önemli bir hataya bağlı olarak durdu.

Error/Alarm :

Kırmızı Yanıyorsa -> Büyük bir hata veya donanım hatası meydana geldi.Çıkışlar durur bu durumda.

Kırmızı Yanıp sönüyorsa : Giderilebilir bir hata meydana geldi.CP1L çalışması devam edecektir.

Kırmızı yanmıyorsa : Çalışma normaldir.

INH :

Sarı Yanıyorsa -> Çıkış kapalıdır ve biti (A500.15) açıktır.Bütün çıkışlar kapalı yapılacaktır.

Sarı yanmıyorsa -> Çalışma normaldir.

PRPHL :

Sarı yanıp sönüyorsa -> Çevresel USB portunda haberleşme aktif.

Sarı yanmıyorsa -> Diğer bir durumdur.

BKUP :

Sarı yanıyorsa -> Kullanıcı programı , parametresi veya veri hafızası dahili flash hafızaya yazılıyor veya dahili flash hafızadan okunuyor.

Kullanıcı programı , parametre , veri hafızası , DM varsayılanları veya açıklama hafızası hafıza kartına yazılıyor veya hafıza kartından okunuyor.

Kullanıcı programları , parametreler ve veri hafızası PLC’nin açıklamasından sonra geri yüklenir.

Not : Gösterge yanıyor iken PLC güç kaynağını Kapatmayınız.

Sarı yanmıyorsa -> Diğer bir durumdur.

Program :

Kullanılan program : CX-Programmer’dır.

USB kablo ile bağlanılabilir Plc’e.

CX Programmer’ı kullanırken [F1] ile yardım penceresi açılabilir.

Toolbars üzerinden Yardım penceresine ve Komut kümelerine erişebilirsiniz.

Instruction Reference kısmı üzerinden PLC serisi seçilerek ilgili komut ve açıklamaları görüntülenebilir.

Giriş/Çıkış açıklamalarını görüntülemek ve düzenlemek için Edit menü üzerinden Giriş/Çıkış açıklama penceresi ekrana gelecektir.

Bir basamağa açıklama girmek istediğinizde ise ; ilgili basamağın basamak başlığına çift tıklamalısınız.

Genel sekmesinde karşınıza gelen ilgili alana açıklama giriniz.

Dikey ve Yatay çizgiler oluşturmak için , imleci dikey çizginin başlangıç noktasına getiriniz.[CTRL] tuşuna basılı tutun ve yukarı/aşağı ok tuşuna basınız.Bu şekilde yatay/dikey çizgiler oluşturabilirsiniz.

Programda çevrimiçi olmak için ;

Plc menü üzerinden -> Work Online(Çevrimiçi Çalış) denilerek çevrimiçi olunabilir.

CP1L İçin CX Programmer’da Saati Ayarlama :

CP1L Plc saati bulunduğumuz zaman kuşağı ile eşleşmelidir.Bunun için Proje alanından PLC Clock saatine çift tıklayınız.Gelecek olan Plc Saati Ayarla kısmından Options menü -> Set PLC Clock seçilerek Tarih ve Saati ayarlamalısınız ve ardından tamam diyerek kaydediniz.

CP1L’de 3 Çalışma Modu vardır :

Program , Monitör  ve RUN .

Program Modunda : Program durdurulur.Bu mod , PLC kurulumu , Program transferi , program kontrolü ve zorla set/zorla reset gibi başlangıç ayarları yaparak program yürütmesine hazırlamak içindir.

Monitor Modunda : Bu durumda program yürütülür.Çevrimiçi düzenleme , zorla set/zorla reset yapabilir ve G/Ç hafıza değerlerini değiştirebilirsiniz.Bu mod aynı zamanda test yapılırken ayar yapmak için kullanılır.

RUN Modunda : Burada program yürütülür.Bu modu üretim çalışmaları için kullanın.

Program Aktarma :

Programın Plc’e aktarımı için ;

Toolbar üzerinden -> Plc -> Aktar -> PLC’e seçiniz.Ardından Programs , Settings ,Special Unit Setup , Symbols , Comments ve Program İndex seçeneklerinden göndermek istediklerinizi seçerek Plc’e yükleyebilirsiniz.

Online Edit (Çevrimiçi Düzenleme) :

Program çalışıyorken makinayı durdurmadan program üzerinde değişiklik yapma imkanı tanır.

Düzenledikten sonra da Program -> Çevrimiçi düzenle -> Değişiklikleri Gönder üzerinden düzenlenen basamaklar CP1L’ye aktarılacaktır.

Kesme Görev Programları Oluşturma :

Proje ağacındaki ilgili plc’e sağ tıkla ve açılır menü üzerinden program ekleyi seçiniz.

YeniProgram(Atanmamış) olana sağ tıklayınız ve açılır menüden(özellikler)’i seçiniz.

Karşınıza gelen ekranda genel kısmı içerisinden isim ve görev tipi ayarlanır.

Hafıza Alanı :

CX Programmer içerisinde Proje ağacı içerisinde [Hafıza] seçilerek karşınıza hafıza ekranını getirebilirsiniz.Buradan ilgili alanları düzenleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.

İnvertörleri Kullanma :

Modbus-RTU Kolay Master Fonksiyonu :

Kullanılabilir Kartlar : 1) RS-232C Opsiyon Kartı CP1W-CIF01 , 2) RS-422A/485 opsiyon kartı CP1W-CIF11

CP1L & CIMR-V7 arasındaki frekans ve başlat/durdur kontrolü adına RS485 kullanımı ve kablo bağlantısı örneği ;

CP1W-CIF11 KARTI İLE CIMR-V7 İNVERTÖR

(RDA -) -> (S-) + (R-)

(RDB+) -> (S+)+(R+)

CP1W-CIF11  kartı kurulumu : Arka Panel : CPU Ünite konnektörü ve Çalışma Kurulumu DIP anahtarlar

  • Sonlandırıcı Direnç varlığı : AÇIK : Sonlandırıcı Direnç var
  • 2/4-Kablo Seçimi : AÇIK : 2-Kablolu Tip
  • 2/4-Kablo Seçimi : AÇIK : 2-Kablolu Tip
  • – : KAPALI : Daima KAPALI
  • RD için RS Kontrol : AÇIK : Etkin
  • RD için SD Kontrol : AÇIK : Etkin

CIMR-V7 için Ayarlar :

SW2-1 : Açık (Sonlandırıcı direnç var) RS422/485 haberleşme için sonlandırıcı direnç

N003 : Çalışma Komutu : 2 : RS-422/485 haberleşme etkin

N004 : Frekans Komutu : 6 : RS-422/485 haberleşmeyle frekans komutları etkin

N019 : Hızlanma zamanı 1 : 5.0 : Hızlanma zamanı(s)

N020 : Yavaşlama zamanı 1 : 5.0 : Yavaşlama zamanı (s)

N151 : RS-422/485 haberleşme zaman aşımı : 1 : Algılama etkin , hata algıla

N152 : RS-422/485 haberleşme frekans komut ve izleme : 1: Haberleşme için birim seçimi

N153 : RS-422/485 haberleşme slave adresi : 1 : Slave adresi kısmı

N154 : RS-422/485 haberleşme baud hızı : 2 : 9600 (varsayılan)

N155: RS-422/485 haberleşme Parite : 0 : Çift parite

N156 : RS-422/485 haberleşme iletim bekleme süresi : 10 : İstek Mesaj yanıt bekleme süresi

N157 : RS-422/485 haberleşme RTS Kontrol : 0 : RTS kontrol etkin

Ladder Diyagram içerisinde ise ;

|MOV #0000 D32306| ve |MOV #0000 D32307| ile haberleşme başladığında çalışmayı durdur komutlarıdır.Çalışma Komutu (0:durdur) // Frekans komutu : 00,00Hz

|MOV #0117 D32306| ve |MOV #7000 D32307| ile çalışma komutu (1:Başlat) ve Frekans Komutu 60,00 hz’dir.(1770 Hex)

|MOV #0115 D32306| ve |MOV #7C00 D32307| ile çalışma komutu (1:Başlat) ve Frekans komutu 55,00Hz (157C Hex)

|MOV #0113 D32306| ve |MOV #8800 D32307| ile çalışma komutu (1:Başlat) ve Frekans komutu 50,00 Hz (1388 Hex)

|MOV #0000 D32306| ve |MOV #0000 D32307| ile çalışma komutu (0:Durdur) ve Frekans komutu 00,00 Hz’dir.

Ardından da modbus haberleşmeyi başlatma işlemleri gerçekleştirilir.Bu işlemde bir timer aracılığı ile ‘t’ kadar zamanın ardından çalışsın vb. denilerek uygulamaya dökülür.

İnvertörlerin Kullanımı ve Kullanılan Fonksiyonlar :

Akıllı Fonksiyon Blok Kütüphanesi :

Omron tarafından sağlanan komponentlerden oluşur.

Omron CIMR-V7/CIMR-F7 İnvertör için Akılllı FB Kütüphanesi ;

_INV002_Refresh(*) : Durum Yenileme : İnvertör durumunu yeniler.

_INV032_MoveVelocity_Hz (*) : Dönüşü yürütme(Hz Frekans Tanımı) : Başlama sinyalini , dönüş yönünü ve Hz olarak dönüş hızını belirler.

_INV033_MoveVelocity_RPM : Dönüşü yürütme (Dönüş hızı d/dk olarak belirlenir) : Başlama sinyalini , dönüş yönünü ve rpm(d/dk) olarak dönüş hızını belirler.

_INV060_Stop(*) : Durma için yavaşlama : Çalışma eksenini durdurmak için yavaşlatır.

_INV080_Reset : Hata Sıfırlama : Hata durumunu sıfırlar.

_INV200_ReadStatus : Durum Okuma : Durumu okur.

_INV201_ReadParameter : Parametre okuma : Parametre okur.

_INV203_ReadAxisError : Eksen Hatasını okuma : Hata bilgisini okur.

_INV401_WriteParameter : Parametre Yazma : Parametreleri yazar

_INV600_SetComm : Haberleşme Ünitesi Ayarlama : Haberleşme ayarlarını belirler.

Akıllı FB Kütüphanesi fonksiyonları -> FBL -> [omronlib] -> [Inverter] -> [INVRT] ->[Serial] klasörü içerisinden erişilebilir.

Dışarıda kayıtlı bir fonksiyon bloğu program içerisine alınabilir ve imlecin bulunduğu yere konulur.

CS1D – Risk Yönetimi  ile ; Fonksiyonları çiftleyebilirsiniz.Çift güç kaynağı , çift CPU , çift network kartları vb. ile meydana gelecek büyük sorunlara karşı önleminizide bu şekilde alabilirsiniz.

CS1D-Hot-Standby ile :Sistem çalışıyorken ek olarak diğer sistem hazırda bekler ve birimler problem meydana geldiğinde kendi aralarında değiştirilerek sistemin durması engellenerek çalışmaya devam eder.

CJ1 Plc Özellikleri :

Yüksek hız , 2560 Lokal Giriş/Çıkışı kontrol imkanı , endüstriyel ağ liderliği ve kompakt boyutlar ile öne çıkmaktadır.16’dan 64mb’a kadar flash kartlar kullanılabilir.

Ethernet , Controller Link , DeviceNet , CompoBus/S , Single Port Multiple Access , Protocol Macro

Single Port Multiple Access (Tek Port Çoklu Erişim)

Plc Program Yazmak – 7 Adım :

Amacı Belirle

Problemi Parçala/Böl

Hazırlan

Dizayn et

Yazmaya başlama

Test et

Bitir

Komut Grupları :

Mantıksal Komutlar

Zamanlayıcı Komutları

Sayıcı Komutları

Basit Komutlar

Bit Kontrol Komutları

Data Kaydırma Komutları

Data Taşıma Komutları

Data Karşılaştırma Komutları

Data Dönüşüm Komutları

Binary Hesaplama

BCD Hesaplama

Mantıksal Hesaplama

Adım Komutları

Ağ Komutları

Özel Komutlar

Omron Ürünler İnceleme Sonuç :

Bu yazımızda Omron Ürünler İnceleme adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Omronun son çıkan ürünleri ve kullanılan plc grupları , kullanılan kodlar vs. dahil içerik olarak bu yazıya dahil edildi.Omrona bütünsel bakabilmek adına yazılarımıza devam edeceğiz.

İyi çalışmalar

Omron Plc Eğitim Giriş | Omron Plc Eğitimi

OMRON PLC EĞİTİMİ

Omron Plc komutları nelerdir ? Plc nedir ? Omron Plc de kullanılan programlar nelerdir ? Genel Plc yapısı nasıl çalışır ? Plc tarihi nedir ? CX Programmer , CX simülatör vb. omron plc yapısında kullanılan programlar nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda geniş bir inceleme yazısını sizlere sunuyoruz.

Omron Plc’e dair hemen hemen her yönüyle bilgiler içeren bu yazı umarız sizlere faydalı olur.

Başlayalım.

OMRON PLC & PLC İNCELEME

Röle ile yapılan ardışık kontrol , Röleli kontrol olarak adlandırılır.

En çok kullanılanı elektromanyetik olarak çalışan rölelerdir.

Zaman rölesi ise , giriş sinyali geldikten sonra , daha önceden belirtilen sayma değerine geldikten sonra kontakları konum değiştiren röledir.

En çok kullanılan röle tiplerinde ; ‘a kontak’ , ‘b kontak’ , ‘c kontak’ olmak üzere üç farklı tipte röle kontağı vardır.

’a’nın anlamı ; normalde açık,röle enerjilenince kapanan : ‘b’nin anlamı röle enerjisiz iken kapalı ve enerjilenince açılan : ‘c’ kontak ise geçiş kontağı anlamındadır.

‘C’ kontak ise Normalde açık ve Normalde kapalı iki kontağın birlikte yerleştirilmesinden meydana gelir.Bir nevi ortak uç gibidir.

On Devresi :

Girişi ‘ON’ olduğu sürece çıkışıda ‘ON’ olan devredir.

Off Devresi :

Giriş devresi aktif olduğu sürece , çıkış devresi pasif (off) olan devredir.

And Devresi :

Tüm girişlerin On olduğu durumda , çıkışında ‘On’ olacağını gösteren devredir.

OR Devresi :

Bağlı olan buton vb. birisine ya da her ikisine vb. basıldığında çıkış devresini aktif yapan devredir.

NAND Devresi :

AND Devresinin değillenmiş halidir.Her iki butona vb. basılmadığı takdirde çıkış vermeyen devredir.

NOR Devresi :

OR devresinin değillenmiş halidir.Paralel bağlı olan butonlar vb. hiçbirine basılmadığı takdirde çıkıştaki lamba ışık verir.

Mühürleme Devresi :

Başlatma butonuna basıldıktan sonra , rölenin kendi enerjisini kendi açık kontağı üzerinden tamamlayarak dışarıdan bir etki ile durduruluncaya kadar sürekli olarak çalışmasını sağlayan devredir.

Kilitleme Devresi :

İki farklı devrenin tek devre olarak kullanılması durumunda , devrelerden birisi çalışırken , ikincisi giriş sinyali alsa bile çalışmaması isteniyorsa , bu durumda kilitleme devresi kullanılır.

Yeni Giriş Öncelikli Devre :

Kilitleme devresi , ilk girişe işlem önceliği verilen devredir.Tersine , yeni giriş öncelikli devre ise , en son girilen veriye işlem önceliği tanınan devredir.

Zamanlayıcı :

Zamanı saymak için kullanılan son derece kullanışlı bir devre elemanıdır.Düz zaman rölesi (ON delay timer) ve ters zaman rölesi (OFF delay timer) olarak ikiye ayrılır.

Sayıcılar :

Sayıcı , girişe uygulanan verileri saymaya yarayan bir elemandır.Toplam sayıcı ve ön değer sayıcısı olarak ikiye ayrılabilirler.

Yukarı sayıcı (UP Counter)

Aşağı sayıcı (Down Counter)

Yukarı/Aşağı (UP/Down) Sayıcı

PLC’NİN TARİHÇESİ :

1960 yılı ortalarında bilgisayar teknolojileri ile klasik kumanda devreler (röle,kontaktör)  karışımı bir programlanabilen kumanda ve buna bağlı olarak programlanabilir kumanda cihazı (PLC) yapma fikri ortaya çıktı.

1969 yılında , klasik (Elektrik) kumandanın Elektronik karşılığı olan ilk PLC yapıldı.1978 yılında ise dört yıllık bir çalışmanın ürünü olarak , NEMA (National Electric Manufactureres Association) kuruluşu tarafından ilk PLC’ler piyasaya sürülmüştür.

1980’li yıllarla beraber ‘Bit-Slice’ teknolojisinin kullanımı ile daha hızlı tarama (Scan) yapabilme yeteneği ile bu durum ilerletilmiştir.

Plc Nedir ?

Programlanabilir lojik kontrolörlerdir.

Mikrotemelli cihazlardır.

Her Plc bir bilgisayardır ama her bilgisayar bir Plc değildir.

Plc’ler üretimin yapıldığı tozlu , kirli ve elektriki gürültü gibi ağır şartlarda çalışabilir.

Sonuç olarak ; küçük ve orta büyüklükteki her türlü kumanda sisteminde , küçük yapılı yüksek güvenirlikli ve değişebilir beyin olarak PLC’ler otomasyon üretiminin vazgeçilmez birer elemanı olmuştur.

