Skip to main content

Delta Sürücü Eğitimi Modbus Haberleşme -15 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ MODBUS HABERLEŞME -15

Delta Sürücülerde Modbus haberleşme nedir ve neleri içerir ? Sürücüleri ve servoyu kontrol için gereklilikler nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız ve serinin son yazısı olan Delta Sürücü Eğitimi Modbus Haberleşme -15 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ MODBUS HABERLEŞME EĞİTİMİ -15

Sürücü haberleşme parametreleri nelerdir ? 

ASCII Mod

Parity

Data Length

Stop Bit  ————- > Parametre 92 – 01

Baud Rate —> Parametre 89 – 01

( Sıklıkla karşılaşırsınız -> 7 E 1 , 8 N 1 gibi. Bu seçimler aslında çok önemlidir haberleşmenin kurulabilmesi için.)

Frekans komut kaynağı (source of frequency command ) : RS -485 (Parametre 00-3)

Çalıştırma komut kaynağı (source of operation command) : RS -485 (Parametre 01-3)

M1143 yardımcı röle biti : ON ise  RTU mod aktif

M1143 yardımcı röle biti : OFF ise ASCII mod aktif

M1122 yardımcı röle biti ise : Data sending request (data gönderim isteği)

MODRW Komutu :

MODRW K1 H2000 D10  (MODRW Cihaz adresi Data adresi Data değeri)

Örneğin fonksiyon olarak  :

K1 : Stop (Dur)

K2 : Run (Çalış)

K3 : Jog (Jog atama)

K16 : Forward (İleri)

K32 : Reverse (Geri)

K48 : Toggle Direction (Yön Değişimi)

K18 : Forward Run (İleri yönde çalış)

K34 : Reverse RUN olarak kullanılır  (Geri yönde çalış)

Genel Sürücü ve Servo Sürücüler ile İlgili Birkaç Bilgi  :

Basit bir motor devresinde ;

Güç Kaynağı -> 3 Faz Motor -> Yük  || Bu şekilde sıralayabiliriz.

Remote On Off dediğimiz uzaktan aç kapa yapabilmek için ise ; Güç kaynağı ile  motor arasına bir adet kontak koymamız gerekir.Bu kontakta ‘Kontaktörü’ On/Off yapar ki motora enerji geçişi sağlanır ya da enerji geçişi kesilir.

ON/OFF yön kontrolü içinse;

Güç kaynağı ile motor arasına 2 adet kontaktör koyarız.Böylece aslında bir kontaktörün çıkışındaki motor bağlantısının ikisinin yerini değiştirerek motoru ters yönde döndürmüş oluruz.

Not : On/Off <-> Yön ve Hız kontrolünü sürücü üzerinden de yapabiliriz ki ..

Güç Kaynağı <-> Sürücü <-> Motor <-> Yük (Kompresör , konveyör , pompa , makine , fan..)

Sürücü kontrolleri ise ,  0 VDC <-> 10 VDC &&   4 <-> 20 mA  && PLC ya da dijital kontrolör dijital sinyalleridir.

Sürücü ile ON/OFF , jog , çoklu hız vb. kontoller sağlanabilir.

Ancak bazı uygulamalarda servoya ihtiyaç duyabiliriz.Burada servoların asıl amacı ‘pozisyonlama’ işlemidir.

Servolarda ;

Pozisyon kontrol modu x 2 adet

Frekans kontrolü x pulses

Angle(Açı) kontrolü x pulses bulunur.

Pekala akış nasıldır  ?

Sürücü motora sinyal verir.

Servo motora bağlı enkoder/resolver ise sürücüye feedback (geribesleme) sinyalini verir.

Bu sinyal pozisyon ve rpm vb. hakkındadır.

Sürücü direkt olarak bu sinyali okur , gösterir ve izler.

Aynı şekilde bu bilgileri PLC ve HMI üzerinden de görebilir , izleyebilir ve kontrol edebiliriz.

Not : Plc spesifik olarak ‘Transistör Tip’ plc olmalıdır.

Bu tip plc , high speed pulses (yüksek hız palsları) verir.Transistör tip plc olması zorunludur ve gereklidir.

Bazı sürücüler 0 VDC <-> 10 VDC bazıları ise 4 <-> 20 mA çalışır.Bu seçim aslında tamamen size kalmıştır.

ASDA-B bir servo sürücüsü için ;

CN1 : Input/Output bağlantısı (PLC’den)

CN2 : Encoder bağlantısı

CN3 : RS232/485 haberleşme bağlantısıdır.

Beslemeyi kesmek için elektromanyetik kontaktör (MC) kullanılabilir.

P-C uçlarına ise ‘Regenerative Direnç’ takılıp kullanılabilir.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ MODBUS HABERLEŞME -15 SONUÇ : 

Bugün Delta Sürücü Eğitimi Modbus Haberleşme -15 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu yazı ile serimizi bitirmiş bulunmaktayız.

Umuyorum faydalı bir dizi olmuştur ve umuyorum sizlere birşeyler katabilmişizdir.

İyi Çalışmalar

Saygılarımla

Delta Sürücü Eğitimi -14 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ VOLTAJ BIASING EĞİTİMİ -14

Delta VFD Voltaj Biasing işlemleri nedir  ? Delta Sürücülerde master slave ilişkisi nasıl kurulur  ve birbirini takip ederler ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta İnvertör Eğitimi -14 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ SERİSİ -14

Sürücülürde bias işlemini bir önceki yazımızda konuşmuştuk.Bugün bu yazımızda da Voltaj Biasing işlemi hakkında konuşacağız.

Artık burada frekansı değil , voltajı scale edeceğiz , ayarlayacağız.

0-10 VDC yerine 1 VDC <->10 VDC olarak kullanmak istediğimizi varsayalım.

Parametre 49 (Bias Polarity) : 1    yapalım.

Bu durumda Bias Adjustment (Parametre 48) ne olmalıdır ?

=> (1/10)*100 = %10 olacaktır.(Parametre48)

Bu durumda K0 <-> K1000 değerlerinde frekans hep “0 Hz” olacaktır.

K1001 ve ardından K4000’e kadar frekans orantılı olarak yükselecektir.Fakat K4000’de 45 Hz frekans değeri alabiliriz.. Neden mi ?

Sebebi 1 V’un kesilmiş olmasıdır.

Pekala bu durumda Nasıl 50 Hz’e ulaşabiliriz ? 

Potansiyometre frekans kazancını değiştirerek 50 Hz’e ulaşmayı deneyelim.

Potansiyometre frekans kazancı => ((Tam voltaj aralığı)/(Etkin voltaj aralığı)) * 100

= ((10)/(9)) * 100

= % 111

Parametre 50’yi %111 yaparak 50 Hz’e ulaşabiliriz.

Pekala 5 VDC <-> 10 VDC  : 0 Hz <-> 50 Hz nasıl ayarlarız?

İlk olarak  0 VDC <-> 5 VDC keseriz.Örnek olarak , 0 VDC <-> 5 VDC’i bir sürücü için , 5 VDC <-> 10 VDC’i diğer bir sürücü için kullanabiliriz.

