Skip to main content

Delta AS Serisi CPU Özellikleri

DELTA AS SERİSİ PLC

Delta AS serisi plc’lerin özellikleri nedir ? Delta AS serisi CPU’lar nedir ve nasıl çalışırlar ? Delta AS serisi plc’ler ile neler yapabilirsiniz ve getirdiği yenilikler nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta AS Serisi Plc Özellikleri adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA AS SERİSİ CPU

Delta AS Serisi CPU’ların karakteristik özelliklerine birlikte bakalım ;

Yüksek verimlilik ;

AS serisi CPU modüller 32-bit yüksek hızlı işlemci kullanmaktadırlar.Modül basit komutları 25 ns gibi kısa bir sürede başlatmaktadır ve taşıma komutlarını ise 150ns gibi bir sürede tamamlamaktadır.Modül komutları step bakımından 1 ms’de 40.000 step çalıştırabilmektedir.

AS serisi CPU’lar Soc mimarisi kullanmaktadır ve 6 ya da 3 yüksek hızlı sayıcı ile donatılmışlardır.Her bir sayıcının maksimum frekansı ise 200 kHz’dir.(diferansiyel çıkış modelleri 4 MHz’e ulaşabilmektedir.)

6-eksen yüksek hız pozisyon çıkışları da 200 kHz’dir.( diferansiyel çıkış modelleri 4 MHz’e ulaşabilmektedir.)

Daha fazla Giriş ve Çıkışlarla Desteklenmiştir ;

AS serisi CPU modülleri 1024 dijital giriş/çıkışa ve 32 giriş/çıkış modülü (herhangi bir tip) ya da 16 analog giriş/çıkış modülüne kadar destek sağlar.

AS serileri SCM/DNET haberleşme modülleri (AS-FCOPM ve AS-FEN02 içermektedir) ile uzak bağlantı kurabilmektedir ve bu şekilde 15’e kadar uzak modüle erişebilirsiniz.

Not ; CPU modülleri ve uzak bağlantı modülleri arasındaki bağlantı için , giriş/çıkış sayıları 1024 giriş/çıkış ve 32 giriş/çıkış modülü ya da 16 analog giriş/çıkış modülünü aşamaz.

Çoklu Giriş/Çıkış Modülleri ;

AS serisi CPU’lar aşağıda belirtilen giriş/çıkış modüllerini destekler.

Dijital giriş/çıkış modülleri olan -> AS08AM10N-A , AS08AN01T-A , AS08AN01P-A , AS08AN01R-A , AS16AM10N-A , AS16AN01T-A , AS16AN01P-A , AS16AN01R-A , AS16AP11T-A , AS16AP11P-A , AS16A11R-A , AS32AM10N-A , AS32AN02T-A , AS64AM10N-A , AS64AN02T-A

Analog giriş/çıkış modülleri (Sıcaklık ölçüm modülü) olan -> AS04AD-A , AS08AD-B , AS08AD-C , AS04DA-A , AS06XA-A , AS0RTD-A , AS06RTD-A , AS0TC-A , AS08TC-A

Pozisyon Modülü -> AS02PU-A , AS04PU-A

Ağ Modülü -> AS00SCM-A , AS01DNET-A

Haberleşme Kartı -> AS-F232 , AS-F422 , AS-F485 , AS-FOPM , AS-FEN02

Fonksiyon Kartı -> AS-F2AD , AS-F2DA

Delta AS Serisi PLC Özellikleri

Daha Fazla Program Kapasitesi ve Hafıza ;

AS300 serisi ileri düzey CPU modülleri 128.000 step’e kadar program kapasitesi sağlar.60000 genel register (30000 spesifik registerlar ve 30000 programlama için) ve 64000 word’lük bir hafıza(parametreleri kaydetmek , tutmak için) sağlar.

AS200 serisi ileri düzey CPU modülleri ise 64000 adım program kapasitesi sağlar.60000 genel registerlar (30000 spesifik registerlar ve 30000 programlama için) ve 64000 wordlük hafıza (parametreleri kaydetmek, tutmak için) kullanılır.

IEC 61131-3’ü Destekler ;

AS serisi CPU modülleri IEC 61131-3’ü destekler.

Desteklenen programlama dilleri , Ladder , sfc , st ve cfc’dir.

Yine son güncellemelerle C dili ile de programlama yapılabilmektedir.

Güçlü Fonksiyon Blok Yapısı ;

Standart IEC61131-3 fonksiyon blokları ve pratik fonksiyon blokları Delta tarafından sağlanmıştır ve desteklenmektedir.

Fonksiyon blok sembolleri , devre diyagramlarında kullanılan birleşik devre sembollerine ladder diyagramda benzerlik göstermektedir.Çünkü ladder diyagram temelde geleneksel devre diyagramlarına dayanmaktadır ve fonksiyon bloklarıda birleşik devre fonksiyonlarına bu sebeple benzerlik göstermektedir.

Bize düşen sadece ilgili fonksiyon bloğunun girişine sinyal yollamaktır.

Fonksiyon bloğunun iç yapısı veya prosedürleri ile uğraşmak durumunda değilsiniz.

Burada fonksiyon blokları işlem fonksiyonları ile donatılmış program elemanlarıdır.Ve blokların tipi POU’dur yani program organizasyon birimidir.Fonksiyon blokları kendi başlarına çalışamazlar ve ana POU tarafından çağrılmalıdırlar.

Fonksiyon bloğu tarafından gerçekleşen işlem ilgili parametrelerle beraber çağrılır.Sonuçlar cihaza gönderilebilir ya da değişken ana POU içerisinde , fonksiyon bloğunun tamamlanmasıyla beraber yeni değerler alabilir, gönderilebilir.

Fonksiyon bloklarına şifre koyabilirsiniz.Böylece blok içerisindeki program okunamaz.

Tasklar ;

Program içerisinde 283 task atayabilirsiniz.Bu tasklar içerisinde 32’si cyclic , 32’si giriş/çıkış interruptları , 4’ü timer interruptı , 2’si haberleşme interruptı , biri harici 24V düşük voltaj interruptı ve geriye kalan 212’si ise kullanıcı tanımlı tasklardır.

Kullanıcı olarak bu taskları program çalışırken TKON ve TKOFF komutlarını kullandığınız da etkinleştirebilir ya da etkisizleştirebilirsiniz.

USB Kablosu ve ISPSoft üzerinden Donanım Konfigürasyon Verimliliği Artışı ;

AS serisi CPU modülleri standart USB 2.0 arayüzünü sağlar.USB 2.0 data transfer aralığını artırır ve program yükleme , programı izleme ve donanım konfigürasyon süresini kısaltır.Böylece kullanıcıların CPU modül için özel haberleşme kabloları satın almasına gerek kalmamıştır.

Çoklu Fonksiyonlar ile Seri Kontrol Arayüzü ;

AS serisi CPU modülleri COM1 ve COM2 olarak iki adet RS-485 seri kontrol arayüzü sunar ki bu arayüzler master ve slave olarakta set edilebilmektedirler.

Aynı zamanda , haberleşme kartları ile 2 ekstra seri haberleşme portu oluşturabilir ve bunları da master ve slave olarak atayabilirsiniz.

Yüksek-Hızlı İnternet Haberleşme Arayüzü;

AS serisi CPU modülleri 10/100 M İnternet haberleşme arayüzü ile donatılmıştır ve e-mail , web , soket servislerini desteklemektedirler.

Sistem hata mesajları , e-mailinize hızlıca gönderilmektedir mesala.Problemleri görmek adına sürekli aynı bölgede bulunma zorunluluğundan böylece kurtulabilirsiniz.

Hafıza Kartı ;

Hafıza kartı şu fonksiyonları destekler.

Sistem Backup : Kullanıcı programı , CPU parametreleri , modül tablosu ve cihaz ayar değerlerini

Sistem Kurtarma : Kullanıcı programı , CPU parametreleri , modül tablosu ve cihaz ayar değerlerini

Parametre depolama : cihaz değerleri

Log Depolama : Sistem hata logları ve sistem durum loglarını tutmak icin kullanılır.

Giriş/Çıkış Modül Kurulumu  ;

AS serisi plcler kaydır ve kilitle yöntemi ile plc’de enerji yokken rack’tan sökülebilir ve tekrar takılabilir.Eğer panoda herhangi bir modülü sökmek istiyorsanız , bunu kolaylıkla yapabilir ve diğer modüllere dokunmadan ilgili modülü çıkarıp geri takabilirsiniz.

On-Line Debug Mod Desteği ;

Komut adımlarını tamamladıktan sonra CPU modülde , online debug modunu kullanabilirsiniz.

Bu modu kullandıktan sonra CPU modüle çalışır durumda olmalıdır.ST dili ile debug mod kullanılamaz ancak SFC debug modunu destekler .

On-Line Düzenleme Modu ;

CPU run’da iken ve program çalışıyorken , program üzerinde düzenleme/değişiklik yapabilirsiniz.

Değişiklikleri yapıp programı durdurmadan yükleyebilirsiniz.

DELTA AS SERİSİ PLC SONUÇ :

Bugün Delta AS Serisi CPU’ları bu yazımızla incelemiş bulunmaktayız.Umuyorum birtakım faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE Kanal Ayarları

DELTA PLC DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE KANAL NASIL AYARLANIR ? 

Delta Plc DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE kanal ayarları , kurulumu nasıl yapılır ve hangi parametreleri ayarlama ihtiyacı duyarız ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Plc DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE kanal nasıl ayarlanır adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

DELTA PLC DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE KANAL AYARLARI 

Farklı sensör tipleri ve kullanılmayan kanalların etkisizleştirilmesi için DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE cihazlarının giriş kanallarını ayarlamak mümkündür.

Bu durum aynı zamanda diğer bir hata yokken , hata Ledinin yanıp sönmesini de engelleyecektir.

DVP04TC-S ve DVP04PT-S için biz CR#1’i (Control Register 1) kullanacağız..

Örnek 1 : DVP04TC-S için , CH1’i J tip sensör , CH2’yi K tip sensör , CH3’ü T tip sensör kullanacağız ve CH4’ü de kullanmayacağız , etkisizleştireceğiz.

CH1 = (b2-b0) = (0, 0, 0)  J-tip için

CH2 = (b5-b3) = (0, 0, 1) K-tip için

CH3 = (b6-b8) = (1, 0, 0) T-tip için

CH4 = (b11-b9) = (1, 1, 1) kanalı etkisizleştirmek için      -> Ayarlamamız gereken bitleri burada görebilirsiniz.

Devam edelim ..

CR#0 = H’4096 (Adres) = Model İsmini registerıdır burası = Sistem kurulumu yapılır buradan ki örnek -> DVP04TC-S model kodu => H’8B

CR#1 = H’4097 (Adres) = Termokupl seçimi için kullanılan register ==> Detayları ise ;

Bit15-12 : Saklıdır // Bit11-9 : CH4 // Bit8-6 : CH3 // Bit5-3 : CH2 // Bit2-0 : CH1  için kullanılır .. CH1 için kanal ayarları yapımı örneğine bakalım birlikte ..

 1. (b2 , b1 , b0) -> (0 , 0 , 0) olursa -> J tipi kullanıyoruz anlamındadır .
 2. (b2 , b1 , b0) -> (0 , 0 , 1) olursa  -> K tipi kullanıyoruz anlamındadır .
 3. (b2 , b1 , b0) -> (0 , 1 , 0) olursa  -> R  tipi kullanıyoruz anlamındadır .
 4. (b2 , b1 , b0) -> (0 , 1 , 1 ) olursa -> S tipi kullanıyoruz anlamındadır .
 5. (b2 , b1 , b0) -> (1 , 0 , 0) olursa -> T tipi kullanıyoruz anlamındadır .

Ki bu durumda ilgili adrese göndermemiz gereken data şu olmaktadır . Eğer Ispsoft kullanıyorsanız : 2#0000111100001000 olmalıdır ki bu hex olarak F08’e eşittir.

Örnek 2 : DVP04PT-S için , CH1’i PT100 sensörüne ve CH2’yi de NI100 sensörü için ve CH3/CH4’ü de etkisizleştirecek şekilde ayarlayalım.

CH1 = (b3-b0) = (0, 0, 0, 0)  olursa PT100 için ayarlanmış olacaktır.

CH2 = (b7-b4) = (0, 0, 0, 1)  olursa NI100 için ayarlanmış olacaktır

CH3 = (b11-b8) = (1, 1, 1, 1)  kanalı etkisizleştirir.

CH4 = (b15-b12) = (1, 1, 1, 1) kanalı etkisizleştirir.

Devam edelim ..

CR#1 : H’4065 (Adres) : Mod ayarları ise :

CH1 Mod : B0-B3 // CH2 Mod : B4-B7 // CH3 Mod : B8-B11 // CH4 Mod : B12 -B15’tir.

Örnek olarak CH1’i ele alalım (b3,b2,b1,b0) : Varsayılan değer ise H’0000’dır.Bu durumda ise ;

 1. (0 , 0 ,0 ,0) : PT100
 2. (0 , 0 , 0 , 1) : NI100
 3. (0 , 0 , 1, 0 )  : PT1000
 4. (0 , 0 , 1 , 1 ) : NI1000
 5. (1 , 1 , 1 , 1 ) : Kanal Etkin değildir.

Bu durumda göndermemiz gereken binary değer 2#1111111100010000 olmalıdır ki bu değer hex olarak FF10’dur.

DTE’ler içinse biz 10F6H fonksiyon adresini kullanırız .. 

Delta DVP04TC-S , DVP04PT-S ve DTE kanal ayarları ve parametreleri

Örnek 3 : Bir DTE için CH1 <->CH4 etkinleştir , CH5 <-> CH7 etkisizleştir ve CH8’i etkinleştir.

CH1(b0) = (0) Aktif

CH2(b1) = (0) Aktif

CH3(b2) = (0) Aktif

CH4(b3) = (0) Aktif

CH5(b4) = (1) Disaktif

CH6(b5) = (1) Disaktif

CH7(b6) = (1) Disaktif

CH8(b7) = (0) Aktif

Bu durumda ; binary olarak 01110000 ya da hex olarak 70H değerlerinden birisini 10F6H fonksiyon adresine yazmalıyız.

Not : DTE için kanalların aktifleştirilmesi = 0 ve kanalların etkisizleştirilmesi içinse = 1 kullanmalıyız.

DELTA PLC DVP04TC-S/DVP04PT-S ve DTE KANAL NASIL AYARLANIR SONUÇ : 

Bugün Delta DVP04TC-S , DVP04PT-S ve DTE kanal ayarları ve parametrelerine dair birtakım kurulum/ayar bilgilerini sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Profibus Üzerinden S71200-1500 ile Delta C2000 Sürücü Pozisyonlama ve Homing

PROFIBUS ÜZERİNDEN S71200-1500 PLC & DELTA C2000 SÜRÜCÜ POZİSYONLAMA ve HOMING NEDİR ? 

Profibus üzerinden S71200-1500 ile Delta C2000 sürücü pozisyonlama ve homing nedir , nasıl ayarlanır ve nasıl çalışır ? Bugün bu sorunun cevabını beraber arayalım.

Başlayalım.

S71200-1500 PLC & DELTA C2000 SÜRÜCÜ POZİSYONLAMA ve HOMING 

Pozisyonlama , sürücü teknolojilerinin ve hareket kontrolünün ana uygulamalarından biridir ve endüstriyel uygulamalarda pozisyonlamanın gerekli olduğu alanlar oldukça geniştir ve pozisyonlamanın uygulanabileceği birçok uygulama vardır.

Bu uygulamalardan bazıları bir proses makinesi valfi, bir konveyör, bir kaldırıcı, bir delme makinesi modeli veya bir montaj hattı boyunca bir tahrik arabası vb. hassas pozisyonlama (örneğin CNC için milimetrenin onda biri), diğer birçok faktörü dikkate alır ve Delta ASD ailesi servo sürücüler gibi Servo kontrolörleri tarafından sürülür.

Bununla birlikte, C2000, milimetre veya daha düşük bir sorunun olmadığı hassas olmayan uygulamalar için elektrikli tahrikin tüm sağlamlığına sahip çeşitli konumlandırma işlevleri için kullanılabilir.

delta c2000 sürücü ve siemens s7-1200-1500 plc profibus haberleşmesi homing ve positioning

Bu uygulamada, konumlandırma için C2000’li bir tahrik sisteminin nasıl ayarlanacağını ve TIA PORTAL ile S7-Siemens PLC’den Profibus-DP kullanarak bir pozisyon komutunun nasıl aktarılacağına beraber bakalım.

Aşağıdaki linklerden ilgili tüm örnek , dökümanlara erişebilirsiniz.

Şu linkten C2000 parametreleri txt dosyası olarak indirebilirsiniz : TIKLA

Şu linkten örnek S7-1500 programını indirebilirsiniz : TIKLA

Şu linkten ilgili dökümanı indirebilirsiniz  : TIKLA

PROFIBUS ÜZERİNDEN S71200-1500 PLC & DELTA C2000 SÜRÜCÜ POZİSYONLAMA ve HOMING NEDİR SONUÇ : 

Bugün Siemens grubu bir plc ile  delta sürücünün profibus üzerinden haberleşerek homing ve pozisyonlama işlemlerinin nasıl yapıldığına dair birtakım bilgileri sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta DOP-B ve DOP-W HMI FTP Server Nedir ?

DELTA DOP-B ve DOP-W HMI FTP SERVER NEDİR ?

Delta dop-b ve dop-w hmı ftp server nedir ve nasıl çalışır ? FTP serverlar nerelerde kullanılır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta DOP-B ve DOP-W HMI FTP Server Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DOP-B & DOP-W FTP SERVER 

FTP serverları kullanıcıların USB disk ya da SD kart gibi depolama aygıtlarından PC’ye alarm , geçmiş bilgilerin ve reçetelerin indirilmesi için kullanılırlar.

Ayrıca , kullanıcı alarmları , geçmiş bilgiler hakkında detayları ve plc programındaki değişiklikleri yapılmasını sağlayan PC’den USB ya da SD depolama aygıtlarına dosya yükleme işlemleri içinde kullanılırlar.

Desteklenen HMI :

Ağ tipi

Desteklenen bağlantı methodları :

Dosya aktarımı için yazılım (Örnek olarak FileZilla)

Windows explorer

Dos komut satırları

Bağlantı Sınırı :

Aynı anda maksimum 3 çevrimiçi

FTP server 90 saniye kullanılmazsa otomatik olarak bağlantıyı kesecektir.

Oturum Açma Yöntemleri  :

Anonim oturum açma

Burada kullanıcılar dizin ekleyemezler , dosya yükleyip/indiremezler , dosyaları silemezler ve dosya adlarını değiştiremezler.

Hesap oturumu açma:

Kullanıcılar dizin ekleyebilir, dosya yükleyebilir / indirebilir, dosyaları silebilir veya dosya adlarını değiştirebilir.

Buradaki linklerden ilgili dosyaları indirebilirsiniz .

FTP Server Setup Pdf indirme linki :  TIKLA

FTP Server güncel reçete  dps dosyası :  TIKLA

DELTA DOP-B ve DOP-W HMI FTP SERVER NEDİR SONUÇ : 

Bugün Delta DOP-B ve DOP-W HMI FTP Server nedir adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Hız Modunda AH500 ve C2000 Sürücü Modbus TCP Haberleşmesi

AH500 & C2000 SÜRÜCÜ MODBUS TCP HABERLEŞMESİ NEDİR ?

AH500 cpu ile C2000 serisi delta sürücü modbus tcp haberleşmesi nasıl kurulur ? Modbus TCP haberleşmesi üzerinden nasıl veri yazılır ve okunur ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız AH500 & C2000 Sürücü Modbus TCP Haberleşmesi Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

AH500 & C2000 SÜRÜCÜ MODBUS TCP HABERLEŞMESİ

Aygıtlar ve Özel Araçlar/Ekipmanlar :

Delta C/CP2000 + Motor

CMC-MOD01 – Modbus TCP içerinde haberleşme kartı

AH500 Modbus TCP Master

ISPSoft -> AH500 program yazılımı

Delta DCISoft -> CMC-MOD01 Modbus TCP kartın ayarlarını değiştirmek için yazılım

Modbus RTU, 80’lerin ortalarından beri geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılan ünlü bir katman 2 fieldbus protokolüdür ve OSI modelinin 4. ve 3. katmanlarının TCP/IP protokolünde bir Ethernet çerçevesine sahiptir.

Ethernet ağlarında bir lojik IP adresi olsa da, Modbus TCP RTU’nun aynı işlev kodlarını kullanır.Ana avantajı, daha hızlıdır ve Katman 3-4’teki TCP / UDP / IP protokollerini kullanarak yıldız, ağaç veya diğer hat topolojileri gibi farklı topolojilerdeki anahtarlar ve yönlendiriciler gibi herhangi bir Ethernet aygıtı yoluyla veri göndermek veya almak için kullanılabilir.

Bakır kablolara, fiber optiklere veya kablosuz standartlara bağlı olarak standart 10, 100 veya 1000 Mbit/s Ethernet teknolojisine monte edilebilir. İstasyon sayısı neredeyse sınırsızdır ve telgraf çerçevesi başına 1,5 Kbyte hıza çıkabilir.

Donanım Bağlantıları :

Modbus TCP ile çalışabilmek için CMC-MOD1 Modbus kartını sürücünün sağında bulunan slot karta bağlamanız gerekmektedir.Ethernet kablosunu nereye bağlarsanız bağlayın , LED flaş yapmaya başlaytacaktır.Burada kartı ve yan kıskaçları tutmak için iki adet boşluk bulunmaktadır.

MODBUS TCP Kart Konfigürasyonu :

C/CP2000 için Modbus TCP değerlerine bir bakalım ;

ParametreFonksiyonSet Değeri (Desimal)Açıklama
P09-30Haberleşme için decoding methodu0AC Sürücü için decoding methodu
P09-75IP Ayarı0Statik IP(0)/Dinamik dağıtım IP (1)
P09-76IP Adres -1192IP Adres 192.168.1.5
P09-77IP Adres-2168IP Adres 192.168.1.5
P09-78IP Adres -31IP Adres 192.168.1.5
P09-79IP Adres-45IP Adres 192.168.1.5
P09-80Netmask -1255Netmask 255.255.255.0
P09-81Netmask -2255Netmask 255.255.255.0
P09-82Netmask -3255Netmask 255.255.255.0
P09-83Netmask -40Netmask 255.255.255.0
P09-84Varsayılan gateway -1192Varsayılan Gateway : 192.168.1.1
P09-85Varsayılan gateway -2168Varsayılan Gateway : 192.168.1.1
P09-86Varsayılan gateway -31Varsayılan Gateway : 192.168.1.1
P09-87Varsayılan gateway -41Varsayılan Gateway : 192.168.1.1

Dikkat edilmesi gereken nokta , IP adresinin sürücü keypadı ile değiştirilemeyeceğidir.Bu sebeple IP adresini , kartın netmaskını vb. daha önceden kontrol edip girmelisiniz.

Tamamladıktan sonra , DCISoft yazılımını bilgisayarınıza kurun.

DCISoft programını açın.

Ethernet kartını bilgisayarınızdan Ethernet switch’e takın ve ardından DCISoft programı içerisinde Search butonuna tıklayın.

Burada yine dikkat edilmesi gereken bir konu bulunmaktadır.Bilgisayarınızın IP adresini değiştirmeniz gerekebilir.

Modbus kartın varsayılan adresini IP adres aralığına girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Kartın tanınması/bulunabilmesi için search butonuna tıklayın.

Kartı bulduktan sonra doğru IP adresi ve Netmask bilgilerini girin.Gateway plc’nin sayısı kadar olmalıdır aksi durumda kart işlemi kabul etmeyecektir.Network tipine gateway adresini ekleyin.Örneğin , Ip adresinin sonundaki alanı 1 yapmak gibi.

C2000 serisinde frekans komutlarını modbus kart üzerinden almak ve Fieldbus üzerinden etkinleştirmeyi/kapatmayı aktif etmek için parametre ayarlarını yapalım.

Doğru ve uygun network için IP’yi ayarladıktan sonra , AH500 adresini kontrol edin ki burada bir karışıklık olup olmadığını görün.

Artık AH500 için data alışverişine başlayabiliriz.

AH500 Donanım Konfigürasyonu :

AH500 ile Ethernet üzerinden haberleşebilmek için , COMMGR ayarlarını da yapmamız gerekmektedir.COMMGR’ye girip burada add butonuna tıklayın.

Ardından driver adını girip , tipini Ethernet yapın.

Ethernet kartınızı seçip , ardından search butonuna tıklayın ve doğru IP adresli olan aygıt ki bu AHCPU-500-EN yazan olacaktır seçerek ilerleyin.

Ardından da ISPSoft programını açıp burada , az önce belirlediğimiz driver adını haberleşme ayarları kısmından seçerek tamam deyin.

Yeni bir proje oluşturduğumuzda ve AH500’ü seçtiğimizde AH500 donanım konfigürasyonuna ulaşabilir olacağız.

Donanım konfigürasyonunu açtıktan sonra , AH500’ün son halini bağlı olduğunuz COMMGR üzerinden upload edin.

Modbus TCCP Ayarları ve İzleme Tabloları Testi :

Artık arayüzü/topolojiyi upload ettikten sonra , tekrar I/O ,  CPU vb. bulunduğu rack’a geri dönün.Yani donanımın tamamını görebildiğiniz konfigürasyon alanına geri dönün.

Ardından CPU üzerinde çift tıklayın ve konfigürasyonu menüyü açın.Ardından gelen ekran üzerinde Ethernet-Advance’i seçip sağ alt tarafta bulunan data exchange’e tıklayın.

Karşımıza AH500 Modbus içerisinde Ethernet haberleşmesi için PLC parametre ayarları çıkacaktır.

Item : Haberleşen cihaz/aygıt sayıdır ve 32’e kadar kullanılabilir.

Enable : Data alışverişinin aktif yada inaktif olmasını sağlar.

Remote Station : Haberleşilen cihaz istasyonudur.Örneğin : C2000 için P09-00 =5 (Comm. adresi)

IP Adres : Haberleşme cihazının IP adresi

Local Adres : AH500 içerisinde bulunan dahili registerdır ve alınan/gönderilen datanın yerleşeceği yerdir.

Remote Adress : C2000 için hangi datanın okunabilir yazılabilir olduğu dahili registerdır.Manuele bakınız.

Quantity : Sürücü ve plc arasında hedef adresten değiştirilecek word miktarıdır.

Mode kısmı için , eğer 3 data değişim  paketinden daha fazlasına bağlandıysanız , PLC RUN olarak seçmek zorundayız.

Yeni haberleşme değişimi için Add butonuna tıklayarak ekleme yapabiliriz.

Yine burada diğerlerini kaydırabilir , silebilir ya da uyarlayabiliriz.

Burada 2 nolu itemi kontrol edelim.İçerisine girdiğinizde karşınıza yeni bir ekran gelecektir.

Burada artık AH500’ün data değişim ayarlarını yapabiliriz.

Burada , haberleşmeyi aktif ya da disaktif edebiliriz.

Ms olarak en kısa saykıl zamanını belirleyebiliriz.

Bağlantı zaman aşımı süresini belirleyebiliriz.

C2000 için diyelim , Modbus TCP ile kullanılacak aygıt kısmına Standart Modbus TCP Device seçmeliyiz.

Lokal başlangıç adresi , C2000’den okunan değerin depolanacağı register kısmıdır.Örneğin , D70

Fonksiyon kodu kısmında , Modbus Register Hex , C2000 datasını okumak için seçilmelidir.Ve hemen yanında bulunan değer , C2000 içerisindeki okunacak datanın adresidir.

Quantity (word) kısmı ise kaç adet datanın C2000’den okunacağı bilgisinin girildiği alandır.

Yine lokal başlangıç adresi ancak yazma olarak burada girilir.Yazma kısmında da yine Modbus Register Hex seçilmelidir.Yazılacak adres , C2000 için , burada girilmeli ve quantity kısmına kaç adet word yazılacaksa girilmeli ve tamam denilmelidir.

Mesela , 2101H adresinden çıkış frekansını okuyoruz ve 2000H registerına yazma yapıyoruz.

Artık 1’er adet word datasını C2000 sürücüsünden IP üzerinden okuyabiliyoruz ve yazabiliyoruz.CPU içerisinde sadece bir dijital giriş ve çıkış olması plc’nin ana rutini için iyi olacağından 1 satırlık bir kontak ve çıkış ekliyoruz.

Ardından AH500 ana rutini oluştuğunda artık prıgramı download/upload yapabilir , çalıştırabilir ve online olabiliriz.

Device monitor table kısmından izleme tabloları oluşturabilirsiniz ve buradan verileri izleyebilirsiniz.

Linkler :

Youtube üzerinden anlatım için : ( TIKLAYIN )

PDF dosyasını indirmek için : ( TIKLAYIN )

Örnek Programı indirmek için : ( TIKLAYIN )

AH500 & C2000 SÜRÜCÜ MODBUS TCP HABERLEŞMESİ NEDİR  SONUÇ : 

Bugün AH500 & C2000 Sürücü Modbus TCP Haberleşmesi Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Plc SFC ve ST Programlama Dilleri

DELTA PLC STL & SFC PROGRAMLAMA NEDİR?

Delta plc stl dili nedir ? Delta plc sfc programlama nedir ? STL ya da SFC nerelerde kullanılır ? STL ve SFC’nin kullanım kolaylıkları nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Plc Stl ve Sfc Programlana Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA PLC STL & SFC PROGRAMLAMA

STL (Step Ladder Instruction ) : S0-S1023 : STL programını başlatır.

STL adım noktaları oluşturur.STL komutu program içerisinde kullanıldığında , ana program adımlar ile adım ladder durumunu kontrol eder.STL programı başlangıç olarak S0-S9 giriş adım noktalarından birini kullanmak durumundadır.Adım noktaları (Step Points) tekrar kullanılamaz, tekrar edilemez.

RET : STL programını sonlandırır.

S0-S9’dan başlayan adım ladder programını sonlandıran komuttur.Program ret komutunu görene kadar ilerler ve Ret komutunu gördüğünde başa döner.

SFC (Sequential Function Chart) :

Otomasyon aşamalarında sıralı kontrol olarak birden fazla adımlara bölünüp , işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Her bir step kendi çalışmasını ve kendi işlemini yapar ve aktarım/geçiş genel bir adımdan diğerine olacak şekilde gerçekleşir.

Tüm kriteler ve durumlar bir önceki adımda tamam ise işlem bir sıradaki step üzerinden devam eder.

SFC : |S0| –X0-> (+ –X2-> |S24|) |S21| –X1->|S22| –X3->—–X4->|S24|–X5->|S25| –X6->|S0|

Not :

Kullanıcılar, STL işlem süreci çoklu çıkışları veya kilitli çıkışları otomatik olarak çalıştırabileceğinden, genel merdiven mantığı olarak çıktılar arasındaki sıralı ilişkiyi dikkate almak zorunda değildir.Adımları arasında kolay bir sıralı tasarım, makineleri kontrol etmek için gereken tek şeydir.

SFC’deki eylemlerin anlaşılması kolaydır.Ayrıca, deneme işlemi, hata tespiti veya periyodik bakım yapmak da kolaydır.

SFC bir akış şeması olarak çalışır.STL işlemi, aynı zamanda SFC’deki her bir durumu temsil eden adım noktaları olan dahili adım rölesi S üzerinde de çalışır.Mevcut adım bittiğinde, program geçiş koşuluna göre bir sonraki adıma geçer ve bu süreçte istenen sürekli kontrol amacına ulaşılabilir.

Çevrim işlemi yapılabilir.İlk adım S0, genel durum S21’e geçiş koşulu X0’a aktarılır. S21, S22’ye aktarılır veya X1 ve X2 koşulu ile S24’e atlar. İşlem en sonunda S25’e geçer, ardından S25, X6 geçiş koşulu yerine getirildiğinde S0’ya geri döndüğünde tek bir döngü işlemi tamamlanır.

Toolbar Ikonları :

LAD F1 : Ladder diyagramı modu.Simge, STL diyagramından önce genel ladder diyagramını, genellikle STL programını başlatmak için talimatlar ekler.

F2 : SFC’de ilk adım. S0 ~ S9 için geçerlidir.

F3 : Genel adım S10 ~ S1023 geçerlidir.

F4 : Adım atlama.Bitişik olmayan bir basamağa atlamak için bir adım için kullanılır. (Aynı sıradaki bitişik olmayan adımlara yukarı / aşağı doğru atlama, başlangıç ​​adımına dönme veya farklı diziler arasında atlama.

F5 : Geçiş koşulu. Her adım noktası arasında geçiş için geçiş koşuludur.

F6 : Alternatif ayrışma.Farklı geçiş koşullarına göre farklı karşılık gelen adım noktalarına transfer için bir adım noktası için alternatif uzaklaşma kullanılır.

F7 : Alternatif yakınsaklık. Geçiş koşuluna göre aynı aşama noktasına transfer etmek için iki adım veya daha fazlası için alternatif yakınsama kullanılır.

F8 : Eşzamanlı ıraksama. Eşzamanlı ıraksama, aynı geçiş koşulu ile iki adım noktasına veya daha fazlasına transfer için bir adım noktası için kullanılır.

F9 : Eşzamanlı yakınsama. Eşzamanlı yakınsama, aynı anda birden fazla koşul yerine getirildiğinde aynı geçiş koşuluyla aynı aşama noktasına aktarılmak üzere iki adım veya daha fazlası için kullanılır.

STL Programı Çalışması :

Adım merdiveni diyagramı (STL), kullanıcıların SFC’ye benzer bir fonksiyon yazmaları için bir programlama yöntemidir.

STL, PLC program tasarımcılarına bir akış şeması çizerek daha okunabilir ve net bir programlama yöntemi sunar.SFC’deki diziler veya adımlar oldukça anlaşılırdır ve karşısındaki ladder diyagramına çevrilebilir.

STL programı STL komutuyla başlar ve RET komutu ile biter. STL Sn bir adım noktası oluşturur. STL komutu programda göründüğünde, ana program adımlarla kontrol edilen bir adım merdiven durumu girecektir.

RET komutu, S0 ~ S9 başlangıç adımlarından başlayarak bir adım merdiven programının sonuna işaret eder ve her başlangıç adımı, STL programının bir sonu olarak bir RET talimatı gerektirir.

Delta plc st ve sfc programlama

Adım Noktaları Çalışması :

STL programı birçok adım noktalarından oluşur ve her bir adım noktası STL kontrol aşamaları içerisinde tek bir taskı simgeler.

Sıralı kontrol sonuçları açısından her bir adım noktası 3 adet işlem içermelidir.

 1. Sürücü çıkış bobini
 2. Geçiş/Aktarım durum tasarımı
 3. Sırada hangi adımın kontrolü devralacağı

Özel Yardımcı Röleler ve Özel Registerlar :

M1040 : Adım geçişini etkisizleştirir.

M1041 : Adım geçişini başlatır.IST komutu için bir flag(bayraktır).

M1042 : Pals işlemlerini aktif eder.IST komutu için bir flag(bayraktır).

M1043 : Sıfır dönüş işlemi tamamlandı.IST komutu için bir flag(bayraktır).

M1044 : Sıfır noktası koşuludur.IST komutu için bir flag(bayraktır).

M1045 : Tüm çıkışların reset fonksiyonunu inaktif eder.IST komutu için bir flag(bayraktır).

M1046 : STL durumunu içerir.M1046 , herhangi bir step/adım on ise On olur.

M1047 : STL izlemeyi aktifleştirir.

D1040 : On olduğunda , 1. Adım noktasının numarasıdır.

D1041 : On olduğunda , 2. Adım noktasının numarasıdır.

D1042 : On olduğunda , 3. Adım noktasının numarasıdır.

D1043 : On olduğunda , 4. Adım noktasının numarasıdır.

D1044 : On olduğunda , 5. Adım noktasının numarasıdır.

D1045 : On olduğunda , 6. Adım noktasının numarasıdır.

D1046 : On olduğunda , 7. Adım noktasının numarasıdır.

D1047 : On olduğunda , 8. Adım noktasının numarasıdır.

Linkler : 

Pdf dosyasına erişmek için : ( TIKLAYINIZ )

ISPSoft Örnek Programa Erişmek için : (TIKLAYINIZ )

DELTA PLC STL & SFC PROGRAMLAMA NEDİR SONUÇ : 

Bugün Delta Plc Stl & Sfc Programlama Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Servo Sürücü Sistemi | Servo Sürücü Eğitim

DELTA PLC SERVO SÜRÜCÜ SİSTEMİ GİRİŞ 

Delta plc ile servo sürücü kontrolü nasıl yapılır ? Servo kontrolü ne demektir ? Servo kontrol etmek istersek , nelere dikkat etmeliyiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Plc Servo Sürücü Sistemi adlı yazımızla karşınızdayız.

Delta plc ile biraz daha derin ve farklı uygulamalara geçiş yapmaya başladık.Burada zaman yarattıkça sizlere farklı konularla ilgili elimden gelen bilgilendirmeleri yapmak niyetindeyim.Ki sizlerden gelecek olan geri bildirimler ise benim için mühimdir.

Başlayalım.

DELTA PLC SERVO SÜRÜCÜ SİSTEMİ

Step veya servo sürücü sisteminin hız ve konumlandırma kontrolü, genellikle, iletim gücü için doğru kontrol gerektiren sistemde uygulanır.Kontrol sistemi, motorun dönme hızını ve hızını kontrol etmek için pals komutları, palslar ve frekansı alır.

Resimdeki sistemin konfigürasyonuna bakınız.

Pals komutları elektronik dişli üzerinden hata sayacına girilir.Hata sayacı, pals sayısını sayar ve palsları diğer giriş geri besleme palsları ile karşılaştırır.Bundan sonra, her iki pals akımının frekansı eşit olana kadar servo motorun dönüş hızını ayarlar.

Pozisyon kontrolörü tarafından gönderilen palsların sayısı ve palsların frekansı, servo sürücü sistemi tarafından belirlenen donanıma ve kullanıcı tarafından belirlenen hıza veya konuma dayanır.Her türlü ekipman parametresi ve pals komutları arasındaki ilişkiler için resimdeki  şekle bakın.

Ekipman parametreleri:

PB: Vida aralığı

1/n: Yavaşlama oranı

△ S : Çalışma nesnesinin 1 motor dönüşünde  ki doğrusal hareketi (△S = Pb x (1/n))

△L : Çalışma nesnesinin doğrusal hareketi geribildirim palsları ile elde edilir

Formül = △L = (△ S / Pf) = (Pb x (1/n)) / Pf

Pf: Geri besleme palsları, servo motor içerisindeki enkoderden 1 dönüşten gönderilen palslardır ki bu değer genellikle sabittir.

Pozisyonlama çözünürlüğü (mm/pulse) ΔL0 , gönderilen her komutla elde edilen çalışma nesnesinin doğrusal hareketi olan ekipman parametreleri tarafından belirlenir.

f0 x Elektronik dişli oranı =  Pf

Formül = ΔL0 = ΔS/f0 = (ΔS/Pf)  x Elektronik dişli oranı

Elektronik dişli oranı > 1, Δℓ0 >Δℓ olduğunda, konumlandırma çözünürlüğü azalmaktadır.

Delta plc servo sürmek

Örnek 1:

Geri besleme palslarının 4,000ppr olduğunu ve motorun dönme hızının 3000 rpm olmasını istediğimizi varsayalım.Komut palsları 100KPPS’de olduğunda , elektronik dişli oranını nasıl ayarlamalıyız?

Çözüm :

3.000 rpm = dakikada 3000 devir = saniyede 500 devir

ƒ0 × elektronik dişli oranı = 4,000ppr × 500 devir her saniyede =  Elektronik dişli oranı => 2

Örnek 2:

Geri besleme palslarının Pf’nin 4,000ppr olduğunu, vida aralığının PB = 10mm ve yavaşlama oranının 1/n = 1 olduğunu varsayın.

Konumlandırma çözünürlüğü = 0.01mm/pals olduğunda elektronik dişli oranı ne olacaktır?

Çözüm :

Elektronik dişli oranı = Δl0 x (Pf / PB x (l/n)) = 0.01 x (4000 / 10) = 4

Yani, pulse f0 komutu ile gönderilen 1 pals, elektronik dişlinin 4 palsına dönüştürülecektir.

Servo motor 4 adım (1 adım = 10 / 4,000 mm) için dönecek ve vida 0.01mm dönecektir.

Konumlandırma Kontrolörü

Konumlandırma kontrolörü, ekipman parametrelerine ve  servo motor sistemindeki hız ve mesafeye göre gerekli ne kadar pals ve pals frekansı (yani darbe talimatı) olması gerektiğini tahmin eder ve  ilgili servo sürücüye gönderir.

Hız Parametreleri :

Hız = Mesafe/Zaman =( Mesafe/Çevrim = B) x (Çevrim / Pals sayısı = 1/A) x (Pals sayısı / Zaman = PPS pals/sn)

V = (Pals sayısı / zaman = PPS pals/sn) ∝ Hız

A = 1 motor çevrimi için gerekli pals sayısı; B = 1 motor çevrimi için hareket mesafesidir.A ve B, servo sistemindeki ekipman parametrelerine göre konumlandırma kontrolöründe kurulmuştur.

“PPS”, “saniye başına pals” anlamına gelir.Konumlandırma kontrolörü, pals komutunun ayarlanan ekipman parametrelerine göre A, B ve hızı frekansları ve palsların sayısını hesaplar.

Pozisyon parametresi

Pozisyonu belirtmenin iki yolu vardır:

Ünite olarak darbelerin sayısı: Servo için gerekli olan puls sayısını bildiğimiz için motor sistemi hedef pozisyona ulaşmak için, pozisyon kontrolörü belirlenen ayarlanan değere göre puls sayısını gönderir.

Ünite olarak uzaklık: Servo motor sisteminde kullanıcı tarafından ayarlanan parametrelere göre, konumlandırma kontrolörü, mesafeyi darbelerin sayısına dönüştürür ve servoya gönderir.

Giriş :

PU modülünün maksimum çıkış darbesi 200KPPS’ye kadar ve puls çıkışı arayüzü kullanılabilir ve  yüksek hızlı diferansiyel çıkışı (Line Driver) kullanır.PU modülü 8 hareket kontrol modu ile dahilive 2 tip pals ivme eğrileri, trapez eğrisi ve S eğrisine sahiptir ve bir PU modülü kontrol edebilmektedir.

1 eksenli step veya servo sürücü sistemi , PLC MPU üzerinde  modüldeki verileri FROM/TO komutları ile okuyabilir / yazabilir.8 bağımsız eksen kontrolü için bir PLC MPU’ya maksimum 8 PU modülü bağlanabilir.

DELTA PLC SERVO SÜRÜCÜ SİSTEMİ SONUÇ :

Bugün Delta Plc Servo Sürücü Sistemi adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Diğer yazımızda servo bağlantıları , kontrol registerlarları gibi teknik diğer detayları aktarmaya gayret edeceğim.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

PID ve PID Fonksiyonları Nedir -2 | PID Örnekleri

PID & PID FONKSİYONLARI NEDİR -2

PID nedir ? PID fonksiyonları nedir ? PID fonksiyonları nasıl kullanılır ? Delta plc ile PID kontrol nasıl yapılır  ? Delta plc’de PID fonksiyonları nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız PID ve PID Fonksiyonları Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PID & PID FONKSİYONLARI -2

DVP04PT-S

1.İlk Örnek :

SET M100 : CH1 için hedef sıcaklık ayarı

SET M0 : CH1 için “auto-tuning” ayarı ve PID fonksiyon etkinleştirme

CH1(Y10 = On) için “auto-tuning” tamamlandı bekle ve ardından program otomatik olarak Kp , Kı ,Kd’yi çıkarır ve burada  set M0 = off olur ki “auto-tuning” durur.