Omron plc programlama eğitimi

PLC’nin Avantajları :

Basitlik

Uygunluk

Değişkenlik

Gerçekçilik

PLC Temel Elemanları :

Donanım (Hardware) : Merkezi işlem birimi (CPU) , Giriş birimi (Inputs) , Çıkış birimi (outputs) , Programlayıcı birimi (Programmable)

Yazılım (Software)

Algılayıcılar (Sensörler) : Sınır anahtarlar , İşaret Üreticiler , Fotoseller ,Sıcaklık algılayıcıları vb.

İş elemanları : İkazlar (Lambalar , Sesli ikazlar , ziller) , Pnömatik Silindirler (Valf Sistemler) , Göstergeler , Kontaktörler , Motor yol vericileri

Programlayıcı

Plc’de Kullanılan Komutlara Bakalım ,

LD : Load : Normalde açık kontak ekler

LDI : Load Inverse : Normalde kapalı kontak ekler.

AND : VE : Normalde açık bir kontağı bir başka kontağa seri olarak ekler.

ANI : AND INVERSE : Normalde kapalı olan kontağı başka bir kontağa seri ekler.

OR : VEYA : Normalde açık kontağı bir başka  kontağa paralel bağlamayı sağlar.

ORI : OR Inverse : Normalde kapalı bir kontağı başka bir kontağa paralel bağlamaktır.

OUT : Çıkışı ya da bobini enerjilendirmeyi sağlayan komut kelimesidir.

ANB : Ve Blok : Blokları birbirine seri bağlamak için kullanılır.

ORB : OR Blok : Genelde seri bağlanmış kontakların blok halinde paralel bağlanmasıdır.

SET : Bir aygıtı sürekli olarak ‘ON’ konumuna getirir.

RST : Bir aygıtı sürekli olarak ‘OFF’ konumuna getirir.

MPS : PLC’nin o andaki aktif işleminin sonucunu hafızaya almaya yarar.MPS ladder diyagramda bağlantı noktasına set edilir.

MRD : Hafıza okuma komutudur ve kullanıldığı yerdeki PLC’nin aktif işleminin sonucunu okur.

MPP : PLC içerisindeki işlemlerin sonucunu okumaya ve reset etmeye yarar.Birden çok kola ayrılan devrede , en son çıkış noktasına set edilir.

PLS : Sinyal komutudur ve ilk değişim sinyali alınır.

PLF : Sinyal düşme komutudur ve son değişim sinyali alınır.

MC : Master Control’dür ve yönetici kontrol bloğunun başlangıcını ifade eder.

MCR : Master Control Reset’dir ve yönetici kontrol bloğunun bitişini ifade eder.

END : Bu komutun ardından komutlar çalıştırılmaz ve çıkış işlemi çalışır.

Sayısal Veri Kavramları :

Binary (İkili) Sayı : 0 , 1

Octal (sekizli)

Decimal (onlu)

Hexadecimal (onaltılı)

Aygıtlar : X , Y , M, S bit aygıtlarıdır. T , C, D ise kelime aygıtlarıdır.

MOVP : Taşıma sadece bir seferlik gerçekleşir.

INC : Increment : Artırma komutudur.

DEC : Decrement : Azaltma komutudur.

DECO : Kod çözme komutudur.Kaynak kodu hedefe sadece bit numarası olarak çözülür.Kaynak bit aygıtı olduğu durumda bit numarası 0 ile 8 arasında olmalıdır.

ALT : Her işlemde çıkış konum değiştirir.İki koşullu işlemlerde geçiş için ideal bir komut oluşturur.

Plc çıkış sinyalleri bir anahtar gibi çalışır.Hattı bağlar ve keser.

Transistör çıkışlı olanlar ise ; PNP , NPN’dir.

Harici aygıtlar ;  Sinking -> Ortak GND(-) : Sourcing -> Ortak VCC(+)

Omron Plc’ler ;

Mikro , CPM1A

Küçük , CJ1M

Orta , CPM2C , SRM1 , CQM1H

Büyük , C200HE , HG , HX , CVM1

Çok Büyük , CS1

Adresleme :

Giriş/Çıkış ünitelerine soldan sağa olacak şekilde 1 word 16 bit ya da 32 bit ise 2 word yer ayrılır.

Her I/O (Giriş/Çıkış) bir kanalı temsil etmektedir.

CJ1M Plc modülerdir yani merkezi işlem birimine giriş/çıkış ünitesi , analog ünite gibi yardımcı üniteler takılır.

Temel Giriş Üniteleri : CJ1W-ID

Temel Çıkış Üniteleri : CJ1W-OD / CJ1W-OC

Analog Giriş Üniteleri : CJ1W-AD081 / AD081-V1 / AD041-V1

Analog Çıkış Üniteleri : CJ1W-DA08V/C- DA041/DA021

Sıcaklık Kontrol Üniteleri :  CJ1W-TC

Hızlı Sayıcı Üniteleri : CJ1W-CT021

Pozisyon Kontrol Ünitesi : CJ1W-NC113/213/413/133/233/433

Seri Bağlantı Ünitesi : CJ1W-SCU41

Sayılar

16 tane bit -> 1 word

1 byte = 2 digit

1 word = 4 digit

PLC – PC Bağlantısı :

CJ1M üzerinde iki seri port vardır.Birisi rs232 biçiminde biri de peripheral porttur.Her ikisinden de bağlantı  kurulabilir.

CX PROGRAMMER :

New Butonu ile ; Yeni proje açabilirsiniz.Plc türünü seçmeli ve haberleşme türünü seçmelisiniz.

Ana Pencere Elemanları :

Başlık Çubuğu : Kaydedilen dosyayı gösterir.

Menüler : Menü bileşenleri seçmeye imkan verir.

Araç Kutusu : Fonksiyonlar seçilir buradan.Yeni ikonlar sürüklenerek alet kutusuna yerleştirilir.

Kısım : Büyük bir program istenen sayıda anlamlı alt bloklara bölünebilir.

Proje Çalışma Alanı/Proje Ağacı : Programları ve verileri denetler.Farklı projelerden ya da aynı proje içerisinden verileri sürükle bırak yöntemiyle kopyalamaya imkan verir.

Programlama Alanı : Programın yazıldığı alan.

Çıktı Penceresi : Derlemede ortaya çıkan hata mesajlarını , Kontak/Bobin aramalarında sonuçlarını , proje yüklerken meydana gelen hataları gösterir.

Durum Çubuğu : PLC adı , Online/Offline durumlarını gösterir.

Malumat Penceresi : CX-Programmerda kullanılan kısa yolları gösterir.View->Information Window kullanılarak bu pencere saklanır ya da gösterilir.

Timsal Çubuğu : Kursor ile seçilen bir hücredeki isim , adres ya da değer gösterilir.

Plc -> Work Online üzerinden Plc’ye bağlanabilirsiniz.

Plc -> Transfer üzerinden Plc’ye aktarılabilir program.

Programı aktardıktan sonra da simülasyon adına ‘PLC/Operation Mode’ menüsünden ‘Monitor’ seçeneği seçilir.

Yukarı Dikey Çizgi Çekme -> Ctrl+ Yukarı ok ya da U

Aşağı Dikey Çizgi Çekmek -> Cltr+ Aşağı ok ya da V

Not eklemek istediğimizde : Alt + ENT  ya da sağ tıkla -> properties üzerinden girilebilir.

İliştirilen Açıklamaları Göstermek/Saklamak : ALT + A

Açıklamaları Gizlemek : ALT + Y

Not : Yardımcı kontaklar çoğunlukla ara işlemler için kullanılır.Aynı çıkışı , iki ya da daha fazla program satırında kullanma imkanı verir.

Online Edit : Plc ile bağlantıyı kesmeden tek satır üzerinde değişiklik yaparak tekrar PLC’ye kaydetmek için kullanılır.

Diferansiyel Kontak Girişi : Yeni bir komut ekleme alanında ‘Detail’e tıklayarak gelen ekranın alt kısmında bulunan Differentiation kısmından ‘Up’ ,’Down’ vb. seçerek diferansiyel kontak ekleyebilirsiniz.

Bu işlem sadece CS/CJ ve CV serisi PLC’ler için geçerlidir.Diğerleri için DIFU(13) kullanınız.

Diferansiyel kontaklar , sadece bir program çevriminde etkin olur.Yani kontak ‘ON’ durumundan ‘OFF’ durumuna geçerken ya da tersi durumunda bir anlık etkin olacaktır.Bu süre 20-50ms civarındadır.

CPM2A gibi kompakt modellerde diferansiyel kontaklar DIFU ve DIFD ile ifade edilir.

Talimat :

Operandlar bu işlemlerin işletileceği veriyi türüne göre sağlar ya da gösterir.Adresi operand olarak gösterilen bir bite ‘operand bit’ , adresi operand olarak gösterilen bir word adresine ‘operand word’ denilir.

Yeni bir komut girerken Detail kısmından komutlara dair bilgilere ulaşabileceğiniz Instruction Help kısmı üzerinden bilgi alabilir ya da Find Instruction kısmından ilgili fonksiyonları bulabilirsiniz.

Bayraklar (Flags) :

Error Flag : Hata : ER : P_ER

Access Error Flag : Erişim Hatası : AER : P_AER

Carry Flag : Elde : CY : P_CY

Greater Than Flag : Büyüktür : > : P_GT

Equals Flag : Eşittir : = : P_EQ

Less Than Flag : Küçüktür : < : P_LT

Negative Flag : Negatif : N : P_N

Overflow Flag : Taşma : OF : P_OF

Underflow Flag : Taşmama : UF : P_UF

Greater Than OR Equals Flag : Büyük ya da eşittir : >= : P_GE

Not Equal Flag : Eşit değil : < > : P_NE

Less Than or Equals Flag : Küçük ya da eşittir : <= : P_LE

Always ON Flag : Daima ON : ON : P_On

Always OFF Flag : Daima OFF : OFF : P_Off

Not : Bayrak bitleri , CPM2A gibi kompakt Plc’lerde SR yazmacı altında iken CJ1M’de CF yazmacı altına konulmuştur.

Diferansiyel Fonksiyonlar ;  programın icrasında bir çevrimlik süre kadar çalışırlar.

Talimatlardan önce @(at mark) işaretini iliştiriniz.Talimatı diferansiyel yapacaktır.

MOV Komutunun Nosu plc tipine göre değişir.

CS-Serisi için 021

CJ Serisi için 021

CV Serisi için 030

C serisi için 21

Timer Komutu :

Timer’ın sembolü TIM’dir.Zaman aralığı ise 0.1 sn’dir.

Zamanlayıcılar ; Gecikmeli kapanan zamanlayıcı , gecikmeli açılan zamanlayıcı ve tek seferlik olarak üçe ayrılırlar.

CJ1M için diğer Timerlar ,

TIMH(015) : Zaman aralığı 10ms’dir.Bu nedenle TIMH için hızlı zaman rölesi de denilir.

TMHH(540) : 1 ms’lik Timer’dir.

TIML(542) : Uzun zaman aralığıdır.0.1 sn zaman aralığı olan bu timer ile 115 gün bekleme yapılabilir.

Keep Komutu :

Çıkış bitinin durumunu 2 girişin durumuna göre değiştirir.Bu komut 2 giriş bitinin durumuna göre bir çıkış bitinin durumunu muhafaza etmek için kullanılır.

İlk bit üzerinde bulunduğu hat işletilir işletilmez çıkış bitini ‘ON’ yapar.

İkincisi ise kendi hattı işletildiğinde ilgili biti ‘OFF’ yapar.

Ve bit durumu girişler değişmediği sürece tebdil olmadan (aynı) kalır.

Komutlar :

Move : MOV :  1 word uzunluğundaki veriyi belirtilen alana taşır.

Double Move : MOVL : 2 word uzunluğundaki veriyi belirtilen alana taşır.

Move Not : MOVN : 1 word uzunluğundaki verinin tamamlayanını (tersini) belirtilen alana taşır.

Move Bit : MOVB : Belirtilen biti taşır.

Move digit : MOVD :  4 bitlik veri zümresini ya da zümrelerini belirtilen adrese taşır.

Multiple Bit Transfer :XFRB :  Tayin edilen sayıda ardışık bitleri nakleder.

Block Transfer : XFER :  Tayin edilen sayıda ardışık adresleri nakleder.

Block set : BSET : Aynı adresi tayin edilen ardışık aralıklara kopyalar.

Data Exchange : XCHG : Belirtilen iki adresin muhteviyatını takas eder.

Single Word Distribute : DIST : Kaynak alanını , taban adresine bir offset ilavesi ile oluşan hedef adrese nakleder.

Diğer Komutlar ; Double Move Not , Double Data Exchange , Data Collect , Move To, Register , Move Timer/Counter PV to Register

Shift Register : SFT : Verileri istenen aralığa kadar kaydırır.

Reversible Shift Register : SFTR : Veriyi kontrol adresinin 12. Bitine göre 1 bit sağa ya da sola kaydırır.En sondaki bit  C , diğer ucuna 13. Bit olan statüs biti eklenir.

Word Shift : WSFT : Veriyi St(Başlangıç adresi) ve E(Nihai adres) adres alanlarında kaydırır.

Asynchronous Shift Register : ASFT : Belli bir veri aralığı içerisindeki sıfır olmayan tüm verileri ya St ya da E alanına doğru itekler.

Arithmetic Shift Left : ASL : Wd’nin içeriğini bir bit sola kaydırır.En soldaki bit elde bayrağına yazılır.

Double Shift Right : Wd(Word) ve Wd+1’in içeriğini bir bit sağa kaydırır.En sağdaki bit elde bayrağına yazılır.

Rotate Left : ROL : Word’ün tüm bitlerini , elde bitini de dahil ederek bir bit sola kaydırır.

Rotate Left Without Carry : RLNC : Word’ün tüm bitlerini elde bitini hariç tutarak bir bit sola kaydırır.

Rotate Right :ROR: Word’ün tüm bitlerini , elde bitinide dahil ederek bir bit sağa kaydırır.

One Digit Shift Left : SLD : 4 Bitlik bit grubunu sola kaydırır.

Shift N-Bit Data Left : NSFL : Muayyen bir bit zümresini sola kaydırır.

Diğer Komutlar : Double Shift Left , Arithmetic Shift Right , Double shift right , Double rotate left , double rotate left without carry , double rotate right , double rotate right without carry , one digit shift right , shift n-bit data right , double shift n-bits left , shift n-bits right , double shift n-bits right , rotate right without carry , shift n-bits left

Increment Binary : ++ : Belirtilen adres alanın 4 harflik Hex değerini 1 arttırır.

Decrement Binary : — : Belirtilen adres alanın 4 harflik Hex değerini 1 azaltır.

Increment BCD : ++B : Belirtilen adres alanın 4 harflik BCD değerini 1 arttırır.

Decrement BCD: –B : Belirtilen adres alanın 4 harflik BCD değerini 1 azaltır.

Double Increment Binary : ++L : Belirtilen adres alanın 4 harflik Hex değerini 1 arttırır.

Diğer Komutlar: Double Decrement Binary ,Double increment bcd , double decrement bcd

Symbol Comparison (Unsigned) : = , <> , < , > , <= , >= : 16 Bitlik iki değeri (sabitler ya da belirli adreslerdeki iki sayıyı) kıyaslar.Kıyas sonucu doğru olduğunda (true) ON Sinyali verir.

Symbol Comparison (Signed) : = , <> , < , > , <= , >= : 16 Bitlik iki işaretli değeri (sabitler ya da belirli adreslerdeki iki sayıyı) kıyaslar.Kıyas sonucu doğru olduğunda (true) ON sinyali verir.

Unsigned Compare : CMP : işaretsiz iki ikilik sayıyı (sabitler ya da belirli adreslerdeki iki sayı) kıyaslar ve sonucu yardımcı alan’da bulunan aritmetik bayraklara yazar.

Double Unsigned : CMPL : İşaretsiz iki kat ikilik sayıyı kıyaslar ve sonucu yardımcı alan’da bulunan aritmetik bayraklara yazar.

Area Range Compare : ZCP : CD(Kıyas verisi) alanında bulunan veri , LL (Aralığın alt limiti) ve UL (Aralığın üst limiti) alanları arasında karşılaştırılır.

Diğer Komutlar : Time comparison , Signed Binary Compare , Double Signed Binary Compare , Multiple Compare ,Table compare , Unsigned block compare , expanded block compare , double area range compare

Signed Binary Add Without Carry : + : 4 rakamlı hex veri ya da sabitleri toplar.

Double Signed Binary Add Without Carry : +L :  8 rakamlı Hex veri ya da sabitleri toplar.

Signed Binary Add With Carry : +C : 4 rakamlı hex veri ya da sabitleri , Elde bayrağı (CY) ile beraber toplar.

BCD Add Without Carry : +B : 4 rakamlı BCD veri ya da sabitleri toplar.

Signed Binary Subtract Without Carry : – : 4 rakamlı Hex veri ya da sabitleri çıkarır.

Double Signed Binary With Carry : -C : 4 rakamlı hex veri yada sabitleri, CY bayrağı ile beraber çıkarır.

Signed Binary Multiply : *  : 4 rakamlı hex veri ya da sabitleri çarpar.

BCD Multiply :*B :  4 rakamlı BCD veri ya da sabitleri çarpar.

Signed Binary Divide : / : 4 rakamlı hex veriyi ya da sabitleri böler.