Bias Adjustment = (5/10) * 100 = %50 (Parametre 48)

Potansiyometre frekans kazancı : (10 / 5) * 100 = 200 (Parametre 50)

Bu durumda K2000 değerinde bile hala ‘0’ Hz sürücüye gider.

K 3000 = 25 Hz

K 4000 = 50 Hz olur ..

Analog Çıkış Kazanç Ayarları ile VFD Senkronizasyonu Nedir & Nasıl Yapılır ?  (Master <-> Slave)

1) Analog Frekans Metre ölçer (0 -> Maksimum çıkış frekansı )

2) Analog Akım Metre ölçer (0 -> %250 AC Sürücü Akım)     | AFM -> AFM -> GND| & |AFM -> AAM -> GND|

Not : rpm = (120 x f )/p

Analog Çıkış kazancı = 0 <-> %200

Slave Master’ı takip etsin istiyoruz ve bunu nasıl yaparız ? 

Bağlantılar : M0 bir röle üzerinden GND’e  olsun ve 1. sürücü(Master) AFM terminali -> 2. sürücü (Slave) AVI terminaline bağlı olsun.

Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar ! ->

Parametre 44 = Analog çıkış kazancı

Eğer % 50 yaparsak , slave masterın yarı hızında döner ..

Eğer % 200 yaparsak , slave 2 kat hızında döner ..

M0 , GND  ve röle ise iki sürücünün de aynı anda çalışması içindir.

Bir kontak ile ‘ON’ olduğunda , röle ‘ON’ olur ve M0 <-> GND bağlantısı tamamlanır. Böylece iki sürücüde aynı anda çalışmaya başlar.

Her iki sürücüde de M0 <-> Röle <-> GND bağlantısı olmalıdır.

Eğer bir değer okumak istersek  ;

AFM -> Analog çıkış olarak Analog karta gittiği için , buradan okuma işlemini gerçekleştirebiliriz.

Kod Örneği :

|—–| M1000 |————|TO K0 K1 H0 K1|

|—–| M1000 |————|FROM K0 K13 D0 K1|

Giriş Resolution Değeri : 0 VDC <-> 0 Bit <-> 0 Hz

10 VDC <-> 8000 Bit <-> 50 Hz’dir.

DELTA SÜRÜCÜ VOLTAJ BIASING EĞİTİMİ -14 SONUÇ : 

Bugün Delta Sürücü Voltaj Biasing Eğitimi -14 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta İnvertör Eğitimi -13 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -13

Delta VFD Biasing işlemleri nedir ve VFD grafiklerini nasıl yorumlamalıyız ? VFD Biasing ayarları nasıl yapılır ve nasıl uygulanır ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta İnvertör Eğitimi -13 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ SERİSİ -13

Biasing ile ifade edilen aslında sürücülerde Voltaj <-> Hz dönüşümü yani karşılıklarıdır.

Örnek olarak ;  

0 V = 0 Hz

5 V = 25 Hz

10 V = 50 Hz olduğunu düşünün.(Varsayılan değerlerdir)

Bu durumda 1 V  = 5 Hz’dir.

Parametre 03  = 50 Hz maksimum çıkış frekansıdır.

Parametre 48 = 0 % -> Bias ayarlama

Parametre 49 = 0 -> Bias polaritesi

Parametre 50 = 100 % -> Potansiyometre frekans kazancı

Parametre 51 = 0 -> Geri Negatif bias etkisizleştirildi.

Tüm bunlar fabrika ayarları , varsayılan değerlerdir.

Örnek verecek olursak  ;

Resolution   ; 4000 bit = 10 VDC = 50 Hz’dir <-> 0 bit = 0 VDC = 0 Hz

|—–|M1000|———-| TO K1 K1 H0 K1|

|—–|M1000|———-| TO K1 K7 D0 K1|

Eğer D0’ı K1000 yaparsak 12,5 Hz , K4000 yaparsak 50 Hz sürücüye frekans değeri yollamış oluruz.

VFD Bias Örneği : 

Bias Adjustment (Parametre 48) : ((Bias Range <-> Bias aralığı ) / (Full Range <-> Full aralık )) * 100

Örnek : (10/50)*100 = 20

1 VDC = 5 Hz olduğunu yukarıda belirtmiştik.Bu durumda %20 bias uygulanırsa ;

10 Hz = 0 VDC

50 Hz = 8 VDC’e eşit olacaktır.

Yani %20 oranında , dikkat edin , bir scale işlemi uygulanmış olacaktır.

Daha önceden = K4000 = 50 Hz idi . Artık K3200 = 50 Hz olacaktır.Ama K4000 yine 50 Hz olacaktır çünkü K3200 = 50 Hz olmuştur ve yukarısıda 50 Hz olacaktır.

Örnek olarak ; %30 bias durumunda alt başlama frekansı 15 Hz olacaktır.

Potansiyometre Frekans Kazancı Nedir ? 

Potansiyometre frekans kazancı için formül :

Bias adjustment = (X VDC / Tam Voltaj Aralığı ) x 100

( Tam Frekans aralığı – Bias Frekans Aralığı ) / (Tam voltaj aralığı) = (Bias frekansı – 0 Hz) / X VDC

Potansiyometre frekans kazancı : (Tam voltaj aralığı ) / (Tam voltaj aralığı + X VDC) * 100

Potansiyometre Frekans Kazancı Nasıl İki Katına Çıkar ? 

Potansiyometre frekans kazancı  = (Tam voltaj aralığı ) / (Efektif Voltaj aralığı) * 100

Burada ;

(10 VDC) / (5 VDC ) * 100 = %200

Yani parametre 50 = % 200 olarak ayarlarsak ;

Normalde  = 10 V = K 4000 = 50 Hz iken

Artık  = 5 V = K 2000 = 50 Hz olacaktır.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -13 SONUÇ : 

Bugün Delta İnvertör Eğitimi -13 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta İnvertör Eğitimi -12 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -12

Delta invertörden hata geribildirimini nasıl okuruz ? Delta invertörden istenilen frekansa ulaştı geribildirimini nasıl alırız ? Bugün bu soruların cevabını birlikte arayalım.

Başlayalım..

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ SERİSİ -12 

Burada bahsedilen hata geribildirimi , OC (Overcurrent <-> Aşırı akım) , OV (Overvoltaj <-> Yüksek/Aşırı voltaj) , OL (Overload <-> Aşırı yük) gibi harici hatalardır.

Pekala röle üzerinden harici olarak bu hata geribeslemesini nasıl alabiliriz ?

Örnek olarak bir terminal seçelim ve bu terminal ‘M4’ terminali olsun ..

Parametre 41’i => ’03’ yapalım.

03 : External fault (NO <-> Normally open <-> Normalde Açık)

Eğer M4 ‘On’ olursa ki röle kontakları RA <-> RC arasına bağlanmış olarak varsayalım.

Ardından Parametre 41’ya gidelim.Multifunction Output Terminal 2 – Relay Output (Çok fonksiyonlu çıkış terminali 2 – Röle çıkış ) parametresinde ; 07 : Fault Indication (Hata bildirim) seçilmelidir.

Bu demek oluyor ki Parametre 46 = ’07’ olmalıdır.

Sürücü çalıştığında herhangi bir feedback görmeyeceksiniz bu durumda ..