Auto—tuning tamamlandıktan sonra , sadece yapmanız gereken , etkinleştirmeniz gereken tek şey manual PID’yi bir sonraki zaman için etkinleştirmek (set M2 = On) olmalıdır.

|——|M1002|—-|TO|K0|K29|H5678|K1|———-|

M100’ü , CH1’i 50 derece için hedef sıcaklık olarak ayarla ve kur.

|——|M100↑|—-|TO|K0|K18|K2|K1|———-|

|——|M100↑|—-|TO|K0|K19|K500|K1|———-|

CH1’den her bir 0.5 saniyede Celcius olarak dereceyi oku

|——|M1013↑|—-|FROM|K0|K14|D0|K1|———-|

Auto-tuning’i etkinleştirmek ve CH1’i çalıştırmak için M0’ı kur.

|——|M0↑|—-|TO|K0|K23|H11|K1|———-|

Auto-tuning’i inaktif etmek için ve CH1’i çalıştırmak için M2’yi kur.

|——|M2↑|—-|TO|K0|K23|H0|K1|———-|

|——|M2↑|—-|TO|K0|K23|H1|K1|———-|

GPWM için çıkış döngüsünü değiştirmek isterseniz , D80 içeriğini değiştirin.

|——|M1002|—-|MOV|K1000|D90|———-|

|——|M1002|—-|MOV|K1|D80|———-|

CH1’in çıkışını %’sel olarak oku ve D80 değeri ile çarp.Y0’a çıkış değeri ata.

|——|M0|—-|TO|K0|K18|K1|K1|———-|

|——|M2|—-|FROM|K0|K19|D30|K1|———-|

|——|M2|—-|MUL|D90|D80|D60|———-|

|——|M2|—-|MUL|D30|D80|D70|———-|

|——|M2|—-|MOV|D680|D100|———-|

|——|M2|—-|GPWM|D70|D100|Y0|———-|

Auto-Tuning’in tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol et.Auto-tuning tamamlandıktan sonra , Kp,Kı ve Kd’yi CH1’den oku.

|——|M1000|—-|FROM|K0|K23|D40|K1|———-|

|——|M0|—-|= D40 H1|–|TO|K0|K18|K2|K1|———-|

|——|M0|—-|= D40 H1|–|FROM|K0|K20|D50|K3|———-|

|——|M0|—-|= D40 H1|–|SET Y10| ————|

|——|M0|—-|= D40 H1|–|RST M0|————|

Delta plc pıd örnekleri

İkinci Örnek :

PLC’yi RUN moda geçirin ve PID auto-tuning’i CH1-CH4 için etkinleştirin.

CH1-CH4 (Y10 = On) için “auto-tuning” tamamlanmasını bekleyin ve ardından program otomatik olarak Kp ,Kı,Kd değerlerini CH1-CH4 için ortaya çıkaracaktır ve set M0 = Off ile auto-tuning’i durdurun.

Auto-tuning’in tamamlanmasının ardından , sadece manuel olarak PID’yi (set M1 = On) bir sonraki zaman için etkinleştirmelisiniz.

Her bir kanal (CH) için hedef sıcaklığı 50 derece olarak set edin.

|——|M1002|——|TO|K0|K18|K2|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K19|K500|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K18|K3|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K19|K500|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K18|K4|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K19|K500|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K18|K5|K1|——-|

|——|M1002|——|TO|K0|K18|K500|K1|——-|

GPWM için çıkış döngüsünü değiştirmek isterseniz , D110 içeriğini değiştirin. (Birim : 1s)

|——|M1002|——|MOV|K1|D110|——-|

|——|M1002|——|MOV|K1000|D90|——-|

|——|M1002|——|MOV|K1000|D93|——-|

|——|M1002|——|MOV|K1000|D100|——-|

|——|M1002|——|MOV|K1000|D103|——-|

Auto-tuning’i etkinleştirin ve çalıştırın .

|——|M1002|——|TO|K0|K23|HFF|K1|——-|

|——|M1002|——|SET M0|——-|

Manuel PID’yi etkinleştirin ve çalıştırın.

|——|M1 ↑|——|TO|K0|K23|H0|K1|——-|

|——|M1 ↑|——|TO|K0|K23|HF|K1|——-|

|——|M1 ↑|——|SET M0|——-|

Her bir kanal için çıkışı %’sel oku.

|——|M0|——|TO|K0|K18|K1|K1|——-|

|——|M0|——|FROM|K0|K19|D30|K4|——-|

Çıkış %’sel x D110

|——|M0|——|MUL|D30|D110|D140|——-|

|——|M0|——|MUL|D31|D110|D142|——-|

|——|M0|——|MUL|D32|D110|D144|——-|

|——|M0|——|MUL|D33|D110|D146|——-|

GPWM çıkışı x D110

|——|M0|——|MUL|D90|D110|D120|——-|

|——|M0|——|MUL|D93|D110|D123|——-|

|——|M0|——|MUL|D100|D110|D130|——-|

|——|M0|——|MUL|D103|D110|D133|——-|

Her bir kanalın Y’ye bağlı olarak %’sel değer çıkışı

|——|M0|——|GPWM|D140|D120|Y0|——-|

|——|M0|——|GPWM|D142|D123|Y1|——-|

|——|M0|——|GPWM|D144|D130|Y2|——-|

|——|M0|——|GPWM|D146|D133|Y3|——-|

Her bir kanalın Celcius Sıcaklığını okuyun.

|——|M1000|——|FROM|K0|K14|D0|K4|——-|

Auto-Tuning’in tamanlandığına karar ver.

|——|M1000|——|FROM|K0|K23|D40|K1|——-|

Her bir kanal auto-tuning’i tamamladığında , Kp,Kı ve Kd değerlerini her bir kanal için tamamla.

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|RST M0|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|SET Y10|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|TO|K0|K18|K2|K1|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|FROM|K0|K20|D50|K3|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|TO|K0|K18|K3|K1|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|FROM|K0|K20|D60|K3|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|TO|K0|K18|K4|K1|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|FROM|K0|K20|D70|K3|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|TO|K0|K18|K5|K1|——-|

|——|M1000|–|= D40 HF|—–|FROM|K0|K20|D80|K3|——-|

|———————————|END|—————-|

DVP04PT-H2 :

Örnek :

Hedef sıcaklığı ayarla.

Auto-tuning’i ayarla , PID fonksiyonları etkinleştir ve auto-tuning’in tamamlanmasını bekle.Auto-tuning tamamlandıktan sonra , yalnızca manual PID’yi sıradaki zamanlar için etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Hedef sıcaklığı D500 içerisinde ayarlamak için M100’ü etkinleştir.

|——|M100|—-|TOP|K0|K51|D500|K1|———-|

CH1 için her bir 0.5 saniyede ortalama sıcaklığı oku.

|——|M1013|—-|FROM|K0|K6|D0|K4|———-|

PID auto-tuning’i ayarla ve M0’da PID’yi çalıştır.

|——|M0|—-|TOP|K0|K67|K1|K1|———-|

|——|M0|—-|TOP|K0|K66|K1|K1|———-|

PID’yi manual olarak kur ve M1’de PID’yi çalıştır.

|——|M1|—-|TOP|K0|K67|K0|K1|———-|

|——|M1|—-|TOP|K0|K66|K1|K1|———-|

Çıkış derinliğini, çıkış döngüsünü ve çalıştırma işlemlerini oku.

|——|M1000|—-|FROM|K0|K63|D263|K2|———-|

|——|M1000|—-|GPWM|D263|D264|Y0|———-|

CR = K0 auto-tuning , auto-tuning tamamlandı bilgisini içerir.Auto-tuning tamamlandıktan sonra da Kp,Kı,Kd’yi oku.

|——|M1000|—-|FROM|K0|K67|D267|K1|———-|

|——|M1000|–|M0|-|= D267 K0|—|SET Y10|———-|

|——|M1000|–|M0|-|= D267 K0|—|FROM K0 K53 D253 K3|———-|

|————————-|END|—————–|

PID & PID FONKSİYONLARI NEDİR SONUÇ : 

Bugün PID ve PID fonksiyonları nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.PID bilgisi anlamında birden fazla yazıyı daha önce sizinle paylaşmıştık.Umuyorum faydalı olmaktadır.

İyi Çalışmalar

PID ve PID Fonksiyonları Nedir ? | PID Örnekleri

PID & PID FONKSİYONLARI NEDİR ?

PID nedir ? PID fonksiyonları nedir ? PID fonksiyonları nasıl kullanılır ? Delta plc ile PID kontrol nasıl yapılır  ? Delta plc’de PID fonksiyonları nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız PID ve PID Fonksiyonları Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

PID & PID FONKSİYONLARI

PID Fonksiyonlar yalnızca DVP04PT-H2 V1.02 ve üzeri versiyonları ya da DVP04PT-S V3.08 ve üzeri versiyonlarda geçerlidir.

P (Proportional – Oransal) Kontrol :

Oransal kontrol , çıktının hata ile orantılı olduğunu ifade eder.Sıcaklık oransal banttan daha düşük olduğunda ve çıkış %100 olarak oransal bant girişi ile kontrol edileceğinde , çıkış yavaş yavaş hata ile orantılı olarak azalacaktır.

Ayarlanan sıcaklık değeri (SV – Set value) ile tutarlı olduğunda mevcut sıcaklık değeri (PV – Present value) ki bu hata yok demektir , çıkış %0 olacaktır.(Hata = SV – PV)

Bir ısıtıcıda , SV =1,000 (100 C) , Kp = 100 (10 C) ise , resimde bu ilişki hakkında bilgi edinebileceğiniz bir şekil bulacaksınız.

Ya da bir soğutucuda ; SV = 200 (20 C) , Kp = 100 (10 C) ise , bununla ilgili şeklide resim üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Not : DVP04PT-S soğutucuları desteklemez.

I (Integral) Kontrol :

Sadece P kontrolü ile , kontrollü sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan belirli bir seviyede sapacaktır.Bu nedenle , oransal kontrol ile bütünleşik kontrolü benimseriz.Zaman geçtikçe , değerin sapması kaybolacaktır ve kontrol edilen sıcaklık ayarlanan sıcaklıkla tutarlı olacaktır.

D (Derivative – Türevsel) Kontrol :

Türev kontrolü , güçlü müdahaleye cevap olarak daha büyük bir çıktı sunabilir ve kontrolü orijinal durumuna geri yükleyebilir.

Basit PID İşlem Formülü :

MV = (1/Kp)x[E + (1/K1)x(Ex1/S) + Kd*PVS]

Hata tespiti : E = SV – PV

PID komutunun ilk defa devreye girmesinden dolayı çok büyük olan ani türev değerlerinden kaçınmak için PV’nin farklılaşmasını bekleriz.

PID Kontrol Methodları :

DVP04PT , PID kontrol için 2 tip kontrol modu sunmaktadır.

Delta pıd program örnekleri

Cyclic Kontrol Modu :

DVP04PT-S (Bağlantılar DVP04PT-H2 ile aynıdır)

Kontrol çevrimlerine bağlı olarak çıkış döngüsünü belirleyebilirsiniz.Ortamdaki sıcaklık yavaşça değişirse ,çıkış döngüsünü daha uzun yapabilirsiniz.

Çıkış genişliği = Döngü (Cycle) x Çıkış % (Output)’tur.Çevrimsel kontrol için , GPWM komutunda çıkış genişliğini ve çıkış döngüsünü kullanınız.Isıtıcı veya soğutucuyu Y0’a bağlayın.

Örnek olarak , çıkış döngüsünü 3 saniye yaptığınız varsayılır ise , K3,000’i D11’ girin.D10 = Çıkış % x K3,000/1,000 olur.Burada % çıkış birimi %0.1 anlamındadır.Programı beraber inceleyelim.

|——|S1|——|FROM|K0|K63|D10|K2|

|——|S1|——|GPWM|D10|D11|Y0|

DVP04PT-H2 :

Kullandığınız ısıtıcı veya soğutucu güç kaynağı tarafından kontrol ediliyorsa, kontrol çevrimsel olarak GPWM komutu kullanılmalıdır.

DVP04TC modülünden iki kontrol registerını (CR) okumalısınız.İlk CR operasyonel döngüyü gösterir ve ikinciside operasyonel genişliği gösterir.Döngüsel kontrol , DVP-PLC’nin GPWM komutu ile çalışır.Örnek olarak , sensör DVP04TC’den CH1’den sinyal alır.

CH1’in çıkış genişliği CR#63’ten okunu ve CH1’in çıkış çevrimi CR#64’ten okunur.CR#63 ve CR#64’ü okumak için FROM komutunu kullanınız ve GPWM komutunda bulunan çıktı genişliği ve çevrimi ile döngüsel kontrolü gerçekleştirin.

Isıtıcı ya da soğutucuyu Y0’a bağladığımızı varsayalım ve programına beraber bakalım.

|——|S1|——|FROM|K0|K63|D10|K2|

|——|S1|——|GPWM|D10|D11|Y0|

Genişliğinin 1,000 olduğunu ve çevrimin 2,000 olduğunu varsayalım , çıkış darbeleri kare dalga şeklinde olacaktır.

pıd ve pıd fonksiyonları nedir

Analog Çıkış Kontrolü :

DVP04PT-S :

Isıtıcıyı kontrol etmek için (%0 -100) çıkışını okuyun ve DVP04DA’daki analog çıkış değerine karşılık gelir.

Örnek olarak , DVP04DA-S analog çıkışı 0-4000 (0-10V) ile , ısıtıcıyı DVP04DA-S’nin voltaj çıkışına bağlayın ve çıkışı % için CR (Kontrol Registerı) okuyun.

Çıkış değeri = 8000 x Çıkış % / 1000 (birim : %0,1)

Bu değeri analog çıkışı , TO komutu ile gerçekleştirin.

Örnek :

|——-|S1|——|FROM|K0|K65|D10|K1|——|

|——-|S1|——|TO|K1|K6|D10|K1|——|

DVP04PT-H2 :

Eğer ısıtıcı ya da soğutucunuz voltaj yada akım ile kontrol ediliyorsa , kontrol analog çıkış ile yapılmalıdır.

Isıtıcı ya da soğutucuyu analog çıkışla kontrol etmek için analog çıkış aralığını ayarlamanız gerekir.Çıkış değerini analog çıkışa göndermek için DVP04PT ve TO komutundan çıkış değerini okumak adına FROM komutunu kullanınız.

Örnek : Isıtıcı/Soğutucu 800-4000 (4-20mA) çıkış aralığıdır.Analog çıkışı gerçekleştirmek için ısıtıcı/soğutucu DVP04DA-H2’nin akım çıkışına bağlanır.Üst limit (4000) ve alt çıkış limiti (800) ayarladık ve DVP04PT-H2’den dijital çıkış değerini okuyalım.

Çıkış değerini D10’da okumak için FROM komutunu kullanın ve DVP04DA-H2’den çıkış yapmak için TO komutunu kullanın.

|——-|S1|——|FROM|K0|K65|D10|K1|——|

|——-|S1|——|TO|K1|K2|D10|K1|——|

PID & PID FONKSİYONLARI NEDİR SONUÇ : 

Bugün PID ve PID fonksiyonları nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.PID bilgisi anlamında birden fazla yazıyı daha önce sizinle paylaşmıştık.Umuyorum faydalı olmaktadır.

İyi Çalışmalar

Delta Plc DVP04PT PT100 Sıcaklık Ölçüm Uygulaması | Delta Plc Programlama

DELTA PLC DVP04PT PT100 SICAKLIK ÖLÇÜM UYGULAMASI

Delta plc’de pt100 kullanılarak nasıl ölçüm yapılır ? PT100 nedir ? DVP04PT nedir ? DVP04PT ile PT100 nasıl kullanılır ? Delta plc’de sıcaklık işlemleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Delta Plc DVP04PT PT100 Sıcaklık Ölçüm Uygulaması adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DVP04PT PT100 SICAKLIK ÖLÇÜM UYGULAMASI

Platin Sıcaklık Sensörü (PT100) Temel Kavramlar :

Platin sıcaklık sensörü son derece hassas, kararlı ve -200C ve 600C arasındaki doğrusallığı ve kalitesi ile oldukça iyidir.Genel olarak , PT100 sıcaklık sensörünün sıcaklık katsayısı önemlidir.

Düşük sıcaklıkta -200C ve -100C arasında doğrusallık kalitesi ile 100C – 300C orta sıcaklıkta doğrusallık kalitesi iyidir.

Sıcaklık ise yüksek olursa yani 300C – 500C arasındai ise sıcaklık katsayısı küçük olur.Sıcaklık metalik sıcaklık sensörü için standart olan 0C’de olduğunda PT100’ün direnci 100Ω’dur.

PT100 sıcaklık sensörünün kullanımında kendi kendine ısıtmayı azaltmak için çok büyük akımlarla çalışmaktan kaçınılmalıdır.

Bu sebeple anma akımının 2mA’in altına kalması sağlanabilir.1mW PT100’ün kendi kendine ısınması 0,02C ile 0,75C arasında bir sıcaklık değişimine sebep olur ki bu sebeple PT100’ün akımının azalması demek sıcaklık değişiminin azalması anlamına gelir.

Bununla birlikte , eğer akım çok küçükse , PT100 kolayca gürültüden etkilenecektir.Bu durumda  0,5mA ve 2mA arasında akımı sınırlamak uygundur.

Giriş :

DVP04PT sıcaklık ölçüm modülü 4 adet platin sıcaklık sensörü alabilir (PT100 3-Kablolu 100Ω 3850 PPM/C) ve bunları 14-bit dijital sinyallere çevirir.

DVP04PT içerisindeki data DVP-PLC MPU üzerindeki programda FROM/TO komutları kullanılarak okunabilir ya da yazılabilir.Bu modül içerisinde toplamda 49 adet 16-Bit kontrol registerları bulunmaktadır.

Güç ünitesi modülden ayrıdır ve boyut olarak kompakttır ve kurulumu kolaydır.Gösterilmesini istediğiniz sıcaklığı Celcius (oC) ya da Fahrenheit (OF) olarak seçebilir , görüntüleyebilirsiniz.

Sıcaklık çözünürlüğü ise ; Celcius için 0.1 oC ve Fahrenheit için 0.18 OF’tır.

DVP04PT-S I/O Terminalleri :

L+   L+

L-    L-

I+    I+

FG  FG

L+    L+

L-    L-

I+    I+

FG  FG

–      –

Bağlantı :

3 uçlu PT-100 kullanılmalıdır.Direnç ucu L+’ya , Ortak uç L-‘ye ve diğer uç I-‘ye bağlanmalıdır.

Fonksiyonlar ve Özellikleri :

24V DC güç kaynağı ile çalışmaktadır.

Analog giriş olarak 4 kanalı vardır.

Akım uyarımı 1mA’dir.

Sıcaklık giriş aralığı C olarak -200/+600 arası ve Fahrenheit olarak -328/1112 arasıdır.

Dijital dönüşüm aralığı ise , K-2000 ile K6000 arası (C) ve K-3280 ile K11120(F) arasındadır.

Ortalama fonksiyonu ; CR#2-CR#5 ile kullanılabilirdir ve DVP04PT-S için K1-K4095 ile DVP04PT-H için K1-K20 arasındadır.

Delta plc programlama eğitimi

Haberleşme modu (RS-485) için ;

ASCII ve RTU mod vardır.Haberleşme hızları : 4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps’dir.

ASCII data formatı : 7-Bit , Even , 1 Stop bit (7/E/1)

RTU data formatı : 8-Bit , Even , 1 Stop bit (8/E/1)

RS-485 ,PLC MPU serilerine bağlanıldığında kullanılamaz.

DVP-PLC MPU Serilerine bağlanıldığında :

Modül numaraları 0’dan 7’ye kadar otomatik olarak MPU’dan uzaklığına göre numaralandırılmaktadır.

0 numaralı olan MPU’ya en yakın olandır ve 7 ise en uzak olandır.Maksimum 8 modül bağlanabilir.

PT100 Sıcaklık Ölçüm Uygulaması :

PT100 ile sıcaklık ölçümü yapalım.

Kullanılan alanlar ;

D20-D23 : CH1-CH4 ortalama celcius sıcaklığı

D30-D33 : CH1-CH4 ortalama fahrenheit sıcaklığı

D40-D43 : CH1-CH4 şimdiki/anlık celcius sıcaklığı

D50-D53 : CH1-CH4 şimdiki/anlık fahrenheit sıcaklığı

Program Açıklaması :

PLC stoptan Run’a geçtiğinde , CH1-CH4’ün giriş sinyalleri ortalama zamanını 10 olarak set edin.

CH1-CH4 ortalama celcius sıcaklığını D20-D23 içerisinde tutun.

CH1-CH4 ortalama fahrenheit sıcaklığını D30-D33 içerisinde tutun.

CH1-CH4 anlık celcius sıcaklığını D40-D43 içerisinde tutun.

CH1-CH4 anlık fahrenheit sıcaklığını D50-D53 arasında tutun.

DVP04PT , CR içerisinde belirli sıcaklık değerini yazar.Bu sebeple biz sadece CR içerisinde ki datayı okusak yeterlidir.

Ladder Diyagram:

|—–|M1002|——-|TO|K0|K2|K10|K4|—-| (CH1-CH4 ortalama zamanı 10 olarak set et)

|—–|M1000|——-|FROM|K0|K6|D20|K4|—-| (CH1-CH4 ort. Celcius derecelerini oku)

|—–|M1000|——-|FROM|K0|K12|D30|K4|—-| (CH1-CH4 ort. Fahrenheit derecelerini oku)

|—–|M1000|——-|FROM|K0|K18|D40|K4|—-| (Anlık CH1-CH4 celcius sıcaklığı oku)

|—–|M1000|——-|FROM|K0|K24|D50|K4|—-| (CH1-CH4 anlık fahrenheit sıcaklığını oku)

|——|END|—-|

Yukarıdaki aynı programı direkt olarak WPLSoft içerisinde “Auxiliary Design of Extension Module“ penceresi ile de yapabiliriz.

Bu yardımcı modülü açın ve 0 nolu extension module type’ı seçerek ve buraya DVP04PT Temperature Measurement Module’ü seçerek ilerleyelim.

Ardından karşınıza bir ekran gelecektir ki bu ekranda CR numaraları , Instruction List vb. alanları göreceksiniz.

Adım 1 : #2 CH1 Average Time’ı seçin.

Adım 2 : TO komutunu ‘Write Register’ kullanarak çalıştırın ve koşulu da ‘LD M1002’ olarak ayarlayın.

Adım 3 : Değeri K10 olarak set edin ve data numarasını da 4 olarak seçin.

Adım 4 : Preview butonu ile kodların doğru olarak ayarlanıp ayarlanmadığını görebilirsiniz.

Adım 5 : Instruction List içerisindeki komut kodlarını Add to list diyerek görüntüleyebilirsiniz.Ardından CR#2-CR#5 kurulumunu tamamlamış oluruz.

CR#6 – CR#9 Kurulumu :

Adım 1 : #6 Average Celcius Temperature Measured at CH1’i seçin.

Adım 2 : FROM komutunu ve ‘Read Register’ kullanarak komutu çalıştırın.Koşulu da LD M1000 olarak ayarlayın ve datayı kaydetmek için de D20 data registerini 4 adet data tutmak için kullanın.

Ardından da preview ile kodları görüntüleyebilir ve Add to list diyerek ekleyebilirsiniz ki ardından ladder üzerinden kodları görebilir , müdahale edebilirsiniz.

DELTA PLC DVP04PT PT100 SICAKLIK ÖLÇÜM UYGULAMASI SONUÇ : 

Bugün Delta Plc DVP04PT PT100 Sıcaklık Ölçüm Uygulaması adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Plc DVP06XA ile AC Sürücü Hız Kontrolü Uygulaması | Delta Plc Programlama

DELTA PLC AC MOTOR SÜRÜCÜ HIZ KONTROL UYGULAMASI ÖRNEĞİ 

Delta plc ile DVP06XA modülü kullanılarak ve AC Motor Sürücüsü ile hız kontrol uygulaması nasıl yapılır ?Delta plc ile DVP06XA serisi modüller nasıl kullanılır ? Delta plc’de ek modül kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Plc AC Motor Sürücü Hız Kontrol Uygulaması Örneği adlı yazımızla karşınızdayız.

Delta plc ile yapılabilecek uygulamalar kapsamında biraz daha vites artırmış bulunmaktayız.Daha derin bilgilere yavaş yavaş geçmeden önce ifade etmem gereken konu , burada anlaşılmayan ya da eksik kalan hususlar konusunda  bana geribildirimde bulunmanızdır ki bu şekilde daha verimli bir içerik ortaya çıkarabilelim.

Başlayalım.

AC MOTOR SÜRÜCÜ HIZ KONTROLÜ UYGULAMASI 

AC MOTOR SÜRÜCÜ HIZ TAKİBİ

Tanım :

VFD-B serisi AC Motor sürücü modeli üzerindeki çok fonksiyonlu analog voltaj çıkış terminali (AFM) , DVP06XA’ya 0-10V analog çıkış sinyallerine bağlı olarak anlık hızın (0-50 Hz) sinyallerini sağlar ve DVP06XA’da VFD-B serisi AC motor sürücü modeli B üzerinden analog voltaj giriş terminali olan (AVI)’ya analog voltaj çıkışı sağlar.

Burada ilk olarak ;

CH1’i mod 0 ve  giriş sinyali olarak set et (voltaj giriş modu : -10V // +10V)

CH5’i mod 0 ve çıkış sinyali olarak set et (voltaj çıkış modu  : 0V // +10V)

Aygıtlar :

D0 : Ölçülen anlık voltaj değeri

D4 : VFD-B model A frekansı

D40 : CH1 giriş sinyali ortalama değeri

D50 : CH1 giriş sinyali anlık değeri

D60 : CH5 çıkış voltajının bağlı dijital değeri

Kablolama :

VFD-B modeli üzerindeki analog voltaj çıkış terminali (AFM/ACM)’i DVP06XA’nın CH1’ine bağla ve VFD-B modeli sürücü üzerinde analog voltaj giriş terminali (AVI/ACM)’i DVP60XA’nın CH5’ine bağlayın.

Burada , V+ ve COM uçları kullanılacaktır.

Program açıklaması :

Plc Stoptan -> Run’a geçtiğinde , VFD-B model A analog voltaj çıkışı 0 – 10V DC olduğundan dolayı , CH1-CH4’ü voltaj giriş modu (mod 0 ) olarak set etmek durumundasınız ve CH5-CH6’yı da voltaj çıkış modu (mod 0) olarak set etmelisiniz.Birlikte CH1 üzerindeki giriş sinyallerinin ortalama zamanını 10 olarak ayarlayalım.

Ölçülen giriş sinyali kaydedilen anlık değeri D50’dedir.

Delta plc programlama

DVP06XA’nın voltaj modu içerisinde , 0-10V değer aralığı K0-K2000’dir.D50 , anlık voltaj değerinin 200 katıdır.(2000/10 = 200).D50’yi 200 değerine bölün ve D0 içerisinde açığa çıkan değeri depolayın ki böylece anlık ölçülen voltaj değerine ulaşabilelim.

D0 anlık voltaj değerinin 5 katıdır.(0-50Hz -> 0-10V ile bağlantılı).D0 içerisindeki değeri 5 ile çarpın ve değeri D4 data registeri içerisinde tutun ki böylece anlık frekans değerine ulaşabilelim.

DVP06XA’nın voltaj çıkış modu için , 0-10V değer aralığı için değer K0-K4.000’dir.D4 AC motor sürücüsünün frekansıdır(0-50Hz) ve anlık çıkış voltajının dijital değerinin 80 katıdır.(50/4000 = 1/80).

D4 içerisindeki değeri 80 ile çarpın ve D60 data registerı içerisinde depolayın ki böylece DVP06XA için voltaj çıkışını ayarlayabilelim , görebilelim.

Program Örneği ;

—-|M1002|———–|TO| K0 |K1|K0|K1|

—-|M1002|———–|TO| K0 |K2|K10|K1|

—-|M1000|———–|FROM| K0 |K6|D40|K1|

—-|M1000|———–|FROM| K0 |K12|D50|K1|

—-|M1000|———–|DIV| D0 |K5|D0|

—-|M1000|———–|MUL| D0 |K5|D4|

—-|M1000|———–|MUL| D0 |K80|D60|

—-|M1000|———–|TO| K0 |K10|D60|K1|

—-|END|

Buradaki kodları elle siz yazabilirsiniz ya da direk WPLSoft içerisinde “Auxiliary Design Of Extension Module” penceresini açarak otomatik olarak yapabilirsiniz.

CR#2 ayarları CR#1’in ayarları ile benzerdir.

Adım 1 : “#2 CH1 Average Times” seçin.

Adım 2 : TO komutu çalışması için “Write Register”ı kontrol et.Koşulu LD M1002 olarak set edin.

Adım 3 : Set değerini K10 olarak set edin ve datanın numarası ise ‘1’ olarak set edin.

Adım 4 : Preview butonu ile kodların doğru oluşturulup oluşturulmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Adım 5 : Eğer kodlar doğru ise , Add to List’e tıklayarak komut kodlarını ki bu kodlar ‘Instruction List’ içerisinde görülmektedir ekleyebilirsiniz.Ardından da CR#2 kurulumu tamamlanmış olacaktır.

Diğer CR (Control Register- Kontrol Registerları/Alanları) ile ilgili diğer işlemler ya da aynı şekilde ayarlanması gereken diğer kanallar adına yukarıda anlatıldığı gibi sıralı olarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Tüm kurulumların tamamlanmasının ardından , ‘OK’ tuşuna basarak geri gelebilir ya da tamamen bu Auxiliary Design of Extension Module’den çıkabilirsiniz.

Eğer diğer kontrol programlarına birşeyler ekleme ihtiyacı duyarsanız , WPLSoft içerisinde ladder diyagram üzerinde direk olarak programı düzenleyebilirsiniz.

DELTA PLC AC MOTOR SÜRÜCÜ HIZ KONTROL UYGULAMASI SONUÇ : 

Bugün Delta Plc AC Motor Sürücü Hız Kontrol Uygulaması adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.Yazının başında da ifade ettiğim gibi , konularda daha derine iniyorken , anlaşılabilir olması ve sizlere yardımcı olması daha önceliklidir.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması | Delta Plc Eğitimi

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI ve AÇIKLAMALARI

Delta plc’de analog çıkış nasıl yapılır ? Analog çıkış nedir ? Delta plc’de analog çıkış uygulamalarının temeli nedir ? Delta plc uygulamaları nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız bu yazımızda Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması ve Açıklamaları adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI

Açıklama : 0mA-20mA dönüştüren bir cihazınızın olduğunu varsayalım ve analog olarak bunu kullanmak istiyorsunuz.

Giriş terminalinizden de 0mA-20mA giriş alıyorsunuz.

Aygıtlar :

D0 : CH1’den akım çıkış registerı olsun

D40 : CH1’de bulunan çıkış akımına bağlı çevrilen dijital değer registerı olsun.

Bağlantı :

DVP04DA cihazını kullandığınızı varsayalım.

AC motor sürücüsünden , skala valfi vb. dönüştürücülerden gelen analog bilgi için kabloları cihazın CH1 (I+ ve COM) ucuna bağlayınız.

Program açıklaması :

Plc stop durumundan run’a geçtiğinde , CH1’i akım çıkış modu olan mod3’e ayarlamalıyız.

DVP04AD için akım modunda değer aralığı 0-20mA , K0-K4000’e eşittir.D0 akım çıkış değeridir ve 1/2000 değeri anlık akım çıkış dijital değeridir.

1/2000 ne anlama gelir.Burada 20mA=4000 ise , 20/4000= 1/2000 e eşittir.Yani biz her bir dijital değerin ne kadar akım’a denk geldiğini burada buluyoruz.

Ardından D0 ile 200’ü çarpalım ve bunu D40 data registerında tutalım ki çıkış akımını buradan ayarlayabilelim.

Program Örneği :

Ladder Diyagram

—|M1002|—–| TOP|K0|K1|H3|K1|  (Mod 3 olarak set edildi.Akım çıkış modu)

—|M1000|—–|MUL|D0|K200|D40|    (CH1’deki çıkış akım değeri D0’dadır)

—|M1000|—–|TO|K0|K6|D40|K1|   (D40 CH1’de ki çıkış akım dijital değerine bağlıdır)

—|END|

delta plc öğren

WPLSoft İçerisinde Nasıl Modülü Ayarlarız ?

WPLSoft içerisinde modül sihirbazını açın.Toolbar içerisinde üçadet birbirine bağlı dikdörtgen simgesini göreceksiniz.

Burada ‘Auxiliary Design of Extension Module’ penceresini göreceksiniz.Bu pencere ek modüllerin dizayn edildiği penceredir.No yazan kısımda 0’a tıklayın ve yandan ‘DVP04DA Analog Output Module’ü seçin.

Artık Plc’e bildiriyoruz ve diyoruz ki ben bir adet modül ekledim ve adı da şu.

Ardından da Setup’a tıklayın.

Ardından CR numaraları olan ve 0’dan 34’e kadar uzayan bir liste göreceksiniz.

Adım1 : #1 Set Up Output Mode’u seçin

Adım2 : Burada TO komutu çalışması için ‘Write Register’ı’ kontrol edin.Koşulu ‘LD M1002’ olarak set edin.

Adım3 : CH1’i ‘Akım çıkış modu 0mA-20mA’ olarak set edin.

Adım 4: Preview butonuna tıklayın ve program kodlarının doğru olarak eklenip eklenmediğini kontrol ediniz.

Adım5 : Instruction List i.erisinden komut kodlarının görmek için ‘Add to List’e tıklayınız.

Ardından CR#1 için kurulum tamamlanmış olacaktır.

CR#6 için ayarlar CR#1 kurulumu ile aynıdır.

Adım 1 : #6 CH1 çıkış değerini seçiniz (CH1 Output Value)

Adım 2 : TO komutu için ‘Write Register’ komutunu kontrol ediniz.Komutu LD M1000 olarak set ediniz.

Adım 3 : Değeri 4000 olarak set ediniz.

Adım 4 : Ardından ‘preview’ görüntüle butonu ile kodların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Adım 5 : Ardından Instruction list üzerinde bulunan kodları ‘add to list’ diyerek kodları ekleyiniz.Ve böylece CR#6 kurulumu tamamlamış olursunuz.

NOT : Eğer gerekirse , Instruction List üzerinde oluşturulan kodları düzenleyebilir ya da yeni kodlar ekleyebilirsiniz.Örnek olarak eğer CR#6 çıkış değerini düzenlemek istiyorsanız , düzenlemek istediğiniz alana Instruction List üzerinde gelin ve K4000’i D0 içerisinde düzenleyin.Ardından da Replace deyip ayarlamaları kaydedin.

Yine burada belirtildiği gibi CR parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Tüm kurulum işlemlerinizi tamamlamanızın ardından Ok diyerek tekrar ‘Auxiliary Design of Extension Module’ ekranına dönebilir ve ek olarak modül varsa onları ekleyip tekrar devam edebilirsiniz.

Tüm tamamlamaların ardından yukarıdaki verdiğim örnek kodların aynısını ekranda göreceksiniz.

Diğer kontrol gerekli programları eklemek için ise , direk olarak ladder üzerinde değişim , düzenleme işlemide yapabilirsiniz.

Burası size kalmıştır.

DELTA PLC ANALOG ÇIKIŞ UYGULAMASI ve AÇIKLAMALARI SONUÇ :

Bugün Delta Plc Analog Çıkış Uygulaması ve Açıklamaları adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Delta plc ile ilgili örneklere ve açıklamalara kaldığımız yerden devam ediyoruz.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Analog Modül Ayarları ve Kurulumu | Delta Plc Öğren

DELTA PLC ANALOG MODÜL KULLANIM

Delta plc ile analog modül nasıl ayarlanır? Delta plc analog işlemler nasıl yapılır ? Delta plc ile analog dönüşümler nasıl yapılır ? A/D Eğrisi nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazı dizisinde delta plc ile analog modül kullanımına dair bilgilerimizi artırmaya devam ediyoruz.

DELTA PLC ANALOG GİRİŞ

Analog / Dijital Dönüşüm Eğrisi

Voltaj Giriş Modu :

CR#1 için Mod 0 : -10V/+10V , Kazanç = 5V (4000Lsb) , Ofset = 0V (Lsb)

CR#1 için Mod 1 : -6V/+10V , Kazanç = 6V (4800Lsb) , Ofset = 2V (1600Lsb)

Kazanç : Dijital giriş değerinde voltaj girişi = 4000 , Aralık : -4V/+20V (-3200Lsb – 16000Lsb)

Ofset : Dijital giriş değerinde voltaj girişi = 0 , Aralık : -5V / +5V (-4000Lsb  / +4000 Lsb)

Kazanç – Ofset : Aralık = +1V / +15V (+800Lsb / +12000Lsb)

Akım Giriş Modu :

CR#1 için Mod 2 : -12mA / +20mA , Kazanç : 20mA (4000Lsb) , Ofset : 4mA (800Lsb)

CR#1 için Mod 3 : -20mA / +20mA , Kazanç : 20mA (4000Lsb) , Ofset : 0mA (0Lsb)

Kazanç : Dijital giriş değerinde akım giriş değeri = +4000 , Aralık : -16mA/+52mA (-3200Lsb/+10400Lsb)

Ofset : Dijital giriş değerinde akım giriş değeri = 0 , Aralık : -20mA / +20mA (-4000Lsb / +4000Lsb)

Kazanç – Ofset : Aralık : +4mA / +32mA (800Lsb / +6400Lsb)

Not : Kullanıcılar ; Ofset değeri (CR#8 – CR#21) ve kazanç değeri (CR#24 – CR#27) kullanarak dönüşüm eğrilerini halihazırdaki ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.

Voltaj Giriş Moduna Göre Analog/Dijital Dönüşüm Eğrisini Ayarlama :

Delta plc analog modül kullanım

Tanım :

04AD’yi örnek olarak alalım.CR#1 voltaj giriş moduna (mod 0)’a set edildiğinde , ofset değeri 0V(K0) olacak ve kazanç değeri 5V (k4000) olacaktır.Giriş değeride , -10V/+10V’a bağlı olarak -8000/+8000 arasında değişecektir.

Eğer varsayılan voltaj giriş modu (mod 0 ve mod 1) kullanmayacaksanız , ihtiyacınıza göre dönüşüm eğrilerini düzenleyebilirsiniz.Örnek olarak ; CH1-CH4 ofset değerini 0V (K0) ve kazancı da 2.5V (K2000) set edebilirsiniz.

Burada yalnızca bir kez A/D dönüşüm eğrisini ayarlamalısınız.CR#33’ü (Ofset/Kazanç ayar yetkilendirme) ayarlamalı ve yanlış işlemler yapmamak adına önleminizi almalısınız.

Aygıtlar :

X0 = ON : CH1-CH4 sinyallerini mod 1 giriş modu olarak set eder.

X1 = ON : CH1-CH4 ofset değerini 0V(K0) ve kazanç değerini 2.5V(K2000) olarak set eder.

M0 = ON : A/D dönüşüm eğrisi ayarlamayı etkisizleştirir.

Program Açıklaması :

X0 = On olduğunda , CR#1’i K585(H’249 , 0000 0010 0100 10001 binary olarak) set eder ve CH1-CH4 sinyal giriş modu, mod 1 (voltaj giriş modu) olarak set olur.

X1 = On olduğunda , CR#18-21’e K0(CH1-CH4 ofset değeri) yaz ve K2000 (CH1-CH4 kazanç değeri) CR#24-27’e yaz.

X1 On durumundan Off’a geçtiğinde , M0’ı set etmek A/D dönüşüm eğrisi ayarlama işlemlerini etkisizleştirir.K585 (H’249 0000 0010 0100 1001)’i CR#33’e yaz ve CH1-CH4 için dönüşüm eğrisini etkisizleştir.

Program Örneği :

—|X0|—–| TOP|K0|K1|H249|K1|  (CH1-CH4 mod 1’e set edilir.)

—|X1|—–|TOP|K0|K18|K0|K4|    (CH1-CH4 ofset değeri set edilir)

—|X1|—–|TOP|K0|K24|K2000|K4|   (CH1-CH4 Kazanç değeri set edilir)

—|X1<-(düşen kenar)|—-|SET|M0|

—|M0|—–|TOP|K0|K33|H249|K1| (A/D Dönüşüm etkisizleştirme)

Akım Giriş Moduna Göre Analog/Dijital Dönüşüm Eğrisini Ayarlama :

Tanım :

04AD’yi örnek olarak alalım.CR#1 akım  giriş moduna (mod 2)’a set edildiğinde , ofset değeri 4mA(K800) olacak ve kazanç değeri 20mA (k4000) olacaktır.Giriş değeride , -12mA/+12mA bağlı olarak -4000/+4000 arasında değişecektir.

CR#1 giriş modu , mod3’e akım girişi olarak set edilirse , ofset değeri 0mA (K10) ve kazanç değeri 20mA (k4000) olarak set edilecektir ve giriş akımı -20mA/+20mA’e bağlı olarak -4000/+4000 değerleri arasında değişecektir.

Eğer varsayılan akım giriş modu (mod 2 ve mod 3) kullanmayacaksanız , ihtiyacınıza göre dönüşüm eğrilerini düzenleyebilirsiniz.Örnek olarak ; CH1-CH4 ofset değerini 5mA (K1000) ve kazancı da 20mA (K4000) set edebilirsiniz.

Burada yalnızca bir kez A/D dönüşüm eğrisini ayarlamalısınız.CR#33’ü (Ofset/Kazanç ayar yetkilendirme) ayarlamalı ve yanlış işlemler yapmamak adına önleminizi almalısınız.

Aygıtlar :

X0 = ON : CH1-CH4 sinyallerini mod 3 giriş modu olarak set eder.

X1 = ON : CH1-CH4 ofset değerini 5mA (K1000) ve kazanç değerini 20mA(K4000) olarak set eder.

M0 = ON : A/D dönüşüm eğrisi ayarlamayı etkisizleştirir.

Program Açıklaması :

X0 = On olduğunda , CR#1’i K1755(H’6DB , 0000 0110 1101 1011 binary olarak) set eder ve CH1-CH4 sinyal giriş modu, mod 3 (akım giriş modu) olarak set olur.

X1 = On olduğunda , CR#18-21’e K0(CH1-CH4 ofset değeri) yaz ve K4000 (CH1-CH4 kazanç değeri) CR#24-27’e yaz.

X1 On durumundan Off’a geçtiğinde , M0’ı set etmek A/D dönüşüm eğrisi ayarlama işlemlerini etkisizleştirir.K585 (H’249 0000 0010 0100 1001)’i CR#33’e yaz ve CH1-CH4 için dönüşüm eğrisini etkisizleştir.

Program Örneği :

—|X0|—–| TOP|K0|K1|H6DB|K1|  (CH1-CH4 mod 3’e set edilir.)

—|X1|—–|TOP|K0|K18|K1000|K4|    (CH1-CH4 ofset değeri set edilir)

—|X1|—–|TOP|K0|K24|K4000|K4|   (CH1-CH4 Kazanç değeri set edilir)

—|X1<-(düşen kenar)|—-|SET|M0|

—|M0|—–|TOP|K0|K33|H249|K1| (A/D Dönüşüm etkisizleştirme)

DELTA PLC ANALOG MODÜL SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc ile analog modül kullanımı ve nasıl analog girişleri okuyabileceğimiz , kontrol edebileceğimize dair birtakım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık.Bu yazı dizisi ile de eksiklerimizi umuyorum en kısa sürede kapatırız.

