Skip to main content

Bükülmüş Çift Kablo Empedans Hesaplama Aracı

BÜKÜLMÜŞ ÇİFT KABLO EMPEDANS HESABLAMA ARACI

Merhabalar , bu sayfa üzerinde çift bükümlü kablonuzun karakteristik empedansını hesaplayabilirsiniz.

Bükülmüş çift kablo, yayılan EMI’yi (elektromanyetik paraziti) azaltmak ve alınan EMI’nin etkilerini azaltmak için birlikte bükülen iki teldir.

Bükümlü çiftler dengeli sinyallerle kullanılır.Bükümlü bir çift kablonun karakteristik empedansının belirlenmesi önemlidir, çünkü bu empedans, verici ve alıcı devrenin empedansıyla eşleşmelidir.

Bu hesap makinesi, bükümlü çift kablonun karakteristik empedansını boyutlarına göre hesaplar.

Bu araç aynı zamanda birim uzunluk başına sinyal yayılma gecikmesi, kapasitans ve indüktans bilgisinide sağlamaktadır.

BÜKÜLMÜŞ ÇİFT KABLO EMPADANSI

Girisler

 
 
 

Çıkıslar

Ohms
ns/in
nH/in
pF/in

Denklemler ;

Zotwistedpair=(120 /√er) x ln[2sd]

gecikme =84.72⋅10^−3 x √er

Ltwistedpair=10.16⋅10^−9 x ln[2sd]

Ctwistedpair = (7065/(ln(2s/d)) x er

kablo empedansı hesaplama aracı

Uygulamalar

Bükülmüş çift kablo, bilgiyi farklı şekilde ileten iki sinyalle kullanıldığında, yani aynı sinyalin pozitif ve negatif versiyonlarını kullanırken özellikle değerlidir.

Diferansiyel sistem aynı zamanda dengeli bir sistem olarak da ifade edilebilir, çünkü iki sinyal ortak mod voltajın her iki tarafında “dengeli” dır.

Diferansiyel bir alıcı negatif sinyali pozitif olandan çıkarır, bu da her iki sinyalde bulunan herhangi bir voltaj bileşeninin ortadan kaldırılacağı anlamına gelir.

Bu, her iki sinyalde de gürültü olduğu sürece diferansiyel sistemleri gürültüye karşı daha dayanıklı kılar.Bu yüzden bükümlü çift, diferansiyel sinyaller için uygun kablolamadır: iki telin yakın fiziksel yakınlığı, EMI’nin neredeyse her iki iletkene de eşit olarak bağlanmasını sağlar, bu da diferansiyel alıcı devresinin bu gürültüyü ortadan kaldırmasını sağlar.

Twister çifti ayrıca, EMI oluşumunu en aza indirmenin önemli olduğu durumlarda faydalıdır.

Dengeli sinyaller, karşıt kutupsallığa sahip EMI üretecek, böylece EMI büyük ölçüde iptal edilecektir. Bu EMI iptal etme etkisi, iletkenler yakın olduğunda daha belirgindir.

Bükümlü çift kablo, ekranlama olmadan bile yardımcı olur, ancak blendajlı kablo EMI’ye karşı daha fazla koruma sağlar.

Yukarıdaki formülde belirtildiği gibi, bükümlü çift bir kablonun empedansı, iletkenlerin aralığı ve çapından etkilenir.

Bükülmüş Çift Kablo Empedans Hesaplama Aracı Sonuç :

Bugünki yazımızda Bükümlü Çift Kablo Empedans Hesaplama Aracını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir araç olacaktır sizler adına.

İyi Çalışmalar

Tork Dönüşüm Hesaplama Aracı

TORK DÖNÜŞÜM HESAPLAMA ARACI

Merhabalar , bu sayfa üzerinde Tork Dönüşüm Formülü aracına ulaşabilirsiniz.Bu araç tork birimleri arasında dönüşüm yapmanızı sağlar.

Tork, bir nesneyi bir eksen etrafında döndürmeye zorlama eğiliminin ölçüsüdür.

Tork için SI birimi Newton-metredir.

Bununla birlikte, hala foot-pound’u tork birimi olarak kullanan birkaç ülke vardır.