Diğer Komutlar : Double signed binary add with carry , double bcd add without carry , bcd add with carry  , double bcd add with carry , bcd subtract without carry , double bcd subtract without carry , bcd subtract with carry , double bcd subtract with carry , double signed binary multiply , unsigned binary multiply , unsigned binary multiply , double unsigned binary multiply , double signed binary divide , unsigned binary divide , double unsigned binary divide , bcd divide , double bcd divide

BCD-To-Binary : BIN : BCD formatındaki veriyi ikilik sayıya çevirir.

Binary-To-BCD : BCD : 1 word uzunluğundaki ikilik sayıyı BCD formatına çevirir.

2’s Complement : NEG : Hex  sayının 2’nin tamanlayanını hesaplar.

ASCII Convert : ASC : 4 bitlik Hex sayıları 8 bitlik ASCII karşılığına çevirir.

ASCII To Hex : Kaynak adresteki 4 byte’a kadar ASCII verilerini muadili HEX sayıların çevirir.

Gray Code Conversion  : GRY : Gray kodunu, BCD , ikilik yada açı değerine dönüştürür.

Diğer Komutlar : Double BCD to-Double Binary , Double Binary to-Double BCD , Double 2’s complement , 16-Bit to 32-Bit signed binary , data decoder , ,data encoder , column to line,line to column,signed bcd to binary , double signed bcd to-binary , signed binary to bcd , double signed binary to bcd

Logical AND : ANDW : Tek bir adresteki ilgili bitleri yada sabitleri alarak AND işlemine tabi tutar.

Double Logical AND : ANDL : İki wordlük adresteki ilgili bitleri yada sabitleri alarak AND işlemine tabi tutar.

Logical OR : ORW : Tek bir adresteki ilgili bitleri ya da sabitleri alarak OR işlemine tabi tutar.

Exclusive OR : XORL :  Tek bir adresteki ilgili bitleri yada sabitleri alarak XOR işlemine tabi tutar.

Exclusive NOR : XNRW :  Tek bir adresteki ilgili bitleri ya da sabitleri alarak NOR işlemine tabi tutar.

Complement : COM : Word’de bulunan tüm ON bitlerini OFF , tüm OFF bitlerinide ON yapar.

Double Complement : COML : Word’de ve Word+1’de bulunan tüm ON bitlerini OFF , tüm OFF bitlerini ON yapar.

Diğer Komutlar : Double Logical OR , Double exclusive or , Double exclusive nor

Interlock : IL(002): IL (002)’e bağlı icra kontağı OFF olduğunda IL(002) ve ILC(003) blok içindeki satırlar işletilmez.IL(002) ve IL(003) eş olarak bulunurlar.

Interlock Clear : ILC(003) : Blok kilitlemenin sonu

Jump : JMP : JMP (004) için icra şartı OFF olduğunda , program icrası doğrudan aynı numaralı ilk JME (005) komutuna atlar.JMP (004) ve JME (005) birlikte kullanılır.

JUMP END : JMP (004) ve CJP(510) ile başlatılan bir dallanmanın sonunu ifade eder.

Conditional Jump : CJP : CJP’nin işleyişi JMP ile zıttır.CJP için icra şartı ON olduğunda program icrası doğrudan ilk JME komutuna atlar.CJP ile JME eş olarak kullanılır.

Conditional Jump : CJPN : CJPN’nin işleyişi JMP ile aynıdır.CJPN için icra şartı OFF olduğunda program icrası doğrudan ilk JME komutuna atlar.CJPN ile JME eş olarak kullanılır.

For-Next Loops : FOR : FOR ve NEXT arasındaki talimatlar belirlenen sayıda tekrar edilir.FOR ve NEXT birlikte kullanılır.

Break Loop : BREAK :FOR-NEXT çevriminin arasına , döngüyü bir şart gerçekleştiğinde kesmek için kullanılır.

No Operation : NOP : Bu talimat görüldüğünde işlem yapılmaz.

For-Next Loops :NEXT :  For ve Next arasındaki talimatlar belirlenen sayıda tekrar edilir.FOR ve NEXT birlikte kullanılır.

Diğer Komutlar : Multi-Interlock Differentiation Hold , Multi-Interlock Differentiation Release , Multi-Interlock Clear , Multiple Jump, Multiple Jump End

Subroutine Call : SBS : Atanmış bir numara ile bir alt programı çağırır.

Subroutine Entry :SBN : Atanmış bir numara ile alt programa girişi temsil eder.

Macro : MCRO : Alt programı , belirlenen program numarası ile çağırır ve S-S+3 parametrelerini giriş, D-D+3 parametrelerini de çıkış olarak kullanarak programı icra eder.

Subroutine Return : RET : Alt program sonunu belirtir.

Diğer Komutlar : Global subroutine call , Global subroutine entry , global subroutine return

CX-Simülatör :

Bilgisayar ortamında yazılan programların test edilmesinde kullanılır.Plc  programlarının daha en başta bu programla hataları düzeltilebilir.

Önce CX-Programmer ve ardından CX-Simülatör çalıştırılır.

Program açıldıktan sonra sanal PLC seçilir.

Ardından Plc’e eklenecek modüller seçilir.

Sırası ile Network ayarı , Seri haberleşme ayarı , Modül listesi ayarları tamamlanır ve Connect tuşuna basılır.

Sanal Plc’e Program Aktarımı :

Menü çubuğu üzerinde [Work Online Simülatör] butonuna basılarak veya PLC menü üzerinden Work Online Simülatör seçilerek sanal Plc’e bağlanabilirsiniz.

Hatasız işlemin gerçekleşmesi durumunda program arka planı gri renge boyanır.

Sanal Plc Çalışma Modları : Stop (Program Mode) , Scan Run , Continuous Scan Run , Show Step Run , Continuous Step Run , Step Run , Pause , Run (Monitor Mode)

Run’a basıldığında PLC’i temsil eden ekran üzerinde RUN lambasının yanması gerekmektedir.Böylece bağlantı sağlandı anlamı gerçekleşmiş olacaktır.

Aynı işlemi CX-Programmer üzerinden PLC menü içerisinden -> Operating Mode  içerisinden de yapabilirsiniz.

OMRON PLC EĞİTİM ve İNCELEME SONUÇ : 

Bu yazımızda Omron Plc Eğitim ve İnceleme adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar.

Sysmac Studio Eğitimi -4| Omron Sysmac Studio

SYSMAC STUDIO EĞİTİMİ -4

ST Programlama nedir ? Motion komutları nelerdir ? Tarih ve Zaman komutları nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda Sysmac Studio’ya dair detayları sizlerle paylaşıyoruz.

SYSMAC STUDIO EĞİTİM NOTLARI

ST Programlama :

Bu ekranda yazılan programda ;

Mavi renk : Program durumlarını ve işlemlerinin kontrol akışını simgeler.(If , Else , True vb.)

Yeşil renk : Kullanıcı yorumlarının rengidir.

Koyu Kırmızı Rengi : Text String değişkenleridir.

Siyah Renk : Kullanıcı fonksiyonları , kullanıcı değişkenleri ve kullanıcı fonksiyon bloklarını simgeler.

Açık Mavi Rengi : Global değişkenleri simgeler.

ST Programlamanın faydaları ise ;

Kullanıcı tarafından kolay okunabilir kod yapısı , harici text programı düzenleyebilme , daha az kodlama yapma , daha az programlama süresi , InLine ST ile Ladder ST’nin bir arada kullanılması gösterilebilir.

ST (Structured Text) : Yapılandırılmış Veri

Bu programlama türünde ;

‘ := ’ işareti bir değer yada ifadeyi bir değişkene atama için kullanılır.

WORD Değişken atamaları binary ve decimal olarak yapılabilir.

Ör : ValueInt := 125; ValueHex := 16#7D;

Her kod ‘ ; ’ işareti ile bitirilmelidir.

Syntax Kuralları ne derseniz ?

-En başta değişken isimlerinde büyük/küçük harf ayrımı yapmayan bir editör var karşınızda.Pratik olarak siz tek bir kural kullanmalısınız.Ör : Tüm değişkenlerin vb. ilk harfleri büyük olması gibi.

ST Programlama İşleçleri :

( )  : İşlem önceliğini belirlemek için kullanılır.

** : Üs Alma

NOT : Tersleme , Tersini alma

*:  Çarpma

/ : Bölme

+ : Toplama

– : Çıkarma

MOD : Kalanı Bulma

<, >, <=, >= : Karşılaştırma

= : Eşit Koşulu

<>  : Eşit olmama koşulu

& , AND : Lojik AND

XOR : Lojik Ters OR

OR : Lojik OR

Koşullu İfadelere bir bakalım :

IF…THEN – END_IF

IF…THEN- ELSE…END_IF

IF…THEN-ELSIF…THEN…END_IF

Dallanma ifadesi ;

CASE…OF…END_CASE

Koşullu Döngü ise ;

FOR..(BY)…DO..END_FOR

WHILE_DO…END_WHILE

REPEAT….UNTIL..END_REPEAT

EXIT

Fonksiyon Bloğu ST İçinde Kullanımı ;  Ör :

P_On2(

Axis := MC_Axis001,

Enable := BB,

Status => ok2,

Busy => NotReady,

Error => Alarm ,

ErrorID => ErrID ) ;

Burada dikkat etmemiz gereken konu = fonksiyon blok içerisindeki pinlerin atamasını görmekteyiz.

Örneklere bakalım :

Lojik bir koşul için örnek ST Programı :

MotorRun := (Enable OR ConveyorON) AND MotorStopped AND NOT Alarm;

ücretsiz türkçe sysmac studio eğitimi

Koşullu Atama için örnek ST Programı :

IF Enable THEN

IF Alarm THEN

Status :=100 ;

ELSE

Status := 0;

END_IF;

END_IF;

Dallanma Yapısı için Örnek ST Programı :

CASE Status OF

10 : Setpoint :=100;

20 : Setpoint :=340;

30 : Setpoint :=500;

END_CASE;

Yükselen ve Düşen Kenar için Örnek ST Programı :

Fonksiyon blok örnek tanımlama : Rising_edge=R_TRIG ; Falling_edge=F_TRIG

Rising_edge (clk := Enable);

Falling_edge (clk := Enable);

Örn  ;

IF Rising_edge.q THEN

Valve := TRUE;

END_IF;

IF Falling_edge.q THEN

Valve := FALSE;

END_IF;

Timer ve Counter için Örnek ST Programı :

Timer için : Timer_1(In :=Enable, PT := t#100ms ,Q =>Valve);

Counter için : Counter_1(CU:Count , Reset:=ResetCTU , PV :=100 , Q =>Valve);

Özel Data Tiplerine göz atalım ;

Bunlar ; Array  , Structure , Enumeration , Union olarak 4’e ayrılırlar.

Arraylar için ;

Tanımlanabilir maksimum element sayısına bakacak olursak ; 65535 olduğunu görürüz.Arraylar diziler anlamına gelmektedir.

Kullanım Örneği :

DataArray için : ARRAY [0…9] OF INT

FB_Array için : ARRAY [0…19] OF MC_Power

Structure için ;

Structure ; bir veya daha fazla veriyi benzer veya farklı data tipleri ile tek bir değişkenmiş gibi kullanmayı sağlar.

Data tipi olarakta ; Temel tip -> Structure Tanımlama || Data Tip -> Program içerisinde değişkeni Structure olarak belirtme işlemleridir.

Not : Struct dizilerini oluşturmak mümkündür.

Örnek : Motor ismini Struct olarak tanımladınız ve bu data tipine de MyMotor adını verdiğinizi varsayarak ;

MyMotor.State := TRUE ;

MyMotor.Velocity := 1500 ;

MyMotor.Current := 2.5;

Örneği incelenebilir.

Enumaration :

Enumaration ile değişkenlere bir isim atayabilirsiniz.

Örnek kullanım : Enumeration #Üye

Yani color isimli bir enumaration oluşturup buna ‘red’,’yellow’ , ‘green’ isimli alt üyeleri ekleyebilirsiniz.

Union :

Burası ise bir word değişkeni , bit , byte olarak kullanmaya yardımcı olur.

Dışardan bir WordDatası -> ByteData , WordData , BoolData olarak kullanılabilir.

Structure olarak Temel tipi Union olarak seçerseniz aslında bir union oluşturmuş olacaksınız.

Burda data tipi ‘data’ olarak seçildikten sonra ismi MyData olarak belirlenecektir.

Ardından bitlere ulaşmak için : MyData.bit(1) // Word olarak ulaşmak için : MyData.asWORD olacaktır.

Fonksiyon ve Fonksiyon Blokları (FB) :

Fonksiyon bloğu kendi içerisinde LD veya ST ile yazılmış algoritma bulundurur ve global değişken içerir.Input(giriş) değişkenlerini alır ve Output(çıkış) üretir.

Fonksiyon (FUN) :

FUN kendi içerisinde LD veya ST ile yazılmış algoritma bulundurur ve lokal değişkenler içerir.

FUN input değişkenini işler ve genellikle 1 adet geri dönüş üretir.

Fonksiyon Blok & FUN arasındaki farklar :

Fonksiyon isim gerektirmez ve Fonksiyon bloğuna isim verilmelidir.

Fonksiyon hafızada yer tutmaz ve fonksiyon bloğu hafızada yer kaplar.

Fonksiyon basit işlemlerde kullanılabilir ve fonksiyon bloğu iç durumlarını hafızada tutması gereken komutlar ile kullanılmalıdır.

Fonksiyon Bloğu / FUN parametreleri için ; giriş çıkışlar parametre olabilir.Bunlarda Lokal değişkenlere atanacaktır.

Opsiyonel olarak bir giriş hem input hemde output olabilir.

Tarih ve Zaman Komutları :

ADD_TIME : İki zamanı birbirine ekler.

SUB_TIME : Bir zamandan diğerini çıkarır.

MULTIME : Zamanı belirlenen sayı ile çarpar.

DIVTIME : Zamanı belirlenen sayıya böler.

ADD_TOD_TIME : Gün içerisindeki zamana zaman ekler.

SUB_TOD_TIME : Gün içerisindeki zamandan zaman çıkarır.

SUB_TOD_TOD : Diğer bir günün zamanından zaman çıkarır.

ADD_DT_TIME : Zaman ve güne zaman ekler.

SUB_DATE_DATE : Diğer bir günden gün çıkarır.

SUB_DT_DT : Diğer bir günden ve zamandan gün ve zaman çıkarır.

SUB_DT_TIME : Gün ve zamandan zaman çıkarma

CONCAT_DATE_TOD : Günü ve zamanı birleştirir.

DT_TO_TOD : Gün ve zamandan günün zamanını alır.

DT_TO_DATE : Gün ve zamandan günü alır.

DtToSec : Gün ve zamanı saniyelere çevirir.

DateToSec : Günü saniyelere çevirir.

TodToSec : Günün zamanını saniyelere çevirir.

TimeToSec : Zamanı saniyelere çevirir.

TimeToNanoSec : Zamanı nanosaniyelere çevirir.

SecToDt : Saniyeleri  gün ve zamana çevirir.

SecToDate : Saniyelere güne çevirir.

SecToTod : Saniyeleri günün zamanına çevirir.

SecToTime : Saniyeleri zamana çevirir.

NanoSecToTime :  Nanosaniyeleri zamana çevirir.

DtToDateStruct : Gün ve zamanı , yıl , ay , gün , saat , dakikalar , saniyeler ve nanosaniyelere çevirir.

DateStructToDt : Gün ve zaman içerisine nanosaniyeleri , saniyeleri , dakikaları , saatleri , günleri , ayları ve yılları ekler.

ChkLeapYear : Belirtilen yılan kalan yıl olup olmadığını kontrol eder.

GetDaysOfMonth : Belirtilen ay içerisindeki günlerin sayısını alır.

DaysToMonth : Günleri aya çevirmek için kullanılır.

GetDayOfWeek : Haftanın günlerini alır.

GetWeekOfYear : Belirtilen ay, yıl vb. içerisinden haftayı alır.

Örnek : Makine Çalışma Süresini Hesaplamak

Kullanılacak Komutlar : GetTime ve SUB_DT_DT

DT sabiini şu şekilde set edelim : DT#2011-3-28-6:00:00

Çözüm :

On Time (Rising Edge) : DT#2011-3-28-13:0:0:000000

OFF Time (Falling Edge) : DT#2011-3-2-:17:30:0:00000

Aradaki zaman çalışma süresidir.

Hareket Kontrol Programlamanın Temelleri :

Eksen Nedir ;

İlgili ifade servo, sanal  ve enkoder olabilir.sAXIS_REF data tipi ile kullanılır.

Servo Eksen : Servo sürücü slaveleri EtherCAT tarafından kullanılan eksenlerdir.Güncel servo sürücülere atanabilirler.Bir servomotor bir eksende kullanılır.

Sanal Servo Ekseni : MC fonksiyon modülü içerisinde olabilecek sanal eksenlerdir.Aktüel servo sürücülerle kullanılmazlar.Örnek : Senkronize kullanım için master eksen olarak kullanılırlar.

Enkoder Eksenleri : Enkoder eksenleri  EtherCAT Slave enkoder giriş terminali kullanır.Enkoder eksenleri aktüel enkoder giriş terminallerine atanır.

Gerçek Enkoderler : Enkoder işlemleri için asıl olarak kullanılırlar.Örneğin ; enkoder yokken debugging yapmak için kullanılırlar.

-NJ/NX Hareket Kontrol Programlama ST ve Ladder dili ile gerçekleştirilebilir.

-Hareket komutları Primary Periodic Task içerisinde işletilmelidir.

PLC (Primary Task) ||MC ||Other Tasks

Not : Primary Task (Ana görev daima MC motorları ile senkronize şekildedir.)