İyi Çalışmalar

Delta Plc DVP04AD ve DVP06AD Kullanımı ve Ayarları

DVP04AD ve DVP06AD KONTROL REGISTERLARI İNCELEME

Delta Plc DVP04AD ve DVP06 için kontrol registerları nedir ? Kontrol registerlarının anlamları nedir ? Kontrol registerlarının açıklamaları nedir ? Bugünki yazımızda Delta Plc’e dair kontrol registerlarını inceleme ve açıklama yapmak üzere bir yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

Bu yazı dizisi ile delta plc ile ilgili analog ve dijital işlemler yapmayı anlamak ve kolaylaştırmak istiyorum.

Başlayalım.

DVP04AD & DVP06AD KONTROL REGISTERLARI

DVP04AD -06AD İçin Kontrol Registerları  :

CR#0 : Model İsmi

DVP04AD-S Model Kodu = H’0088

DVP04AD-H Model Kodu = H’0400

DVP04AD-H2 Model Kodu = H’6400

DVP06AD-S Model Kodu = H’00C8

Burada program içerisinde eğer genişleme modülü varsa model  isimlerini okuyabilir , görebilirsiniz.

CR#1 : Giriş Mod Ayarları

Analog giriş modülü içerisindeki kanalların çalışma modudur.Burada ayrı ayrı her bir kanal için 4 farklı mod seçimi yapılabilir.Varsayılan ayar : H’000

04AD için :

CH1’i mod 0 olarak seçersek (b2-b0  = 000 ) olmalı.CH2 mod 1 için (b5-b3 = 001 ) olmalı.CH3 mod 2 olarak (b8-b6 = 010) olmalı.CH4 mod 3 için (b11-b9 = 011 ) olmalı.CR#1 H’0688 olarak set edilmelidir.En yüksek bitler (b12-b15) kullanılmaz.

06AD için :

CH1’i mod 0 olarak seçersek (b1-b0  = 00 ) olmalı.CH2 mod 1 için (b3-b2 = 01 ) olmalı.CH3 mod 2 olarak (b5-b4 = 10) olmalı.CH4 mod 3 için (b7-b6 = 11 ) olmalı.CH5 mod 0 olarak (b9-b8 = 00) ve CH6 mod 0 olarak (b11-b10 = 00) olmalıdır.CR#1 H’00E4 olarak set edilmelidir.En yüksek bitler (b12-b15) kullanılmaz.

CR#2,3,4,5 : Ortalama Kanal Zamanı

CH1-CH4 için sinyallerin ortalama zamanlarını ayarlar.Ortalama zaman ayarları CR#2-CR#5 için yalnızca bir sefer yazılmalıdır.

04AD için :

04AD-S için kurulum aralığı : K1-K4096 , Varsayılan : K10

04AD-H için kurulum aralığı : K1-K20 , Varsayılan : K10

06AD için :

06AD-S için kurulum aralığı : K1-K20 , Varsayılan : K10

Fabrika Ayarları CR#2 –CR#4 için ; H’0A0A

CR#2 (b7-b0) CH1 için ortalama zamandır.CR#2 (b15-b8) CH2 için ortalama zamandır.

CR#3 (b7-b0) CH3 için ortalama zamandır.CR#4 (b15-b8) CH4 için ortalama zamandır.

CR#4 (b7-b0) CH5 için ortalama zamandır.CR#4 (b15-b8) için ortalama zamandır.

CR#6,7,8,9,10,11 : CH1-CH6 için Ortalama Giriş Değerleri

CH1-CH6 arası sinyallerin ortalaması , CR#2-CR#5  içerisindeki ayarlardan gelir.Örnek olarak , eğer CR#2-CR#5 ayarları 10 ise , CR#6-CR#11 içeriği , CH1-CH6 arası son 10 sinyalin ortalaması olacaktır.

Delta plc dvp06ad ayarları ve kullanımı

CR#12,13,14,15,16,17 : CH1-CH6 için Giriş Değeri

CH1-CH6 için şimdiki giriş değeridir.

CR#18,19,20,21,22,23  :CH1-CH6 için Ayarlanmış Ofset Değeri

CH1-CH6 ayarlı ofset değeri , analog sinyal dijital değer 0’a dönüştürüldüğünde ki analog giriş voltaj ya da akımını ifade eder.

Ayarlanabilir voltaj aralığı : -5V ila +5V arası (-4000Lsb /+4000Lsb)

Ayarlanabilir akım aralığı : -20mA ila +20mA arası (-4000Lsb / +4000Lsb)

Varsayılan ayarlar : K0 , Birim = Lsb

CR#24,25,26,27,28,29 : CH1-CH6 Ayarlanabilir Kazanç Değeri

CH1-CH6 için ayarlanabilir kazanç değeri ; analog sinyalin dijital değer 4000’e dönüştürüldüğündeki analog giriş voltaj ya akımın ifadesidir.

Ayarlanabilir  voltaj aralığı : -4V / +20V (-3,200Lsb/+16000Lsb)

Ayarlanabilir akım voltajı : -16mA/+52mA (-3200Lsb / +10400Lsb)

Kazanç Değeri-Ofset Değeri = +800Lsb/+12000Lsb(voltaj) ya da +800Lsb/+6400Lsb(akım).Kazanç-Ofset değeri küçük olduğunda , giriş sinyalinin çözünürlüğü daha iyi olacaktır ve dijital değer daha güzel olacaktır.Kazanç-Ofset değeri büyük olduğunda , giriş sinyali çözünürlüğü daha bozuk olacaktı ve dijital değer değişimleri çok daha küçük olacaktır.

CR#30 : Hataları Depolamak için Data Registerlar

Burada CR#30 : Hata durum değerini bize verir.

Anormal Güç Kaynağı : K1 (H’1)

Yanlış Mod Seçimi : K4 (H’4)

Ofset /Kazanç Hatası : K8(H’8)

Donanım Hatası : K16 (H’10)

Anormal Dijital Aralık : K32 (H’20)

Yanlış Ortamala Zaman Ayarları : K64 (H’40)

Komut Hatası : K128 (H’80)

Örnek : Voltaj modunda iken , Anormal dijital aralığı (k32) meydana gelirse ; dijital dönüşüm -8000’den düşük ya da +8000’den yüksektir ya da akım modunda dijital dönüşüm -4000’den düşük yada +4000’den büyüktür.

CR#31 : RS-485 Haberleşme Adres Ayarları :

RS-485 Haberleşme adresi ayarları ; Aralık : 01-255 , Varsayılan : K1

Bu ayarlar yalnızca RS-485 haberleşmesi için geçerlidir ve PLC MPU’a bağlandığında geçersiz olacaktır.

CR#32 Haberleşme Hızı (Baud Rate) Ayarları :

RS-485 haberleşme hızı ayarları , 4800,9600,19200,38400,57600 ve 115200 bps’dir.(bps = bits per second) , Varsayılan : H’0002

Burada ; b0 = 1 ise 4800 bps , b1=1 ise 9600 bps , b2=1 ise 19200bps , b3=1 ise 38400bps , b4=1 ise 57600bps , b5=1 ise 115200bps’dir.b6-b13 kullanımda deildir.b14 = Yalnızca RTU modda iken CRC Checksum için yüksek/düşük bit değişimidir.

B15 ise ; ASCII/RTU mod arasında ki değişimdir.  0 = ASCII (varsayılan) , 1 = RTU moddur.ASCII data formatı ; 7-Bit , Even , 1 stop bit (7,E,1)dir.

RTU data formatı ise ; 8-bit,Even,1 stop bit (8,E,1)’dir.Bu ayarlar yalnızca RS-485 haberleşmesi için geçerlidir ve PLC MPU’ya bağlanıldığında geçersizdir.

CR#33 : Varsayılan Ayarlara Dönme / Ofset-Kazanç Ayarlama

Dahili bazı fonksiyonların(Ofset/Kazanç ayarı) yetkilendirilmesi için  kullanılmaktadır.Güç kesilmeden önce harici hafızaya mühürlü fonksiyonlar çıkış ayarı olarak depolanacaktır.

04AD için ;

Varsayılan ayar : H’0000.CH1’in ayarlarını almak için örnek :

B0 =0 olduğunda , kullanıcı CH1’in CR#18 (ofset) ve CR#24(Kazanç) ayarının yapılmasını aktif eder.B0=1 olduğunda , kullanıcı bu ayarlara izin vermez.

B1 ofset/kazanç  ayar registerlarının mühürlü olup olmadığını ifade eder.B1=0 Ofset/Kazanç ayar registerları mühürlü , b1=1 ofset/kazanç ayar registerları mühürsüz anlamındadır.Bu fonksiyon yalnızca RS-485 haberleşmesinde geçerlidir.

B2=1 olduğunda ise ; tüm ayarlar CR#31 ve CR#32 harici fabrika ayarlarına döner.

06AD için ;

Varsayılan ayar : H’0FFF , CH1 için ayarları alma örneği  ;

B0 = giriş değeri için üst/alt sınır alarm anahtarıdır.0=aktif değil , 1 = aktif (varsayılan)

B1 = ofset/kazanç ayar yetkilendirmesidir.0= yasak , 1 = izin verildi (varsayılan)

B12-b15 =1 olduğunda , CH1-CH6 arası tüm ayarlar  CR#31 ve CR#32 harici varsayılan değerlere dönecektir.B12-B15 , kurulum tamamlandığında otomatik olarak 0 olacaktır.

CR#34 : Sürüm versiyonu

Kontrol registerı 34 ise , şimdiki sürüm versiyonunu hex olarak gösterecektir.Örnek olarak V1.00 H0100 olarak gösterilecektir.

DVP04AD ve DVP06AD KONTROL REGISTERLARI İNCELEME SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc DVP04AD ve DVP06AD ile ilgili kontrol registerları ve açıklamalarını sizlerle paylaştık.Burada bulunan açıklamalar ve kodlar örnek ve sistemi anlamak adına verilmiş birer kod parçacıklarıdır.Sizler burada farklı işlemler yapmak isteyebilirsiniz.

Umuyorum faydalı olacaktır.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Analog ve Dijital Sinyal Kullanımı Nedir ?

DELTA PLC ANALOG/DİJİTAL İŞLEMLER GİRİŞ

Delta plc ile analog dönüşüm nasıl yapılır ? Analog dijital dönüşüm nedir ? Analog bilgi nasıl dijitale dönüştürülür ? Delta plc analog/dijital modüller nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap arayacağımız Delta plc analog/dijital işlemler yazı dizisinde özel modülleri inceleyecek ve bunların nasıl kullanılması gerektiğine dair birtakım bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Birçok yerde sorulan ve araştırılan bir konuda bilgi açığını kapatmak ve bu alanla ilgili soru/çözümler konusunda faydalı olabilmek adına bu yazı dizisini çıkarmaya karar verdim.

Özellikle endüstriyel anlamda her proje de karşımıza hemen hemen çıkacak olan analog/dijital kavramlarını umuyorum bu yazı dizisi ile anlama fırsatını buluruz.

DELTA PLC ANALOG/DİJİTAL İŞLEMLER

A/D Dönüştürme

Endüstriyel otomasyonda, birçok ölçüm birimi analog sinyaller üzerinden iletilmektedir.En sık kabul edilen sinyaller ;  -10V / 10V ve akım olarak -20mA / 20mA olarak kabul edilmektedir.

Analog sinyalleri Plc işlemleri için parametreler ve bunlarıda öncelikle dijital değerlere dönüştürmek durumundayız.

Örnek olarak ; -10V /10V voltajını ilk olarak bir A/D modülü tarafından -8.000 / +8.000 değerine dönüştürürüz ve Plc , A/D modülündeki kontrol kayıtlarını (CR) kontrol registerları üzerinden From/To komutları ile okur.

Gönderilen sinyal işlemleri için Plc’ye geri dönecek olursak dijital olarak k-8000 / k+8000 olacaktır.

Giriş :

DVP04AD veya DVP06AD analog sinyal giriş modülü harici 4 veya 6 analog giriş noktası bulundurmaktadır ve sinyalleri voltaj veya akım olarak 14 bit dijital sinyallere dönüştürür.

MPU (Microprocessor Unit) buradan programdaki From/To komutlarını kullanarak verileri okuyabilir ya da yazabilir.

Modül üzerinde 49 adet 16 bit kontrol kaydı alanı bulunmaktadır.

Kablolama ile voltaj girişini veya akım girişini seçebilirsiniz.Voltaj giriş aralığı +/-10V (+/- 8000 çözünürlük : 1.25mV) olarak ayarlanabilir.Akım giriş aralığı +/-20mA(+/- 4.000 , çözünürlük : 5uA) olarak ayarlanabilir.

delta plc analog ve dijital işlemler

Harici Bağlantı :

Analog bir giriş bağlantı yapıldığında , diğer güç kablolarını yalıtmalısınız.

A/D modülü halihazırdaki sinyallere bağlandığında , “V+” ve “I+” terminallerinin kısa devre yapıldığından emin olunuz.

Gürültü eğer sorun ise ya da o anki proje için önemliyse , FG’yi topraklama terminaline bağlayınız.

Hem güç modülündeki hemde A/D modülündeki terminali sistemin toprak noktasına bağlayınız ve sistem kontağını topraklayınız.Ya da güç dağıtım kabininin kapağına bağlayınız.

Yüke bağlı giriş terminali üzerindeki dalgalanmalar , kablolamada gürültü girişimlerine neden oluyorsa , kabloları 0,1 -0,47uF 25V kondansatöre bağlayınız.

Analog/Dijital Modül 04AD/06AD için Özellikler :

Besleme voltajı : 24 VDC  (20.4 VDC – 28.8 VDC)

Analog Giriş Kanalı : 4 kanal ya da 6 kanal

Analog Giriş Aralığı : +/- 10V ya da +/-20mA

Dijital Dönüşüm Aralığı : Voltaj için +/-8000 , Akım için +/-4000

Çözünürlük : Voltaj için 14 bit (1lsb = 1.25 mV) ve Akım için 13 bit (1lsb = 5uA)

Giriş Direnci : Voltaj için 200 KΩ ve Akım için 250Ω

Genel Doğruluk : +/- %0.5 full skalada (25 C , 77F ) , +/- %1 aralık içerisinde full skalada (0-55 derece)

Cevap Zamanı :  3 ms x kanal numarası

İzolasyon : Dijital ve analog alan arasındadır.Analog kanallar arasında izolasyon yoktur.

Mutlak giriş aralığı : Voltaj için +/- 15V , Akım için +/-32mA

Dijital Data formatı : 16 bitte 13 önemli bit uygundur ve 2’nin tümleyenidir.

Fonksiyon Ortalaması : Vardır.CR#2 – CR#5 için kullanılabilir.04AD-S için aralık = K1-K4.096 , 04AD-H/06AD-S için aralık = K1-K20

Self-Diagnosis : Üst ve alt sınır algılama kanalları vardır.

Haberleşme Modu (RS-485) : ASCII/RTU mod vardır.Haberleşme hızı : 4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps olarak kullanımdadır.ASCII data formatı : 7-bit , Even , 1 stop bit(7,E,1) ve RTU data formatı : 8-Bit , Even, 1 stop bit (8,E,1)’dir.RS-485 PLC Mpu serilerine bağlandığında kullanılamaz.

DVP-PLC MPU serilerine bağlandığında : MPU tarafından modüller sırası ile 1-7 arası sıralandırılırlar.Maksimum 8 modül takılabilir ve herhangi bir dijital giriş/çıkış noktası işgal edilmez.

A/D Dönüşüm : Mode 0 için = (-10V / + 10V ) , Mode 1 için = (-6V / +10V) aralık : +8000/-8000 Voltaj || Mode 2 için = (-12mA /+20mA) , Mode 3 için = (-20mA/+20mA)  aralık : +4000/-4000 Akım

İşlem / Depolama :

İşlem = 0-55C derece ve %50-95 nemlilik  , Kirlilik derecesi : 2

Depolama = -25/70 C derece ve % 5-95 nemlilik

Titreşim/Şok Etkilenmemesi : Uluslararası Standartlar olan ; IEC61131-2 , IEC68-2-6(Test Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27(Test Ea)

Maksimum Güç Tüketim Oranı = 24VDC , (-S)2W , (-H)2.5W, dışardan besleme ile sağlanır.

DELTA PLC ANALOG İŞLEMLER GİRİŞ SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc Analog/Dijital İşlemler adlı yazıyı sizlerle paylaştık.Burada 4 ve 6 kanallı olacak şekilde ilgili modülleri inceleyecek ve analog bilgi okumadan , plc içerisindeki işlemlere kadar nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair birtakım bilgileri sizlere aktarmaya gayret edeceğim.

Umuyorum faydalı bir yazı dizisi olacaktır.

İyi Çalışmalar

Delta Plc DVP02LC-SL Load Cell Modülü Türkçe Döküman

DVP02LC-SL LOAD CELL TÜRKÇE DÖKÜMAN & İNCELEME

Delta DVP02LC-SL Load cell modülü nasıl kullanılır ? DVP02LC-SL modülü nasıl konfigüre edilir ve programlanır ? Bu load cell modülü ne işe yarar ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta DVP02LC-SL Load Cell Modülü Türkçe Döküman adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DVP02LC-SL LOAD CELL NEDİR ve NASIL KULLANILIR ?

Load Cell’in Teorisi:

Metalik materyallere bir kuvvet ya da gerilim uygulandığında , bu materyaller incelmeye başlar ve elektriksel dirençleri artar.Diğer bir deyişle bu materyaller sıkıştırıldığında , direnç küçülmeye başlar.

Bu nedenle load cell aslında bir basınç ya da gerinim ölçer olarak kabul edilebilir.Bu şekilde olan bir algılama cihazı da fiziksel olarak basıncı çıkışta elektrik sinyallerine dönüştürmekte kullanılabilir ve genel olarakta yükleme , gerinim ve basınç çevrim işlemlerinde bu materyalleri görmekte ve kullanmaktayız.

DVP02LC-SL Giriş :

DVP02LC-SL ; 24-Bit olarak 4-Kablolu ve 6-Kablolu load cell’lerde çeşitli özdeğerlerde kullanılabilir.Bu sebeple cevap zamanları kullanıcıların  gerekliliklerine göre koordine edebilmek adına ayarlanabilir.

Ek olarak DVP02LC-SL load cell modülü data okuma/yazma işlemlerinde From ve To komutlarının DVP serisi plc’ler üzerinden kullanılmasına da olanak sağlar.

DVP02LC-SL Load Cell modülü kılavuz

Özellikleri :

+24VDC Besleme

18 – 31.2 VDC Arası voltaj aralığı

125 mA Maksimum akım tüketimi

+/- 40 mVDC  Giriş sinyal aralığı

+5VDC +/-%10 Hassaslık

24-Bits İç çözünürlük

RS-232 ve RS-485 Haberleşme Portu

4-Kablolu ve 6-Kablolu Load Cell uygulanabilir  sensör tipleri

+/-50ppm/K v. E  Sıcaklık katsayı aralığı

+/- 0.4 uV/K Sıcaklık katsayı sıfır noktası

%0.02 Doğrusallık hatası

2,10,20,40,80 ms x Kanal numaraları Cevap Zamanı

0’dan 1’e ; 0’dan 2’ye ; 0’dan 4’e ; 0’dan 6mV/V’a  4 Ölçüm aralığı

100 m Maksimum load cell bağlantı mesafesi

5 VDC x 300 mA Maksimum çıkış akımı

40’dan 4,010 ohm’a  Müsaade edilen load cell direnci

>100dB Genel mod reddi

K1’den K5’e Ayar Aralığı  Dinamik değer filtresi

K1’den K100’e Ayar aralığı Ortalama Değer Filtresi

500 VAC Dijital Devre ve Toprak / Analog Devre ve Toprak / Analog Devre ve Dijital Devre arasında İzolasyon methodu

MPU’ya sol taraftan bağlanabilir ve MPU’ya konumuna göre 100’den 107’e numaralandırılabilir. DVP-PLC MPU’ya seri bağlantı

0-55 derece , 50 -95% Nem ve 2 Derece kirlilik / -25 ila 70 derece , 5 -95% Nem  ; Çalışma ve Depolama değer aralıkları

IEC61131-2 , IEC 68-2-6 (Test Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27(Test Ea) Uluslararası Standartlar ; Titreşim-Şok etki durumu

Bitler için Etkin Rakamlar (ENOB):

Load cell Özdeğer = 0 – 1mV/V -> CR#2 Özdeğer =0 -> 2ms =18 / 10ms=19.1 / 20ms=19.5 / 40ms =19.8 / 80ms = 20.2

Load cell Özdeğer = 1 -2mV/V -> CR#2 Özdeğer = 1 -> 2ms=19 / 10ms =19.6 / 20ms=20.1 / 40ms = 20.3 / 80 ms = 20.7

Loade cell Özdeğer = 2- 4mV/V-> CR#2 Özdeğer -> 2 -> 2ms =19 / 10 ms=20 / 20ms =20.5 / 40ms =20.7 / 80ms=21

Load cell Özdeğer = 4 – 6mV/V-> CR#2 Özdeğer -> 3 -> 2ms =19 / 10 ms=20 / 20 ms=20.4 / 40ms =20.5 / 80ms =20.8

Pekala bu değerler ne işe yarar ya da nasıl kullanmalıyız  ?

Örnek : Eğer 3.8mV/V özdeğerlikli bir load cell kullanacaksanız , CR#2’yi 2 olarak set etmeli ve en etkin değerleri almalısınız.

CR#3’ü 2ms olarak set ettiğiniz takdirde , ‘ENOB’ 19 bits olacaktır.CR#3 20 ms olarak set edildiğinde ise , ENOB 20.5 bit olacaktır.

DVP02LC-SL Led İşaretleri , anlamları :

Power (Güç)  : Green (Yeşil) : Güç kaynağı durumunu gösterir.

Run (Çalışma) : Green (Yeşil) : DVP02LC-SL için çalışma durumlarını gösterir.

Error (Hata) : Red (Kırmızı) : Hata durumlarını içerir.

L.V (Düşük Voltaj) : Red (Kırmızı) : Harici besleme kaynağı düşük voltaj göstergesi

NET : Orange (Turuncu)  : Net/Brüt ağırlık göstergesi

ZERO (Sıfır) : Orange(Turuncu) : 0 noktası ağırlığını gösterir

MAX  : Orange (Turuncu) : Maksimum ağırlığı gösterir.

MOTION (Hareket) : Orange (Turuncu) : Stabil ölçümleri gösterir.

DVP02LC-SL Load cell modülü nedir ve nasıl kullanılır

DVP02LC-SL Fonksiyonları :

CR#0 : H’1000 :  R : Model İsmi : Sistem tarafından ayarlanır ve DVP02LC-SL Model Kodu = H’4206’dır.

CR#1 : H1001 : R : Yazılım versiyonu : Mevcut yazılım versiyonunu hex olarak gösterir.

CR#2 : H1002 : R/W : Özdeğer : Mod 0 (H’0000) 1mV/V ; Mod 1 (H’0001) 2mV/V varsayılan değer ; Mod 2 (H’0002) 4mV/V ; Mod 3 (H’0003)  6mV/V’tur.

CR#3 : H1003 : R/W : Ölçüm için tepki zamanı : Mod 0 (H’0000) 2ms / Mod 1 (H’0001) 10 ms / Mod 2 (H’0002) / Mod 3 (H’0003) 40 ms  / Mod 4 (H’0004) 80 ms varsayılan / Mod 5 (H’0005) 200 ms / Mod 6 (H’0006) 380 ms’dir

CR#4 : H’1004 : R : Tüm kanalların ortalama değeri : CH1 ve CH2 ortalama değerleri ve eşitlenmesi

CR#6 : H1006 : R/W : CH1 için dara okuma komutu : Mevcut okunan ağırlık değerini dara ağırlığı olarak okumak içindir : bit 0 -> CH1

CR#7 : H1007 :  R/W : Brüt / Net ağırlık seçimi : Mevcut ağırlığı Brüt ağırlık ya da Net ağırlık olarak gösterir.

CR#8 : H1008 : R/W : CH1 için Brüt ağırlık (Low Word) : Kullanıcılar brüt değeri okumak için değer girebilir ya da komut kullanabilir. Varsayılan değer : 0

CR#9 :H1009: R/W : CH1 için  brüt ağırlık (High Word) : Kullanıcılar brüt değeri okumak için değer girebilir ya da komut kullanabilir. Varsayılan değer : 0

CR#10 : H100A : R/W : CH1 ortalama adedi : Varsayılan : K10  ;Aralık ise K1 – K100 ; Set değeri aralığı aşıldığında , otomatik olarak K1 ve K100 değeri olarak değişime uğrar.

CR#11 : H’100B : R/W : CH2 için ortalam adedi: Varsayılan : K10  ;Aralık ise K1 – K100 ; Set değeri aralığı aşıldığında , otomatik olarak K1 ve K100 değeri olarak değişime uğrar.

CR#12 : H100C : R : CH1’den okunan ağırlık değeri (Düşük Word) : Ağırlığı gösterir : Varsayılan ; K0

CR#13 : H100D : R : CH1’den okunan ağırlık değeri (Yüksek Word) : Ağırlığı gösterir : Varsayılan ; K0

CR#14 : H’100E : R : CH1 anlık ağırlık : Ortalama ağırlığı gösterir.

CR#15 : H’100F : R : CH2 anlık ağırlık : Ortalama ağırlığı gösterir.

CR#16 : H1010 : R/W : CH1 durgunluk adedi : Varsayılan ; K5 : Aralık ; K1-K500

CR#18 : H1012 : R/W : CH1 durgunluk aralığı : Varsayılan ; K10 : Aralık ; K1 – K10,000

CR#19 : H’1013 : R/W : CH2 durgunluk kontrol aralığı : Varsayılan ; K10 : Aralık ; K1 – K10,000

CR#20 : H1014 : R/W : CH1 ondalık yeri : Varsayılan ; K2 : Aralık : K0-K4

CR#22 : H1016 : R/W : CH1 ölçüm birimi : Maksimum 4 ASCII word girilebilir.

CR#23 : H1017 : R/W : CH1 ölçüm birimi :   Maksimum 4 ASCII word girilebilir.

CR#24 : H’1018 : R/W : CH2 ölçüm birimi  : Maksimum 4 ASCII word içerir.

CR#25 : H’1019 : R/W : CH2 ölçüm birimi  : Maksimum 4 ASCII word içerir.

CR#26 : H101A : R/W : Ağırlık düzeltme komutu : Kullanıcıların ağırlığı düzeltebilmesi adına kullanılır ve varsayılan olarak : H’0000 kullanılır.H’0001 ; CH1 için okunan ağırlığı sıfıra resetle komutudur.H’0002  ; CH1 için ağırlık düzeltme komutudur.Ağırlık düzeltme işlemlerinin ardından düzeltme parametresinini kalıcı hale getirmek adına CR#41’i kullanın.

CR#33 : H1021 : R/W : CH1 Ağırlık düzeltme değeri : CR#33-CR#34 için varsayılan = K1,000; Aralık ise K-32,768 ile K32,767’dir.Düzeltme adımları ise ;

1 ) Load cell üzerine hiçbir ağırlığı koymayınız.

2)  CR#26 komutunu ‘H’0001’ olarak ayarlayınız.

3 ) Load cell üzerine standart ağırlığı yerleştiriniz

.4 ) Tabaka üzerindeki ağırlığı ikinci ağırlık değeri olarak CR#33 içine yazınız.

5 ) Ardından CR#26 komutunu ‘H’0002’ye ayarlayınız.

CR#34 : H’1022 : R/W : CH2 ağırlık düzeltme değeri : CR#33-CR#34 için varsayılan = K1,000; Aralık ise K-32,768 ile K32,767’dir.Düzeltme adımları ise ;

1 ) Load cell üzerine hiçbir ağırlığı koymayınız.

2)  CR#26 komutunu ‘H’0001’ olarak ayarlayınız.

3 ) Load cell üzerine standart ağırlığı yerleştiriniz.

4 ) Tabaka üzerindeki ağırlığı ikinci ağırlık değeri olarak CR#33 içine yazınız.

5 ) Ardından CR#26 komutunu ‘H’0002’ye ayarlayınız.

CR#35 : H1023 : R : CH1 için maksimum ağırlık (düşük word)  : Maksimum ağırlık ayarı.Ölçüm değeri kullanıcı tarafından set edilen değeri aştığı zaman , hata kodları içerisine kaydedilecektir.

CR#36 : H1024 : R  : CH1 Maksimum ağırlık (Yüksek word) :   Maksimum ağırlık ayarı.Ölçüm değeri kullanıcı tarafından set edilen değeri aştığı zaman , hata kodları içerisine kaydedilecektir.

CR#37 : H1025 : R/W : CH1 sıfır noktası kontrol üst limiti : Sıfır durumuna karar vermek için referans değeridir.Ağırlık bu aralığın içinde olduğu zaman , durum kodu mevcut ağırlık durumunu ‘ağırlık sıfır (boş)’ olarak gösterir.Varsayılan değer : K10 ; Aralık ise ; K—32,768 –  K+32,767

CR#38 : H’1026 : R/W : CH2 sıfır noktası kontrol üst limiti : Sıfır durumuna karar vermek için referans değeridir.Ağırlık bu aralığın içinde olduğu zaman , durum kodu mevcut ağırlık durumunu ‘ağırlık sıfır (boş)’ olarak gösterir.Varsayılan değer : K10 ; Aralık ise ; K—32,768 –  K+32,767

CR#39 : H1027 : R/W : CH1 sıfır noktası kontrol alt limiti : Sıfır durumuna karar vermek için referans değeridir.Ağırlık bu aralığın içinde olduğu zaman , durum kodu mevcut ağırlık durumunu ‘ağırlık sıfır (boş)’ olarak gösterir.Varsayılan değer : K-10 ; Aralık ise ; K—32,768 –  K+32,767

CR#40 : H’1028 : R/W : CH2 için sıfır kontrol noktası alt limiti : : Sıfır durumuna karar vermek için referans değeridir.Ağırlık bu aralığın içinde olduğu zaman , durum kodu mevcut ağırlık durumunu ‘ağırlık sıfır (boş)’ olarak gösterir.Varsayılan değer : K-10 ; Aralık ise ; K—32,768 –  K+32,767

CR#41 : H1029 : R/W : Ayarlanan değerleri kaydetme (H’5678) : Mevcut set  değerlerini kalıcı olarak kaydeder ve DVP02LC-SL daha sonra enerjilendirildiğinde kullanılabilmesi adına tüm set değerlerini dahili flash memory içerisine yazar.

Burada kullanılanlar ise ; H0 : Çalışma yok(varsayılan) ; H’FFFF : Kayıt başarılı ; H’5678 : Dahili flash memory içerisine yazar , H’5678 ile yazıldığında tüm set değerleri flash memory içerisine kaydedilecek.Kayıt tamamlandığı zaman , CR#41 H’FFFF olacaktır.

Eğer yazılan değer H’5678 değilse , otomatik olarak H0’a dönecektir.

Örneğin ; CR# içine K1 yazılırsa , K0’a dönecektir.

CR#42 : H102A : R/W : DVP02LC-SL Fabrika ayarlarına döndürmek : CR#42 registerına H’1A2B yazılarak DVP02LC-SL fabrika ayarlarına resetlenir.

CR#43: H102B : R/W : CH1 filtre yüzdesi : Varsayılan değer K2 ; Aralık ise K1-K9 (Birim : %10)

CR#44 : H’102C : R/W : CH2 filtre yüzdesi : Varsayılan değer K2 ; Aralık ise K1-K9 (Birim : %10)

CR#45 : H’102D : R/W : CH1 filtre ortalama değer : Filtrelemenin ardından ortalama değeri gösterir.

CR#46 : H’102E : R/W : CH2 filtre ortalama değer : Filtrelemenin ardından ortalama değeri gösterir.

CR#50 : H1032 : R : Durum Kodu : 1) b0 (H’0001 ) : CH1 Ağırlık sıfır (boş) 2) b2(h’0004)  : CH1 ağırlığı maksimum değer aşması (aşırı yük) 3) b4 (H’0010) : CH1 ölçüm değeri stabil 4) b6-b15 :rezerve

CR#51 : H1033 : R : Hata Kodu : Tüm hata durumlarını kaydeder.Hata kodu tablosundan incelenebilir.Varsayılan H’0000

CR#52 : H1034 : R/W : RS-232 istasyon adresi  ||CR#53 :H1035: R/W : RS-232 haberleşme formatı || CR#54 : H1036 : R/W : RS-485 istasyon adresi ||CR#55 : H1037 : R/W : RS-485 haberleşme adresi için

->>  CR#52 ve CR#54 için varsayılan değer =1 ; Aralık : K1-K255’tir.CR#53 ve CR#55 için varsayılan değer H’0000; Aralık : ASCII ,9600 , 7 , E , 1’dir.

Kontrol Registerları Açıklamaları :

CR#0 : Model İsmi :

DVP02LC-SL’nin model kodu H’4206’dır..

CR#1 : Yazılım Versiyonu

Yüksek bit 1 rakamını alır ve düşük bit ise , onluk ya da yüzlük değer alır . Örnek : V1.01 = H’0101.

CR#2 : Özdeğer

Load cell’ler farklı materyallerde farklı özellikler gösterebilir.Bu sebeple DVP02LC-SL loa d cell modülünün özdeğer ayarlarını yapınız.

Örnek : Eğer özdeğer 1 ile 2mV/V arasında ise , ihtiyacınız olan özdeğer 2mV/V’tur.Ve CR#2 içerisine set edilecek değer H’0001’dir.

CR#3 : Ölçüm İçin Tepki Zamanı

Ölçüm zamanı aldığın örneklemlerin sayısı ile orantılıdır.Daha kısa reaksiyon zamanı , daha kısa filtreleme zamanı daha stabil olmayan ölçüm değerlerini ortaya çıkarır.Fakat reaksiyon süresi en uzun süreye yayılırsa, bu çok daha stabil ölçüm değerlerini size verecektir.

Örnek : Mode 0 H’0000 : 2ms iken Mode 4 H’0004 80ms(varsayılan) değerlerdir.

CR#4 : CH1 ile CH2 arasındaki ortalama değeri toplar ve eşitler.Tüm kanallar için ortalama değer formülü ise (CH1 ortalama değer + CH2 ortalama değer ) / 2

CR#6 : CH1’den CH2’ye  dara ağırlığı okuma

Dara ağırlığını kendi başınıza ayarlayabilirsiniz ya da o andaki dara ağırlık değerinin ortalama değerini okuyabilirsiniz.

Bit 15 – Bit 2 = Reserved

Bit 1  :Ch2

Bit 0: Ch1

CR#7 : Brüt/Net ağırlık seçimi

Anlık brüt ağırlığı ya da net ağırlığı gösterebilirsiniz.Bu kanalı kullanmıyorsanız , devre dışı bırakabilirsiniz.

CR#8 : CH1 Brüt ağırlık (Low Word)

Buradan ağırlığı yazma yada okuma işlemini komutlar aracılığıyla yapabilirsiniz.

CR#9 : CH1 Brüt ağırlık (high word)

Buradan ağırlığı yazma yada okuma işlemini komutlar aracılığıyla yapabilirsiniz.

CR#10 : CH1 ortalama adedi

Aralık 1 ila 100 arasındadır.Değer 100’ü aştığında , otomatik olarak 100’e ayarlanacaktır.Eğer 1’in altına düşecek olursa da 1’e set edilecektir.

CR#11 : CH2 ortalama adedi

Aralık 1 ila 100 arasındadır.Değer 100’ü aştığında , otomatik olarak 100’e ayarlanacaktır.Eğer 1’in altına düşecek olursa da 1’e set edilecektir.

CR#12 : CH1 okunan ağırlık değeri (düşük word)

Burada ortalama değer gösterilir.

CR#13 : CH1 okunan ağırlık değeri (yüksek word)

Burada ortalama değer gösterilir.

CR#14 :CH1 anlık ağırlık

Burada anlık ağırlık gösterilir.

CR#15: CH2 anlık ağırlık

Burada anlık ağırlık gösterilir.

CR#16 : CH1 duraklama kontrol adedi

Varsayılan : 5’tir.Aralık ise K1’den K500’e kadardır.

CR#17:CH2 duraklama kontrol adedi

Varsayılan : 5’tir.Aralık ise K1’den K500’e kadardır.

CR#18  :CH1 durgunluk aralığı

Varsayılan : 10’dur. K1’den K10.000’e kadardır.

CR#19: CH2 durgunluk aralığı

Varsayılan : 10’dur. K1’den K10.000’e kadardır.

CR#20 : CH1 ondalık nokta yeri

Ondalıklı nokta alanları kullanıcı tarafından ayarlanır. 0<Desimal Nokta alanı <4 : Varsayılan=2

CR#21 : CH2 ondalık nokta yeri

Ondalıklı nokta alanları kullanıcı tarafından ayarlanır. 0<Desimal Nokta alanı <4 : Varsayılan=2

CR#22 : CH1 ölçüm birimi || CR#23 : CH1 ölçüm birimi || CR#24 : CH2 ölçüm birimi || CR#25 : CH2 Ölçüm birimi

Bu kontrol registerları kullanıcı tarafından ayarlanan ASCII word komutlarla bağlantılı ölçüm birimi olan hex değerleri kaydeder.Örnek olarak ; CH1 için ‘gram’ birimini kullanacaksanız , CR#22 ve CR#23 şu şekilde olmalıdır :

|a|m|g|r| ->>   |61H|6DH|67H|72H|  (CR#23|CR#22)

CR#26: Ağırlık düzeltme komutu

Kullanıcılar komutlarla ağırlık düzeltme işlemleri yapabilirler.Örneğin H’0001 i kullanarak CH1’i 0’a resetleyebilirsiniz.

CR#33 : CH1 ağırlık düzeltme değeri

Düzeltme esnasında ağırlıkların ağırlığı yazılmalıdır.

CR#34 : CH2 ağırlık düzeltme değeri

Düzeltme esnasında ağırlıkların ağırlığı yazılmalıdır.

CR#35 : CH1 maksimum ağırlık (düşük word)

Maksimum ağırlık değeri kullanıcı tarafından ayarlanabilir.Ağırlık maksimum ağırlığı aştığında , bit2  ve bit3 CR#50 için 1 ‘ e set edilmelidir.

CR#36 : CH1 maksimum ağırlık (yüksek word)

Maksimum ağırlık değeri kullanıcı tarafından ayarlanabilir.Ağırlık maksimum ağırlığı aştığında , bit2  ve bit3 CR#50 için 1 ‘ e set edilmelidir.

CR#37 : CH1 sıfır noktası kontrol üst limiti || CR#38 sıfır kontrol listesi üst limiti || CR#39 : CH1 sıfır noktası kontrol alt limiti||CR#40 sıfır kontrol listesi alt limiti

0’a resetleme adına referanslardır.Eğer ağırlık aralığın içinde ise , bit0 ve bit1 CR#50 için 1’e set edilecektir.

CR#41 : Ayarlanan değerleri kaydetme

Anlık set değeri kaydedilir ve tüm set değerleri de dahili flash’ın içerisine yazılır ve gelecek zamandaki kullanımlar adına bekletilir. Varsayılan : 0

Örnek olarak ; H’5678 yazılırsa ; tüm set değerleri Flash içerisine kaydolacaktır.

Kaydetme işlemlerinin ardından CR#41 H’FFFF olacaktır.Eğer H’5648 yazılmaz ise de ; sistem H’0 a dönecektir.

CR#43 : CH1 filtre yüzdesi

Aralık : 1 – 5 ; Birim %10 ; Varsayılan : 2 ve %20

CR#44 : CH2 filtre yüzdesi

Aralık : 1 – 5 ; Birim %10 ; Varsayılan : 2 ve %20

CR#45 CH1 Fitre ortalama değeri

Filtreleme işleminin ardından ortalama ağırlık değeri görüntülenebilir.

Ortalama adedi 30’dan daha büyük olduğu durumlarda filter durumu etkinleştirilebilir.

CR#46 CH2 Filtre ortalama değeri

Filtreleme işleminin ardından ortalama ağırlık değeri görüntülenebilir.

Ortalama adedi 30’dan daha büyük olduğu durumlarda filter durumu etkinleştirilebilir.

CR#50 : Durum kodu

Örnek olarak Bit0 -> H’0001 olduğunda CH1 0 ağırlık noktası (boş) anlamındadır.

Bit3 -> H’0008 olduğunda CH2 maksimum ağırlık sınırını aşar (aşırı yük)

CR#51 : Hata kodu

Örnek : B0 bitine K1 (H’0001) geldiğinde -> Güç kaynağı anormal

B4 bitine K16 (H’0010) geldiğinde -> CH2 dönüşüm hatası anlamındadır.

CR#52 : RS-232 İstasyon adresi ||CR#53 : RS-232 haberleşme formatı ||CR#54 : RS-485 istasyon adresi|| CR#55 : RS-485 haberleşme formatı

Eğer RS-232 haberleşme formatı kullanacaksanız ve ayarları da 115200 , 7, E, 1 , ASCII olarak set edilecekse CR#53’e H’0400 gönderilmelidir.

DVP02LC-SL Load Cell modül türkçe

Ağırlığın Ölçümü :

Dara Ağırlığı : Paketin ağırlığı

Net Ağırlık : Ürün Ağırlığı

Brüt Ağırlık = Dara Ağırlığı + Net Ağırlık

Örnek olarak -> Ürün ağırlığı 10 kg ve kartonlarda 0.2 kg geliyorsa , brüt ağırlık 10.2 olacaktır.

Bu konuyla ilgili registerlar : CR#6 || CRC#7 || CR#8 || CR#9

Örnek : CH1’in net değerini ölçüm değeri olarak al ve CH2’yi etkisizleştir.Eğer paketin ağırlığınıda biliyorsanız , dara ağırlığı okuma işlemlerini atlayabilirsiniz.

Dara ağırlığını oku

H’0000 ı CR#7’e yaz

Ürünü CH1 Load Cell’e yerleştir

H’0001’i CR#6 ya dara ağırlıklı olarak paket ağırlığını almak için yaz.

Duraklama Kontrolleri :

Load cell’e ağırlık ölçümü için bir nesne yerleştirildiğinde , duraklamaları kullanarak ölçüm değerinin stabil olup olmadığını belirleyebiliriz.

Eğer ölçüm değeri kullanıcı tarafından ayarlandıktan sonra CR#18 – CR#19 duraklama kontrolleri arasında kayıyorsa , bit4 ve bit5 i  CR#50 için 1 yapmalısınız.

Eğer ölçüm değeri bu aralığın çok ötesine kayıyorsa , CR#50’yi ve ilgili bitleri ‘0’ yapmalısınız.

Örnek :  Ölçüm zamanı 10ms olsun , duraklama kontrol adedi de 10  ve duraklama kontrol aralığı da 1,000 olsun.Duraklama kontrol aralığı 1000’i aşarsa , ölçüm değeri stabil değil olarak düşünülebilir ve bu durumda CR#50’nin 4 ve 5. Bitleri 0’a ayarlanmalıdır.

Sıfır Noktası Belirleme :

Load cell’den nesnenin kaldırılıp kaldırılmadığı adına 0 noktası belirleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.CR#50 için bit4 ve bit5  1 ise  ve bit0 – bit1 de  1 ise ; nesne load cell’den kaldırılmıştır anlamına gelir.

Filtreleme :

Ortalama değer okunan değerlerin toplamından elde edilen stabil bir değerdir.Fakat kaçınılmaz dış faktörler , okunacak olan şiddetli palslar ile ortalama değer için sonuçlar etkilenebilir ve ya değişebilir.

Bu sebeple kısaca filtreleme yapmak durumundayız diyebiliriz.Filtreleme için kontrol registerları : CR#43,44 ; Filtre yüzdeliği ; CR#45,46 : Ortalama değer filtresi

DVP02LC-SL Yazılım Ayarları :

DVP02LC-SL için kullanılan programın adı LCSoft’tur.

LCSoft’u geniş bir video ile youtube üzerinde anlatımı gerçekleştirildi.

