Skip to main content

EPLAN P8 Genel Ayarlar -1 | Eplan Dersleri

EPLAN ELECTRIC P8 GENEL AYARLAR -1

Eplan P8 genel ayarlar nedir ? Eplan P8 nasıl kullanılır ? Eplan p8 ayarları nasıl düzenlenir ? Eplanda dikkat edilmesi gereken kurallar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız EPLAN P8 Genel Ayarlar -1 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

EPLAN P8 DERSLERİ

EPLAN Ayarlar – Genel :

Basitçe söylemek gerekirse, bir proje kullandığı ve gerektirdiği tüm ilgili verileri içerir.Bu bir projenin genel sistem ana verilerinden bağımsız olduğu anlamına gelir, çünkü EPLAN ilk kullanımdan sonra projedeki tüm gerekli ve kullanılmış verileri otomatik olarak depolar.

Bu “depolama” yönteminin avantajı küçümsenmemelidir çünkü birkaç yıl sonra bu tür bir proje hala orijinal hali ile (örnek; plot çerçeveleri, semboller, vb. gibi ana veriler ) açılabilir ve düzenlenebilir.

Örneğin; bir şirketin plot çerçevesi değişiklikleri değişir (örneğin, şirket logosu değişebilir).Kullanıcı isterse, bu değişim EPLAN’da ayarlar (parametreler) ile yapılandırılabilir.

Aşağıda açıklandığı gibi dört temel ayar alanı vardır.

Ayarlara OPTIONS/SETTINGS menü seçenekleri üzerinden erişilebilir.Burada verilerin saklanması dolayısıyla doğal olarak projenin veri hacmi artar.Boş bir projenin ortalama boyutu yaklaşık olarak 4 MB ila 5 MB arasındadır.

Ayarları daha hızlı bulmak için, EPLAN üzerinde ‘find’ arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

Arama işlemi oldukça kolaydır.Bu çubuğa istediğiniz bir ifadeyi girin ve aratın.Büyük veya küçük harf burada önemli değildir.EPLAN sadece metni arar.Aradığınız kelimenin bir parçası ya o kelimenin baş harfleri ile başlayan bir ifade de burada kullanılabilir.

İşlemler (AND / OR) veya bu ifadeler ‘*’  , ‘?’ arama işleminde çalışmazlar.Sayılarda aynı şekilde çalışmazlar.Sadece saf metin içermelidir.Aranan terimi tıklarsanız, EPLAN ilgili ayarı ve diğer tüm ayarları açar ve diğer ağaç yapısındaki ayar seçenekleri gizlenir.

Aşağıdaki bölümlerde ayarlara kısaca bakacağız.Bu ayarların çoğu diğer yazılarımızda detaylı olarak açıklanacaktır.

Ayarlar – Proje :

Tüm proje özellikleri (ve sadece bunlar) Settings/Projects[PROJECT NAME] altında tanımlanmıştır.Projeler nodu üzerindeki ayarlar sadece sayfa yöneticisinde (page navigator) en az bir proje açıksa kullanılabilir.

Proje ayarlarında, örneğin, proje ana verilerininsistem ana verileriyle açık bir proje ile  otomatik olarak senkronize edilmelip edilmemesi durumunu ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarın kullanımını ve diğer pek çok şeyi dikkatli bir şekilde düşünmelisiniz çünkü proje ayarları (yani bir proje açıldığında örnek: “otomasyon”),bu ayarların değiştirilmesi açılacak projede geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.

Eplan geri al butonuna sahip deildir ki bu noktada düğmeye basarsanız ve herhangi bir veri yedeklemesi yoksa eski veriler geri alınamaz bir şekilde kaybolur.

Bazı önemli proje özellikleri, örneğin, OPTIONS/SETTINGS/PROJECTS/PROJECT NAME/MANAGEMENT/PAGES ve diğer varsayılan plot ayarları bu yol altında tanımlıdır. Global olarak plot çerçeveleri için bu giriş, tüm sayfalara ve hatta herhangi bir rapor sayfasına uygulanır ve sayfa özellikleriyle başka bir çizim çerçevesi elle atanmamışsa sayfa özelliklerinden manual olarak atanma işlemi gerçekleştirilebilir.

Sembol kütüphaneleri OPTIONS/SETTINGS/PROJECTS/PROJECT NAME/MANAGEMENT/SYMBOL LIBRARIES altındadır.Ayarlar seçildikten ve girildikten sonra , projede mevcut durumla birlikte depolanır.

Raporlar

Bu alan, grafik raporların çıktısını etkiler.

Display/Output: Raporlarda çıktı veya proje verilerinin görüntülenmesini etkileyen ayarların bulunduğu alandır.(forms)

Part :Parça verilerin çıktısını ve raporlardaki davranışlarını etkileyen ayarları bir navigatör ile görüntüleyen alan.

Output to Pages :Proje içerisindeki farklı rapor türleri için  ve raporlar (formlar) için geniş proje ayarları.

Aygıtlar

Cihaz alanı, numaralandırma şemaları gibi farklı ayarları tanımladığınız yerdir.

Sequence Sheets:Sıra sayfalarına yerleştirilen semboller için (makinenin grafiksel bir listesi için basit diziler (dizi zincirleri) gibi ve GRAFCET standardı DIN-EN 60848 standardına göre işlemleri içerir.

General :Fonksiyonların senkronizasyonu için ayarları içerir.Buradaki boş özellikler, dolu özelliklerin üzerine yazılabilir veya tam tersi olabilir.Burada aynı zamanda , yeni cihazların oluşturulması (yeni cihaz menüsü girişi ile bir navigatörde olduğu gibi) herhangi bir parçada saklanan bir makronun ne zaman dikkate alınacağını belirlemek için ilgili ayarları bulabilirsiniz.

DT: Büyük harfe dönüşüm parametresi de dahil olmak üzere genel ayarları içerir.Bu parametre değişirse, büyük harfler otomatik olarak dönüştürülmez.

Genel olarak, EPLAN başlangıçta her zaman tanımlayıcılar için büyük harf kullanır.Bu ayar ayrıca, ekleme sırasında otomatik olarak aygıtları tanımlamak için de kullanılır.

DT Syntax Check :Bu ayarlar yapı tanımlayıcıları ve cihaz etiketlerinin girişi için olası özel karakterleri tanımlar.

Import :EPLAN, cihaz verilerinin içe aktarılmasını sağlar.Şemalar yerleşim, yani hangi dış verilerin hangi EPLAN özelliğine ait olduğunu tanımlamak için kullanılır.