Not : MC ; Primary Task’ın bir parçasıdır.

Eksen Durumları :

Disabled : Eksen enerjili değildir ve herhangi bir komutu uygulayamaz.

Standstill : Eksen enerjili hareket için hazır konumdadır.

Stopping : Eksen durma hareketini gerçekleştiriyordur ta ki Standstill durumuna geçene kadar.

ErrorStop : Bu durumda eksen hata nedeniyle duruyordur.

Homing : Bu durumda eksen Home işlemini gerçekleştiriyordur.

Discrete Motion : Bu durumda eksen diğer eksenlere bağlı olmadan kendi hareket profilini işler.Basit olarak noktadan noktaya pozisyonlama örneği verilebilir.

Continuous Motion : Bu durumda eksen sonsuz hareket etmektedir.Mesela hız kontrolü yapılırken.

Synchronized Motion : Bu durumda eksen elektronik olarak bir master’a bağlı olarak senkron hareket etmektedir.Gear , Cam vb.

Motion Function Block Execution  :

EXECUTE (Rising Edge BOOL) :

Bu Fonksiyon bloğu aşağıdaki koşullar oluşana kadar harekete devam edecektir.

Verilen komut tamamlanana kadar , başka bir hareket komutu çalıştırılıp mevcut komutu kesene kadardır.

Komut Execute girişinin yükselen kenarında tekrar işletilir.

Giriş değişkenleri yükselen giriş ile tekrar güncellenir.

Örnek : MC_Move_Relative

Temel Yapısı ise = Execute |FB| Done –Busy – Aborted – Error – Active

Done : İşlem normal bir şekilde tamamlandığında veya komut koşulları gerçekleştiğinde aktif olur.

Aborted : Eğer mevcut komut işletilirken başka bir komut tarafından işlem kesilirse bu çıkış aktif olur.

Error : Eğer giriş parametrelerinden biri aralık dışı bir değer olarak ayarlandıysa hata çıkışı aktif olur.

Busy : FB komutu işlemeye başladığı an aktif olur ve komut tamamlanana kadar aktif kalır ta ki hareket tamamlanana ve kesilene kadar.

Active : FB Servo eksenine komut vermeye hazır olduğu durumda bu çıkış aktif olur.

ENABLE (Enable BOOL)

Bu fonksiyon blokları Enable girişi geldiği sürece her kontrol döngüsünde tetiklenir ve işletilir.

Enable girişi aktif olduğu sürece giriş değişkenleri her döngüde güncellenir.

Örnek : MC_Power (Bu fonksiyon servo motoru enerjilendirir.)

Status = Enable ve (G5 Power Stage Status)

Enable Tipi FB’ların Temel Yapısı :

Status : Verilen komut işletilebilir olduğu sürece Enable giriş aktif iken bu çıkışta aktif olur.

Aborted : Eğer mevcut komut işletilirken başka bir komut tarafından işlem kesilirse bu çıkış aktif olur.

Error : Eğer giriş parametrelerinden biri aralık dışı bir değer olarak ayarlandıysa hata çıkışı aktif olur.

Busy : Fonksiyon bloğu komutu işlenmeye başladığı an aktif olur ve komut tamamlanana kadar aktif kalır ta ki hareket tamamlanana ve ya kesilene kadar.

Hareket Komutunu İşletme Sıralaması :

Spesifik fonksiyon bloğu çalıştığında Motion fonksiyonlar Master Controle istek yapar.FB çalışması ise IEC program yapısına bağlıdır.

BufferMode : Buffered **

Buffering Modes : Aborting

Buffering Modes : Buffering

Blending :

Blending mode; kullanıldığında bir hareket komutundan diğerine geçişteki hız profilini belirler.

Aborting / Buffered / Blending Low / Blending Previous / Blending Next / Blending High ->>> Motion FB [BufferMode]

Blending Low : Fonksiyon bloğu 1 ile fonksiyon bloğu 2 arasındaki en düşük hızdır.

Blending Next : Fonksiyon bloğu 2’nin hızıdır.

Blending High : Fonksiyon bloğu 1 ve fonksiyon bloğu 2 arasındaki en yüksek hızdır.

Blending Previous : Fonksiyon bloğu 1’in hızıdır.

Hareket Kontrol Fonksiyonları :

Tek Eksen Kontrol Blokları ;

Bağımsız olanlar ;

MC_Home — MC_Move/Relative/Absolute – MC_MoveZero – MC_MoveFeed – MC_Stop

Sürekli olanlar;

MC_MoveJog – MC_MoveVelocity – MC_Torque

Senkronize olanlar ;

MC_CombineAxes – MC_GearOut –MC_Phasing – MC_MoveLink – MC_GearIn –MC_GearInPo –MC_CamIn – MC_CamOut

Diğerleri ;

MC_Power – MC_SetPosition –MC_TouchProbe – MC_ZoneSwitch –MC_SetOverride

MC_Power : Tanımlama ; Servoyu aktif etmek için kullanılır.

MC_Reset : Tanımlama ; Sürücüdeki mevcut hata durumunu resetler.

MC_Home : Tanımlama ; MC_Home bloğu ile eksen ayarlarında yapılan Homing ayarları kullanılarak Home işlemi yapılır.

MC_SetPosition : Tanımlama ; Eksenin o anki hedef pozisyon değerini istenilen değer ile değiştirir.

MC_Move : Tanımlama ; Relative(Bağıl) ya da absolute (Mutlak) pozisyonlama

MC_Move : Fonksiyon detayları ;  relative ya da absolute olarak ayarlanan Velocity , Acceleration ve Jerk parametrelerine göre pozisyonlama yapar.

Jerk değeri sıfırdan farklı girildiğinde kalkış ve duruşlar daha yumuşak olur, bir nevi S rampası gibi çalışır.

MC_MoveFeed: Tanımlama : The MC_MoveFeed bloğu ile dışarıdan gelen bir tetikleme sinyali belirlenen mesafe kadar pozisyonlama yapılmasını sağlar.Bu çalışma eksenin absolute pozisyonlama , relative pozisyonlama , hız kontrolünde uygulanabilir.

MC_MoveFeed Giriş Parametreleri :

Execute : Bool : True or False

WindowOnly : Bool : True or False

FirstPosition: LREAL : Full Range

LastPosition : LREAL : Full Range

ReferenceType : ENUM MC_REFERENCE_TYPE : 1 : mcFeedBack

Position : LREAL : Full Range

Velocity : LREAL : Positive Number

Acceleration : LREAL : Non-negative Number

Deceleration : LREAL : Non-negativee Number

Jerk : LREAL : Non-negative Number

Direction : ENUM MC_DIRECTION : 0->mcPositiveDirection , 1->mcShortestWay ,

2->mcNegativeDirection , 3-> mcCurrentDirection

MoveMode : ENUM MC_MODE_MODE : 0->mcAbsolute , 1-> mcRelative , 2 ->mcVelocity

FeedDistance : LREAL : Full Range

FeedVelocity : LREAL : Positive Number

MC_MoveFeed : Çıkış Parametreleri

Done : İşlem tamamlandığında  TRUE olur

Busy : Çalışma TRUE olarak değiştiğinde TRUE olur

Active : İşlem çalışmaya başladığında TRUE olur

InFeed : İnterrupt girişi tarafından besleme başladığında çalışır.

CommandAborted : Çalıştırılamadığı durumlar altında çalıştırma işlemi yapılmaya çalıştığında TRUE olur.Ya da işlem kesildiğinde TRUE olur.

Error : Hata meydana geldiğinde TRUE olur.

MC_MoveFeed : Giriş /Çıkış parametreleri

Axis : AXIS_REF : Axisi tanımlar.

TriggerInput : TRIGGER_REF : Trigger durumunu set eder.

TriggerVariable : BOOL : TRUE ya da FALSE

TRIGGER_REF :

Trigger Mode : ENUM MC_TRIGGER_MODE : 0->mcDrive , 1->mcController ; 0->Sürücü modu ,

1->Kontrolör modu

LatchID : ENUM MC_TRIGGER_LATCHID : 0->ımLatch1 , 1->ımLatch2 ; 0->Latch1 , 1->Latch2

InputDriver : ENUM MC_TRIGGER_INPUT_DRIVER : 0->mcEncoderMark , 1->mcEXT ; 0->Faz-z-sinyali , 1->Harici giriş

MC_MoveFeed : Fonksiyon Detayları

Eksen çalışma moduna göre absolute , relative ve ya hız modunda çalışmaya başlar.

Absolute veya relative modlar için target pozisyon değeri ulaşılacak pozisyon değeridir.

Harici tetikleme girişi geldiğinde (touchprobe) bir önceki pozisyon değeri iptal edilir ve belirlenen feed pozisyon değeri relative olarak işletilir.

Eğer WindowOnly girişi aktif edilirse daha sonra FirstPosition ile LastPosition değerleri tetikleme sinyalinin aktif olacağı aralığı belirlemek için kullanılır.Belirlenen aralıkta gelen ilk tetikleme sinyali ile Feed mesafesi alınacaktır.

MC_MoveVelocity : Tanımlama

MC_MoveVelocity bloğu servo pozisyon kontroldeyken hız kontrolü yapmayı sağlar.

MC_Stop : Tanımlama : Duruşa geçme işlemidir.

MC_TouchProbe : Tanımlama : Eksenin register girişindeki pozisyonu kaydeder.

G5 EtherCAT sürücü üzerinden dahili olarak iki adet bağımsız hızlı register girişi bulunur.NJ Serisinin genel amaçlı inputları da register için kullanılabilir ama hareket kontrolünde tavsiye edilen sürücünün girişlerini kullanmaktır.

MC_TouchProbe komutunda eğer Window değişkeni TRUE yapılırsa sadece belirlenen aralıkta register girişini kullanma sağlanabilir.İstenirse işlem sonrası eksen stop konumuna alınabilir.Bunun için StopMode seçeneği değiştirilir.

MC_Torque : Tanımlama : MC_TorqueControl fonksiyon bloğu sürücünün tork kontrol modunu kullanarak motorun torkunu kontrol eder.

MC_Torque hedef torka ulaşmak için bir tork rampası uygular.

MC_Torque eksen hızını limitlendirmek için ise Velocity girişindeki değeri kullanır.

Senkronize Hareket :

Senkronize hareketlerde Master-Slave ilişkisi bulunmaktadır.

Slave hareket profili Master’ın profiline göre işletilir.

Mekanikten örnek vermek gerekirse  ;

Dişli Mekanizması (Gearing) : Master ve Slave arasında sabit bir oran bulunur.

Cam Mekanizması : Slave pozisyonu Master pozisyonunu geometrik olarak takip eder.

MC_GearIn : Tanımlama : Master ve Slave arasında sanal bir dişli oranını belirler.

Slave Eksenin Aldığı yol = Master Eksenin aldığı yol x Numaretör Oranı/Denominatör Oranı

Master komut referansı aşağıdaki gibi olabilir.

Mevcut enkoder pozisyonu (enkoder değeri)

Bir önceki cyce’daki komut değeri (profil değeri)

Master’dan : Aktüel pozisyon + Son komut pozisyonu + Komut pozisyonu -> Dişli : Numerator/Denominator -> Slave’e : Komut pozisyonu bilgisi

MC_GearInPos : Tanımlama : Master ve Slave belli pozisyonlara ulaştığında belirlenen oran ile birbirlerine bağlanırlar.

MC_GearOut  : Tanımlama : Birbirine gear ile bağlı iki ekseni ayırmak için kullanılır.

MC_MoveLink : Slave eksen Master eksene S rampası ile bağlanır.Böylece master’a belli bir mesafenin ardından senkron olur.

Genellikle slave belli bir hızdaki master’a senkron olup bir süre beraber hareket eder ve sonra senkrondan çıkar.Örnek olarak uçan testere uygulaması verilebilir.

Master-Slave hız eşleşmesini sağlarken aşağıdaki kurallar dikkate alınırlar :

Master Acc Distance = 2 x Slave Acc Distance

Master Dec Distance = 2 x Slave Dec Distance

Master Ct. Speed Distance = Slave Ct. Speed Distance

Uçan Testere Uygulama Örneği aşamaları :

Slave’in Master’ı yakalaması için rampalanır. (ACC Dist)

Senkronda hız sabit tutulur (Ct. Dist)

Slave senkrondan çıkmak için durur (DEC Dist)

Master 0 noktasına gelmeden slave geri döner ve başlangıç pozisyonunu alır.

SYSMAC STUDIO EĞİTİM NOTLARI İNCELEME 2 :

Bugün ki yazımızda Sysmac Studio Eğitim Notları İnceleme adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu yazımızla Sysmac Studio’ya dair genel bir tablo çizmiş olduk aslında.Sysmac Studio’ya dair diğer yazılarımızda buluşmak dileğiyle.

İyi Çalışmalar.

Omron Plc Donanım Eğitimi | Omron Plc Eğitim

BİR BAKIŞTA OMRON DONANIM EĞİTİMİ

Omron ürünleri nedir ? Endüstriyel otomasyonda kullanılan tüm ürünler nelerdir ? Omronun endüstriyel otomasyonda kullandığı yazılımlar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız ve bir bakışta omron manuelini incelediğimiz bu yazımız umarız sizlere faydalı olur.

OMRON DONANIMLARI

NX7/NJ Serisi Makine Otomasyon Kontrolörü

Burada kullanılabilir CPU tipi nedir ?

-NX7 Serisi

-NJ5 Serisi (Veritabanı bağlantısı/Robotik/SECS-GEM)

-NJ3 Serisi

-NJ1 Serisi (Veritabanı Bağlantısı)

Bunlar için yazılım aracı  : Sysmac Studio’dur.

Kullanılabilir Dahili Portlar : EtherNet/IP  , EtherCAT , USB 2.0’dır.

Servo Sürücüsü ise : Accurax G5/EtherCAT’dir.

Desteklenen SQL Sunucular : NJ5 için 8 adede kadar delta robot kontrolü , Microsoft SQL Server , Oracle , IBM DB2 , MySQL , Firebird

NJ Serisine maksimum 10 adet CPU Rafı eklenebilir.

EtherCAT ve EtherNET/IP Kabloları :

EtherNet ara bağlantı kabloları :

Cat 6a, AWG27, 4 çiftli kablo : Standart tip ; Her iki ucu konnektörlü kablo (RJ45/RJ45)

Cat 5 , AWG26 , 4 çiftli kablo : Standart tip ; Her iki ucu konnektörlü kablo (RJ45/RJ45)

Cat5 , AWG22 , 2  çiftli kablo : Sağlam tip ; Her iki ucu konnektörlü kablo (RJ45/RJ45)

Cat5 , AWG22,2 çiftli kablo : Sağlam tip ; Her iki ucu konnektörlü kablo (M12 düz/RJ45) (M12 L  Sağ açılı / RJ45)

Cat 5 , SF/UTP , 4x2Xawg 24/1 (Sert çekirdek)

Cat 5 , SF/UTP , 4x2Xawg 26/7 (Bükülü çekirdek)

Konnektörler :

RJ45 metalik konnektör , AWG22 ile AWG26 için

RJ45 plastik konnektör AWG22 ile AWG24 için

RJ45 soket : Montaj kablosunu sonlandırmak için DIN raya monte soket

PLC Tipleri :

CP1E , CP1L , CPM2C , CP1H , CP1W, CJ1M , CJ2M , CJ2H , CS1G/H , CS1D

Giriş / Çıkış Sistemleri :

EtherCAT yanında , Ethernet/IP , DeviceNet , CompoNet, PROFINET IO , PROFIBUS DP ve MECHATROLINK-II bağlanabilirliği sunar.

Tipler ise ;

NX Serisi , Smartslice(Çoklu ağ) , DRT2(DeviceNet) , GX (EtherCAT) , CRT1 (CompoNet) ,             SRT2 (CompoBus/S) , DRT2-_C_ (DeviceNet) , SRT2-_C_ (CompoBus/S)

HMI (İnsan Makine Arayüzü) Sistemleri :

NB Serileridir.

Dokunmatik Ekran olarak :

NA15 , NA12 , NA9 , NA7 , NS15 , NS12/NS10 , NS8 , NS5 , NS5(El cihazı) , NB10W , NB7W , NB5Q , NB3Q

Tuşlu Olarak :

NT11 , NT2S

Entegre olanlar  ; RS232

Kompakt olanlar ; RS232/422A/485 destekler.