Eğer M4 terminali ki RA <-> RC bağlamıştık , ‘ON’ olursa , sürücü duracaktır ve ‘EF’ external fault (harici hata) uyarısı verecektir.

İstenilen Frekansa Ulaştı Geribildirimini Nasıl Okuruz ? 

Parametre 47 : Desired Frequency Attained (İstenilen Frekansa Ulaştı) ile ilgili parametredir.

Örnek olarak :

15 Hz olarak  ayarlayalım bu parametreyi ve sürücüde o anda 10 Hz frekansa sahip olsun..

Burada hemen not olarak şunu da ifade etmeliyim ki Parametre 46 : ’08’ yani desired frequency attained olarak ayarlanmalıdır.

Burada olan durum şu şekilde açıklanabilir  ;

Set edilen Hz’in altında ve üstünde iki kontak bilgisi alırız !

Plc üzerinde X5 ve X6 inputlarını belirlemiş olalım ve X5 , 15 Hz’in altında ise ve X6 , 15 Hz’in üzerinde ise aktif olur ..Yani 2 farklı kontak bilgisi , 2 farklı plc girişine bağlanarak sürücüden dijital input almış oluyoruz..

Bu durumda istenilen frekansın feedback’i , geribildirimidir diyebiliriz .

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -12 SONUÇ : 

Bugün delta invertörden hata geribildirimini nasıl okuruz ve delta invertörden istenilen frekansa ulaştı geribildirimini nasıl alırız sorularına yanıt aradık ve umuyorum aradığınız soruların cevabını bulabilmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta İnvertör Eğitimi -11 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -11

Delta invertörlerde harici bir kontrol kaynağını nasıl değiştirebiliriz ? Plc , HMI vb.  için sürücüden datayı nasıl okuruz  ? Delta sürücülerde hangi terminaller bu işlem için kullanılabilir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta İnvertör Eğitimi -11 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ SERİSİ -11

Harici bir kontrol kaynağını nasıl değiştirebiliriz ? 

23 : Keypad <-> 22 : Harici terminalleri simgeler.

Terminal ile ifade edilen M0,M1,M2,M3,M4,M5 olarak sürücü üzerinde göreceğiniz girişlerdir.

Terminalleri atadığımız alanda bulunan 22,23,24 (harici terminal , keypad , haberleşme parametreleri) ile terminallere çıkış vererek harici olarak kontrolörü değiştirebiliriz.

Burada kısaca anlatılmak istenen , ilgili terminalleri atarken o terminale bir kontrol methodu atayarak , ilgili terminal üzerinden sürücünün kontrol methodunu değiştirebiliriz.

Pekala diğer bir soruya göz atalım .. 

Bir sürücüden Plc , HMI gibi sistemler için nasıl kontak bilgisi alabiliriz  ? 

VFD İşlemleri : Run & Stop

VFD Harici Hata

VFD İstenilen Frekansa Ulaştı , geribeslemelerini ele alabiliriz.

Burada kullanabileceğimiz 3 adet röle terminali bulunmaktadır.Bu terminaller RA , RB , RC’dir.Ki sürücü üzerinde bulunan terminallerin hemen arkasında bu röle kontaklarını görebilirsiniz.

RC Ortak uçtur .

RB normalde kapalı kontaktır ve RA ise normalde açık kontaktır.

Şu şekilde bir senaryo ile devam edelim ..

+24V enerji direkt olarak ortak uç olan RC’e bağlansın ve plc input kartının 6 ve 7 nolu girişlerine de RA,RB bağlansın.Böylece sürücüden röle üzerinden çalışıyor ya da duruyor bilgisini alabiliriz.

Burada röle çıkışlarının kontak durumuna göre plc’e gelen girişi izleyebilir ve sürücünün duruyor ya da çalışıyor olup olmadığını görebilirsiniz.

Burada gitmemiz gereken parametre ise : Parametre 46’dır. Bu parametre Multifunction output terminal <-> Relay Output parametresidir. (Çoklu çıkış terminali <-> Röle Çıkış)

Bu parametrede varsayılan değer : 07’dir. 07 değerinin anlamı ‘Fault Indication’ yani hata gösterimidir.

Eğer biz parametre 46’yı = ’00’ yaparsak AC Drive Operational Run/Stop (AC Sürücü Run/Stop Çalıştırma) işlemini ayarlamış oluruz.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -11 SONUÇ : 

Bugün Delta İnvertör Eğitimi -11 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.Eleştiri ya da önerilerinize her daim açık olduğumu bir kez daha bildirmek istiyorum.

İyi Çalışmalar

Delta Hız Kontrol Eğitimi -10 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA HIZ KONTROL EĞİTİMİ -10 

Delta hız kontrol harici sayıcı nedir ? Delta sürücülerde harici sayıcılar nasıl kullanılır ve çalışır ? Harici sayıcı parametresi nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Hız kontrol eğitimi -10 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA HIZ KONTROL EĞİTİM SERİSİ -10

Delta hız kontrol cihazları içerisinde sayıcı bulunmaktadır ve bu sayıcıları özel uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.Nasıl mı ?

Dahili sayıcı fonksiyonları ;

Sayıcı terminali : 18

Sayıcı Reset Terminali : 19

Sayıcı Değeri : Parametre 96

Sayıcı tamamlandı bilgisi/sonucu : Parametre 139

Örnek vererek ilerleyelim :

Sınır anahtarlarına 10 kez basıldığında sürücünün durmasını istiyorsunuz diyelim ya da X (herhangi bir sensör )sensörü , 20 defa aktif olduğunda geldiğinde sürücünün durmasını istiyorsunuz diyelim.

Burada örnek olarak M3 terminalini kullanalım.(Parametre 40’a gidelim)

Burada M3 terminali altında 18 nolu seçenek : Counter trigger signal (sayıcı tetik sinyali)

M4 terminali altında (Parametre 41) 19 nolu seçenek ise , Counter Reset (Sayıcı reset) seçelim.

M2 terminalini Parametre 39’dan 05 olarak Reset (Fault Reset) olarak ayarlayalım.

Ardından Parametre 96 ve Parametre 139’u ayarlamalıyız.

Parametre 96 : Counter countdown complete[0000-9999] (sayıcı aşağı sayma tamamlandı) parametresidir.

Parametre 139’da ise : Treatment for counter attained (Sayıcı tamamlandı) parametresini göreceksiniz.Bu parametre içerisinde ;

00 : Continue Operation (Sürekli çalışma)

01 : Stop immediately and Display EF (hemen dur ve EF göster (hata göster) ) seçenekleri vardır.

Yani ,  yukarıda bulunan parametreleri kullanarak sayıcıya bir değer atayabilir ve dışarıdan sensör , sınır anahtarı gibi donanımlardan gelecek olan sinyali saydırabilir ve sayıcı tamamlandığında da işlemlere devam edebilir ya da sürücüyü hataya geçirip ekranda hata bilgisini gösterebiliriz.