Cables :Kablo tanımlama çizgileri (kabloları), shields ve bunların takılması için varsayılan bağlantı tanımlama noktaları ile ilgili ayarlar buradadır.Genel standart bir kablo, proje için varsayılan olarak belirtilebilir.

Cables (Cable Connections):Bu ayarlar varsayılan ayarlara izin verir.EPLAN’ın kablo tanımlama hatları ile bağlantılı olarak ve shields’leri takarken bir bağlantı tanımı eklerken kullanılması gereken ayarlar gibi.Bu ayarlar aynı zamanda çok satırlı ve tek satırlı gösterim türlerine uygulanabilir.

Cables (Automatic) :Otomatik kablo yönetimi ,kablo seçimi ve kablo numaralandırması için ayarları içerir.Tüm ayarlar filtre şemaları ile tanımlanır. Önceden kullandığınız şemaları veya kendi uygulamalarınızı tanımlayabilir , kullanabilirsiniz.

Terminals (Distributed Terminals):Dağıtımlı çalışmak için varsayılan ayaları  içerir.Örnek olarak ;dağıtılmış terminaller için hangi işlev tanımı kullanılmalıdır veya terminaller yerleştirildiğinde ne zaman otomatik olarak dağıtılmış terminaller olmalıdır gibi.Bu ayrıca jumperları optimize etme seçeneğini de içerir.

Numbering With Plc Data : PLC verisi ile bağlı aygıtları numaralandırma için bir şemanın varsayılan değerleri kullanılır.Şu aygıtların numaralandırılması için PLC numaralandırması kullanılabilir:Terminaller,pimler ve genel cihazlar.

Numbering (Offline) :Çevrimdışı olarak cihazları numaralandırmak için ilgili şema ayarları (sıralı olarak).Çevrimdışı numaralandırma daha sonra farklı bir DT katmanına şema vermek için kullanılır.

Örneğin, cihazlar ilk olarak varsayılan [tanımlayıcı sayacı] ile numaralandırıldı.Ancak,cihazlar şimdi şemaya göre numaralandırılmalıdır[sayfa tanımlayıcısı kolonuna göre].Şema için varsayılan değer burada ayarlanır.Çevrimdışı numaralandırma şeması daha sonra değiştirilebilir.

Numbering (Online):Çevrimiçi cihaz ataması için numaralandırma şeması  varsayılanlarını içerir.Bazı şemalar ,  semboller, makrolar veya kopyalama işlemleri projeye dahil ettiğinizde bu tür şemalar hemen uygulanır.

Conduit: Bağlantı tanımlama noktası sembolünün EPLAN Fluid eklentisinin kablo tanımlama çizgilerini oluştururken (tüp gibi veya boru bağlantısı) hangi ayarları olması gerektiğini içerir.

Not: Bir kablo tanımlama çizgisi ile aynı şekilde bir kanal tanımlama çizgisi eklenir.

PLC: PLC atama listeleri gibi çıktılar için varsayılanlar, genişletilmiş için ayarlar yol fonksiyonu ve metin içe aktarma, çıktı formatlarını düzenleme için kullanılmaktadır.

eplan p8 genel ayarlar 1

Display :

Bu ayar, sayfa gezginindeki gibi proje yapılarının görünümünü değiştirmek için kullanılır.Ekran nodu ayrıca sayıların formatını , saat ve tarih’i de içerir.

Date/Time/Numbers : İşletim sistemine veya projeye özel bir forma uygun tarih, saat ve numaraların (örneğin benzer yabancı ekranlarla eşleşecek tarih veya saat formatı) ayarlanması için kullanılır.

Project Structure (Navigators) :Bu ayarlar yapı tanımlayıcılarının ve/veya navigatörlerin içerisindeki DT’nin görüntüsünü değiştirmenizi sağlar.Bununla birlikte, bu sadece çeşitli navigatörlerdeki ekran ile ilgilidir.Cihazlar değişmez.

Burada, yapının altyapısının olup olmadığını da tanımlayabilirsiniz ve bir cihazın grubu, gruplanmamış veya gruplandırılmış olarak temsil edilmelidir

Project Structure (Pages): Bu ayarlar ekran sırasını ayarlamak için kullanılır,özellikle sayfa gezgininde (Sayfa/Gezinme menüsü) veya F12 fonksiyon tuşu gibi.

Bir önceki düğüme benzer, yapıları gruplanmamış olarak temsil etmek için bir ayar vardır.

NOT: Bu ayarlar sadece projenin temsilini veya görüntüsünü ya da aygıtları değiştirir.Sayfa yapısı veya cihaz etiketi yapıları değişmez.

Grafik düzenleme:

Bu bölüm, grafik düzenleme için seçilen genel ayarları kapsar.

General :Bağlantıları temsil etmek için varsayılan değerlerin ayarlarıdır.Buradaki amaç, ekranın hedef odaklı mı, bir nokta mı yoksa çizilmiş olarak mı gösterileceğidir.Ancak, ayarlar SETTINGS/USER/GRAPHICAL EDITING/CONNECTION SYMBOLS kullanıcı ayarlarına ve özellikle parametrelerle birlikte bağlantı sembollerine bağlıdır.

With Target Specification :Buradaki anlam, örneğin, bir T düğümü hedef kablolama olarak çizilir.Bu T-düğümü ilk olarak yerleştirilir ve daha sonra sıralı olarak hedef kablolar veya farklı bir hedef yerleştirilir.Bu parametre T düğümü dahili olarak nasıl ayarlandığından bağımsız olarak gösterimin etkisine sahiptir ve hedef kablo olarak kalır.

Point Wiring :Bu ayar, T-düğümlerinin hedef kablolama işlemi için görsel ekran ile girilmesine izin verir.Dahili olarak, bu bağlantı türü hedef kablolama için de ayarlanabilir.

As Drawn :Bu ayar, örneğin bir T düğümü adına genellikle hedef kablolama olarak yerleştirilir.Şematik olarak yerleştirilirken (ekleme) bunu değiştirmek mümkün değildir.

T-düğümü yerleştirildikten sonra , T-düğümü [yön] iletişim kutusu çift tıklanarak çağrılabilir ve hedefler değiştirilebilir.Hedef kablodan nokta kablolamasına (T-düğümü) ,ekran ayarını değiştirmek mümkündür.Bu durum şematik olarak da gösterilmektedir.Bu ayar, böylece hedef ve nokta kablolarının karışık bir gösterimine izin verir.

Bu parametrelerle, nokta kablolaması ve hedef kablolama arasında geçiş yapmak genellikle mümkündür.Eğer tüm T düğümleri (bağlantı noktaları) nokta gösterimi ile çizilirse, hedef kablolama parametresi kablolamayı ayarlamak için değiştirilmelidir.