LED İşaretçileri ve Hatalar :

DVP02LC-SL üzerinde 4 led işaretçisi bulunmaktadır.

Power Led’i  :

Off : Güç kaynağı anormal

Yeşil ışık sabit : Güç kaynağı normal çalışıyor

RUN Led’i :

Off : DVP02LC-SL çalışmayı durdurdu

Yeşil Işık flaş yapıyor : DVP02LC-SL normal çalışıyor.

ERROR Led’i :

Off : Herhangi bir hata yok

Kırmızı ışık flaş yapıyor : Hata kodlarını kontrol ediniz.Hata var.

L.V Led’i :

Off : Harici 24V güç kaynağı normal

Kırmızı ışı sabit yanıyor : Harici 24V güç kaynağı anormal

Diğer 4 led işaretçileri ise DVP02LC-SL üzerindeki her bir kanalın yanındadır.

NED LED’i :

Off : Mevcut ağırlık brüt ağırlıktır.

Turuncu ışık sabit yanıyor : Mevcut ağırlık net ağırlıktır.

ZERO LED’i :

Off : Mevcut ağırlık sıfır noktası ağırlığı değildir.

Turuncu ışık sabit yanıyor : Mevcut ağırlık sıfır noktası ağırlığıdır.

MAX LED’i  :

Off : Mevcut ağırlık maksimum ağırlığı aşmıyor

Turuncu ışık sabit yanıyor : Mevcut ağırlık maksimum ağırlığı aşıyor

MOTION LED’i :

Off : Mevcut ağırlık stabil olmayan bir değerdir.

Turuncu ışık sabit yanıyor : Mevcut ağırlık stabil bir değerdir.

Hata olarak ;

Power led’i yanmıyorsa güç kaynağını kontrol edin.

RUN led’i yanmıyorsa dahili donanımda sorun  vardır.Modülü tamir için yetkili servise geri gönderin

ERROR led’i yanıyorsa ; CR#50 içinden hata kodlarını kontrol edin.SEN+ ve SEN- için +5V voltajlarını kontrol edin.

L.V Led sürekli yanıyorsa : Giriş voltajının 18V’un altında olup olmadığını kontrol edin.

DVP02LC-SL LOAD CELL TÜRKÇE DÖKÜMAN SONUÇ :

Bugünki yazımızda DVP02LC-SL Load Cell modülü için bir Türkçe kılavuz hazırlamaya gayret ettik.Umuyorum bu yazı sizlerin işine yarar.

İyi çalışmalar.

Kitap olarak PDF & EPUB Formatları için : Delta Plc Döküman İndir klasöründen dosyalara ulaşabilirsiniz.

Delta Plc Öğren -12| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -12

Delta plc CSFO Komutu Nedir ? LD# Komutu Nedir ? BOUT Komutu Nedir ? BSET Komutu Nedir ? Delta plc’de en çok kullanılan komutlar nedir ? Bu ve benzeri sorualara yanıt aradığımız Delta Plc Öğren -12 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR  -9

CSFO (Catch speed and proportional output) Komutu :

Hız yakalama ve oransal çıkış anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S: Sinyal girişinin kaynak cihazı (Yalnızca X0-X3 uygundur)

S1:Örnek zaman ayarı ve giriş hız bilgisi

D:Oransal çıkış ayarı ve çıkış hız bilgisi

S , X0 ile ilişkilendirildiğinde, PLC yalnızca X0 girişini kullanır ve yüksek hız pals çıkışı Y0 ile ilişkilendirilir.Bu durumdan ötürü Y1 normal çıkış olur.S , X1 ile ilişkilendirildiğinde , PLC A fazı (X0)’ı  ve B fazı (X1)’i  giriş noktaları olarak kullanır.

Y0(pals)/Y1(yön) olarak çıkışı ayarlar.S , X2 ile ilişkilendirilirse PLC yalnızca X2 girişini kullanır ve yüksek hız pals çıkışı Y2 olur.Bu durumda ise Y3 normal çıkış noktası olur.

S, X3 ile ilişkilendirildiğinde ise , PLC A fazı(X2)’yi ve B fazı(X3)’ü giriş noktaları olarak kullanır.Bu durumda çıkışlar ; Y2(Pals) / Y3(Yön) olarak ayarlanır.

CSFO komutunun çalışabilmesi adına yüksek hız çıkış fonksiyonu kadar iyi yüksek hız sayma fonksiyonu donanımı da gerekir.

Bu sebeple , program CSFO komutunu tarama işlemine başladığında , yüksek hız sayıcı girişleri (X0,X1) ve (X2,X3) DCNT komutu tarafından etkinleştirilir.Ya da yüksek hız pals çıkışları (Y0,Y1) ve (Y2,Y3) diğer yüksek hız çıkış komutları tarafından etkinleştirilir.Burada CSFO komutu aktif olmayacaktır.

Eğer S , X1/ X3 ile 2 faz 2 giriş olarak ilişkilendirilirse , sayma modu  ; frekans 4 katına çıkmış olarak düzenlenir.

Y0 ya da Y2 için pals çıkış işlemleri esnasında , özel registlerlar olan (D1031,D1330,D1337,D1336) programın komutu her taramasına istinaden anlık pals çıkış adetlerini güncel olarak depolar.

Delta plc öğren dersleri serisi

S1 sıralı 4 adet 16-Bit registerları içerir.S1+ 0 örnekleme zamanı ile ilişkilendirilir.S1+0 K1 ile ilişkilendirildiğinde , PLC her 1 pals çıkışında hızı yakalar.

S1+0 için geçerli aralık Tek faz ve tek giriş modudur ve bu aralık : K1-K100 , 2 faz 2 giriş modu : K2-K100 olarak belirlenmiştir.

Eğer belirlenen değer geçerli aralığı aşarsa , PLC en alt ya da en üst değeri kendi karar verip set edecektir. Örneklem zamanı , PLC işlemleri esnasında değiştirilebilir.Fakat burada suna dikkat etmelisiniz , daha önceden ayarlanan değer bu komut işlem görünceye kadar olan sürede etki etmeye devam edecektir.

S1+1 Plc tarafından kullanılan son hız örneklemini içerir ve bu sadece okunabilir bir değerdir.Birim:1Hz ; Geçerli Aralık : (+/-)10kHz olarak belirlidir.

S1+2 ve S1+3 32-Bit datanın toplam pals sayılarını içerir.Bu değer de sadece okunabilirdir.

S1+0 örneklem zamanları ile ilişkilendirilmiştir.Giriş hızı artıyorken örneklem zamanlarının set değerinin yüksek olması önerilir.Böylece hız yakalama için daha etkin bir sistem kurmuş olursunuz.

Örnek :

S1+0’ı K1 olarak set edin ve hız aralığını da 1Hz-1KHz olarak belirleyin.K10 hız aralığı ise ; 10Hz-10KHz arasında olsun.K100 hız aralığı ise ; 100Hz-10KHz olsun.Tek faz girişi için , maksimum frekans 10kHz , 2 Faz 2 giriş için maksimum frekans 2kHz olur.

D 3 sıralı 16-Bit register ile ilişkilendirilmiştir.D+0 çıkış oransal değer ile ilişkilidir.Geçerli Aralık : K1(%1)-K10000(10000%).Eğer belirlenmiş değer geçerli aralığın üstüne çıkarsa , PLC otomatik olarak alt değeri ya da üst değeri set değeri olarak kabul edecektir.

Çıkış oranları ise Plc’nin çalışması esnasında değiştirilebilir.Yine burada ki kritik konu , daha önce set edilen değer ise bu komutun çalışması anına kadar geçerliliğini koruyacaktır.

D+2 ve D+1 32-Bit data için çıkış hızını içerir.Birim: 1Hz. Geçerli Aralık: (+/-)100kHz’dir.

Çıkış oranı D+0 ile Plc örneklem hızını çarpacaktır ve ardından anlık çıkış hızını yönetecektir.Burada Plc hesaplanmıs değerin integerını alacaktır.Eğer hesaplanan değer 1Hz’den daha düşük ise , Plc çıkışı 0Hz olarak kabul edecektir.

Örnek verecek olursak ; giriş hızı 10hz olsun , çıkış oranı :K5(5%) olsun

Hesaplama sonucu ise 10 x 0.05 = 0.5 Hz olacaktır.

Pals çıkışı 0Hz olacaktır.Eğer çıkış oranı K15(%15) olarak düzenlenmişse , hesaplama sonucu = 10 x0.15=1.5Hz olacaktır ve pals çıkışı 1Hz olarak uygulanacaktır.

Program örnekleri : Eğer D0 K2 olarak set edilirse  ; D10 K100 olarak set edilirse ;

(X0,X1) örneklem zamanı +10Hz (D1=10) , (Y0,Y1) olduğunda çıkış palsları +10Hz(D12,D11=K10) olacaktır.Eğer örneklem hızı -10Hz(D1=K-10)(Y0,Y1) ise  çıkış palsları -10Hz(D12,D11=K-10) olacaktır.

Kullanım Örneği : |—|M0|——-|CSFO|–|X1|—-|D0|—-|D10|

LD# (Contact Type Logic Operation) Komutu :

Kontak tipinde lojik işlemler anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Kaynak cihaz 1

S2: Kaynak cihaz 2

Bu komut S1 ile S2  arasındaki lojik işlemleri iletir.Eğer sonuç 0 değilse , işlemin devam edebilmesine onay verilmiş olur.Eğer işlem sonucu 0 ise , devamlılık engellenir.

LD# için # yerine (&  ,| , ^) simgeleri direk bağlantı için kullanılır.

LD& ya da DLD&  ->      S1&S2 !=0 (Devam eder)    S1&S2 = 0 (Devam etmez)

LD| ya da DLD|

LD^ ya da DLD^

İşlemler : & (Logic ‘and’ işlemi) ,  | (Lojik ‘or’ işlemi) , ^ (Lojik ‘XOR’ işlemi)

32-Bit sayıcılar (C200-C254) bu komutta kullanıldığında , 32-Bit komutlar olan DLD#’nin kullanıldığından emin olmalısınız.Eğer 16-Bit olarak kullanıyor olsaydınız, program hata işaretçisi MPU panel üzerinde yanıp sönecekti.

NOT :

AND # , OR# Komutları da aynı mantıkla çalışmaktadır.

BOUT (Output Specified Bit Of Word) Komutu :

Word’ün Bit ile İlişkilendirilmiş çıkışı anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

D : Çıkış aygıtı hedefi

N : Çıkış biti ilişkilendirilen aygıt

ES2/EX2 modelleri için , V1.20 ve üzeri fonksiyonları destekler.

Uygulanabilir aralık için operandın değeri; n: K0-K15 16-Bit işlemler için.K0-K31 32-Bit işlemler için.

BOUT komutu N  operandı tarafından belirlenen değere göre çıkış cihazı üzerindeki çıkış bitini kullanır.

İşlem Sonucu : Yanlış -> OFF(Bobin)->Normalde Açık Kontak(Sürekli Kapalı) ->Normalde Kapalı Kontak (Sürekli Açık)

Doğru -> ON(Bobin)->Normalde Açık Kontak(Sürekli Açık)->Normalde Kapalı Kontak (Sürekli Kapalı)

BSET (Set ON Specified Bit Of a Word) Komutu :

Word’ün belirlenmiş bitini On yap anlamına gelen bu komutun operandları

D : On olarak set edilecek hedef cihaz

N : Cihazın On olacak belirlenmiş biti

ES2/EX2 modelleri yalnızca 1.20 ve üzeri fonksiyonları destekler.

16-Bit için uygun aralık; K0-K15

32-Bit için uygun aralık; K0-K31

BSET Komutu aktif olduğunda , n tarafından belirlenen biti  ‘On’ yapar.Reset yapmak adına BRST komutu gereklidir.

BRST Komutu kullanımıda aynı aşamaları içerir.

BLD (Load NO Contact by Specified Bit) Komutu :

Belirlenmiş bite Normalde açık kontak yükle anlamına gelen bu komutun operandları ;

S: Kaynak cihazın referansı

N:Referans biti

ES2/EX2 modelleri için V1.20 ve üstü fonksiyonları destekler.

16-Bit için aralık K0-K15

32-Bit için aralık K0-K31 olarak belirlenmelidir.

BLD Komutu normalde açık kontağı kullanır ve bu kontağı N tarafından belirtilen bit’e yükler.

Eğer N ‘On’ olarak belirlenmişse Normalde açık kontakta on olacaktır.Ya da bu durumun tam tersi olacaktır.

BLDI Komutu’da Normalde kapalı kontağı belirlenen bite yüklemekle görevlidir.Bu komutta BLD komutunun özellikleri ile aynı özellikleri taşır.

BAND (Connect NO Contact in Series by Specified Bit) Komutu :

Bu komut  N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile Normalde Açık kontakları seri olarak bağlamakta kullanılır.

BANI (Connect NC Contact in Series by Specified Bit) Komutu:

Bu komut ise N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile Normalde Kapalı kontakları seri olarak bağlamakta kullanılır.

BOR (Connect NO Contact in Parallel by Specified Bit) Komutu:

BOR komutu N içerisinde belirlenmiş olan referans biti ile normalde açık kontakları paralel olarak bağlamak için kullanılır.

BORI (Connect NC Contact in Parallel by Specified Bit) Komutu :

BORI komutu N içerisinde belirlenmiş olan  referans biti ile  Normalde Kapalı kontakları paralel olarak bağlamak için kullanılır.

DELTA PLC ÖĞREN -12 SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -12 adlı yazımızıda sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Bugün Delta Plc komutlar adlı işlemlerinde sonuna gelmiş bulunmaktayız.

İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -11| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -11

Delta plcde kullanılan komutlar nedir ? VSPO Komutu nedir ? ICF Komutu nedir ? SCAL Komutu nedir ? SCLP Komutu nedir  ? ASDRW Komutu nedir ? Delta Plc Öğren -11 adlı  yazımızda bu komutları incelemeye çalışacağız.Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -11 adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

Not : Delta Plc Örnekler için -> TIKLA

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -8

VSPO (Variable  Speed Pulse Output) Komutu :

Değişken hız pals çıkışı anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Çıkış hedef frekansı

S2 : Palsların hedef rakamı

S3 : Boşluk zamanı ve boşluk frekansı

D : Pals çıkış cihazı (Y0 , Y2)

S1 için maximum frekans 100kHz’dir.Bu komutun çalışması esnasında hedef frekansı düzenlenebilir.

S1 düzenlendiğinde , VSPO rampa aşağı ya da yukarı hedef frekansı , S3 içerisinde ki rampa boşluk zamanı ya da boşluk frekansına  göre ayarlanır.

S2 palsların hedef rakamı yalnızca bu komut ilk çalıştığında geçerlidir.

S2 komut çalışırken ayarlanamaz.S2 negatif değer alabilir fakat çıkış yönü D1220/D1221 ile ilişkilendirilmemişse.Plc bu durumda pozitif değer alabilir.Palsların hedef rakamı 0 olarak belirlendiğinde , Plc sürekli çıkış verecektir.

S3 ise 2 ardışık 16-Bit cihazla ilişkilendirilebilir.S3+0 boşluk frekansını depolar , s3+1 boşluk zamanını depolar.

Parametreler ise komutun çalışma esnasında ayarlanabilir.

S3+0 için set edilebilir aralık :  1Hz – 32767Hz  ve 1ms – 80ms.Eğer set değeri maximum seviyeyi aşarsa , Plc en düşük ya da en yüksek değeri kabul edecek ve uygulayacaktır.

D pals çıkış aygıtı yalnızca Y0 ve Y2’yi destekler.Eğer Y1 ve Y3 çıkış yönü için gerekli olursa , D1220 ve D1221 K1(Pals/Yön) olarak set edilmek zorundadır.

S3 içerisindeki parametreler yalnızca S1 değeri düzenlenirken düzenlenebilir.

Hedef frekans 0 olarak set edildiğinde , Plc S3 içerisindeki parametrelere göre duruşa geçecektir.

Çıkış kesildiğinde ise , Pause durum bayrakları aktif olacaktır.(Y0 : M1538 , Y2 : M1540)

Eğer hedef frekans değeri hala ‘0’dan farklı ise , pals çıkışı artırılarak hedef değerine ulaşacaktır ve pals işlemleri tamamlanana kadar çalışacaktır.

İlgili Bayraklar  :

M1029 : CH0 (Y0 , Y1) Pals çıkış çalışması tamamlandı

M1102 : CH1 (Y2 , Y3) Pals çıkış çalışması tamamlandı

M1078 : Y0 pals çıkışı durdu (ani)

M1104 : Y2 pals çıkışı durdu (ani)

M1305 : Yüksek hızda pals çıkış işlemlerinde Y1 Pals çıkış yönü geri

M1306 : Yüksek hızda pals çıkış işlemlerinde Y3 Pals çıkış yönü geri

M1538 : Y0’ın duruş statüsünü  içerir

Özel Data Register Açıklamaları :

D1030 : Y0 pals çıkışının anlık değerinin düşük word’ü

D1031 : Y0 pals çıkışının anlık değerinin yüksek word’ü

D1336 : Y2 pals çıkışının anlık değerinin düşük word’ü

D1337 : Y2 pals çıkışının anlık değerinin yüksek word’ü

D1220 : CH0 (Y0,Y1) için pals çıkış mod ayarları

D1221 : CH1 (Y2,Y3) için pals çıkış mod ayarları

Ücretsiz delta plc dersleri

ICF (Immediately Change Frequency ) Komutu :

Anlık frekans değişimi anlamına gelen bu komutun operandları ;

S1 : Değişecek hedef frekansı

S2 : Boşluk zamanı ve frekansı

D : Pals çıkış aygıtı (Y0 , Y2)

S1 için maximum frekans 100kHz’dir.ICF komutu çalıştığında , frekans değişimi rampa aşağı/yukarı işlemleri ile hemen çalışmaya başlar.

ICF komutu DVSPO ve DPLSY komutlarının ardından çalışmaya başlar.Bu komut DVSPO komutu ile beraber kullanıldığında ; DICF’nin  S1 , S2 , D operandları , DVSPO’nun S1, S2 , D operandları ile aynı aygıtta kullanılmalıdır.

Aynı şekilde DPLSY komutu ile kullanıldığında da operandlar aynı aygıta ilişkin olmalıdır.

Eğer ICF komutu DPLSY komutu ile kullanılırsa , S2 operandı geçersizdir.

ICF komutu DVSPO ile kullanıldığında , S2 fonksiyonunun parametre ayarları S3 için DVSPO komutu ile aynı olmalıdır.Burada bahsedilen ,rampa aşağı/yukarı için boşluk zamanı ve frekansı’dır.

D pals çıkış aygıtı yalnızca Y0 ve Y2’yi destekler.

Bu komut interrupt subroutines’ler adına daha iyi cevap zamanı ve çalışma sonuçlarını görmek adına önerilir.

SCAL (Proportional Calculation) Komutu :

Oransal hesaplama anlamına gelen bu komut için operandlar ;

S1 : Kaynak değer

S2 : Eğim (unit : 0.001)

S3 : Offset değeri

D : İşlem sonucu

Operandların aralıkları : S1,S2,S3 için : -32768 ile 32767 arasındadır.

SCAL komutu  değerleri ayarlama işlemleri adına oransal hesaplama yapar.

Bu komutun işlem denklemi : D = (S1 x S2) /1000 + S3

Eğim Denklemi : S2 = [ (maximum hedef değeri – minimum hedef değeri) /  (maximum kaynak değeri – minimum kaynak değeri )] x 1000

Offset denklemi : S3 = ( minimum hedef değeri – minimum kaynak değeri ) x S2 /1000

SCLP (Parameter Proportional Calculation) Komutu :

Parametre oransal hesaplama anlamına gelen bu komutun operandları  ;

S1 : Kaynak değeri

S2 : Parametreler

D : İşlem sonucu

Komut içinde set edilen parametreler için değer ayarlama adına oransal hesaplama yapan komuttur.

16-Bit işlemler adına : -32768 ile 32767

32-Bit işlemler adına : -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.

Komutun çalışma denklemi :

D = [(S1 – minimum kaynak değeri) x (maksimum hedef değeri – minimum hedef değeri) / (maksimum hedef değeri – minimum hedef değeri) + minimum hedef değeri]

Komutun işlem denklemi ;   y = kx + b ‘dir.

Burada ;

Y = Hedef değer (D)

K = Oran(Eğim) = (max. Hedef değer – min. Hedef değer) / (max. Kaynak değeri – min. Kaynak değeri)

X  = kaynak değeri (s1)

B = offset =( min. Hedef değer  – min kaynak değeri ) x oran

ASDRW (ASDA SERVO DRIVE R/W) KOMUTU :

ASDA Servo Sürücü Okuma/Yazma anlamına gelen bu komutun operandları ;

S1 : Servo sürücünün adresi (K0 – K254)

S2 : Fonksiyon kodu

S : Okunacak / Yazılacak data adresi

ASDRW komutu işlemlerini COM2(RS-485) ve COM3 (RS-485) destekler.

S1 : Servo sürücü için istasyon numarasıdır.(Aralık : K0 – K254)

K0 burada yayım işlemlerini içerir.

Fonksiyon Kodları : (Sadece A / AB / B tipte ASDA’lar için geçerlidir.)

K0(H0) : Durum Monitörü : P0-04 / P0-08 : 0004H – 0008H : S+0 – S+4

K1(H1) : Blok Data Okuma Register’ı : P0-09 / P0-16 : 0009H-0010H : S+0 –S+7

K2(H2) : Blok Data Yazma Register’ı : P0-09 / P0-16 : 0009H-0010H : S+0 – S+7

K3(H3) : Jog işlemleri : P4-05 : 0405H : S (Aralık : 1-3000,4999,4998,5000)

K4(H4) : Servo On/Off Durumu : P2-30 : 021EH : S = K1(On) , Diğerleri = Off

K5(H5) : Hız Komutları (3 Set) : P1-09 / P1 – 11 : 0109H-010BH : S+0 – S+2 ; Aralık:-5000/+5000

K6(H6) : Tork Komutu (3 Set) : P1-12/P1-14 : 010CH – 010EH : S+0 –S +2 ; Aralık : -300/+300

K16(H10) : Durum Monitörü (Okuma) : P0-09/P0-13 : 0012H – 001BH : S+0 – S+9

K17(H11) : Durum Monitörü Seçimi (Yazma) : P0-17 / P0-21 : 0022H – 002BH : S+0 – S+9

K18 (H12) : Haritalama Parametresi (Yazma) : P0-25 / P0-32 : 0032H – 0041H : S+0 – S+15

K19(H13) : Jog işlemleri : P4-05 : 040AH : S (Aralık) : 1-5000 , 4999 , 4998 ,0

K20 (H14) : Yardımcı fonksiyonlar (Servo On/Off) :  P2-30 : 023CH : S = K1(On) , S+5 : -6000/+6000

K21(H15) : Hız Komutları (3 Set) : P1-09 /P1-11 : 0112H /0117H : S+0 – S+5 (Aralık) : -6000/+6000

K22 (H16) : Tork Komutları (3 Set) : P1-12 / P1-14 : 0118H – 011DH : S+0 – S+5 (Aralık) : -300/+300

K23 (H17) : Blok Data Okuma/Yazma Register (Haritalama Parametresi için) :  P0-35 / P0-42 : 0046H- 0055H : S+0 – S+15

Bağlantılı Bayrak ve Özel Data Registerları (COM2/COM3 ) için :

Haberleşme Ayarları Bekleniyor : M1120 (COM2)  / M1136 (COM3)

ASCII/RTU Mod Seçimi : M1143 (COM2)  / M1320 (COM3)

Haberleşme Protokolü :  D1120 (COM2)  / D1109 (COM3)

Plc Haberleşme Adresi : D1121 (COM2)  / D1255 (COM3)

İstek Bekleniyor : M1122 (COM2) / M1316 (COM3)

Haberleşme Zamanaşımı Ayarları (ms) : D1129 (COM2)  / D1252 (COM3)

Data Alımı Tamamlandı : M1127 (COM2)  / M1318 (COM3)

Data Alım Hatası : M1319 (COM3)

Haberleşme Hata Kodu : D1253 (COM3)

Haberleşme Zaman aşımı (ms) : M1129 (COM2)

COM2(RS-485) MODRD/MODRW Parametre Hatası : M1140 (COM2)

MODRD/MODRW/MODWR Parametre Hatası : M1141 (COM2). Kod D1130’da saklanır

COM2(RS-485) Hata Kodu (Modbus Haberleşme’den Dönen) : D1130 (COM2)

DELTA PLC ÖĞREN -11 SONUÇ :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -11 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum sizler adına faydalı bir yazı daha olmuştur.

İyi Çalışmalar.

DOPSoft Nedir , Nasıl Kullanılır |Delta Temel HMI Eğitim

DOPSoft NEDİR ve NASIL KULLANILIR ?

DOPSoft Nedir ? DOPSoft nerelerde kullanılır ? DOPSoft’un kullanım mantığı nedir ? DOPSoft ile ilgili başlangıç yaptığımız bu yazımızda DOPSoft manuelini beraber irdeleyeceğiz.

DOPSoft HMI programlayabilmek ve tasarlayabilmek için kullanılan bir program olup bizler için vazgeçilmez bir araçtır.Delta ürünlerinin HMI serilerine beraber bakalım.

Başlayalım.

DOPSoft’a GİRİŞ 

HMI olarak adlandırılan ve açılımı “Human Machine Interface” olan DOP-B serileri kolay kullanıma sahip yazılım ve yüksek-hızlı donanım ile kullanıcılara stabil ve güçlü bir arayüz sağlar.Screen Editor programı DOP-B serisi HMI’ların program olarak editörüdür.

DOP-B Serisi HMI’ların özellikleri :

Harici Seri Sürücü Destek Kontrolü

Windows Font Desteği

Hızlı başlatma ve Haberleşme Makro

Hızlı USB Yükleme/İndirme

Reçeteler

3 Harici Kontrol Kanalı ile Direk Haberleşme

Çoklu Bağlantı Kontrol Desteği

Simülasyon Fonksiyonları

Off-line simülasyon

On-line simülasyon

USB Host Port Ekipmanı

Yazdırma Fonksiyonu

Çoklu Güvenlik Koruması

Çoklu Dil Desteği

SD Kart ve USB Disk Kullanımı :

SD Kart :

SD Kartlar(SDHC destekler) datayı kaydetmek ve yaymak için kullanılırlar.Desteklenen dosya  formatı FAT32’dir.SD Kart kullanmadan önce FAT32 olarak HMI üzerinden yeniden format atmalısınız.

Yalnızca HMI tarafından formatlanan SD Kartlar , hem HMI hem de Windows OS sistemlerinde çalışmaktadır.(Ek olarak bazı formatlarda  yazma/okuma işlemi yapılsa bile , çeşitli sorunlar veya veri kayıpları vb. meydana gelecektir.)

dopsoft eğitimi

USB Disk :

USB Disk datayı kaydetmek için kullanılır.Aynı zamanda HMI’dan data kopyalamak içinde kullanılır ve formatı FAT32 olmalıdır.USB Disk’i data kaydetmek için kullandığımızda,  önerilen hafıza kapasitesi 2GB’dan az olmalıdır ve kullanıcılar ilk olarak sistem ekranına giriş yapmalıdırlar.Ardından silme/kaldırma işlemlerini yapabilirler.

Bu aşamada dataların USB Disk’e tamamen kaydedildiğine emin olunmalıdır.

2 çeşit USB Disk kaldırma methodu bulunmaktadır  ;

SYS butonuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda sistem ayar ekranına girecektir.Ardından kullanıcılar buradan USB Disk kaldır fonksiyonunu seçebilirler.

Ekran üzerinde ilk olarak ‘Depolamayı Kaldır’ butonuna tıklanır.Ayarlar ve compile işlemlerinin tamamlanmasının ardından , bu buton USB Disk’in kaldırmasında kullanılabilir.

Not : USB Disk kaldırma işleminden hemen önce tüm datanın kaydedildiğinden emin olunmalıdır.

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri :

CPU : Intel Pentium 4.1 veya üstü

Hafıza : 1GB Ram veya üstü

Hard Disk : 400 mb veya daha üstü

Ekran : 1024 x 768 yüksek full-renk ekran

Yazıcı : Yazıcı Windows 2000/ Windows Xp ile uyumlu olmalıdır

Sistem : Windows 2000 / Windows Xp / Windows Vista / Windows 7

Yeni Bir Proje Oluşturmak İçin ;

Program açıldığında ilk olarak karşınıza File , View , Tools , Option ve Help menüsü çıkacaktır.İlgili simgeye ya da File -> New yolunu izleyerek yeni bir proje oluşturabilirsiniz.New dedikten sonra “Proje İsmini , Ekran İsmini ,Ekran Nosu , HMI tipini , Base Port Kontrol ve Printer “ bilgilerini girerek proje oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Element Tool Window :

Element Araç Penceresi , çeşitli element ikonlarının seçimini sağlar.Mouse’u kullanarak çalışma alanı içerisinde yeni elementler oluşturabilirsiniz.Ek olarak buradaki elementleri kaydedebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Property Table :

Özellik tablosu her bir elementin özelliklerini ve ayarlarını gösterir.Burada , Ekran ismini, Elementin Durum Seçimini , Ekran Özelliklerini , Arkaplan Rengini , Ekran Açık /Kapalı Makro , Ekran Döngü Makro ve En/Boy bilgilerini düzenleyebilir , görebilirsiniz.

Dahili Hafıza :

Burada seçilebilir 6 çeşit register bulunmaktadır.

$ -> Harici Register

$M -> Kalıcı Harici Register

*$ -> Direk Olmayan Adres Registerı

RCPNO ->  Reçete Sayı Register

RCPG -> Reçete Grup Register

RCP -> Reçete Register

Harici Register $:

Word Girişi : $n (n : 0 – 65535)

Bit Girişi : $n.b (n : 0 – 65535 , b : 0 – 15 )

Delta Dop-b serisi HMI’lar 65536 16-Bit dahili register sağlar ($0.0 – $65535.15)

Not : Enerji kesildikten sonra ayarlanan değerler kalıcı olmaz.

Kalıcı Harici Register (R/W) $M :

Word Girişi : $Mn (n : 0 – 1023)

Bit Girişi : $Mn.b (n : 0 – 1023 , b : 0 – 15 )

Delta Dop-b serisi HMI’lar 1024 16-Bit kalııc dahili register sağlar ($M0 – $M1023.15)

Enerji kesildikten sonra kalıcı harici registerlarda datalar saklanır.Bu sebeple kullanıcılar burada önemli dataları kaydedebilir ve ya saklayabilirler.

Direk Olmayan Adres Registerı (R/W) *$  :

Word Girişi : *$n (n: 0-65535)

Direk olmayan adres registerları alanı , adreslerin depolandığı alanlardır.Kullanıcılar *$n üzerinden adresleri almak zorundadırlar ve böylece ardından bu adreslerdeki depolanmış değerlere erişebilirler.

Örneğin ; eğer $7 =  20 ; $20 = 39 ; *$7 = 39 olur.

Genel Formül : Eğer  $n = m  ve $m = x ise ; *$n = x ( m: 0-65535) olur.

M’in değeri hiçbir zaman 65535’den daha büyük olamaz.

Enerji kesildiğinde bu registerlarda bulunan değerler kaydolmaz.

Reçete Sayı Register ( R/W)  : RCPNO

Bu registerlar reçete data adetleri için kullanılır.Harici bir kontrole ya da HMI’a bir data upload/download edildiğinde , HMI ya da harici kontrol noktası reçeteye data  yazmak ya da okumak için reçete sayı registerlarının ayarlarını kullanır.

Eğer RCPNO 1’e set edildiyse , reçete data numarası da 1. sayı olarak tanımlanır.

Reçete Grup Register ( R/W) : RCPG

Bu registerlar 32-Bit reçete grup için kullanılır.RCPNO’dan farklıdır.RCPG kullanıldığında, sadece reçete sayıları değil , aynı zamanda reçete grupta set edilmelidir.

Kullanıcı 1. Grup’un 1. Datasını  upload/download etmek istediğinde  RCPG 1’e set edilmek zorundadır ve aynı zamanda RCPNO’da 1’e set edilmek zorundadır.

Reçete Register ( R/W) : RCP

Bu registerlar HMI’dan kullanıcı tarafından indirilen reçeteleri kaydetmek için kullanılır.Burada 2 çeşit reçete register bulunmaktadır.

16-Bit Reçete Register :

Bu register  16-Bit(1 Word) boyuta sahiptir.Eğer data depolama alanı harici bir hafıza ise , USB Disk ya da SM kart bağlandığında ,  16-Bit reçete register data alanı 4MB word olacaktır.

Eğer data depolama alanı dahili bir hafıza ise , data alanı 16-Bit reçete register 64K words olacaktır.

32-Bit Reçete Register :

32-Bit için register alanı (2 Word ya da Double Word|DW|).Eğer data depolama alanı harici hafıza ise , USB Disk ya da SM kart bağlandığında , 32-Bit reçete register data alanı 50MB words olacaktır.

Eğer data depolama alanı dahili bir depolama alanı ise , data boşluk alanı HMI’ın özelliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Kontrol Blok ve Statü Blok :

Delta DOP serisi HMI’lar ile PLC’nin diğer ürünleri arasında haberleşme kurmak için 2 yol vardır.Buradaki kritik kural, kontrol blok ve statü blok adreslerinin tanımlanmasıdır.

Bu tanımlama için ; Toolbar üzerinde bulunan Options -> Configuration yolu izlenmelidir.

NOT : İstenilen prosedür başladıktan sonra Auto Reset Flag’ları , Control Reset Flaglarını(Bit) otomatik olarak resetleyecektir.Eğer bu alan kontrol edilmediyse , siste kullanıcıdan flagları(bayrakları) resetlemesini isteyecektir.

Kontrol Blok  :

Kontrol blok , HMI’ın PLC kullanılarak kontrol edilmesi yoludur.Registerlara set edilen ayarlar üzerinden , HMI’a bağlanan kontrol noktası HMI için dahili işlemleri bilir.Örneğin ; Ekran Anahtarı , Arkaplan ışığı (On/Off) , flag temizleme , bilgi vb. anlık sistem içerisinde işleyen ve çalışan her türlü bilgiye erişebilir.

Bu register sürekli data blok olup , uzunluğu 0 word’den 8 word’e kadar olabilir.Kullanım amacı ise ; örnek verecek olursak ;

Ekran Numarası Dizayn Register  kullanıldığında , kontrol blok uzunluk olarak 1 ve ya daha üstü olmak zorundadır.

Örnek olarak Dn – Dn+7 (D0-D7) olarak kontrol bloğu oluşturulabilir.HMI için dahili register $ , $n-$n+7 ($15-$22) kontrol bloğu olarak belirlenebilir.

Register Numaraları ;

Screen Number Designation Register (SNIR)  : Ekran Numarası Tayin Register’ı

Control Flag Register (CFR) : Kontrol Bayrağı Register’ı

Curve Control Register (CUCR) : Eğri Kontrol Register’ı

Sampling History Buffer Register (HBSR) : Örneklem Geçmişi Arabelliği Register’ı

Clearing History Buffer Register (HBCR) : Geçmiş Kaydını Silme Register’ı

Recipe Control Register (RECR) : Reçete Kontrol Register’ı

Recipe Number Designation Register (RBIR) : Reçete Numarası Tayin Register’ı

System Control Flag Register  : Sistem Kontrol Bayrağı Register’ı

DOPSoft Nedir Sonuç :

Bugünki yazımızda DOPSoft Nedir adlı içeriğimizle DOPSoft’a giriş yapmış bulunmaktayız.DOPSoft HMI programlayabilmek adına kullandığımız program olup Delta Plc kullanan herkes için günün birinde karşılaşılacak bir programdır.

Ekran programlayabilmek ya da tasarlayabilmek adına kullanacağımız bu program için başlattığımız bu seride DOPSoft’un manuelini parça parça sizlere ileteceğim.

İyi çalışmalar.

eRemote Türkçe Kılavuz ve İnceleme

E-Remote GİRİŞ ve İNCELEME

Delta eRemote programı nedir ?.eRemote nerelerde ve nasıl kullanılır ?.eRemote kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?.Bugünki yazımızda eRemote giriş ve inceleme adlı yazımızla türkçe kılavuz olması niyetiyle hazırladığımız bu yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

eRemote uzaktan sistemlerin kontrolü adına son derece önemli ve yararlı bir programdır.Hadi beraber inceleyelim.

eRemote NEDİR ve NERELERDE KULLANILIR ?

E-Remote ; HMI ile aynı ekran üzerinden kullanıcılara izleme ve kontrol etme imkanı tanıyan bir bilgisayar yazılımıdır.Bu işlemler ve aşamalar ise internet üzerinden yapılmaktadır.

Nerede olursanız olun , uzaktan kontrol ile her türlü işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Desteklenen Modeller :

DOP – AE Serileri ;

Hatırlatma : DOP serileri ek internet modülleri , DOP-EXLNHJ1AE ; DOP-AE serisi HMI ile eRemote kullanıldığında gereklidir.

-DOP-AE57BSTD

-DOP-AE57GSTD

-DOP-AE57CSTD

-DOP-AE80THTD1

-DOP-AE10THTD1

DOP-B Serileri ;

-DOP-BO3E211

-DOP-BO7E415

-DOP-BO7E515

-DOP-BO8E515

-DOP-B10E615

Sistem Gereksinimleri ;

CPU : Pentium 4,2 Ghz ya da daha üstü

Ram : 1GB ve ya daha üstü

Hard Disk : Kapasite : 500MB ve üstü

Ekran : Desteklenen ; 1024 x 768 ya da daha üstü

Printer : Windows 2000 & Windows XP ile uyumlu

İşletim Sistemi : Windows 2000/ XP / Vista / 7

eRemote Kurulum :

eRemote kurulumuda windows ile genel fonksiyonları içerir ve çalışır.Deltanın Download Center(İndirme Merkezi) üzerinden bu programı indirebilirsiniz.

Ardından çalıştırın ve kurun.

Bu esnada özel olarak yapmanız gereken bir durum bulunmamaktadır.

eRemote ile Çalışma :

eRemote kullanmaya başlamadan hemen önce HMI sürümünü güncellemelisiniz.

Sürümü güncellemek adına , Dop eRemote klasörüne gelin ve bu klasörün içinde bulunan ‘Update Firmware  Tool’a tıklayarak çalıştırın.

Burada ‘Ethernet’ seçeneğini seçin ve ‘Update’ deyin.

Bu işlemin ardından güncelleme işlemini tamamlamış olacaksınız.

Ardından eRemote programını başlatın.

Bağlantı :

Bağlantı kurmak adına sol üst tarafta bulunan Connection -> New yolunu izliyoruz.Bu yol ile yeni bir bağlantı kurmuş olacağız.

Ardından karşımıza çıkacak olan ekran ; IP Address Setup Dialog Box olacaktır.

Burada sistem otomatik olarak tarama işlemini başlatacaktır ve internet üzerinde bulunan bağlanılabilecek tüm HMI’ların listesini karşımıza çıkaracaktır.Ve ardından bu işlem tamamlandığında bağlanmak istediğimiz HMI’ı seçerek ‘Ok’ tuşuna basarak ilerleyin.

eRemote ile bağlanabilmek için kullanıcı olarak bir domain adına sahip olmamız gerekiyor .

Karşınıza gelen ekran üzerinde IP Adress kısmına HMI_Domain olarak domain adınızı yazmanız gerekmektedir.

Bağlantıdan hemen önce şifre gereklidir.Doğru şifreyi girmeli ve ardından ‘Ok’ tuşuna basarak devam etmelisiniz.

Doğru şifreyi girmenizin hemen ardından sistem otomatik olarak bağlantıyı kuracaktır.Bu bağlantının tam olarak kurulmasının ardından kullanıcılar izleme işlemini yapabilir ve HMI ekranını bilgisayar üzerinden kontrol edebilirler.

Menü İşlemleri :

eRemote 3 farklı menü fonksiyonu sağlar.

-Connection

-Zoom

-Tool

-Help

Kullanıcıya ayrıca yeni bağlantı kurma , bağlantıyı kapatma , yakınlaştırma , uzaklaştırma ve tam ekran ikonları ile kullanım sağlar.

Connection (Bağlantı) Menü :

Remote Kontrol bağlantısı yaratmak için menü

New : Yeni bir bağlantı yaratır.

Close : Şimdiki bağlantıyı kapatır.

Language : Ekran dilini seçebilirsiniz.Desteklediği diller ; Geleneksel Çince , Basitleştirilmiş Çince ve İngilizce

Exit : eRemote’dan çıkar

Zoom(Yakınlaştırma) Menü :

eRemote ekran görünümüne karar vermek için menü

Zoom in : Ekrana yakınlaştırma opsiyonu.En fazla %300’e kadar yakınlaştırma yapılabilir.

Zoom out : Ekrandan uzaklaşma opsiyonu.En fazla %25’e kadar uzaklaştırma yapılabilir.

Full Screen : Ekranı tamamen kaplayacak görüntüyü elde ederiz bu işlemle.

Zoom Reset : Ekran %100 boyutuna resetlenir.

Tool (Araçlar) Menü :

Yazdırma ekranı hakkındadır.

Print Screen : Print Screen menü kullanıcılara anlık olarak remote ekranını yazdırma fonksiyonunu tanır.

HTTP : Bu fonksiyon web sayfalarını uzaktan HMI kullanımı için kullanılır.

Adım 1 : Tool menü üzerinden ‘HTTP’ seçilir.

Adım 2 : Gelen ekran üzerinde Enable HTTP kutucuğu işaretli olmalıdır.Port varsayılan değeri ise 80’dir.Her bir web sayfası açıldığında, port farklı bir değere set edilmelidir.Örneğin ; ilk web sayfası başlatıldığında port 81 ise , ikinci web sayfası başlatıldığında port 81’den farklı olmalıdır.

Adım 3 : Ayarların ardından , tarayıcıyı başlatın.Bilgisayarın IP adres tipi ; http:/172.15.176.57:81 şeklinde olmalıdır.

IP Adresini Komut penceresi üzerinden kontrol edebilirsiniz.Şimdiki IP Adresini kullanmak adına ‘ipconfig’ işlemi kullanılmalıdır.

Adım 4 : Belirlediğiniz yani emin olduğunuz IP adresini tarayıcınıza yapıştırın.Eğer karşınıza ‘Welcome to eRemoteWeb alanı gelirse , bağlantıyı başarılı bir şekilde tamamlamış olursunuz.

Sizden bir şifre talep edecektir.Varsayılan şifre ise ; 12345678’dir.Doğru şifreyi girdikten sonra HMI’ı web sayfası üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Eğer doğru IP adresini girdiyseniz ve hala bağlanmamışsa , proxy’i kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin.

Eğer karşınıza ‘ The HTTP service can not be enable, please check the port whether is conflict!’ şeklinde bir hata geliyorsa , HTTP servisi başlatılamıyordur.Port’un doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Help : eRemote hakkındaki bilgileri içerir.

About : eRemote için kullanılan çeşitli bilgileri içerir.

Test Örneği :

Teste başlamadan önce DOPSoft’un upload/download seçeneğini ayarlamamız gerekmektedir.Çünkü buradaki varsayılan ayar ‘USB’dir.

Ağ Ayarları ;

Bilgisayarınızın kontrol paneline girdikten sonra Network Connections alanını bulun.Burası sizde Ağ ve Paylaşım Merkezi olarak geçebilir.Burada bulunan Local Area Connection ikonuna sağ tıklayrak properties(özellikler) seçeneğini seçin.

Karşınıza Local Area Connection Properties kısmı gelecektir.Burada Internet Protocol(TCP/IP) kısmını bulun.

Internet protocol’e tıkladıktan sonra properties kısmına tıklayın.Karşınıza gelecek olan ekran ‘Internet Protocol TCP/IP Properties’ ekranı olacaktır.