DELTA HIZ KONTROL EĞİTİM SERİSİ -10 SONUÇ : 

Bugün Delta Hız Kontrol Eğitim Serisi -10 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Burada sürücülerin içerisinde nasıl sayıcıları kullanabileceğimizi gördük.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -9 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -9

Delta hız kontrollerde harici olarak meydana gelen bir hatayı  nasıl resetleriz ? Harici reset nasıl kullanılır ve nasıl ayarlanır ? Bugün Delta Hız Kontrol Eğitimi -9 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİM SERİSİ -9

Harici bir hatayı harici olarak nasıl resetleriz ?

Çoğu zaman sürücüde bir hata ile karşılaşabiliriz.Yüksek sıcaklık , kirlilik vb. sebeplerle sürücü stop’a geçebilir.

delta sürücü terminalleri

Burada örnek olarak M3 terminalini seçelim. Parametre 40’a gidelim  ;

03 : External Fault (Normalde açık) N.O

04 : External Fault (Normalde Kapalı) N.C

Terminal olarak M4’ü ise Parametre 41 üzerinden ’05’ olarak (RESET = 05)  seçelim.

Limit switch (sınır anahtarı) gibi herhangi bir kontak  M3 ile GND arasına bağlanırsa , M3 ‘ON’ olduğunda hata meydana gelecektir.

Bu hata M3 terminalindeki seçimimize göre dışarıdan gelecek normalde açık / kapalı kontağın durumuna göre açığa çıkar.

Şimdi bu hatayı nasıl resetleriz ?

Resetlemek içinse , M4 terminalini kullanacağız.

M3 terminali ON olduğu anda sürücüde ‘EF’ ışığı yanıp sönecektir.

EF’nin anlamı ise External Faulttur ..(Harici hata)

Hatayı farkettik  ve giderdikten sonra EF hala ekranda kalacaktır veya ‘Start’ versek bile motor dönmeyecektir.

Burada ise ‘M4’ terminalini ‘On’ yaparak hatayı resetleyebiliriz ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -9  SONUÇ : 

Bugün Delta Hız Kontrol Eğitimi -9 adlı yazımızı sizlerle paylaştık ve delta hız kontrol cihazlarında harici bir hatayı nasıl giderebileceğimizi gördük.Umuyorum uygulamalarınızda sizlere yardımcı olur.

İyi Çalışmalar

Delta Invertör Eğitimi -8 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -8

Delta sürücülerde kalkış duruş zamanları inhibit işlemi nedir ? Delta sürücülerde parametre ayarları nasıl yapılır ? Delta sürücü eğitimi nedir ? Delta sürücüleri nasıl kontrol ederiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -8 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA INVERTÖR EĞİTİM SERİSİ -8

KALKIŞ/DURUŞ ZAMANI INHIBIT :

2 adet kalkış ve duruş zamanımız bulunmaktadır.

Parametre 10 ve Parametre 11 ilk kalkış duruş zamanlarıdır.

Parametre 12 ve Parametre 13 ise ikinci duruş zamanlarıdır.

Sürücünün M3 girişini ikinci kalkış ve duruş zamanı çalışması için atayalım.Parametre 40’a gidelim ve 11 : First or second Accel/Decel seçeneğini seçelim.

Böylece aniden kalkış/duruş işlemi ya da yavaşça kalkma/durma işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

Burada seçenek  10 : Accel/Decel speed inhibit parametresi göze çarpmaktadır.Eğer bu parametreyi seçersek ;

Sürücüye çalışma sinyali gitti ve çalışmaya başladı ve hızlanıyor olduğunu varsayalım.

M3 ‘ON’ , aktif olduğu an frekansı kaç ise sürücünün , sürücü bu frekansta durur ve o şekilde devam eder , hep aynı frekansta kalır sürücü.

Eğer M3 ‘Off’ olursa tekrar kaldığı hızdan itibaren hızlanmaya devam eder ve tekrar ‘ON’ yaparsak tekrar o anki frekansta kalır ve o frekansta çalışmaya devam eder.

Biz bu duruma ‘Inhibit Speed’ diyebiliriz.Yani frekans artıyorken hızı herhangi bir değerde durdurmak , sabitlemek için kullanılır.

FREKANSA ALT VE ÜST LİMİT NASIL KOYABİLİRİZ ? 

Delta sürücülerde frekansa alt ve üst limit koyabiliriz.

Normalde 0 Hz <-> 50 Hz arasındadır frekans.Fakat biz bu durumu 10 Hz <-> 30 Hz olarak ayarlamak isteyelim.

Parametre 03’ten : Maksimum çıkış frekansı

Parametre 08’ten : Minimum çıkış frekansını ayarlayabiliriz.

Ayrıca ;

Parametre 36’dan : Çıkış frekansı üst sınırını

Parametre 37’den  :Çıkış frekansı alt sınırını belirleyebiliriz.

Örnek olarak ; Parametre 36’yı 10 Hz olarak atadık varsayalım.Eğer sürücü üzerinde 5 Hz frekans o anda varsa bile ki bu 5 Hz frekans keypad, potansiyometre vb. geliyor olabilir , sürücünün çıkış frekans göstergesi olan H1 parametresinin 10 Hz olduğunu görebiliriz.

Ancak 10 Hz ve üzeri bir frekans komutu verirsek , sürücü bu verdiğimiz hızda çalışmaya devam edecektir.Bu durumda minimal olarak 10 Hz hızı hep alacaksınız.

DELTA INVERTÖR EĞİTİMİ -8 SONUÇ :

Bugün Delta Invertör Eğitimi -8 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Delta sürücü eğitimi serisinde ki 8. yazımızda da umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -7 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ  -7

Delta sürücülerde dahili PLC modu nedir ? Delta sürücülerde parametre ayarları nasıl yapılır ? Delta sürücü eğitimi nedir ? Delta sürücüleri nasıl kontrol ederiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -7 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİM SERİSİ -7

Dahili PLC Modu (Internal PLC Mode) 1 :

Farklı zamanlarda farklı hızlara ihtiyaç duyarız ve genel olarak reçeteler(recipes) adını verdiğimiz reçeteleri kullanırız.

Daha önce 7 farklı multispeed fonksiyonuna sahip olduğumuzu belirtmiştik.Bunlar için dışarıdan herhangi bir kaynağa ihtiyaç yoktur.

Parametre 17’den itibaren hızlar için farklı frekans değerlerini atayalım.

Ardından Parametre 81 <-> parametre 87’e kadar ‘Time Duration of 1st Speed’ <-> ‘Time Duration of 7th Speed’ parametrelerini ayarlayalım.Bu ayarlar her bir adım da parametre 17’den itibaren atanan frekanslarda sürücünün ne kadar süre çalışmasını istediğimiz ayarlardır.

Parametre 78’de Plc Operation Mode parametresini bulacaksınız.

Bu parametre içerisinde ;

00 : Disable Plc operation (PLC işlemlerini etkisizleştir)

01 : Execute one program cycle (bir program döngüsü kadar çalıştır)

02 : Continuosly execute program cycles ( program döngüleri boyunca sürekli çalıştır)

03 : Execute one program cycle step by step (adım adım bir program döngüsü kadar çalıştır)

04 : Continously execute one program cycle step by step (bir program döngüsünde adım adım sürekli çalıştır)

Örnek vererek devam edelim  ;

01 olarak ayarlarsak ; tüm adımları yalnızca bir kez çalıştırmış olurz.

Yine burada sürücünün bir terminalini belirlemeli , atamalıyız.Örnek olarak M3’ü atayalım.