T-düğümlerinin yerleştirilmesi, SETTINGS/USER/GRAPHICAL EDITING/CONNECTION SYMBOLS bağlantı sembolleri kullanılarak daha yüksek bir seviye kontrol işlemi ile yapılır.

Bu sorgu parametresi açık değilse, T-düğümü (bağlantı) önce yerleştirilir ve daha sonra değiştirilebilir.İletişim kutusu açılırsa, T-düğümünden önce (bağlantı) görüntülenir.

Display Rotated Connection Point Designation :Bu ayar olduğunda 90 derece döndürülen bağlantı noktaları gösterilir.Bu ayar ayrıca priz ya da terminal dizaynları içinde geçerlidir.

Also Insert Macro Boxes : Eğer bu ayar etkinleştirilmişse , herhangi bir makro sayfa içerisine eklenebilir.

Reverse Search Sequence For PLC Connection Points: Eğer bu ayar etkinleştirilmişse, EPLAN sembollerin bağlantı noktası yönüne karşı yol fonksiyon metinine bakacaktır.

Genel olarak  örnek vermek gerekirse, EPLAN bir PLC girişindeki ilgili yol fonksiyonu metni için aşağı doğru bir arama yapar , sayfanın alt tarafına yerleştirilir ve yukarı doğru bağlanır ve  EPLAN yol işlevi metnini bulamazsa, aramaya yukarı doğru devam edecektir.Bu ayar etkinleştirildiyse,EPLAN, bağlantı noktası yönünde hemen bir yol fonksiyonu metni arar.

Use Alternative Property Arrangement : GOST standardına göre bir ifade elde etmek için ayar kısmıdır.Bu ayar etkinleştirildiğinde, görüntülenecek özellikler “düzenli” sol taraf gösterimi ifadesinin tersine, sembolün sağında veya sağında gösterilir.

Extend Path Function Text On the Schematic Path: Bu ayar etkinleştirilirse,bir yol işlevi metninin ekleme noktası, doğrudan doğruya uygulanacak cihaza uygulanmaz.

Draw Structure Boxes with Recess : Bu ayar EPLAN yapı kutularına bir girinti ile otomatik olarak çizme işlemine izin verir.Normal dikdörtgen yerine, örneğin, özelliklerin düzenlemesine bağlı olarak DT’nin yerleştirildiği girinti çizilir.

Import Property Arrangements From the Project :Eğer parçalar yapılandırılmışsa, kullanıcı tanımlı parçalar varsa özelliklerin düzenlemeleri bir projeden kopyalanır ve eğer başka bir projeden içeri alınmışsa özellikler karşılaştırılırlar.Parametrenin ayarına bağlı olarak,yeni projeye uygulanır

Text Box Size: Metin kutusunun boyutu için varsayılan genişlik-yükseklik ayarlarıdır.(Properties(Texts)/Format Tab içerisinden ayarlanabilir).

Model View :Panel model görünümlerinin arka plan renklerini ayarlar.

Minimum Font Size for Checks: Bu ayar,font boyutlarının kontrol değerini yapılandırmak için kullanılır ve projenin altında olmamalıdır.

Dimensioning :Yazı tipi veya boyut çizgisi gibi boyut girmek için kullanılan format ayarıdır.Bu ayarın değiştirilmesi mevcut boyutlar üzerinde bir etkiye sahip değildir ve sadece sonradan eklenen boyutları etkiler.Desimal olarak numaralar USER/DISPLAY/DISPLAYED UNITS OF MEASURE ayarlarından ayarlanabilir.

Fonts :Projede kullanılması gereken yazı tiplerini tanımlar (en çok on font’a kadar).Bu ayarlar şirket ayarları içerisindeki font ayarları üzerinde önceliğe sahiptir.

NOT: “Otomatik Boyutlandırma” düğümündeki ayarlar 2D panel katmanına uygulanamaz.

EPLAN ELECTRIC P8 GENEL AYARLAR -1 SONUÇ : 

Bugün Eplan P8 Genel Ayarlar -1 ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştık.Eplan P8 hakkında bilgilendirmeye ve bir kaynak oluşturmaya çalışıyorum.Umuyorum faydalı olacaktır.

İyi Çalışmalar

EPLAN Electric P8 Nedir ? | Eplan Dersleri

EPLAN P8 NEDİR

Eplan P8 nedir ? Eplan Electric P8 nasıl kullanılır ? Eplan Electric P8’e giriş ilkeleri nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Eplan Nedir adlı yazımızla sizlerleyiz.Umuyorum faydalı bir yazı dizisi çıkarırız.

EPLAN P8

EPLAN Electric P8 İle çalışmak için beş ilke ;

1) EPLAN P8 Electric’de proje düzenleme sırasında hatalara izin verilir

Genelde EPLAN Electric P8 ile çalışırken hatalara izin verilir.Hatalara izin vermenin bu temel ilkesi, aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.Bir kontaktör, her ikisi de başlangıçta aynı bağlantı noktası tanımına sahip olmak üzere şematik olarak iki yardımcı kontağa sahip olabilir.

Fiziksel olarak mümkün olmayan şeyler başlangıçta bir proje üzerinde çalışırken EPLAN tarafından “izin verilir”.Kullanıcı düzenleme sırasında “rahatsız edici/yavaşlatıcı” hata veya mesaj ile yavaşlatılmaz.

Bu tür bir hata, mesaj yönetiminde doğal olarak görünür, ancak seçilen kontrol çalıştırması içindeki ayarlara bağlı olarak sadece bir mesaj girişi olarak görünür.Bu giriş başlangıçtan itibaren başka sonuçlar doğurmaz.

Proje düzenlemesi yeterince ilerlediğinde veya bittiğinde, EPLAN  proje kontrollerini yapabilir/yapacaktır. Yukarıda açıklananlar gibi hatalı girişler, mesaj yönetiminde zaten mevcut değilse projede listelenecektir.

Elbette doğru bir pratik referansa sahip olmak için bu hata düzeltilmelidir. Ancak, bu zorunlu değildir. EPLAN, kullanıcının bir projenin hatasız (mesaj yok) veya bir mesaj (hata, uyarı veya not) olup olmadığına karar vermesine yardımcı olur.

Bu tür hataları önlemek de mümkündür.Hataları önle onay seçeneğiyle yukarıdaki durum mümkün olmazdı.Ancak bu kullanıcı tarafından ayarlanabilen bir ayardır.

2) EPLAN Electric P8’de, neyin değiştirileceği/ayarlanacağı seçilir.

Şu örnek bu ilkeyi açıklamaktadır.Bir sayfada üç metin seçip  çeviri fonksiyonunu çalıştırdığınızda, daha sonra tam olarak bu üç metin çevrilecektir.Eğer sayfa yöneticisinden bir sayfayı seçerseniz , çeviri fonksiyonu , ayarlara dayanarak tüm sayfadaki yazıları çevirecektir.