Bu hesap tork birimleri arasında dönüştürme yapmak için tasarlanmıştır.

TORK DÖNÜŞÜM HESAPLAMA

Girişler

 
 

Sonuç

Denklem : τNm=1.355818τft−lb

Burada ; τNm -> Newton metre cinsinden tork // τft−lb ->foot pound cinsinden torktur.

Tork dönüşüm aracı hesaplama

Uygulama Alanları

Tork kavramı, elektrik elektronik mühendisliğinde birçok alanda önemlidir. Özel bir örnek, bir elektrik dipolün bir elektrik alandan dönme kuvveti yaşadığı durumdur.

Bu elektrik dipolün aldığı tork, dipol momenti ile elektrik alan arasındaki çapraz ürünün sonucudur.

Bir motorun torku, mühendisler tarafından sıklıkla dikkate alınan önemli bir parametredir.

Tork (çıkış), voltaj (giriş) ile karşılaştırılarak bir motorun verimliliği hesaplanabilir.

Verimli bir motor, cihazın kullanım sırasında çok fazla güç tüketmemesi veya israf etmemesi anlamına gelir.

TORK DÖNÜŞÜM HESAPLAMA ARACI SONUÇ:

Bugün Tork Dönüşüm Hesaplama Aracını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir araç olmuştur sizler adına,

İyi Çalışmalar

Step Motor Maksimum Hız , Adım ve Güç Hesaplama Aracı

STEP MOTOR HESAPLAMA ARACI

Merhabalar , Bu sayfa üzerinden Step motorunuzun maksimum hız , her adım için geçecek olan minimum zaman ve maksimum güç hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

Bir kademeli step motor ,bir senkron motor türüdür çünkü hassas hareketlere veya “kademelere” izin verir.

Bu motor türü, kendisine verilen çeşitli endüstriyel uygulamalarda bulunmasının nedeni olarak, büyüklüğü göz önüne alındığında çok fazla tork üretir.

Aşağıdaki hesaplama aracı ise bir step motorun maksimum hızını, ayrıca her adımdaki minimum süreyi ve maksimum güç dağıtımını hesaplamak için tasarlanmıştır.

Bu hesap makinesini kullanmak için, sadece gerekli alanları girin ve “hesapla” düğmesine tıklayın.

STEP MOTOR HESAPLAMA

Girişler

Amps (A)
milliHenry (mH)
Volts (V)
Steps
 
 

Sonuç

revolutions/sec
ms
Watts

Denklemler :

Maksimum Hız = V / 2 x L x Imax x spr

Adım Başı Minimum Zaman = (2 x L x Imax )/V

Pmax = Imax x V

Burada ;

V = Uygulanan Voltaj

Imax = Maksimum Akım

L = Step motor indüktansı

spr = Dönüş başı adım sayısıdır

Step motor hesaplama aracı

STEP MOTOR UYGULAMALARI

Step motorlar genellikle bilgisayar kontrollüdür ve hareket kontrol konumlandırması altında kategorize edilebilir.

Bu uygulamada, step motor nesneleri tutmak veya konumlandırmak için açık bir döngü sisteminin bir parçasıdır.

Çok küçük hareketlere izin verdikleri için, hassas konumlandırmanın sıklıkla gerekli olduğu lazerler ve optikler alanında step motorlar da bulunur.

Bu motorlar genellikle doğrusal aktüatörlerin, dönüş aşamalarının bir parçasıdır.

Benzer şekilde, step motorlar akışkan kontrol sistemlerinde, özellikle vana kademelerinin konumlandırılmasında kullanılır.

Paketleme makinelerinde de bulunabilirler.

Mevcut 3B yazıcılar ve CNC makineleri ayrıca aktüatör olarak adım motorları kullanır. Bu teknolojilerden önce, step motor disk sürücülerinde, yazıcılarda, slot makinelerinde, kamera lenslerinde ve görüntü tarayıcılarında kullanılmıştır.

STEP MOTOR HESAPLAMA ARACI SONUÇ :

Umuyorum bu araç sizler adına faydalı olacaktır , iyi çalışmalar.