Yazılım ise : Sysmac Studio 1.10 veya üzeri & Sysmac Studio HMI Edition 1.10 veya üzeri

Kullanılan program : NB Designer

Hareket Kontrol Üniteleri :

NX7/NJ Serileri(256 eksene kadar , Gelişmiş hareket , robotik) [Accurax G5 EtherCAT 50W-15KW || Accurax G5 Lineer 48N-760N || Kabinsiz ise : Entegre Servo Motor 2,55Nm-25Nm]

Trajexia 2.5 Eksen Hareket Kontrolörü(Gelişmiş hareket-2 eksen senkronizasyonu)  [Accurax G5 A/P 50W -15kW]

Trajexia Hareket Kontrolörü(Gelişmiş hareket , çoklu eksen senkronizasyonu)[G Serisi A/P 50W -1,5kW || SmartStep2 50-750W || Accurax G5 ML2 50W-5kW || G Serisi ML2 50W-1,5kW]

NC EhterCAT(Tek eksenden çoklu eksene,lineer ve dairesel interpolasyonlu PTP Uygulamaları) [Accurax G5 EtherCAT 50W-15kW || Accurax G5 Lineer 48N-760N]

Trajexia-PLC (ileri seviyeli hareket, elektronik kam , çoklu eksen senkronizasyonu) [Accurax G5 ML2 50W-5kW || G Serisi ML2 50W-1,5kW]

NC MECHATROLINK-II(Tek eksenden çoklu eksene PTP Uygulamaları) [Accurax G5 ML2 50W-5kW || G Serisi ML2 50W-1,5kW]

NC’ler(4 eksene kadar PTP Uygulamaları) [Accurax G5 A/P 50W-15kW || G Serisi A/P 50W-1,5kW || SmartStep2 50-750W]

Program : CX-One (CX-Motion-NCF) ve Trajexia Studio

Trajexia için diğer bir program :CX-Motion Pro

CJ Serisi için : CX-One Programı

Servo Sürücüler :

Accurax G5 , G Serileri , Smartstep2 Sürücüleri ve Accurax G5 Servo Motorlar , G-Serisi Servo Motorlar , Accurax Lineer Motorlar  ,Entegre Servo Motorlar

Accurax G5 için yazılım : Sysmac Studio , CX-Drive veya CX-One yazılım paketi

Robotlar :

Delta Robotlar , Lineer Eksen , SCARA Robotlar

Delta Robot : Delta robot IP69K (IP69K) , Delta robot IP67/Mini Delta Robot IP67 , Mini Delta Robot IP65 , Delta robot XXL , Delta robot XL/Delta Robot , Mini Delta Robot

SCARA Robotlar : XG Serisi , XGS Serisi , XGP Serisi , XGC/XC Serisi , X Serisi

Lineer Eksen : Accurax Lineer Motor Ekseni

Delta Robotlar için ;

Makine Kontrolörü ; NJ5 Robotiği // Servo Sürücü ise ; Accurax G5 Döner Servo Sürücü-EtherCAT’dir.

Scara Robotlar için gerekli olan aygıtlar :

Scara Studio , CJ Serisi plc , YRC Robot kontrolörü , Programlama kutusu , Profibus/DeviceNet ,Vision

Frekans İnvertörleri :

Vektör kontrolü yapmayacaksanız : JX Serisi 0,2-7,5kW

Vektör Kontrolü + Kapalı döngü yoksa : MX2 Serisi 0,1-15 kW

Vektör kontrolü + Kapalı döngü varsa :

Rejeneratif çözüm adına ; SX AFE Serisi 55-900kW ve 110-1.100kW  ya da RX Serisi 0,4-132kW

Rejeneratif çözüm yoksa : SX Serisi 0,75kW-800kW

690v Güç Kaynağı : SX Serisi 90-1.000kW

Asansör Uygulaması : LX Serisi 3,7kW-18,5kW

Bilgisayar yazılımı ise : CX-Drive ve CX-One’dır.

Not :Haberleşme opsiyon kartı İnvertörü çalıştırmak veya durdurmak , parametreleri ayarlamak veya izlemek , çıkış frekansını , çıkış akımını veya benzer öğeleri haberleşme host kontrolörü ile izlemek için kullanılır.

Algılayıcılar:

Fotoelektrik Sensörler :

Minyatür : E3T, EE-SX ,E3H2/E3T-C

Silindirik : E3H2/E3T-C , E3FA/E3FB,E3F1,E3FC

Çatal : EE-SX47/67 , E3Z-G

Kompakt Kare : E3Z , E3ZM , E3Z Lazer

Daha Uzun Mesafe : E3Z Lazer , E3JK  , E3G

Yağa Dayanıklı : E3ZM-C

İşaret Algılama : E3ZM-V

Şeffaf Algılama : E3ZM-B , E3Z-B , E3F_-B/-V , E3S-DB

Yüksek Hassasiyet Pozisyonlandırma : E3NC Lazer Sensörleri

Yapılandırılmış  Nesne Algılama : E3S-LS3

Çoklu Gerilime Sahip Güç Kaynağı : E3JK,E3JM,E3G-_M

İşaret ve Renk Sensörleri :

E3ZM-V , E3X-DAC-S , FQ-FZ , Xpectia Lite

Işık Perdeleri ve Alan Sensörleri:

Çoklu Sensör : E3Z , E32-M21

Çok demetli/Işık perdeleri : F3ET2 , F3E , E32 Alanı

Ölçüm : ZX-GT , E32 Alanı , F3EM2

Uygulamaya Özel Işık Perdeleri : Güvenlik ışık perdeleri ve F3E Asansör Işık perdeleri

Fiber Optik Sensörler ve Yükselticiler:

Fiber Sensör Kafaları :

Genel Uygulama ; E32 standart silindirik , E32 kare tip , E32 minyatür , E32 daha uzun mesafe

Artırılmış Çevresel Direnç : E32 Kimyasala dayanıklı , E32 Isıya dayanıklı , E32 Vakuma dayanıklı

Özel Nesneler veya kurulumlar : E32 Robot , E32 Hassas algılama , E32 Alan izleme , E32 Özel model

Fiber Yükselticiler :

Kolay Kullanım : E3X-HD/E3X-SD , E3X-NA

Geliştirilmiş Fonksiyonellik : E3NX-FA (yüksek fonksiyonellik) , E3X-NA-F(yüksek hız) , E3X-MDA (çift yükseltici) , E3X-DAC-S (renk algılama) , E3X-DAH-S (Infrared)

Akıllı Güç Kontrolü :

APC (Her zaman açık) : Otomatik Güç Kontrolü : Otomatik olarak  ışık yoğunluğunu dengeler.

DPC(Dinamik Güç Kontrolü) : Otomatik olarak ışık seviyesini dengeler.

Endüktif Sensörler:

Kompakt Silindir : E2A , E2B

Minyatür : Uprox E2E, E2S

Kare/Blok tip : E2S, TL-W,E2Q5,E2Q6

Daha Uzun Mesafe : E2Q5 , E2Q6 , E2A3

Deterjana ve ısıya dayanıklı  :E2EH

Kimyasala Dayanıklı : E2FQ

Küçük çap : Uprox E2E

Tam metal yüzey : E2FM

Yağa Dayanıklı : E2E-_U

Yüksek hassasiyetli pozisyonlandırma : E2C-EDA

Mekanik Sensörler & Limit Switchler :

Standart  :WL-N

Kompakt Boyut : D4C , ZC

Alt Parçalar için/Temel Gövde Koruma : Z , EE-SX

Özel Modeller : D4C,D4E, X, Z, ZC, D4MC,HL,WL,D4E , SHL,WL,D4N,D4B

Döner Enkoderler :

Artımlı Enkoderler : E6A2-C , E6B2-C , E6C2-C, E6C3-C , E6F-C, E6H-C

Mutlak Enkoderler : E6C3-A , E6F-A

Denetleme Sistemleri :

Kolay görüntü sensörleri : FQ2

Al ve Yerleştir Sensörleri : FQ-M , Xpectia FH

Görüntü Sistemleri : Xpectia FZ5/Lite , Xpectia FH

Tanıma Sistemleri :

Datamatrix : V400-H , FQ-CR2

Barkod ve Veri Matrisi : FQ-CR1

Kod Doğrulama : FQ2-CH

Denetim,Barkod&Datamatrix,Kod Doğrulama : FQ2-S4

RFID : V680/V680S

Kalite İncelemesi :

Ölçme :

Lazer Üçgenleştirme : ZX1/ZX2 , ZS-HL , ZX-L

Beyaz Işık Eş odaklı fiber ilke : ZW

İndüktif : ZX-E

Temaslı : ZX-T

Profil : ZG2

Pozisyon/Çap/Genişlik : ZX-GT

Güvenlik :

İpli Acil Durum Switchleri : ER5018 , ER6022 , ER1022 , ER1032

Acil Durum Durdurma Standart Pushbutton Switchleri : A22E , A165E

Standart Pushbutton Switchler: A22N , A16

Güvenlik Limit Switchleri

Genel amaçlı : D4B , D4N , D4N-_R

Menteşe Çalışması : D4NH

Güvenlik kapı switchleri

Kontaksız Switchler :

Plastik ve Metal Gövde : F3S-TGR-N_C , F3S-TGR-N_R , F3S-TGR-S_A/-S_D

Plastik Gövde : F3S-TGR-N_M/-N_U , D40A/G9SX-NS

Metal Gövde : F3S-TGR-N_X

Anahtarlı Güvenlik Switchleri :

Güvenlik switch :

Plastik Gövde : D4NS

Paslanmaz Çelik Başlık : F3S-TGR-KM15 , F3S-TGR-KM16

Metal Gövde : D4BS

Paslanmaz Çelik Gövde : F3S-TGR-KH16

Güvenlik Kilidi Switchi :

Plastik Gövde : D4NL

Plastik Gövde, Plastik ve Metal Kafa  : D4SL-N

Paslanmaz Çelik Gövde : F3S-TGR-KHL1 , F3S-TGR-KHL3

Güvenlik Sensörleri :

Parmak Algılama : F3SJ-A_P14 , F3SG-_R_-14,F3S-TGR-CL_014

El Koruma : F3SJ-E_P25 , F3SJ-B_P25 , F3SJ-A_P30

Dayanıklı Gövde : F3SG-_R_-30 , F3S-TGR-CL_035

Çok Işınlı Güvenlik Sensörü : F3S-TGR-CL_-K_ , F3S-TGR-CL_-K_C

Susturma Aktüatörleri : F39-TGR-MCL , F3W-MA

Güvenlik lazer tarayıcı : 0S32C

Güvenlik Kontrolörleri ve Röleleri :

Güvenlik Röle Üniteleri : G9SE, G9SB, G9SA,G9SR,G9SX

Amaca Yönelik Güvenlik Fonksiyonu : G9SX-NS , G9SX-GS , G9SX-LM , G9SX-SM

Programlanabilir Güvenlik Kontrolleri : G9SP ,NX-S , NE1A-SCPU0_ , NX

Güvenlik Çıkışları :

Serbest potansiyel çıkışı : G7SA , G7S-_-E

Hareket : Frekans invertörü MX2 , Servo Sürücü Accurax G5

Sıcaklık Kontrolörleri :

Tek Döngü :

Panel içi ; K8AK-TH , E5C2 , E5L

Panel Üzeri ; E5CSV , E5CB, E5_L

Panelde ; E5_C/E5_C-T , E5_NH/E5_NH-T , E5_R/E5_R-T

Programlanabilir panel içi : Celciux (EJ1)

Tüm sıcaklık kontrolörleri için uygulanabilir : E52-E

E5CB için program ThermoMini’dir.

E5_C ve E5_C-T için CX-Thermo kullanılır.

Güç Kaynakları :

Kitap Tipi : S8VK-C ,S8VK-G , S8VK-T

Metal İskelet : S8FS-C , S8JX-G , S8JX-P

Güç Yedek Ünitesi :  S8TS , S8T-DCBU-01 , S8T-DCBU-02 , S8BA

Yedek Ünite : S8VK-R

Ek Ünite : S8M

Açık İskelet: S8EX

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

DC Giriş : S8BA

DC Girişi : BU_2RWL

Kontrol paneline veya din ray üzerine : S8BA

19 inç Raf veya Boş Alan : BU_2RWL

Zaman Röleleri :

Analog :  H3DS, H3DK , H3YN , H3CR

Dijital : H8GN Zaman Rölesi/Sayıcı , H5CX

Preset Sayıcılar :

Toplam Sayım : H7EC , H7ET , H7ER

Presetli Sayıcı Zaman Sayma : H8GN Sayıcı-Zaman Rölesi , H7CX

Kam Pozisyoner : H8PS

Zen Serileri :

Butonlu/Takvimli ve Saatli Ekran Tipi : ZEN-10C1 , ZEN-20C1 , ZEN-10C3 , ZEN-20C3 , ZEN-10C4

Led Tipi : ZEN-10C2 , ZEN-20C2

Genişletme Ünitesi : ZEN-8E

Güç Kaynağı : ZEN-PA

Destek Yazılımı ise ; ZEN-SOFT01-04’tür.

Ölçüm İndikatörleri :

Proses/Frekans Oranı : K3GN

Standart : K3MA-J , K3MA-L , K3MA-F

Gelişmiş : K3HB-X , K3HB-H , K33HB-V, K3HB-S , K3HB-C , K3HB-P , K3HB-R

Enerji İzleme Cihazları :

Elektrik :

Panel Üstü ; KM50 , ZN-KMX

Panel içi : KM1-PMU1A , KM1-PMU2A , KE1-CTD8E , KM1-EMU8A , KE1-DRT

Basınçlı Hava : D6FZ-FGT , D6FZ-FGS , D6FZ-FGX21

Fotovoltaik  :

PID Engelleme :  KP100L

PID Rejenerasyonu : PV-PID-MINI-ID , PV-PID-MINI-0D , PV-PID-LIGHT

Anahtarlama Komponentleri :

Kullanıcı Arayüzü – 1 Kutuplu : G2RV , G2RV(-AP) , G2RS1

Kullanıcı Arayüzü – 2 Kutuplu : G2RS2

Genel Amaçlı -1 kutuplu : LY1

Genel amaçlı – 2 Kutuplu : LY2 , MKS2 , MY2

Genel Amaçlı – 3 Kutuplu : MKS3 , LY3

Genel Amaçlı – 4 Kutuplu : LY4 , MY4

DC anahtarlama : MKS (X)

40A’e kadar yüksek güç rölesi :

½ Kutuplu : G7L

4 Kutuplu : G7J , G7Z

Kompakt Solid State Röleler :

Arayüz Bağlantısı : G3RV, G3R-I/O

Güç Anahtarlamalı Tek Fazlı : G3NA , G3PA , G3PE , G3PH , G3PF

Güç Anahtarlamalı Üç Fazlı : G3PE

Güç Kontrollü Tek Fazlı : G3PW

Güç Kontrollü Çok Kanallı : G3ZA

J7KN Motor Kontaktörü :

Kontrol Switch : J7KNA-AR

Motor Anahtarlama : J7KNA , J7KN

Motor Koruma : J7TKN , J7MN

İzleme Serisi :

Tek Fazlı : K8AK-AS  K8AK-AW , K8AK-VS 58AK-VW

Üç Fazlı : K8AK-PH K8DS-PH , K8AK-PM K8DS-PM , K8AK-PA K8DS-PA , K8DS-PZ K8DS-PU , K8AK-PW

Sıcaklık : K8AK-PT , K8AK-TS , K8AK-TH

Seviye Kontrol :

Tek/İki Seviye : 61F-GP-N8 , 61F-GPN-BT/-BC , K8AK-LS

Sızıntı : K7L-AT50 , K7L-AT50D

Düğmeli Switch ve Gösterge Serisi :

Standart basmalı butonlar : A16L , A16 , A22NL , A22NN

Seçici anahtarlar : A22NK , A22NW , A22NS

Gösterge : M16 , M16 , M22N

Yazılım  :

CXOne Tek Yazılım : Kompakt & Modüler : Kontrolörleri , HMI’ları , ağları , hareket kontrolörlerini , sürücüleri , kontrol ünitelerini , switchleri  ve sensörleri programlamak adına tek yazılım

Sysmac Studio : Hareket , sekans , güvenlik , görüntüleme , ağ ve 3d simülasyon için gerçek entegre gerçekleştirme ortamı

Görselleştirme : CX-Supervisor , CX-Server Lite , CX-Server OPC , CX-Compolet/Sysmac Ağ Geçidi

BİR BAKIŞTA OMRON DONANIMLARI İNCELEME SONUÇ :

Bugünki yazımızda Omron Ürünleri ile ilgili bir yazıyı sizlerle paylaştık.Bu yazımızda genel olarak Omron ürünlerini ele almaya çalıştık.Bu yazının amacı bu Omrona dair bir ön bilgi sağlamak ve ilgili ürünleri ve kodlarını anlayarak sistemlerle karşı karşıya kaldığımızda çözüm getirebilmek adınadır.

İyi Çalışmalar.

Sysmac Studio Eğitimi -3| Omron Sysmac Studio

SYSMAC STUDIO EĞİTİM -3

Sysmac Studio nedir ? Sysmac Studio Nasıl kullanılır ? Sysmac studio da kullanılan kodlar ve datalar nelerdir ? Sysmac Studio eğitimi nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Sysmac Studio Eğitim -3 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

SYSMAC STUDIO DERS NOTLARI

Notlar :

-EtherCAT kullanılır.40 Servo ekseni (20 Byte Giriş/Çıkış) , 50 I/O istasyonu ve toplamda 560 EtherCAT Bus Terminali , 2000 Digital ve 200 Analog I/O , Mesafe olarakta 500 m özelliklerine sahiptir.Döngü süresi : 276 us’dir.Servolarda , invertörler , robotikler , görüntü sistemleri , dağıtılmış giriş/çıkışlar , bütünleşik güvenlik sistemleri vs. kullanılır.

Diğer sistemlerdeki kullanılan ağ isimleri : EtherCAT , SERCOS II , Profinet RT , Powerlink , Profinet I/O vb.

-EtherNet/IP standart fabrika ağıdır.Programlama , diğer makine kontrolörleri , HMI/SCADA , IT sistemleri , Standart protokoller ve servisler ; TCP/IP , FTP,NTP,SNMP  , CIP protokollerinde , Microsoft SQL server için fonksiyon blokla database bağlantısında , Oracle , IBM  DB2 , MySQL ve Firebird vb . gibi alanlarda kullanılır.