Eplan p8 dersleri

3) EPLAN Electric P8, verileri ve tüm referansları çevrimiçi ortamda saklar.

EPLAN çevrimiçi bir sistemdir. Tüm referanslar ve cihaz verileri sürekli (örn. Çevrimiçi) güncellenir.Performans nedenlerinden dolayı, yalnızca istenildiğinde birkaç spesifikasyon güncellenebilir.

EPLAN kalanını tamamen bağımsız olarak gerçekleştirir.Bunun tipik bir örneği, sayfanın düzenlenmesi ve ardından sayfa değişikliğidir. Burada bağlantıların gerekli güncellemelerinin manuel olarak başlatılması gerekir. Elbette bir ayar sayesinde, EPLAN’ın bu tür bağlantıların otomatik olarak güncellenmesi sağlanır.

Ancak, bu durum, proje performansını olumsuz yönde etkileyebilir.Benim görüşüme göre, bağlantıların sürekli (çevrimiçi) güncellenmesi gerçekten gerekli değil çünkü grafik proje raporları veya otomatik prosedürler gibi ilgili eylemler ; cihaz numaralandırma, halihazırdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce bağlantıları otomatik olarak günceller.

4) EPLAN Electrik P8 grafiksel yaklaşımlar ile çalıştırılabilir.

Bu durum, aygıtların (sembollerin) önce şematik ve sonradan ilişkili fonksiyon tanımlarını içeren parçaların sıralı olarak atanabileceğini ifade eder.Bu durum zorunlu değildir ve bir proje düzenlerken tamamen serbest bir işlem yapma olanağı sağlar.

5) EPLAN Electric P8 ayrıca nesne odaklı yaklaşım ile kullanılabilir.

Bu durum, harici motor listelerinin veya diğer bileşen listelerinin sistem içerisinde cihaz listeleri olarak okunabileceği ve projenin bu noktadan başlatılabileceği  anlamına gelir.

NOT: 4 ve 5 numaralı prensipler, birbirleriyle birleştirilebilir.EPLAN Electric P8 ile çalışırken kesinlikle bu tarz işlemler de bir sınırlama yoktur.

Dizin Yapısı ve Depolama Alanları : 

EPLAN ile herhangi bir istenen dizin yapısını kullanabilirsiniz.EPLAN, kullanıcıya burada serbest bir seçenek sunmaktadır.

Proje veya ana veriler gibi veriler, mevcut bir veri depolama yapısına kolayca entegre edilebilir.

EPLAN, program dosyalarını yerel olarak kurmanızı/çalıştırmanızı ve yalnızca ağdaki verileri depolamanızı önermektedir ki bu tavsiyeye katılıyorum.Başka herhangi bir yapılandırma veya organizasyon halihazırdaki ana veriler adına kullanıcının sorumluluğundadır.

Varsayılan olarak, EPLAN program dizinini aşağıdaki alt dizinlerle oluşturur:

BIN: Program modüllerini ve ek alt dizinlerde dil dosyalarını ve dil dosyalarını içerir.

Ör :  ABD İngilizcesi için en-ABD

CFG: kullanıcılar, şirket, iş istasyonu ve projeler için yapılandırma dosyaları içerir.

P_ID: Sadece PPE kullanıcıları ile ilgilidir.

Benzer şekilde, yükleme sırasında EPLAN ayrıca özel sistem verileri ya da diğer veriler için ilgili dizinleri de oluşturur.

Örnek olarak ; EPLAN alt dizin Company code ile birlikte Parts olarak adlandırılan ana dizini oluşturur.EPLAN, bu kodu kurulum sırasında girilen bilgilerden alır.

Aşağıdaki dizinler başlangıçta diğer bilgilerin yanı sıra varsayılan dizinler olarak oluşturulur ve kurulum sırasında ilgili verilerle doldurulur.

Listelenmiş Önemli Dizinler :

Part :Parça veritabanlarını (Microsoft Access *.mdb formatı) ve  parçaları içeri/dışarı alma için konfigürasyon dosyalarını içerir.

Images: Parts verileri için resimler gibi tüm görüntüleri içerir.

Documents : PDF belgeleri veya Excel tabloları gibi belgeleri içerir

Dxf_Dwg : DXF veya DWG formatında CAD çizimleri içerir

Forms : Tüm formları içerir (kendi sistem ana verileri)

Function Definition : Fonksiyon tanımları için dosyaları içerir

Macros :Pencere makroları (*.ema), sembol makroları (*.ems) sayfa makroları (* .emp) veya  EPLAN Pro Paneli için 3D makrolar gibi tüm makroları içerir.

Mechanical Models :3D modeller gibi mekanik veriler içerir

Plot Frames :Tüm çizim çerçevelerini içerir (kendi sistem ana verileri)

Projects :Projeler için varsayılan dizindir.

Schemes:Önceden yapılandırılmış veya kullanıcı tarafından oluşturulan şemaları içerir, örneğin kişisel filtre veya sıralama ayarları

Scripts :Karşılık gelen “*.cs” veya “*.vb” script dosyalarını içerir.

Symbols :Tüm sembol kütüphanelerini içerir (kendi sistem ana verileri)

Translation:Sözlükleri içerir (Microsoft Access formatında çeviri veritabanları, *.mdb)

Management :Standart, tüm projelerin dahil olduğu  , proje yönetimi ya da database yönetim seçenekleri gibi diğer database yönetimlerini içerir.

Templates :Şablonlar, temel projeler ve değişim projesi için değişim dosyaları içerir (Veri etiketleri)

Xml: XML dosyaları içerir.

Ek olarak, kurulum sırasında EPLAN, orijinal EPLAN yöneticisi ile kendi ana verileriyle sonraki senkronizasyon için bir dizin saklar.Kurulum esnasında rahatlıkla bu dizini seçebilirsiniz.

Bunlar standart EPLAN varsayılan ayarlarıdır.EPLAN kullanıcıları elbette bu dizini ihtiyaca göre değiştirebilirler.Pratik nedenlerle, bu  işlem program yüklenmesinin ardından başlamalı ve proje yönetiminin ilk çalıştırılmasından önce aktif olmalıdır.

Bu dizinler Options/Settings/ User / Management/Directories altında görüntülenebilir ve değiştirilebilir. Burada yararlı bir özellik, ayrı şemaların oluşturulabilmesi ve farklı dizin ayarları için konfigürasyon yapılabilmesidir.