Parametre 40’a dönelim ve ’16. Run Plc Program’ seçeneğini seçelim.

Ardından M3 terminaline PLC’den çıkış verirsek adım adım atanan hız ve zamanlara göre çalışacaktır.Ardından 1 saykıl bittiğinde duracaktır sürücü.

Dahili PLC Modu 2 ve 3 : 

Plc operation modlarında 2 ve  3’ü seçersek sürücü nasıl çalışır ?

Sürücü eğer plc operation modunun 02 olarak seçilmesi durumunda 7 adımıda tamamlar ve tekrar baştan çalışır.

03 durumunda ise , adım hızında belirlediğimiz süre kadar çalışır ve ardından durur.Hemen ardından 2. adım çalışır ve belirlenen frekansta belirlenen süre kadar çalışır ve durur ve ardından 3. adıma geçer.Bu durumda step by step execution (adım adım çalıştırma) olarak adlandırılır.

PLC Operation Mode kısmında iken , nasıl motor yönünü değiştirebiliriz ?

Parametre 79’da PLC FWD/REV motion parametresini göreceksiniz.

Eğer 0 ise FWD(ileri) ve 1 ise REV(geri) olarak çalışır.

Eğer bir ileri , bir geri çalışsın istiyorsanız ; Örnek olarak :

Adım  0 ileri , 1 geri , 2 ileri , 3 geri gibi ..Bu durumda 0101010 = 64 , yani bitleri birleştirip desimal değere çevirip sürücüye bunu girmeliyiz.

Parametre 79 bu değeri girmemiz gereken parametredir.Ardından bu bitlere göre (1/0) sürücü hareketini gerçekleştirecektir.Çalışma durumuna göre , bitleri kendiniz ayarlayabilirsiniz.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -7 SONUÇ : 

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -7 adlı yazı ile karşınızdaydık.Delta sürücü eğitimlerine hızla devam ediyoruz.Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -6 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -6

Delta sürücülerde multispeed komutları ve parametre kilitlemesi nedir ? Delta sürücülerde parametre ayarları nasıl yapılır ? Delta sürücü eğitimi nedir ? Delta sürücüleri nasıl kontrol ederiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -6 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİM SERİSİ -6

Parametre Kilitleme (Parameter Lock) :

Parametre kilitlemek demek aslında bir diğer kişinin sürücüye erişimini ve ayarları değiştirmesini engellemek adına kullanılır.

Parametre 76’ya bakmamız gerekmektedir.Parametre 76 -> Parameter lock and configuration’dır.

Parametre 76’da :

00 : Tüm parametreler okunabilir ve yazılabilirdir.

01 : Tüm parametreler yalnızca okunabilirdir.

02 – 08 : Bu parametreler saklıdır.

09 : Tüm parametreleri 50 Hz olarak fabrika ayarlarına resetler.

10 : Tüm parametreleri 60 Hz olarak fabrika ayarlarına resetler.

Bu durumda Pr. 76’yı 01 yaparak parametreleri yalnızca okunabilir yapabiliriz.

Eğer parametreleri kilitleme işlemini bir koşula bağlamak istersek ;

Örnek olarak M4 terminalini ele alarak bu terminal üzerinden örneklendirelim.

İlk olarak Parametre 41 (Multifunction Input Terminali :  M4) içerisinde ,

25 numaralı olan Parameter Lock (Write Disable , Read is always 0) seçeneği seçilmelidir.

Eğer plc programı içerisinde , herhangi bir plc çıkışına (örneğin Y0’a) parameter lock çıkışı verirseniz , ve burada M4 terminali aktif olacaktır , parameter lock işlemi gerçekleşir ve parametreler sadece okunabilir olur.

Ardından parametreleri isteseniz de değiştiremezsiniz.

Tüm parametreler bu durumda ‘0’ olacaktır ki eğer çıkışı inaktif ederseniz , artık parametreleri tekrar görebilirsiniz.

Bu şekilde parametreleri güven altına alabilirsiniz.

MULTISPEED KOMUTLARI :

Motorun hızını komutlar ile ya da switchler (anahtarlar) ile farklı hızlara ayarlayabilirsiniz.

Bu komutlar hız değişim kontrolü adına kullanılırlar … Beraber inceleyelim.

Parametre 17 : 1 st step speed frequency ( 1. adım hız frekansı)

Parametre 18 : 2 st step speed frequency ( 2. adım hız frekansı)

Parametre 19 : 3 th step speed frequency ( 3. adım hız frekansı)

Parametre 20 : 4 th step speed frequency ( 4. adım hız frekansı)

Parametre 21 : 5 th step speed frequency ( 5. adım hız frekansı)

Parametre 22 : 6 th step speed frequency ( 6. adım hız frekansı)

Parametre 23 : 7 th step speed frequency ( 7. adım hız frekansı)

Toplamda 7 adet farklı hız komutu atayabiliriz.

M3 ve M4 terminallerine atayalım ve  farklı bir hızımız olsun .

Parametre 40 , 3 nolu terminal için ve Parametre 41’i 4 nolu terminal için kullanalım.

06 : Multi speed command 1 ve 07 : Multi speed command 2 olarak atanmalıdır.

Eğer GND’u M3’e bağlarsak Y3 aktif olur.

Eğer GND’u M4’e bağlarsak Y4 aktif olur.

Parametre 40 = 06 olacak ve Parametre 41 = 07 olacaktır.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -6 SONUÇ :

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -6 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.MultiSpeed komutları ve parametre kilitleme konularını sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -5 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -5

Delta sürücülerde frekans kaynağı nasıl seçilir ? Delta sürücülerde parametre ayarları nasıl yapılır ? Delta sürücü eğitimi nedir ? Delta sürücüleri nasıl kontrol ederiz ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -5 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİM SERİSİ -5

Çoklu frekans kaynağı seçimini nasıl yapabiliriz ?

İkinci bir frekans için komut kaynakları yani bu işlem için ilgili kaynaklar ;

1.Keypad Yukarı/Aşağı butonu

2.AVI (0-10 V)

3.ACI (4-20 mA)

4.Keypad potansiyometre ile ..

Burada bizler örnek olarak 2 no’lu AVI seçeneğini ele alarak ilerleyelim.Parametre 142’de ‘second source of frequency command’ yani frekans komutu için ikinci kaynak adlı seçeneği göreceksiniz.

Parametre 142’yi 01 yaparak AVI yani 0-10V seçeneğini aktif edebiliriz.

Sürücü üzerinde bulunan girişlerden M4’ü ise ikinci frekans kaynağı olarak atayalım.Parametre 41’i -> MultiFunction Input Terminal kısmından 28 no’lu seçenek olan ‘second source for frequency command’ yani frekans komutu için ikinci kaynak olarak seçmeliyiz.

Y4 çıkışını Plc üzerinden atayarak ilerleyelim.Burada Y4 sembolik olarak herhangi bir plc çıkışıdır.

Artık iki adet frekans kaynağımız  bulunmaktadır.Yine daha önceki yazılarımızda verdiğimiz örneğe istinaden ilerlediğimiz için , burada Y1 çıkışıda diğer frekans ile çalışmaktadır.Normalde ilk frekans kaynağına atanan durum ile sürücü döner ve bu hız 30 Hz olsun.