Bu ekran üzerinde bulunan IP adress ve Subnet Mask kısmını düzenleyin.Düzenleme işleminde ise bilgisayarınızın IP adresini girmelisiniz.

Ardından ‘Ok’ tuşuna basarak ayar işlemlerini tamamlayın.

Ardından DOPSoft programını başlatın.Hızla eRemote destekleyen bir ekranı seçerek ilerleyin.

Karşınıza gelen ekran üzerine bir adet element->button yolunu izleyerek bir buton($0.0) ekleyin ve ismine herhangi bir şeyler yazın.

Ardından yine element -> input -> numeric entry yolunu izleyerek bir adet numeric entry elementi($10) oluşturun.

Ardından  options -> communication setting yolu üzerinden açılan pencereden sol tarafta bulunan ‘Ethernet’ alanına tıklayın.

Burada ‘Network eRemote Server Ladder Monitoring’ alanının hemen altında bulunan ‘Enable’ kutucuğunu aktifleştirin.Yine bu ekran üzerinde bulunan HMI IP Adress kısmında bulunan IP adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

‘OK’ butonuna bastıktan sonra HMI bağlantı işlemi tamamlanmış olacaktır.Proje dosyasını en son olarak Compile edin.Bu işlemin ardından proje HMI’ a transfer edilmiş olacaktır.

Ardından yeniden eRemote programını çalıştırın ve Connection-> New yolunu izleyin.Ardından yine karşınıza IP Adress Setup ekranı gelecektir ve sistem internet üzerinden bağlanabileceği HMI’ları aramaya koyulacaktır.

Sizin adresinizi ya da HMI’nızı bulduğunda seçin ve Ip adresini kontrol ederek doğru olduğunu gördükten sonra ‘Ok’ butonuna basın.

Sizden bir şifre isteyen ekran gelecektir.Şifre ‘12345678’ olarak girin.

Bu ekranın ardından DOPSoftta oluşturduğunuz ekran karşınza gelecektir ve şimdi bu ekran üzerinde izleme yapabilir ya da bu ekranı kontrol edebilirsiniz.

DOPSoft için Ethernet Ayar Seçimi:

DOPSoft programında tools menü üzerinde Options -> Environment yolu izlenmelidir.Bu ekranın ardından gelecek olan Environment ekranı üzerinde Upload/Download kısmı içerisinde ‘Ethernet’ seçeneği seçilmelidir.

Yine DOPSoft -> Communication Setting üzerinden LocalHost alanı içerisinde bulunan ‘Obtain an IP adress automatically’ seçeneği seçilmiş olmalıdır.

Bu işlem otomatik olarak işlemlerin tamamlanması halidir.

Kullanıcılar manual olarak Ip adresi girme ve tanımlama işlemlerini yapabilirler.Bunun için yukarda bahsettiğimiz yollar geçerli olacaktır.

eRemote TÜRKÇE KILAVUZ SONUÇ :

Bugünki yazımızda eRemote nedir ve nasıl kullanılır gibi geniş konseptlerle eRemotu inceledik ve kullanımını anlattık.eRemote ile kazanacağınız konfor ve verimliliği düşündüğümüzde sizlerin adına da çok faydalı bir sistem olduğu kanısındayım.

İyi Çalışmalar.

VFDSoft Türkçe Kılavuz ve İnceleme

VFDSoft HAKKINDA HERŞEY

VFDSoft Nedir ?.VFDSoft nerelerde kullanılır ?.VFDSoft nasıl kullanılır ve detayları nedir ?.VFDSoft ile neler yapılabilir ?.Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulabileceğiniz VFDSoft Türkçe Kılavuz ve İnceleme yazısını bugün sizlerle paylaşıyoruz.

Bu yazı sayesinde VFDSoft ile sürücülerin kontrolünü gerçekleştiriyor olacak ve her türlü müdahale etme , izleme yöntemlerine entegre olmuş olacaksınız.

VFDSoft NEDİR ve NASIL KULLANILIR ?

VFDSoft yazılımını kullanmaya başlamadan önce, ilgili ekipmanları hazırlamayı unutmayın
Delta VFD , Arayüz Çevirici RS485/232/USB ve RS485 bağlantı kablosu (RJ11 ya da RJ45) ya da USB bağlantı kablosu.

Sistem Konfigürasyonu ;

Kullanılabilir VFD Modelleri ;

VFD-B , VFD-F , VFD-M , VFD-S , VFD-E , VFD-L(0,25HP/2HP) ve VFD-VE

Diğer Gerekli Ekipmanlar;

RJ11 Konnektör Kullanılacak Modeller ; VFD-B, VFD-F,VFD-M,VFD-S,VFD-L(0,25HP/2HP) ve VFD-VE

RJ45 Konnektör Kullanılacak Model ; VFD-E

RJ11 için ;

6  <- 1 (Sağdan Sola )

1 : Reserved

2 : GND

3 : SG-

4 : SG+

5 : Reserved

6 : Reserved

RJ45 İçin ;

8 <- 1 (Sağdan Sola)

1 : Reserved

2 : GND

3 : SG-

4 : SG+

5 : Reserved

6 : Reserved

Ek olarak bilgisayarın USB’si üzerinden haberleşme işlemi gerçekleştirilir.Burada RS485 USB’ye dönüştürülür.

VFDSoft Kurulumu :

VFDSoft yazılımı Deltanın Download Center(indirme merkezi) üzerinden indirip kurabilirsiniz.

Uygulama başladıktan sonra Options kısmı üzerinden dili seçebilirsiniz.Dil seçenekleri ise ; English , Chinese (Traditional) ve Chinese(Simplified) olarak belirlenmiştir.

File Menü : Buradan dosya açabilir ya da dosya kaydedebilirsiniz.

Drive Menü : Buradan haberleşme ayarlarını , parametre kontrollerini , hızlı kurulum ve diğer ileri düzey fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Diagnostics Menü : Buradan online keypad , trend kayıtlar , anlık izleme , pıd kontrol ve motor parametrelerinin otomatik olarak ölçüm işlemleri burada yapılır.

Help Menü : Buradan yazılım hakkında bilgi alabilir ve VFD manual ve yazılım bildirimlerini görebilirsiniz.

Araçlar :

Com Setup : Bilgisayarın VFD’ye haberleşme bağlantısını set etmek için kullanılır.

Open : Proje dosyası açmak için kullanılır.

Save : Projeyi kaydetmek için kullanılır.

Exit : Yazılımdan çıkmak için kullanılır.

Quick Setup : VFD için bazı basit fonksiyonları set etmek için kullanılır.

Parameter : VFD parametrelerini okumak ya da VFD’ye parametre yazmak için kullanılır.

Advance : Haberleşme için gelişmiş fonksiyonları içerir.

Keypad : Online dijital işlem fonksiyonları için kullanılır.

Trend : VFD’nin farklı çalışma statülerini kaydetmek ve izlemek için kullanılır.

Monitor : VFD’nin metresel olarak çalışma statüsünü izlemek için kullanılır.

History Message :

Yazılım ve VFD’nin statüsünün geçmiş mesajlar ve bildirimlerini gösteren alandır.

Haberleşme Kurulması :

Com Setup’a ya da Off Line ikonuna tıklandığında karşınıza Communication Setup(Haberleşme Kurulumu) alanı gelecektir.

Burada Com Port , Protocol alanları bulunmaktadır.Bu alanları elinizle doldurabilir ya da Auto Detect diye bilirsiniz.

Auto Detect derseniz , sistem otomatik olarak haberleşme ayarlarını yaparak bağlanmaya çalışacaktır.

Eğer Com Port’u yanlış seçerseniz ya da Com Port ile ilgili bir hata var ise , karşınıza gelecek olan hata ; ”Com Port doesn’t exist ! Please make sure” hatası olacaktır.

Doğru Com Port seçimi için , Aygıt Yöneticisinden bağlandığınız da hangi Com Porta bağlandığını görmeniz gerekmektedir.

Eğer haberleşme düzgün bir şekilde kurulursa , Communication Setup ekranındaki Success butonu yeşile dönecektir ve ekranda mesaj olarak ”Communication Auto-Detect Success” olarak görebilirsiniz.

Eğer haberleşme bağlantısı kurulamazsa , karşınıza şu mesaj gelecektir ; ” Cannot Detect Any Driver”.

Eğer haberleşme tam anlamıyla kurulursa , karşınıza gelecek olan bir sonraki ekran ”Do you want to On-Line now” şeklinde olacaktır.Eğer evet derseniz , bağlantı kurmuş ve online modda olacaksınız.Ki bu durum artık sizin işlemlerinizi yapabileceğiniz duruma gelmiş olduğunuz andır.

Delta VFDSoft nedir ve nasıl kullanılır

Quick Setup (Hızlı Kurulum) :

Eğer hızlı kurulumu seçerseniz , karşınıza gelecek olan ekran ”Source of Parameter Settings” ekranı olacaktır.Bu ekran üzerinde size sorulan soru şudur ;

Parametreleri dosya üzerinden mi yüklemek istersiniz ?

Parametreleri sürücüden mi yüklemek istersiniz ?

Eğer sürücüden haberleşe yolu ile yükleme işlemi seçerseniz , karşınıza açılacak olan ekran üzerinde Steps(Adımlar)’î göreceksiniz.

Burada bulunan seçenekleri kullanarak , başlangı. Ekran seçimi , özel ekran , tam yükte motor akımı , yüksüz motor akımı vb. Seçeneklerini kullanarak hızla ayarlarınızı yapabilir ve yükleyebilirsiniz.

Parameters Management ( Parametre Yönetimi):

Bu alan üzerinde bulunan Read File/Read Drive alanları bizim daha çok kullanacağımız alanlardır.

Eğer Read File ikonunu seçerseniz, sizden bilgisayarınızda bulunan parametre dosyasını seçmeniz istenecektir.

Eğer halihazırda bir dosyanız var ise bunu seçerek parametreleri program içine almış olursunuz.

Bu dosya formatı .txt ya da .xls dosyası olmak zorundadır.

Bu işlem tamamlandığında karşınıza gelecek olan ekran üzerinde bulunan ;

No : Parametre Numarasını gösterir.

Modbus: Parametre haberleşme adresini gösterir.

Description : Parametre ismini gösterir.

Unit : Birimi gösterir.

Data : Şimdiki datayı gösterir.

Default : Varsayılan fabrika ayarlarını gösterir.

Min : Minimum değeri gösterir.

Max : Maximum değeri gösterir.

Attribute : Okuma ve yazma yapılıp yapılamayacağını gösterir.

Eğer bir parametreyi değiştirmek isterseniz , üzerine çift tıklamalısınız.

Sürücüye parametreleri yazmak için ;

‘Write All’ ikonuna tıklayarak ilerleyin.Karşınıza gelen ‘Do you want to write all parameter(s) to drive?’ ekranına tamam derseniz , parametreleri sürücüye yazma işlemi başlayacaktır.

Eğer dosyayı kaydetmek isterseniz , bunu Txt ya da Excel dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Parametre Karşılaştırma Fonksiyonu ;

Karşılaştırma aracı üzerinde  bulunan seçenekler ;

-Drive vs default : Sürücü ile fabrika ayarlarını karşılaştır

File vs default : Dosya ile fabrika ayarlarını karşılaştır.

Drive vs File : Sürücü ile dosyayı karşılaştır.

Bu işlemlerin ardından karşılaştırma sonucu ekranı üzerinden size sonuçlar gösterilecektir.

Online Keypad :

Online keypad’ı ;

Sürücüyü kontrol etmek , hızı ayarlamak , durum statüsü ve parametreleri yazma/okuma işlemleri adına kullanabilirsiniz.

Eğer online keypad’ı start/stop için kullanmak isterseniz  ;

VFD-B için ; 02-00 = 04 ya da 05 ve 02-01 = 03 ya da 04 olmalıdır

VFD-F için ; 02-00 = 04  ve 02-01 = 03 ya da 04 olmalıdır

VFD-S için ; 02-00 = 04 ya da 05 ve 02-01 = 03 ya da 04 olmalıdır

VFD-M için ; P00=03 ve P01=03 ya da 04 olmalıdır.

VFD-E için ; 02.00 = 03 ve  02.01=03 ya da 04 olmalıdır.

VFD-VE için ; 00-20=1 ve 00-21=2 olmalıdır.

İlk parametreler frekans komut kaynağı ikinciler ise işlem komut kaynağıdır.

Trend Record :

Bu alan üzerinden ‘Start” ikonuna tıkladığınızda , dataların kayıt alma işlemi başlar.

Buradan dataların anlık değerlerini izleyebilirsiniz.

Kanal değerlerini , logic statülerini görebilir ve kanal seçimini yapabilirsiniz.

Üst tarafta bulunan toolbar üzerinden data kaydı yapabilir , data yükleyebilirsiniz.

Burada kaydedilen dataları yazdırabilirsiniz.

Data Statüleri Sayfası :

Buradan her bir datanın anlık değerini , VFD durumunu ve hata kodlarını görebilirsiniz.

Anlık Monitoring :

Monitor ikonun tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekran üzerinde ‘Start’ derseniz , anlık görüntüleme başlayacaktır.

Bu ekran üzerinden frekans komutunu değiştirebilir , çıkış frekansını ayarlayabilir ve cursor value üzerinden cursoru  hareket ettirerek anlık değerleri görebilirsiniz.

Gelişmiş Fonksiyonlar :

Bu ekran üzerinde bulunan ‘Run’ ikonu ile açılacak olan pencerede bulunan haberleşme data izleme işlemini görebilirsiniz.

Monitor Drive Status’ün hemen altında bulunan alandan VFD modeli seçebilirsiniz.

Hemen altında bulunan alan ‘Run , Stop , Fwd/Rev , Jog vb.’ işlemleri yapabilirsiniz.

Ekranın sağ üst tarafında bulunan ‘Add Checksum into Command’ alanı , yazılımdan otomatik olarak komutların içine checksumları ekler.

Hemen altında bulunan ‘Check Message by Delta Rules’ alanı ise delta kuralları mesajlarını kontrol eden fonksiyonları kullanır.

Input Command (Giriş Komutu) ile yazılım üzerinden otomatik olarak komutlar kompile edilebilir ya da yayılabilir.

Aynı şekilde bu komutlar hemen altında bulunan ‘Input Any Data to Send’ kısmı üzerinden manual olarak gönderilebilir.

Sayfa B üzerinden sürekli ve rahatça  haberleşme komut testlerini yapabilirsiniz.

Diğer Fonksiyonlar :

PID Kontrol  & Motor Parametrelerinin otomatik ölçümü(Auto-Tuning)

VFDSoft TÜRKÇE KILAVUZ ve İNCELEME SONUÇ :

Bugünki yazımızda VFDSoft’u işledik.VFDSoft delta ile uğraşan herkes için vazgeçilmez bir programdır.Delta sürücüleri kontrol etmek adına yazılmış bu programla günün birinde karşılaşmanız kaçınılmazdır.Türkçe olarak bir rehber niteliğinde olmasını istediğimiz bu yazımızda umarım faydalı bilgiler öğrenmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta Plc PMSoft Eğitimi | PMSoft Nedir , Nerede Nasıl Kullanılır ?

PMSOFT NEDİR ve NASIL KULLANILIR ?

PMSoft Nedir ? PMSoft nerelerde kullanılır ?.PMSoft ile gelen yenilikler nelerdir ?.PMSoft’u irdeleyip inceleyeceğimiz yazı dizisinin ilk içeriği olan bu yazımızda PMSoft’a giriş yapacağız.

PMSOFT Kullanıcı El Kitabının sırasıyla tarihsel gelişimi ;

İlk versiyonu 30/05/2013 tarihinde yayımlanmıştır.

İkinci versiyonu 21/04/2014 tarihinde ilk versiyona  bölüm 12, bölüm 13 ve ek olarak B bölümü eklenmiştir.

Üçüncü versiyonu 31/10/2014 tarihinde yayımlanmıştır ve bölüm 13.5.5 güncellenmiştir.Bölüm 13.5.7 ,13.5.8, ve ek olarak C bölümü eklenmiştir.

PMSOFT NEDİR ?

PMSOFT Giriş ve Sistem Gereksinimleri:

PMSoft Delta’nın yeni nesil hareket kontrolleri için geliştirdiği yazılım geliştirme aracıdır.PMSoft birden fazla programlama fonksiyonları , kolay arayüzüne ek olarak çeşitli yönlerde fonksiyonlar ve araçlar içermektedir.

PMSoft’un Karakteristikleri :

-PMSoft ile kullanıcılar program organizasyon birimleri oluşturabilir , global sembolleri tanımlayabilir ve lokal sembolleri tanımlayabilirler.

-PMSoft iki programlama dilini destekler.Bu diller Ladder diyagram ile komut listesidir.

-PMSoft elektronik camları ve G-kodları destekler.Bu sayede hareket kontrolleri  dizaynı için iyi bir arayüz sağlar.

-PMSoft çok fazla uygulama komutunu destekler.

-PMSoft aynı zamanda basit fonksiyonlarıda destekler.Örnek olarak ; objeleri kopyalama , objeleri kesme , objeleri yapıştırma , projeleri yazdırma gibi.

-PMSoft Geleneksel Çince , Basit Çince ve İngilizceyi destekler.

-PMSoft içerisinde kullanıcılar ağlar ve semboller için arama yapabilir veya yerlerini  değiştirebilirler.

-PMSoft içerisinde proje yönetimi hiyerarşik ağaç yapısı arayüzüne adapte edilmiştir.

-PMSoft yorum yapma , ağları aktif/inaktif yapma,aygıtları ve sembolleri yönetme , simülasyonlar gibi birçok fonksiyon sağlar.

-PMSoft çeşitli şifre korumaları ve data koruma mekanizmaları içerir.

-PMSoft COMMGR ile çalışır.

PMSoft İçin Sistem Gereksinimleri ;

Pentium 1.5G ve üstü işlemci  ,256MB ya da üstü Ram , 500MB ya da daha üstü hard-disk gerekir.COMMGR ise versiyon olarak 0.53 ve üstü olmak zorundadır.

PMSoftun Desteklediği Modeller ;

Desteklenen modeller : AH20MC-5A , AH10PM-5A , AH05PM-5A , DVP-20PM00D , DVP-20PM00M ve DVP-10PM00M

COMMGR Yükleme ve Ayarları ;

COMMGR, PMSofttan bağımsız bir programdır.Ayrı ayrı yüklenebilir ve ya kaldırılabilir programlardır.Eğer daha eski bir versiyon COMMGR bilgisayarına yüklenmişse öncelikle onu kaldırmanız gerekmektedir.

AH500 Serisi Hareket Kontrolü İçin Program Yazma Hakkında Önemli Noktalar ;

AH20MC-5A, AH10PM-5A ve AH05PM-5A orta tipte olan hareket kontrol modülleridir.AH500 serileri kontrol modülleri sistem yapıları DVP serisi kontrol modüllerinden biraz farklıdır.

AH500 serisi hareket kontrol modülleri başlı başına kullanılabilirler.Aynı zamanda AH500 serileri CPU modül olarak kullanılabildiğinden ek modül olarak vb. kullanılabilme özelliği bulunmaktadır.

PMSoft ile program yazma hakkında önemli detayları inceleyelim ;

*Bazı M ve D aygıtları DVP serisi hareket kontrolleri adına özel röle ve özel data alanlarıdır.AH500 serileri içn özel röle ve özel data alanları ise SM ve SR aygıtlarıdır.Kullanıcılar SM9192-SM16383 aygıtlarını kullanabilirler.SM aygıtları ise genel registerlar olarak sembollere fonksiyon olarak atanmıştır.Sistem SM aygıtlarını  M aygıtları atanmadan atamaz.

*AH500 serileri adına W aygıtları bulunmaktadır.Bu aygıtlar D aygıtlarının fonksiyonlarıdır.Kullanıcılar kendilerine göre W aygıtlarını kullanabilirler.D aygıtları sembollere atanmadan sistem W aygıtlarını sembollere atamaz.

*DVP serisi hareket kontrollerinde X/Y aygıtları X0,Y1 vb. olarak ifade edilirler.X/Y aygıtları word aygıtlar olarak AH500 serisi hareket kontrollerinde X0/Y0 vb. olarak kullanılırlar.Yanısıra X/Y aygıtları bit aygıtları olarak AH500 serisi hareket kontrollerinde kullanılır ve X0.0/Y0.0 vb. olarak ifade edilirler.

AH500 Serisi hareket kontrolünde 256 adet X aygıtı bit olarak kullanılır ve aynı şekilde 256 adet Y aygıtı bit olarak kullanılır.Örnek : X0.0-X15.15 / Y0.0-Y15.15

Cihaz Tipi      Kullanılan Bitler Aralığı      Kullanılan Wordlar Aralığı

X                     X0.0—X15.15                       X0—X15

Y                     Y0.0—Y15.15                       Y0—Y15

M                    M0—M4095                        ——-

S                      S0—S1023                           ——–

P                      P0-P255                               ——–

SP                    SP0-SP16383                       ——-

D                      —                                         D0—D9999

W                     —-                                       W0-W65535

C                      C0—C255                            C0—C255

T                       T0—T255                            T0—T255

V                       —–                                       V0—V5

Z                        —–                                       Z0—Z7

SR                      ——                                     SR0—SR16383

SM                     SM0—SM16383                  ——-

PMSoft’ta proje  oluştuma :

PMSoftu yükledikten sonra Toolbar üzerinde bulunan ‘File’a tıklayarak ‘New(Yeni)’ seçeneği seçilir.Ardından PM Type Setting(PM Tip Ayarları) ekranı karşınıza gelecektir.

Buradan Program Title(Program Başlığını) ve PM Type(PM Tipini) seçebilirsiniz.Aynı zamanda herhangi bir yorum ya da not bırakmak adına ‘Comment’ bölümü kullanılabilir.File Name(Dosya Adı) kısmına da projenin kaydedileceği dosyanın adını yazabilirsiniz.

Başarılı bir şekilde projenin oluşturulmasının ardından ana ekranın sol tarafında sistem bilgi alanı görünecektir.

Eğer sol tarafta sistem bilgi alanı görünmezse , kullanıcılar View System Information(Sistem Bilgilerini Görüntüle) kısmına View menü içerisinden tıklamalıdırlar.Eğer kullanıcılar View Error Message Box(Hata Mesaj Kutusunu Görüntüle)’ye tıklarlarsa , hata mesaj alanı açılacaktır.Program düzetildikten sonra , O100 penceresi ana çalışma alanına gelecektir .

Help Menü Hakkında ;

Kullanıcılar PMSoft kullandığı süre zarfı içerisinde bilgi almak istediklerinde ‘Help’ menü üzerinden ilgili bilgilere ulaşabilirler.

Help Menü içerisinde ;

-PMSoft Hakkında : Kullanıcılar buradan yazılımın versiyonunu ve yazılımın yayımlandığı tarihi öğrenebilirler.

Komut Sihirbazı : Uygulama komutları ekranına kullanıcıyı yönlendirir.

PM Komut Rehberi : Kullanıcılar buradan komut ve register bilgilerini alabilirler.

PMSoft Kullanıcı Rehberi : Kullanıcılar yazılım hakkında bilgiye ulaşabilirler.

Sistem Bilgi Alanı ve Hata Mesaj Alanı :

Proje yönetim alanındaki içerikler proje geliştirme ile bağlantılı olanlardır ve cihaz bilgisi , semboller , programlar ve fonksiyon blokları bu alanda bulunurlar.Sistem bilgi alanı hiyerarşik ağaç yapısının arayüzüne adapte edilmiştir.

Sistem bilgi alanı ana ekranın solunda yer alır.Kullanıcılar bu alanı kapatmak istediklerinde ‘X’ ikonuna tıklayarak kapatabilirler.Daha sonra ‘View’ menü üzerinden ‘View System Information’ seçilerek bu ekran tekrar geri getirilebilir.

Hata mesajları programın compile edilmesiyle alakalı olup hata mesaj alanında bir hata varsa gözükürler.Ana ekranın en alt kısmında bulunur.Daha sonra ‘View’ menü üzerinden  ‘View Error Message Box’ tıklanarak hata mesaj alanı görüntülenebilir.Eğer kullanıcılar bu alanı kapatmak isterlerse ‘X’ ikonuna tıklayarak bu alanı  kapatabilirler.

Çalışma Alanı  :

Tüm pencereler bu alan üzerinde görünür.Eğer pencere maksimize  veya minimize edilecekse , yine bu ekran üzerinde yapılır.Eğer çalışma alanı penceresi maksimize edilirse , durum butonları ekranın sağ tarafında görünür.

Kullanıcılar ‘Window’ menüsü üzerinden pencereye dair işlemleri yönetebilirler.

PMSoft’un Basit Özellikleri :

Araçlar ;

PMSoft kullanıcılara çalışma ortamını düzenleme yetkisi tanır.Kullanıcılar ‘Options’ menü üzerinden ‘Tools’a tıkladıklarında , Tools(Araçlar) menüsü açılacaktır.Tools penceresi içerisinde 4 bölüm bulunmaktadır.

-Language Section

-Diagnosis Section

-Miscellaneous Section

-Component Width Section

Language Section  : Bu bölümde kullanıcılar listede yer alan Traditional Chinese , Simplified Chinese ve English dillerinden herhangi birini seçebilirler.

Diagnosis Section : Kullanıcılar bu alandan O100 seçenek butonunu , Ox seçenek butonunu , Oy seçenek butonunu ve Clear Error seçenek butonunu seçebilirler.Hareket kontrolleri esnasında hata meydana geldiğinde , sistem durmayacaktır.Güvenlik adına , kullanıcılar bu butonları seçebilirler.Eğer programa hatalar tanıtılırsa , sistem duracaktır ve hata mesajları görünecektir.Eğer kullanıcı sistemi yeniden başlatmak isterse , hata bayraklarını temizlemek zorundadır.

Miscellaneous Section : Kullanıcılar bu alandan Clear MRU List kontrol kutusunu , Load Default Layout kontrol kutusunu , Load Previous PPM kontrol kutusunu ve Check Program Consistency kontrol kutusunu seçebilirler.

Clear MRU List ; Eğer kullanıcılar bu seçeneği kullanırlarsa ve ‘Ok’ seçeneğini seçerlerse , MRU listesi ‘File’ menü üzerinden çıkacak ve yok olacaktır.

Load Default Layout ; Eğer kullanıcılar bu seçeneği seçerlerse , sistem bilgi alanı PMSoft başlar başlamaz

Component Width Section : Kullanıcılar ekranda bulunan komponentlerin derinliğini ayarlayabilirler.Eğer slider sola doğru yaslanırsa, ekran daha büyük hale gelecektir.Eğer slider sağa doğru yaslanırsa, ekran da küçülecektir.

PMSoft NEDİR ve NASIL KULLANILIR SONUÇ :

Bugünki yazımızda PMSoft’a giriş yapmış bulunmaktayız.PMSoft ile neler yapabiliriz ve PMSoft’ nasıl kullanırız konularına dair ilerleyen içeriklerde daha derinlemesine incelemelerde bulunacağız.

İyi Çalışmalar

Delta Plc Öğren -10| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -10

Delta plcde kullanılan komutlar nedir ? PPMA komutu nedir ? CIMR Komutu Nedir ? CIMA Komutu Nedir? CLLM Komutu Nedir ?.Delta Plc Öğren serisine komutları açıklayarak devam ediyoruz.Bugünki yazımıza Delta Plc Öğren Serisi -10 yazısı ile devam ediyoruz.

Başlayalım.

Not : Delta Plc Örnekler için -> TIKLA

DELTA PLC KOMUTLAR -7

PPMA(2-Axis Absolute Point to Point Motion) Komutu :

PPMA Komutu 2 eksenli mutlak nokta hareket işlemleri için kullanılır.Kullanılan operandlar ;

S1 : X ekseni üzerindeki  pals çıkış adedi

S2 : Y ekseni üzerindeki pals çıkış adedi

S : Çıkış frekansının maksimum çıkış noktası

D : Pals çıkış cihazı

ES2 ve EX2 modelleri için yalnızca Versiyon 1.20 ve üzeri için bu fonksiyon kullanılabilir.

Bu komut sadece yön ve pals bilgisini destekler.

S1 ve S2 pals çıkış adetleri X ve Y eksenleri üzerinde mutlak pozisyon bilgisini içerir ve bunun için kullanılırlar.Aralıklar ise 32-Bit olarak -2,147,483,684 – +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretler ise ileri geri yönü belirler.

İleri yönde iken pals çıkış anlık değeri CH0 üzerinde (D1031|High| ve D1030|Low|) olarak , CH1 üzerinde (D1337|High|,D1336|Low|) olarak belirlenmiş olup artmaktadır.

Geri yönde pals çıkışı , (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) içerisindeki değer olup , azalmaktadır.

D registerı yalnızca Y0’ı tanımlayabilir.

Y0 X ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On: Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On :Negatif)

PPMA Komutu Örneği İndir 

CIMR (2-Axis Relative Position Arc Interpolation) Komutu :

2 eksenli bağıl pozisyon yay interpolasyonu anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : X ekseni için pals çıkış adedi

S2 : Y ekseni için pals çıkış adedi

S : Parametre ayarları

D : Pals çıkış aygıtı

ES2/EX2 modelleri için Versiyon 1.20 ve üzeri için bu fonksiyon desteklenir.

Bu komutun pals çıkış tipi yalnızca yön ve pals bilgisini destekler.

S1 ve S2 X ve Y eksenleri üzerinde bağıl pozisyonlama için pals çıkış adedini belirlerler.Aralık ise ; -2,147,483,648 – +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretleri ileri ve geri yön  belirleme işlemleri için kullanılır.Pals çıkış anlık değeri CH0 için (D1031|High| ve D1030|Low|)  ve CH1 için (D1337|High|,D1336|Low|) olup artmaktadır.Geri yöndeki pals çıkışları için , (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) değerleri azalmaktadır.

S’in low word’ü(Yön ve karar ayarları) :

K0 saat yönünde 20-segment çıkışı ile ilgilidir.

K1 ise saat yönünün tersinde 20-segment çıkışı ile ilgilidir.

S’in high word’ü(Hareket zaman ayarları : Unit ; 0.1 sn) :

Ayar aralığı ; K2 – K200 (0.2 sn ile 20 sn)

Bu komut  maksimum pals çıkış frekansı ile sınırlandırılmıştır.Bu sebeple set zamanı ne zaman anlık çıkış zamanından hızlı olsa , set zamanı otomatik olarak düzenlenir.

Delta plc ücretsiz dersler

Yön sinyali ‘On’ olduğunda , yön pozitif olacaktır.

Yön sinyali ‘Off’ olduğunda , yön negatif olacaktır.

S K0 olarak set edildiğinde , yaylar saat yönünde  dönecektir.

S K olarak set edilirse , yaylar saat yönünün tersinde dönecektir.

Yön ve karar ayarları adına S için lower word  yalnızca K0-K1 olabilir.

D registeri yalnızca Y0’ı tanımlayabilir.

Y0 X ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On: Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On :Negatif)

2 eksenli interpolasyon 20-segment için başladığında , komutun yüklenmesi adına bu durum yalnızca 2ms zaman alır.

Eğer yalnızca tek bir eksen pals çıkış adedi ile ilişkilendirilirse (Rampa aşağı/yukarı bölümü) diğer eksen ‘0’ olacaktır.Plc yalnızca belirlenen hareket zamanına göre tek eksenli pozisyonlama işlemini gerçekleştirecektir.Eğer iki eksenden herhangi birisi için pals sayısı 500’den daha az olursa, Plc otomatik olarak iki eksenli lineer interpolasyon işlemini başlatacaktır.

Ek olarak her iki eksenden herhangi birinin pals adedi 10,000,000’dan daha fazla olursa , bu komut aktif olarak çalışmayacaktır.

Eğer pals sayıları gerekli olan rakamların üstüne çıkarsa , kullanıcılar servonun dişli oranını kullanarak istenilen değerleri elde edebilirler.

Bu komut için başlangıç frekansı ve ya rampa aşağı/yukarı ayarları bulunmamaktadır.

Bu komutun kullanımı adına herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

CIMR Komutu Örnek İndir

CIMA (2-Axis Absolute Position Arc Interpolation) Komutu :

2 eksenli mutlak pozisyon yay interpolasyonu anlamına gelen komutun operandları ;

S1: X ekseni  pals çıkış adedi

S2: Y ekseni pals çıkış adedi

S: Parametre ayarları

D: Pals çıkış aygıtı

Bu komut da aynı şekilde Yön ve Pals tipini destekler.S1 ve S2 mutlak konum için çıkış pals adetleri  X ekseni (Y0) ve Y ekseni(Y2) ile ilişkilendirilmiştir.

S1 ve S2, Pals çıkışının anlık değerinden daha yüksek olduğunda CH0(D1031|High|,D1030|Low|) ve CH1(D1337|High|,D1336|Low|) içerisinde , pals çıkışları pozitif yönde çalışacaktır ve yön sinyal çıkışı Y1 & Y3 ‘Off’ olacaktır.

S1 ve S2, Pals çıkışının anlık değerinden daha düşük olduğunda ise , pals çıkışları negatif yönde çalışacaktır ve yön sinyal çıkışı Y1,Y3 ‘On’ olacaktır.

CIMA Komutu Örnek İndir

CLLM ( Close Loop Position Control) Komutu :

Kapalı çevrim pozisyon kontrolü anlamına gelen bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Geribesleme ana aygıtı

S2: Geribeslemelerin hedef değeri

S3: Çıkışın hedef frekansı

D: Pals çıkış aygıtı

S1’ in bağıntılı interrupt işaretçileri ;

Ana Kaynak   : X4       X6       C243—C254

İlgili Çıkış       : Y0        Y2         Y0        Y2

Interrupt No : I40      I60       I010    I050

S1 , X giriş noktası ile ilişkilendirildiğinde ve pals çıkışı S2 içerisindeki geribesleme için hedeflenen/istenen değere ulaştığında , çıkış sürekli olarak devam edecektir ve frekansı son halde hangi frekanstaysa o değerle işlem devam edecektir.X giriş noktası için interrupts geldiğinde bu işlemde sona erecektir.

S1, yüksek-hızlı sayıcılar ile ilişkilendirildiğinde ve pals çıkışı S2 içerisindeki geribesleme adına istenen değere ulaştığında, çıkış sürekli olarak son frekans değeri ile devam edecektir.Ve bu işlem geribesleme palsları istenen değere ulaştığında son bulur.

S1, yüksek-hızlı sayıcı C ya da giriş noktası X olarak harici bir interrupt olabilir.Eğer S1 ‘C’ ise , DCNT komutu yüksek-hızlı sayıcıyı aktif etmek için etkinleştirilmelidir.Ve EI komutu ile beraber I0X0 harici interruptlar etkinleştirilmelidir.

Eğer S1 sayıcılar ile kullanılırsa, DHSCS komutu kullanıcı tarafından programlanmış olmalıdır.

Aralık -2,147,483,648–+2,147,483,647’dir.”+/-” işaretler ise pozitif/negatif yön bilgisini içerir.

CH0(Y0/Y1)  ve CH1(Y2/Y3) içerisindeki değerler pozitif yönde artar ve negatif yönde azalır.

Registerlar  pals çıkışın anlık değerini depolarlar.CH0(D1031 High , D1030 Low) , CH1(D1337 High,D1336 Low)

Eğer S3 , 6Hz’den daha düşük bir değerde ise , çıkış 6Hz olarak gerçekleşecektir.Eğer çıkış 100kHz’den daha büyükse , çıkış 100kHz olarak gerçekleşecektir.

D yalnızca Y0(Yön sinyal çıkış:Y1)’ını ya da Y2(Yön sinyal çıkış:Y3)’ü tanımlayabilir.

D1340 ve D1352 , CH0 ve CH1 için başlangıç ve bitiş frekanslarını depolarlar.Min : 6Hz , Varsayılan: 100Hz

D1343 ve D1353 , CH0 ve CH1’in rampa aşağı/yukarı zamanlarını  depolar.Eğer rampa aşağı/yukarı zamanı 20ms’den daha düşük ise , Plc otomatik olarak 20ms olarak kabul edecektir.Varsayılan :100ms

CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanı ayarı (M1534,D1348) ve (M1535,D1349) ile belirlenir.M1534/M1535 ‘On’ olduğunda, CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanı D1348 ve D1349’dan ayarlanır.

D1131 ve D1132 , CH0 ve CH1’in kapalı çevrim kontrolü olup giriş/çıkış oranını yüzdelik olarak belirler.K1, 100 geri besleme palsının dışında 1 çıkış palsına tekabül eder.K200 , 100 geri besleme palsının dışında 200 çıkış palsına tekabül eder.Genel yüzdelik hesaplamalarına göre , D1131 ve D1132 numaratörlerini simgeleyen set değerleri(çıkış palsları için aralık: K1-K10,000) ve giriş geribeslemeleri K100 olarak kabul edilir.

M1305 ve M1306 CH0 ve CH1 pals çıkış yönünü geri  yöne çevirebilir.

Örnek verecek olursak ; Y1/Y3 ‘Off’ iken sinyal çıkış yönü ve pals çıkışları pozitif iken , M1305/M1306 ‘On’ olarak ilgili komut başlatılmadan önce set edildiğinde , çıkış yönü negatif olarak değişecektir.

CLLM Komutu Örnek İndir

DELTA PLC ÖĞREN -10 SONUÇ :

Bugün ki yazımızda Delta Plc Öğren serisinde komut açıklamalarıyla devam ediyoruz.İlgili komutların örneklerini hemen altında bulunan linklerden örneklerini indirerek inceleyebilirsiniz.Komutlara hakimiyet , programa hakimiyet demektir.İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -9| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -9

DRVA Komutu nedir ?.TCMP Komutu nedir ?.ADDR Komutu nedir ?.SUBR Komutu nedir ?.Delta Plc Öğren serisine devam ediyoruz.Hızla ilgili komutları incelemeye ve sizlere anlatmaya devam ediyoruz.

Komutlar üzerinde oluşturacağımız hakimiyet ile ancak daha rahat ve etkin programlar yazabiliriz.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -6

DRVA (Absolute Position Control)  Komutu :

Bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Pals adedi (Mutlak pozisyon)

S2 : Pals çıkış frekansı

D1 : Pals çıkış aygıtı

D2 : Sinyal çıkış yönü

Bu komutun yalnızca desteklediği pals çıkış tipi : Pals ve Yön

S1 (Mutlak Pozisyon) için pals adedi aralığı -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.”+/-“ işaretleri ise ileri ya da geri dönüş yönünü tayin eder.

S2 pals çıkış frekansıdır.Kullanılabilir aralık ; 6 – 100,000hz’dir.

D1 pals çıkış aygıtıdır.D1 CH0(Y0) ve CH1(Y2) ile kullanılabilir.

D2 sinyal çıkış aygıtının yönüdür.Eğer Y çıkışı kullanılırsa, CH0(Y1) ve CH1(Y3) kullanılabilir.

S1; mutlak pozisyon için hedef pozisyondur.Çıkış palslarının anlık değeri  Plc tarafından hesaplanır.Eğer sonuç pozitif ise , pals çıkış işlemi ileri yönde devam eder  ve D2:Off olur.Eğer sonuçlar negatif olursa geri yönde işlem başlar ve D2:On olur.

S1 set değeri mutlak pozisyonu zero(sıfır) noktasında ise ;

CH0(Y0/Y1) için 32-Bit pozisyon bilgisi D1031(High) ve D1030(Low) registerlarında depolanır.

CH1(Y2/Y3) için 32-Bit pozisyon bilgisi D1337(High) ve D1336(Low) registerlarında depolanır.

Geri yöndeki pals çıkışında , (D1031-D1330) ve (D1336,D1337) register değerleri azalır.

D1343(D1353) rampa aşağı/yukarı zamanı(başlangıç frekansı ile pals çıkış frekansı arası) CH0(CH1) in ayarlarıdır.Kullanılabilir aralık ise ; 20 – 32,767ms’dir.Varsayılan Ayar : 100ms

Eğer set değeri 20ms’nin altında ve ya 32,767ms’nin üstünde bir değere set edilirse , Plc set değerini 20ms olarak alacaktır.

D1340(D1352) CH0(CH1) için başlangıç/bitiş frekans ayarıdır.Kullanılabilir aralık  ; 6 – 32,767Hz’dir.

Pals çıkış frekansı S2, başlangıç/bitiş frekansına eşit ya da daha düşük olduğunda , Plc başlangıç/bitiş frekansını pals çıkış frekansı olarak kabul edecektir.

M1305 ve M1306 CH0/CH1’in D2 içinde set edilen çıkış yönünü değiştirebilir.S “-“ olduğunda D2:On olacaktır..Eğer M1305/M1306 DRVA komutundan önce set olursa , D2 komutun çalışma esnasında ‘Off’ olarak kalacaktır.

M1534/D1348 ve M1535/D1349 kullanılarak CH0 ve CH1’in rampa aşağı zamanları ayarlanabilir.M1534/M1535:On olduğunda CH0/CH1 rampa aşağı zamanları D1348/D1349 ile belirlenir.

Delta plc öğren eğitim serisi

M1078/M1104 komut çalışma esnasında ‘On’ olursa , Y0/Y2 aniden duracaktır ve M1538/M1540 ‘On’ olup pause(durma) bilgisini içericektir.

M1078/M1104 ‘Off’ olduğunda, M1538/M1540’ta ‘Off’ olacaklardır ve Y0/Y2 duruş konumuna kalan palsların ardından geçecektir.

DRVA Komutunun örnek kullanımı  :

—-|M10|——|DRVA|—|K20000|—-|K2000|—|Y0|—-|Y5|

TCMP (Time Compare) Komutu :

Zaman karşılaştırma için kullanılan operandlar ;

S1 : Karşılaştırılacak saat (K0 ile K23 arası)

S2 : Karşılaştırılacak dakika (K0 ile K59)

S3 : Karşılaştırılacak saniye (K0 ile K59)

S4: RTC’nin şimdiki zamanı(3 sıralı cihaz için)

D : Karşılaştırma sonucu

TCMP komutu RTC’nin S içerisinde ki anlık değeri ile S1,S2,S3 zaman değerlerini karşılaştırır ve karşılaştırma sonucunu D içerisine yazar.

Eğer S kullanılabilir alanın dışına taşarsa , işlemlerde hata meydana gelir ve M1067:On olur ve M1068:On olur.D1067 hata kodu olarak 0E1A(HEX)’i depolar.

TCMP Komutu örnek kullanım :

—–|X0|—|TCMP|—|K12|—-|K20|—-|K45|—|D20|—|M10|

 ADDR ( Floating Point Addition ) Komutu :

Ondalıklı sayı toplama işlemlerinde kullanılan operandlar ;

S1: Ondalıklı sayı toplanan rakam

S2: Ondalıklı sayı toplanan rakam

D: Toplam

ADDR komutu S1 ve S2’de bulunan ondalıklı sayıları toplamak için kullanılır.

Bu komut için, ondalıklı sayılar direk olarak S1 ve S2’ye girilebilir.S1 ve S2 aynı registerla ilişkilendirilebilir.Genelde DADDRP komutu ile kullanılan sürekli çalışma işlemi olarak ilişkilendirilirse ve sürücü kontağı ‘On’ ise , register her taramadan sonra toplanacaktır.

Kullanılan Bayraklar ise ;

M1020 (Zero Bayrağı) , M1021 (Borç Bayrağı) , M1022 (Elde Bayrağı)

ADDR Komutu örnek kullanım :

—–|X0|—|DADDR|—|D0|—|D2|—-|D10|

NOT : SUBR komutu da aynı şekilde kullanılır.S1 içerisindeki ondalıklı değerden S2 içerisindeki değer çıkarılır ve D data registerına kaydedilir.

Kullanım olarak  ADDR ile aynıdır ve aynı bayraklar kullanılır.