NX7 :

İntel Core i7 Quad 4 çekirdek işlemcili , 125 us döngü süresi , 0.37 ns işleme süresi , 80 mb program hafızası , 260 mb değişken hafızası , 256 eksen  maksimum eksen sayısı , 512  EtherCAT slave sayısı

NJ5 :

İntel atom işlemcili , 500 us döngü süresi , 1.2 ns işleme süresi , 20 mb program hafızası , 6 mb değişken hafızası , 64 eksen maksimum eksen sayısı , 192 EtherCAT slave sayısı

NJ3 :

İntel atom işlemcili , 500 us döngü süresi , 2.0 ns işleme süresi , 5 mb program hafızası , 2.5 mb değişken hafızası, 8 eksen maksimum eksen sayısı , 192 EtherCAT slave sayısı

NJ1 :

İntel atom işlemcili , 1 ms döngü süresi , 3.0 ns işleme süresi , 3 mb program hafızası , 2.5 mb değişken hafızası , 2 eksen  maksimum eksen sayısı , 64 EtherCAT slave sayısı

Cabinet Servo Sistemi :

Sürücü ve motorla bütünleşik , kolay bağlantı yapılabilir ve DC-Bus sayesinde daha az enerji kullanımı , lokal uygun ve rahat giriş/çıkış kablo optimizasyonu gibi özellikleri vardır.

Sysmac platformuna , EtherCAT bağlantısı ile bağlanır ve Sysmac Studio ile kontrol edilirler.

MX2 Invertör Serisi :

15 Kw’a kadar güç aralığı , açık çevrimde tork  kontrolü ve düşükten orta seviyeye kadar uygun tork uygulamaları sağlar.Duraklama anlarında %200’e kadar tork sağlar.IM ve PM motor kontrolü sağlar ve sürücü programlama yazılım aracı sağlar.

RX Invertör Serisi :

132 Kw’a kadar güç aralığı sağlar.Daha az sensör  ve kapalı çevrim kontrolü sağlar.Açık çevrimde yüksek tork çalıştırması sağlar.Kapalı çevrimde 0 hz’de iken full tork sağlar.Sürücü programlama yazılım aracı sağlar.

-NX Giriş Çıkı ş sistemi

-Görsel Denetim

-Delta Robot (8 kg’a kadar yük / IP65,IP67,IP69K / 450 mm’den 1600 mm’ye kadar çalışma alanı)

-Fabrika Ağı

Sysmac Studio ;

Yukardada kabaca bahsettiğim gibi ;

Lojik ve Hareket kontrol programlama  I/O ve eksen ayarları  , Haberleşme ağı , izleme , simülasyon , cam profili oluşturma vb. sağlar.

Yönetilmesi kolaydır ve entegre geliştirilebilir.

Hata yapılmasını engellemeye yöneliktir ve klasik tekrarlanan işlemler indirgenmiştir.İleri seviye programlama sağlar.Kullanıma özel kütüphaneler vardır vb.Entegre test ortamı , program simülasyonu ve 3d simülasyon sağlar.

Ücretsiz türkçe sysmac studio ders notları

NJ Serisi Task Çeşitleri :

Ana periyodik task (önceliği en yüksek olan task seçeneğidir.)

Periyodik task (Hızlı işlemler dışında işlem önceliği çok önemli değilse kullanılır.3 farklı periyodik task tanımlanabilir.)

Görev task’ı (Koşul sağlandığında sadece bir kere işletilen çeşittir.Verilen önceliğe göre işletilir.Burada I/O işlemleri yapılamaz.Çalışması için ActEvenTask isimli fonksiyon kullanılabilir.)

Her task için maksimum program sayısı ;  128 max.

Ana periyodik task sürüleri ; 125us , 250us , 500us ,1ms , 2ms , 4ms.

Spesifik periyotta giriş/çıkış  yenilemesi , kullanıcı program işlemleri , motion kontroller çalışır.

Motion kontrol bloğu çalıştırıldığında tüm işlemler tamamlanır ve bu işlemin sonucunda oluşan EtherCAT haberleşmesi ile bir sonraki döngünün başında sürücüye gönderilir.Böylece çakışmalar engellenmiş olur.

Temel Data Tipleri :

Bool Tipi : 2 Byte : 0/1 ya da False/True

Bit String Tipi :

Byte : 1 Byte : 16#00 ‘dan FF’e

Word : 2 Byte : 16#0000’dan FF’e

DWord : 4 Byte : 16#000000000’den FFFFFFFF’e

LWord : 8 Byte : 16#0000000000000000’dan FFFFFFFFFFFFFFFF’e

Integer Tipi :

SINT : 1 Byte : -126’dan +127’e

INT : 2 Byte : -32768’den +32767’e

DINT : 4 Byte : -2147483648’den +2147483647’e

LINT : 8 Byte : -9223372036854775808’den +9223372036854775807’e

USINT : 1 Byte : 0’dan +255’e

UINT : 2 Byte : 0’dan +65535’e

UDINT : 4 Byte : 0’dan +4294967295’e

ULINT : 8 Byte : 0’dan +18446744073709551615’e

Real Tipi :

REAL : 4 Byte : -3.402823e+38’den -1.175494e-38’e // -1.175494e-38’den +3.402823e+38’e

LREAL : 8 Byte : -1.79769313486231e+308’den -2.22507385850720e-308’e

+2.22507385850720e-308’den +1.79769313486231e+308’e

Bekleme Tipi :

TIME : 8 Byte : T#-9223372036854.775808ms’den T#+9223372036854.77807 ms’e

Gün Tipi :

DATE : 8 Byte : D#1970-01-01’den D#2554-07-21’e kadar

Zaman Tipi :

Time_Of_Day : 8 Byte : TOD#00:00:00.00000000’dan TOD#23:59:59.99999999’a

Gün ve Zaman Tipi :

Date_And_Time : 8 Byte : DT#1970-01-01-00:00:00.00000000’den DT#2554-07-21-23:34:33.709551615’e kadar

String Tipi :

STRING : 0-1985 : Karakter kodu UTF-8’dir.

Data Tipi Belirleme :

U[][][] : Unsigned anlamındadır

S[][][]: 1 Byte anlamındadır.

D[][][] : 4 Byte anlamındadır.

L[][][]: 8 Byte anlamındadır.

Değişken Tanımlama :

Değişken : İsim + Tip + Nitelik

Değişkenler lokal ya da global olarak erişim alanına sahiptirler.

Değişken nitelikleri isim ve tip de olabilir.

Lokal değişkenler sadece içinde bulunduğu programın FB ya da FUN içerisinde geçerlidirler.

Lokal değişkenler her bir programın veya bloğun içerisindeki Internal kısımda gösterilir.

Global tanımlanan değişkenlere tüm programlar tarafından ulaşılabilir.

Fiziksel olarak cihazların değişkenleri otomatik olarak Giriş/Çıkış tablosunda Global olarak tanımlanır.

Temel Lojik Programlama Örnekleri :

Program çalışırken , satırlar yukarıdan aşağıya , komutlar soldan sağa işletilir.

Başında kontak vb. eklenmeden bobin , fonksiyonlar vb. kullanılabilir.

Tek bir program satırında 50 paralel kola ayrılma işlemi yapılabilir.

Kontak ve bobin olarak ; Yükselen kenar , alçalan kenar , kontak,  kapalı kontak , set bobini , reset bobini vb. kullanılır.

R_TRIG ve F_TRIG :  IEC61131-3 standardı için yükselen/düşen kenar fonksiyonudur.NJ seriside omron’un geleneksel yükselen/alçalan kenar kontak yapısını destekler.

IEC Konseptinde :

Fonksiyon :

Instance isim gerektirmez.Hafızada yer tutmazlar ve sınırsız kullanılabilirler.İzleme gerektirmeyen basit hesaplamalar için kullanılabilir.

Fonksiyon Bloğu :

Instance isim gerektirir.Her kullanıldığında da bir isim verilmek zorundadır.Hafızada bir yer kaplar ve kullanım sayısı da hafıza kapasitesine bağlıdır.

Timer gibi durum izleme gerektiren komutlar fonksiyon bloğu olarak kullanılmak zorundadır.

SR Komutu : Set önceliklidir ve her iki giriş aynı anda geldiğinde çıkışı set eder.

RS Komutu : Reset önceliklidir ve her iki giriş aynı anda geldiğinde çıkışı reset eder.

‘’ln’’ BitString bir ifade olmak üzere , (BYTE , WORD , DWORD , LWORD );

SetBits : ‘Pos’ parametresine belirtilen yerden itibaren ‘n’ kadar bit set edilir.

ResetBits : ‘Pos’ parametresine belirtilen yerden itibaren ‘n’ kadar bit reset edilir.

Ör : BitPosition = 3 ise ve Size = 2 ise 4.bit ve 5. Bitler soldan itibaren 00 iken 11 olurlar.

SetABit : ‘Pos’ ile belirtilen bit adresini set eder.(Pos=BitPosition)

ResetABit : ‘Pos’ ile belirtilen bit adresini reset eder.

Timer Komutları :

NJ Serisi 5 Farklı Timer komutunu desteklemektedir.

Standart Timer’lar :

TON : Timer On Delay

TOF : Timer Off Delay

TP : Pulse Timer

Özel Timer’lar :

Akkümülative Timer : Kalıcı Timer

Timer : 100 ms Timer

Timer Fonksiyon Bloğu :

In Pini : Timer Input : Bool

PreTime Pini  : Preset Time : Time

Reset Pini : Timer Reset (Atime Only) : Bool

Q Pini : Timer Output : Bool

ElapTIme : Elapsed Time : Time

TON (Time On Delay) Komutu :

Timer Output (Q) Set edilen süreye ulaşınca aktif olur.

Timer Output (Q) In Kesildiğinde pasif duruma döner  (resetlenir)

PreTime = T#10ms

TOF (Time Off Delay)

Timer Output (Q) , In geldiği an aktif olur.In kesildiği andan itibaren girilen süre sonunda çıkış kesilir.

PreTime = T#10ms

TP (Pulse Timer)

Timer Output(Q) In girişinin yükselen kenarı ile aktif olur.

Timer Output (Q) girilen süre kadar aktif kalıp daha sonra sıfıra düşer.

PreTime : T#10ms

Timer Komutları : Timer (100 ms Timer)

Timer Output (Q) çıkışı set değerine ulaşılınca aktif olur.

Timer Output (Q) çıkışı In kesildiği an sıfırlanır.

Geçen zamandaki artışlar 100ms’lik adımlar ile olur.

TON yerine bu bloğu kullanmadaki amaç döngü süresini azaltmaktır.

Accumulation Timer (Kalıcı Timer) :

In girişi aktif olduğu sürece sayar ve In kesildiğinde sayma değeri olduğu yerde durur.

Q Output değeri set değerine ulaştığında aktif olur.

Q output ve mevcut değer reset girişi aktif olduğunda sıfırlanır.

Sayıcılar :

CTU : Yukarı Sayan

CTD : Aşağı Sayan

CTUD : Yukarı/Aşağı Sayıcı

Sayıcı komutları set değerine kadar yukarı ve aşağı sayar ve çıkışı aktif eder.

Matematik Komutları :

NJ Serisi işlem komutları :

Basit Aritmetik :

Add (+) , AddOU(+OU) , SUB (-) , SubOU (OU) ,  Mul (*) , MulOU (*OU) , DIV (/) , MOD , ABS , Inc and Dec

Güç , Logaritmik , Random ve Fraksiyonlar :

SQRT , LN ve LOG , EXPT , Rand , FMod , Frac , FCChek

Array Yönetimi :

AryAdd , AryAddV , ArySub , ArySubV , AryBCD , AryBin , AryMean , ArySD

Trigonometrik :

RadToDeg  ve DegToRad , Sin , Cos  ve Tan , ASIN , ACOS ve ATAN .

Bit String İşlemleri  :

Data Tipleri : Byte , Word , Dword , Lword

Bit String İşlemleri : And (&) , Or , Xor , Xorn , Not

AryAnd : bitString Arraylar için AND

AryOr : bitString Arraylar için OR

AryXor : bitString Arraylar için XOR

AryXorN : bitString Arraylar arasında XORN

Karşılaştırma Komutları :

EQ (=) : Eşit

NE(<>): Eşit Değil

LT(<): Küçük

LE(<=): Küçük ve eşit

GT(>): Büyüktür

GE(>=): Büyük ve Eşit

Cmp : Karşılaştırma (İki değerin olası tüm karşılaştırma sonuçlarını içerir.)

ZoneCmp : Bölge Karşılaştırma(MN<=In <=MX ; Değer aralık içinde ise aktif olur)

TableCmp: Tablo Karşılaştırma

AryCmp*: Dizi Karşılaştırma

AryCmp*V: Diziyi bir değer ile karşılaştırma

Data Transfer :

Data Transfer Komutları ;

Move , MoveBit , MoveDigit , TransBits , MemCopy, SetBlock , Exchange , Clear , Copy**ToNum , Copy**To** , CopyNumTo**

Dizi Data Transferi :

AryExchange , AryMove

Move  komutu In değişkenini Out değişkenine kopyalar.Dizi , structure ve Union burada kullanılabilir.

MOVEBit : In adresinin istenilen bit değerini Inout adresinin istenilen bit adresine kopyalar.InPos -> InOutPos adresine gider.

MOVEDigit  komutu ise 1 veya daha fazla dijit taşıma için kullanılır.

InPostaki 1 ve 2 bitleri InOutPos’taki 2 ve 3 bitlerine taşınır.

SYSMAC STUDIO NOTLARI EĞİTİMİ SONUÇ:

Bugünki yazımızda Sysmac Eğitim Notlarını inceledik.Sysmac Studio ya dair yazılarımıza hızla devam ediyoruz.Omron’a dair birçok detaya yer vereceğimiz bu serilerde umarız iyi bilgiler elde edersiniz.

İyi çalışmalar.

Sysmac Studio Eğitimi -2| Omron Sysmac Studio

SYSMAC STUDIO DERSLERİ -2

Sysmac studio dersleri nedir ? Sysmac Studioda basit düzenleme işlemleri nedir ? Sysmac Studio Ayarlar ve İşlemler nedir ? Sysmac studio detayları nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aramaya devam ettiğimiz bu yazımızda da sizlere detaylı bilgi sunmayı planlıyoruz.

SYSMAC STUDIO DERSLERİ

Basit Düzenleme İşlemleri :

Inserting (Ekleme)  / Insert (Ekle) / Kısayol : R ya da Shift + R

Cutting (Kesme)  / Menü : Edit – Cut /Cut (Kes) / Mouse İşlemi : Sürükle / Kısayol : Ctrl + X

Copying (Kopyalama) / Menü : Edit – Copy / Copy(Kopyala) / Mouse İşlemi : Ctrl’e basılı tut ve sürükle / Kısayol : Ctrl + C

Pasting (Yapıştırma) / Menü : Edit – Paste / Paste (Yapıştır) / Mouse İşlemi : Sürükle / Kısayol : Ctrl + V

Deleting (Silme) / Menü : Edit – Delete / Kısayol : Delete

Deleting to the Left (Sola Silme) / Kısayol : Backspace

Changing a Name(İsim Değiştirme) / Menü : Rename

Selecting Rows (Satır Seçme)/Menü: Tümünü Seç/Mouse İşlemi : İtemleri Çevrele / Kısayol: Ctrl + ↑

Undoing (Geri Alma) / Menü : Edit-Undo / Undo (Geri Al) / Kısayol : Ctrl + Z

Redoing (İleri Alma) / Menü : Edit-Redo / Redo(İleri Al) / Kısayol : Ctrl + Y

Entering Edit Mode (Edit Mod’a Giriş) / Menü: Edit / Mouse İşlemi : Çift Tıkla / Kısayol : F2

Leaving Edit Mode (Edit Moddan Çıkış) / Mouse İşlemi : Tıkla / Kısayol : Enter

Moving The Cursor (Kursor’u Hareket Ettirme) / Kısayol : Klavye Yön Oklarını Kullanın

Moving The Cursor to Next or Previous Item (Kursor’u Bir sonraki ya da Önceki İtem’e Hareket Ettirme) / Kısayol : Tab ya da Shift + Tab

Moving The Cursor to the Beginning of The Row (Kursor’u Başlangıç Satırına Hareket Ettirme) / Kısayol : Home

Moving The Cursor to the End Of The Row (Kursor’u Son Satıra Hareket Ettirme) / Kısayol : End

Moving to the Next Page (Bir sonraki sayfaya gitme) /Kısayol : PageDown

Moving to the Previous Page (Bir önceki sayfaya gitme) / Kısayol : PageUp

Finding and Replacing (Bulma ve Yerdeğiştirme) / Kısayol : Ctrl + F

Jumping to an Address (Adrese Atlama/Gitme) / Kısayol : Ctrl + G

Jumping to a Rung Comment (Yorum Basamağına Gitme) / Kısayol : L

Not : Açılır menüler alanlardaki dataları işleme adına bizlere yardımcı olurlar.Kullanım adına ise data itemine sağ tıklayın ve ilgili itemi seçerek  ilerleyin.

Giriş Yardımcısı:

Klavyeden zaman zaman karakter girişi yapmak istediğinizde , ilgili alanda direk olarak alt kategoriler ya da ilgili kategoriler karşınıza çıkacaktır.

Değişken isimleri Ladder Editöre ve ST Editöre girilebilir.

Data tipleri Ladder Editör ya da ST Editör’e fonksiyonlar ya da fonksiyon blokları için girilebilir.

Değişkenler tablosu içerisindeki data tipleri girilebilir.