Not: EPLAN Electric P8’i belirli bir dizin yapısında otomatik olarak ayarlamak için satır parametresini uygun bir komutla başlatmak da mümkündür.

Örnek: “J:\EPLANP8x64\Platform\2.5.2\BIN\Eplan.exe” / Variant: “Electric P8” / PathsScheme: OwnSchemeName (prefix ve suffix olmadan).

Farklı sistem ana verileri seçilebilir olup müşteri dizinlerini kullanabilmeyi mümkün kılar.

Düğmeye tıklamak […], EPLAN’ın klasöre gözat alanını görüntüler.

Burada farklı bir dizin seçin veya istenilen depolama alanında bir klasör oluşturmak için ‘Create Folder’ düğmesini kullanın.

Not: Bu değiştirilen ayarlar EPLAN yeniden başlatılıncaya kadar kullanılamayacaktır.

EPLAN P8 NEDİR SONUÇ :

Bugünki yazımızda Eplan P8 Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Eplan bilindiği üzere son derece yaygın kullanıma sahip bir program olup bu alanla ilgili bir kaynak oluşturma çabası ile umuyorum eksik alanları kapatabiliriz.

İyi Çalışmalar

Eplan P8 Eğitim -2 | Eplan Dersleri

EPLAN P8 EĞİTİM -2

Eplanda proje nasıl çizilir ? Kablo ve diğer devre elemanları nasıl eklenir ? Eplanda makrolar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız EPLAN P8 Eğitim inceleme yazısı 2 ile eplana dair açtığımız parantezi kapatıyoruz.

EPLAN P8 EĞİTİM -2

Klemens yerleştirme :

Güç devresi içerisinde motora varıncaya dek yerleştirilen elemanlar (sigorta , aşırı akım rölesi vb.) hepsi bir arada ve genel olarak bir elektrik panosu içerisinde yer alır.Panodan da motora kadar olan mesafeye kablo çekilir.İşte pano çıkışlarında bulunan bağlantı noktaları klemenslerdir.Ve bu klemenslerin numaralandırılması işlemi , projenin sürekliliği ve arıza durumunda sorun çözümü adına önemlidir.

Klemensleri motorla kontaklar arasına yerleştirmeliyiz.

Project Data -> Terminal Strip -> Navigator diyerek navigatörü açmalıyız.Ardından boş bir noktaya sağ tıklayarak “New Functions” yani yeni fonksiyonlar seçilerek generate functions (fonksiyonları yapılandır) penceresine ulaşılır.

Gelecek olan pencerede Full DT ; X1 demek klemense verilen isim , Numbering Pattern kısmıda x1 altında yaratılacak olan klemens sayısıdır.

Function Definition (Fonksiyon tanımı) ise […] tıkladığınızda karşımıza çıkacak olan yapı üzerinden terminalin işlevini belirleyebiliriz.Ağaç yapısı üzerinde ;

Electrical Engineering -> Terminal and Plugs -> Terminal -> Terminal , 2 Connecting Point ve ardından <<terminal>> seçilerek [ok] deyin.İşlevi bu şekilde atamış olacaksınız.Daha fazla ayrıntılı işlev atamak içinse <<PE Terminal,4 Targets>> örneği gibi daha ayrıntılı tanımlama yapabilirsiniz.

Generate functions penceresinide tamam deyip kapattığınızda kontrol panelinde +(XY)X1’in oluştuğunu göreceksiniz.

İşleri kolaylaştırmak adına ise ; tüm aygıtları görüntüleyebileceğiniz aygıt kontrol panelini (Device Navigator)’u açın.Project data -> Device -> Navigator

Burada X1 ağaç yapısını genişlettiğinizde 4 klemensin ilk üçü L1,L2,L3  fazlarına ve sonuncusuda PE fazına yerleştirilir.

Fonksiyon ataması ise ayrı ayrı yapılacaktır.1 , 2 ve 3 numaralı klemensleri ağaç yapısı üzerinde vurgulayın ve sağ tıklayarak <<Place -> Multiline >> olarak seçiniz.

Ardından terminalleri motorun üstüne yerleştirin ve fonksiyon ataması için yine kontrol paneli üzerinden 1-2-3 numaralı klemensleri vurgulayıp sağ tıklayın.Properties seçeneğini seçin ve özelliklerin ayarlanacağı pencereyi açınız.

Burada yer alan “Fonksiyon tanımlaması” için kutunun hemen yanındaki […] tıklayın.

Liste üzerinden <<feed-through terminal with 4 targets and saddle jumper option>> seçeneğini işaretleyerek [ok] deyiniz ve ardından pencereyi tamam diyerek kapatın ve 4 terminal içerisinde de aynı işlem basamaklarını gerçekleştirin.

Eplan P8 dersleri

Farklı olarak <symbol/function data> sekmesinde <variant> kısmını A’dan C’ye değiştirin.Yani burada motora yakın terminali external(harici) ve diğer terminalide internal (dahili) yapıyoruz.

Değişiklikler adına da kontrol panelinden klemenslere ait X1’e sağ tıklayıp Edit denilerek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Kablolar :

Kablo tanımlama proje adına önemlidir.Dikkat edilmesi gereken başlıca özellikler enerjinin alınacağı yer ile harcanacağı yer arası mesafe ortamın fiziksel özellikleri , taşınacak gerilim , güç ve akım gibi değerler olarak düşünebiliriz.

Shift + F5 yolunu da kullanarak Insert -> Cable definition(kablo tanımla) diyerek kabloyu farenin ucuna taşıyın ve güç devresinde klemensler ile motor arasına yerleştirin.Bu işlem esnasında “Properties” penceresi açılacaktır ve eplan veritabanını kullanarak istenilen özelliklerde kablo tanımlanabilir.Parts sekmesi üzerinden “device selection” kutusu seçilerek veritabanını açınız.Proje için istediğiniz kabloyu belirleyerek tamam deyiniz ve ardından “cable” sekmesine geliniz.

İlgili alana yaklaşarak kablonun yanında kablo isminin , marka ve teknik özelliklerinin yazdığını vb. göreceksiniz.

Şekil Yaratmak  :

Montaj taslağı diye daha önceden bir sayfa açmıştık hatırlayacağınız üzere.Buraya elektrik devreleri , şemalar yerine proje ile ilgili taslaklar, elemanlar , parçalar vb. çizebiliriz.

Eplan bu konuda bize oldukça basit tasarlanmış , kolay ve pratik bir ölçülendirme modülü sunar.Insert graphic seçenekleri ile var olan araç ve gereçlere erişebiliriz.