WSUM (Sum Of Multiple Device) Komutu :

Birden fazla aygıtı toplama komutu anlamına gelen WSUM komutunda kullanılan operandlar ;

S : Kaynak aygıt

N : Toplanacak data uzunluğu

D : Sonucun kaydedileceği aygıt

WSUM komutu S’den başlayarak n aygıtın toplamını D registerına kaydeder.

Eğer kaynak aygıt olan ‘S’ uygun aralık dışında ise , aralık içerisinde olan aygıtlar işlemlere  devam edecektir.

Uygun aralık: 1 – 64.Eğer belirlenen ‘N’ değeri 64’ün dışında ise Plc otomatik olarak alt seviyeyi 1 , üst seviyeyi 64 olarak kabul ederek işlemlere devam edecektir.

WSUM Komutu örnek kullanım :

——|WSUM|—|D0|—|K3|—–|D10|

PPMR ( 2-Axis Relative Point to Point Motion) Komutu :

Bu komut iki eksendeki bağıl hareket kontrolünü ifade eder.Kullanılan operandları ise ;

S1 : X eksenindeki pals çıkış adedi

S2 : Y eksenindeki pals çıkış adedi

S : Nokta çıkış frekansının en yüksek noktası

D : Pals çıkış aygıtı

Bu komut ES2/EX2 modelleri için yalnızca 1.20 ve üzeri versiyonları destekler.

PPMR komutunu pals çıkış tipini yalnızca ‘Pals ve Yön’ için destekler.

S1 ve S2 X ekseni(Y0) ve Y ekseni(Y2) üzerindeki çıkış palslarını belirler.Aralık ise ; -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arasındadır.’+/-‘ işaretler ileri/geri yönü belirler.

İleri yön için ; pals çıkışın anlık değeri için CH0(D1031(High)/D1030(Low)) ve CH1(D1337(High),D1336(Low))  değerleri yükselir.

Geri yön için (D1031,D1330) ve (D1336,D1337) değerleri azalır.

S aygıtı için ; maximum çıkış frekansı 100Hz’den daha düşükse , çıkış 100Hz olarak uygulanacaktır.Eğer 100kHz’den daha büyükse , çıkış 100kHz olarak uygulanacaktır.

D registeri yalnızca Y0’a tanımlanabilir.

Y0 X ekseni için pals çıkış noktasıdır.

Y1 X ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off : Pozitif , On:Negatif)

Y2 Y ekseninin pals çıkış noktasıdır.

Y3 Y ekseninin sinyal çıkış yönüdür.(Off:Pozitif , On:Negatif)

Pals çıkış işlemi tamamlandığında , yön çıkış sinyali sürücü kontağı ‘Off’ olmadıkça ‘Off’ olmayacaktır.

D1340 X ve Y ekseni için başlangıç/bitiş frekansını ayarlar.Set değeri 6Hz’den daha az olduğu zaman , Plc set değeri olarak 6Hz’i kabul edecektir.D1343  X ve Y eksenlerinin rampa aşağı ve yukarı zaman ayarlarıdır.

Eğer rampa aşağı ve yukarı zamanı 20ms’den daha kısa ise, frekans 20ms olarak kabul edilecektir.Varsayılan değer ise ; 100ms’dir.

PPMR komutu aktif edildiğinde , başlangıç frekansı ve kalkış/duruş zamanları X ve Y eksenleri için aynı olacaktır.Ek olarak, D1348/D1349 üzerinden rampa aşağı ve yukarı zamanlarının ayarlanması önerilmez çünkü bu işlem X ve Y eksenleri üzerinde düzensizliğe yol açabilir.

Aynı şekilde pals çıkış işlemi durdu bayrakları vb. uygulanamaz bu komut için.Pals çıkışının durması için, basitçe komutun sürücü kontağını ‘off’ yapmalısınız.

Pals çıkışı Rampa aşağı/yukarı bölümü için , eğer tek bir eksene pals çıkış adedi tanımlanırsa,  pals çıkış işlemi sadece bu eksen üzerinden devam edecektir.

Eğer pals çıkış adedi iki eksenden herhangi birinde 20’den az olursa , rampa aşağı/yukarı kısmı inaktif olacaktır ve pals çıkışı 3kHz’den daha yüksek olmayacaktır.

Bu komutun kullanım adedi hakkında bir sınırlama bulunmamaktadır.M1029 , iki eksenin pals çıkış işlemi tamamlandığında ‘On’ olacaktır.

PPMR Komutu örnek kullanım :

—-|DPPMR|—|D200|—|D202|—|K100000|—-|Y0|

DELTA PLC ÖĞREN -9 SONUÇ :

Bugünki yazımızda sizlerle Delta Plc Öğren-9 adlı içeriğimizi paylaştık.Genel hatlarıyla komutlar ve kullanımları hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık.Bu komutlar dahil diğer içeriklerde bulunan komutlar hakkında vb. sorunuz olduğu zaman ilgili iletişim araçları üzerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -8| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN – 8

ABSR Komutu nedir ?.ZRN Komutu nedir ?.PLSV Komutu nedir ?.DRVI Komutu nedir ?.DRVA Komutu nedir ?.Delta Plc’de kullanılan komutları Delta Plc Öğren serisi içerisinde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bugünki yazımızda ağırlıklı olarak servo komutları içeren komutları sizlerle paylaşacağız.

Başlayalım.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -5

ABSR (Absolute Position Read) Komutu :

Bu komut tam pozisyon kontrol fonksiyonunu kullanarak servo sürücünün Tam Pozisyon durumunu okur.Bu komut yalnızca 32-Bit olarak ABSR komutu olarak kullanılabilir(DABSR).Ve yalnızca program içinde bir kez kullanılabilir.

Kullanılan operandlar ise ;

S : Servodan gelen giriş sinyali (Ardışık 3 cihazı kapsar)

D1 : Servo kontrolü için kontrol sinyali (Ardışık 3 cihazı kapsar)

D2: Servodan okunan 32-Bit Tam Pozisyon bilgisi

Ardışık 3 cihazın anlamı ise ; S , S+1 , S+2 olarak düşünülmelidir.S ve S+1  ABS(Bit0 ve Bit1)’e bağlanır ve data aktarımı olan S+2 ise servonun ilgili kanalına bağlanır.

D1 kontrol sinyali için kullanılan 3 cihazın anlamı ise ; D1  Servonun ‘On’ girişine bağlanır.D1+1 ABS transmission mod ucuna bağlanırken , D1+2 ABS istek ucuna bağlanır.

D2 32-Bit Tam pozisyon data bilgisini servonun D1 ve D1+1 sıralı girişlerinden okur.D2 low word olup D2+1 high worddür.DABSR komut işlemi tamamlandığında M1029 ‘On’ olacaktır ve M1029 kullanıcı tarafından resetlenmelidir.

DABSR komutu sürücü kontağı için Normalde Açık kontak kullanmalısınız.Eğer sürücü kontağı  DABSR komutunun çalışması esnasında ‘Off’ olursa , komut duracak ve hata meydana gelecektir.

Eğer DABSR komutunun kontağı  işlemin tamamlanmasının ardından kapanırsa , Servo ON(SON) sinyali D1’e bağlı olarak kapanacak ve işlem geçersiz olacaktır.

Bu komut için kullanılan bayraklar : M1010 , M1029 , M1102 , M1103 ,M1334 , M1335 , M1336 , M1337 , M1346

delta plc türkçe döküman ve eğitim

ZRN (Zero Return) Komutu :

Bu komutta kullanılan operandlar ;

S1 : Sıfır dönüş için hedef frekans

S2 : DOG için JOG frekansı

S3 : DOG için giriş cihazı

D : Pals çıkış cihazı

S1 ( Sıfır dönüş hızı) max. 100 khz olabilir.S2 S1’den daha düşük olmak zorundadır.DOG için JOG hızı aynı zamanda başlangıç frekansını temsil eder.

S3 ve D operandları giriş/çıkış olarak ayarlanmalıdır.

M1307 Ch0(Y0,Y1) ve Ch1(Y2,Y3) için sol limit anahtarını On/off yapar.M1307 komut başlamadan önce ayarlanmalıdır.

M1305 ve M1306  komut başlamadan önce ayarlanmalıdır.Bu röleler Y1 ve Y3 üzerinden geri yönde pals çıkış yönünü belirlerler.

CH0 (Y0,Y1) sol limit anahtarı X5 ile CH1(Y2,Y3) sol limit anahtarı X7 ile ilişkilendirilmiştir.

DOG POINT : CH0(Y0,Y1) için X4 , CH1(Y2,Y3) için X6

Sol Sınır Anahtarı(M1307=ON) : CH0 için X5 , CH1 için X7

Geri  Pals Çıkış Yönü : CH0 için M1305 , CH1 için M1306

Sıfır Dönüş Seçimi : CH1 için M1106 , CH0 için M1107

Çıkış Sinyallerini Temizlemeyi Başlat M1346=On : CH0 için Y4 , CH1 için Y5

D1312 !=0 : M1308=OFF(Z sinyali arama) / CH0 için X2 , CH1 için X3

D1312 !=0 : M1308=ON (Belirlenmiş pals çıkışı)

D Y0 olarak belirlendiğinde , yön çıkış sinyali Y1 ; D Y2 olarak belirlendiğinde ise yön çıkış sinyali Y3 olacaktır.

Pals çıkışları 0 noktasına ulaştığında , pals çıkış tamamlandı bayrağı M1029(CH0), M1102(CH1) ‘On’ olacaktır ve ilgili registerdaki pozisyon bilgisi ‘0’ olacaktır.

DZRN komutu çalıştığında , harici interrupt I400/I401(X4) ya da I600/I601(X6) DZRN komutu tamamlanıncaya kadar etkisiz kalacaktır.

Sıfır noktası seçimi için ; varsayılan sıfır noktası pozisyonu DOG anahtarının solu üzerindedir (On->Off / Mode 1 olarak gösterilir).Eğer kullanıcı DOG anahtarını sağ olarak değiştirmek isterse , M1106(CH0) ve M1107(CH1) aktif etmelidir ve bunu DZRN komutunun başlatılmasından önce yapmalıdır.

Pals temizleme çıkış fonksiyonu başlangıcı için , DOG anahtarı DOG’dan ayrılıp duruşa geçtiğinde diğer bir çıkış palsı olacaktır.(On konumunun derinliği 20ms’dir).Pals On->Off olduğunda , çıkış tamamlandı bayrağı aktif olacaktır.

D1312’ye ‘0’ set edilmediğinde ve M1308=Off olduğunda , Z fazı arama işlemi aktif olur.D1312 pozitif değer aldığında (Maksimum değer =10), Z fazı pozitif yöndedir bilgisini içerir.Eğer D1312 negatif değer alırsa (Minimum değer = -10) , Z fazı negatif yöndedir bilgisini içerir.Örnek verecek olursak , D1312’nin içeriğinin k-2 olduğunu varsayalım.Bu durumda DOG derhal durur ve DOG , DOG anahtarından ayrılarak Z fazı sinyali için negatif yönde arama yapmaya başlar.

D1312 ‘0’ olmadığında ve M1308=On olduğunda , belirlenmiş pals çıkış işlemi başlar.D1312 pozitif değer aldığında(maksimum değer 30000), pals çıkışları pozitif yöndedir.D1312 negatif değer aldığında ise (minimum değer -30000), pals çıkışları negatif yöndedir.

PLSV ( Adjustable Speed Pulse Output) Komutu:

Bu komut ayarlanabilir pals çıkış hızı anlamına gelmektedir.Kullanılan operandları ise ;

S: Pals çıkış frekansı

D1: Pals çıkış aygıtı(Y0 , Y2)

D2: Sinyal çıkış yönü

Bu komutun desteklediği tek pals çıkış tipi : Pals + Yön

S için kullanılabilecek pals aralığı : -100,000Hz ila +100,000Hz arasıdır.” + / – “ işaretler pals çıkış yönünün ileri/geri olmasına etki eder.

Pals çıkış esnasında frekans değiştirilebilir.

D1 pals çıkış aygıtı  CH0(Y0) ve CH1(Y2) ile ilişkilendirilmiştir.

D2 sinyal yön çıkış aygıtı ise CH0(Y1) ve CH1(Y3) ile ilişkilendirilmiştir.

D2 işlemi S’in “ +/-“ oluşuna bağlıdır.Eğer S ‘+’ ise D2 Off olacaktır.’-‘  ise D2 On olacaktır.

D1305 ve M1306 CH0/CH1 için D2 de set edilen çıkış yönünü değiştirebilir.

PLSV komutu rampalı hızlanma ve rampalı yavaşlamayı desteklemez.

DRVI (Relative Position Control) Komutu :

Bu komut karşılaştırmalı pozisyon kontrol anlamına gelip , kullanılan operandları ;

S1 : Pals sayısı (pozisyon için)

S2 : Pals çıkış frekansı

D1 : Pals çıkış aygıtı

D2 : Sinyal çıkış yönü

Bu komutun desteklediği pals çıkış tipi : Pals + Yön

S1 pals sayısı için aralık (-2,147,483,648 — +2,147,483,647)’dir.’+/-‘  sinyaller ise yönü tayin eder.

S2 pals çıkış frekansı için aralık ise ; 6 – 100,000 hz’dir.

D1 pals çıkış aygıtı CH0(Y0) ve CH1(Y2) ile ilişkilendirilmiştir.

D2 yön için sinyal çıkışı CH0(Y1) ve CH1(Y3) ile ilişkilendirilmiştir.

D2 işlemi S’in ‘+/-‘ olup olmadığına bağlıdır.Eğer S ‘+’ ise D2 ‘off’ olacaktır.Eğer S ‘-‘ ise D2  ‘On’ olacaktır.D2 pals çıkışının tamamlanmasının ardından hemen ‘off’ olmayacaktır.Sürücü kontağının ‘off’ olmasının ardından ‘off’ olacaktır.

Bağıl pozisyon için S1 set değeri ;

D1031(High) ve D1030(Low) için CH0(Y0,Y1)’in 32-Bit data pozisyon bilgisi

D1337(High) ve D1336(Low) için CH1(Y2,Y3)’ün 32-Bit data pozisyon bilgisi

Geri dönüş pals çıkışı için (D1031,D1330) ve(D1336,D1337) içerisindeki değer azalır.

D1343(D1353) aşağı ve yukarı rampa zaman ayarları için CH0(CH1) kullanılır.Uygun aralık ise ; 20-32,767’dir.Standart zaman ayarı ise : 100ms’dir.

D1340(D1352) CH0(CH1) için başlangıç/bitiş frekans ayarlarıdır.Uygun aralık ise ; 6 – 100,000hz’dir.

M1305 ve M1306 D2 içerisindeki CH0/CH1’in çıkış yönünü değiştirebilir.S ‘-‘ olduğunda D2 ‘on’ olacaktır.Eğer M1305 ve M1306 komut başlamadan önce ‘On’ olursa , D2 komut çalışması esnasında ‘Off’ olacaktır.

CH0 ve CH1 için aşağı rampa işlemleri (M1534,D1348) ve (M1535,D1349) için ayrıntılı olarak düzenlenebilir.

M1354/M1535 ‘on’ olduğunda , CH0/CH1 aşağı rampa zamanı D1348/D1349 tarafından ayarlanır.

Komutun çalışma esnasında eğer M1078/M1104 ‘on’ olursa , Y0/Y2 çıkışı aniden duracaktır ve M1538/M1540 ‘on’ olup duruş statüsünü içerir.M1078/M1104 ‘off’ olduğunda , M1538/M1540’da ‘off’ olur.Y0/Y2 kalan palsları için bitiş durumuna ilerler.

DRVI komutu  Alligment işareti ve Mask fonksiyonlarını destekler.

DELTA PLC ÖĞREN -8 Sonuç :

Bugün ki yazımızda Delta Plc Öğren -8 adlı içeriği sizinle paylaşıyoruz.Özellikle Servo tekniği konusunda önemli komutlar içeren bu yazı ve gelecek yazılar servo ile ilginenler için yardımcı olacaktır.İyi çalışmalar.

ISPSoft Fonksiyon Bloğu | Delta ISPSoft Eğitimi

ISPSoft FONKSİYON BLOĞU OLUŞTURMA ve KULLANIMI

Fonksiyon Bloğu nedir ?.Fonksiyon Bloğu nasıl oluşturulur ?.ISPSoft Nedir ve Nasıl kullanılır ?.ISPSoft Türkçe olarak kullanılabilir mi ?.ISPSoft’un bize kazandırdığı yenilikler nelerdir ?.Bu ve benzeri soruların cevaplarını aradığımız ISPSoft İnceleme ve çeviri serisine devam ediyoruz.

ISPSoft FONKSİYON BLOĞU

Fonksiyon Bloğu Nedir ?

Kısaca FB olarak ifade edilen fonksiyon blokları PLC’de program yazmak için çok kullanışlı , kolay ve pratik yöntemlerdir.Fonksiyon blokları yürütülen işlemlerin birer parçasıdır.Fonksiyon blokları POU tipinde olup , kendi başına çalışamazlar.

Fonksiyon Bloğu Giriş-Çıkış Pinleri Nedir ?

Fonksiyon Bloğu giriş ve çıkış pinleri içerir.Fonksiyon bloğu bir hafıza ünitesidir ve son çalıştırma işlemi sonucu her bir çalışma sonucunu etkiler.Bu demek oluyor ki , her çalışmada bağımsızlık düşünülemez ve aynı girişlere sahip bloklarda farklı çıkışlar gözlemlenebilir.

Fonksiyon Bloğunun Karakteristikleri ve Avantajları Nedir ?

Fonksiyon Blokları PLC’nin sağlamadığı bazı avantajları bizlere sağlar ve IEC.61131-3 tarafından desteklenir.

1)Modüler Dizayn : Büyük programlar çeşitli alt dallara bölünmüştür ve bu alt dallar fonksiyon bloklarından oluşmaktadır.Program tipine göre adlandırılan POU’lar tarafından bu bloklar düzenlenmiştir.

2)Yüksek Bağımsızlık

3)Yeniden Kullanılabilir

4)Taşınabilir

5)Sürekliliği sağlanabilir ve sürdürülebilir

6)Programın okunabilirliği artırılır

7)Güvenilirdir

8)Etkilidir

ıspsoft fonksiyon bloğu oluşturma

Fonksiyon Bloğu EN Pin’i Nedir ?

Üst Pou’da bulunan uygulama başlatma işleminde olduğu gibi fonksiyon bloğunu çağırır.Mantıksal duruma göre fonksiyon bloğu bağlı olsun ya da olmasın En pini fonksiyon bloğuna gönderilir.

Eğer En Pin’e  Logic State gelirse fonksiyon bloğu çalışır.Eğer En Pin’e Logic State gelmezse fonksiyon bloğu çalışmaz.

Fonksiyon Bloğunda Kullanılan Semboller Nedir ?

1)VAR

2)VAR_INPUT

3)VAR_OUTPUT

4)VAR_IN_OUT

Fonksiyon Bloğunda Kullanılan Data Tipleri Nelerdir ?

AH500 Serisi İçin : Bool , Word , DWord , LWord , Real , Array ..

DVP Serisi için : Bool , Word , Real , Array

Genel olarak data tipleri için basit prensipler ;

1) P_VAR data tipi FB_VAR data tipi ile aynı olmak zorundadır.

2)P_VAR  ve FB_VAR data tipleri Word , DWord , LWord olabilir.

3)Diğer sembollerin data tipleri Word , DWord , LWord , Int , DInt , LInt , Real ya da LReal olabilir.

4)Eğer koşullar uygunsa P_VAR data uzunluğu FB_VAR data uzunluğundan büyük olabilir.

5)Eğer P_VAR data tipi STEP ise FB_VAR data tipi BOOL olabilir.

Array İçeren Data tipleri için ;

1)P_VAR Array data tipi FB_VAR array tipi ile aynı olmak zorundadır.

2)Eğer P_VAR ve FB_VAR array tipleri aynı ise , P_VAR array uzunluğu FB_VAR uzunluğundan daha büyük olabilir.

Array Data Tipleri için Özel Prensipler ;

1)Array tipleri karşılaştırıldığında ilk özel prensip genel data tipleri uygulanır.

2)Eğer FB_VAR ve P_VAR data tipleri ARRAY olursa , sistem data tipi olan diğer sembolleri ARRAY olarak kabul etmez ve sembol için ARRAY boyutu bir element olur.

3)POINTER data tipinin sembolleri T_POINTER , C_POINTER ve HC_POINTER’dır.Genel data tiplerinde kullanılan sembollerden farklıdırlar.Eğer fonksiyon bloğundaki data tipi POINTER , T_POINTER , C_POINTER ya da HC_POINTER ise , data fonksiyon bloğundaki ilgili sembole ya da cihaz adresine gidecektir.

Fonksiyon Bloğu Çalışma Prensibi Nedir ?

Fonksiyon Bloğu çağrıldığında , fonksiyon bloğunun giriş pinlerine cihaz değerini gönderir.Fonksiyon Bloğu çalışmaya başladıktan sonra çıkış pinlerine sonuçlar iletilir.

Örnek : D0 datası VAR_INPUT olan DT_IN pinine gönderilir ve VAR_OUTPUT olan DT_OUT pininden D2 datası olarak çıkar.

FB_VAR fonksiyon bloğunun bir pini olup P_VAR , FB_VAR’ı temsilen POU’nun bir işlemidir.

Fonksiyon Blokları bir diğerini çağırır ve 32 katman vardır.Ve bu işlemler POU tarafından ilk katmandan itibaren yapılır.Ör : A fonksiyon bloğu B’yi , B ise C’yi çağırır gibi.

Fonksiyon bloklarının hafıza blokları vardır ve her birisi otomatik olarak P aygıtı olarak atanır.Eğer fonksiyon bloğunun POU ismi ‘PO_  ya da PI_’ ile başlıyorsa bu isimler program ‘compile’ edildikten sonra ilgili bloğa atanacaktır.

Fonksiyon Bloğu Özellikleri Nedir ?

1 ) AH500 Serisi İçin ; Üretilecek fonksiyon blok açıklamaları 1024’ten büyük olamaz.

DVP için ;Kullanılabilir uygun P cihazlarının sayısına göre fonksiyon blok açıklamaları girilebilir.

2) AH500 Serisi İçin ; Seçilen modele göre hafıza bloklarının maximum sayısı belirlenebilir.

DVP için ; Kullanılabilecek hafıza bloklarının sayısı kullanılabilir uygun P cihazlarının sayısına bağlıdır.

3) AH500 Serisi için ; Hafıza bloğu 4096 Word kadar hafızaya sahiptir.

DVP için ; Fonksiyon bloğu atanan aygıtlara bağlı olarak boyutu değişebilir.

AH500 Serisi Modüller İçin  Fonksiyon Bloklarında Kullanılan Özel Pulse Komutları Nedir ?

LDP , LDF , NP ve PN gibi pals komutları AH500 serisi CPU modüllerde kullanılamaz!.

Kullanılabilecek Komutlar ;  NED ve PED’tir.

Kullanıcılar fonksiyon blok içinde LDP yerine PED  , LDF yerine NED kullanmalıdır.

Kullanılabilir Kısayollar Nedir ?

Shift + Ctrl + C -> Yorumları Gösterme/Gizleme

Shift + Ctrl + A -> Seçilen Network’ü Aktif/İnaktif yapma

Shift + Ctrl + B -> Seçili Network’e işaret Koyma/Kaldırma

Shift + Ctrl + P -> Bir önceki işaretli pozisyona gitmek

Shift + Ctrl + N -> Bir sonraki işaretli pozisyona gitmek

Ctrl + I -> Seçili alanın bir üstüne yeni bir network ekleme

Shift + Ctrl + I -> Seçili alanın altına yeni bir network ekleme

ESC -> Seçim (Mouse Cursoru) seçilir

-| | İşareti -> Kontak ekleme

-[ ] İşareti -> Bobin Ekleme

-[ < ] İşareti -> Karşılaştırma kontağı ekleme

Shift + Ctrl + U -> Fonksiyon bloğu ya da komut ekleme

Ladder Diyagrama Sabit Ekleme Nedir ?

Ladder Diyagrama sabit eklemek için değerler ;

Decimal Değer : 23456 (Decimal değer olarak kabul edilen herhangi bir işaretten önce gelemez)

Hexadecimal Değer : 16#5BA0 (Değer 16#’dan önce gelir)

Octal Değer : 8#55640 (Değer 8#’dan önce gelir)

Binary Değer : 2#101101110100000 ( Değer 2#’dan önce gelir)

String Değer : ‘’XYZ’’ karakterler iki tırnak arasına koyulur.

Boolean Değer : AH500 serisi SM400 (normalde açık kontak)  , SM401 (normalde kapalı kontak) kullanılır.DVP için M1000 (Normalde açık kontak) , M1001(Normalde kapalı kontak)

Eğer kullanıcılar ARRAY data tipi tanımlamak isterlerse , format Identifier(index) şeklinde olmalıdır.

Blok Mantık Komutları Nedir ?

NP -> Bloktan önce kullanılır ve ‘Off->On’ olduğunda çıkış cihazı da ‘on’ olur.

PN -> Blok komutları ‘On-> off’ olduğunda çıkış cihazı ‘on’ olur.

INV -> Bloktan önceki işlem tersine çevrilir ve tersi gönderilir.

FB_NP -> Yalnızca AH500 serisi CPU modüllerde kullanılır ve ‘NP’ ile aynı işlemi yapar.

FB_PN -> Yalnızca AH500 serisi serisi CPU modüllerde kullanılır ve PN ile aynı işlemi yapar.

Fonksiyon Blok Diyagramı Nedir ?

Fonksiyon blok diyagram ve ladder diyagram grafiksel programlama dilleridir.Ladder diyagram röle mantık donanımına dayalı devre diyagramlarına dayanan grafiksel programlama dilidir.

Fonksiyon blok diyagramı ise giriş değişkenleri ile çıkış değişkenleri arasındaki fonksiyonu tanımlanır.Program sistematik olarak birden fazla fonksiyon bloklara bölünür ve bu fonksiyon blokları Fonksiyon Blok Diyagramı ile düzenlenir.

Fonksiyon Blok Diyagramı Oluşturma Nedir ?

Program oluşturmak için , Create Program ->Languages (Function Block Diagram) yolu izlenerek seçilmelidir.

Fonksiyon Blok Diyagramı oluşturulduğunda ‘Toolbar’ menüsü de değişir ve yeni ikonlar gelir.

Fonksiyon Blok diyagramındaki program için en önemli kural ;

Input Node <-> Output Node şeklinde olmalıdır ve data tipleri aynı olmalıdır.

ISPSoft FONKSİYON BLOĞU SONUÇ :

ISPSoft Fonksiyon Bloğu adlı yazımızı tamamlamış bulunmaktayız.Bu yazımızda Fonksiyon Bloğuna dair detayları sizlere vermeye çalıştık.Fonksiyon Blokları bu alanda bizlere sağlanmış büyük bir kolaylıktır.İyi Çalışmalar.

Delta Plc Öğren -7 | Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -7

Delta Plc Öğren Serisi nedir ?.Delta Plc’de en çok kullanılan komutlar nelerdir ?.Delta Plc’de kullanılan komut çeşitleri nelerdir ?.Bu ve bunun gibi her soruya cevap aradığımız Delta Plc Serisine devam ediyoruz.

Delta Plc komut çeşitliliği ile kritik anlarda hızlı ve etkin çözümler oluşturabilirsiniz.Komutları WPLSoft ya da ISPSoft yardım kısmı içerisinde de bulabilirsiniz.Buradaki temel amaç Komut bilgisini artırmaya çalışmaktır.

Not : Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Dökümanları ve e-kitaplarını

Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Örnekleri İndirebilirsiniz.

Başlayalım.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -4

Delay Komutu :

Delay’ın Türkçe karşılığı gecikme olup program içerisinde de aynı amaçla kullanılır.Delay’ın operandı ‘S’ olup 0.1ms olarak kullanılır.Aralığı ise (K1-K1000)’dir.

Delay komutu çalıştığında her bir döngüde program , delay süresi kadar bekleyip bir sonraki komutu aktif edecektir.

Örnek : DELAY K20 (2ms bekledikten sonra bir sonraki komut çalışacaktır.)

Delay komutu dakik olunması gereken durumlarda , haberleşmede , yüksek-hızlı sayıcılar ve yüksek hızlı pals çıkış işlemlerinde ve transistör ya da röle gecikmesi olan durumlarda sıklıkla kullanılır.

GPWM (General PWM Output) Komutu :

Genel PWM Çıkış komutu olarak kullanılan GPWM için kullanım şekli ;

S1:Pals Çıkış Derinliği S2:Pals Çıkış Devri(Saykıl) D:Pals Çıkış Cihazı

GWPM aktif olduğunda pals çıkışları S1 ve S2’ye göre D cihazından gerçekleşecektir.

S1 Pals Çıkış Genişliği Aralığı ; t= 0 – 32,767ms

S2 Pals Çıkış Saykıl Aralığı ; T = 1 –  32,767 ms , S1 ≤  S2

S2+1 ve S2+2 sistem tarafından karar verilen parametreler olup , kullanılmamalıdırlar.

D pals çıkış aygıtı ise Y , M  ve S olabilir. GPWM kullanım örneği ; |GPWM|D0|D2|Y20|

SWAP (Byte Swap) Komutu :

Swap komutunda Wordün highbit’i ile lowbit’i yerdeğiştirir.16-Bit olan komutlarda bu işlem uygulanır.32-Bit komutlar için 2 register ayrı ayrı bu işlemi gerçekleştirir.Kullanımı ise ‘SWAPP’ ya da ‘DSWAPP’ olarak uygulanır.

DELTA PLC ÖĞREN -7

MEMR (Reading The Data From The File Register) Komutu :

16-Bit file registerlarından 5000 adet vardır.Aralık ise K0 dan K4999’a kadardır.32-Bit komutları bu komut desteklemez.

Eğer M , D ve N bu aralık içinde değilse hata oluşur ve komut başlamaz.M1067 ve M1068 ‘On’ olur ve H’0E1A hata kodu D1067’de görülür.

Kullanılan operandlar ise M , D ve N’dir.

M : K0 ile K4999 arasındaki değerlerin okunacağı file register’dır.

D : D2000 ile D9999 arasındaki değerlerin saklandığı iç datadır.

N : K1 ile K5000 arasındaki data sayısıdır.

DVP-ES2/EX2/SS2 için 2.80 ve üstü versiyonu ve DVP-SA2/SX2 için 2.40 ve üstü versiyonu destekler.DVP-ES2-C için bu komut kullanılamaz.

File Registerlar M1101 tarafından desteklenmez.Eğer PLC çalışırken data okumak istiyorlarsa M1002’yi kullanmaları gerekmektedir.

Örnek : |MEMR|K10|D2000|K100|

1 . file registerdan itibaren 100 file register datasını oku ve bunu D2000’den alarak yap.

MEMW (Writing The Data Into The File Register) Komutu :

16-Bit file registerlarından 5000 adet vardır.Aralık ise K0 dan K4999’a kadardır.32-Bit komutları bu komut desteklemez.

Eğer M , D ve N bu aralık içinde değilse hata oluşur ve komut başlamaz.M1067 ve M1068 ‘On’ olur ve H’0E1A hata kodu D1067’de görülür.

Hafıza olarak Flash Rom’lara bağlı olarak file registerlara en çok 100 Word yazılabilir.File registerlara 100.000 kez data yazılabilir.

DVP-ES2/EX2/SS2 için 2.80 ve üstü versiyonu ve DVP-SA2/SX2 için 2.40 ve üstü versiyonu destekler.DVP-ES2-C için bu komut kullanılamaz.

Örnek : |MEMW|D2000|K10|K100|

D2000’den  100 file registerı K10’dan başlayarak yaz.

MODRW (Modbus Read/Write) Komutu :

MODRW komutunu COM1(RS-232) , COM2(RS-485) , COM3 (RS-485) destekler.COM3 yalnızca DVP-ES2-EX2-SA2-SE için kullanılabilir ve DVP-ES2-C desteklemez.

S1 : Cihaz Adresi (Aralık K1 – K254)

S2 : Fonksiyon Kodu ;

-H02: DVP-PLC’den çift bit olan cihazları oku

-H03: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’den çift Word olan cihazları oku

-H05: Bit olan cihazları ON/OFF yap

-H06: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’e bir Word olan cihazları yaz

-H0F: DVP-PLC’e çift bit olan cihazları yaz

-H10: AC Motor Sürücü ya da DVP-PLC’e çift Word olan cihazları yaz

Yalnızca bu komutlar aktif olarak kullanılabilir.Diğer komutlar geçersizdir.

S3 : Data Adresi ;

Hata Meydana geldiğinde ise ;

Hata Bayrakları ; COM1 ( M1315)  – COM2 ( M1141 )  – COM3  (M1319)

Hata Kodları ; COM1 (D1250)  – COM2  (D1130 )  – COM3 (D1253)

S  : Data Registerı ( Yazılacak/Okunacak datanın saklandığı registerdır)

N : Erişilebilir Data Uzunluğudur

Eğer S2 için H05 aktif edilirse , N=0 ‘On’ olur ve N=1 ‘Off’ olur.

Eğer S2 H02 , H03 , H0F , H10 ile kullanılırsa , ayarlanabilir aralık K1-Km arasında olabilir.

Bu komutun kullanımında herhangi bir sınır ya da limit yoktur.Yükselen ve Alçalan kenar komutları MODRW(H02,H03) komutları için sürücü kontak olarak kullanılamaz.Aksi takdirde registerlar yanlış olacaktır.

Eğer alçalan ve yükselen kenar MODWR komutu için kullanılmak isteniyorsa M1122(Com2) , M1312(Com1)  ve M1316(Com3) başlatılmak zorundadır.

ASCII MOD için : M1143 = Off olmalıdır.

RTU MOD için : M1143 = On olmalıdır.

RAND ( Random Number ) Komutu :

Kullanılan operandlar ;

S1 : Rastgele numaralar için alt limit

S2 : Rastgele numaralar için üst limit

D : İşlem sonucunun kaydedileceği data registerı

16-Bit işlemler için aralık S1 , S2 : K0≤S1 , S2≤K32,767

32-Bit işlemler için S1, S2 : K0≤S1 , S2≤K2,147,483,647

Eğer S1 > S2’den büyük olursa hata meydana gelecektir.Ardından M1067 ve M1068 ‘On’ olacaktır ve D1067 registerında 0E1A(Hex) hata kodu kaydedilecektir.

DELTA PLC ÖĞREN -7 Sonuç :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -7 adlı içeriği sizlerle paylaştık.Delta Plc komutlarının açıklamalarıyla beraber daha anlaşılır kılmak adına bu çalışmaya titizlikle devam edeceğiz.Delta Plc öğrenmek isteyenler adına rehber niteliğinde olması dileğiyle.İyi çalışmalar.

ISPSoft Türkçe Kılavuz| Delta ISPSoft Eğitimi

ISPSOFT İNCELEME YAZISI – 6

Ispsoft Türkçe Kılavuz nedir ve nasıl kullanılır ?.Ispsoft kullanımı kolay mıdır ?.Ispsoftun getirdiği yenilikler nelerdir ?.Ispsoft ile daha hızlı ve etkin bir program yazabilir miyiz ?.Bu ve benzeri tüm sorulara cevap niteliğinde olan Ispsoft İnceleme Yazısı serisine devam ediyoruz.

Ispsoft ile C ya da Pascal dilleri kullanılarak program yazılabileceği gibi fonksiyon blokları sayesinde bir hayli hızlı ve rahat program yazabilme yetisine sahip olduğumuzu daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik.Ispsoft’u soru-cevap şeklinde aktarmaya devam edelim .

Not : Soru Cevaplarla ISPSoft Kitabı için Tıklayınız !

Başlayalım

ISPSOFT SIKÇA SORULAN SORULAR -6

Data Tipleri Nedir ?

Sembollerin data tipi sembolün değerini ifade etmektedir.İki adet sembol çeşidi bulunmaktadır; VAR_1 ve VAR_2.

VAR_1 data tipi BOOL’dur ve VAR_2 data tipi WORD’tür.Bu data tipleri program içerisinde kullanıldığında  VAR_1 kontağı simgeler ve aritmetik ya da data transfer içeren 16-bit cihazları simgeler.

Data Tipi         Tanım

Bool                  Boolean Data Tipi (Kontak durumunu Boolean Değeri olarak ifade eder)

Word                16-Bit değer (16-Bit data depolanabilir)

DWord             32-Bit değer (32-Bit data depolanabilir)

LWord              64-Bit değer (64-Bit data depolanabilir)

Int                    16-Bit işaret integer’ı (En yüksek bit pozitif /Negatif işareti simgeler)

DInt                  32-Bit işaret integer’ı (En yüksek bit pozitif /Negatif işareti simgeler)

LInt                   64-Bit işaret integer’ı (En yüksek bit pozitif /Negatif işareti simgeler)

Real                  32-Bit ondalıklı sayı değeri (32-Bit değer desimal olarak ifade edilir)

LReal                64-Bit ondalıklı sayı değeri (64-Bit değer desimal olarak ifade edilir)

Array                 Bu sembol kullanıldığında array boyutu ve array tipi belirtilen yerde saklanır.

String                ASCII kod 8-Bit olarak ifade edilir.Bir string en çok 128 ASCII kod içerebilir.

Step                   Adımlar için tanıma(Belirtme) bayrağı olarak kullanılır.

Function Block  Fonksiyon bloğunu ifade eder.

Counter             Sayıcı data tipi olup , sayıcıyı ifade eder.

Timer                 Zamanlıyıcıyı ifade eder.

Pointer               Word aygıtlar için Pointer’ı ifade eder.(Pointer: Gösterge)

T_Pointer           Timer için göstergeyi ifade eder.

C_Pointer           Counter için göstergeyi ifade eder.

HC_Pointer        Yüksek hızlı sayıcı için göstergeyi ifade eder.

ıspsoft türkçe kılavuz

Index Registerlar ile Sembol Değiştirme/Niteleme Nedir ?

Index Register kullanma formatı : ‘Identifier@Index Register’ şeklindedir.Index Registerlar ‘E’ ya da ‘F’ olarak 2 şekilde kullanılabilir.

Örnek : VAR_0@E0 örneğinde E0=2 olsun ve aygıt adresi (D100) olsun.

VAR_0@E0 -> D(102) olacaktır.

Aynı kurallar Array data tipinde geçerlidir.Eğer ‘İndex’ sembol ise Array data tipini index registerlar ile kullanamayabilirsiniz.

Örnek : Array 5 elementten oluşmuş olsun ve aygıt adresi D200 olsun.Sistem programı ‘Compile’ ettiğinde D200-D204 arası Ary olarak atanır.Eğer index register E0->2 ise aygıt adresine 2 eklenir ve D202 olur.(Ary[0]@E0)

Not:Sistemin otomatik olarak aygıtları sembollere ataması sonucu index registerlar programın yanlış çalışmasına sebep olabilir.Eğer index registerların değeri aygıt adresi aralığında bir adres üretmezse ‘Plc’ yanlış çalışabilir.

Örnek:AHCPU350-EN’i ele alalım.Eğer E0 adresi 35’ten daha büyükse D65500@E0 işlendiğinde aygıt data registerların aralığında olmadığından CPU modülde hata meydana gelecektir.

Sembol tarafından ifade edilen Bitler -> Yalnızca AH500 serisi CPU modüller için geçerlidir.

Word aygıtlar için CPU modüller bit kullanımına izin verir.Format ise ‘Word Device.Bit Number’ şeklindedir.Örneğin ; D0.2 D0 içinde manipüle edilen 2 Bit içerir.Aynı kurallar semboller içinde geçerlidir.Format ‘identifier.Bit Number’ şeklindedir.Ör : VB.2

Bu kurallar aynı zamanda ARRAY data tipleri içinde geçerlidir.Format [‘Identifier[index].Bit Number’] şeklindedir.Ör : Ary[0].1

Bit numarası ondalık sabitler şeklinde olmak zorundadır.Data tipi farketmeksizin bit numaraları 0 ile 15 aralığında olmalıdır.Yanısıra, semboller tarafından tanımlanan Bool,Step,Counter,Timer,Fonksiyon Blok,HC_Pointer,C_Pointer ya da T_Pointer ile manipüle edilemez.

Örnek : VB.2’yi ele alalım.

Off durumu : (Bit15)  0000000000000000 (Bit0)

On durumu : (Bit15)  0000000000000100 (Bit0)

Burada VB.2 -> 1 olduğu için değer olarak ‘100’ = 4 olur.

Örnek : VB.1@E0 (VB D100’ü temsil eder.E0 değeri 3’tür.)

1@E0 ilk olarak çevrilir.Sonuç olarak VB.1@E0 VB.4’e eşdeğerdir.Bit4 D100 içine entegre edilmiş olur.

Örnek :VB@E0.1 (VB D100’ü simgeler , E0 değeri ise 3’tür.)VB@E0 ilk olarak çevrilir.Sonuç olarak VB@E0.1 D103.1’i simgeler.Bu şekilde D103 içinde bit1 manipüle edilmiş olur.

Sembolleri Ispsoft İçerisinde Yönetme Nedir ?

Sembol tabloları->Global Sembol Tablosu->Project Management Area kısmından global sembollere çift tıklayarak global semboller ekranına ulaşılır.

Local Sembol Tablosu ; POU için local sembol tablosu ekranının en üstündedir.

Sembol Ekleme Nedir ?

Sembol tablosu alanına iki kere sol ya da bir kez sağ tıklayarak ‘Add Symbol’ denilerek sembol ekleme işlemi yapılabilir.Karşınıza gelen ekranda ‘identifier’ kısmına sembol ismini , ‘Type’ kısmına ise sembol tipi(Word,Bool) vb. yazarak ya da seçerek ekleme işlemini yapabilirsiniz.

Type seçim alanından ‘Fonksiyon Bloğu’,’String’ ve ‘Array’ olarak seçim yapılabilir.

Sembol Tablosu Dışarı/İçeri Aktarma Nedir ?

Oluşturulan semboller CSV dosyası olarak dışarı aktarılabilir.Ve bu dosya Microsoft Excel üzerinden yönetilebilir ya da kontrol edilebilir.Sembol tablosu alanına gelip, sağ tıkladıktan sonra ‘Export Global Symbol’ ya da ‘Export Local Symbol’ denilerek içerikler dışarı aktarılabilir.

Aynı şekilde ‘Import Symbol Table’ denilerek CSV uzantılı dosya içeri alınabilir.

Sembollerin Düzenlenmesi Nedir ?

Fonksiyon bloğu içerisinde bulunan local sembollerin konumları yukarı/aşağı değiştirilebilir.Local sembol tablosu alanında meydana gelen değişim aynı şekilde fonksiyon bloğu üzerinde otomatik olarak uygulanır.

Cihazların Aralığını Ayarlama Nedir ?

Sadece DVP serisi PLC’ler için kullanılabilir.Kullanıcılar kullandıkları cihaz , aygıtların aralıklarını ayarlayabilirler.Eğer sembol numaraları cihazların kullanım aralıklarından daha büyükse ‘hata mesajı’ ekranda görünecektir.

Bu ayarlamayı ‘Device Resource Allocation’ kısmından yapabilirsiniz.

ISPSoft Türkçe Kılavuz Sonuç :

Bugün ki yazımızda ISPSoft Türkçe kılavuz adlı içeriği sizinle paylaştık.Diğer yazımızda Fonksiyon Blokları hakkında sizlere zengin bir içerik sunacağız.ISPSoft bu ve bu gibi getirdiği kolaylıklar sayesinde yakın gelecekte her Delta kullanıcısı için vazgeçilmez olacaktır.İyi çalışmalar.