Eğer biz burada Y4 çıkışını aktif edersek ki bu çıkış M4 girişini ‘High’ aktif edecektir.Burada gelen voltaj değerinin , yine örneğin 2.5V olduğunu düşünelim.Motor maksimum 10V’a eşit olan 50 Hz ise , gelen 2.5V’a göre 12,5 Hz ile dönmeye başlayacaktır.

Eğer tekrar Y4 çıkışını disaktif edersek yani çıkışı kesersek bu durumda ilk kaynakta var olan 30 Hz ile sürücü dönmeye devam edecektir.

Delta Sürücülerde Motorun Geri Dönmesini Nasıl İptal Edebiliriz ??

Eğer delta sürücülerde motorun geri dönmesini istemiyorsanız ,

Parametre 24 üzerinden ‘Reverse Operation Inhibition’ parametresini kullanabilirsiniz.

Burada Inhibit’i etkisizleştirmek olarak düşünebiliriz ki geri dönüş işlemlerini disaktif ediyoruz.

Parametre 24 , 00 olursa enable , etkinleştirilmiş olur ve 01 yaparak disable yani etkisizleştirebilirsiniz  bu işlemi.

 DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -5 SONUÇ  :

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -5 adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.Bu seri ile umuyorum delta sürücülere tam olarak hakim olabileceğiz.

İyi Çalışmalar

Delta Sürücü Eğitimi -4 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -4

Delta sürücü parametreleri nedir ? Delta sürücü parametrelerini nasıl kontrol edebiliriz ? Delta sürücü parametreleri ile sürücü üzerinde neler yapabiliriz ? Delta sürücülerin farklı parametreleri nelerdir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Delta Sürücü Eğitimi -4 adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım..

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ SERİSİ – 4

Kalkış / Duruş (Acc-Dec) Süresi Ayarlama :

Acc zamanı maksimum çıkış frekansına ulaşma zamanıdır.

Dec zamanı ise minimum çıkış frekansına ulaşma zamanıdır.

Acceleration (Acc : Kalkış) Süresi için ; Parametre 10 ya da Parametre 12’yi ayarlamalıyız.

Deceleration (Dec : Duruş) Süresi için ; Parametre 11 ya da Parametre 13’ü ayarlamalıyız.

Durma (Stop) Methodları :

1 : Ramp Stop : Rampalı durma : Dec time yani duruş zamanı  ile belirlenen ve o süre içinde gerçekleşen duruştur.

2 : Coast Stop : Varsayılan parametre ‘0’ olarak ayarlanmıştır.Parametre 02 coast stop’un ayarlandığı parametredir.

Parametre 02 varsayılan olarak 0’dır ve bu durumda Ramp Stop seçilmiştir.Eğer Parametre 02’yi -> ’01’ yaparsak Coast stop seçilmiş olacaktır.

Pekala nedir bu coast stop ?

Coast stop dediğimiz serbest duruştur.Sürücü hangi frekansta olursa olsun o andan itibaren yavaş yavaş boşta dönerek durur.

Aralarındaki farka bir bakacak olursak ;

Ramp stopta motor dec time yavaşlama zamanı kadar sürede durur ama coast stop(serbest duruş)’ta ise motor boşta döner ve kendi kendine durur.

Jog Mode Nedir ?

Jog mode sabit hızda  ve sürekli çalıştırmalarda kullanılır.

Örnek olarak  ; yüksek frekansta motorun aniden çalışmasını istemezsiniz.Daha yavaş başlayarak yüksek frekanslara çıkması sürücü ve sürücü ömrü için daha uygundur.Burada da jog , Acc, Dec zamanları vardır.

Parametre 16’da : Jog frekansı

Parametre 15’te ise : Accel/Decel zamanları bulunur.

Sürücü terminallerinden ; Örnek olarak – >  M3’ü ve plc out Y3’ü kullanalım.

Bu durumda ;

Parametre 40’a gidip Multifunction Input Terminal (M3) parametresine bakmalıyız.

Parametre 40’ta 09 numaralı seçenek -> Jog operation’dır.Bu durumda parametre 40 -> ’09’ olmalıdır.

Eğer plc’den  Y3 çıkışını aktif edersek , sürücü frekansı 6 Hz olacaktır ve motor 6 Hz ile dönmeye başlayacaktır.

6 Hz : Default , varsayılan değerdir ve bu değeri Parametre 16’dan değiştirebiliriz.

DELTA SÜRÜCÜ EĞİTİMİ -4 SONUÇ : 

Bugün Delta Sürücü Eğitimi -4 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bir delta sürücü eğitimi oluyordur ya da en azından birtakım  bilgileri beraber öğrenebiliyoruzdur.

İyi Çalışmalar

Delta İnvertör Eğitimi -3 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -3

Delta invertör parametreleri nedir ? Delta invertörleri nasıl kontrol edebiliriz ? Delta invertörlerin parametrelerini nasıl kullanabiliriz ? Delta sürücüler kaç farklı şekilde kontrol edilebilir ? Delta invertör eğitimi 3 adlı yazı ile karşınızdayız.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİM SERİSİ -3

Sürücü çalışabilmesi için bir komuta ihtiyaç duyar.Bu komut haberleşme üzerinden , fiziksel vb. olarak olabilir.

Şimdi bu komutların kaynaklarını inceleyelim.

1.Dijital keypad üzerinden

2.Harici kontrol terminallerinden , keypad stop butonu aktif

3.Harici kontrol terminallerinden , keypad stop butonu inaktif

4.RS485 haberleşme portu üzerinden , keypad stop butonu aktif

5.RS485 haberleşme portu üzerinden , keypad stop butonu inaktif

Bu 5 madde kontrol kaynaklarını ifade eder. Parametre 01 üzerinden bizim seçim yapmamız gerekmektedir.Sırası ile Parametre 01  , yukarıdaki komut kaynakları için 00 , 01 , 02 ,03 ve 04 olarak seçilebilir.

Pekala harici kontrol kaynakları nedir ?

Harici kontrol kaynakları (M0-M5) klemensleridir. Yukarıda bahsedilen stop butonu aktif/stop efektif demek , keypad üzerinde bulunan stop butonunun işlevini ifade eder.

Yani keypad üzerindeki stop üzerinden sürücüyü durdurmak isteyen kullanıcılar , keypad stop butonu aktif olarak seçim yapmalıdırlar.Bağlantı noktasında , GND ile (M0-M5) klemensleri arasında bağlantı yapılmalıdır.

Örnek : 2 kablolu bağlantı yapmak istediğimizi varsayalım ..Burada ON/OFF toggle buton ile yön kontrolü yapmak istediğimizi varsayalım ..

2 Wire (2 Kablolu) kontrol için , yalnızca Parametre 38’e 0(Sıfır) değerini girmelisiniz.

Şimdi hayal edelim ..M0 terminali FWD(forward,ileri)/Stop , M1 terminali REV(Reverse, geri)/Stop ve GND(ground , toprak) olarak terminalleri belirledik.Burada GND ortak olarak hem FWD hem de REV buton girişlerine bağlıdır.Yani ne olacak ?