Örnek olarak : Ladder Editör içerisinde siz bir değişken ismi girdiğinizde , değişken isimleri  girdiğiniz isimle ilgili olarak Mouse ile tıkladığınızda gösterilecektir.

Sysmac studio dersleri

Sysmac Studio Ayarlar ve İşlemler :

EtherCAT Konfigürasyon ve Kurulum :

Açıklama : NJ/NX Serileri CPU Birimleri ya da NY-Serileri endüstriyel pc’lere Ether-CAT port üstünden EtherCAT slavelerine bağlanmak için konfigürasyon oluşturabilirsiniz ve buradan master’ın parametrelerini ayarlayabilir ve slavelerin konfigürasyonunu  yapabilirsiniz.

Referans : 5-2 EtherCAT Configuration and Setup

Slavelerin Kayıt Olması :

Açıklama : Toolbox alanında bulunan aygıt listesi alanından slaveler için ilgili aygıtları nerede onlara bağlanmak isterseniz  kurabilir , ayarlayabilirsiniz.

Referans : 5-2-2 Registering Slaves Offline to Configure EtherCAT , 5-2-3 Registering Slaves Online to Configure EtherCAT

Coupler Model Değiştirme :

Coupler birimlerinin model numarası ya da birim versiyonunu değiştirebilirsiniz.Proje içerisindeki kayıtlı Coupler birimlerinin model numarası ya da versiyonunu değiştirmek adına bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Referans : 5-3-1 Creating the EtherCAT Slave Terminal Configuration

Master Parametrelerini Ayarlama :

Açıklama : EtherCAT Ağının öne çıkan parametrelerini set edebilirsiniz buradan.

Referans : 5-2-4 Setting Master Parameters

Slave Parametrelerini Ayarlama :

Açıklama : PDO’lara atama işlemi ve standart slave parametrelerini buradan ayarlayabilirsiniz.

Referans : 5-2-5 Setting Slave Parameters

Ağ Konfigürasyon Bilgisini Birleştirme ve Karşılaştırma İşlemi :

Açıklama : NJ/NX Serileri CPU birimleri ya da NY-Serileri endüstriyel bilgisayarlar için Sysmac Studio EtherCAT ağ konfigürasyon bilgisini karşılaştırma ve farklılıklarını gösterme işlemini gösterir.

Referans : 5-2 EtherCAT Configuration and Setup

Ağ Konfigürasyon Bilgisi Taşıması  :

EtherCAT ağ konfigürasyon bilgisi  NJ/NX-Serileri CPU birimleri ya da NY-Serileri endüstriyel pc’e EtherCAT ağ konfigürasyon bilgisi taşıma işlemi yapılabilir.Ya da CPU birim ya da bilgisayar Sysmac Studio’ya taşınabilir ve EtherCAT editör üzerinde görüntülenebilir.

Referans : 7-5-1 Transfering/Comparing Data to/From The Controller

ESI Dosyalarının Yüklenmesi :

ESI (EtherCAT slave bilgisi) dosyalarının yüklenmesi

Referans : 5-2 EtherCAT Configuration and Setup

EtherCAT Slave Terminal Konfigürasyon ve Kurulum :

Açıklama : Herhangi bir Slave Terminalin konfigürasyonu sysmac studio üzerinde oluşturulan EtherCAT ağına bağlanabilir.Konfigürasyon içerisindeki set edilen slave terminalleri oluşturan NX birimleridir.

Referans : 5-3 EtherCAT Slave Terminal Configuration and Setup

NX Birimleri Kayıt Olma :

Açıklama : Toolbox içerisinde bulunan aygıt listesi üzerinden NX birimlerini sürükleme yöntemini kullanarak istediğiniz gibi Slave terminaller kurulabilir.

Referans : 5-3-1 Creating The EtherCAT Slave Terminal Configuration

NX Birimleri Ayarlama :

Açıklama :NX birimlerinin Giriş/Çıkış yerleşimleri , kurulum ayarları  ve Birim işlem ayarları burdan ayarlanabilir.

Referans : 5-3-1 Creating the EtherCAT Slave Terminal Configuration

Slave Terminal Konfigürasyon Genişliğini Gösterme :

Açıklama : Birim konfigürasyon bilgisine dayalı olarak Slave Terminal üzerinden genişlik ve güç tüketimi görüntülenebilir.

Referans : 5-3-1 Creating the EtherCAT  Slave Terminal Configuration

Slave Terminal Konfigürasyon Bilgisini Karşılaştırma ve Birleştirme :

Açıklama : Online iken , fiziksel konfigürasyon ile proje içerisindeki konfigürasyon bilgisini karşılaştırabilirsiniz.Ayrıca kayıp birimleri seçebilir ve onları projeye de ekleyebilirsiniz.

Referans : 5-3-1 Creating the EtherCAT Slave Terminal Configuration

Slave Terminal Konfigürasyon Bilgisini Taşıma :

Açıklama : NJ/NX Serileri CPU birimler veya NY-Serileri endüstriyel bilgisayarlara birim konfigürasyon bilgisini taşınabilir.Senkronize fonksiyon kullanılmıştır.

Referans : 5-3-1 Creating The EtherCAT Slave Terminal Configuration

CPU/Genişleme Raf’ı Konfigürasyon ve Kurulum :

NJ-Serileri ve NX1P2 CPU birimleri için Sysmac Studio içerisinde birimlere CPU Rafı ve Genişleme rafı konfigürasyonunu oluşturabilirsiniz.Ayrıca özel birimleri buradan set edebilirsiniz.

Birimleri Kaydetme  :

Açıklama : Yerleştirmek istediğiniz yere Toolbox içerisindeki aygıtlardan istediğinizi sürükleyerek bırakabilirsiniz.

Referans :

5-5-1 CPU/Expansion Racks For the NX1P2 CPU Unit

5-5-2 CPU Rack and Expansion Racks For NJ-Series CPU Units

Rafları Oluşturma :

Açıklama : Genişleme Rafı (Güç kaynağı birimi,Giriş/Çıkış Arayüz Birimi , bitiş noktası) eklidir.

Referans : 5-5-2 CPU Rack and Expansion Racks for NJ-Series CPU Units

Anahtarlama Ünitesi Göstergesi :

Açıklama : NJ Serileri CPU Birimleri , model numaraları , birim numaraları  ve slot numaraları gösterilmektedir.NX1P2 CPU birimleri için model numaraları ve birim numaraları gösterilmektedir.

Referans :

5-5-1 CPU/Expansion Racks For the NX1P2 CPU Unit

5-5-2 CPU Rack and Expansion Racks For NJ-Series CPU Units

Özel Birimlerin Ayarları :

Açıklama : Giriş zamanı sabitleri giriş birimleri için set edilir ve özel birimler için parametreler set edilir.

Referans : 5-5-2 CPU Rack and Expansion Racks for NJ-Series CPU Units

Rack Genişliklerini Gösterme , Akımı ve Güç Tüketimini Gösterme

Açıklama : NJ-Serileri CPU birimleri için Birim konfigürasyon bilgisine de bağlı olarak ilgili konular burada gösterilir.NX1P2 CPU birimleri adına raf genişliğide birim konfigürasyon bilgisine dayalı olarak gösterilir.

Referans : 5-5-2 CPU Rack and Expansion Rack for NJ Series CPU Units

Fiziksel Konfigürasyon ile CPU/Genişleme Rafı konfigürasyon bilgisini karşılaştırma :

Açıklama : Online iken , fiziksel konfigürasyon ile  proje içerisindeki konfigürasyon bilgisini karşılaştırabilirsiniz.Buraya ek olarak kayıp birimleri seçebilir ve onları ekleyebilirsiniz.

Referans :

5-5-1 CPU/Expansion Racks for the NX1P2 CPU Unit

5-5-2 CPU Rack and Expansion Racks for NJ-Series CPU Units

CPU/Genişleme Rafı Konfigürasyon Bilgisi Taşıma :

Açıklama : Senkronizasyon fonksiyonu adına birim konfigürasyon bilgisi taşıma işlemini yapabilirsiniz.

Referans : 5-5-1 CPU/Expansion Racks fort he NX1P2 CPU Unit

7-5-1 Transferring/Comparing Data to/from the Controller

Birim Konfigürasyon Bilgisini Yazdırma :

Açıklama : Birim konfigürasyon bilgisi yazdırılır.

Referans : 8-5 Printing

Kontrolör Kurulum :

Açıklama : Kontrolörün işlem ayarları adına Kontrolör Kurulum üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir.Kontrolör kurulum Plc Fonksiyon Modül İşlem ayarlarını ve EtherNet/IP Fonksiyon modül port ayarlarını içerir.

Referans : 5-6 Controller Setup

İşlem Ayarları :

Açıklama : Başlangıç modu, Başlangıç SD Hafıza Kartı Tanıma , Başlangıç yazma koruması , Kontrolör hata seviye değişimleri ve diğer ayarlar burada yapılır.

Referans  :5-6-1 Operation Settings

İşlem Ayarları Taşıma :

Açıklama : Senkronizasyon fonksiyonları NJ/NX Serileri CPU birimleri ya da NY-Serileri endüstriyel bilgisayara transfer işlemleri adına kullanılır.

Referans : 5-6-1 Operation Settings

EtherNet/IP Port Ayarları Yapılandırma :

Açıklama : NJ/NX Serileri CPU Birimleri veya NY-Serileri endüstriyel bilgisayarlar için EtherNet/IP Port haberleşme ayarlarını düzenleme/yapılandırma için kullanılır.

Referans : 5-6-2 Built-in EtherNet/IP Port Settings

Yapılandırılmış EtherNet/IP Port Ayarları Taşıma  :

Açıklama : Senkronizasyon fonksiyonları yapılandırılmış EtherNet/IP Port ayarlarını NJ/NX Serileri CPU birimlere ya da NY-Serileri endüstriyel bilgisayarlara taşımak adına kullanılır.

Referans : 5-6-2 Built-in EtherNet/IP Port Settings

Giriş/Çıkış Ayarları Yapılandırma :

Açıklama : NX1P2 CPU birim için ilgili giriş/çıkış ayarlarını buradan yapabilirsiniz.

Referans : 5-6-3 Built-in I/O Settings

Yapılandırılmış Giriş/Çıkış Ayarları Taşıma :

Açıklama : Senkronizasyon fonksiyonu yapılandırılmış EtherNet/IP Port ayarlarını taşıma adına kullanılır.

Referans : 5-6-3 Built-in I/O Settings

Seçenek Panosu Ayarları :

Açıklama : Seçeneklere göre NX1P2 CPU Birim için ayarları buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Referans : 5-6-4 Option Board Settings

Seçenek Pano Ayarları Taşıma :

Açıklama : Senkronizasyon fonksiyonu ile NX1P2 CPU birimleri taşınabilir.

Referans : 5-6-4 Option Board Settings

Hafıza Ayarları :

Açıklama : CJ-Serileri birimleri için hafıza alanları ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz.

Referans : 5-6-5 Memory Settings

Hafıza Ayarları Taşıma :

Açıklama : Senkronizasyon fonksiyonu hafıza ayarlarını taşımak adına kullanılır.

Hareket Kontrol Kurulumu :

Açıklama : Hareket Kontrol kurulumu hareket kontrol komutları için eksenler yaratır ve bu eksenlere Servo sürücüler  ve enkoderler ve eksen parametrelerini set etme işlemlerini buradan ayarlayabilirsiniz.

Referans : 5-6-2 Built-in EtherNet/IP Port Settings

Eksen Ayarları :

Eksenleri projeye ekleme işlemi.

Referans : 5-7 Motion Control Setup

Eksen Ayarları Tablosu :

Açıklama : Eksen ayarları tablosu tüm eksen parametrelerini kayıtlı olduğu tablodur.Axis Settings Tab Page üzerindeki iken siz eksen parametrelerini editleyebilirsiniz.

Referans : 5-7 Motion Control Setup

Eksen Grup Ayarları :

Açıklama : Eksenleri grup olarak kullanabilir ve ayarlayabilirsiniz.

Referans : 5-6 Controller Setup

Eksen Grup Basit Ayarları :

Açıklama : Buradan eksen grup numaralarını eksenleri grup olarak vb. kullanıp kullanmasanız da set edebilirsiniz.

Referans : 5-6 Controller Setup

İşlem Ayarları :

Açıklama : İnterpolasyonlu hız , maksimum interpolasyon kalkış ve duruş  ve interpolasyon işlem ayarlarını buradan set edebilirsiniz.

Referans : 5-6 Controller Setup

Cam Data Ayarları  :

Açıklama : Cam data ayarları elektronik cam data oluşturmak için kullanılır.Kontrolör için proje oluşturduğunuzda , cam tablosu cam data ayarlarına göre oluşturulabilir.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Data Ayarları Kaydetme :

Açıklama : Cam Data ayarlarını projeye ekleme işlemidir.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Data Ayarları Düzenleme :

Açıklama : Cam data ayarları için node noktaları ve özellikler set edilebilir.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Data Ayarları Taşıma :

Açıklama : Cam Datayı part part  ya da tam olarak taşınabilir.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Data Ayarları İçeri Alma :

Açıklama : CSV dosyası üzerinden data ayarlarını içeri alabilirsiniz.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Data Ayarlarını Dışarı Verme :

Açıklama : CSV dosyasına cam datasını yazabilirsiniz.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Açıklamalarını Kaydetme :

Açıklama : Program içerisindeki cam tablosundaki cam açıklamalarını değiştirebilir ya da yeni bir cam açıklaması eklenebilir.

Cam Açıklamalarını Düzenleme :

Açıklama : Cam açıklamalarını ayarlayabilirsiniz.

Referans : 5-8-10 Registering Cam Definitions

Cam Açıklamalarını Taşıma :

Açıklama : Cam açıklamalarını kontrolöre taşıyabilirsiniz.

Referans : 5-8-11 Transferring Cam Definitions

Cam Tablolarını Dışarı Verme :

Cam tablolarını CSV dosyasına aktarabilirsiniz.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Kontrolörden Cam Tablolarını Dosyalara Taşıma :

NJ/NX serisi CPU birimler ya da NY-Serileri endüstriyel bilgisayarları CSV dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Dosyadan Cam Tablolarını Kontrolöre Taşıma :

CSV dosyasında kayıtlı cam tablolarını NJ/NX serisi CPU birimlere ya da NY-Serisi endüstriyel bilgisayarlara taşıyabilirsiniz.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Cam Dataları Üst Üste Taşıma :

CSV dosyalarından alınan dataları üst üste gösterebilirsiniz ve bunları bir pozisyon grafiği olarak  sürekli gösterebilirsiniz.

Referans : 5-8 Cam Data Settings

Görev Ayarları :

Açıklama : Programlar bu görevlere göre çalışırlar.Görev ayarları çalışma periyodunu , çalışma zamanını belirlerler ve görevlere göre çalışırlar.Giriş/Çıkışlar görevlere göre yenilenirler ve düzenlenirler.

Referans : 5-9 Task Settings

Görevleri Kaydetme :

Açıklama : Programın çalışmasında kullanılan görevler kaydedilebilir , ayarlanabilirler.

Referans : 5-9-1 Registering Tasks

Giriş/Çıkış Görev Ayarları :

Açıklama : Giriş/Çıkışları yenilemek adına birimlerin görevleri tanımlanabilir.

Referans : 5-9-3 Task Giriş/Çıkış Settings

Programlara Atama Yapmak :

Açıklama : Programın nasıl çalışacağı konusunda görev tanımları yapılabilir.

Referans : 5-9-4 Program Assignments

Görevler İçerisindeki Değişkenlerin Özel Kontrol Ayarları :

Açıklama : Görevler adına eğer yazılacaksa kendi değeri ya da sadece global değişkenlere erişme gibi özel değerler atanabilir.

Referans : 5-9-5 Settings for Exclusive Control of Variables in Tasks

SYSMAC STUDIO DERSLERİ -2 SONUÇ :

Bu yazımızda sysmac studio inceleme 2 adlı yazımızı sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Sysmac studio ile ilgili detaylı bilgileri ve konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İyi Çalışmalar.

Sysmac Studio Eğitimi -1| Omron Sysmac Studio

SYSMAC STUDIO NEDİR ?

Sysmac Studio Nedir ? Sysmac Studio nerelerde nasıl kullanılır ? Sysmac Studio programı arayüzü nasıldır ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız ve Sysmac Studioya dair detaylı bilgilendirme işlemlerine başlayacağımız bu yazımızda sizlere detaylı ve bilgilendirici bir yazı sunmak niyetindeyiz.Step7 ya da ISPSoft vb. gibi aslında çok daha komplex bir yapı olan Sysmac Studioya başlıyoruz bu yazımızda.

Ek olarak bu yazı Omron’a dair giriş yazısı niteliğindedir.

Başlayalım.

SYSMAC STUDIO GİRİŞ

Birim Versiyonları ;

Birim yükseltmelerini yönetmek adına kullanılan birim versiyon rakamlarıdır.İki birimde aynı model numarasına sahip olsa bile, farklı versiyonlara sahip olsalarda aralarında fonksiyonel farklılıklar bulunacaktır.

Ürünlerin Birim Versiyonları :

Birim versiyonları ürünlerin ID bilgi etiketi üzerinde verilmiştir.