Delta Plc Öğren -6| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN -6

Delta Plc Öğren Serisi nedir ?.Delta Plc komut çeşitleri nelerdir ?.Delta Plc’de komutlar nasıl yazılmaktadır ?.Delta Plc ile ne tür uygulamalar yapabiliriz ?.Bu ve benzeri sorularınıza cevap niteliğinde olan Delta Plc öğren serisine devam ediyoruz.

Delta Plc komutlar başlığı altında sizlere ilgili komutları kısa ve herkesin anlayabileceği bir dilde ifade etmeye gayret ediyoruz.Delta Plc ile özellikle otomasyona dair herşeyi ve hayal gücünüze bağlı olarak elektronik alanda birçok uygulamayı yapabilirsiniz.

Not : Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Dökümanları ve e-kitaplarını

Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Örnekleri İndirebilirsiniz.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR -3

CNT (16-Bit Counter) Komutu :

Bu komut 16-bit sayıcı komutudur.İçeriğinde kullanılan S1 (16-Bit Sayıcı Numarası[C0-C199] ) ve S2 (Set değeri [K0 , K32.767 –D0,D9.999]) anlamlarına gelir.

CNT komutu çalıştırıldığında sayıcı saymaya başlar.Toplam sayılan değer set değerine ulaştığında ise bağlantılı Normalde Açık/Normalde Kapalı kontaklar devreye girer ve çıkarlar.

Kullanıcılar bu sayıcıyı tekrar kullanmak istediklerinde RST (Reset) komutunu kullanmalıdırlar.

Ör : |CNT|C20|K100|

DCNT (32-Bit Counter) Komutu :

CNT komutu ile çalışma mantığı aynı olup S1 (C200-C254) sayıcıları ve S2 (K-2.147.483.648—K+2.147.483.648 / D0 – D9.999) aralığında kullanılır.

Bu komut C200 den C204 dahil sayıcılar için kullanılır.DCNT komutu çalıştırıldığında M1200-M1231 flaglarına göre aşağı/yukarı sayıcı olan C200-C231 sayıcılarının şimdiki değerine bir eklenir ya da bir çıkarılır.

DCNT komutu durdurulduğunda o ana kadar saydığı datalar silinmez.Kullanıcılar bu datayı  RST (Reset) komutunu kullanarak gerçekleştirebilirler.

Ör : |DCNT|C254|K1000|

INV (Inverse Operation) Komutu :

Bu komut önüne geldiği komutlara gelen bilgiyi tersine çevirerek iletir.On geldiğinde ‘off’ yapar ve off geldiğinde ‘on’ yapar.

Delta plc öğren serisi

MODRD (Read Modbus Data) Komutu :

Modrd komutunu Com2 (RS-485) bağlantısı destekler.Bu komut Modbus üzerinden ASCII ya da RTU haberleşme seçimi üzerinden kullanılır.

Bu komutta kullanılan S1 (Aygıt Adresi ) S2 (Data Adresi) ve  N (Data Uzunluğu) olarak kullanılır.

Delta VFD Serisi sürücülerin (VFD-A) serileri hariç hepsi Modbus’u destekler.

Eğer S2 uygun olmayan bir adres ise cihaz hataya geçecektir ve hata kodu D1130 içerisine gönderilecektir.Aynı zamanda M1141 yardımcı rölesi de ‘On’ olacaktır.

Feedback datası D1070 – D1085 içerisinde depolanır ve data alımı tamamlandıktan sonra Plc işlemleri otomatik olarak kontrol eder.Eğer bir hata varsa M1140 ‘On’ olur.

Bu komutun kullanımında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir ancak aynı Com Port üzerinden sadece bir kez çalıştırılabilir.LDP , ANDP , ORP , LDF , ANDF, ORF MODRD komutu ile kullanılamaz.

MODWR (Write Modbus Data ) Komutu :

Modwr komutunu Com2 (RS-485) bağlantısı destekler.Bu komut Modbus üzerinden ASCII ya da RTU haberleşme seçimi üzerinden kullanılır.

Bu komutta kullanılan S1 (Aygıt Adresi ) S2 (Data Adresi) ve  N (Yazılacak Data Uzunluğu) olarak kullanılır.

Delta VFD Serisi sürücülerin (VFD-A) serileri hariç hepsi Modbus’u destekler.

Eğer S2 uygun olmayan bir adres ise cihaz hataya geçecektir ve hata kodu D1130 içerisine gönderilecektir.Aynı zamanda M1141 yardımcı rölesi de ‘On’ olacaktır.

Feedback datası D1070 – D1085 içerisinde depolanır ve data alımı tamamlandıktan sonra Plc işlemleri otomatik olarak kontrol eder.Eğer bir hata varsa M1140 ‘On’ olur.

Bu komutun kullanımında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir ancak aynı Com Port üzerinden sadece bir kez çalıştırılabilir.LDP , ANDP , ORP , LDF , ANDF, ORF MODRD komutu ile kullanılamaz.

ECMP (Floating Point Compare) Komutu :

ECMP komutu ondalıklı sayı karşılaştırmalarında kullanılır.

S1 (1. Karşılaştırma değeri ) S2 (2. Karşılaştırma değeri) ve D (Karşılaştırma Sonucu) olarak kullanılır.

S1 datası S2 ile karşılaştırılır ve sonuç ( < , = , > ) işlemleri kullanılarak gerçekleştirilir.Eğer işlenenler S1 ve ya S2 sürekli olan K ya da H olarak belirtilirse , integer değer otomatik olarak binary ondalıklı sayıya karşılaştırma için çevrilir.

ÖR : |DECMP|D0|D100|M10|

MOVR (Move Floating Point Data) Komutu :

Ondalıklı sayı datasını taşıma işlemi için kullanılır.Burada S1 (Ana cihaz) ve D(Hedef cihaz) olarak belirlenmiştir.Burada S yani ondalıklı sayı değeri direk olarak taşınır.

ÖR : |DMOVR|F1.200E+0|D10|  (*F1.200E+0 = F1.2 girişidir.Bilimsel gösterimi bu şekildedir. )

RAD (Derece -> Radyan) Komutu :

Bu komut dereceyi radyan cinsine çevirmek için kullanılır.S (Ana cihaz [Derece]) olup D (çevrim sonucu [radyan]) olarak kullanılır.

Burada kullanılacak olan formül ise ; Radyan = Derece x (π /180)

Burada kullanılan Bayraklar ise ; M1020 Zero Bayrağı – M1021 Borç Bayrağı – M1022 Elde Bayrağı

DEG (Radyan -> Derece) Komutu :

Bu komut radyanı derece cinsine çevirmek için kullanılır.S (Ana cihaz [radyan]) olup D (çevrim sonucu [derece]) olarak kullanılır.

Burada kullanılacak olan formül ise ; Derece = Radyan x (180/ π)

Burada kullanılan Bayraklar ise ; M1020 Zero Bayrağı – M1021 Borç Bayrağı – M1022 Elde Bayrağı

SIN (Sinüs ) Komutu :

Bu komut bir diğer matematiksel bir işlem olan Sinüsünü bulma adına kullanılır.S (Ana cihaz 0<S<360) ve D (İşlem Sonucu) olarak kullanılır.

S içerisindeki değer Radyan ya da Derece olarak M1018 bayrağı tarafından set edilmelidir.

M1018 : Off -> Radyan Modu

M1018: On ->  Derece Modu

COS (Kosinüs ) Komutu :

 Bu komut bir diğer matematiksel bir işlem olan Kosinüsü bulma adına kullanılır.S (Ana cihaz 0<S<360) ve D (İşlem Sonucu) olarak kullanılır.

S içerisindeki değer Radyan ya da Derece olarak M1018 bayrağı tarafından set edilmelidir.

M1018 : Off -> Radyan Modu

M1018: On ->  Derece Modu

DELTA PLC ÖĞREN -6 Sonuç :

Bugünki yazımızda Delta Plc Öğren -6 adlı içeriğimizi tamamlamış bulunmaktayız.Delta Plc öğrenmek isteyenler adına rehber niteliğinde bir kılavuz olması adına yayımladığımız bu içerikleri en kısa sürede tamamlamak niyetindeyiz.

İyi çalışmalar.

ISPSoft Öğren Dersleri | Delta ISPSoft Eğitimi

ISPSOFT İNCELEME YAZISI -5

ISPSoft nedir ve nasıl kullanılır ?.ISPSoft’un yararları nedir ?.Bu ve benzeri tüm soruların cevapları ile birlikte ISPSoftu Türkçeleştirmeye devam ediyoruz.Sağladığı kolaylıklar ve pratikliği nedeniyle Delta Plc kullananlar için yakın gelecekte olmazsa olmaz olacak bir program olan ISPSoft yazılarına devam edelim.

Not : Soru Cevaplarla ISPSoft Kitabı için Tıklayınız !

ISPSoft SIKÇA SORULAN SORULAR -5

Tasks Nedir ?

Task ‘Görev , İş’ anlamlarına gelir.ISPSoft içerisindeki herbir POU program tipi özel görevlere sahiptir.Tasklar ise POU’ların yönetiminde rol alırlar ve programın nasıl çalışacağı konusunda önemli bir rol oynarlar.Örnek vermek gerekirse , Taskları basketbol oyuncularına benzetebiliriz.

Cyclic Task: İleri ve geri tarama taskıdır.DVP serisi Plc’lerde bir adet bulunurken AH500 serilerinde 32 adet bulunmaktadır.

Timed Interrupt Task: Timed Interrup Subroutine gibi çalışır.Timed Interrupt oluştuğunda , Timed Interrupt Task çalışacaktır.Ek olarak bu Tasklar Plc seçiminide bağlıdır.

Conditional Interrupt Task: Birçok çeşidi bulunmaktadır.Örnek olarak; external interrupts , I/O interrupts, counting interrupts vb.Farklı Plc çeşitleri birbirinden farklı interrupt tasklara sahiptir.

Tasklar Project Management Area üzerinden listelenebilir ve seçilebilir.

Not : Eğer kullanıcılar Interrupt Fonksiyonlarını yetkilendirmek isterlerse, ‘EI’ komutunu ‘Cyclic Program’ içerisine  eklemelidirler.

ıspsoft eğitimi ve sıkça sorulan sorular

POU Yönetimi Nedir ?

Eğer POU oluşturulmak istenirse Project Management Area bölümünden ‘Programs’ bölümüne iki kere tıklayın.Context Menu içerisinden POU’yu seçin ve ‘New’ butonuna tıklayarak yeni bir POU oluşturabilirsiniz.

Eğer Fonksiyon Bloğu şeklinde bir POU oluşturmak istiyorsanız , Project Management Area kısmından fonksiyon blok kısmına tıklayın ve Context Menu içerisinden POU’yu işaretleyip ‘New’ butonuna tıklanarak fonksiyon bloğu şeklinde bir POU oluşturmuş olursunuz.

Mevcut bir POU üstüne gelip Sağ tıkladıktan sonra ‘Properties’ bölümünden ‘Active’ kutucuğundaki ‘Tiki’ kaldırırsanız , ilgili POU inaktif olacaktır.

Symbols Nedir ?

Semboller ikiye ayrılır.Global Semboller ve Local Semboller.Global semboller tüm POU’larda proje içinde kullanılabilir.Local semboller local sembol tanımlı POU’larda kullanılabilir.

Yanısıra , POU içindeki local sembol belirticileri(tanımlayıcıları) diğer bir POU içinde olanla aynı olabilir.Tanımlayıcı tanımlama kuralları;

*Maximum 30 karaktere kadar isim verilebilir.

*Tanımlayıcı sembol ismi sistem içerisindeki bir ismi alamaz.

*Örnek olarak; komut kodu, cihaz ismi ya da özel anlam verilen bir şeyle aynı olamaz.

Örnek: ‘M0’ illegal(uygun olmayan) / ‘-M0’ legal(uygun olan)

*Arada boşluk bulunmamalıdır.Örnek: ‘INPUT CH0’ (uygun olmayan)

*Alt çizgi kullanılabilir ancak ard arda kullanılamaz veya sonra gelemez.

INPUT_CH0 uygun

INPUT__CH0 uygun olmayan

INPUT_CH0_ uygun olmayan

*Özel işaretler kullanılamaz.Örnek: * , # , ? , / , % , @

Sembol Sınıfları Nedir ?

Sembol sınıfları 5 gruba ayrılır.

‘VAR’ : Genel semboldür.Yalnızca genel operasyon, işlemler için kullanılan sembol sınıflarıdır.Bu sembolün önemi bu sınıfın sembolün data tipine bağlıdır yada ilişkilendirilmiş cihaza bağlıdır.

Latched Symbol : Yalnızca AH500 serisi modüller bu sınıf sembolleri destekler.Kullanıcılar bu sembolleri fonksiyon bloğu içinde tanımlayamayabilirler.

Bu sembol fonksiyonları VAR_RETAIN sınıfı içerisindedir ve VAR sınıfı sembol fonksiyonları ile benzerdir.

VAR_RETAIN ile VAR sınıfı sembollerin farkı nedir ?.Plc bağlantısı kopup tekrar bağlantı kurulduğunda VAR_RETAIN sınıfı değerler hatırlanır.

VAR_INPUT: Bu semboller fonksiyon bloğunun giriş pini olarak kullanılır.Fonksiyon bloğu çağrıldığında, bu sınıf sembolü çağırıcı bloktan giriş değerini alır.

Yanısıra, Ladder ve fonksiyon diyagram içinde, semboller fonksiyon bloğunun sol tarafında yer alır.Ve buradaki pinler bu sınıfta tanımlı sembollerin çağrılmasıyla ilgili değerleri alır.

VAR_OUTPUT: Bu semboller fonksiyon bloğunun çıkış pini olarak kullanılır.Fonksiyon bloğunun çalışmasının tamamlanmasının ardından işlem sonucu bu sınıftaki semboller üzerinden çağırıcıya (to caller) gönderilir.Yanısıra, Ladder diyagram ve fonksiyon bloğu içinde, semboller fonksiyon bloğunun sağ tarafında yer alır ve buradaki pinler bu sınıfta tanımlı sembollerin çağrılmasıyla ilgili değerleri alır.

VAR_IN_OUT: Bu sembol fonksiyon bloğunun geri besleme pini olarak kullanılır.Burada kullanılan sembol giriş -> proses -> çıkış yolunu izlemez.

Burada olan işlem giriş -> proses -> giriş şeklinde olmaktadır ve başladığı noktaya işlem sonunda geri dönmektedir.Bu sınıf semboller fonksiyon bloğunun sağ tarafında yer alır ve mavi pinler bu sembolü ifade eder.

ISPSoft ÖĞREN SONUÇ ::

ISPSoft Öğren adlı içeriğimizi de sizlerle bugün paylaşmış bulunmaktayız.Bu içerikle  beraber bu seride bir hayli yol almış bulunmaktayız.

ISPSoft içeriklerinin tamamını sizlerle paylaşmaya çalışıp , hızla ISPSofta adapte olmanız konusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz.Bu hususla alakalı her türlü öneri , soru vb. bizlere iletebilirsiniz.

İyi çalışmalar.

Delta Plc Öğren -5| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN SERİSİ -5

Delta Plc Öğren Serisi ile Plc öğrenebilir miyiz ?.Delta Plc öğren serisinde neler vardır ?.Delta Plc öğrenmek zor mudur ?.Bu ve benzeri her türlü soruya cevap bulabileceğiniz bu seride Deltaya dair yaygın olan herşeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Delta Plc öğrenmek zor olmadığı gibi bu alanda kendinizi hızla geliştirebilirsiniz.Delta Plc Serisi -5 adlı yazımızda yine komutlar üzerinden devam edeceğiz.

Not : Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Dökümanları ve e-kitaplarını

Şu adresten -> TIKLA Delta Plc Örnekleri İndirebilirsiniz.

DELTA PLC ÖĞREN KOMUTLAR – 2

SQR (Square Root ) Komutu :

Bu komut ‘Karekök Alma İşlemleri’ için kullanılır.Komut içerisinde

S (Kaynak Aygıtı)

D (Sonucun Saklanacağı Register) kullanılır.

Burada ‘S’ negatif değer alamaz.Eğer negatif değer alırsa , sistem hata verecektir. M1067 ve M1068 ‘On’ olur.Aynı zamanda D1067 data registerından ‘H0E1B’ hata kodu okunur.

İşlem sonucunda D=0 olur ise Zero Flag M1020 ‘On’ olur.

REF (Refresh) Komutu :

Bu komut ‘Yenileme’ anlamına gelir ve I/O (İnput/Output)’ları sürekli yeniler.Bu komutta

D (I/O Yenileme için başlangıç aygıtı )

N (Kaç adet aygıt) kullanılır.

Plc otomatik olarak diğer bir taramaya geçerken ‘End’ işlemi arasında I/O durumlarını günceller.’D’ yalnızca 10 ve 10’un katları ile çarpılır.Ve aynı zamanda I/O işlemleri DIO modüller üzerinde kullanılamaz.

Örneğin : |REF|X0|K8| işleminde Plc X0 ve X7 girişlerini önündeki şart geldiğinde gecikmeksizin yenileyecektir.

Delta plc ücretsiz öğren serisi eğitimi

HSCS (High Speed Counter Set) Komutu :

Bu komut yüksek hızlı sayıcıyı set etmede kullanılır.Kullanılan araçlar ise

S1 (Karşılaştırma Değeri)

S2 (Yüksek Hızlı Sayıcı Numarası)

D (Karşılaştırma Sonucu)’dur.

Bu sayıcılar iki çeşittir ;

-Software High Speed Counter  ve Hardware High Speed Counter .

Not : Bir başka yazımızda sayıcılar konusu detaylı olarak işlenecektir.

SER (Search a Data Stack) Komutu :

Bu komut  bir datayı belirlenen aralıktaki datalarla karşılaştırarak büyük , küçük veya eşit olup olmadığını kontrol ederek ilgili registerlara kaydeder.Bu komutta

S1 (Başlangıç datası)

S2 (İncelenecek – Karşılaştırılacak data)

D (Hangi registerlara sonucun kaydedileceği)

N (Başlangıçtan itibaren kaç data incelenecek) anlamlarına gelir.

Örnek : |SER|D10|D0|D50|K10| örnek bir kullanımdır.D10 datasından itibaren D19 da dahil bu arada ki dataları D0 datasıyla karşılaştırır ve D50 datasından itibaren kaydeder.Burada  D50-D54 arasına şunları yazacaktır.D50 registerına toplam eşit olan data sayısını , D51 registerına ilk eşitlik sağlanan data , D52 registerına son eşitlik sağlanan data ve D53 registerına da en küçük değerli sayı yazılacaktır.D54 registerına ise en büyük değer olan sonuç yazılacaktır.Örneğin ; D18 datası içeriği D0’dan büyük ve büyük olanlar arasında da en büyük olan ise , D54 datasına yazılır.

TTMR (Teaching Timer) Komutu :

Bu komut dışardan komut edilen bir butonun ‘On’ kalma süresini hesaplayan ve barındıran komuttur.

D (Giriş zamanının ne kadar olduğunun kaydedileceği register)

N (Çarpan ayarları)(k0-k2) bu komut içerisinde kullanılır.

Önündeki şart sağlandığında , ilgili tablo aşağıdaki gibidir.

N         D0(unit:sec)            D1(unit:100ms)

K0       T(sec) x 1                 D1: D0 x 10

K1       T(sec) x 10               D1:D0

K2       T(sec) x 100             D1:D0/10

STMR (Special Timer) Komutu :

Bu komut delay-off(gecikmeli kapanma) kullanıldığında kullanılır.Aynı zamanda ON/OFF tetikleme zamanları ve flash devrelerinde de kullanılabilir.

Mantığı ise ;

S (Timer Numarası)

M (Timer’a set edilecek değer| unit :100 ms)

D (Çıkış cihazları başlangıç no )(Sıralı 4 çıkış aygıtı içermeli)

Örneğin ;  |STMR|T0|K50|Y0|     şeklinde kullanılır.Burada T0 timer numarasıdır.K50 zaman birimi olup Y0’dan itibaren Y1 , Y2 ve Y3 çıkışlarında bu komut geçerli olur ve K50 zamanı kadar gecikmeli kapatırlar kendilerini.

ASC (ASCII Code Conversion) Komutu :

Bu komut İngilizce karakterleri  ASCII koda dönüştürür ve ilgili dataya kaydeder.Kullanım örneği ;

|ASC|S0 |D0| şeklindedir.S datası içerisindeki  8 harfi D datası içine hex olarak gönderir. Plc 7-segment ekrana bağlandığında  ASC komutu çalıştırma esnasında İngilizce karakterler sebebiyle hata meydana gelebilir.

M1161 bayrağı ise (8/16 bit mode switch) olarak belirlenmiştir.

Örneğin ;  |ASC|ABCDEFGH|D0|  önündeki şart geldiğinde ,

D0 : High Byte (B) Low Byte (A)

D1 : High Byte (D) Low Byte (C)

D2 : High Byte (F) Low Byte (E)

D3 : High Byte (H) Low Byte (G)

FROM (Read CR data from Special Modules) Komutu :

Bu komut  kontrol register datasını özel modüllerden okumaya yarar.Kullanımda;

M1 (Special Modül Numarası)

M2 (Özel modül içindeki okunacak kontrol registerı)

D (Okunan datanın saklanacağı data)

N (Kaç adet data okunacağı)

Örnek : |FROM|K0|K29|D0|K2|

Özel modülün 29 no’lu kontrol registerını oku ve D0 a yaz.2 adet data okunacağı için 30 no’lu registerı oku ve D1 registerına yaz.

TO (Write CR Data Into Special Modules) :

Bu komut datayı Özel Modüllerin Kontrol Registerlarına yazmada kullanılır.Bu komutla beraber

M1 (Özel modül numarası)

M2 (Yazılacak Özel Modülün Kontrol Registerı)

S (Yazılacak Data)

N (Yazılacak data miktarı) kullanılır.

DELTA PLC ÖĞREN -5 SONUÇ :

Delta Plc Öğren serisine hızla devam ediyoruz.Delta Plc öğrenirken gerekli tüm komutları sizlere açıklamaya çalışıyoruz.İlerleyen bölümlerde Seri haberleşme , Hızlı Sayıcılar vb. geniş kapsamlı konular geniş bir anlatımla karşınıza çıkacaktır.

İyi çalışmalar.

ISPSoft Dersleri | Delta ISPSoft Eğitimi

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ -4

Ispsoft nedir ve nasıl kullanılır ?.Ispsoftun getirdiği yenilikler nelerdir ?.Ispsoftun farkları nelerdir ?.Bu ve buna benzer birçok soruya cevap aradığımız ıspsoft inceleme yazısı serisinin 4. Yazısını ISPSoft öğren adı altında yayımlıyoruz.Bu yazımızda kaldığımız yerden ISPSoft kitabının Türkçe halini soru cevap şeklinde yazmaya devam ediyoruz.

Delta Plc öğrenmeye yeni başlayanlar açısından büyük faydalar sağlayabileceği gibi farklı formatı ve arayüzüyle anlaşılması zor olabilir.Bu sebeple öncelikle WPLSoft’da Ladder mantığının çözülmesi pozitif olarak fayda sağlayacaktır.

ISPSOFT  SIKÇA SORULAN SORULAR – 4

‘Intelligent Module’ Parametre Ayarları Nedir ?

-HWCONFIG kullanılmadan da bazı modüller açılabilir ve kullanılabilir.

Modül Tipi : Network Module

Modül Modeli : AH10EN-5A -> Konfigürasyon araçları HWCONFIG içindedir ve yükleme gerektirmez.

AH10SCM-5A -> DCISoft (1.08) ve üzeri gerektirir.

Eğer ‘Intelligent Module’ ayarlarını ‘Set’ etmek istiyorsanız , System Configuration Area (Sistem Konfigürasyon Alanı ) kısmından sağ tıklayarak ‘Intelligent Module Configuration’ seçilir ve buradan ‘SCMSoft’ üzerinden ayarlar yapılır.

Delta plc ISPSoft dersleri eğitimi

PO List Nedir ?

Donanım konfigürasyonu tamamlandıktan sonra kullanıcılar ‘Option -> PO List’ bölümünden konfigüre edilmiş olan herşeyi görebilir.

‘Rack Information List’ bölümünden ise kullanıcılar donanım konfigürasyonunun ardından ‘File ->Rack Information List’ bölümünden tüm modül ve açıklamalarına , giriş ve çıkış cihaz aralıklarına erişim sağlar.

I/O Scan Nedir ?

Donanım ile kurulan bağlantı sonrası HWCONFIG içinden I/O Scan tıklanarak donanım bilgileri indirilebilir.(Haberleşme Üzerinden)

I/O Scan’a ‘Option’ bölümünden de ulaşabilirsiniz.

I/O Scan ile Upload arasındaki fark ise ;

-Eğer I/O Scan seçilirse, donanım konfigürasyonu taranacaktır fakat modül parametreleri tamamlanmayacaktır.

-Eğer ‘Upload’ seçilirse CPU Modülündeki donanım konfigürasyonu okunacaktır.Güncel donanım konfigürasyonundan ‘Upload’ edilen konfigürasyon farklı olabilir.

Online Diagnosis Nedir ?

-Kullanıcılar sadece HWCONFIG üzerinden offline iken modülleri konfigüre etmeyebilirler.Aynı zamanda ‘Online Mode’ fonksiyonu üstünden de düzenleme yapabilirler.(ISPSoftun normal olarak CPU modüle bağlı olması şartıyla)

-Kullanıcılar ‘Context Menü’ içerisindeki Module Information kısmından modüle sağ tıkladıklarında , Module Information kısmından modül adı ve tanımlamasını görebilirler.

-Eğer sağ tıklayıp ‘Diagnosis’ seçilirse ‘Module Error Log’ ekranına ulaşılır ve hata sebebi/sebepleri bu alan üzerinden bulunabilir.

RTC Ayarları Nedir ?

RTC ayarlarını ‘ Tools -> Set RTC -> Computer  & Custom ‘  yolunu takip ederek yapabilirsiniz.Gerçek zaman saati anlamına gelen RTC için ya bilgisayar saatini ya da manual olarak dilediğiniz zamanı girebilirsiniz.

PLC Hafıza Ayarları Nedir ?

Plc Menü -> Format Plc Memory yolunu takip ettiğinizde karşımıza iki seçenek çıkacaktır.Clear All Program Memory & Reset Plc Memory (Fabrika Ayarları)

Buradan cihazın program bilgisini sıfırlayabilir ya da cihazı tamamen fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

ISPSoft Proje Oluşumu İçin Prosedür Nedir ?

ISPSoftta proje oluşturma aşamaları işlemleri ;  Hardware Configuration (Donanım Konfigürasyonu ) -> Network Configuration (Ağ Konfigürasyonu ) -> Programming (Programlama ) -> Test & Debugging (Test & Hata Ayıklama)  olarak sıralanır.

ISPSoft’a Ladder Diyagram Nasıl Eklenir ?

ISPSoftta Ladder diyagram oluşturmak için izlenecek yol ;  Programs  -> POU -> New yolu takip edilerek gelen ekran üzerinden ‘Language’ bölümünden ‘Ladder Diagram’ seçilmeli ve tamam denilmelidir.

Ladder diyagram üzerindeki  program dahil hataları görmek ve düzenlemek için ‘Compile Menu’ üzerinden ‘Check’ ve ‘Compile’ yapılmalıdır.Burada Compile’a bastığınızda uyarı ve hataları alt tarafta bulunan Compile Message ekranı üzerinden görebileceksiniz.Eğer herhangi bir uyarı ve ya hata yoksa ‘0 warning’ ve ‘0 error’ gelecektir.

Program Nasıl Testing & Debugging Yapılır ?

Programı ve parametrelerini PLC’e yüklemeden önce ISPSoft’un mutlaka Plc’ye bağlanmış olması gerekmektedir.Örnek verecek olursak , ISPSoft AHCPU530-EN CPU modülüne USB kablosu ile bağlanabilirsiniz.

CPU Modüle USB kablo üzerinden bağlandıktan sonra eğer AH500 serisi CPU modül USB Driverları yüklendiyse Delta Plc ‘Device Manager’ ekranı bölümünde görünecektir ve port numarası belirlenecektir.

Ek olarak ‘COMMGR’ programının yüklenmiş olması gerekmektedir açılmış olmalıdır.

Bağlantı Testi Nasıl Yapılır ?

PLC’ye program yüklendikten sonra kullanıcılar ISPSoft üzerinden PLC’yi başlatma statüsüne alabilirler.İki adet ISPSoft monitörü bulunmaktadır ; – Device Monitoring Mode   – Program Monitoring Mode olarak ikiye ayrılmıştır.

Burada program üzerinden ‘Online Mode’ vb. alınarak programın çalışıp çalışmadığı ya da Plc’e bağlanıp bağlanılamadığı gibi durumlar görülebilir ve test edilebilir.

Device Monitor Input Nedir ?

Device Monitor Table kısmından ‘add monitor table’ seçilerek yeni bir tablo hazırlanır.Burada karşınıza gelecek tabloda boş alana iki kere tıkladığınızda ‘Device Monitor Input’ karşımıza gelecektir.Yine gelen ekran üzerinden ‘Device Name’ ve ‘Device Count Bölümü’ ile karşılaşacaksınız.

Bu ekran üzerinde Device Name : M0 olarak yazdınız ve Device Count : 3 olarak belirlediniz.

Ekran üzerinde M0 , M1 , M2 aygıtlarını göreceksiniz.Ve aynı zamanda bu aygıtların durumlarını vb. gösteren ekran karşınıza gelecektir.

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ -4 SONUÇ :

Bu yazı dizimize ISPSoft Nedir ile devam ettik.ISPSoft yazılımına dair Türkçe kaynak oluşturabilme çalışmalarımız hızla devam ediyor.Bu hususta ilgili yazılarla alakalı daha detay bilgileri de sizlere verebilmeye çalışıyoruz.Kullanıma başladıktan sonra büyük bir rahatlama hissi ve kolaylık sağlayan ISPSofta bir an önce entegre olabilmeliyiz.

İyi çalışmalar.

Delta Plc Öğren -4| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN SERİSİ -4

Delta Plc Öğren Serisi nedir ?.Delta Plc’de kullanılan spesifik komutlar nelerdir ?.Delta Plc’de tüm komutları bilmek zorunda mıyız ?.Bu sorular dahil birçok farklı yönüyle Delta Plc Öğren serisinde karşılaşabileceğiniz her türlü probleme karşı cevaplar yaratmaya çalışmaya devam ediyoruz.

Bu yazımızda Sayıcı , Zamanlayıcı , Dört işlem ya da taşıma vb. komutların ötesinde kullanabileceğiniz komutları örnekler ve uygun komutlarıyla beraber işlemeye çalışacağız.

Peki daha az karşınıza çıkacak olup , önemli yere sahip olan komutlar nelerdir ?

Başlayalım.

DELTA PLC ÖĞREN  KOMUTLAR -1

Ondalıklı Sayı İşlemleri :

Örneğin ; 40 sayısını 3 e böldünüz.Kalan 1 olacaktır ve bu biri ifade etmek için ondalıklı sayı kullanmak durumundasınız , peki nasıl ?

DVP-PLC  , IEEE754 standartlarına göre 32-bit olarak ondalıklı işlemleri yapar.B0 – B31 olarak örnek verecek olursak , B31 biti ‘Sign Bit’ olarak adlandırılır.Bu bit ‘0’ olduğunda ‘pozitif’ , ‘1’ olduğunda ise ‘negatif’ anlamına gelir.B30 – B23 bitleri ‘exponent’ ve B22-B0 bitleri ise ‘Mantissa’ olarak adlandırılır.

Denklemi ise : (-1)^S X 2^E-B X 1.M ; B

Bu denklem sebebiyle 32 bit bir ondalıklı sayının değeri  ±2^-126 dan ±2^+128’ e kadardır.Yani ±1.1755 x 10^-38 den  ±3.4028 x 10^+38 ’e kadardır.

Örnek 1 : 23 rakamını 32-Bit ondalıklı sayı değeri olarak gösterelim

-23’ün binary karşılığı => 23.0 = 10111

-Binary sayıyı düzenlediğimizde => 10111 = 1.0111 x 2^4  | Burada 0111 mantissadır ve 4 ise exponenttir.

-Exponenti  bulalım =>  E – B = 4 ise E – 127 =4  olmalıdır. Buradan E = 131 olacaktır.

E : 131 = 10000112 ‘ dir. Ondalıklı sayı için Exponent ve Mantissa dahil bitleri bir araya getirdiğimizde ise ;

010000011 011100000000000000000002 = 41B8000016    olacaktır.

Delta plc programlama öğren serisi

Not : Decimal ondalıklı sayılar için ;

D EBCD Komutu : Binary ondalıklı sayıları decimal ondalıklı sayıya dönüştürür.

D EBIN  Komutu : Decimal ondalıklı sayıları binary ondalıklı sayılara dönüştürür.

Not : M1020 (Zero Flag) , M1021 (Borrow Flag) ve M1022 ise Carry Flag olarak ondalıklı sayı işlemlerinde kullanılırlar.

Çalıştırma sonuçları ‘0’ ise Zero Flag (M1020) ‘ON’ olur.

Eğer çalıştırma sonuçları maximumu birimi aşarsa Borrow Flag (M1021) ‘On’ olur.

Eğer mutlak değer çalıştırma sonuçları kullanım aralığında ise Carry Flag (M1022) ‘On’ olur.

Index Registerları :

İndex registerları E ve F olarak tanımlanmıştır.16-bit olarak yazılabilir ya da okunabilir. F0 (16 Bit) ve E0 (16 Bit)’dir.|F0|E0| olarak kullanıldığında ise F0 High Byte ve E0 Low Byte  olacaktır ve 32 Bit olarak işlem görürler.

Örneğin ; K20E0 denildiğinde  => E0 : 8’dir.20 + 8 -> K28 olacaktır.

SMOV (Shift Move) Komutu :

Bu komut dataları yeniden düzenlemek ya da birleştirmek için kullanılır.Kullanım şekli ise ;

|S|m1|m2|D|n| şeklindedir.Uygulama başladığında yüksek rakamdan düşük rakama doğru m1 rakamları m2 ye taşınmaya başlar.N rakamından itibaren büyükten küçüğe doğru D içeriğinden S (Source Device) m2’ye gönderilecektir.

Eğer M1168  SMOV için kullanıldıysa, M1168 =’On’ olduğunda işlemler BIN modunda yapılır

Eğer M1168 ‘off’ ise işlemler BCD modunda olacaktır.

BCD (Convert BIN to BCD) Komutu :

Bu komut BIN’den BCD’ye dönüşüm işlemlerini gerçekleştirir.S (Source of Data) içerisindeki içerik BCD değere dönüştürülür ve D (Conversion Result) içerisinde saklanır.

Eğer dönüşüm sonucu 0-9.999 (16 Bit) ya da 0 – 99.999.999 (32 Bit) aralığını aşarsa D1067’de hata gösterilecektir.Hata kodu ise 0E18 (Hex) olarak gösterilecektir.

BON (Check Specified Bit Status) Komutu :

Bu komut S  (Source Device) içerisindeki tanımlı n kadar bitin durumunu kontrol eder ve D (Device For Storing Check Result) içerisinde depolar.

Eğer S F indexini kullanırsa , yalnızca 16-Bit komutlar kullanılabilir.

Örnek Komut : |BON|D0|M0|K15|

MEAN Komutu :

Bu komut S (Source Device)’dan n kadar sıralı registerların ortalamasını elde eder ve D (Destination For Storing Result) içerisinde depo eder.

Eğer ‘n’ geçerli aralığın(1-64) dışında ise Plc ‘instruction Operation Error’ hatası verecektir.

Eğer F indexi kullanılırsa , 16-Bit komutları sadece kullanılabilecektir.

 SPD (Speed Detection) Komutu :

Bu komut S1 giriş terminalinden alınan pulse’ların adedini S2 (ms) süresi esnasında sayar  ve D (Detected Result) registerında saklar.

Örnek Kullanım Şekli : |SPD|X0|K1000|D0|

S1 : Dışardan Pulse Girişi

S2 : Pulse alış zamanı (ms)

D : Belirlenen Sonuç (5 sıralı sonucu içerir. D+1 ve D önceki pulse bilgisini içerir.D+3 ve D+2 ise biriken akım sayısını içerir ve D+4 ise bekleyen akım zamanını içerir.)

Not : SS2 /SA2 / SX2 ve ES2 /EX2 marka cihazlarının 1.0 veya daha sonraki sürümleri için ; X0 , X2 ,X4 ve X6 kullanıldığında , tek fazlı giriş olarak algılanacaktır.X1 , X3 , X5 , X7 kullanıldığında ise X0 , X2 , X4 , X6 birlikte AB faz girişi olarak kabul edilecektir.

Oransal Dönüş Hızı Hesaplama :

N = (60 x D0)x 10^3 / nt

N : Dönüş Hızı

n : Her bir dönüşteki üretilen pals adedi

t : S2 tarafından belirlenen zaman

Delta Plc Öğren SERİSİ – 4 Sonuç :

Delta Plc Öğren Serisinin 4. Partını da sizlerle bugün paylaşıyoruz.Delta Manual üzerinden ilerlediğimiz bu süreçte filtremize takılan tüm konuları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.Her türlü soru ve teknik destek için bizlere ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar.

ISPSoft Dersleri | Delta ISPSoft Eğitimi

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ -3

ISPSoft nedir ve nasıl kullanılır ?.ISPSoft ile gelen yenilikler nelerdir ?.ISPSoft’un içeriği nedir ?.Delta ISPSoft ile neler yapılabilir ?. Ispsoft nedir ve nasıl kullanılır hakkında detaylı bilgileri vermeye devam ediyoruz.Daha önce ilk bölümünü yayımladığımız ISPSoft Manualinin ikinci kısmını bugün sizlerle paylaşıyoruz.ISPSoft WPLSoft’a göre daha derli ve toplu olmasıyla ön plana çıkıyor.

Özellikle Fonksiyon Blokları sayesinde(daha sonraki yazı grubu içerisinde detaylı anlatılacaktır) birçok komutu tek bir blok altında toplayıp , pratik bir işlem yapabilme imkanı sunmaktadır.

Başlayalım.

ISPSOFT SIKÇA SORULAN SORULAR -2

AH500 Serisi CPU Modüllerinde Parametre Ayarları Nasıldır ?

Sistemi herhangi bir kazadan korumak ya da olumsuz durumlardan korumak adına ‘HWCONFIG’ üzerinden CPU parametrelerinin set edildiğine emin olunmalıdır.Ve tüm sisteme uygulandığına emin olunmalıdır.

Modülün versiyonuna göre fonksiyon ve parametreleri de çeşitlilik gösterir.HWCONFIG üzerinde tanımlı modül fonksiyon ve parametrelerinin dökümanına ‘MDS’ denir.ISPSoft yüklendiğinde son ‘MDS’ dökümanıda iner.Yani herhangi bir ‘MDS’ dökümanı yayımlanmışşsa , kullanıcılar son olanı indirebilir ve kullanabilirler.

MDS dökümanları modüllerin yazılım bilgisini sağlar.

delta ıspsoft yazılımı eğitimi

Sürüm versiyonunu değiştirmek istiyorsanız ;

Option -> ‘Alter Overall Firmware Version’ üzerinden ‘Module Name’ kısmından modül ismi seçilir ve burada bulunan ‘Firmware Version’ kısmından versiyon güncellenir.

Not : Eğer kullanıcılar asıl modülün sürümünü öğrenmek istiyorlarsa , Option -> I/O Scan bölümünden öğrenebilirler.

Modül Parametre Ayarları Nedir ?

Kullanıcılar her bir modülü HWCONFIG üzerinden ayarlayabilirler.’System Configuration Area’ kısmından direk olarak Parametre Ayar penceresi açılacaktır.Burada karşınıza iki adet seçenek çıkacaktır  ;  1 ) MDS Information  2 ) Normal Exchange Area

Eğer MDS information seçilirse , MDS dökümanının versiyonu görülecektir.Parametre numaraları ve değer aralıkları vb. bu dökümana bağlıdır.Eğer hiç MDS dökümanı yoksa , sistem MDS dökümanını ‘update’ edip etmeyeceğini kullanıcıya soracaktır.

Eğer Normal Exchange Area seçilirse bağlı olan input / output cihazlar görüntülenecektir.Kullanıcılar parametre tipini sol taraftan seçebilirler ve sağ tarafta bulunan ‘address’ kısmına set edebilirler.

Modül Parametrelerini İçeri / Dışarı Alma Nedir ?

Parametre Ayar penceresinde ‘Export File’ tıklandığında modül içerisinde ki parametreler CSV dosyası olarak kaydolacaktır.Aynı şekilde ‘Import File’ denilerek dosyalar modül içerisine alınabilir.

CPU Parametre Ayarları Nedir ?

Cpu Parametre Ayarları içerisinde CPU System (CPU Sistem) parametresi bulunur ve bu parametrenin de alt dalları vardır.

*Clear Non-Latched Device(Stop –> Run) : Eğer bu kısım ‘enabled’ olarak seçilirse ‘non-latched’ cihazlar, sistem yani CPU ‘Run’ konumuna geçtiğinde temizlenir ve sıfırlanır.

*Y State Clear (Stop -> Run) : CPU ‘Run’ konumuna geçtiğinde tüm ‘Y’ aygıtları ‘off’ olur.’Retain Present State’ durumunda ise tüm Y aygıtları durumunu korur.’Previous State Before Stop’ durumunda ise CPU modülünün durmadan önceki durumuna geri döndürülür.

Reset Button & Clear Button : CPU modül içerisindeki bu butonlar parametre ayarlarının aktif ya da inaktif olmasında görev alırlar.

Watchdog Timeout : Kullanıcılar program taranıyorken zaman aşımı süresini ayarlayabilirler.

Enable Constant Scan : Kullanıcılar bu seçeneği seçebilir ve tarama zamanını ‘set’ edebilirler.Ayarlanan değerden normal tarama süresi daha düşükse, CPU modül istenen değere ulaşana kadar diğer taramaya geçmeyecektir.

Eğer normal tarama süresi ayarlanan değerden büyükse ayarlanan değeri dikkate almaz ve normal tarama süresine göre işlemlere devam eder.

Interval Interrup Time : AH500 serisi CPU’lar 4 adet kesme zamanı sağlar.Kullanıcı buradan aralıkları ayarlayabilir.

Enable Remote Run : Eğer bu seçenek seçili ise , kullanıcılar ‘X’ aygıtlarının kontrolünü CPU modül üzerinden özelleştirebilirler.Örneğin ; CPU Running : X0.0 = ‘on’ | CPU Stopping : X0.0 = ‘off’

Error Log Location : ‘Plc Option’ butonu seçilirse ‘Error Log’lar özel data registerlarında yani CPU modül içerisinde depolanacaktır.Eğer Plc and Plc Card butonu seçilirse Error Log’lar hem CPU modüle hemde memory card üzerinde toplanacaktır.

CPU Operation at Program Error & CPU Operation at Bus Fault : Eğer hata meydana gelirse CPU Statüsü değişebilir.Kullanıcılar bazı hatalar için CPU modül durumuna karar verebilir.Kullanıcılar Stop Option butonu ve Continue Option butonunu kullanabilirler.

Remote Reset : Eğer ‘Enable Checkbox’ seçilirse CPU modül remote sistem üzerinden resetlenebilir.Format Plc Memory üzerinden tüm hafızayı silebilir ya da Plc Memory ile fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

CPU Latched Device Range Nedir ?

Buradan kilitli olan cihazların aralığını ayarlayabilirsiniz.(M , D , T , C , HC)

Com Port Nedir ?

Buradan CPU Modül için haberleşme port ayarlarını yapabilirsiniz.(RS-232 , RS-485 ya da RS422)

Ethernet Basic Nedir ?

Eğer CPU Modül Ethernet port kullanıyorsa bu sayfadan ayarlarını yapabilirsiniz.Static ARP Table bölümünden MAC adresleri görülebilir.