Eğer FWD butonu aktif olursa , GND ile birlikte +24V M0 klemensine ulaşacaktır ki bu durumda sürücü ileri , eğer FWD kontağı açılırsa +24V kesileceği için sürücü duracaktır.

delta sürücü eğitimi

Aynı işlem REV yani diğer yönde dönmesi içinde geçerlidir.

Şimdi teknik detaylara devam edelim ..

Aynı zamanda , Pr.01’i ise 01 olarak ayarlamalıyız.Bu ne demektir ? Artık kontrol kaynağını harici kaynak olarak ayarlamış oluyoruz.

Yine Parametre 38’i 01 olarak ayarlarsak (M0 : Run/Stop ve M1: Rev/Stop) olarak set edilecektir.

Eğer 02 olarak ayarlarsak , 3-Wire(Kablolu) bağlantı aktif olacaktır sürücü için..

Bir program örneğine bakalım ;

M0 girişi ve M1 girişleri  ; Y0 ve Y1 çıkışlarına bağlı olurlar ..

—|M30|———————–(Y0)

—|M31|———————–(Y1)

—|END|–

M30 ‘On’ olursa , motor ileri yönde dönecektir.Off olursa da motor durur.

M31 ‘On’ olursa , motor ileri yönde dönecektir.Off olursa da motor durur.

Parametre 38’i ‘1’ yaparsak , olacak olanlar ise ;

M30 ‘On’ iken ileri yönde dönmeye başlar..Ancak M30 ‘On’ iken M31’de ‘On’ olursa sürücü durur ve geri yönde dönmeye başlar.

Eğer M30 ‘Off’ olursa ve M31 ‘On’ olursa , hareket etmeyecektir motor..Fakat keypad üzerinden yön bilgisinin değiştiğini görebilirsiniz. FWD -> REV ya da REV -> FWD

Burada M0, M1 klemenslerine Buton , Sensör  vb. bağlanabilir , kullanılabilir.

3 Kablolu Bağlantı :

Parametre 38’i 02 yaparak 3 kablolu bağlantı yapabiliriz sürücüye.

Burada M0 klemensi Run komutu için , M2 klemensi Stop ve M1 klemenside ileri geri dönüşler için kullanılabilir.

GND ortak uçtur..Stop kontağı kapalı kontak ve Open kontağı açık kontak -> M0 klemensine girmeli . Yine stop kapalı kontağı direk olarak M2 klemensine girmeli ve FWD/REV açık kontağı M1 klemensine girmelidir.Burada FWD/REV kontağı açık ise , sürücü ileri döner , Kapalı ise  de sürücü geri dönecektir.

Program örneği ;

—|M30|———————–(Y0)

—|M31|———————–(Y1)

—|M32|———————–(Y2)

—|END|–

Eğer ‘M32’ on olursa  ve M30’u on yaparsak ve hemen ardından M30’u off yaparsak motor dönecektir ve devre mühürlenecektir.Bunu yükselen kenar pals’ı gibi düşünebilirsiniz.

‘M31’i aktif ederseniz , ters yönde dönmeye başlayacaktır.

M32 off olursa , motor duracaktır.

M32 + M30 = On olursa  motor yine dönecektir ve M30 off olsa bile dönmeye devam edecektir.

Stop efektif ise de , motor dönerken keypad üzerinden stop’a basıldığında motor duracaktır.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİM SERİSİ -3 SONUÇ :

Bugün Delta İnvertör Serisi Eğitim Serisi -3 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı olmuştur.Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

İyi Çalışmalar

Delta İnvertör Eğitimi -2 | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -2

Delta invertör parametreleri nedir ? Delta invertör parametrelerini nasıl kullanabiliriz ? Delta invertörlerde parametreler bizim işimize nasıl yarar ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Delta İnvertör Eğitimi -2 adlı yazı dizimizle karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİM SERİSİ -2

FREKANS KAYNAĞI SEÇİMİ :

Frekansı nasıl ayarlabiliriz ?

  • Dijital keypad üzerinden
  • AVI terminal üzerinden 0-10 V giriş ile
  • ACI terminal üzerinden 4-20 mA giriş ile
  • RS-485 comm. port ile
  • Dijital keypad üzerindeki potansiyometre ile

VFD-M serisi bir sürücü için ;

Pr.76 (parametre76) = Parametre kilitleme ve konfigürasyonudur (Varsayılan ise: 00’dır)

Eğer Pr.76 ;

00 ise ; Tüm parametreler ayarlanabilir ve okunabilirdir.

01 ise ; Tüm parametreler yalnızca okunabilirdir.

02-08 ; Saklıdır.

09 ; Tüm parametreleri 50 Hz’e göre fabrika ayarlarına döndür.

10 ; Tüm parametreleri 60 Hz’e göre fabrika ayarlarına döndür.

Şimdi , fabrika ayarlarına geri döndük diyelim ve 50 Hz olarak ayarlarımızı yaptığımızı varsayalım.

Pr.00’dan ;

; Dijital keypad ile

; AVI (0-10 V)

; ACI (4-20 mA)

; RS-485 haberleşme portu ile

; Keypad üzerindeki potansiyometre ile frekans kontrolü sağlanabilir.

Not : Keypad üzerindeki yukarı tuşu (frekans artırımı) aşağı tuşu ise (frekans azaltımı) olarak kullanılır, adlandırılır.

Devam edelim ..

0-10V Kontrol için ;

WPLSoft ya da ISPSoft programı içerisinde toolbar üzerinden ‘Auxiliary Design Of Extension Module’ ikonuna tıklayın.Burada modülleri vb. ayarlamak için karşımıza bir ekran gelecektir.

Gelen ekranda örneğin 2. sırada ‘DVP04DA Analog Çıkış Modülü’ var olduğunu düşünerek 1 nolu slotta bu modülü seçelim  ve ardından ‘Setup’a tıklayarak ilerleyin.

1)Ardından ‘Output Mode Setting – Çıkış mod ayarları’ tıklayın ve Write Register butonuna basınız.Ardından (Condition <-> Koşul) LD <-> M <-> 1000 olsun ve Set Value (set değeri) ise CH2 için 0V<->+10V olarak ayarlayın.

‘Add to list’ diyerek devam edin.Sağ tarafta bulunan ‘Instruction List’ kısmında oluşan komutları göreceksiniz.

2)Ardından CH2 output value’e tıklayın ve ‘Write Register’ seçili iken Condition(Koşul)’u (LD <-> M <-> 1000) olarak ayarlayın.

Burada Set Value(0) iken , bunun anlamı çıkışın 0mV olacağını ifade eder.Varsayılan olarak 4000 değeri ise  10V olacaktır.Varsayılan olarak 1000 yazalım ve ‘Add To List’ diyerek kodları ekleyip  tamam ve tamam diyerek ladder diyagrama dönelim.

Sağ tarafta da gördüğünüz (Add To List kısmında) oluşan kodlar ladder diyagram da karşınıza çıkacaktır.

Oluşan kodlar ;

|——|M1000|——–|TO|K1|K1|H0|K1|

|——|M1000|——–|TO|K1|K7|K1000|K1|

|——————|END|————|

Not : K1000 demek sürücüye 12.5 Hz frekans yollamak demektir.