Properties kısmı üzerinden ;

Thickness : Kalınlık , color ; renk  , invisible ; çizilen şeklin görünürlüğü , type ; çizgi türü , pattern length ; çizgi deseni sıklığı ; line end style ; çizgi bitiş stili etc. , layer ; önceden gelen hazır şablonlar ve fill surface; çizilen şeklin içerisini doldurur.

Ölçülendirme :

Çizdiğiniz şekillerin uzunlıklarını , çaplarını vb. şekil üzerinde işaretleyebilirsiniz.

Insert -> Dimensioning yolunu izleyebilirsiniz.

Ctrl + Shift + A kısayolu ile ;

Linear dimension : Çizgi ölçü

Aligned dimension . açılı çizgi ölçü

Ardışıl ölçü : continued dimension

Artan ölçü : Incremental dimension

Basamaklı ölçü : Baseline dimension

Açı ölçü : Angular dimension

Çap ölçü : Radius dimension

Raporları Yapılandırmak :

Eplan malzeme listesini  , klemens ve kablo çizgelerini etc. içindekiler sayfasını hazırlayabilir.

Klemens Çizgesi (Terminal Diyagram)

Utilities (Hizmetler) -> Reports (Raporlar) -> Generate (Yapılandır) üzerinden raporlar penceresi açılacaktır.

Pencere üzerinden reports sekmesine gelin ve buradan ağaç üzerinde Reports’un hemen altındaki pages’i  seçerek ‘new’ düğmesine basınız.

Karşımıza gelecek olan pencere üzerinde ;

Output format : Page -> yaratılacak olan raporun çıkış formatı “sayfa olacak” ve rapor için yeni bir sayfa açılacaktır.

Type : Terminal diyagram -> raporun türünü listeden seçtik ve klemens diyagramı için bunu seçiyoruz.

Onaylayıp ardından gelecek olan filtre penceresini de onaylayarak geçelim.Ardından terminal diyagram (total) penceresi karşımıza çıkacaktır.

Burada rapor sayfasının projedeki yeri belirlenecektir.Page name kısmını sıradaki sayfa sayısı ile doldurun.

Ve artık sol taraftaki kontrol panelinde yeni sayfayı görebiliriz.

Not : Eplan da proje esnasında yapılan her değişikliği , ilişkili olduğu noktalarda da değişmesi için güncellemelisiniz.Ayrıca eplan penceresinde sağ en altta (*,#) işaretlerini görürseniz güncelleme zamanı gelmiş demektir.

(*) sayfa güncelleme isteğini , (#) proje güncelleme isteğini ifade eder.

Güncelleme yapmak için ;

Utilities -> reports -> update denilerek işlemi yapmanız gerekir.

Güncellemenin ardından listeye baktığınızda ilgili ilişkileri görebileceksiniz.

Kablo Çizgesi :

Projede kullanılan kabloları döküm halinde bize sunan rapordur.

Utilities -> Reports -> Generate denilerek ve ardından reports -> page -> terminal diyagram denilerek ilgili işlemlere devam edilir.

Malzeme Listesi (Part List):

Utilities -> Reports -> Generate denilerek reports altından pages seçeneği seçilir.

İçindekiler tablosu içinde; new kutusu denilerek aynı yoldan table of contents denilerek ilgili alana ulaşılabilir.

Ek Bilgiler :

Project -> new yolu izlenerek farklı şablon türlerini kullanabilirsiniz.

Bu şablonlar ; Num_bas001.epb , IEC_bas001.epb ve GOST_bas001.epb’dir.

Gost olan temel proje şablonudur.

Num olan dizime dayalı proje şablonudur.

IEC olan büyük çaplı projeler için tercih edilirler.

Aygıtları numaralandırma işlemleri adına ;

Options -> Setting -> Projects -> Eplan_projeismi devices -> numbering denilerek pencere altında <numbering format> kısmında farklı formatları seçme işlemi yapılabilir.

Burada 9 farklı format bulunmaktadır.

Identifier : Tanımlayıcıdır ve aygıtın kimliğini söyleyen koddur.

Counter : Sayıcıdır ve bir aygıtın kaçıncı olduğunu söyler.

Page : Sayfa numarası olup aygıtın kaçıncı sayfada olduğunu söyler.

Page (three-digit) : Sayfa numarasını 3 haneli olarak bildirir.Büyük projeler için tercih edilmelidir.

Column : Sütun , aygıtın sayfa içerisinde kaçıncı sütunda olduğunu söyler.

Row : Satır , aygıtın sayfa içerisinde kaçıncı satırda olduğunu söyler.

F0021 örneğinde : F tanımlayıcı , 002 sayfa ve 1 sayıcıdır.

3U1 örneğinde ; 3 sayfa , u  tanımlayıcı ve 1 sütundur.

Antet Hazırlama :

Antetler eplanda ‘plot frame’ olarak geçer.C:>>program files>>eplan>>electric p8 >> plotframes klasörü altından antetlere ulaşabilirsiniz.

Dosya uzantıları (*.fn1)’dir.

Eplanda halihazırda var olan antetler üzerinde değişiklik yapabilir ya da kendi antetimizi oluşturabiliriz.

Plot frame -> new diyerek yeni bir antet oluşturabiliriz.

Sıfırdan oluşturmak adına ise ; proje içerisinde önce “antet sayfası” açılmalıdır.

Makrolar  :

Makrolar , bir projenin ya da bir sayfanın sonradan tekrar kullanılabilmesi adına kesilmiş ya da kaydedilmiş parçasına verilen isimdir.

Genel olarak en fazla kullanılan çizim , cihaz , güç devresi vb. makro olarak tutulup istenildiğinde kullanılabilirdir.

Eplan üzerinde birkaç çeşit makro bulunmaktadır.

Pencere makrosu dediğimiz bir sayfanın herhangi bir alanıdır.Seçili bir alan içerisinde, yerleştirme noktası dahil olan her eleman bu pencere makrosunda saklanır.

Makroyu oluşturabilmek içinse ;

Edit -> create window macro denilmelidir.

Bir makroyu çağırmak içinse ;

Insert -> window macro denilerek ya da M tuşuna basılarak kütüphaneyi açarak makroyu çağırabilir ve pencerenin sağ üst köşesindeki Preview(önizleme) tıklayarak ön izleme işlemi yapabilirsiniz.

Pencere makro dosyaları .*ema uzantılıdır.

Not : Eğer makro içerisindeki aygıt değerleri için birden çok seçenek var ise ; bunlardan birini seçebilirsiniz.

Makroyu sayfa içerisine yerleştirdikten sonra yerleştirme seçenekleri penceresinide onaylayıp makroyu yerleştirmiş olursunuz.

Insertion mode penceresi numaralandırma için kullanılır.Yerleştirilen makronun burda kalması , değiştirilmesi vb. için bu pencere kullanılır.