Ethernet – Advance NTP Nedir ?

Kullanıcılar bu bölümden real-time clock (Saat) ayarlarını yapabilirler.

Ethernet – Advance E-mail Nedir ?

Kullanıcılar bu bölümden mail gönderim ayarlarını yapabilirler.

Ethernet – Advance E-mail Trigger Nedir ?

Kullanıcılar bu bölümden mail gönderim işlemlerini ve süreklilik gibi durumları buradan ayarlayabilirler.Hangi durumlarda mail gelmesini istiyorsanız vb. durumları ayarlayabilirsiniz.

Ethernet – Advance Web Nedir ?

Kullanıcılar buradan ‘enable’ olarak seçip , dili de seçtikten sonra ‘Web’ üzerinden CPU Modül durumunu izleyebilirler.

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ -3 Sonuç :

ISPSoft kitabını ana dilimizde yayımlamaya devam ediyoruz.Elektronik denilince akla gelen devasa boyut karşısında birçok alanda da paylaşım yapmaya çalışıyoruz.Bu sebeple kısım kısım ilerlediğimiz bu yazı dizisini de en kısa sürede tamamlamak niyetindeyiz.ISPSoft adına devam edecek bu yazı dizisinde takıldığınız her soruna çözüm bulmanız dileğiyle.

İyi çalışmalar.

ISPSoft Dersleri | Delta ISPSoft Eğitimi

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ -2

ISPSoft nedir ve nasıl kullanılır ?.ISPSoft ile gelen yenilikler nelerdir ?.ISPSoft’un içeriği nedir ?.Delta ISPSoft ile neler yapılabilir ?.ISPSoft ile ilgili Deltanın yayımlamış olduğu manueli Türkçeleştirerek sizlere yardımcı olacak şekilde yazmaya devam ediyoruz.Bugün ki yazımızda Delta ISPSoft Kullanım ve Eğitimi – 2 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

Tüm bunları yaparken konu başlıklarını soru-cevap şeklinde yaparak ilerleyeceğiz.

ISPSOFT SIKÇA SORULAN SORULAR

COMMGR Nedir ?

-COMMGR kitap üzerinde ‘Communication Management Tool’ olarak adlandırılmaktadır yani Haberleşme Yönetim Aracıdır.Bu program WPLSoft ile kullanılmaz.ISPSoft için hazırlanmış bir program olup ‘Simülasyon’ dahil haberleşme ayarlarını buradan yapabilir ve değiştirebilirsiniz.

Single Project & Group Project Nedir ?

-Tek proje ve grup proje anlamlarına gelir.Single Project ‘.isp’ uzantılı olup , Group Project ‘.pri’ uzantılıdır.WPLSoft ise ‘.dvp’ idi.Grup Projeleri ‘NWCONFIG’ üzerinden kolayca erişilebilir ve kullanılabilir.

PMSoft’un ISPSoft’a Entegrasyonu Nedir ?

-AH500 serisi modüllerde 2 adet kontrol modülü vardır ; AH10PM-5A ve AH20MC-5A.HWCONFIG üzerinden konfigüre edilirler ve sınırsız sayıda PMSoft projesi oluşturulabilir.

Yeni Proje Nasıl Oluşturulur ?

-‘Create New Project (Yeni Proje Oluştur)’ seçilerek Proje adını , Sürücü yolunu ve Plc tipini buradan seçerek yeni bir proje oluşturabilir.

-‘View’ bölümünün altında bulunan ‘Properties’ alanından ise ; Program Başlığını , Dosya adını , Şirket adını ve Tasarlayan Kişi bölümlerini düzenleyebilirsiniz.

ıspsoft dersleri ve eğitimi

WPLSoftta Yazılmış Program ISPSoftta Açılabilir Mi?

-WPLSoftta yazılmış program ISPSoftta açılırsa , dosya otomatik olarak ‘.isp’ formatına dönüştürülür.

Motion Module Nedir ?

-AH500 Serileri için proje yapılıyorsa ‘Motion Module’ , proje alanında gözükecektir.Yani, PMSoftu Motion Module için kullanabilirsiniz ve PMSoft bunun için üretilmiştir.

Sistem ve Proje Ayarları Nasıl Değiştirilir ?

-Sistem ve parametre ayarlarını ‘Tools -> Options’ bölümünden değiştirebilirsiniz.

COMMGR Üzerinden Bağlantı Driverları Nasıl Oluşturulur ?

-Commgr Programı açıldıktan sonra sağ tarafta bulunan ‘Add (Ekle)’ butonuna basılır.Burada gelen ekran üzerinden ‘Sürücü Adını’ , ‘Bağlantı Tipini’ vb. özellikleri ayarlayabilirsiniz.

Plc’ye bağlanmak ve haberleşme portu için ;

Dvp Serisi Plc’ler -> RS232 kullanır ve Delta haberleşme kablosu ile haberleşir.

Dvp-SX2 Serisi Plc’ler -> Type B mini USB Arayüzü vardır.USB ile bağlanılır.Usb bağlantısı RS232’ye dönüştürülebilir.

Not : Dvp-SX2 için USB Driverlar bilgisayarınıza yüklenmiş olmalıdır.

 • AH500 Serisi CPU Modül İçin ;

USB ile bağlanılabilir (Virtual Com)

RS232 , RS845 ve RS422 ile bağlanılabilir.(Driverlar mutlaka yüklenmiş olmalıdır)

Ethernet ile bağlanılabilir.(Ethernet Port ve RJ45 Kablo olmalı)

Not : Yalnızca AHCPU5xx-EN serileri CPU Modülleri ‘ethernet portu’ ile uyumludur.

Seri Port ve Ethernet Portu için AH500 serisi CPU modülleri HWCONFIG üzerinden set edilmeli ve ayarlanmalıdır.

Eğer Usb port ile Ethernet portunu karşılaştıracak olursak daha uygun ve sağlam olanı Usb Porttur.

RS232 Kablo Bağlantı Şekli Nasıldır ?

Rx       ->  Tx

Tx       ->  Rx

Gnd    ->  Gnd

Seri Port ve Ethernet Port Parametreleri Nedir ?

-Seri Port Com1 : RS232 , ASCII , 9600 , 7 , EVEN , 1 , 1

-Seri Port Com2: RS232 , ASCII , 9600 , 7 , EVEN , 1 , 3

-Ethernet Port : Ip Adress -> Static , IP Address (Örnek) : 192.168.1.1 , Subnet Mask (Örnek) :     255.255.255.0 , Gateway Address (Örnek) : 192.168.1.1

Pratik Bağlantı Testi Nedir ?

-ISPSoft <-> Commgr <-> Communication Port <-> PLC

Plc’nin düzgün bir biçimde PC’ye bağlandığına emin olunduktan sonra ;

Program arayüzünden PLC -> System Information seçilir ve System Info ekranı ve ilgili bilgiler karşınıza gelir.Eğer bilgiler tam olarak karşınıza geliyorsa bağlantıların düzgün yapıldığı anlamına gelmektedir ve bağlantı sorunu bulunmamaktadır.

System Management Tools (Sistem Yönetim Araçları) Nedir ?

-Retentive Range : Kullanıcıların sisteme bağlı cihazların aralıklarını ayarlayabildiği bölümdür.

-Device Resource Allocation : Kullanıcı otomatik olarak sembollere atanmış olan cihaz aralığını buradan ayarlayabilir.

-Connected Information : Kullanıcı şimdiki sistem ayarlarını ve parametrelerini  görebilir.

Kullanıcı HWCONFIG ile Neler Yapılabilir ?

-Cpu parametrelerini Set edebilir.

-Modül parametrelerini Set edebilir.

-Parametreleri Upload/Download edebilir.

-Online donanım konfigürasyonu vb. işlemleri yapabilir.

Not : CPU Modülün tüm parametreleri HWCONFIG üzerinden set edilmiş olmalıdır.

HWCONFIG İçerisinde Neler Vardır ?

1)Product List (Ürün Listesi)

-Extension Rack

-Digital I/O Module

-Analog I/O Module

-Temperature Module

-Motion Control Module

-Network Module

2)System Configuration Area (Sistem Konfigürasyon Alanı)

-Ana çalışma alanıdır.Kullanıcılar tüm sistemi buradan konfigüre ve set edebilir.

3)Information List (Bilgi Listesi)

-Kullanıcılar için sistem konfigürasyonu hakkındaki tüm bilgi ve detaylar burada liste halinde listelenmiştir.

Örnek ; AH16AM10N-5A(Slot0) için; Dijital giriş modülü 16 girişe sahiptir ve Cihaz giriş aralığı: X0.0 – X0.15’tir.

Not: Bu modüller silinebilir , yerleri değiştirilebilir ve üzerilerine yorum eklenebilir.

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ -2 SONUÇ :

ISPSoft Kullanım ve Eğitimi Yazısı dizisinin ikinci yazısınıda sizlerle paylaşmış bulunmaktayız.Bu yazı dizisi Deltanın kendi kitabı üzerinden birebir çeviri yapılarak sizlere sunulmaktadır.ISPSoftu anlamak ve onu kullanabilmek program yazarken bizlere fazlasıyla kolaylık sağlayacağı gibi , zaman ve gerekli hafıza konusunda da bizlere yardımcı olacaktır.Devamı niteliğindeki yazılarımızda en kısa sürede sizlere sunma gayreti içerisindeyiz.İyi çalışmalar.

Delta Plc Örnekler -2 |Delta Plc Programlama Dersleri

DELTA PLC ÖRNEK PROGRAMLAR -2

Delta Plc’de Programlama nasıl yapılır ? Delta Plc ile uygulama nasıl yapılır ?.Uygulama yapmanın mantığı nedir ?.WPLSoft programında Delta Plc örnek programlarda ladder diyagram nasıl kullanıldı ?.Bu sorular dahil kafanıza takılan birçok soruya çözüm bulabileceğiniz örneklerle yazı dizimize devam ediyoruz.

İlk örneğimiz Arızalı(Bozuk yapıda) Ürün Algılama Programı , ikinci örneğimiz ise Sıralı ve Gecikmeli Çalışan 3 Motor Çalıştırma Programıdır.

Her iki örneğin mantığı ve açıklamaları Pdf dosyaları halinde sayfanın en altından indirilebileceği gibi yanısıra WPLSoft programında programlanmış olarak rar dosyası içinden programa erişilebilecektir.

Yaklaşık 130’dan fazla örnek olan ve güncel tutulan örnekler sayfasına şu linkten ulaşabilirsiniz -> TIKLA

delta plc programlama örnekleri

ARIZALI ÜRÜN ALGILAMA PROGRAMI

Bu programda konveyör hattı üzerinde ilerleyen şişeler bulunmaktadır.Bu şişelerden boyut olarak uzun olanları sistemden uzaklaştırılacak ve geridönüşüm kutusunda toplanacaktır.Bu sistemin otomasyonu yapılmak istenmektedir.Nasıl bir yol izlemeliyiz ?.

Burada fotoelektrik sensörler ve elektromanyetik bir valfe ihtiyaç duyarız.Sistem üzerindeki akışı izlemeli ve arızalı(bozuk) bir ürün varsa bunu valfe bildirmeli ve valf o şişe geldiğinde onu sistemin dışına itmelidir.

İtme işleminin ardından sistem kendisini resetlemeli ve aktif olarak akışa devam etmelidir.Burada ‘SFTL’ komutu kullanarak bit kaydırma komutunu kullandık.Bu komutu kullanmamızın amacı ise arızalı(bozuk) şişe tespit edildikten sonra kaç adım sonra valfin önüne gelecek ise o kadar bit kaydırma işlemi yaparak bozuk şişe geldiği anda valfi aktif hale getirmek için kullanılmıştır.

Programın Pdf Dosyasını ve WPLSoftta yazılmış halini sayfanın alt kısmından indirebilirsiniz.

SIRALI VE GECİKMELİ 3 MOTOR ÇALIŞTIRMA PROGRAMI

Bu programda 3 adet motor kullanılacaktır.Bu motorlar yağ pompalama motoru , Ana motor ve Yardımcı motordur.Sistem ise şu şekilde çalışacaktır ;

 • Start tuşuna basıldığında ‘Yağ Pompalama Motoru’ hemen aktif hale gelecektir.
 • sn sonra ‘Ana Motor’ aktif hale gelecektir.
 • sn sonra ise ‘Yardımcı Motor’ aktif hale gelecektir.
 • Eğer kullanıcı ‘Stop’ tuşuna basarsa tüm motorlar hemen duracaktır.

Bu sistem üzerinde herhangi bir sensör ya da valf vb. ihtiyaç duymayız.İlgili çıkışların aktif olması için program içerisinde Timer(Zamanlayıcı) kullanırız ve belirlenen zamanları ayarlayarak sıralı olarak tüm motorların aktif hale gelmesini sağlarız.Nasıl bir yol izlemeliyiz ?.

DELTA PLC ÖRNEKLER -2 SONUÇ:

Delta Plc Örnekler yazı dizimize yeni bir yazıyla devam ettik.Sizlere en fazla fayda sağlayacak içerik ve örneklerle karşınızda olmaya çalışıyoruz.Delta Plc konusunda ya da diğer Plc’ler de dahil , örnekler üzerinden algılarımızı açarak ilerlemek bizlere fayda sağlayacaktır.Bu konuda ilerleyen zamanlarda sizlerin karşısına daha fazla örnekler içeren içeriklerle gelmek niyetindeyiz.İyi çalışmalar.

Delta Plc Öğren -3 | Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN SERİSİ -3

Delta plc programlama da hangi teknikler ve diller kullanılır ? Delta Plc haberleşmeleri , bağlantıları nasıl yapılır ? Öğrenirken nelere dikkat etmelisiniz ?.Delta Plc hakkında daha detay bilgiler nelerdir ?.Bu ve benzeri tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz bu serimizin bu yazısın WPLSoft programı ve Delta içinde kullanılan spesifik İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamlarını sizlerle paylaşacağız.

Delta Plc öğrenirken kullanacağınız methodu sizin seçmeniz gerekmekteydi.Direk WPLSoft ya da ISPSoftta program yazmaya başlayabilir ya da notlar çıkarabilirdiniz.Her yolun sonunda öğrenmek olduğu için hangi yoldan giderseniz gidin hedefinize varabiliyorsanız , gerisi teferruattır.

Delta Plc Ladder mantığını öğrendiğinizde diğer Plc çeşitlerininde çok büyük kısmını bitirmiş olacaksınız.Çünkü Plc Ladder mantığını anlamak Plc de bir program yazabiliyor olmak demektir.

Delta plc programlama ile ilgili , birçok öğrenme kanalı mevcuttur.Derstagram ailesi olarak youtube ve site üzerinden örnek ve dökümanlarla destekli olarak sizlere yardımcı olma niyetindeyiz.

Bu süreçte yine , bol bol pratik uygulamalar yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.

DELTA PLC ÖĞREN -3 TEKNİK KELİMELER

Output Coil : Çıkış Komutu

Timer : Zamanlayıcı

Blinking Circuit : Flaşör Devresi

Delay Circuit : Gecikme Devresi

On/Off Delay Circuit : Açık / Kapalı Gecikme Devresi

Extend Timer Circuit : Zaman Uzatma Devresi

Counter : Sayıcı

Reset : Sıfırlama

Zone Reset : Bölge Sıfırlama

Rising Edge Trigger Switch : Yükselen Kenar Kontağı

Falling Edge Trigger Switch : Düşen Kenar Kontağı

Delta plc öğren serisi ve eğitimi

Alternate State : Değiştirme Durumu

Trigger Circuit : Tetikleme Devresi

Latching Circuit : Mühürleme Devresi

Start First : Başlama Öncelikli Devre

Internal Relay : Dahili (Yardımcı,iç) Röle

Special Auxiliary Relay : Özel Yardımcı Röle

Compare  : Karşılaştırma Komutu

Contact Comparison : Kontak İçinde Karşılaştırma

Increment : Yukarı Sayıcı

Decrement : Aşağı Sayıcı

Register : Veri alanı

Data Move : Veri Taşıma

Addition : Toplama

Subtraction : Çıkarma

Division : Bölme

Multiplication : Çarpma

Square Root : Karekök Alma Komutu

Index Register : Dolaylı İndexleme

DELTA PLC  ÖZEL YARDIMCI RÖLELER

Plc’nin durumunu gösteren kontaklar  : M1000-M1010

Saatler : M1011-M1014

Bayraklar : M1019 – M1039 ve M1070

Adım Diyagramı : M1040-M1047

Durdurma Engelleme Ayarları : M1050-M1053

Hata Bayrakları : M1060-M1068

PLC operasyon başlatma : M1072-M1083

RS-485 Haberleşme : M1120-M1131 ,M1140-M1143, M1161

Yüksek Hızlı Sayıcılar(1 Faz 1 Giriş) : M1235-M1244

Yüksek Hızlı Sayıcılar (1 Faz 2 Giriş) : M1246 – M1247 ve M1249

Yüksek  Hızlı Sayıcı (2 Faz 2 Giriş) : M1251 – M1252 ve M1254

DELTA PLC ÖĞREN -3 SONUÇ :

Bugün ki Delta Plc Öğren -3 adlı yazımızda sizlere karşınıza çıkabilecek İngilizce kelimelerin karşılıklarını göstermeye ve ek olarak yardımcı röleler hakkında genel bir bilgi vermeye çalıştık.

Delta da mantığ kavramak adına tüm temel detaylara hakim olmak kendi bakış açımla olması gerekendir.Bir başka programda karşınızı çıkacak olan ‘BMOV’ ya da ‘FMOV’ komutuyla irkilip en baştan bunu aramak öğrenmek ve tekrar programa dönmek yerine , daha başta bunlar hakkında en azından detay bilgiye sahip olmak öğrenmek eylemini kolaylaştıracaktır.

Öğrenmekle nitelikli öğrenme arasında ince bir çizgi olduğunu unutmayalım.Kısa zamanda unutulacak yada karıştırılacak bir bilgi bizim bilhassa Elektronik Sektöründe var olan birisi için son derece zararlıdır.

İyi çalışmalar.

ISPSoft Dersleri| Delta ISPSoft Eğitimi

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ

Delta ISPSoft nedir ve nasıl kullanılır ?.ISPSoft’un WPLSofttan farkı nedir?.ISPSoft ile birlikte gelen yenilikler nelerdir?.ISPSoftun eksiklikleri nelerdir?.Bugün Delta ISPSoft Kullanım ve Eğitimi adlı yazımızda ISPSoft üzerine bir inceleme yapacağız.

ISPSoft çıktığı günden bu yana birçok güncelleme gerçekleştirdi ve sürekli kendini yeniledi.Fakat dilinin İngilizce olması ve aynı zamanda tüm kılavuz niteliğinde dökümanlarının da İngilizce olması dolayısıyla tüm kullanıcılara henüz ulaşabilmiş değil.

ISPSoft programı içerisinde hangi özelliklerle karşılaşacağımızı hep birlikte inceleyelim.

Özellikle de Delta AH ve AS serilerinin , CANOpen özellikleri ve yine yeni nesil özelliklerinin ardından ISPSoft’a gelen C programlama özelliğini de dikkate alacak olursak , ISPSoft , Delta plc programcıları açısından günümüzde çok daha önemli bir yer tutmaktadır.

DELTA ISPSoft PROGRAMI KULLANIMI

ISPSoft Deltanın WPLSofttan sonra çıkarmış olduğu yeni Plc programıdır.Konsept olarak birçok yenilikle kullanıcıların karşısına çıkmıştır.

ISPSoft programını çalıştırdığınızda ;

Üst tarafta Tool Bar (Araç Çubuğunu göreceksiniz)

Size göre ekranın sol tarafında kalan alan ise Workplace (Çalışma Alanı) olarak adlandırılır.

Tool Bar’ın hemen altında kalan Local Symbols alanı ise Variables (Değişkenler) olarak adlandırılır ve içerisinde o sayfada tanımlanan tüm değişkenler yer alır.

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ

Değişkenleri tanımlanan alanın hemen altında kalan alan ise Ladder Edit Area (Ladder kurma/değiştirme alanı) olarak geçer ve burada programı yazıyor olacaksınız.WPLSoft’tan farkı ise burada ‘Network’ adı verilen satırları alt alta WPLSoftta ki kadar rahat birleştiremiyorsunuz ya da aynı hızda kod yazamayabilirsiniz.

En altta yer alan Output Window (Çıkış Ekranı) alanı ise Compile yaptığınızda meydana gelen hataları gösterir ya da yoksa size sistemin tamam olduğunu gösterir.

Sağ tarafta Delta Library (Delta Kütüphanesi) yer almaktadır ve burada hazır Com Protokolleri vb. Function Block (Fonksiyon Bloğu) şeklinde bulunmaktadır.

ISPSoft ve WPLSoft Arasındaki Farklar Nelerdir ?

ISPSoftta programı simüle edebilmek için COMMGR adlı programı kurmanız gerekmektedir.Ancak WPLSoftta buna gerek yoktur.Yazmış olduğunuz programı direk simüle edebilirsiniz.

COMMGR programın da ise haberleşme türünü seçmelisiniz ve aynı şekilde ISPSoftun Communication Settings (Haberleşme Ayarları) bölümünden aynı haberleşme türünü seçerek ilerlemelisiniz.

COMMGR programını açtığınız da ise sağ tarafta karşınıza ADD (Ekle) , CONFIGURE (Düzenle) , DELETE (Sil) , START (Başla) , STOP (Dur) , LANGUAGE (Dil) ve ABOUT (Hakkında) butonları gelecektir.Burada Ekle butonuna bastığınızda Driver Properties (Sürücü Özellikleri ) karşınıza çıkacaktır.

Delta ISPSoft COMMGR kullanımı

Driver Name (Sürücü İsmi) alanı size bırakılmıştır.Siz istediğiniz birşeyi yazabilirsiniz isim olarak buraya.

Connection Setup (Bağlantı kurulumu) : Buradan RS232/422/485 , USB (Virtual Com) , Ethernet , DirectLink (Direk Link) USB , DirectLink Ethernet , DVP Simulator gibi haberleşme kanallarını seçebilirsiniz.Simülasyon yapmak için DVP Simulator seçimi yapmanız gerekmektedir.

Önemli bir hatırlatma: Eğer programı ‘Run’ konumuna aldığınızda Kontakları ‘Set On’ ya da ‘Set Off’ yapamıyorsanız bu fiziksel giriş kullanmanızdan dolayı meydana gelir.Bunun için program üzerinden ‘Set Mpu X On/Off’ seçeneğini ‘On’ yapmalısınız.Bu seçenek ise Araç Çubuğunda Online Mod’un sağ tarafında kalmaktadır.

ISPSoftta bulunan Çalışma ya da Proje alanı ise kendi içinde çok faydalı birçok özellik getirmiştir.Örneğin , WPLSoftta task (etiket) atayamıyorduk ancak ISPSoftta data registerlara atadığınız bir etiket sayesinde programın herhangi bir yerinde bu etiketin data registerını değiştirmeniz durumunda tüm programdaki o etikete dair alanlar değişecektir.

ISPSoftun yine en güzel yönlerinden biri ise Fonksiyon Blokları oluşturulabilmesidir.Bu bloklar sayesinde daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir program oluşturulabiliyor.

Aynı zamanda oluşturulan bloklar çok fazla kolaylık sağlıyor.Giriş ve çıkışlarını birkez belirledikten sonra aynı bloğu kopyalayarak birçok yerde kullanabilir ya da blok üzerinde değişiklikle programın tümüne bakmaksızın işleminizi tüm program üzerinde etkin kılabilirsiniz.

DELTA ISPSoft KULLANIM ve EĞİTİMİ SONUÇ :

Bugün ISPSofta dair öne çıkan detayları sizlerle paylaştık.Bu seride ISPSoft’a dair birçok inceleme ve örnek paylaşma niyeti içerisindeyiz.ISPSoft yakın gelecekte Türkçe kaynaklarında çoğalmasıyla birlikte tüm kullanıcıların kullanım alanına girecektir.

İyi çalışmalar.

Delta Plc Öğren -2 |Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN SERİSİ -2

Delta Plc en kısa sürede nasıl öğrenilir?.Delta Plc kısayolları nedir?.Plc öğrenme konusunda nasıl bir yol izlemeliyim?.Delta Plc Öğren adlı serimize devam etmekteyiz.Bu seride Delta Plc’ye dair spesifik konuları sizinle kısa ve açık bir şekilde paylaşmak niyetindeyiz.Bugün Delta Plc Öğren Serisi -2 adlı yazımızla devam ediyoruz.

Başlayalım.

Delta Plc veya diğer Plc çeşitlerinde Ladder Diyagram mantığı aynı olduğu için bir plc çeşidini öğrenmekle yolun büyük bir kısmını tamamlamış olacaksınız.

Not ; Yüzlerce Delta plc programlama örneği için -> TIKLA ve onlarca döküman için -> TIKLA

DELTA PLC KISAYOLLAR ve EK BİLGİ

Yeni Bir Pencere Açmak İçin -> CTRL + N

Daha Önce Oluşturulan Bir Dosya Aramak : CTRL + O

Mevcut Dosyayı Kaydetmek -> CTRL +S

Mevcut Dosyayı Farklı İsimle Kaydetme -> CTRL + ALT + S

WPLSoft’taki programı yazdırmak -> CTRL + P

Yazdırılacak Döküman için gerekli yazıcı ve sayfa ayarı -> CTRL + Q

Son Değişikliği Geri Almak -> CTRL + Z

delta plc öğren ve delta plc dersleri

Undo Geri alınan işlemleri tekrar aktif etmek -> CTRL + ALT + N

Programda Cursor ile bölgeyi silmek için -> ‘DELETE’ Tuşu

Seçili Bölgeyi Progrm İçinde Bir araya getirmek -> CTRL + INS

İstenilen bir yere 1 Satır Boşluk açmak -> CTRL + I

Satır Silmek İçin -> CTRL + Y

Dikey Çizgileri Silmek -> CTRL + D

Tanımlayıcı Bilgiler yazmayı sağlayan -> CTRL + ALT + T

Aygıt Açıklama -> CTRL + F2

Blok Açıklama -> CTRL + F3

Yorum Listesi -> CTRL + F12

Jump (atlama) -> CTRL + J

İlk Satıra Atlama -> CTRL + HOME

Komut Araması -> CTRL + F

Son Satıra Atlama -> CTRL + END

Kullanılan Cihazlar Listesi -> CTRL + ALT + U

İki Kez Kullanılan Hatalı Kod -> CTRL + ALT + KISAYOL

Register (T/C/D) Bilgi Bölgesine Değer Girme -> CTRL+ALT+D

Plc Ayarlarını Görmek İçin -> CTRL + ALT + S

Program Boyutunu Ayarlamak -> ALT+I ve ALT+O

WPLSoft Programında Karşınıza Çıkabilecek Hatalar ve Çözümleri

 • Hata :This Port is connected with a modem and it is not currently in a connected status

Çözüm : ‘Ok’ butonuna tıklayarak ilerleyin ve Options(seçenekler) bölümünden Communication Settings (Haberleşme Ayarları) kısmına girin.Burada karşınıza gelen ayarlar bölümünde sırasıyla RS232-COM8-7-EVEN-1-9600-0 olarak ayarların ayarlı olmasına özen gösterin.Ardından ‘Ok’ tuşuna basarak ayarları kaydedin

 • Hata : Memory Capacity does not correspond with model type

Çözüm : Projede kullanmış olduğunuz plc modeli ile kullanıyor olduğunuz plc modeli farklı olduğu için bu hatayı almaktasınız.Doğru Plc modelini ayarlar bölümünden seçerek ‘ok’ deyin ve işlemlerinize devam edin.

Ek Bilgi : Eğer seri port ile ilgili bir problem yaşıyorsanız ve seri port adresinizi öğrenmek istiyorsanız  bu işlemi ; Aygıt Yöneticisi – Bağlantı Noktaları – Usb Serial Port yazan yerden öğrenebilir , değiştirebilir ve buradan Baud Rate vb. ayarlamaları yapabilirsiniz.

DELTA PLC ÖĞREN – 2 SONUÇ :

Delta Plc öğren serimize yeni paylaşımlarımızla devam etmekteyiz.Delta Plc’de kolay öğrenmek adına mevcut kodları hızla göz gezdirip , program yazmaya çalışmak diğer bir yöntem olup, tüm konuya hakim olarak başlamak ise diğer bir yöntemdir.Bu konuda kişisel özelliklerinize göre en iyi öğrenme yöntemini seçmeniz size kalmış bir husustur.İyi çalışmalar.

Delta Plc Örnekler | Delta Plc Programlama Dersleri

DELTA PLC ÖRNEKLER -1

Delta Plc’de Programlama nasıl yapılır ?.WPLSoft programı kullanımı nasıldır ?.Program yazmak için nasıl bir yol izlenmelidir?.Plc programlamak hakkında birçok detayı ve komutu beraber inceleyeceğimiz yazı dizisine başlıyoruz.Ve böylece bugün Delta Plc Örnekler adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Başlayalım.

Delta plc örneklerine başlamadan hemen önce ifade etmek isterim ki , kumanda devreleri mantığı ile plc içerisinde kullanılan ladder mantığı hemen hemen aynı olduğundan , temel elektronik bilgilerinizi güncel ve iyi bir seviyede tutmanız plc programlamak adına sizlere fayda sağlayacaktır.

Çünkü otomasyon denildiğinde plc programı yazmanın ötesinde HMI , elektrik şeması , ürün seçimleri , endüstriyel haberleşmeler vb. birden fazla alanı kapsayan ve her birisi de kendi içerisinde farklılıklara sahip birçok alan bulunmaktadır.

Yaklaşık 130’dan fazla örnek olan ve güncel tutulan örnekler sayfasına şu linkten ulaşabilirsiniz -> TIKLA

DELTA PLC ÖRNEK PROGRAM -1

Not ; bu programı örnekler sayfası içerisinde bulabilirsiniz .. Saygılarımla

Bir konveyör hattı düşünelim.Bu hat üzerinde şişeler dik olarak ilerlemektedir ve paketlenmektedir.Burada devrilen şişe olursa , sistem onu ayırmaktadır.Görevimiz devrilen şişeleri farkedip onu konveyör hattının dışına itmektir.

Burada resimde de görüldüğü üzere iki adet kontak ve bir adet çıkış kullanılmıştır.Şişelerin dik ya da devrik olması durumuna yorum getirdiğimizde ihtiyacımız olan şeyin iki adet kontak yani sensör olduğu görülmektedir.

delta plc örnekler ve örnek programlar

Eğer her iki sensörden alınan bilgi ‘on’ ise sistem çıkış vermeyecektir ve tüm şişeleri dik olarak algılayacaktır.Eğer X1 sensörü  ‘off’ ise sistem çıkış verecektir ve devrik şişeyi algılayarak onu konveyör hattının dışına itecektir.

WPLSoft Programında programın ladder diyagram üzerinde çizilmiş haline beraber bakalım ;

PLC ÖRNEKLER SONUÇ :

Delta Plc’ye dair örnekler yazı dizimizin ilk paylaşımını hazırlamış bulunmaktayız.Bu şekilde birçok örnekle beraber bakış açımızı geliştirip , beraber öğrenmeyi amaçladığımız bu yazı dizilerinde aradığınız birçok bilgiye ulaşmanız dileğiyle.İyi çalışmalar.

Delta Plc Öğren| Temel Delta Plc Dersleri

DELTA PLC ÖĞREN

Delta Plc Öğren nedir ?.Delta Plc nasıl öğrenilir ?.Delta Plc’nin temel parametreleri nelerdir ?.Delta Plc’yi ne kadar zamanda öğrenebilirim ?.Delta plc nasıl programlanır ? Delta Plc öğren başlığı altında sizlere Delta Plc ve programlanması hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

Delta Plc fiyat performans bazında yaygın bir kullanıma sahip olup, özellikle tekstil sektöründe karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.Plc hakkında genel bilgileri sizinle daha önce paylaşmıştık.

Not ; Yüzlerce Delta plc programlama örneği için -> TIKLA ve onlarca döküman için -> TIKLA

DELTA PLC DERSLERİ GİRİŞ

-Plc’nin aktif olarak girişine yani ‘X’ terminaline 24 VDC ya da 0 VDC enerji verilir.Tabi buradaki ifade , plc için girişlerin npn ya da pnp olup olmadığı ile ilgilidir ki yine burada önemli olan COM ucuna yani ortak uca ne bağladığınızla alakalıdır.

Delta plc’de kullanılan örnek birkaç komuta beraber bakalım ;

-ADD komutu ; toplama işlemleri için kullanılır.ADD komutunun yanına toplanacak sayılar olan S1 ve S2 sayıları yazılır ve son olarak kaydedileceği register(D) yazılarak işlem tamamlanır.Örnek ; ADD S1 S2 D100

-SUB komutu ; çıkarma işlemleri için kullanılır.SUB komutunun yanına çıkan ve çıkarılan sayı yazılır ve kaydedileceği register eklenir.Örnek ; SUB S1 S2 D200

Delta plc programlama dersleri

-MUL komutu ; çarpma işlemleri için kullanılır ve çarpan ile çarpılan sayı yazılır ve kaydedileceği register yazılarak işlem tamamlanır.Örnek ; MUL S1 S2 D300

-DIV komutu ; bölme işlemleri için kullanılır ve bölünen ile bölen sayı yazılarak ardından kaydedileceği register yazılır.Örnek ; DIV S1 S2 D400

-Delta Plc’de kullanılan sensör tipi mevcut plc üzerinde yapılacak işlemlere direk etki eder.Örneğin; -NPN sensör kullanıyorsanız bağlantılarınızı da NPN olarak yapmak durumundasınız.Ya da PNP sensör kullanıyorsanız , bağlantılarınızı PNP yapmalısınız.

-Bağlantı şeklinde ise çıkışlarda C0-Y0’a , C1-Y1’e ve C2 -> Y2 ,Y3,Y4 ve Y5’e bağlanır.

-Eğer Plc üzerinde ilave ünite kullanılıyor ise Y0-Y7 için 1 adet C0 ortak ucu bulunur ve bu kullanılır.

-Eğer kullandığımız Delta Plc Transistör çıkışlı ise çıkış NPN olmak zorundadır.PNP çıkış kullanılamaz.

-Delta Plc çıkışında eğer Step ya da Servo Motor kullanılıyor ise , transistör çıkışlı Plc kullanılmalıdır.

-Daha öncede bahsettiğimiz gibi Delta Plc de ; X:Giriş’i , Y:Çıkış’ı , M:Dahili Bit’i , D:Hafızayı , T:Zamanlayıcıyı , C:Sayıcıyı , S:Step Röle’yi simgeler.

-Kullandığımız Timer(Zamanlayıcı) K50 ile ifade edildiğinde 5 sn’yi , K70 ile ifade edildiğinde ise 7 sn’yi simgeler.Yani K parametresinde yazılan ifadeyi 0,1 ile çarparız.Örneğin; 14SS Delta Plc için T0-T127 arası için 100ms ile çarpılırken , M1028 ‘On’ olduğunda T64-T126 arasında ise sayıcı 10ms ile çarparız.

-T127 ise 1ms ile çarpılır.

-Counter yani sayıcının çalışma prensibi ise önündeki şartın durumuna göre değişir.Önündeki şartın her açılıp kapanmasında sayıcı 1 artar.

-Counter yani sayıcıyı ‘0’ yapmak için , RST C0 komutları kullanılır.Bir noktada sayıcıyı resetle deriz bu komutla.Örnek sayıcı komutları ise ; CNT C0 K10 (10 defa say)

-INC ve DEC komutları ise Increase ve Decrease kelimelerinin kısaltmasıdır.Türkçesi ise arttırmak ve azaltmaktır.Pulse kontağı ile birlikte kullanırlar ve her kontakta değerleri bir artar ya da azalır.

-ALT komutu ise ; ters bir işleyişe sahiptir.ALT komutunun önündeki durum eğer ‘on’ ise alt komutu off olur , önündeki komut ‘off’ ise alt komutu ‘on’ durumuna geçer.

-16 bit Delta Plc veri denildiğinde +32767 ve -32767 sayısına kadar işlem yapabilen Plc anlaşılmalıdır.

-32 bit Delta Plc veri denildiğinde ise -2,147,483,648 dan +2,147,483,647 sayısına kadar işlem yapabilen Plc anlaşılmalıdır.

DELTA PLC ÖĞREN SONUÇ :

Bugün Delta Plc Öğren adlı yazımızı sizlerle paylaştık ve Delta Plc’ye dair daha basit konuları işledik.

Seri olacak olan bu yazımızla birlikte Delta Plc’ye dair tüm spesifik bilgileri sizinle paylaşma gayreti içerisindeyiz.Bu yazılarımızı da örneklerle göstererek sizler için daha anlaşılır kılma niyeti içerisindeyiz.İletişim maili üzerinden iletişime geçebilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.

Delta Plc öğrenmek isteyenler için rehber niteliğinde olacak olan bu yazı dizisi ile umuyoruz ki sizlerde kaynak sıkıntısı çekmeden bu işi hızla öğreneceksiniz.İyi çalışmalar.

Delta Plc Nasıl Program Yüklenir ve Çekilir ? | Delta Plc Programlama

DELTA PLC PROGRAM ÇEKME ve YÜKLEME NEDİR?

Delta Plc Program Çekme nasıl yapılır ?.Delta Plc’ye program nasıl yüklenir ya da Delta Plc’den program nasıl alınır ?.Program yükleme ya da çekme işlemlerinde ki temel parametreler , yöntemler nelerdir ?.Bu yazımızda Delta Plc Program Çekme ve Yükleme adlı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Delta Plc yaygın bir kullanıma sahip olup , ekonomik ve hızlı çözümleriyle birçok kez karşılaştığımız bir ürün olup , son olarak ISPSoft programını yayımlamıştır.Halen birçoğumuz WPLSoft’u kullanıyor olup , buradan Plc ile program alışverişini kontrol edebiliriz.Peki nasıl ?

Başlayalım.

DOP-B EKRAN ÜZERİNDEN PLC’YE PROGRAM ÇEKME

Birçoğumuzun spesifik olarak bilmesi gereken bu bilgiyi ayrıntılı olarak sizlere açıklamaya çalışacağım.

Dop-B üzerinden Plc’ye program çekilebilir ancak belli koşullar sağlanmalıdır.

Dop-B üzerinden çekilmek ya da yüklenilmek istenen program yalnızca Com-2 portundan çekilebilmektedir.

Kullanılan haberleşme methodu ise RS-485’tir.

Aynı şekilde USB bellek üzerinden program yükleme işlemide gerçekleştirilebilmektedir.

Dop-B’nin versiyonu ise son derece önemlidir.Firmware versiyonunu öğrenmeliyiz ve ardından eğer 2.0120 ve daha sonra çıkan bir sürüm değilse güncellenmelidir.

Mevcut versiyonu SYS tuşuna basılı tutarak sistem menüsü içerisinden system info bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme işlemi için kullanmanız gereken program ise Screen Editor 2.00.12 programıdır.Bu programı çalıştırdıktan sonra ‘Tool’ bölümünden ‘Yazılım Güncelle’ seçilerek son sürüm elde edilmiş olacaktır.

delta plcden program çekme ve plcye program yükleme

USB bellek kullanılacaksa Fat32 formatında olmalıdır.Formatlama işlemini başka bir bilgisayar aracılığıyla yapabilirsiniz ya da Dop-B ekran üzerinden ‘SYS’ tuşuna basılı tutularak ‘System Settings’ bölümüne girilirek Fat32 olarak formatlama buradan da gerçekleştirilebilir.

Formatlama işleminin ardından Sistem Menüsünden Upload/Download (Yükleme/İndirme) seçilir.

Ok tuşlarını kullaranak HMI’dan PLC’ye seçilir ya da yükleme işlemi yapacaksanız buna uygun şık seçilerek ilerlenir.

PLC’nin bağlı olduğu COMport (Com-2) seçilerek , COMport’a tıklanır.

Akabinde COMport yani RS-485 haberleşmesi üzerinde bulunan tüm PLC’ler karşınıza gelecektir.Ardından hedef Plc’yi seçerek ilermeniz gerekmektedir.Bu adımdan sonra gerekli program çekme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Plc’ye şifre girilmiş ise ve bu şifreyi biliyor iseniz , şifreyi bu esnada girmeniz gerekecektir.Bunun için WplSoft programı üzerinde bulunan ‘Communication’ alanından ‘Plc Id Settings’ bölümüne tıklanarak Plc Id ve Confirm Id olarak girmeniz istenir.

Plc eğer ‘Run’ konumunda ise bu işlemi yine gerçekleştiremezsiniz.Plc bu işlemler esnasında ‘Stop’ konumunda olmalıdır.

Usb içerisindeki programın uzantısıda bir o kadar mühimdir.Dop-B’nin bu programı görebilmesi için uzantı şeklinin ‘.dvp’ olması gerekmektedir.Örnek olarak ;

DVP-005.dvp gibi.

Plc İle Ekran Kablosuz Haberleştirilebilir Mi ?

Bu sorunun cevabı konusunda daha önce gerçekleştirmediğimiz bir eylem olduğu için sadece gerekli olan komponentleri paylaşmak istiyorum.

 • 2 Adet Wifi Modül , Plc , HMI internet Soketi

Delta Plc Haberleşme Protokolü Nedir ?

Bu başlık altında ise temel haberleşme protokolü hakkında öz bilgiler paylaşmak istemekteyim.

Delta Plc haberleşme arabirimi RS-232C’ dir.Haberleşme Protokolü ise;

1 – ASCII Mod olmalı

2 – 9600 (Baud Rate / Haberleşme Aralığı) olmalı

3 – EVEN (Parity / Denklik , Eşlik) olmalı

4 – 1 (Start Bit / Başlangıç Biti) olmalı

5 – 1 (Stop Bit / Duruş Biti) olmalı

Ek olarak Delta Plc’lerde haberleşme adres aralığı 0 ila 31 arasındadır.Bu kritik bir ayrıntıdır.Tüm Plc’lerle haberleşme ise (broadcast) haberleşme adresi ‘0’ olduğunda gerçekleşir.

Not : ISPSoft ile çalışıyorsanız ;

ISPSoft için COMMGR adlı programı kurmalı ve burada Driver ayarlarını yapmalısınız.

Reelde bir plc’e bağlıysanız ya da bağlanmak istiyorsanız , yine RS232/485 seçenekleri vb. size uygun olanı seçip , doğru değerleri set etmeli ve ardından bu Driverı çalıştırıp , haberleşmeyi kurmalısınız.

Yine delta plc’lerde CANopen vb. yeni nesil haberleşmeler geldikçe seri haberleşmenin ötesinde ayarlar gerekmektedir.

Bu güncellemeleri de bizleri takipte kalarak öğrenmeye devam edebilirsiniz.

DELTA PLC PROGRAM YÜKLEME & ÇEKME SONUÇ :

Bugün Delta Plc Program Çekme hakkında ve diğer haberleşme işlemleri hakkında detaylı ve yararlı bilgiler vermeye çalıştık.Plc’lerde haberleşme mühim bir konu ve süreç olup , iyi irdelenmesi ve anlaşılması gereken konuların başında gelmektedir.

Plc’ler dahil teknolojiyle doğru orantılı olarak çağımızda hızla gelişen kablosuz haberleşme vb. konular gelecekte daha spesifik olarak karşımıza çıkacaktır.Plc’de ise program çekme meselesi ise hayati önem taşır.Çünkü aynı olan 2 Plc’den biri bozulduğunda yerine yenisini takmanız eğer elinizde doğru program yoksa , çok büyük bir anlam taşımayacaktır.

Çünkü Plc’nin içindeki program asıl önemli olandır ve yeni cihazınıza mevcut makinanızın programın entegre etmeden çalıştıramazsınız.Bu durum mühimdir ve iyi anlaşılmalıdır.

İyi çalışmalar.