K : 0-4000 aralığında olduğu için, 50 Hz = 4000’e eşittir.

Analog Kart BitleriVoltajFrekans
000
10002,512,5
2000525
40001050

Şimdi Ladder diyagramda K1000 yerine ‘D0’ data registerını yazalım.

D0 = K0 iken frekans 0’tır.

Eğer D0’a K1000 yani 1000 değerini yazarsak 12,5 Hz olur.

D0 içeriği K3000 olursa , frekans 37,5 olacaktır.

Not :

Eğer ACI üzerinden  4-20 mA olarak kontrol etmek istersek ;

Yine aynı şekilde 4mA = 0 Hz frekansına eşit olacaktır.

20mA ise 50 Hz olacaktır.

Buradaki en önemli fark ise , AVI -> ACI olduğunda bağlantı noktalarında da V+ -> I+ olmalıdır.

Yani bağlantı modül üzerinde de değiştirilmelidir.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ -2 SONUÇ :

Bugün Delta İnvertör Eğitimi -2 adlı yazımızla karşınızdaydık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta VFD Fonksiyon Bloğu | FB İle Sürücü Kontrolü

DELTA VFD FONKSİYON BLOĞU NEDİR ?

Delta sürücüler nasıl kontrol edilir ? ISPSoft içerisinde fonksiyon bloğu kullanarak sürücü kontrolü nasıl yapılır ? Fonksiyon bloğu nedir ? Bu ve benzeri sorulara yanıt aradığımız Delta VFD Fonksiyon Bloğu Nedir adlı yazımızla karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA VFD FONKSİYON BLOĞU

Genel olarak çeşitli AC sürücüleri kontrol etmek için tek Master PLC ve Modbus haberleşmesine ucuz ve kolay olduğu için ihtiyaç duyarız.

Programlama ve diğer işlemleri azaltmak , minimize etmek adına burada 2 adet fonksiyon bloğundan söz edeceğiz.

COM2_VFDLINK : Haberleşme parametreleri (baudrate , number of bits , parity) gibi konfigüre eder ve tüm network üzerindeki nodları paylaşır ve her bir nod için haberleşme durumu hakkında bize bilgi verir.

DELTA_VFD : Slave olan VFD’lerden herbirini  kontrol eder.Burada biz Start/Stop/İleri/Geri/Frekans komutları ve hata resetleme işlemlerini yapabiliriz.Diğer bir yandan , Fonksiyon bloğu bizleri sürücünün durumu , alarmları , çıkış frekansı ve çıkış akımı vb. hakkında bilgi verir.

ENABBLE : Bit : VFDLink haberleşmesini etkinleştirir.

NUM_SLAVES : Word : Kontrol edilecek VFD sayısıdır.(1-16)

ASCII_RTU : Word : ASCII ya da RTU haberleşme seçimi (0: ASCII , 1:RTU)

BAUD : Word : VFDLink baudrate seçimidir.(0:9600 , 1:19200 , 2:38400 , 3:57600 , 4:115200)

Delta hız kontrol eğitimi

DATA_BITS : Word : VFDLink’in data bit sayısıdır.(0:7 Bit , 1:8 Bit)

PARITY : Word : VFDLink’in parity değeridir. (0: none , 1:odd , 2: even)

STOPBITS : Word : VFDLink’in stop bit sayısıdır. (0 :1 Bit , 1:2 Bit)

COM_ERR_1 -> COM_ERR_16 : Bit : Slavelerden herbiri için haberleşme hatasıdır.

Açıklama : Burada kullanılan COM2_VFDLink fonksiyon bloğu , COM2 haberleşme portu için konfigüre edilmiştir ve her bir slave VFD’nin haberleşme durumunu bizlere bildirir.

DELTA_VFD FB için ;

NSLAVE :Word : Slave’in modbus nod değeridir. (Parametre 09.00’dan konfigüre edilir)

Hz : Word : VFD’ye gidecek olan frekans komutudur (3000’in anlamı 30.00 Hz’dir)

RUN : Bit : VFD’yi çalıştırır.

FRWD : Bit : Motor yönünü belirler. (Off : Reverse/Geri , On : Forward/İleri)

RST : Bit : VFD alarm reset için kullanılır. (Kritik olmayan alarmlar için)

OK : Bit : Sürücü hazır

Alarm : Word: Alarm kodudur.

OUTFREQ : Word: Sürücü çıkış frekansıdır. (3000’in anlamı 30.00 Hz’dir.)

CURRENT : Word : Sürücü çıkış akımıdır. (10’un anlamı 1.0 Amperdir)

Açıklama :

Bu fonksiyon bloğu ise , slave olan her bir Delta VFD’yi kontrol amaçlı kullanılır ve Master PLC’e bağlanır.

Zorunlu olarak ilk slave NSLAVE=1 olmak zorundadır ve sıralı olarak ilerlemelidir.

ISPSoft programı kullanılarak yazılan bu programların linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Linkler :

Fonksiyon Bloğunu indirmek için: ( TIKLAYINIZ )

Youtube üzerinden açıklamaları izlemek için : ( TIKLAYINIZ )

PDF olarak indirmek için : ( TIKLAYINIZ )

DELTA VFD FONKSİYON BLOĞU NEDİR  SONUÇ : 

Bugün Delta VFD Fonksiyon Bloğu Nedir adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Umuyorum faydalı bilgiler edinmişsinizdir.

İyi Çalışmalar

Delta İnvertör Eğitimi | VFD Parametrelerini Anlamak

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ 

Delta invertör parametreleri nedir ? Delta invertör parametrelerini nasıl kullanabiliriz ? Delta invertörlerde parametreler bizim işimize nasıl yarar ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız Delta İnvertör Eğitimi adlı yazı dizimizle karşınızdayız.

Başlayalım.

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ GİRİŞ

Delta M Serisi  1,5Kw = 2Hp , 1/3 faz  sürücü ile çalışacağız

Motor hızı , frekans ile doğru orantılıdır.

RPM = (120 * f) / p

Status Ekranları

F = Frekans

H = Çıkış Frekansı

P = Parametreler

D : Direction : Frd/Rev

A = Amper

Kontrol Terminalleri

M0 – M5 : Kontrol Terminali :Start , stop , yön bilgisi , jog işlemleri vb. için kullanılır.

RA,RB,RC : Röle GeriBesleme Terminali : RA,RB,RC üzerinden sürücü hazır , çalışıyor , arızada vb. bilgilerini alabilirsiniz.Aynı zamanda MCM ve M01’de feedback terminalleridir.

AFM : Frekans geribesleme (0-10V <–> 0-50Hz)

ACI : Analog Akım Girişi (4-20mA)

AVI : Analog voltaj girişi (0-10V)

Linkler : 

Buradan MindBook olarak indirebilirsiniz .. ( TIKLAYIN )

Buradan Youtube üzerindeki anlatıma erişebilirsiniz ( TIKLAYIN )

DELTA İNVERTÖR EĞİTİMİ SONUÇ : 

Bugün Delta İnvertör Eğitimi adlı yazımızla karşınızdaydık.Delta İnvertörlerle ilgili yazı dizisinde umuyorum bu sürücülere tamamen hakim hale gelebiliriz.

İyi Çalışmalar