Diğer bir tür makro ise sembol makrosudur.Oluşturulması kaydedilmesi ve sayfaya yerleştirilmesi pencere makro ile aynıdır.Yalnızca , sembol makrolar *.ems uzantılıdır ve kendi kütüphanelerine sahiptirler.

EPLAN P8 EĞİTİM İNCELEME -2 SONUÇ  :

Bugünki yazımızda Eplan P8 Eğitim inceleme -2 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Eplan’a dair yukarıda da ifade edildiği gibi açtığımız parantezi kapatıyoruz bu yazı ile.Çizim programlarına dair ilgili diğer yazılarımızda buluşmak üzere.

İyi Çalışmalar.

Eplan P8 Eğitim | Eplan Dersleri

EPLAN P8 EĞİTİM -1

Eplan nedir ? Eplan nasıl kullanılır ? Eplan ayarları nedir ? Eplanda cihaz ekleme ve arayüz kullanımı nasıldır ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Eplan P8 Eğitim İnceleme yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.Elektrik Elektronik alanında uğraşan herkesin tanıdığı , duyduğu ya da en azından bir kez kullandığı bir programdır Eplan.

Başlayalım.

EPLAN P8 DERSLERİ

Eplan programı bizlere çalışma alanı seçimlerinde alternatifler sunmaktadır.View-> workspace yolu üzerinden çalışacağımız alanı özelleştirebiliriz.

Karşımıza gelecek pencere üzerinden scheme bölümünden Eplan21 vb. seçilebilir ya da Eplan5 vb. seçilerek önceki sürümlere benzer olan bir arayüzde çalışabilirsiniz.Ek olarak ‘new’ kutucuğuna tıklayarak kendi arayüzünüzü oluşturabilir ve isimlendirebilirsiniz.

Eplan proje oluşturma işlemlerinde şema , çizim , diyagram vb. alt klasörlere ayırma ya da tek bir proje içerine koyma gibi opsiyonlar sağlar.Temel olarakta bizlere 3 tür proje şablonu sunar.Bu şablonların uzantısı ise ; (*.epb)’dir.

IEC_bas001 : IEC tanımlı şablondur ve sayfalar türlerine göre alt klasörler içerisinde gruplanır.Çok sayfalı büyük projeler için kolaylık sağlar bizlere.

Num_bas001 : Nümerik temelli şablondur.Sayfalar gruplanmaksızın alt alta yerleşir.Küçük ve orta büyüklükteki projeler için idealdir bu şablon.

GOST_bas001: Temel proje şablonudur.Diğerlerinden daha sade olması ile de farklılaşır.Basit ve küçük projeler için tercih edilebilirler.

Yeni bir proje oluşturmak için -> Project -> new yolunu izlemelisiniz ve ardından şablonu seçmelisiniz.

Ok denilerek karşımıza gelen pencere üzerinden projeye isim verebilir ve projenin kayıt yerinide belirleyebilirsiniz.Ardından proje ayarları kısmı karşımıza çıkacaktır.Buradan proje ile ilgili ayarlamaları yani şirket bilgileri , müşteri bilgileri , proje tanımı vb. buradan yapılabilir.

Artık yeni bir proje açmış bulunmaktasınız ve içerisine sayfalar yerleştirebilirsiniz.

Proje ihtiyacınıza göre çeşitli özelliklerde sayfalar ekleyebilirsiniz.Başlık sayfası , kumanda şemaları ya da güç devreleri için sayfa şemaları , mekanik çizimler adına taslak sayfaları ya da verileri sıralamak adına rapor sayfaları eklenebilir.

Sayfayı yaratmak istediğiniz ilgili projeyi soldaki sütun üzerinden seçiniz ve ardından sağ tıklayıp ‘new’ deyiniz.

Karşımıza gelecek olan fonksiyonlar ;

Full Page Name (Tam sayfa adı) : Burada bulunan sayı otomatik olarak atanır yani kaç adet sayfa varsa yeni oluşturduğunuz en son sayfanın bir üst rakamını alır.

Page Type(Sayfa Türü) : Buradan sayfanın türünü ayarlamalısınız.

Şema sayfası, güç kontrol devreleri vb. için schematic multi-line

Çizim sayfası için graphic

Kapak sayfası, şirket ve proje bilgileri vb. için de title page/cover sheet üzerinden işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfanın ne sayfası olacağı konusundaki bilgileride page description kısmından ayarlamalısınız.

Şirketinize özel olacak şekilde özel antet belirleyebilir ve bunun çizimlerde kullanılan standart antet olması için ayarlayabilirsiniz.

Sol tarafta bulunan sütun artık bizim sayfa kontrol panelimiz olarak işlev görecektir.Güç devresini açmak için sayfanın üstüne çift tıklayarak ilerliyoruz.

Araç çubuğu üzerinden options(seçenekler)->settings(ayarlar)->projects(projeler)->eplan_projeismi->management(yönetim)->pages(sayfalar)

Pages(sayfalar) tıkladığımızda sol tarafta bir pencere açılacaktır.Buradan “standart plot frame” kısmı üzerinden varsayılan anteti görebilirsiniz.Bu kısma tıklayıp “browse” derseniz “plot frame(antetler)” kısmı açılacaktır.Burada hazır gelen antetlerin yanısıra daha önce kendinizin oluşturduğu antetleride buradan görebilirsiniz.(*.fn1) uzantıları plot frame(antet) uzantısıdır.

Eğer halihazırda bir antet varsa bunu bilgisayarım->C:->Program Files->EPLAN ->Plot Frame klasörü içine direk atıp program içerisinde görüntüleyebilirsiniz.

Yine aynı pencere üzerinden “path numbering” bölümünden numaralandırma ayarlarını yapabilirsiniz.

ücretsiz türkçe eplan eğitimi

Daha aşağıda bulunan “default grid for page type” kısmından varsayılan grid ölçüsü yani ızgara noktaları arasındaki mesafe ayarlarını yapabilirsiniz.

Programa başlamadan hemen önce birkaç ayarı düzenlemek bize fayda sağlayacaktır.

Grid özelliğini aktif etmek adına (*) butonunu kullanın.Aynı zamanda toolbox yani araç kutusu içerisindende ayarlanabilir.

Aynı şekilde object snap özelliği (*) butonunu kullanarak ayarlanabilir.Izgaralara ve ya aygıtlara tutunmak adına snap özelliği açık olmalıdır.

Proje içerisinde aygıtlar (devices) numaralandırılırken farklı biçimleri seçmek mümkündür.Örnek olarak ; tanımlayıcı + sayaç ya da sayfa + sütun gibi farklı formatlar tercih edilebilir.