Örnek : NJ-series NJ501-[][][][] CPU Unit:

Birim Modeli : NJ501-1500 // Versiyon : Ver. 1.[][][]

Mac Adresi : PORT1 MAC ADRESS : [][][][][][][]

Lot adedi ve seri numarası : DDMYY[] xxxx

Sysmac Studio ile Birim Versiyonları Doğrulama :

CPU birimlerininin, CJ-Serileri Özel Giriş/Çıkış Birimlerinin , CJ-Serisi Bus Birimlerinin ve EtherCAT slavelerin birim versiyonlarını kontrol etmek adına Sysmac Studio programı üzerinden Birim Ürün Bilgisini (Unit Production Information)’ı kullanabilirsiniz.

CJ-Serisi Basit Giriş/Çıkış Birimleri Sysmac Studio ile kontrol edilemez.

CPU Birimleri ve CJ-Serileri Birimler

Multiview Explorer içerisinde ki Configurations and Setup altındaki CPU/Expansion Racks üzerine çift tıkla ya da Configurations and Setup seçeneği altından CPU/Expansion Racks üzerine sağ tıklayarak Edit seçeneğini menüden seçebilirsiniz.

Birim Editörü içerisinde boş bir alana sağ tıklayın ve Product Information(Ürün Bilgisi)

Kısmını seçin.Ardından ürün bilgi diyalog kutusu görünecektir.

EtherCAT Slave’leri :

Multiview Explorer altındaki Configurations and Setup menü içerisinden EtherCAT’e çift tıkla ya ada Configurations and Setup altından EtherCAT’e tıkla ve Menüden Edit’i seçiniz.

EtherCAT Tab Page görüntülenecektir.Bu sayfada sağ tıklayın ve Display Production Information kısmını seçiniz.

The production Information Dialog Box sayfası görüntülenecektir.

Sysmac Studio :

Sysmac Studio Otomasyon yazılımı program , debug işlemleri , Sysmac NJ/NX/NY serisi kontroller ve diğer makine otomasyon kontrolleri , EtherCAT slavelerinin vb. programlanmasını , kurulumunu sağlayan bileşik geliştirme ortamıdır.

-Esnek geliştirme sağlar : Donanım ve yazılım birbirine paralel geliştirilebilir.

-Çoklu programcılar için gelişmiş ortam : Çeşitli POU’lar(programlar,fonksiyonlar,fonksiyon blokları) sağlar.

-IEC 61131-3 Programlama dileri için daha fazla destek sağlar.

-Kolay işlem yapabilme imkanı sağlar.

-Tamamen debugging işlemi sağlar.

-Tamamen kontrol imkanı sağlar.

Kullanılabilir Bilgisayar Sistemleri:

-Windows 7/8/8.1/10

-.NET Framework 3.5 ve .NET Framework 4.6.1 : Sysmac studio yüklendiğinde eğer bunlar yüklü değil ise otomatik olarak sisteme yüklenirler.

Sysmac Studio Kurulum / Kaldırma ve Oto Güncelleştirme İşlemleri :

Sysmac studio setup’undan kurabilirsiniz.Remover’ı kullanarak kaldırabilirsiniz.Omron Automation Software AutoUpdate üzerinden de otomatik güncelleştirmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Proje Oluşturma :

Doğru bir şekilde kullanabilme adına ;

Sysmac studioyu direk etkileyebilecek olan  uygulamaları kapatın.

New Project yolu izlenerek yeni bir proje oluşturabilirsiniz.Buradan proje ismi , projenin sahibi , tipi vb. seçerek ya da uygulayarak projeyi açabilirsiniz.

Yeni bir cihaz eklemek için ;

Kontrolör İkonuna sağ tıkla ve menüden Aygıt Ekle seçilmelidir.

Ya da Insert Menü üzerinden direkt olarak aygıt seçilmelidir.Örnek : -NJ501

Add Device Dialog Box karşınızda görünecektir.

Buradan cihazı seçip , ardından tamam deyebilirsiniz.Insert Menü üzerinden  sensörleri, HMI’ları , Slave terminalleri seçebilirsiniz.

Mevcut cihazı değiştirmek adına ise ;

Menüden Change Device denilerek işlem gerçekleştirilebilir ya da Kontrollör Menü üzerinden Change Device denilebilir.

Yine aynı şekilde karşınıza Change Device Dialog Box gelecektir.

Proje Açma :

Başlangıç sayfasından Open Project denilerek proje dosyası seçilir ve açılır.

Özelliklerini düzenlemek adına ise ; Properties button’a tıklanabilir ya da Edit Properties kısmına tıklanabilir.

Proje Kapama :

File menü üzerinden Close denilerek çıkış yapabilirsiniz.

Proje Kaydetme :

File menü üzerinden Save denilerek çıkış yapabilirsiniz.

Yine file menü üzerinden export/import denilerek projeler içeri/dışarı alınabilir.

Projeye şifre koymak için Başlangıç sayfasından properties butonuna tıklayarak yada edit properties denilerek karşınıza gelen ekran üzerinden password belirleyebilirsiniz.

Uygulama Ekranı :

En üstte menü bar bulunmaktadır.(File,edit,view..)

Hemen altında Toolbar bulunmaktadır.(Copy,Paste,İleri,Geri.)

Sol taraftaki alanda Configurations and Setup Header bölümü bulunmaktadır.

Hemen altında ise Programming Header kısmı bulunmaktadır.

Sol en altta ise Filter Pane kısmı bulunmaktadır.

Ortada edit penceresi ve program yazma alanı bulunmaktadır.

Sağ tarafta Toolbox bulunmaktadır ve aynı şekilde Search and Replace Pane bulunmaktadır.

Hemen altında controller status bulunmaktadır ve hemen altında ise Simulation Pane bulunmaktadır.

Ortada ve en altta ise ; Output tab page , watch tab page, build tab page , Search and Replace Results Tab Page ve Differential Monitor Tab Page kısımları bulunmaktadır.

Multiview Explorer :

Burası tüm Sysmac Studio Datalarına erişmek için bir noktadır.İkiye ayrılmıştır.Configurations and Setup ve Programlama olarak ikiye ayrılmıştır.

Configurations and Setup içeriği ;

EtherCAT;

CPU/Expansion Racks

CPU Rack

Expansion Racks

I/O Map ;

Controller Setup

Operation Settings

Built-in EtherNet/IP Port Settings

Motion Control Setup;

Axis settings

Axes group settings

Can Data Settings

Event Settings

Task Settings

Data Trace Settings

Programming :

POUs;

Programs

Functions

Functions Blocks

Data;

Data types

Global Variables

Tasks

Renk Kodları :

Multiview Explorer alt kategorilerini ve kategorileri beş farklı renk ile işaretleyebilirsiniz.

Hata İkonları :Editlenmiş data içerisinde hata meydana geldiğinde hata ikonu ortaya çıkar.

Sysmac studio eğitimi

Filter Pane :

Bu alan renk kodları ve hata ikonlarını bulmayı sağlar.Sonuçlar bu alanda da gösterilecektir.Bu alanda yalnızca özel renk kodları ve hata ikonu göstergeli itemler gösterilir.Tek liste üzerinden de çoklu item düzenleme işlemine izin verir.

Herhangi bir item üzerine tıklandığında sonuçlar Edit Panel üzerinden gösterilir.

Multiview Explorer üzerinden seçilen itemler Edit Pane üzerinde gösterilir.

Smart Project Search :

Gösterilmesini istediğiniz itemleri Multiview Explorer üzerinden arayabilirsiniz.

Bunun için ;

View menü üzerinden Smart Project Search seçilmelidir.Ya da Ctrl + Shift + F seçilerek bu alana gidilebilir.

Smart Project Search Dialog Box ekranı görüntülenecektir.

Arama kısmı üzerinden gösterilmesini istediğiniz item ismini giriniz.Ve karşınıza arama sonuç listesi gelecektir.

İstediğiniz sonuç üzerine çift tıklayarak ya da enter denilerek bu işlem gerçekleştirilir.

Burada aradığınız şeyle alakalı yani bağlantılı itemler yan tarafta bir liste halinde de gösterilecektir.

Son Kapatılan Pencere Gösterimi :

Eğer son kapatılan pencereleri görmek istiyorsanız , View Menü üzerinden Recently Closed Window denilerek ilgili alana gidilebilir.Ya da  CTRL + Shift + H kısayolu kullanılabilir.

View menü üzerinden Clear Recently Closed Window History seçilerek ve ardından yes denilerek son kapatılan pencereler listesi silinecektir.

Not : Ekran üzerindeki bu parçaların konumunu değiştirebilirsiniz.

Bu parçaları gizleyebilir ya gösterebilirsiniz.

Bu parçaları taşıma esnasnda mavi işaretli alan karşınıza gelecektir.

Objeler arasında Odaklanma Hareketi :

Ctrl + Tab kısayolu kullanarak pencereler , sayfalar arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

Ctrl + Tab yapılıp ardından Ok tuşları kullanılarak nesne isimleri arasında geçiş yapılabilir.

Not :Ekran dizaynının bozulduğunu varsayarak , düzeltme işlemi yapmamız gerekiyorsa , View Menu üzerinden Reset Window Layout denilerek bu alan resetlenebilir.

Not : Pin işaretine tıklanarak buradaki parçalar gizlenebilir/gösterilebilir.

Menü Komut Yapısı :

File Menü:

Close (Kapat)

Save (Kaydet)

Save (Farklı Kaydet)

Save As New Number (Yeni numara ile kaydet)

Import (İçeri al)

Export (Dışarı ver)

Offline Comparison (Offline Karşılaştırma)

Page Settings (Sayfa ayarları)

Print (Yazdır)

Exit (Çıkış)

Edit Menü :

Undo (Geri Alma)

Redo (İleri Alma)

Cut (Kesme)

Copy (Kopyalama)

Paste (Yapıştırma)

Delete (Silme)

Select All (Tümünü seçme)

Search and Replace (Ara ve yer değiştir)

Jump (Zıpla)

View Menü:

Multiview Explorer (Çoklu görüntüleyici)

Toolbox (Araç kutusu)

Output Tab Page (Çıkış sekmesi sayfası)

Watch Tab Page (İzleme sekmesi sayfası)

Cross Reference Tab Page (Çapraz referans sekmesi sayfası)

Build Tab Page (Sekme sayfası oluştur)

Search and Replace Results Tab Page (Arama ve Yerdeğiştirme Sonuçları Sekme Sayfası)

Simulation Pane (Simülasyon Paneli)

Differential Monitor (Diferansiyel Monitör)

Variable Table (Değişken Tablosu)

Variable Manager (Değişken Yöneticisi)

Smart Project Search (Smart Proje Arama)

Recently Closed Windows (Son Kapatılan Pencereler)

Clear Recently Closed Windows History (Son Kapatılan Pencere Geçmişini Sil)

Zoom In (Yakınlaştır)

Zoom Out (Uzaklaştır)

Zoom To Fit (Sığdırmak İçin Yakınlaştır)

Zoom Reset (Yakınlaştırmayı Sıfırla)

Reset Window Layout (Pencere Katmanını Resetle)

Insert Menü :

Devre Parçaları ;

Line (Hat)

N.O Input (Normalde Açık Giriş)

N.C Input (Normalde Kapalı Giriş)

Or With N.O Input (Ya da ile Normalde Açık Giriş)

Or With N.C Input (Ya da ile Normalde Kapalı Giriş)

Output (Çıkış)

Not Output (Çıkış değil)

Function (Fonksiyon)

Function Block (Fonksiyon Blok)

Kontroller :

NJ101

NJ301

NJ501

NX1P2

NX701

NY512

NY532

Drive (Sürücü)

Slave Terminal – EtherNet/IP Bağlayıcı

Vision Sensor (Görüş Sensör)

FH

FQ-M

Measurement Sensor (Ölçüm Sensör)

ZW

HMI (İnsan Makine Arayüzü)

NA5

Program

Ladder

ST

Section (Bölüm)

Function (Fonksiyon)

Ladder

ST

Function Block (Fonksiyon Blok)

Ladder

ST

Debug Program

Ladder

ST

Section (Bölüm)

Axis Settings (Eksen Ayarları)

Axes Group Settings (Eksen Grup Ayarları)

Cam Data Settings (Cam Data Ayarları)

Data Trace (Data Takibi)

Project (Proje)

Check All Programs (Tüm Programları Kontrol Etme)

Check Selected Programs (Seçilmiş Programları Kontrol Etme)

Build Controller (Denetleyici Oluşturma)

Rebuild Controller (Denetleyici Yeniden Oluşturma)

Abort Build (İptal Oluşturma)

Memory Usage (Hafıza Kullanımı)

Online Edit (Online Editleme)

Start (Başlat)

Transfer (Transfer/Taşıma)

Cancel (İptal)

Go To Edit Pane (Edit alanına git)

Library (Kütüphane)

Show References (Referansları Gör)

Library Setting (Kütüphane Ayarları)

Create Library (Kütüphane Oluştur)

Controller (Kontrolör)

Communication Setup (Haberleşme Ayarları)

Change Device (Aygıt Değiştir)

Online (Online)

Offline (Offline)

Synchronization (Senkronizasyon)

Transfer (Transfer)

To Controller (Kontrollöre)

From Controller (Kontrolörden)

Mode (Mod)

Run Mode (Run Modu)

Program Mode (Program Modu)

Monitor (Monitör)

Stop Monitoring (İzlemeyi Durdur)

Set/Reset (Set etme/Resetleme)

Forced Refreshing (Zorunlu Yenileme)

True (Doğru)

False (Yanlış)

Cancel (İptal Et)

Cancel All (Tümünü İptal Et)

MC Test Run (MC Test Çalıştırma)

Start (Başlat)

Stop (Durdur)

MC Monitor Table (MC Monitör Tablosu)

SD Memory Card (SD Hafıza Kartı)

Controller Clock (Kontrolör Saati)

Release Access Right (Serbest Erişim Hakkı)

Update CPU Unit Name (CPU Birim İsmi Güncelleme)

Security (Güvenlik)

Setting of Operation Authority (İşlem Otorite/İzin ayarları)

ID For User Program Execution (Kullanıcı Program Çalıştırması için ID)

CPU Unit Write Protection (CPU Birim Yazma Koruma)

Set/Release Data Protection (Set Etme/Bırakma Data Koruması)

Temporary Release of Change Prohibition (Değişim Engellemenin Geçici İptali)

Finish Temporary Release of Change Prohibition (Değişim Engellemenin Geçici İptalinin Bitimi)

Temporary Release of Display/Change Prohibition (Geçici Olarak Gösterme/Değiştirme Engellemenin İptali)

Finish Temporary Release of Display/Change Prohibition (Geçici Olarak Gösterme/Değiştirme Engellemenin Bitimi)

Clear All Memory (Tüm Hafızayı Temizle)

Reset Controller (Kontrolörü Resetle)

Simulation (Simülasyon)

Run (Çalıştırma)

Run in Program Mode (Program Modunda iken Çalıştırma)

Pause (Duraklat)

Stop (Durdur)

Step Execution (Adım Çalıştırma)

Step In (Adım Girmek)

Step Out (Adım Çıkarmak)

Continuous Step Execution (Sürekli Adım Çalıştırma)

Execute One Scan (Tek Tarama Çalıştırma)

Jump To Current Position (Şimdiki Pozisyona Atla)

Breakpoint Window (Kırılma Noktası)

Set/Clear Breakpoint (Kesme noktası ayarlama/silme)

Clear All Breakpoints (Tüm Kesme Noktalarını Temizle)

Calibration (Kalibrasyon)

Run in Execution Time Estimation Mode (Tahmini Çalıştırma Zaman Modunda Çalıştır)

Transfer All Variable Present Values (Tüm Değişken Anlık Değerleri Transfer Et)

Run with NA Simulator (NA Simülatör ile Çalıştır)

Start NS Integrated Simulation (NS Bileşik Simülasyonu Çalıştır)

Troubleshooting (Hatalar)

Backup (Yedek)

Backup Controller (Yedek Kontrolörü)

Restore Controller (Geri Yükleme Kontrolörü)

Compare with Backup File (Yedek Dosyası ile Karşılaştır)

Import Backup File (Yedek Dosyasını içeri al)

Export Backup File (Yedek Dosyasını Dışarı ver)

Backup Variables and Memory (Yedek değişkenleri ve hafıza)

Restore Variables and Memory (Geri Yükleme değişkenleri ve hafıza)

Export Global Variables (Global Değişkenleri Dışarı Ver)

Network Configurator (Ağ Konfigüratörü)

CX-Designer

Comments For Variables and Data Types (Değişkenler için Yorumlar ve Data Tipleri)

Import (İçeri Al)

Export (Dışarı Ver)

Import ST Program (ST programı içeri al)

Import Motor Sizing Tool Result (Motor Boyutlandırma Aracı Sonuçlarını İçeri Al)

Update Configurations and Setup Transfer Data (Konfigürasyonları güncelle ve Transfer Datasını Kur)

EtherNet/IP Connection Settings (EtherNet/IP Bağlantı Ayarları)

Option (Seçenek)

Help Contents (Yardım İçerikleri)

Instruction Reference (Komut Referansı)

System Defined Variable Reference (Sistem Tanımlı Değişken Referansı)

Keyboard Mapping Reference (Klavye Eşleme Referansı)

Online Registration (Çevrimiçi Kayıt)

About Sysmac Studio (Sysmac Studio Hakkında)

SYSMAC STUDIO NEDİR SONUÇ  :

Bu yazımızda sysmac studio hakkında bilgi vermeye çalıştık.Ve bu yazı ile de aslında Omron’a dair yazılarımıza bir giriş yapmış bulunmaktayız.Bu manuelin devamı gelecektir ve tüme en sonunda varacağız.

İyi çalışmalar.