Options -> Settings -> Projects ->eplan_projeismi->devices->numbering üzerinden numbering format kısmından identifier + counter seçiniz.

Kara Kutu (Black Box) :

Bilindiği üzere, şema çizerken eğer bir aygıt, bir eleman  grubu çizilen sistemin dışında ise bu aygıtın etrafı kesikli çizgiyle çevrilir.Bundan başka bir grubu özellikle belirtmek için de bu kesikli kutu kullanılabilir.EPLAN bu kutuya kara kutu adını vermiş.

Eklemek içinse ;

Insert -> box/connection point /mounting panel -> black box  yolu takip edilir.

Ve ya araç kutusundan (*) butonu ya da (shift+F11) işlemlerinden birini uygulayarak şemaya istenilen ebatta kutu eklenebilir.

Eklendikten sonra çıkan “properties” penceresinden isimlendirme yapılır.

Displayed DT kutusunu A olarak doldurdunuz diyelim.Ardından çıkışların yeri belirlendi ve tanımlandı.A ismi artık onun kimliğidir.Ardından sıra kara kutunun içini faz çıkışları ile doldurmaya geldi.

Faz çıkışlarını belirtmek adına klemensler (connection point) kullanılır.Buraya “device connection point” yerleştirilir.Device connection point(cihaz bağlantı noktası) kara kutu içerisine koyulan özel klemenstir.

Cihaz bağlantı noktalarına (*) düğmesi ya da shift + F3 ile ulaşabilirsiniz.

Kara kutu içerisine 5 adet cihaz bağlantı noktası yerleştirin ve karşınıza çıkan properties penceresinde connection point designation kutucuğunu sıra ile L1,L2,L3,N,PE olarak doldurun.Bu şekilde bu kutu bizim faz çıkış kutumuz olmuş olacaktır.

Not : EPLAN üzerinde koordinatları kendiniz el ile girmek istiyorsanız , P tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

EPLAN’da Aygıt Yerleştirmek :

Aygıtları seçmek için ;

Insert -> Device -> Electrical Engineering -> Component yolu seçilerek veritabanında yer alan aygıtlara erişim sağlayabilirsiniz.

Buradan istenilen marka ve özelliklere sahip aygıt yerleştirilebilir.Eğer istediğiniz bileşen listede yok ise kendiniz de ekleyebilirsiniz.

Not : Eplan iki bağlantı noktası arasını otomatik olarak bağlar.

Kalan bağlantıları tamamlama adına dirseklerden yararlanılır.Bunun içinde ; Insert -> Connection symbol denilerek dirsekler , T düğümleri gibi çok fazla kullanılan bağlantı sembollerini kullanabilirsiniz.

Projeye eklediğiniz aygıtlar için ;

Project Data -> Devices -> Navigator yolunu izleyerek , ilgili alandaki aygıtlara sağ tıklayıp istediğiniz değeri ya da ifadeleri yazabilirsiniz.

Komponentin özellikler kısmında gelen ekran üzerinde ;

Displayed DT Kısmı : Görülen isimlendirme

Connection Point Designation : Bağlantı noktası ataması , aygıt ayaklarına numara vermek için kullanılır.

Connection Point Description : Bağlantı noktası tanımlaması , aygıt ayaklarına istenirse açıklama yazmak için kullanılır.

Technical Characteristics : Aygıt teknik karakteridir.Örnek olarak ; 3×32 A gibi.

Function Text : Aygıtla ilgili herhangi bir bilgi yazmak için kullanılır.

Kesilme noktaları

Bir sayfa üzerinde biten bir teli ya da bağlantıyı diğer sayfada bir başka tel ya da bağlantı ile ilişkilendirmek istiyorsunuz diyelim.

İki sayfa arasında bağlantı kurmanız gerekmektedir.Yapmanız gereken şey ise kesilme noktası yaratmak ve istenilen biçimde ilişkilendirme işlemi yapmaktır.

Insert -> connection symbol -> interruption point üzerinden ya da Shift+F4 ile kesilme noktalarını proje üzerinde yerleştirebilirsiniz.Yerleşimin ardından karşımıza çıkacak olan “properties” kısmından da ayarları yapabiliriz.

Kesilme noktalarını verdiğimiz ismin yanında “/” işareti görürüz.Bu işaret hala bir başka sayfaya ya da bağlantıya iliştirilmediği anlamına gelmektedir.

Kontaktör Yerleştirmek

Bu biraz daha farklı bir işlemdir.Kontaktör ile kontaktöre ait kontaklar arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Insert -> Device -> Electrical Engineers -> Components -> Relays,Contactors -> SIE.3RT1034-1BB44 üzerinden kontaktörü seçebilirsiniz.Ardından sağ tarafta çıkan özelliklerden kontak sayısı , gerilim gibi değerleri kontrol edip tamam deyiniz.

Mouse’unuzun ucundaki kontaktörü kumanda devresi üzerindeki iki interrupt noktasının arasına yerleştiriniz.Kontaktörün olduğu sütunda alt tarafta henüz kimliklendirilmemiş kontakların görüntüsünü göreceksiniz.

Kontakları iliştirmek adına kontrol panelinizi açınız.

Project Data -> Devices -> Navigator

Bileşen ağacından K1’i genişletin böylece ayak bağlantı numaralarıyla güç ve yardımcı kontakları listeleyebilirsiniz.

Place -> multi-line diyerek motorlara aşırı akım rölesi arasına kontaktörleri dizin.

Bir kontağın bağlı olduğu kontaktöre erişmek için kontağa sağ tıklayın ve “go to (counterpiece)”in üzerine tıklayınız.

Yardımcı kontak yerleştirme ve atama işlemleri için ; boş bir alanda sağ tıklayın ve new device diyerek yeni aygıt oluşturmayı seçiniz.Karşınıza çıkacak olan part selection “sayfa seçimi” üzerinden

Electrical engineering -> component -> switches,selectors -> TELXB5.AA31’i seçiniz ve tamam deyiniz.

Aşırı Akım Rölesi Ekleme

Güç devresinde aşırı akım rölesine çift tıklayınız ve ayarlar kısmının açılmasını sağlayınız.

Part sekmesi üzerinden device selection kutucuğuna tıklayınız.Buradan istediğiniz marka ve modellerde aşırı akım rölesi seçebilirsiniz.

EPLAN P8 EĞİTİM -1 SONUÇ :

Bugünki yazımızda Eplan P8 Eğitim İnceleme -1 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Eplan’a dair genel bilgileri aktardığımız bu yazı dizisinde umuyoruz faydalı bilgiler buluyor olacaksınız.Çizim programlarına dair youtube kanalı üzerinden de birtakım bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

İyi Çalışmalar.